SIB If. ONDERNEMERSPLAN 17 februari 2014 HET WITTE KASTEEL 1/21

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIB If. ONDERNEMERSPLAN 17 februari 2014 HET WITTE KASTEEL 1/21"

Transcriptie

1 .1" J SIB If 11 n u NDERNEMERSPLAN 17 februari 2014 HET WITTE KASTEEL Francine Broos Interieurarchitecten Kasteellaan 20b BD LN P ZAND Tel: (0416) /21

2 INHUD 1.0 Inleiding 1.1 Doelstelling van de stichting 2.0 Exploitatie 3.0 Financiering 4.0 Eerste investeringen 5.0 Personeel 6.0 nderneming ó.l Bedrijfsgegevens 6.2 Doelgroep 6.3 Werkzaamheden manager 6.4 Administratie 6.5 Automatisering 6.6 Vergunningen 6.7 Vestiging en parkeren 6.8 Bereikbaarheid 6.9 Rechtsvorm 6.10 Verzekeringen Algemene voorwaarden 6.12 De inkoop 7.0 Marketingplan 7.1 Swotanalyse 7.2 Concurrentiepositie/analyse 7.3 Marketinginstrumenten Product/dienst Prijs Plaats Promotie 2/21

3 11 fis IT? HET WITTE KASTEEL 3/21

4 BIJLAGEN Bijlage 1: Inzicht in de uitgaven voor de korte termijn Bijlage 2: Begroting investering Bijlage 3: Begroting exploitatieomzet komende vijf jaar stichting Het Witte Kasteel, Bijlage 4: Investering- en herstelbegroting stichting Het Witte Kasteel, Bijlage 5: verzicht noodzakelijk renovatieonderhout eerste 5 jaar Bijlage 6: Concept prijslijst Bijlage 7: Rapport Monumentenwacht Bijlage 8: Taxatierapport Donatus Tekeningen - Bestaande gevels Kasteel en Neerhuizen Plattegronden bestaande situatie en nieuwe situatie Kasteel Plattegronden bestaande en nieuwe situatie Neerhuizen Plattegronden bestaande situatie en nieuwe situatie Wagenhuis en Theehuis Terrein /21

5 1.0 Inleiding Het Witte Kasteel in Loon op Zand is een Rijksmonument, heeft een landgoedstatus conform het geen daarover is vastgelegd in de Natuurschoonwet en is onderdeel van een Historische Buitenplaats. Familie de Pundert heeft 22 oktober 2013 het Kasteel geschonken aan de Stichting Het Witte Kasteel. ZKA Consultants & planners en v.d. Brand Consultancy BV zijn in het rapport "Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl" d.d. april uitgegaan van 2 modellen. In het gewenst model gaat men uit van een noodzakelijke extra publiekstrekker om de exploitatie haalbaar te maken. De aankoop van Het Witte Kasteel, de uitbreiding van de gebouwen en gronden voor de extra attractie resulteert in het rapport tot een geraamde investering van 7 miljoen euro. Door de schenking van het onroerend goed van de Fam. De Pundert aan de Stichting Het Witte Kasteel en de hieraan verbonden ANBI status heeft de Stichting Het Witte Kasteel geheel andere, en veel gunstigere uitgangpunten. Hierdoor is een extra publiekstrekker niet noodzakelijk en maakt het groeimodel mogelijk met een veel lagere investering. De Stichting Het Witte Kasteel is 1 3 december 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). HISTRIE In 1383 besloot de Hollandse edelman Pauwels van Haestrecht een burcht te bouwen welke in de 15 e en 16 e eeuw verder werd uitgebreid. Door diverse belegeringen werd het kasteel diverse keren zwaar beschadigd. De laatste herstelwerkzaamheden vonden plaats in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dit naar aanleiding van de schade die in de tweede wereldoorlog aan het kasteel was toegebracht. DELSTELLING De doelstelling is dat de bewoners van Loon op Zand en omgeving gebruik kunnen gaan maken van het Kasteel. De gebouwen zullen opengesteld worden voor maatschappelijk, sociale en culturele doeleinden zoals bruiloften, tentoonstellingen, concerten van de plaatselijke harmonie Sophia, vergaderingen, activiteiten in de moes- pluktuin, dagcafé, etc. Daarnaast zal Het Witte Kasteel een grote aantrekkingskracht hebben voor toeristen alsmede de natuurgebieden: Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, natuurgebied Huis ter Heide en het attractiepark de Efteling en het daarbij gelegen golfpark van de Efteling. Niet alleen de gemeenten zijn zeer geïnteresseerd in Leisure, maar ook landelijk krijgt de belevingseconomie veel aandacht. Vooreen Leisurevoorziening is een locatie cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Het Witte Kasteel heeft de potentie om te kunnen voldoen aan die behoefte. Het Witte Kasteel ligt centraal en is uitermate geschikt als bezoekerscentrum. De Stichting wil er naar toe werken dat er dagelijks bedrijvigheid is op het terrein, dat het kasteel weer tot leven komt. Het is een fantastische locatie en een perfecte ontmoetingsplaats voor de inwoners van Loon op Zand maar ook van ver daar buiten. Zorgen dat de mensen hier letterlijk en figuurlijk kunnen genieten van de historie, rust, iets lekkers, iets moois, elkaar kunnen ontmoeten in een bijzondere sfeer. De bewoners en ondernemers van Loon op Zand worden betrokken in de planvorming. 5/21

6 Er wordt niet gekozen voor een vaste horeca exploitant maar voor een manager. De ruimten van Het Witte Kasteel, of delen daarvan, worden verhuurd waarbij men in overleg met de manager een keuze kan maken voorde restauratieve voorzieningen. Hierbij krijgen ondernemers uit de gemeente Loon op Zand en daarbuiten een kans om van het kasteel gebruik te maken. Het Witte Kasteel heeft de potentie om de exploitatie zo aantrekkelijk te maken dat het zich onderscheidt van de andere kastelen en interessante locaties in de omgeving. Wij kunnen na de benodigde aanpassingen voldoen aan de aanvragen die nu al spontaan binnen komen voor diverse activiteiten. De aanvragen zijn voor ons een bevestiging dat wij ons richten op de goede doelgroepen. De exploitatie is nodig voor onze doelstelling : Het Witte Kasteel restaureren en onderhouden. 6/21

7 -J- -» H 5TQR E M f ' 3 : lit 7/21

8 1.1 Doelstelling van de stichting 1 Het behoud van het cultureel erfgoed door middel van restauratie en onderhoud van de gebouwen en tuinen. 2 Het openstellen van gebouwen en tuinen voor diverse maatschappelijke en culturele activiteiten. 3 Aantrekken van toeristen. (Bezoekerscentrum, dagcafé, overnachtingen.) 4 Het genereren van inkomsten om de vaste lasten, de kosten voor het onderhoud en de restauratie de dekken. Adl. Het behoud van Het Witte Kasteel geeft maatschappelijk en plaatselijk een grote meerwaarde aan het dorp Loon op Zand en omgeving, het cultureel erfgoed wordt behouden en het Brabants landschap versterkt omdat de tuin en de grachten op termijn worden hersteld. Ad2. Het openstellen van de gebouwen voor tentoonstellingen van o.a. de Heemkundekring, het Cultuurhuis, Kunst Loon op Zand, lezingen, tentoonstellingen en diverse andere cultuuruitingen zoals de concerten van de plaatselijke harmonie Sophia en als verzamelpunt voor de Kerstklokkenloop, Sinterklaas, etc. Ad3. Het realiseren van een bezoekerscentrum t.b.v. het aantrekken van toeristen, het bezoeken van Het Witte Kasteel en het bezoeken van de natuurparken in de omgeving. Ad4. De baten uit de onderneming komen ten goede aan de vaste lasten, het onderhoud en de restauratie van het Witte Kasteel, de twee Neerhuizen, het Theehuis, het Wagenhuis, de brug, tuinen, oprit en poorten en alles wat direct en/of indirect met het onderhoud van de gebouwen, tuinen, het grondgebied, het plaveisel, de bebouwing en afrastering in verband staat. 8/21

9 » s..j _«., iigii MG EVIN G t f 9/21

10 2.0 Exploitatie m het plan van de grond te krijgen zullen er de eerste de nodige investeringen moeten worden gedaan. Het uitgangspunt is de bestaande gebouwen en tuin respecteren, de structuren van de gebouwen en tuin zoveel mogelijk handhaven. Volgorde van werkzaamheden: 01. noodzakelijk onderhoud 02. aanpassingen t.b.v. de exploitatie 03. restauratie Ad 1. Noodzakelijk onderhoud zie bijlage rapport Monumentenwacht. Ad2. Aanpassingen t.b.v. de exploitatie: Het kasteel: het renoveren van de bestaande toilet, het realiseren van nieuwe toiletten in de kelder en op de eerste verdieping. Linker neerhuis: het renoveren van de bestaande toilet, het realiseren van nieuwe toiletten en een invalidentoilet. Rechter neerhuis: badkamer en toilet renoveren Wagenhuis: nader te bekijken Ad 3. Restauratie: Restauratie zie bijlage rapport Monumentenwacht De tuin moet weer toonbaar worden en hiervoor moet een professioneel onderhoudsplan worden gemaakt. Het streven is dat de tuin door vrijwilligers wordt onderhouden. De doelstelling is om met een zo laag mogelijke financiële investering het project op te starten. Als de meest noodzakelijke zaken zijn aangepakt, kunnen we van de gegenereerde baten onze activiteiten uitbreiden. Er zijn vele mogelijkheden aanwezig. De bedoeling is dat we stap voor stap vooruit gaan. Wij zijn er van overtuigd dat wij een concept kunnen ontwikkelen dat op het terrein van Het Witte Kasteel de invullingen zo divers zijn, dat er altijd wel activiteiten plaatsvinden. Voor de plaatselijk harmonieverenging Sophia is het kasteel een geweldige achtergrond om hun jaarlijkse klapstoelenconcert te geven. Een mooier plek voor de Heemkundekring is er bijna niet om bijeenkomsten te organiseren. De eerste opening van de tuin voor de Kerstklokkenloop in 2013 was een groot succes. Het Cultuurhuis kan hier diverse activiteiten laten plaats vinden van expositie tot een uitvoering. Zo zouden we ook opendagen willen organiseren, outdoor- bioscoop bij goed weer, maandelijkse koffieconcerten op zondagmiddag, etc. Ideeën zijn er genoeg en we staan open voor input vanuit het dorp. Kwaliteitsbewaking is hierin van groot belang. Zie bijlage prijsberekening; dit geeft een idee wot er mogelijk is in het kasteel. Maar we kunnen natuurlijk ook offertes maken naar aanleiding van de wens van de klant. 10/21

11 3.0 Financiering De intentie is om met een zo laag mogelijke investering en hypotheek te starten. (In onze berekeningen (zie bijlage) hebben we nog geen rekening gehouden met de aangevraagde subsidies en de werkzaamheden van de vrijwilligers.). Met de gegenereerde baten het kasteel, de bijgebouwen, tuin en grachten te onderhouden en het ondernemers plan uitte breiden en de hypotheek af te lossen. Mogelijkheden om inkomsten te genereren: Kasteel: huwelijksceremonies, recepties, diners, condoleances, tentoonstellingen vergaderingen, muziekuitvoeringen, lezingen etc. Neerhuis 1: Bed and Breakfast of verhuur diverse kleine activiteiten. Neerhuis 2: dagcafé en bezoekerscentrum. Theehuis en tuin t.b.v. kleinschalige familiefeesten, exposities Wagenhuis, is na renovatie voor diverse activiteiten te gebruiken. Vrijwilligers Er zijn voldoende vrijwilliger in het dorp, die onder begeleiding een bijdrage willen leveren aan het onderhouden van de tuinen, schilderwerken, kleine herstelwerkzaamheden, schoonmaken en het ondersteunen van het dagcafé -bezoekerscentrum. Zij zullen op een speciale manier worden beloond. Mogelijkheden financiële ondersteuning Gemeente Loon op Zand heeft ,- toegezegd Rijksdienst R.C.E. Provincie, subsidie en hypotheek N.R.F. hypotheek (toegezegd) Brim subsidie RCE Rabobank, subsidie Stichting Jacques de Leeuw Postcode en Bank - Giroloterijj Bedrijven Vrienden van Het Witte Kasteel (De ANBI status maakt giften interessant voor particulieren en bedrijven.) Met alle boven genoemde partijen zijn we in gesprek. 11/21

12 4.0 Eerste investeringen Eerste investeringen ten behoeve van het opstarten van de onderneming op kort termijn. Algemeen Repareren brug Repareren hekwerk en poort Controleren het hang- en sluitwerk Het Kasteel, de Neerhuizen, Het Wagenhuis en het Theehuis. Alarm repareren + contract meldkamer Rookmelders plaatsen Het plaatsen van brandblusmiddelen Kasteel CV ketels vervangen en afvoer ketels herstellen. Riolering aanpassen WC 1 e etage moderniseren en uitbreiden. Elektrische installatie nazien en uitbreiden (extra groepen in kelder i.v.m. catering). Aanhelen vloeren Schilderwerken Interieur; tafel keuken, stoelen, inklaptafels Verlichting Servies, linnengoed, etc. In de kelder historisch metselwerk beschermen met plexiglas. Stoffering Neerhuis 1 Bed and Breakfast Herstellen van ramen en deuren Schoonmaken goten, nazien pannen en stopverf CV- installatie nazien Elektrische installatie nazien Badkamer en toilet renoveren Koelkast, servies, linnengoed, etc. Meubels Lichtarmaturen Stoffering Neerhuis 2 daqcafé Herstel van ramen en deuren Schoonmaken en vervangen van goten, nazien pannen en stopverf Elektrische installatie nazien en uitbreiden Nieuwe CV- installatie WC moderniseren, uitbreiden en een invalide toilet realiseren Benodigde schilderwerken Vloer opknappen Isoleren van dak en wanden Toe- en afvoer water naar bar Interieur: bar, verlichting, stoelen, tafels, buitenmeubilair, parasols, glaswerk en benodigdheden spoelkeuken Exclusief keuken (Wij gaan voorlopig gebruik maken van cateraars) 12/21

13 Investeringen op langer termijn Tuin Algemeen professioneel plan maken onderhoud tuin Basismateriaal onderhoud tuin (zie lijst begroting) Mogelijk aanleg bestrating, paden, watervoorziening Speeltoestellen; glijbaan, schommel Kas repareren (t.b.v. de veiligheid bezoekers) Wagenhuis Realiseren wc en aansluiten op de riolering Nieuwe CV installatie Elektrische installatie nazien en aanpassen Waterleiding aanpassen t.b.v. keuken (close- in boiler?) Wanden isoleren met voorzetwanden Vloer repareren Schilderwerken

14 . JÉ rt.. ïïlïi ACTIVITEITEN 5* 14/21

15 5.0 Personeel Algemene organisatie: Wij streven erng te stgrten met 1 manager voor 3 dagen in de week. Indien nodig uitbreiden met een assistent manager op basis van gewerkte uren. (Mogelijke samenwerking met de Rooi Pannen). nderhoud tuin: Vrijwilligers uit het dorp. nderhoud gracht: R.C.E subsidieaanvraag. Dag café: Via cateraar, exploitant Neerhuis of onder beheer van de Stichting Het Witte Kasteel.. Kennis manager Cursus Sociale Hygiëne en Basis vakbekwaamheid horeca. Administratie boekhouding (Financiële ondersteuning door accountant).. Bedrijfshulpverlener. ndernemers kwaliteiten Deze kwaliteiten zijn volgens ons idee van belang voor de algemene organisatie :. creativiteit commercieel inzicht organiseren/plannen leiding geven relevante branche-ervaring financieel inzicht besluitvaardigheid flexibiliteit doorzettingsvermogen communicatie oplossingsgericht Wij zoeken personen die: Creatief maar ook zakelijk kunnen zijn, kwaliteit zien en nastreven, het complete plaatje kunnen zien tot in detail. nderscheidend en sterk klantgericht kunnen denken. Mensen enthousiasmeren,vooruit kunnen denken, organiseren, plannen, met brede interesses en ervaringen. Vrijwilligers Er hebben zich ongeveer 50 vrijwilligers aangemeld. De kwaliteiten van de vrijwilligers worden per onderdeel ingezet,, De werkzaamheden worden helder afgebakend, leder project krijgt een gekwalificeerde projectleider. Denk aan een groep voor het loodgieterswerk, schilderwerk, tuinactiviteiten, lichte herstelwerkzaamheden etc.

16 6.0 nderneming 6.1 Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Adres: Postcode en woonplaats: Website: prichtdatum: KvK nummer: Het Witte Kasteel Kasteel laan BC Loon op Zand 22 oktober (per ingeschreven) 6.2 Doelgroep 1. Bruidsparen: huwelijksvoltrekking en/of gedeeltelijke of gehele daginvulling. 2. Cateraars: het huren van diverse ruimten. 3. Bedrijven: vergaderingen, lezingen, productpresentaties, evenementen; huur ruimte - catering. 4. Condoleances: huur ruimte -catering. 5. Kleine feestjes als verjaardagen en andere festiviteiten: huur ruimte - catering. 6. Fietsers, wandelaars en recreanten: pauzeren tijdens fietstocht:dagcafé. 7. Vriendengroepen (hightea): theehuis. 8. Gezinnen (speeltuin zondagmiddag/terras): Theehuis / dagcafé. 9. Cursussen (bijvoorbeeld wekelijks of eenmalig): huur ruimte. 10. Culinair gericht, zie bijvoorbeeld wijnproeverijen. 1 1.Toeristen: dagcafé/bezoekerscentrum in linker Neerhuis, Bed and Breakfast (rechter Neerhuis). 12. uderen: 65+ activiteiten. 6.3 Werkzaamheden manager Verkoop bruiloften, boekingen Bed and Breakfast, vergaderingen, evenementen, planning activiteiten, planning tuinonderhoud, dagcafé, dagelijkse controle, personeelsplanning dagcafé en tuin, administratie, inkoop, pr- werkzaamheden, gastvrouw bruiloften, condoleances, grafische vaardigheden (bijvoorbeeld uitnodigingen, huisstijl, de website) verkoop/acquisitie en planning activiteiten. Er is een mogelijkheid om voor het dagcafé een cateraar aan te trekken. peningsdagen in overleg met de cateraar. Voor de schoonmaak van de locaties en diverse andere zaken zullen externe partijen aangetrokken moeten worden, op uurbasis contract. Voor vergaderingen en kleine evenementen kan eigen personeel (manager) ingezet worden. Voor grotere partijen zoals bruiloften wordt via cateringbedrijven personeel geregeld. Zo zal elke situatie bekeken en vergeleken worden. De wens van de opdrachtgever is hierin bepalend. Het onderhoud van de tuin willen we in eerste instantie laten uitvoeren door vrijwilligers uit het dorp. Hiervoor moet een planning worden gemaakt en de kwaliteit van de uitvoering moet worden gecontroleerd. 6.4 Administratie Accountantskantoor van Wanrooij te Kaatsheuvel. 6.5 Automatisering Een computer- en kassasysteem voor de complete bedrijfsvoering. Te gebruiken voor : Pinactiviteiten dagcafé en algemene administratie. Kassasysteem : Nader te bepalen. 16/21

17 6.6 Vergunningen 1. mgevingsvergunning 2. fficiële trouwlocatie 3. Drank- en horecavergunning 4. Lid Koninklijke Horeca Nederland 5. Bedrijfschap Horeca 6. Terrasvergunning mgevingsvergunning Hoofdgebouw : evenementen met een cateraar, tentoonstellingen,huwelijksvoltrekking, diners, condoleance, symposium, vergadering enz. Neerhuis links : dagcafé + terras, streekwinkel, bezoekerscentrum Neerhuis rechts : Bed and Breakfast, verhuur kantoor, diners of lunches met cateraar kleine recepties, tentoonstelling, steekwinkel, bezoekerscentrum * Wagenhuis: kinderdagverblijf, receptie, symposium, vergadering, wijnproeverij, Bed and Breakfast. Tuinhuis: verhuur voor diner in de tuin, High thee, expositie etc. pleidingseisen: Behalen van Sociale hygiëne en horecabekwaamheid, EHB.; Ingeschreven handelsregister: Kamer van Koophandel Brabant Datum: Nummer: Vestiging en parkeren Het pand is goed te bereiken met de auto, fiets, te voet en met vrachtauto's. ok is er openbaar vervoer, bussen rijden door Loon op Zand (5 min lopen naar dichts bijzijnde bushalte). Er zijn 48 parkeer plaatsen op eigen terrein te realiseren. 6.8 Bereikbaarheid Website: - adres: Telefoon: Per post: kasteel.nl Kasteellaan 20 b, BD Loon op Zand 6.9 Rechtsvorm Stichting met een Anbi-status Verzekeringen nroerend goed: Donatus Monumentenverzekering Royaal, polisnummer b Inboedelverzekering: Donatus * ngevallen verzekering (Evenementen etc): Donatus, polisnummer Aansprakelijkheid bestuur: Donatus Bedrijfsschade: Ziekteverzekering: Arbeidsongeschiktheidverzekering: Productaansprakelijkheidverzekering:

18 6.11 Algemene voorwaarden Uniforme Voorwaarden Horeca, zie Koninklijke Horeca Nederland (bijlage). (Moeten nog gedeponeerd worden.) 6.12 De inkoop 1. Bierbrouwerij/drankenhandel: n.t.b. 2. Groothandel: n.t.b. 3. Lokale leveranciers: we willen zo veel mogelijk gebruik maken van omliggende leveranciers. Mede ook om onderscheidend te werken ten opzichte van andere aanbieders/concurrenten. De voorkeur gaat uit naar biologische duurzame eerlijke producten zoals: Fruitsappen: Annahoeve, De Moer. Brood: Sourdough, Tilburg. Kaas: kaasboerderij Mathijssen, Udenhout. Bier: Koningshoeven, Tilburg. Bloemen: Daisy Lane of eigen tuin. Bruidstaarten: Le Roi 18/21

19 NEERHUIZEN - CAFE I 4 r 19/21

20 7.0 Marketingplan 7.1 Swotanalyse Streng hts: Unieke locatie, gebouwen, tuin, creativiteit, duurzaamheid, maatschappelijk belang, toeristentrekpleister. Weakness: Geen grote partijen mogelijk. pportunities: De Gemeente Loon op Zand heeft in het nieuw gemeenschapshuis geen trouwzaal gepland. Het Witte Kasteel ligt in het hart van prachtige natuurgebieden een perfecte ligging voor een bezoekerscentrum, de locatie ligt langs diverse fiets- en wandelroutes Het Witte Kasteel is het icoon van Loon op Zand, wat zich kan lenen voor div. achtergronden en invullingen. Loon op Zand is een actieve gemeente zie ook cultureel waarin Het Witte Kasteel kan inspelen. De gebouwen en het terrein lenen zich voor een zeer breed scala van activiteiten. Thraets: Concurrentie zien wij als een uitdaging Concurrentiepositie/analyse De locatie en gebouw zijn uniek in de omgeving. Creatief in het aanpakken, voorstellen en uitvoering van bruiloften, arrangementen, etc. Prijzen scherp aanbieden zodat we toegankelijk zijn. Een maatschappelijk sfeer uitdragen, wat toegankelijkheid bevordert. Verantwoord met onze producten omgaan. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en willen in het dagcafé de uitbater zoveel mogelijk biologische streekproducten aten gebruiken. De doelstelling is om zo veel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke leveranciers en dat met een verantwoorde prijs- en kwaliteitsverhouding. 7.3 Marketinginstrumenten Product/dienst fficiële trouwlocatie. Verhuur van ruimtes voor zowel zakelijke als privé doeleinden. Dagcafé. Complete arrangementen aanbieden voor bedrijven; vergaderingen, lezingen, evenementen, personeelsfeest, borrels enzovoort. dorpse activiteiten zoals jaarlijkse klapstoelenconcert, sinterklaasfeest, kerstklokkenloop, exposities, enzovoort. Gebruik tuin voor diverse doeleinden. Bezoekerscentrum. 20/21

21 7.3.2 Prijs Zie bijlage basisprijzen. Naar aanleiding van de wensen van opdrachtgever kunnen arrangementen worden aangepast, dus ook de prijzen die hieraan gekoppeld zijn Plaats De plek ligt uitermate centraal in het hart van Brabant en centraal ten opzichte van de Loonse en Drunense Duinen, Huis ter Heide, de Efteling, golfbaan de Efteling, Beekse Bergen, fietsroutes, diverse bedrijven, diverse musea. De locatie is ook goed te bereiken voor zowel groot als klein vervoer (vrachtwagens). Aan de zijkant (Zie Kasteellaan.) is een extra toegangspoort. peningstijden Dagcafé: Vrijdag: uur Zaterdag: uur Zondag: uur Promotie We willen op div. manieren onze klanten aantrekken, zoals; Afspraak gemeente i.v.m. alternatief trouwzaal, meegeven attentie ondertrouw. Direct afspraak maken met bedrijven om ons en de mogelijkheden te presenteren. Presenteren op trouwbeurzen. Contacten fotograven, bloemisten, cateraars, muziekkanten, banketbakker. Flyeren in Loon op Zand bij activiteiten. Er is een toezegging van Rond de Toren voor regelmatige berichtgeving van onze activiteiten. Maandelijks agenda weergeven op bord bij de poort, maandelijkse nieuwsbrief per . Inschrijven voor seizoensgebonden activiteiten. Website, zelf onderhouden. Sociale media. Bestuur stichting Het Witte Kasteel Francine Broos Caspar de Bonth Financieel adviseur Accountantskantoor van Wanrooij Kees van Wanrooij

22

23 Stichting Het Witte Kasteel? 4 R «39 JUL Bijlage Inzicht in de uitgaven voor de korte termijn pstartkosten exploitatie en noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden mschrijving pstartkosten Notariskosten ,77 Verzekeringen opstal Donatus 4.097,06 Vaste lasten (huisvestingskosten etc.) ,00 Vaste lasten (huisvestingskosten etc.) tot augustus ,00 Diverse opstartkosten: accountant, contract alarmcentrale enz ,00 Verzekering inboedel ,00 Totaal opstartkosten ,83 Bouwkundige werkzaamheden Reparatie poort 3.556,17 Reparatie diverse: sloten, dakpannen enz. 7892,00 Reparatie riolering buiten en reparatie riolering keuken ,00 CV 6.000,00 Beveiliging en brandblusvoorzieningen 5.000,00 nvoorzien 2.000,00 Tofaol bouwkundige voorzieningen ,17 Totaal ,00

24

25 Stichting Het Witte Kasteel s 1 BIK BI mi Bijlage Begroting investering Investering- en herstelbegroting Het Witte Kasteel mschrijving pstart kosten (zie bijlage 1) ,00 Reparatie poort 3.557,00 Reparatie diverse: sloten, dakpanne, enz ,00 Riolering herstel kelder, keuken en buiten ,00 CV ketels 8.000,00 Beveiliging + brandblusvoorzieningen 5.000,00 Toiletgroep kelder ,00 Toiletgroep verdieping + invalidentoilet ,00 Modernisering electra inclusief uitbreiding ,00 Reparatie vloeren + overige reparaties ,00 Schilderwerk ,00 Restauratie brug ,00 Inrichting kasteel en neerhuizen ,00 Diverse werkzaamheden verspreid over 5 jaar ,00 nvoorzien ,00 Raming investeringen totaal ,00 Dit zijn de voorlopige bouwkosten welke zijn bepaald op basis van ervaring en reeds opgevraagde offerten. De investeringen zullen o.a. worden gefinancierd middels een door de Provincie Noord Brabant te verstrekken hypothecaire lening en gedeeltelijk door het Nederlands Restauratie Fonds. Deze lening zal op termijn afgelost dienen te worden uit de positieve exploitatie inclusief giften, subsidies e.d.

26 Toelichting op de posten van de begrote exploitatierekening voorde le vijf jaar van de stichting. Algemeen Getracht is een exploitatieopzet te maken welke realistisch is waarbij opbrengsten voorzichtig zijn geschat en de kosten zo reëel mogelijk zijn opgenomen. Verhuur Wagenhuis Kan na renovatie worden verhuurd. Uitvoering waarschijnlijk op langer termijn. Verhuur Theehuis/tuin Hierbij wordt ingezet op een verhuur, op langer termijn, van circa 30 dagen per jaar a 150,00 per dag. pbrengst bruiloften, recepties, condoleance, vergaderingen etc. Hierbij wordt ingezet op de verhuur van het kasteel c.q. de benodigde ruimten, op langere termijn, van circa 50 dagen per jaar a 1.000,00 per dag. pbrengst Neerhuis 1 Bed & Breakfast hier wordt de bezetting op 120 dagen per jaar, gemiddeld 1 70,00 per nacht met een gemiddelde bezetting van 2 tot 6 personen per nacht. Giften Gezien de stichting de ANBI status heeft gekregen is de verwachting dat giften aangetrokken kunnen worden. Voorzichtigheidshalve zijn deze nog niet in een bedrag uitgedrukt. Personeel Zoals vermeld in het ondernemingsplan zal worden gestart met een manager voor 24 uur per week. In de begroting is een uitbreiding van deze uren geraamd met een assistent manager op basis van gewerkte uren vanaf het 2 e exploitatiejaar. Huisvestingskosten Hieronder zijn opgenomen de kosten van klein onderhoud, gas water en licht, WZ en overige vaste huisvestingslasten. Algemene kosten Hieronder zijn opgenomen de kosten van verzekeringen, financiële- en salarisadministratie en overige algemene kosten. Financieringskosten De hypotheek is als een bouwdepot berekend: Hypothecaire lening van Provincie Noord Brabant, ,00 aan te vragen, dit is inclusief een buffer voor werkkapitaal en onvoorzien ,- Er is gerekend met een rentepercentage van 4.09 %. NRF rekent met een rentepercentage vanl.5%. (De hypotheek is aangevraagd.)

27 o ü <o ,00 1 o ro , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1> , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Het Witte Kasteel, 17 Februari 2014 Bijlage 3 Begroting exploitatieomzet komende vijf jaar Stichting 5 <o ~- o ra ro CM 5? CN 0 o_ 0) mschrijving jpbrengst , , , ,00 mzet Neerhuis 1: Bed & Breakfast , , ,00 j ,00 mzet Neerhuis 2: Dagcafé , ,00 Verhuur Wagenhuis 5.000, , , ,00 Verhuur Theehuis/tuin Verhuur kasteel t.b.v. bruiloften, recepties, condoleance, , , , ,00 vergaderingen, uitvoeringen, tentoonstellingen enx. mzet horeca Het Witte Kasteel (diverse evenementen, koffie&thee , , , ,00 e.d.) , , , ,00 Totaal Kosten , , , ,00 co co tz Tl a) , , , ,00 Personeel Dagcafé en Bed & Breakfast, 33% van de omzet , , , ,00 Personeel mzet Horeca diverse evenementen , , , ,00 c tl 0 Jü <f. CD C 'S 1 > Z> X nderhoudskosten , , , ,00 jalgemene kosten , , , ,00 Rente lening , , , ,00 lnkoop dagcafé, 33% van de omzet 3.520, , ,00 Q rv , , , ,00 1 Kosten Bed & Breadfast [Totaal o o" CN 00 CN d> , , ,00 Saldo exploitatie nderhoudskosten voor de komende 5 jaar zijn meegenomen in de bijlage 'Investering- en herstelbegroting stichting Het Witte Kasteel, 1 7 februari 2014'. 8.$ s o

28

29 j , ö 0 P p.m. CD p.m. CD E o c J a) HP CD C p.m. a N CL p.m. CN a) CN - CD ) ) c 0) 0 03 _g co CS UI c > ) c u E CD 3 _Q ) l) o : N (N CD 0) o ) a CN C oö C CD <u n " ^ v -a? en 5 t:.e o o JE 0) a. 0 en.y (D "z 0) CQ -E > ,00 p.m. Subsidies Subsidie Gemeente Loon op Zand Giften & Subsidies , ch r c tu " CD 0 0) a; -a CD de A8 c ) c _o 5 [/) c a; jtj > 3) cn 0 _Q CD CD ~a > CD c 5 c 0 a) CD eegenorr jwilli unnen UIU be en in d E E c 0 CD c a> T3 CD CD D) s= _C CD CS E 0 0 c 0 ^_ me N CD c _^ C 'N CD c/> die uds ing 0 c _a _c 0) c/> CD CD CD " " "a c en 0 a CD > 0 C CD > CD C CD _^ tfl 01 1/1 c Q n <.0 < > < CD -a CD cn c CD c E c c CD a> c CD Q

30

Beleidsplan De Jozef 2010-2015

Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Beleidsplan De Jozef 2010-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het instituut Sint Jozef... 4 3. Sturing en structuur... 5 3.1 Organisatievorm... 5 3.2 Organisatiestructuur... 5 3.3 Bestuur... 7 3.4

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN TIM & KIM VILLAGE. 1 september 2012

BEDRIJFSPLAN TIM & KIM VILLAGE. 1 september 2012 BEDRIJFSPLAN TIM & KIM VILLAGE 1 september 2012 1 1. Het idee voor het product of de dienstverlening 1.1. Het idee/initiatief Met het project Tim & Kim Village willen we de toeristische mogelijkheden van

Nadere informatie

21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning

21/6/2012. ONcliERNEMINGSPLAN J. Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning 21/6/2012 ONcliERNEMINGSPLAN J Rfcardo Blaazer Raymond Buis Daan Buist Koen Classens Max van der Heijden Manneke de Koning Zorghotel Steyl is een onderneming die door projectgroep 211-A is opgezet. De

Nadere informatie

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren

Planmatig Ondernemen. Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven. Mei 2014. Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Planmatig Ondernemen Het ondernemingsplan voor BewonersBedrijven Mei 2014 Henk Cornelissen Pleuni Koopman Milja Kruijt Rutger van Weeren Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512

Nadere informatie

herberg d oude pastorie B&B Locatie Sloepenverhuur Zeilboerderij Rufus 15-11-2010 1

herberg d oude pastorie B&B Locatie Sloepenverhuur Zeilboerderij Rufus 15-11-2010 1 herberg d oude pastorie B&B Locatie Sloepenverhuur Zeilboerderij Rufus 15-11-2010 1 Joure, maart 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding & Samenvatting 2. Ondernemerschap 3. Marketing 4 Financiën/exploitatie 5.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD

BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD BELEIDSPLAN 2013-2017 STREEKMUSEUM KRIMPENERWAARD Versie 7 november 2013 1 INHOUD Hoofdstuk 1, Nieuw beleid 1.1 Nieuw beleidsplan 1.2 Geschiedenis 1.3 Professionaliteit 1.4 Missie 1.5 Doelstelling 1.6

Nadere informatie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie

DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie 2012 Invast Hotels Bastiaan Driessen Carla Kempen Michael van der Heijden DE MARKT VAN CONFERENTIEHOTELS Inzicht in een bijzonder segment van de Nederlandse hotellerie Voorwoord Dit onderzoek is verricht

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Opinievorming rond popschool Bestuurlijk behandelvoorstel (2013/375517) STZ/EC Collegebesluit 1. Het college besluit de opinienota 'Popschool en oefenruimten in Haarlem'

Nadere informatie

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Kloosterd Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Opdrachtgever: Missiehuis St. ivlichaël, Missionarissen van

Nadere informatie

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1 2 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon)

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

Najaar 2013 / voorjaar 2014

Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID & JAARACTIVITEITEN 2014 Archeologiestichting Dokter Beckers Pater Munsters Stein. Najaar 2013 / voorjaar 2014 MEERJARENBELEID Archeologiestichting Het samengaan van de "Archeologiestichting

Nadere informatie

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel

Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel Van Klooster Dolphia naar Meeting Point Dolphia en Grand café In de Kapel RAPPORT Conversie Dolphia Projectgroep 2 Opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie: Broekhuis, N. (Niels) Dam, M. (Marloes)

Nadere informatie

Beheer, exploitatie en programmering

Beheer, exploitatie en programmering Beheer, exploitatie en programmering 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Opstartfase en uitgangspunten... 3 2. Programmering van t Plein... 4 3. Organisatie en Beheer... 5 4. Exploitatie... 6 4.1. Horeca... 7 4.2.

Nadere informatie

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP):

Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Bedrijfsplan Sporthal Overasselt Indoorcentrum voor Sport, Welzijn en Cultuur 4 februari 2015 Opgesteld door het bestuur van de Stichting Sportaccommodatie Passelêgt (SSP): Gerard Duighuisen Kristian Duighuisen

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7

2. Identiteit van de organisatie 6. 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 CONCEPT Meerjarenplan 2012 2014 Januari 2012 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Identiteit van de organisatie 6 3. Doelgroepen en doelstellingen 7 4. Beleidsgestuurde Contract Financiering: taakafspraken

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Ondernemersplan De Saeck

Ondernemersplan De Saeck Versie 4.2.3 Ondernemersplan De Saeck 2015 Daan Hoogeveen Daans Horeca Service 28-2-2015 Inleiding Index Hoofdstukken 1 De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens 1.2 Persoonlijke motivaties 1.3 Sterke en

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

Ondernemersplan Strandpavilioen De Maas. Ondernemersplan en Financiële onderbouwing.

Ondernemersplan Strandpavilioen De Maas. Ondernemersplan en Financiële onderbouwing. Ondernemersplan en Financiële onderbouwing. 1 INHOUDSOPGAVE Ondernemersplan Strandpavilioen De Maas 1. Achtergrond en Idee 2. De Ondernemer 3. De Markt 4. Marketingmi 5. Organisatie 6. Financiering 7.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES;

FUNCTIE EISEN VOOR DE 3 FUNCTIES; Wij zijn (vrij naar Boef en de Gelogeerde Aap) Wij zijn ontwikkelaar van betaalbare woon/werkruimten. Wij zijn er voor experiment en cultuur Wij zijn beheerder van vijf broedplaatsen Wij zijn Amsterdams

Nadere informatie

De Vrijwilligersorganisatie

De Vrijwilligersorganisatie De Vrijwilligersorganisatie Tips en adviezen om het vrijwilligerswerk in kleine musea efficiënter te organiseren publicatie 2008 Verantwoording Het museumconsulentschap van de provincie Gelderland is in

Nadere informatie

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612 ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN 1 Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 2013-2016 Ik neem je mee. Terug naar de vroege Middeleeuwen, een kijkje in het leven Kom

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie