SIB If. ONDERNEMERSPLAN 17 februari 2014 HET WITTE KASTEEL 1/21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SIB If. ONDERNEMERSPLAN 17 februari 2014 HET WITTE KASTEEL 1/21"

Transcriptie

1 .1" J SIB If 11 n u NDERNEMERSPLAN 17 februari 2014 HET WITTE KASTEEL Francine Broos Interieurarchitecten Kasteellaan 20b BD LN P ZAND Tel: (0416) /21

2 INHUD 1.0 Inleiding 1.1 Doelstelling van de stichting 2.0 Exploitatie 3.0 Financiering 4.0 Eerste investeringen 5.0 Personeel 6.0 nderneming ó.l Bedrijfsgegevens 6.2 Doelgroep 6.3 Werkzaamheden manager 6.4 Administratie 6.5 Automatisering 6.6 Vergunningen 6.7 Vestiging en parkeren 6.8 Bereikbaarheid 6.9 Rechtsvorm 6.10 Verzekeringen Algemene voorwaarden 6.12 De inkoop 7.0 Marketingplan 7.1 Swotanalyse 7.2 Concurrentiepositie/analyse 7.3 Marketinginstrumenten Product/dienst Prijs Plaats Promotie 2/21

3 11 fis IT? HET WITTE KASTEEL 3/21

4 BIJLAGEN Bijlage 1: Inzicht in de uitgaven voor de korte termijn Bijlage 2: Begroting investering Bijlage 3: Begroting exploitatieomzet komende vijf jaar stichting Het Witte Kasteel, Bijlage 4: Investering- en herstelbegroting stichting Het Witte Kasteel, Bijlage 5: verzicht noodzakelijk renovatieonderhout eerste 5 jaar Bijlage 6: Concept prijslijst Bijlage 7: Rapport Monumentenwacht Bijlage 8: Taxatierapport Donatus Tekeningen - Bestaande gevels Kasteel en Neerhuizen Plattegronden bestaande situatie en nieuwe situatie Kasteel Plattegronden bestaande en nieuwe situatie Neerhuizen Plattegronden bestaande situatie en nieuwe situatie Wagenhuis en Theehuis Terrein /21

5 1.0 Inleiding Het Witte Kasteel in Loon op Zand is een Rijksmonument, heeft een landgoedstatus conform het geen daarover is vastgelegd in de Natuurschoonwet en is onderdeel van een Historische Buitenplaats. Familie de Pundert heeft 22 oktober 2013 het Kasteel geschonken aan de Stichting Het Witte Kasteel. ZKA Consultants & planners en v.d. Brand Consultancy BV zijn in het rapport "Bezoekerscentrum Nieuwe Stijl" d.d. april uitgegaan van 2 modellen. In het gewenst model gaat men uit van een noodzakelijke extra publiekstrekker om de exploitatie haalbaar te maken. De aankoop van Het Witte Kasteel, de uitbreiding van de gebouwen en gronden voor de extra attractie resulteert in het rapport tot een geraamde investering van 7 miljoen euro. Door de schenking van het onroerend goed van de Fam. De Pundert aan de Stichting Het Witte Kasteel en de hieraan verbonden ANBI status heeft de Stichting Het Witte Kasteel geheel andere, en veel gunstigere uitgangpunten. Hierdoor is een extra publiekstrekker niet noodzakelijk en maakt het groeimodel mogelijk met een veel lagere investering. De Stichting Het Witte Kasteel is 1 3 december 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). HISTRIE In 1383 besloot de Hollandse edelman Pauwels van Haestrecht een burcht te bouwen welke in de 15 e en 16 e eeuw verder werd uitgebreid. Door diverse belegeringen werd het kasteel diverse keren zwaar beschadigd. De laatste herstelwerkzaamheden vonden plaats in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dit naar aanleiding van de schade die in de tweede wereldoorlog aan het kasteel was toegebracht. DELSTELLING De doelstelling is dat de bewoners van Loon op Zand en omgeving gebruik kunnen gaan maken van het Kasteel. De gebouwen zullen opengesteld worden voor maatschappelijk, sociale en culturele doeleinden zoals bruiloften, tentoonstellingen, concerten van de plaatselijke harmonie Sophia, vergaderingen, activiteiten in de moes- pluktuin, dagcafé, etc. Daarnaast zal Het Witte Kasteel een grote aantrekkingskracht hebben voor toeristen alsmede de natuurgebieden: Het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen, natuurgebied Huis ter Heide en het attractiepark de Efteling en het daarbij gelegen golfpark van de Efteling. Niet alleen de gemeenten zijn zeer geïnteresseerd in Leisure, maar ook landelijk krijgt de belevingseconomie veel aandacht. Vooreen Leisurevoorziening is een locatie cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Het Witte Kasteel heeft de potentie om te kunnen voldoen aan die behoefte. Het Witte Kasteel ligt centraal en is uitermate geschikt als bezoekerscentrum. De Stichting wil er naar toe werken dat er dagelijks bedrijvigheid is op het terrein, dat het kasteel weer tot leven komt. Het is een fantastische locatie en een perfecte ontmoetingsplaats voor de inwoners van Loon op Zand maar ook van ver daar buiten. Zorgen dat de mensen hier letterlijk en figuurlijk kunnen genieten van de historie, rust, iets lekkers, iets moois, elkaar kunnen ontmoeten in een bijzondere sfeer. De bewoners en ondernemers van Loon op Zand worden betrokken in de planvorming. 5/21

6 Er wordt niet gekozen voor een vaste horeca exploitant maar voor een manager. De ruimten van Het Witte Kasteel, of delen daarvan, worden verhuurd waarbij men in overleg met de manager een keuze kan maken voorde restauratieve voorzieningen. Hierbij krijgen ondernemers uit de gemeente Loon op Zand en daarbuiten een kans om van het kasteel gebruik te maken. Het Witte Kasteel heeft de potentie om de exploitatie zo aantrekkelijk te maken dat het zich onderscheidt van de andere kastelen en interessante locaties in de omgeving. Wij kunnen na de benodigde aanpassingen voldoen aan de aanvragen die nu al spontaan binnen komen voor diverse activiteiten. De aanvragen zijn voor ons een bevestiging dat wij ons richten op de goede doelgroepen. De exploitatie is nodig voor onze doelstelling : Het Witte Kasteel restaureren en onderhouden. 6/21

7 -J- -» H 5TQR E M f ' 3 : lit 7/21

8 1.1 Doelstelling van de stichting 1 Het behoud van het cultureel erfgoed door middel van restauratie en onderhoud van de gebouwen en tuinen. 2 Het openstellen van gebouwen en tuinen voor diverse maatschappelijke en culturele activiteiten. 3 Aantrekken van toeristen. (Bezoekerscentrum, dagcafé, overnachtingen.) 4 Het genereren van inkomsten om de vaste lasten, de kosten voor het onderhoud en de restauratie de dekken. Adl. Het behoud van Het Witte Kasteel geeft maatschappelijk en plaatselijk een grote meerwaarde aan het dorp Loon op Zand en omgeving, het cultureel erfgoed wordt behouden en het Brabants landschap versterkt omdat de tuin en de grachten op termijn worden hersteld. Ad2. Het openstellen van de gebouwen voor tentoonstellingen van o.a. de Heemkundekring, het Cultuurhuis, Kunst Loon op Zand, lezingen, tentoonstellingen en diverse andere cultuuruitingen zoals de concerten van de plaatselijke harmonie Sophia en als verzamelpunt voor de Kerstklokkenloop, Sinterklaas, etc. Ad3. Het realiseren van een bezoekerscentrum t.b.v. het aantrekken van toeristen, het bezoeken van Het Witte Kasteel en het bezoeken van de natuurparken in de omgeving. Ad4. De baten uit de onderneming komen ten goede aan de vaste lasten, het onderhoud en de restauratie van het Witte Kasteel, de twee Neerhuizen, het Theehuis, het Wagenhuis, de brug, tuinen, oprit en poorten en alles wat direct en/of indirect met het onderhoud van de gebouwen, tuinen, het grondgebied, het plaveisel, de bebouwing en afrastering in verband staat. 8/21

9 » s..j _«., iigii MG EVIN G t f 9/21

10 2.0 Exploitatie m het plan van de grond te krijgen zullen er de eerste de nodige investeringen moeten worden gedaan. Het uitgangspunt is de bestaande gebouwen en tuin respecteren, de structuren van de gebouwen en tuin zoveel mogelijk handhaven. Volgorde van werkzaamheden: 01. noodzakelijk onderhoud 02. aanpassingen t.b.v. de exploitatie 03. restauratie Ad 1. Noodzakelijk onderhoud zie bijlage rapport Monumentenwacht. Ad2. Aanpassingen t.b.v. de exploitatie: Het kasteel: het renoveren van de bestaande toilet, het realiseren van nieuwe toiletten in de kelder en op de eerste verdieping. Linker neerhuis: het renoveren van de bestaande toilet, het realiseren van nieuwe toiletten en een invalidentoilet. Rechter neerhuis: badkamer en toilet renoveren Wagenhuis: nader te bekijken Ad 3. Restauratie: Restauratie zie bijlage rapport Monumentenwacht De tuin moet weer toonbaar worden en hiervoor moet een professioneel onderhoudsplan worden gemaakt. Het streven is dat de tuin door vrijwilligers wordt onderhouden. De doelstelling is om met een zo laag mogelijke financiële investering het project op te starten. Als de meest noodzakelijke zaken zijn aangepakt, kunnen we van de gegenereerde baten onze activiteiten uitbreiden. Er zijn vele mogelijkheden aanwezig. De bedoeling is dat we stap voor stap vooruit gaan. Wij zijn er van overtuigd dat wij een concept kunnen ontwikkelen dat op het terrein van Het Witte Kasteel de invullingen zo divers zijn, dat er altijd wel activiteiten plaatsvinden. Voor de plaatselijk harmonieverenging Sophia is het kasteel een geweldige achtergrond om hun jaarlijkse klapstoelenconcert te geven. Een mooier plek voor de Heemkundekring is er bijna niet om bijeenkomsten te organiseren. De eerste opening van de tuin voor de Kerstklokkenloop in 2013 was een groot succes. Het Cultuurhuis kan hier diverse activiteiten laten plaats vinden van expositie tot een uitvoering. Zo zouden we ook opendagen willen organiseren, outdoor- bioscoop bij goed weer, maandelijkse koffieconcerten op zondagmiddag, etc. Ideeën zijn er genoeg en we staan open voor input vanuit het dorp. Kwaliteitsbewaking is hierin van groot belang. Zie bijlage prijsberekening; dit geeft een idee wot er mogelijk is in het kasteel. Maar we kunnen natuurlijk ook offertes maken naar aanleiding van de wens van de klant. 10/21

11 3.0 Financiering De intentie is om met een zo laag mogelijke investering en hypotheek te starten. (In onze berekeningen (zie bijlage) hebben we nog geen rekening gehouden met de aangevraagde subsidies en de werkzaamheden van de vrijwilligers.). Met de gegenereerde baten het kasteel, de bijgebouwen, tuin en grachten te onderhouden en het ondernemers plan uitte breiden en de hypotheek af te lossen. Mogelijkheden om inkomsten te genereren: Kasteel: huwelijksceremonies, recepties, diners, condoleances, tentoonstellingen vergaderingen, muziekuitvoeringen, lezingen etc. Neerhuis 1: Bed and Breakfast of verhuur diverse kleine activiteiten. Neerhuis 2: dagcafé en bezoekerscentrum. Theehuis en tuin t.b.v. kleinschalige familiefeesten, exposities Wagenhuis, is na renovatie voor diverse activiteiten te gebruiken. Vrijwilligers Er zijn voldoende vrijwilliger in het dorp, die onder begeleiding een bijdrage willen leveren aan het onderhouden van de tuinen, schilderwerken, kleine herstelwerkzaamheden, schoonmaken en het ondersteunen van het dagcafé -bezoekerscentrum. Zij zullen op een speciale manier worden beloond. Mogelijkheden financiële ondersteuning Gemeente Loon op Zand heeft ,- toegezegd Rijksdienst R.C.E. Provincie, subsidie en hypotheek N.R.F. hypotheek (toegezegd) Brim subsidie RCE Rabobank, subsidie Stichting Jacques de Leeuw Postcode en Bank - Giroloterijj Bedrijven Vrienden van Het Witte Kasteel (De ANBI status maakt giften interessant voor particulieren en bedrijven.) Met alle boven genoemde partijen zijn we in gesprek. 11/21

12 4.0 Eerste investeringen Eerste investeringen ten behoeve van het opstarten van de onderneming op kort termijn. Algemeen Repareren brug Repareren hekwerk en poort Controleren het hang- en sluitwerk Het Kasteel, de Neerhuizen, Het Wagenhuis en het Theehuis. Alarm repareren + contract meldkamer Rookmelders plaatsen Het plaatsen van brandblusmiddelen Kasteel CV ketels vervangen en afvoer ketels herstellen. Riolering aanpassen WC 1 e etage moderniseren en uitbreiden. Elektrische installatie nazien en uitbreiden (extra groepen in kelder i.v.m. catering). Aanhelen vloeren Schilderwerken Interieur; tafel keuken, stoelen, inklaptafels Verlichting Servies, linnengoed, etc. In de kelder historisch metselwerk beschermen met plexiglas. Stoffering Neerhuis 1 Bed and Breakfast Herstellen van ramen en deuren Schoonmaken goten, nazien pannen en stopverf CV- installatie nazien Elektrische installatie nazien Badkamer en toilet renoveren Koelkast, servies, linnengoed, etc. Meubels Lichtarmaturen Stoffering Neerhuis 2 daqcafé Herstel van ramen en deuren Schoonmaken en vervangen van goten, nazien pannen en stopverf Elektrische installatie nazien en uitbreiden Nieuwe CV- installatie WC moderniseren, uitbreiden en een invalide toilet realiseren Benodigde schilderwerken Vloer opknappen Isoleren van dak en wanden Toe- en afvoer water naar bar Interieur: bar, verlichting, stoelen, tafels, buitenmeubilair, parasols, glaswerk en benodigdheden spoelkeuken Exclusief keuken (Wij gaan voorlopig gebruik maken van cateraars) 12/21

13 Investeringen op langer termijn Tuin Algemeen professioneel plan maken onderhoud tuin Basismateriaal onderhoud tuin (zie lijst begroting) Mogelijk aanleg bestrating, paden, watervoorziening Speeltoestellen; glijbaan, schommel Kas repareren (t.b.v. de veiligheid bezoekers) Wagenhuis Realiseren wc en aansluiten op de riolering Nieuwe CV installatie Elektrische installatie nazien en aanpassen Waterleiding aanpassen t.b.v. keuken (close- in boiler?) Wanden isoleren met voorzetwanden Vloer repareren Schilderwerken

14 . JÉ rt.. ïïlïi ACTIVITEITEN 5* 14/21

15 5.0 Personeel Algemene organisatie: Wij streven erng te stgrten met 1 manager voor 3 dagen in de week. Indien nodig uitbreiden met een assistent manager op basis van gewerkte uren. (Mogelijke samenwerking met de Rooi Pannen). nderhoud tuin: Vrijwilligers uit het dorp. nderhoud gracht: R.C.E subsidieaanvraag. Dag café: Via cateraar, exploitant Neerhuis of onder beheer van de Stichting Het Witte Kasteel.. Kennis manager Cursus Sociale Hygiëne en Basis vakbekwaamheid horeca. Administratie boekhouding (Financiële ondersteuning door accountant).. Bedrijfshulpverlener. ndernemers kwaliteiten Deze kwaliteiten zijn volgens ons idee van belang voor de algemene organisatie :. creativiteit commercieel inzicht organiseren/plannen leiding geven relevante branche-ervaring financieel inzicht besluitvaardigheid flexibiliteit doorzettingsvermogen communicatie oplossingsgericht Wij zoeken personen die: Creatief maar ook zakelijk kunnen zijn, kwaliteit zien en nastreven, het complete plaatje kunnen zien tot in detail. nderscheidend en sterk klantgericht kunnen denken. Mensen enthousiasmeren,vooruit kunnen denken, organiseren, plannen, met brede interesses en ervaringen. Vrijwilligers Er hebben zich ongeveer 50 vrijwilligers aangemeld. De kwaliteiten van de vrijwilligers worden per onderdeel ingezet,, De werkzaamheden worden helder afgebakend, leder project krijgt een gekwalificeerde projectleider. Denk aan een groep voor het loodgieterswerk, schilderwerk, tuinactiviteiten, lichte herstelwerkzaamheden etc.

16 6.0 nderneming 6.1 Bedrijfsgegevens Handelsnaam: Adres: Postcode en woonplaats: Website: prichtdatum: KvK nummer: Het Witte Kasteel Kasteel laan BC Loon op Zand 22 oktober (per ingeschreven) 6.2 Doelgroep 1. Bruidsparen: huwelijksvoltrekking en/of gedeeltelijke of gehele daginvulling. 2. Cateraars: het huren van diverse ruimten. 3. Bedrijven: vergaderingen, lezingen, productpresentaties, evenementen; huur ruimte - catering. 4. Condoleances: huur ruimte -catering. 5. Kleine feestjes als verjaardagen en andere festiviteiten: huur ruimte - catering. 6. Fietsers, wandelaars en recreanten: pauzeren tijdens fietstocht:dagcafé. 7. Vriendengroepen (hightea): theehuis. 8. Gezinnen (speeltuin zondagmiddag/terras): Theehuis / dagcafé. 9. Cursussen (bijvoorbeeld wekelijks of eenmalig): huur ruimte. 10. Culinair gericht, zie bijvoorbeeld wijnproeverijen. 1 1.Toeristen: dagcafé/bezoekerscentrum in linker Neerhuis, Bed and Breakfast (rechter Neerhuis). 12. uderen: 65+ activiteiten. 6.3 Werkzaamheden manager Verkoop bruiloften, boekingen Bed and Breakfast, vergaderingen, evenementen, planning activiteiten, planning tuinonderhoud, dagcafé, dagelijkse controle, personeelsplanning dagcafé en tuin, administratie, inkoop, pr- werkzaamheden, gastvrouw bruiloften, condoleances, grafische vaardigheden (bijvoorbeeld uitnodigingen, huisstijl, de website) verkoop/acquisitie en planning activiteiten. Er is een mogelijkheid om voor het dagcafé een cateraar aan te trekken. peningsdagen in overleg met de cateraar. Voor de schoonmaak van de locaties en diverse andere zaken zullen externe partijen aangetrokken moeten worden, op uurbasis contract. Voor vergaderingen en kleine evenementen kan eigen personeel (manager) ingezet worden. Voor grotere partijen zoals bruiloften wordt via cateringbedrijven personeel geregeld. Zo zal elke situatie bekeken en vergeleken worden. De wens van de opdrachtgever is hierin bepalend. Het onderhoud van de tuin willen we in eerste instantie laten uitvoeren door vrijwilligers uit het dorp. Hiervoor moet een planning worden gemaakt en de kwaliteit van de uitvoering moet worden gecontroleerd. 6.4 Administratie Accountantskantoor van Wanrooij te Kaatsheuvel. 6.5 Automatisering Een computer- en kassasysteem voor de complete bedrijfsvoering. Te gebruiken voor : Pinactiviteiten dagcafé en algemene administratie. Kassasysteem : Nader te bepalen. 16/21

17 6.6 Vergunningen 1. mgevingsvergunning 2. fficiële trouwlocatie 3. Drank- en horecavergunning 4. Lid Koninklijke Horeca Nederland 5. Bedrijfschap Horeca 6. Terrasvergunning mgevingsvergunning Hoofdgebouw : evenementen met een cateraar, tentoonstellingen,huwelijksvoltrekking, diners, condoleance, symposium, vergadering enz. Neerhuis links : dagcafé + terras, streekwinkel, bezoekerscentrum Neerhuis rechts : Bed and Breakfast, verhuur kantoor, diners of lunches met cateraar kleine recepties, tentoonstelling, steekwinkel, bezoekerscentrum * Wagenhuis: kinderdagverblijf, receptie, symposium, vergadering, wijnproeverij, Bed and Breakfast. Tuinhuis: verhuur voor diner in de tuin, High thee, expositie etc. pleidingseisen: Behalen van Sociale hygiëne en horecabekwaamheid, EHB.; Ingeschreven handelsregister: Kamer van Koophandel Brabant Datum: Nummer: Vestiging en parkeren Het pand is goed te bereiken met de auto, fiets, te voet en met vrachtauto's. ok is er openbaar vervoer, bussen rijden door Loon op Zand (5 min lopen naar dichts bijzijnde bushalte). Er zijn 48 parkeer plaatsen op eigen terrein te realiseren. 6.8 Bereikbaarheid Website: - adres: Telefoon: Per post: kasteel.nl Kasteellaan 20 b, BD Loon op Zand 6.9 Rechtsvorm Stichting met een Anbi-status Verzekeringen nroerend goed: Donatus Monumentenverzekering Royaal, polisnummer b Inboedelverzekering: Donatus * ngevallen verzekering (Evenementen etc): Donatus, polisnummer Aansprakelijkheid bestuur: Donatus Bedrijfsschade: Ziekteverzekering: Arbeidsongeschiktheidverzekering: Productaansprakelijkheidverzekering:

18 6.11 Algemene voorwaarden Uniforme Voorwaarden Horeca, zie Koninklijke Horeca Nederland (bijlage). (Moeten nog gedeponeerd worden.) 6.12 De inkoop 1. Bierbrouwerij/drankenhandel: n.t.b. 2. Groothandel: n.t.b. 3. Lokale leveranciers: we willen zo veel mogelijk gebruik maken van omliggende leveranciers. Mede ook om onderscheidend te werken ten opzichte van andere aanbieders/concurrenten. De voorkeur gaat uit naar biologische duurzame eerlijke producten zoals: Fruitsappen: Annahoeve, De Moer. Brood: Sourdough, Tilburg. Kaas: kaasboerderij Mathijssen, Udenhout. Bier: Koningshoeven, Tilburg. Bloemen: Daisy Lane of eigen tuin. Bruidstaarten: Le Roi 18/21

19 NEERHUIZEN - CAFE I 4 r 19/21

20 7.0 Marketingplan 7.1 Swotanalyse Streng hts: Unieke locatie, gebouwen, tuin, creativiteit, duurzaamheid, maatschappelijk belang, toeristentrekpleister. Weakness: Geen grote partijen mogelijk. pportunities: De Gemeente Loon op Zand heeft in het nieuw gemeenschapshuis geen trouwzaal gepland. Het Witte Kasteel ligt in het hart van prachtige natuurgebieden een perfecte ligging voor een bezoekerscentrum, de locatie ligt langs diverse fiets- en wandelroutes Het Witte Kasteel is het icoon van Loon op Zand, wat zich kan lenen voor div. achtergronden en invullingen. Loon op Zand is een actieve gemeente zie ook cultureel waarin Het Witte Kasteel kan inspelen. De gebouwen en het terrein lenen zich voor een zeer breed scala van activiteiten. Thraets: Concurrentie zien wij als een uitdaging Concurrentiepositie/analyse De locatie en gebouw zijn uniek in de omgeving. Creatief in het aanpakken, voorstellen en uitvoering van bruiloften, arrangementen, etc. Prijzen scherp aanbieden zodat we toegankelijk zijn. Een maatschappelijk sfeer uitdragen, wat toegankelijkheid bevordert. Verantwoord met onze producten omgaan. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en willen in het dagcafé de uitbater zoveel mogelijk biologische streekproducten aten gebruiken. De doelstelling is om zo veel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke leveranciers en dat met een verantwoorde prijs- en kwaliteitsverhouding. 7.3 Marketinginstrumenten Product/dienst fficiële trouwlocatie. Verhuur van ruimtes voor zowel zakelijke als privé doeleinden. Dagcafé. Complete arrangementen aanbieden voor bedrijven; vergaderingen, lezingen, evenementen, personeelsfeest, borrels enzovoort. dorpse activiteiten zoals jaarlijkse klapstoelenconcert, sinterklaasfeest, kerstklokkenloop, exposities, enzovoort. Gebruik tuin voor diverse doeleinden. Bezoekerscentrum. 20/21

21 7.3.2 Prijs Zie bijlage basisprijzen. Naar aanleiding van de wensen van opdrachtgever kunnen arrangementen worden aangepast, dus ook de prijzen die hieraan gekoppeld zijn Plaats De plek ligt uitermate centraal in het hart van Brabant en centraal ten opzichte van de Loonse en Drunense Duinen, Huis ter Heide, de Efteling, golfbaan de Efteling, Beekse Bergen, fietsroutes, diverse bedrijven, diverse musea. De locatie is ook goed te bereiken voor zowel groot als klein vervoer (vrachtwagens). Aan de zijkant (Zie Kasteellaan.) is een extra toegangspoort. peningstijden Dagcafé: Vrijdag: uur Zaterdag: uur Zondag: uur Promotie We willen op div. manieren onze klanten aantrekken, zoals; Afspraak gemeente i.v.m. alternatief trouwzaal, meegeven attentie ondertrouw. Direct afspraak maken met bedrijven om ons en de mogelijkheden te presenteren. Presenteren op trouwbeurzen. Contacten fotograven, bloemisten, cateraars, muziekkanten, banketbakker. Flyeren in Loon op Zand bij activiteiten. Er is een toezegging van Rond de Toren voor regelmatige berichtgeving van onze activiteiten. Maandelijks agenda weergeven op bord bij de poort, maandelijkse nieuwsbrief per . Inschrijven voor seizoensgebonden activiteiten. Website, zelf onderhouden. Sociale media. Bestuur stichting Het Witte Kasteel Francine Broos Caspar de Bonth Financieel adviseur Accountantskantoor van Wanrooij Kees van Wanrooij

22

23 Stichting Het Witte Kasteel? 4 R «39 JUL Bijlage Inzicht in de uitgaven voor de korte termijn pstartkosten exploitatie en noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden mschrijving pstartkosten Notariskosten ,77 Verzekeringen opstal Donatus 4.097,06 Vaste lasten (huisvestingskosten etc.) ,00 Vaste lasten (huisvestingskosten etc.) tot augustus ,00 Diverse opstartkosten: accountant, contract alarmcentrale enz ,00 Verzekering inboedel ,00 Totaal opstartkosten ,83 Bouwkundige werkzaamheden Reparatie poort 3.556,17 Reparatie diverse: sloten, dakpannen enz. 7892,00 Reparatie riolering buiten en reparatie riolering keuken ,00 CV 6.000,00 Beveiliging en brandblusvoorzieningen 5.000,00 nvoorzien 2.000,00 Tofaol bouwkundige voorzieningen ,17 Totaal ,00

24

25 Stichting Het Witte Kasteel s 1 BIK BI mi Bijlage Begroting investering Investering- en herstelbegroting Het Witte Kasteel mschrijving pstart kosten (zie bijlage 1) ,00 Reparatie poort 3.557,00 Reparatie diverse: sloten, dakpanne, enz ,00 Riolering herstel kelder, keuken en buiten ,00 CV ketels 8.000,00 Beveiliging + brandblusvoorzieningen 5.000,00 Toiletgroep kelder ,00 Toiletgroep verdieping + invalidentoilet ,00 Modernisering electra inclusief uitbreiding ,00 Reparatie vloeren + overige reparaties ,00 Schilderwerk ,00 Restauratie brug ,00 Inrichting kasteel en neerhuizen ,00 Diverse werkzaamheden verspreid over 5 jaar ,00 nvoorzien ,00 Raming investeringen totaal ,00 Dit zijn de voorlopige bouwkosten welke zijn bepaald op basis van ervaring en reeds opgevraagde offerten. De investeringen zullen o.a. worden gefinancierd middels een door de Provincie Noord Brabant te verstrekken hypothecaire lening en gedeeltelijk door het Nederlands Restauratie Fonds. Deze lening zal op termijn afgelost dienen te worden uit de positieve exploitatie inclusief giften, subsidies e.d.

26 Toelichting op de posten van de begrote exploitatierekening voorde le vijf jaar van de stichting. Algemeen Getracht is een exploitatieopzet te maken welke realistisch is waarbij opbrengsten voorzichtig zijn geschat en de kosten zo reëel mogelijk zijn opgenomen. Verhuur Wagenhuis Kan na renovatie worden verhuurd. Uitvoering waarschijnlijk op langer termijn. Verhuur Theehuis/tuin Hierbij wordt ingezet op een verhuur, op langer termijn, van circa 30 dagen per jaar a 150,00 per dag. pbrengst bruiloften, recepties, condoleance, vergaderingen etc. Hierbij wordt ingezet op de verhuur van het kasteel c.q. de benodigde ruimten, op langere termijn, van circa 50 dagen per jaar a 1.000,00 per dag. pbrengst Neerhuis 1 Bed & Breakfast hier wordt de bezetting op 120 dagen per jaar, gemiddeld 1 70,00 per nacht met een gemiddelde bezetting van 2 tot 6 personen per nacht. Giften Gezien de stichting de ANBI status heeft gekregen is de verwachting dat giften aangetrokken kunnen worden. Voorzichtigheidshalve zijn deze nog niet in een bedrag uitgedrukt. Personeel Zoals vermeld in het ondernemingsplan zal worden gestart met een manager voor 24 uur per week. In de begroting is een uitbreiding van deze uren geraamd met een assistent manager op basis van gewerkte uren vanaf het 2 e exploitatiejaar. Huisvestingskosten Hieronder zijn opgenomen de kosten van klein onderhoud, gas water en licht, WZ en overige vaste huisvestingslasten. Algemene kosten Hieronder zijn opgenomen de kosten van verzekeringen, financiële- en salarisadministratie en overige algemene kosten. Financieringskosten De hypotheek is als een bouwdepot berekend: Hypothecaire lening van Provincie Noord Brabant, ,00 aan te vragen, dit is inclusief een buffer voor werkkapitaal en onvoorzien ,- Er is gerekend met een rentepercentage van 4.09 %. NRF rekent met een rentepercentage vanl.5%. (De hypotheek is aangevraagd.)

27 o ü <o ,00 1 o ro , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1> , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Het Witte Kasteel, 17 Februari 2014 Bijlage 3 Begroting exploitatieomzet komende vijf jaar Stichting 5 <o ~- o ra ro CM 5? CN 0 o_ 0) mschrijving jpbrengst , , , ,00 mzet Neerhuis 1: Bed & Breakfast , , ,00 j ,00 mzet Neerhuis 2: Dagcafé , ,00 Verhuur Wagenhuis 5.000, , , ,00 Verhuur Theehuis/tuin Verhuur kasteel t.b.v. bruiloften, recepties, condoleance, , , , ,00 vergaderingen, uitvoeringen, tentoonstellingen enx. mzet horeca Het Witte Kasteel (diverse evenementen, koffie&thee , , , ,00 e.d.) , , , ,00 Totaal Kosten , , , ,00 co co tz Tl a) , , , ,00 Personeel Dagcafé en Bed & Breakfast, 33% van de omzet , , , ,00 Personeel mzet Horeca diverse evenementen , , , ,00 c tl 0 Jü <f. CD C 'S 1 > Z> X nderhoudskosten , , , ,00 jalgemene kosten , , , ,00 Rente lening , , , ,00 lnkoop dagcafé, 33% van de omzet 3.520, , ,00 Q rv , , , ,00 1 Kosten Bed & Breadfast [Totaal o o" CN 00 CN d> , , ,00 Saldo exploitatie nderhoudskosten voor de komende 5 jaar zijn meegenomen in de bijlage 'Investering- en herstelbegroting stichting Het Witte Kasteel, 1 7 februari 2014'. 8.$ s o

28

29 j , ö 0 P p.m. CD p.m. CD E o c J a) HP CD C p.m. a N CL p.m. CN a) CN - CD ) ) c 0) 0 03 _g co CS UI c > ) c u E CD 3 _Q ) l) o : N (N CD 0) o ) a CN C oö C CD <u n " ^ v -a? en 5 t:.e o o JE 0) a. 0 en.y (D "z 0) CQ -E > ,00 p.m. Subsidies Subsidie Gemeente Loon op Zand Giften & Subsidies , ch r c tu " CD 0 0) a; -a CD de A8 c ) c _o 5 [/) c a; jtj > 3) cn 0 _Q CD CD ~a > CD c 5 c 0 a) CD eegenorr jwilli unnen UIU be en in d E E c 0 CD c a> T3 CD CD D) s= _C CD CS E 0 0 c 0 ^_ me N CD c _^ C 'N CD c/> die uds ing 0 c _a _c 0) c/> CD CD CD " " "a c en 0 a CD > 0 C CD > CD C CD _^ tfl 01 1/1 c Q n <.0 < > < CD -a CD cn c CD c E c c CD a> c CD Q

30

Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel

Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel Jaarverslag 2015 Stichting Het Witte Kasteel & Stichting Exploitatie Het Witte Kasteel Het Witte Kasteel is een Rijksmonument met een landgoedstatus en is onderdeel van een Historische Buitenplaats, in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017

BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 BELEIDSPLAN VAN DE STICHTING OUDHEIDKAMER TE ALBLASSERDAM 2013-2017 Inleiding. De doelstellingen van het beleidsplan 2008-2010 zijn nagenoeg volledig gerealiseerd. De volgende zaken zijn daarbij uitgevoerd:

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder.

Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Marine Artillerie Waffenkommando op Huisduinen te Den Helder. Doel van het project. Binnen Den Helder zijn een aantal Stichtingen en Verenigingen die zich bezig houden met het Cultureel Erfgoed van Den

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING TIMMERWERKPLAATS FERWOUDE BELEIDSPLAN 2016 2020 Stichting Timmerwerkplaats Ferwoude P/a de Finne 23 9022 AZ Mantgum Email Telefoonnummer: 058 250 29 20 KvK 856982477 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4

Nadere informatie

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

TE KOOP. Prachtig volledig ingericht restaurant & Het onroerend goed bestaande uit bedrijfsruimte en bovengelegen appartementen. 950.000,- k.k.

TE KOOP. Prachtig volledig ingericht restaurant & Het onroerend goed bestaande uit bedrijfsruimte en bovengelegen appartementen. 950.000,- k.k. TE KOOP Prachtig volledig ingericht restaurant & Het onroerend goed bestaande uit bedrijfsruimte en bovengelegen appartementen 950.000,- k.k. DETAILS Objectgegevens Bedrijfsnaam : Restaurant De Burgemeester

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

De drie Zwanen. Neckerstraat 3 te Purmerend. Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan NL Rosmalen Telefoon:

De drie Zwanen. Neckerstraat 3 te Purmerend. Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan NL Rosmalen Telefoon: De drie Zwanen Neckerstraat 3 te Purmerend Klaassen Horecamakelaardij B.V. Graafsebaan 111 5248 NL Rosmalen Telefoon: 073 521 61 66 Internet: E-mail: www.klaassenbv.nl info@klaassenbv.nl Horecamakelaar:

Nadere informatie

RESTAURANT "LA BONNE AUBERGE"

RESTAURANT LA BONNE AUBERGE RESTAURANT "LA BONNE AUBERGE" Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06- Alle aanbiedingen zijn informatief.

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Gelieve discreet met deze informatie om te gaan

Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie

Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Bewonersbeheer in Ons Huis te Sint Annaparochie Ons Huis ligt centraal in Sint Annaparochie, gemeente Het Bildt, ten noordwesten van Leeuwarden. Het gebouw is van 2007 en heeft een bruto vloeroppervlak

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen

Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Jaarverslag 2012 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Jaarverslag 2012 te Groningen Verslag van het bestuur Inleiding In dit verslag geven we een samenvatting van wat er is gebeurd. Bestuursgegevens Het bestuur bestond per 1 januari 2012 uit de volgende personen:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum

Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting Tennisclub Ootmarsum Financieel Jaarverslag 2015 en Begroting 2016 Tennisclub Ootmarsum Inhoud 1. Overzicht Resultatenrekening en begroting 2. Overzicht Balans 3. Overzicht ledenaantal 4. Toelichting Resultatenrekening 2015

Nadere informatie

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals:

Sugarfactory is uitermate geschikt voor diverse rental evenementen, zoals: WELCOME Cultuurpodium Sugarfactory is een eigenzinnige en intieme eventlocatie bij uitstek geschikt voor onder andere borrels, bedrijfsevenementen, congressen, vergaderingen, live muziek, theater en dansfeesten.

Nadere informatie

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum gevestigd te Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum 1 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 2

Nadere informatie

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum.

Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Het Oude Raadhuis als ateliermuseum. Heemkundekring Willem Snickerieme Hooge en Lage Zwaluwe, november 2015 Inhoud: Naar een nieuw museum Bijlage 1. Subsidieerde de heemkundekring de gemeente? Bijlage

Nadere informatie

De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241

De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Vrijblijvende informatie Gelieve discreet met deze informatie om te gaan De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen

Nadere informatie

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN UPDATE. Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER

STICHTING DIENSTENCENTRUM LANDSMEER Dr.M.L.Kingstraat 2b, 1121CP Landsmeer, telefoon 020-4824190, fax 020-4825573 E-mail: dienstenc.landsmeer@hetnet.nl website: www.dcl-landsmeer.info M.J. Smid, penningmeester, telefoon 020-4823354 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting ''Het Kunkelsorgel'' Pagina 1 van 7 Jaarcijfers Inkomsten / Uitgaven

Stichting ''Het Kunkelsorgel'' Pagina 1 van 7 Jaarcijfers Inkomsten / Uitgaven Inkomsten en uitgaven Jaar Jaar Begroot Jaar Verwachting (alle bedragen x 1,00) 2013 2014 2015 2015 2016 SALDI 1 JANUARI 1 Beginsaldo 52.523,29 34.025,83 42.565,46 42.565,46 20.085,36 INKOMSTEN 2 Donaties

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies

Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies Aanvraagformulier voor culturele projectsubsidies 1. Gegevens aanvrager(s) Naam van aanvrager (vereniging of individu) :... Naam contactpersoon (enkel in te vullen indien de aanvrager een vereniging is)

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit

Subsidieaanvraag. Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Subsidieaanvraag Aanvraagformulier subsidie voor een incidentele activiteit Ten behoeve van de aanvraag tot subsidieverlening moet gebruik worden gemaakt van dit aanvraagformulier tot subsidieverlening.

Nadere informatie

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen

MONUMENTEN. UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen MONUMENTEN UPDATE Financiële ruimte om uw monument te verbouwen Slim investeren, uw monument in topconditie Monumenten Update: financiële ruimte om uw monument te verbouwen Door onderstaande deelnemende

Nadere informatie

HET WITTE KASTEEL IN LOON OP ZAND.

HET WITTE KASTEEL IN LOON OP ZAND. HET WITTE KASTEEL IN LOON OP ZAND. 18 MONUMENTAAL NR.3 2017 Inbreng vrijwilligers vitaal voor juweeltje in Loon op Zand Nieuw leven voor Het Witte Kasteel Keizer Karel V heeft er gelogeerd, evenals Frederik

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten

Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Samenvatting Onderzoek naar de restauratiebehoefte bij eigenaren van gemeentelijke monumenten Juli / augustus 2011 2 Onderzoeksopzet Datum: 30 september 2011 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Uitgevoerd

Nadere informatie

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018

Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Lettele. Stichting Windkorenmolen De Leeuw. Beleidsplan voor de jaren 2014 t/m 2018 Lettele Lettele (Oude Molen) Inhoud 1. Oprichting en verwerving van de molen 2. Het bestuur 3. Financiële zaken 4. Onderhoudsplan 5. Subsidiezaken 1. Oprichting en verwerving van de molen, bijgebouwen

Nadere informatie

Verbouwingschecklist De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën.

Verbouwingschecklist De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. Verbouwingschecklist De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. Stap 1 idee Heeft u uw idee(ën) opgeschreven? Heeft u het idee besproken met uw gezinsleden? Heeft u (genoeg)

Nadere informatie

Legekosten raming Boerderij 79.000 Recreatie app 35.460 landbouwschuur 16.070 133.780

Legekosten raming Boerderij 79.000 Recreatie app 35.460 landbouwschuur 16.070 133.780 Legekosten raming Boerderij 79.000 Recreatie app 35.460 landbouwschuur 16.070 grote schuur 3.250 133.780 Begroting aanpassingen Hoofdgebouw IJsseldijk Noord 251 1 Aanpassingen ruwbouw 1.1 Uitbouw zuidzijde

Nadere informatie

Kasteel Duivenvoorde

Kasteel Duivenvoorde UNIEKE CROWD- FUNDING ACTIE Kasteel Duivenvoorde Leidse tuin Impressie van het bezoekerspaviljoen HELP VOORSCHOTEN OP DE TOERISTENKAART TE ZETTEN Bezoekerspaviljoen voor Kasteel Duivenvoorde Een brede

Nadere informatie

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012

GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 30 oktober 2012 agendapunt 14 Dagelijks bestuur 9 november 2012 Algemeen bestuur 29 november 2012 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties

Nadere informatie

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting

STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting 24-10-2017 BEGROTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk (1e half Begroting jaar) Begroting Werkelijk 2018 2017 2017 2016 INKOMSTEN Structurele subsidies 171.000 84.575 170.630 170.447 Incidentele subsidies

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Brochure. Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend

Brochure. Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort. De vermelde informatie is van algemene aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend Brochure Stadsring 248-250 3811 HS Amersfoort pagina 1 van 10 TE HUUR Omschrijving Het bedrijfsverzamelgebouw en ondernemerscentrum voor advocaten, accountants, adviseurs, psychologen en andere vrije beroepen

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

BEDRIJFSPRESENTATIES, LEZINGEN, CONGRESSEN, RECEPTIES, LUNCHES, DINERS, BUFFETTEN, CONCERTEN, TENTOONSTELLINGEN EN HUWELIJKEN IN DE JANSKERK, UTRECHT

BEDRIJFSPRESENTATIES, LEZINGEN, CONGRESSEN, RECEPTIES, LUNCHES, DINERS, BUFFETTEN, CONCERTEN, TENTOONSTELLINGEN EN HUWELIJKEN IN DE JANSKERK, UTRECHT BEDRIJFSPRESENTATIES, LEZINGEN, CONGRESSEN, RECEPTIES, LUNCHES, DINERS, BUFFETTEN, CONCERTEN, TENTOONSTELLINGEN EN HUWELIJKEN IN DE JANSKERK, UTRECHT Mogelijkheden om de Janskerk te huren Bent u op zoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde

AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde AANVRAAGFORMULIER structurele SUBSIDIE gemeente Vlagtwedde 2016 LET OP: Subsidieaanvragen ALLEEN middels dit aanvraagformulier (+ bijlage) Aanvraagformulier controleren / aanpassen / aanvullen en terugsturen

Nadere informatie

Dorpspunt t Blickvelt Dorpsstraat 49 - Woensdrecht 02-02-2014 // Tel: 06-81390749 Mail: miriangoorden@telfort.nl. Infoblad

Dorpspunt t Blickvelt Dorpsstraat 49 - Woensdrecht 02-02-2014 // Tel: 06-81390749 Mail: miriangoorden@telfort.nl. Infoblad 1 Infoblad 1 2 Inleiding Via deze informatiefolder willen we u kennis laten maken met dorpspunt t Blickvelt in Woensdrecht. Het dorpspunt is de ideale plek om af te huren voor diverse gelegenheden. Naast

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs lllflilllllllllllllllllillllllllllllllllll 14.007515 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 1 h APR. 20H PRS 0ÊAU3 Oudenbosch, 11 april 2014 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Vroeger s Nu Gemeente UtreGhtse Heuvelrug

Vroeger s Nu Gemeente UtreGhtse Heuvelrug STICHTING DRIEBERGEN-RIJSENBURG Ij h Vroeger s Nu Gemeente UtreGhtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug t.a.v. de heer G. Boonzaaijer Kerkplein 2 3941 HV Doorn 16 FEB 2015 O-MI VANGEN nr.. Driebergen-Rijsenburg,

Nadere informatie

GALERIE BEELDEND GESPROKEN. voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en kleinschalige concerten.

GALERIE BEELDEND GESPROKEN. voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en kleinschalige concerten. GALERIE BEELDEND GESPROKEN voor vergaderingen, workshops, cursussen, feesten en kleinschalige concerten. Geen uitmuntende ziel is gevrijwaard van op z n minst een beetje gekte Aristoteles, filosoof WELKOM

Nadere informatie

(PDF) : : PLAN Geplande uren : PLAN Geplande uren PLAN. Geplande uren 05-09-2012 16:38. : system,,, : bubs_kbg_pdf_rpt. Invantive

(PDF) : : PLAN Geplande uren : PLAN Geplande uren PLAN. Geplande uren 05-09-2012 16:38. : system,,, : bubs_kbg_pdf_rpt. Invantive : : PLAN Geplande uren : PLAN Geplande uren PLAN Geplande uren 1 / 31 : : V1 Apparaten : V1 Apparaten V1000 V1010 V1100 V1110 Aanschaf hardware voor verkoop Aanschaf software voor verkoop Aanschaf hardware

Nadere informatie

Museum Willet-Holthuysen

Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in een voornaam grachtenpand aan de Herengracht 605 in Amsterdam. In 1895 werd het imposante 17de-eeuwse grachtenhuis, inclusief inboedel

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs CoU-éĻ^. Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 15.009876 L.R. Oudenbosch, 17 a p r i l 2015 Geachte mevrouw Rovers, Hierbij zenden wij u de begroting over

Nadere informatie

O O. Aan het college van Burgemeester en van de Gemeente Bergen T.a.v. Mevrouw A. Hekker Postbus BC Alkmaar. Wethouders. 13ip.

O O. Aan het college van Burgemeester en van de Gemeente Bergen T.a.v. Mevrouw A. Hekker Postbus BC Alkmaar. Wethouders. 13ip. Stichting Dorpse entrum Schoorl 7 v Aan het college van Burgemeester en van de Gemeente Bergen T.a.v. Mevrouw A. Hekker Postbus 53 1800 BC Alkmaar Wethouders Gemeente Beraen lįļlliilmillliìllllll 13ip.09063

Nadere informatie

Balans, Verlies en Winstrekening 2011. Stchting Promotie Waterland Zuideinde 2 1141 VJ MONNICKENDAM

Balans, Verlies en Winstrekening 2011. Stchting Promotie Waterland Zuideinde 2 1141 VJ MONNICKENDAM Balans, Verlies en Winstrekening 2011 Stchting Promotie Waterland Zuideinde 2 1141 VJ MONNICKENDAM STICHTING PROMOTIE WATERLAND Balans per 31-12-2011 ACTIVA 31-12-2011 Computers 2080,00 Fiets 378,00 Voorraad

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241

De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Vrijblijvende informatie Gelieve discreet met deze informatie om te gaan De adviseur: Bart Brinkman bart@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief. Door ons wordt geen aansprakelijkheid

Nadere informatie

Eindexamen m & o havo 2011 - II

Eindexamen m & o havo 2011 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. De heer en mevrouw Gerritz dromen al jaren van een eigen onderneming in de

Nadere informatie

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen

Speelgoedbank Apeldoorn Ieder kind heeft het recht om te spelen Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 Versie 7 april 2013 Beleidsplan Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 2012-2013 1 Inhoud Pagina Inleiding 2 Over Stichting Speelgoedbank Apeldoorn 3

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën.

De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. Checklist Verbouwen algemeen De checklist is een handig hulpmiddel bij de uitwerking van uw ideeën. U kunt de lijst printen en de hokjes eventueel afvinken en om tijdens het verbouwproces te gebruiken.

Nadere informatie

NU TE KOOP 127.500 VON

NU TE KOOP 127.500 VON NU TE KOOP Nog 1 vrijstaande recreatievilla s Type Valk Eigen grond Kavelgrootte: 710 m2 Keuze tussen verhuur en/of eigen gebruik Onwaarschijnlijk lage prijs 127.500 VON Inclusief volledige inrichting

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

CAFÉ- RESTAURANT "DE GRIEK"

CAFÉ- RESTAURANT DE GRIEK CAFÉ- RESTAURANT "DE GRIEK" Gelieve discreet met deze informatie om te gaan Vrijblijvende informatie De adviseur: Bart Brinkman b.brinkman@klaassenbv.nl mobiel: 06-53960241 Alle aanbiedingen zijn informatief.

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44

9.1 Verwacht resultaat Exploitatie-begroting 2016 2017 2018 Omzet showroom en overig 132.962,86 199.444,29 299.166,44 9 Financieel In deze financiële paragraaf is gestart met het uitgangspunt dat de totale voorraad voor 90% wordt verkocht tegen vastgestelde prijzen. Overige kosten zoals vervoerskosten worden hierin buiten

Nadere informatie

Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk Laan van Hilbelink 6, 7101 WG Winterswijk Tel 0543 533533 JAARVERSLAG

Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk Laan van Hilbelink 6, 7101 WG Winterswijk Tel 0543 533533 JAARVERSLAG Stichting Exploitatie Het Museum in het Hart van Winterswijk Laan van Hilbelink 6, 7101 WG Winterswijk Tel 0543 533533 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoud Historie, visie, bestuur en toekomst 1 Financieel

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016

JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 JAARREKENING 2015 Katwijk, 10 februari 2016 Voorstraat 46 2225 ER Katwijk ZH INHOUDSOPGAVE pagina * Grondslagen van waardering en resultaat 1 * Balans per 31 december 2015 2 * Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Funcentrum Duinoord. Bedrijfsplan

Funcentrum Duinoord. Bedrijfsplan Funcentrum Duinoord Bedrijfsplan mei 2009 Bedrijfsfilosofie Wij willen graag een bedrijf dat niet zoals nu (met zomers veel klanten en in de wintermaanden te weinig) te sterk afhankelijk van weersinvloeden.

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten www.glk.nl Zakelijke ontvangsten 2015 Kasteel Doorwerth Zakelijke ontvangsten Kasteel Doorwerth, tussen Arnhem en Wageningen, is zeer geschikt voor zakelijke ontvangsten. Kasteel Doorwerth is een middeleeuws

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Activa % verschil over

Activa % verschil over Boekhouding BALANS 1-1- 31-12- % verschil over Activa 1-1- 31-12- % verschil over 1000 Contanten (Kas) 6.762,97 8.611,94 27,3% 1005 Inhoud Kaartjes kassa 100,00 105,00 5,0% 1010 Betaalrekening ING 529,65

Nadere informatie

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 NEDERLANDS STEENDRUKMUSEUM VALKENSWAARD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Valkenswaard, 20 februari 2014 INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Pagina 1. Accountantsverslag 3 2. Algemeen 4 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Omzet ,00% Inkopen ,84% Bruto-marge A ,16%

Omzet ,00% Inkopen ,84% Bruto-marge A ,16% Analyse Horeca Oude Raadhuis te Rhenen Het kenniscentrum Horeca heeft op haar website een module opgenomen waarbij eenvoudig een bedrijfsvergelijking kan worden samengesteld. Deze module laat een overzicht

Nadere informatie

Van Beetsterzwaag tot Middachten, Inspiratie vanuit de rentmeesterspraktijk

Van Beetsterzwaag tot Middachten, Inspiratie vanuit de rentmeesterspraktijk Van Beetsterzwaag tot Middachten, Inspiratie vanuit de rentmeesterspraktijk Rentmeester landgoed Middachten Adviseur/beheerder diverse particuliere landgoederen Visievorming TBO s en overheid Procesleider

Nadere informatie

Welkom bij Van der Valk Hotel Emmeloord!

Welkom bij Van der Valk Hotel Emmeloord! Bruiloften Geacht bruidspaar, Welkom bij Van der Valk Hotel Emmeloord! Allereerst van harte gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk. Een bruiloft is één van de belangrijkste dagen in uw leven, wij vinden

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Gennep zoekt Stadhuisgenoten. Het icoon van Gennep krijgt een nieuwe functie www.gennep.nl/stadhuis

Gennep zoekt Stadhuisgenoten. Het icoon van Gennep krijgt een nieuwe functie www.gennep.nl/stadhuis Gennep zoekt Stadhuisgenoten Het icoon van Gennep krijgt een nieuwe functie www.gennep.nl/stadhuis Gennep zoekt Stadhuisgenoten Het 17de eeuwse stadhuis is het meest beeldbepalende historische gebouw van

Nadere informatie

Zakelijke ontvangsten

Zakelijke ontvangsten Zakelijke ontvangsten www.glk.nl Kasteel Hernen 2017 Zakelijke ontvangsten Kasteel Hernen, vlakbij Nijmegen, is zeer geschikt voor zakelijke ontvangsten. Kasteel Hernen is een middeleeuws kasteel, prachtig

Nadere informatie

Stichting kasteel Huys ter Horst

Stichting kasteel Huys ter Horst Stichting kasteel Huys ter Horst Secretariaat: Jan Bootsstraat 4, 5961VB Horst - Bank: NL46 RABO 0147 23 76 61 - K.v.K. 12042308 - ANBI: 8092 01 343 mailadres: info@kasteelhuysterhorst.nl website: www.kasteelhuysterhorst.nl

Nadere informatie

Stolwijk Vastgoed. Tel. 050-2809009 Stadsweg 26 Mob. 06-38737835 9959 PS Onderdendam info@stolwijkvastgoed.nl

Stolwijk Vastgoed. Tel. 050-2809009 Stadsweg 26 Mob. 06-38737835 9959 PS Onderdendam info@stolwijkvastgoed.nl FANTASTISCH APPARTEMENT OMSCHRIJVING Assen Centrum Vaart Zuidzijde Op prachtig gelegen locatie fantastisch appartement in monumentaal Herenhuis. Drie riante slaapkamers, zonnig dakterras. INRICHTING De

Nadere informatie

Praat met de Raad. Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting. Praat met de Raad

Praat met de Raad. Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting. Praat met de Raad Plan Fronik boerderij Parel van Zorg en Ontmoeting Wat is de Fronik unieke plek tussen stad en polder cultuurhistorisch erfgoed attractieve woonplaats voor dieren dé ontmoetingsplek voor de buurt 1 km

Nadere informatie

BROCHURE. Café met zaal en woning te huur in Lambertschaag (West Friesland) Te huur aangeboden: Ca. 520 M2 horecaruimte

BROCHURE. Café met zaal en woning te huur in Lambertschaag (West Friesland) Te huur aangeboden: Ca. 520 M2 horecaruimte BROCHURE Café met zaal en woning te huur in Lambertschaag (West Friesland) Te huur aangeboden: Ca. 520 M2 horecaruimte OBJECTGEGEVENS Huurprijs: 2.500,- p/mnd exclusief btw OBJECTOMSCHRIJVING Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 NV Monumenten Fonds Brabant Introductie NV Monumenten Fonds Brabant - Missie: NV Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

bubs_kbg_pdf_rpt Custos Master Roll Up: PLAN Geplande uren Roll Up: PLAN Geplande uren Investment Real Estate General Costs Unexpected Provision

bubs_kbg_pdf_rpt Custos Master Roll Up: PLAN Geplande uren Roll Up: PLAN Geplande uren Investment Real Estate General Costs Unexpected Provision Function: Custos Master Roll Up: PLAN Geplande uren Roll Up: PLAN Geplande uren PLAN Geplande uren Page 1 / 31 Function: Custos Master Roll Up: V1 Apparaten Roll Up: V1 Apparaten V1000 V1010 V1100 V1110

Nadere informatie

Stichting "Het Huys ten Donck", Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS

Stichting Het Huys ten Donck, Benedenrijweg 461, 2983 LA RIDDERKERK BALANS Blad 5 BALANS Per 31 december Vaste activa Materiële vaste activa Landgoed "Het Huys ten Donck" te Ridderkerk 0 0 Auto " 0 " 510 0 510 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 11.964 10.995 Overige vorderingen

Nadere informatie

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht

Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Cooperatieve Vereniging Winkelcentrum Tolsteeg Hoograven U.A. Utrecht Pagina 2 Toelichting 2012. Het financieel jaarverslag bestaat uit de Balans en de Exploitatierekening. De Balans geeft inzicht in de

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 2014 was wederom een financieel goed maar uitdagend jaar voor de Stichting Roeivalidatie. Door nieuwe investeringen, de verdere stijging van de kosten van huisvesting, de daling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff.

Jaarrekening 2012. Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag. T.a.v. De directeur Cultuur. De heer P.G.T.Broekhoff. Jaarrekening 2012 Burgemeesters & Wethouders van de Gemeente Den Haag T.a.v. De directeur Cultuur De heer P.G.T.Broekhoff Postbus 12652 2500 DP Den Haag Betreft : definitieve jaarrekening 2012 Den Haag,

Nadere informatie

TE HUUR. Prinsenstraat 5a Dalfsen. 1.250,- p/m Excl. BTW. Winkelpand in het centrum van Dalfsen. Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-432058

TE HUUR. Prinsenstraat 5a Dalfsen. 1.250,- p/m Excl. BTW. Winkelpand in het centrum van Dalfsen. Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-432058 TE HUUR Winkelpand in het centrum van Dalfsen. t 1.250,- p/m Excl. BTW Prinsenstraat 5a Dalfsen Prinsenstraat 10 7721 AJ Dalfsen 0529-432058 goudzwaard.nl info@goudzwaard.nl Dalfsen Dalfsen ligt in het

Nadere informatie

IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014

IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01. [gd] üoet inchem. gemeente. Kopie 2 8 MAART 2014 Schouwburg Amphion Hofstraat 159 7001 JD Doetinchem Telefoon (0314)37 60 00 E-mail info@amphion.nl Internet www.amphion.nl IBAN NL53RAB0 0384303692 BIC RAB0NL2U Handelsregister 09036187 BTW nr. NL005435614B01

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Museum Willet-Holthuysen

Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen Museum Willet-Holthuysen bevindt zich in een voornaam grachtenpand aan de Herengracht 605 in Amsterdam. Het is het enige voor het publiek geopende grachtenpand in Amsterdam, met

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

Groenmarkt TE KOOP BE Dordrecht. Vragen? Horecaruimte ca. 220 m² Bovengelegen woonruimten ca.

Groenmarkt TE KOOP BE Dordrecht.  Vragen? Horecaruimte ca. 220 m² Bovengelegen woonruimten ca. TE KOOP Vragen? 078-6141030 Horecaruimte ca. 220 m² Bovengelegen woonruimten ca. 220 m² Groenmarkt 82-84-86 3311 BE Dordrecht Vraagprijs 575.000,- kosten koper Huurprijs 5.000,-- per maand Bel 078-6141030

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie