Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis"

Transcriptie

1 Bijlage bij inventarisatie bijdrage Zonnehuis Inhoud 1. Tekst van mail 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe 3. Exploitatiebegroting 1. Tekst van mail Beste vriend/vriendin van Blue Star, Wat is het jou waard om een Blue Star centrum in Nederland te hebben waar een dagelijkse discipline is, waar wekelijks een Satsang gehouden wordt en waar regelmatig retraites en andere activiteiten georganiseerd worden? De discussie over een Blue Star centrum wordt al een hele tijd gevoerd, maar nu, na de forse verlaging van de vraagprijs van het Zonnehuis, is de vraag heel concreet: Wat wil je maandelijks of jaarlijks bijdragen om dit mogelijk te maken? Op 26 januari hebben we een bijeenkomst gehad waarin de status van het centrum besproken is (zie uitgebreidere samenvatting in de bijlage). De conclusie is dat de optie om alleen het Zonnehuis aan te schaffen nu de enige reële en mogelijk haalbare is. Concreet betekent dit: We beperken ons tot de aanschaf van het Zonnehuis (vraagprijs op Funda); Een kleine groep mensen gaat er wonen, zij huren mogelijk de bungalows van Han en Ton; Er is een dagelijkse ashram discipline van Guru Gita, meditatie en Shiva; Er worden retraites en workshops georganiseerd; Er worden Satsangs georganiseerd; Er is de mogelijkheid tot kort of langer verblijf in het Zonnehuis. De essentiële vraag is of we de jaarlijkse exploitatie kosten van circa gedekt kunnen krijgen. Pas als dit duidelijk is, kan gestart worden met het zoeken van investeerders voor de aanschaf. Een deel van de exploitatiekosten zullen gedekt kunnen worden door bijdragen voor overnachtingen en activiteiten, maar er is een vaste basis van donaties nodig om voldoende zekerheid te bieden. Deze vaste basis is nodig voor 3 jaar omdat er tijd overheen gaat voordat er inkomsten uit het centrum zelf komen. Daarnaast helpen donaties om het voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te houden. Dat betekent dat aan een ieder van jullie nu gevraagd wordt of je bereid bent een maandelijkse of jaarlijkse donatie te geven die je continueert voor een periode van 3

2 jaar. Als er voldoende toezeggingen zijn, creëren we op deze manier met elkaar de mogelijkheid om het Zonnehuis aan te kopen en zo ons centrum te realiseren. Daarom willen we je vragen om op aan te geven of je de wens wel of niet deelt om een Blue Star centrum in Nederland te hebben en hoeveel je hieraan bij zou willen dragen. Dit is nog niet meteen een verplichting, maar het is ook niet geheel vrijblijvend aangezien dit bepaalt of we het traject van aanschaf in zullen gaan. Volg je hart en steun ons zoveel als voor jou mogelijk is! We zullen je de komende weken regelmatig op de hoogte houden van de grootte van het toegezegde bedrag. Bedankt namens alle betrokkenen, Vasistha

3 2. Bijeenkomst 26 januari en een overzicht tot nu toe Op zondag 26 januari hebben wij een bijzondere bijeenkomst gehad in het Zonnehuis over het oprichten van een Blue Star Nederland centrum. Het onderwerp van deze bijeenkomst was Erop of Eronder. Circa twee en een half jaar geleden heeft Sri Vasudeva aan ons de vraag gesteld: Willen en kunnen wij het Zonnehuis behouden voor de Blue Star gemeenschap? Tijdens de bijeenkomst op 26 januari hebben we teruggeblikt op de ontwikkelingen in het proces van de start, twee en een half jaar geleden, tot nu toe. In de beginfase hebben we vooral gedroomd en ons niet laten leiden door beperkingen van o.a. financiële aard. Er kwamen plannen voor de aanschaf van het hele terrein (dus het Zonnehuis samen met het huis van Himani en Ton, de bungalows en een stuk landbouwgrond) om daarop een centrum te starten. In dit centrum zou de ashram discipline in acht worden genomen, en zouden mensen kunnen overnachten en retreats en workshops kunnen volgen. Daarnaast waren er mogelijkheden tot het opzetten van een restaurant, theehuis, biologische tuin, gezondheidscentrum, hospice en nog meer. Een grote groep actieve Blue Star leden was zeer enthousiast en op bijeenkomsten kwamen gemiddeld wel 40 personen. Na de droomfase ging een kleinere stuurgroep, bestaande uit 9 mensen, verder onderzoeken of de aanschaf ook echt praktisch haalbaar was. In deze fase werd een begroting opgesteld, zijn gesprekken geweest met externe adviseurs en hebben we een taxatie laten uitvoeren. Onze wens was om het terrein niet aan te schaffen als persoonlijk eigendom van één of enkele personen, maar als groep mensen of als stichting. Dit betekende zowel dat er investeerders gevonden moesten worden om het terrein te kunnen aanschaffen, als dat er geld moest binnenkomen om het terrein te kunnen exploiteren. Vanwege de hoge verwachte rentelasten, onderhoudskosten, energiekosten etc. gingen alleen al de exploitatiekosten over enkele tonnen per jaar. Schattingen over hoe dit bedrag verkregen kon worden uit overnachtingen en activiteiten lieten zien dat dit in de praktijk vrij risicovol zou worden. In deze tijd, en vanwege deze bevindingen, begon het proces helaas wat moeizamer te lopen. Vervolgens kwam het resultaat van onze taxatie van het Zonnehuis en van de taxatie die Shankari zelf liet doen, en daar zat een aanzienlijk verschil tussen. Vanwege dit verschil en het feit dat wij als stuurgroep het niet reëel vonden investeerders te zoeken voor een aanschaf hoger dan onze taxatieprijs, heeft het proces een tijd stil gelegen. De conclusie van de stuurgroep afgelopen november was dat de prachtige plannen van de aanschaf van het hele terrein helaas niet haalbaar waren op dit moment, en we ook weinig mogelijkheden zagen voor alleen de aanschaf van het Zonnehuis. We besloten een volgende bijeenkomst te houden om dit nieuws te brengen, met wel nog een sprankje hoop dat er nieuwe mogelijkheden naar voren zouden komen. Deze mogelijkheden kwamen echter al voordat de bijeenkomst georganiseerd kon worden! Afgelopen december kreeg het project namelijk een nieuwe impuls toen het Zonnehuis officieel te koop werd gezet (zie met een nieuwe vraagprijs. Dit

4 betekende dat er heroverwogen zou kunnen worden om toch alleen het Zonnehuis aan te schaffen. De vraag was echter wel: Wil Blue Star Nederland nu, twee en een half jaar later, nog steeds een Blue Star centrum, én is men ook bereid daar actief aan bij te dragen? De bijeenkomst van 26 januari werd slechts bezocht door een kleine groep mensen (14 personen), waarvan een aantal zeker hun twijfels hadden over of de gemeenschap het nog wel echt wil. Anderen waren echter nog steeds zeer gemotiveerd en wilden graag dat we doorgingen. De redenen voor twijfel waren bijvoorbeeld de zeer lage opkomst van deze bijeenkomst, en daarnaast dat we ook zien dat Blue Star Nederland retreats in het Zonnehuis de laatste tijd steeds minder goed bezocht worden (vaak nog maar zo n 20 mensen). Het Blauwe Ster forum en de Livestream meditaties die ooit zijn opgezet hebben nooit echt veel publiek getrokken en liggen ook al enige tijd stil. De betrokkenheid van mensen lijkt dus te verminderen. Maar aan de andere kant heeft de stuurgroep het laatste jaar weinig gecommuniceerd over het centrum (doordat de financiële zaken zo weinig perspectief boden), dus misschien hebben wij er ook niet genoeg voor gezorgd dat men betrokken bleef. In het begin, de droom-fase, was iedereen zeer enthousiast en wilde iedereen graag aan de slag, maar dat kon toen nog niet. Blijkt nu dat de wens om betrokken te zijn toch niet zo groot was, of is de wens juist nog heel levend maar door het gebrek aan mogelijkheden om te helpen op de achtergrond geraakt? Deze vraag konden wij niet beantwoorden. De reden om door te gaan is dat de nieuwe vraagprijs van het Zonnehuis dus weer een nieuw perspectief biedt! En dat zelfs bij de kleine aanwezige groep mensen de wens nog steeds sterk leeft! We hebben gesproken over mogelijkheden tot kopen of huren (hoewel niet bekend is of dat laatste mogelijk is), en de conclusie was in beide gevallen dat als er een basis zou zijn van donaties voor een aantal jaren, dit misschien wel haalbaar was. De vraag werd dus niet alleen: Willen mensen het Zonnehuis behouden als Blue Star centrum?, maar ook: Wat hebben mensen ervoor over, per maand of per jaar, om deze plek te behouden?. Een plek om samen te komen, retreats te houden en waar iedereen elke dag welkom is om de discipline te komen volgen. Een deel van de exploitatiekosten kunnen uiteraard komen uit overnachtingen, activiteiten en zaalhuur, maar als we het centrum in zijn basis willen behouden als ashram (waar je altijd terecht kunt en die niet om de haverklap onbeschikbaar is omdat hij verhuurd is aan de andere groepen), dan moeten we het grootste deel uit donaties halen. Aan het einde van de bijeenkomst besloten we om deze inventarisatie te gaan houden onder de Blue Star Nederland gemeenschap. Dus dit zijn eigenlijk twee vragen: Deel je de wens dat het Zonnehuis behouden blijft voor de Blue Star gemeenschap en dat daar het moedercentrum/de ashram van Blue Star Holland wordt gerealiseerd? Ben je bereid hiervoor de komende drie jaar een donatie te geven om de exploitatie te garanderen?

5 Gebaseerd op de resultaten van deze inventarisatie kunnen we dan op een volgende bijeenkomst besluiten of er voldoende steun is om door te gaan en we echt aan de slag kunnen met het vormgeven van het centrum, of dat we voorlopig niet aan een Nederlands centrum moeten denken, of dat er gezocht moet worden naar goedkopere of kleinere alternatieven.

6 3. Exploitatiebegroting Hieronder staat de exploitatiebegroting van het Zonnehuis om in te schatten hoeveel donaties jaarlijks nodig zijn. Daaronder staan de specificaties van de inkomsten en de kosten. De bedragen zijn per jaar. Inkomsten Overnachtingen Activiteiten 9600 Verhuur zaal 1200 Donaties 0 Totaal Exploitatiekosten Rentekosten Gas, water, licht Verzekeringen 4000 Inventaris 3000 Onderhoud gebouw Kantoor / operationeel 4000 Belastingen 5000 onvoorzien 5000 Totaal Tekort / donaties nodig 73675

7 Specificatie inkomsten Overnachtingen Aantal per week 10 Gemiddeld over heel jaar (dus ook rustige weken) Netto opbrengst per overnachting 20 Maaltijden kostendekkend Totaal Activiteiten Aantal per maand 8 Netto opbrengst per keer 100 Totaal 9600 Verhuur zaal Aantal keer per maand 1 Ook nodig voor dagelijkse discipline Netto opbrengst per keer 100 Totaal 1200 Specificatie exploitatiekosten Rentekosten Kosten aanschaf Zonnehuis Rente percentage aan investeerders 6% Renteloze leningen en donaties voor aanschaf Totaal incl. kosten koper en kleine verbeteringen Energie Gas, electra nu 1000/mnd Water 500 zuiveringslasten ed Totaal Verzekeringen Inboedelverzekering 1000 nu 107/jr Opstalverzekering 3000 nu 2845/jr Totaal 4000 Inventaris Meubilair, apparaten: vervanging, onderhoud, reservering 3000 Totaal 3000 Onderhoud Reparaties gebouw 5000

8 Reservering groot onderhoud 9375 Totaal ,25% vd waarde=vuistregel oude panden Kantoor / operationeel algemene kosten (tel, papier, computer, gereedschap, ed) 3000 Pr Communicatiekosten 500 Schoonmaakmiddelen 500 Totaal 4000 Belastingen Onroerende Zaken Belasting 3000 nu 2967/jr Afval 1000 nu 275/jr Toeristenbelasting 1000 Totaal 5000

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015

Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Verslag infomiddag Tapovan 31 januari 2015 Deel 1: In stand houden / groeien van Tapovan Vasistha heet iedereen (32 personen) welkom en start met deel 1: Stand van zaken, hoe het nu gaat. We starten met

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010

Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 Door: Xaviera Ringeling Oktober 2010 2 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet... 6 Over de respondenten... 7 Waar ze wonen... 8 Webervaring... 10 Sociale landschap... 10 Lid worden van Twitter... 12 Er is een drempel...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen

Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen Investeren in Project Ubuntuplein Noorderhaven te Zutphen Inhoud Woord vooraf...3 1 Project Ubuntuplein...4 2 Coöperatie Ubuntuplein Zutphen...6 2.1 De Derde Fase...6 2.2 Rowida...7 2.3 De Naobers...7

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie