Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT"

Transcriptie

1 INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT NOORDHOLLAND NOORD Een uitgave van Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Programma Inclusieve Arbeidsmarkt - Juni 2013 Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk Krachten bundelen voor werkzekerheid Bijdrage aan regionale economie Ondernemers, onderwijs en overheid

2 Inclusieve Arbeidsmarkt 2 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 2 t/m 6 Van werk naar werk Pagina 7 t/m 15 Van school naar werk Pagina 16 t/m 22 Van uitkering naar werk Pagina 23 t/m 30 Inspireer NHN Pagina 31 t/m 32 Partners Gemeente Schermer

3 3 Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord maakt zich sterk voor werk! Op 28 september 2012 ondertekenden 30 regionale bestuurders de Intentieverklaring Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord. Daarna zijn ondernemers-, onderwijs- en overheidsorganisaties actief aan de slag gegaan met het aanpakken van regionale arbeidsmarktvraagstukken. Het doel: zoveel mogelijk mensen in de regio aan het werk te helpen of te houden. In deze uitgave leest u de eerste bevindingen en resultaten. De Inclusieve Arbeidsmarkt De Inclusieve Arbeidsmarkt is een markt waaraan mensen zoveel mogelijk en duurzaam meedoen, niet kijkend naar beperkingen maar naar mogelijkheden. Om dit te realiseren is het programma Inclusieve Arbeidsmarkt opgezet. Met dit programma wordt beoogd een duurzaam arbeidsmarktbeleid te realiseren door: Het bundelen en transparant maken van succesvolle bestaande arrangementen Het ontwikkelen van nieuwe arrangementen Te acteren onder de thema s Van werk naar werk, Van school naar werk en Van uitkering naar werk. In de stuurgroep van het RPA- NHN zijn vertegenwoordigd: Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar (voorzitter) Simon Binnendijk, wethouder van de gemeente Heerhugowaard Aart Ruppert, wethouder van de gemeente Hoorn Kees Visser, wethouder van de gemeente Den Helder De opdrachtgever voor de uitvoering van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt is de stuurgroep van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord- Holland Noord (RPA-NHN). Het RPA-NHN is hét samenwerkingsverband in de regio Noord-Holland Noord van ondernemers, onderwijs en overheid waarin regionale arbeidsmarktvraagstukken worden besproken en aangepakt. Maud van Vuren, regiomanager UWV Noord-Holland Noord John van de Langenberg, voorzitter College van Bestuur Horizon College Thijs Pennink, directeur KvK Noordwest-Holland en directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN Jeroen Veerman, bestuurder VNO-NCW In dit thema Paul Scholtz 4 Mustapha Laboui, regiovertegenwoordiger FNV Elly Konijn Ronald Dekker 5 6

4 Inclusieve Arbeidsmarkt 4 Paul Scholtz - Programmamanager RPA-NHN Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Samenwerken in de regio De regio Noord-Holland Noord heeft een lange traditie als we kijken naar het samenwerken van ondernemers, onderwijs en overheid. Met de ambitie om er enerzijds voor te zorgen dat er voldoende gekwalificeerd personeel voor de bedrijven in de regio is en anderzijds dat de decentralisatie van taken op het gebied van (jeugd-)zorg, AWBZ en Participatiewet naar gemeenten goed verloopt, is de samenwerking verder opgepakt in het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Daar waar gezamenlijk optreden gewenst en/of noodzakelijk is worden projecten gestart, wordt afstemming gezocht, kennis gedeeld en activiteiten gecoördineerd om maximaal rendement te halen uit de veelheid van inspanning en middelen. Verschuiving en verandering De veranderende rol van de overheid is van invloed op de manier waarop beleidsmakers en bestuurders invulling geven aan de regionale ambitie. Dit vraagt afstemming en een gezamenlijke visie om de regionale agenda naar verwachting gerealiseerd te krijgen. Deze visie is terug te vinden in de aanpak die wij in het programma Inclusieve Arbeidsmarkt hanteren. Het programma kent een thematische indeling waarlangs de doelen worden gerealiseerd. Zo heeft ieder thema zijn eigenheid in eigenaarschap, dynamiek, prioritering en tijdpad. Ondernemers en werknemers treffen elkaar op het gebied van werk naar werk, het onderwijs en ondernemers bij school naar werk en gemeenten en UWV bij uitkering naar werk. Actueel blijven en de juiste dingen doen Gaan we door, handhaven we de planning of houden we de acties tot nader orde even aan? Het actueel houden van de agenda betekent dat de landelijke ontwikkelingen worden gevolgd. Een voorbeeld is dat het sociaal akkoord gevolgen heeft voor de realisatie van de gestelde ambities. Zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau zijn verschillende scenario s besproken. Aandacht voor deze vorm van samenwerking door de drie O s (ondernemers, onderwijs en overheid) blijkt uit de rol die de regionale arbeidsmarkt heeft bij de uitwerking en uitvoering van afspraken van het kabinet en sociale partners. Een rol die in Noord-Holland Noord wordt opgepakt. Jelle Blom - programmasecretaris Ik ben Jelle Blom, programmasecretaris voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Ik houd het overzicht van alle ontwikkelingen binnen de verschillende projecten bij en ik ben ook inhoudelijk betrokken bij onder andere het project werkgeversdienstverlening. Een uitdagende, maar ook een interessante klus. Ik ben eind 2010 bij het RPA-NHN begonnen als trainee voor het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid NHN (AJW), welke een looptijd had tot eind Hierbij heb ik ervaring opgedaan met het opzetten en uitvoeren van projecten, welke ik nu goed kan inzetten voor het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Aangezien het AJW een vervolg krijgt binnen het programma kan ik mijn ervaring daar weer goed voor gebruiken.

5 5 Inclusieve Arbeidsmarkt Elly Konijn - wethouder gemeente Alkmaar en voorzitter RPA-NHN Arbeidsmarkt in de regio verandert Creatief denken en flexibel zijn. De arbeidsmarkt heeft te maken met een grote verschuiving. Vroeger had men een baan voor het leven, nu is dat vaker tijdelijk werk op contractbasis en vormen mensen onderdeel van de flexibele schil. Dat betekent voor velen ook: Een leven lang leren. Als de arbeidsmarkt verandert dan moeten wij als beleidsmakers en bestuurders in ons denken en doen ook veranderen. Niets is meer vanzelfsprekend. Wees creatief en kijk met een frisse blik naar zaken. Bij voorkeur doe ik dat met sparringpartners uit het onderwijs en het Met elkaar kunnen we nog meer kansen zoeken en creëren! bedrijfsleven. De drie O s horen echt bij elkaar: het Onderwijs moet opleiden voor werk dat de Ondernemers aanbieden en de Overheid faciliteert daar waar nodig. Met elkaar kunnen we nog meer kansen zoeken en creëren! Goed voorbeeld doet goed volgen Er zijn tal van goede initiatieven op de arbeidsmarkt. Bedrijven of organisaties in onze regio die door begrenzingen in de huidige arbeidsmarkt zelf ideeën ontwikkelen en projecten starten. Dit zijn waardevolle initiatieven die we moeten koesteren. De verkiezing van Inspireer Noord-Holland Noord is een groot succes. Maar liefst 30 initiatieven zijn genomineerd als inspirerend arbeidsinitiatief. Ook de Regiowerktop Noord-Holland Noord is inmiddels een begrip geworden. Hier gaan zo n 300 ondernemers, onderwijs- en overheidsmedewerkers in gesprek over arbeidsmarktvraagstukken. Voor het realiseren van de oplossingen hebben de drie O s elkaar absoluut nodig. Dat vraagt om een gezamenlijke visie en beleid. De arbeidsmarkt in Noord-Holland Noord zit vol kansen die we moeten pakken. Als voorzitter van het RPA-NHN zet ik me hier graag voor in.

6 Inclusieve Arbeidsmarkt 6 Ronald Dekker - Arbeidseconoom instituut ReflecT (Universiteit van Tilburg) Hoe organiseer je de arbeidsmarkt in een regio? Voor een antwoord op deze vraag moet je eerst weten waarom de regio belangrijk is. En dat is niet zo ingewikkeld om uit te leggen. De meeste mensen werken het liefst zo dicht mogelijk bij huis en accepteren maximaal een uur reistijd. Dat betekent dat voor het gros van de mensen de regio de relevante arbeidsmarkt is en dat daar dus alles goed op elkaar moet aansluiten. Wanneer deze 3 aansluitingen goed geregeld zijn verlopen de transities Van school naar werk, Van uitkering naar werk en Van werk naar werk soepel en functioneert de arbeidsmarkt goed. Maar er zitten behoorlijk wat kinken in de kabels, want zo soepel gaat het meestal niet. Dat komt omdat de partijen die arbeid vragen (bedrijven) niet altijd (understatement!) dezelfde taal spreken als de partijen die arbeid aanbieden (uitkeringsinstanties, scholen, werkzoekenden). Dit Babylonische probleem is niet nieuw en ook niet exclusief voor 1 land of 1 regio. In alle landen van de wereld zijn er instanties bezig om de communicatie en matching op de arbeidsmarkt beter te laten verlopen. Zowel in de publieke sfeer als in de markt worden inspanningen geleverd om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. UWV, gemeenten, uitzendbureaus, wervingen selectiebureaus, scholen (stages!) dragen allemaal hun steentje bij. Maar ook tussen al deze matching partijen zien we veel communicatiestoornissen. Soms ook competentiestrijd. Het gevolg: werkzoekenden zitten langer dan noodzakelijk zonder baan. Het probleem is ook dat onder verschillende economische omstandigheden partijen verschillende belangen hebben. Overheden proberen mensen die het minst kansrijk zijn op de arbeidsmarkt, uit een uitkeringssituatie te krijgen, terwijl uitzendbureaus het gemakkelijkst omzet kunnen draaien Het maakt niet uit wie de regie heeft, als het maar gebeurt met de meer kansrijke werkzoekenden. Bedrijven willen bij economisch zwaar weer graag af van overtollig personeel, maar zijn in economisch vrolijker tijden zeer beducht om personeel te gunnen aan concurrenten. Regie is dus nodig én een gezamenlijke taal. Het maakt eigenlijk niet uit wie de regie heeft, als het maar gebeurt. Die gezamenlijke taal, een Esperanto voor de arbeidsmarkt is lastiger. Er zijn inmiddels verschillende systemen om competenties te codificeren en softwareproducten als E-portfolio s om dat te ondersteunen. Maar, u begrijpt het al. De verschillende systemen en software tools kunnen vaak niet met elkaar praten. Misschien moet iemand daar ns regie op voeren.

7 7 Van werk naar werk Van werk naar werk is een cluster van projecten die ervoor zorgen dat medewerkers - zoveel mogelijk met inzet van scholing - kunnen overstappen naar ander werk. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij werknemers en werkgevers. Bedrijven zijn gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Dit wordt bereikt door het stimuleren van mobiliteit van werknemers tussen bedrijven en het investeren in scholing en duurzame inzetbaarheid. Doel: Het voorkomen van werkloosheid door faciliteiten te creëren om werknemers te begeleiden van werk naar werk. Het optimaal benutten van het arbeidspotentieel door activiteiten te ondernemen gericht op het inzetbaar houden van werknemers en scholing richting kansrijke sectoren. Trekkers: Werkgevers en werknemers Resultaten juni 2013: Regionaal intersectoraal mobiliteitsnetwerk (Regiomatchpoint) met 20 deelnemende organisaties, gedragen door werkgevers Mobiliteitsnetwerk sector Zorg & Welzijn Uitvoering van concrete projecten op het gebied van een Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid Afspraken met sectoren bouw, metaal en installatietechniek over van werk naar werk-trajecten In dit thema Christianne Bongers 8 Anita Metzelaar 9 Tabita Blanchard 10 Jeroen Veerman 12 Kees Visser 13 Thijs Pennink 14

8 Van werk naar werk Christianne Bongers - directeur van PUUR 8 PUUR toevallig! Ruim een jaar geleden vond puur toevallig een ontmoeting plaats tussen het RPA-NHN en de netwerkorganisatie PUUR tijdens een bijeenkomst in het RTC gebouw in Alkmaar. PUUR had de bijeenkomst georganiseerd op verzoek van een aantal netwerkleden uit de regio Noord-Holland Noord. Het RPA-NHN was toen betrokken bij het opzetten van het Regio Matchpoint, een regionaal en intersectoraal netwerk dat zorgt voor instroom, doorstroom, behoud en ontwikkeling van medewerkers. Initiatiefneemster van Regio Matchpoint was Annet Hartnack, hoofd P & O van de gemeente Alkmaar. Zij was druk bezig met het uitvoeren van het gemeentelijke reorganisatieplan De Doorbraak onder leiding van wethouder Peter de Baat. Er was behoefte aan een mobiliteitscentrum om mensen van werk naar werk te Lef en durf hebben, creëert nieuwe mogelijkheden en inspireert anderen begeleiden. Het RPA-NHN had net de contouren geschetst van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt met als een van de thema s Van werk naar werk. De drie puzzelstukjes vielen op hun plaats. Regio Matchpoint ging onder professionele begeleiding van PUUR in september 2012 van start. Durf te vragen Mobiliteit van arbeid is de laatste jaren een belangrijk onderwerp geworden. Iedereen heeft zo zijn eigen belang bij het thema Van werk naar werk en daarmee het vermijden van uitkeringssituaties. Christianne Bongers, directeur van PUUR: Netwerken krijgt tegenwoordig de volle aandacht. Veel heil wordt verwacht van digitale netwerken. Ik denk dat het een misvatting is. Volgens mij draait alles om elkaar kennen en vertrouwen en dat gaat het beste tijdens netwerkbijeenkomsten waar je elkaar ontmoet. Pas als je voor elkaar openstaat, durf je elkaar iets te vragen en te gunnen. De visie van PUUR draag ik over aan de leden van Regio Matchpoint. Lef en durf hebben, creëert nieuwe mogelijkheden en inspireert anderen waardoor de arbeidsmarkt weer in beweging komt. Dat is het doel van Regio Matchpoint. Sociale overwaarde Tot nu toe zijn er vier Regio Matchpoint bijeenkomsten in en om Alkmaar georganiseerd. De leden wisselen vacatures en CV s van boventallige medewerkers uit. Als er sprake is van een match dan kan mogelijk iemand van werk naar werk worden begeleid en een vacature worden ingevuld. Christianne Bongers: Het uitwisselen van informatie gebeurt nu ook buiten de bijeenkomsten om. De leden van Netwerken krijgt tegenwoordig de volle aandacht Regio Matchpoint merken dat de deur voor elkaar openstaat. Nu kunnen we het netwerk verder ontwikkelen.

9 9 Van werk naar werk De bijeenkomst in juni staat in het teken van elkaars sociale overwaarde gebruiken, bijvoorbeeld kennis delen en interne workshops openstellen voor belangstellenden van buiten. Interne workshops zoals leren solliciteren en netwerken, zijn natuurlijk ook interessant voor mensen die elders werken. Het netwerk wordt op deze manier nog effectiever ingezet en de kosten kunnen worden gedeeld. Het lidmaatschap van Regio Matchpoint wordt hierdoor waardevoller en aantrekkelijker. Regio Matchpoint is ook genomineerd door Inspireer Noord-Holland Noord! Dag van de mobiliteit De Dag van de Mobiliteit wordt dit jaar in elke regio gehouden. In Noord-Holland Noord is dat op dinsdag 4 juni. Diverse organisaties en bedrijven doen hieraan mee. PUUR verzorgt de begeleiding van deze campagne. Ook de leden van Regio Matchpoint kunnen hieraan deelnemen. Christianne Bongers: Zo kunnen mensen zich oriënteren op andere functies in een andere werkomgeving. Ze mogen op die ene dag een kijkje nemen in de keuken van een ander bedrijf of organisatie. Het levert een breder perspectief op en wie weet vermindert het ook de angst voor iets nieuws. Heel veel mensen ervaren veranderingen als dreigend maar ze kunnen er niet omheen. De huidige economie eist een zekere mate van flexibiliteit omdat de wereld continu verandert. Ook het eigen vertrouwde bestaan krijgt veel vaker dan vroeger te maken met grote veranderingen. Menigeen is hier niet aan gewend. Velen moeten grote moeite doen om zich aan nieuwe situaties aan te passen. Veelal levert dat stress op en daarmee uitval door ziekte. Ons streven is dat mensen de regie over hun eigen leven behouden of terugkrijgen. Organisaties, gemeenten en bedrijven kunnen hen hierbij faciliteren door goed georganiseerde mobiliteitstrajecten aan te bieden. Mobiliteit moet nog hoger op de agenda komen te staan! Anita Metzelaar - Leerwerkloket Businessplan Leerwerkloket Noord-Holland Noord spreekt alle talen van de O Het Leerwerkloket Noord- Holland Noord (NHN) stelde een klinkend businessplan voor 2013 op. Wat opvalt: de regio is goed georganiseerd en de betrokken instanties bundelen hun krachten in projecten en pilots. Projectleider Anita Metzelaar: Speerpunten voor dit jaar zijn jongeren en werkgevers. Het besef, dat we straks ook de MBO jongeren keihard nodig hebben in de bedrijven, zit goed tussen de oren. We kunnen ons niet permitteren een verloren generatie te laten ontstaan. Anita: In onze regio is het Leerwerk loket opgehangen aan het RPA-NHN, dus aan een samenwerking die al bestond. Toezichthouder van het Leerwerkloket is de stuurgroep van het RPA-NHN en we hebben ook een expertgroep van zo n 30 vertegenwoordigers van organisaties op het terrein onderwijs-arbeid. Dit is het platform waar nieuwe vragen en behoeften ingebracht worden, waar afstemming plaatsvindt en waar afspraken gemaakt worden. Korte lijnen Noord-Holland Noord is een betrekkelijk overzichtelijke regio rond enkele middelgrote centrumsteden: Alkmaar, Hoorn, Den Helder. We hebben korte lijnen, iedereen kent elkaar. Ik zeg weleens: je moet als Leerwerkloket alle talen van de O spreken: onderwijs, ondernemers, overheid. Het is heel plezierig dat we hier gewend zijn niet te lang te praten maar gewoon te gaan doen. Eventueel startend met een pilot zodat je nog kunt bijsturen. Daarbij zijn we voortdurend alert op geldpotjes die we waar nodig kunnen inzetten. We zijn, naast Anita Metzelaar, leerwerkadviseurs Ellen Boom en Ingrid Dekker versterkt met José de Haan en Regine Lammens van het WerkgeversServicepunt. Subsidiecalculator Om werkgevers te ontzorgen is de Subsidiecalculator ontwikkeld, een digitale tool die werkgevers zicht geeft op en helpt bij het aanvragen van eventuele kortingen en subsidies bij het aannemen van een werknemer.

10 Van werk naar werk 10 Tabita Blanchard Geen tijd voor een dip Werkloos worden doordat het bedrijf waarbij je werkt failliet gaat, is een hele gewaarwording. Tabita Blanchard maakte dit eind 2011 mee als office manager bij een postbezorgingsbedrijf in Amsterdam. Het bedrijf was gespecialiseerd in geadresseerde folderverspreiding. Veranderende wetgeving was de oorzaak van de steeds duurder wordende kosten voor de postbezorging. Zo n dertig kantoorpersoneelsleden hoorden begin november 2011 dat het bedrijf op 31 december zijn deuren voorgoed zou sluiten. Tabita: Eerst geloof je het niet en voor die tijd had ik nooit gedacht dat ook ik werkloos zou kunnen worden door een bedrijfssluiting. Dit soort situaties overkomt toch alleen een ander? Nu zat ik zelf in de gevarenzone. We konden gelukkig direct gebruik maken van de diensten van het mobility centre van het moederbedrijf. Vier bijeenkomsten heb ik bijgewoond en daarnaast kreeg ik persoonlijke begeleiding van een mobiliteitsadviseur. Ik heb aan alle workshops meegedaan want de laatste sollicitatiebrief die ik verstuurde, dateerde van vijf jaar terug. Ook vóór die tijd heb ik weinig gesolliciteerd. Ruim 12 jaar geleden ben ik namelijk als herintredende moeder via een uitzendbureau weer aan het werk gegaan. Zoektocht naar werk Na een aantal sollicitaties bij diverse bedrijven en organisaties in en om Amsterdam kwam Tabita tot de ontdekking dat het vinden van werk moeilijker was dan gedacht. Zij werd keer op keer afgewezen en ook het persoonlijk afgeven van een sollicitatiebrief leidde niet tot succes. Tabita: Ik heb onder andere bij het Leger des Heils en het Blijf van mijn Lijf huis gesolliciteerd en ook bij een fietsenhandel en een cosmeticabedrijf. Als office manager of als management assistente dacht ik op kantoor van alle markten thuis te zijn. Toch had ik niet de juiste kwalificaties, zo kreeg ik te horen tijdens de telefoongesprekken die ik voerde na ontvangst van de afwijzingen. Nooit heb ik het gevoel gehad dat mijn leeftijd een belemmering was. Gelukkig maar want daaraan kun je niets doen, aan je kwalificaties kun je werken! Geluk heb je nodig De positieve houding van Tabita en haar doorzettingsvermogen vielen op bij het personeel van het mobility centre. Toen er een vacature ontstond bij het mobility centre door het plotselinge vertrek van een van de medewerksters, werd aan Tabita gevraagd of zij interesse had in de functie. Tabita: Dit was natuurlijk een geweldig aanbod. Het mobility centre was lid geworden van het Regio Matchpoint en tijdens een van de bijeenkomsten werden mijn situatie en CV besproken. Bij de Kamer van Koophandel in Alkmaar zocht men een secretaresse voor twee dagen per Ik wilde voorkomen dat ik in een uitkeringssituatie terechtkwam week om iemand te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Nog voor ik kon bedenken dat ik eigenlijk meer uren wilde werken, werd de functie uitgebreid naar full time. Tot 1 januari 2014 ben ik weer onder de pannen. Zorgen hoef ik mij niet te maken omdat mijn thuissituatie goed en stabiel is. Ik realiseer mij dat ik een geluksvogel ben!

11 11 Van werk naar werk Interview Werknemersorganisaties Alles in stelling brengen Visionair denken is nodig om in te kunnen schatten hoe de arbeidsmarkt op lange termijn eruit zou kunnen zien. Vervolgens moet een visie en een plan van aanpak worden opgesteld als voorbereiding op de verwachte grote vraag naar arbeid. Alles tijdig in stelling brengen is noodzakelijk zodat direct tot actie kan worden overgegaan als de tijd rijp is. Aan het woord zijn drie vertegenwoordigers van werknemersorganisaties: Peter van Essen, kaderlid van CNV Vakcentrale, Mustapha Laboui, beleidsadviseur FNV Vakcentrale en Hans Huis in t Veld, kaderlid MHP, de vakcentrale voor middelbaar en hoger opgeleide professionals. De werknemersorganisaties volgen de huidige ontwikkelingen op de voet en doen wat mogelijk is om op deze ontwikkelingen in te spelen. Peter van Essen: Het is niet gemakkelijk want de arbeidsmarkt is grillig. Ik ben voorstander van het aanpakken van lokale en regionale projecten omdat die vaker uitvoerbaar blijken te zijn. CNV kan bij deze projecten meedenken, kennisdelen en vaardigheden aanbieden. Ook zijn wij bezig met het ontwikkelen van een visie voor de lange termijn. Over zo n 15 á 20 jaar hebben wij weer een florerende economie die niet mag stagneren door gebrek aan de juiste arbeidskrachten. In de aankomende jaren kan de expertgroep van het RPA-NHN in kaart brengen wat sectoren denken nodig te hebben aan geschoolde arbeid, zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarna kunnen we concrete plannen opstellen zodat die direct uitvoerbaar zijn op het moment dat de markt daar klaar voor is. Er moet worden omgeschoold en de schotten tussen de organisaties moeten zijn neergehaald. We hebben hetzelfde doel, iedereen die kan werken moet kunnen werken. overeenkomt met de werkelijkheid. Hans Huis in t Veld: Je weet nooit hoe het loopt. Projecten handen en voeten geven is een hele klus. Ik ben dan ook blij dat Mustapha Laboui zitting wil nemen in de stuurgroep van het RPA-NHN zodat wij als werknemersorganisaties kunnen bijdragen aan een oplossing voor de vraagstukken die er zijn, bijvoorbeeld het omscholen van bouwvakkers naar metaalbewerkers. Ogenschijnlijk kunnen arbeiders uit de bouw zo de techniek in maar dat is niet waar. Beide sectoren hebben hun eigen vaktaal, dezelfde terminologie kan in een andere sector net iets anders betekenen. Ondertekenen is committeren Het programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord is in het najaar 2012 ondertekend door alle partners van het RPA-NHN. Mustapha Laboui: Ik heb mij door die ondertekening gecommitteerd aan het programma en dus ben ik medeverantwoordelijk voor het succes. De drie thema s spreken mij, als FNV beleidsadviseur lokaal beleid Noord- Holland Noord, aan. De FNV Vakcentrale behartigt de belangen van werkenden en niet-werkenden, van flexwerkers en van zzp-ers. Mustapha Laboui: Bij mijn collega s van de andere vakbonden kan ik (arbeids)marktgegevens opvragen. Ook kunnen zij mij informeren over de wensenpakketten die werkgevers hebben als het gaat om kwaliteiten, competenties en scholing van werknemers. Het bij elkaar brengen van informatie laat zien wat er te veel is en wat er ontbreekt. Het resultaat bepaalt welke omscholingsprogramma s moeten worden opgesteld en hoe de politieke lobby moet worden ingezet. Grenzeloos denken en doen Het RPA-NHN heeft al succes met het project Brancheservicepunt Zorg en Welzijn en het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. Ervaringen met deze projecten kunnen weer worden gebruikt bij het opzetten van nieuwe projecten. Mustapha Laboui: Belangrijk is dat we grenzeloos denken zowel letterlijk als figuurlijk dus zonder de beperking van gemeente- en regiogrenzen en zonder de grenzen die organisaties trekken. De kracht van de verscheidenheid en de bundeling van expertise moeten we benutten! Elkaars taal spreken Flexibiliteit is nodig als er toekomstplannen worden gemaakt. De bakens dienen op tijd verzet te worden als de visie niet

12 Van werk naar werk 12 Interview Jeroen Veerman Werkgevers aan zet! De arbeidsmarkt kan alleen toekomstbestendig worden gemaakt als er wordt geïnvesteerd in bij- en omscholing van de werknemers. Het duurzaam inzetbaar maken van personeel is een continu proces. Dit is nodig in een tijd waarin (inter)nationale ontwikkelingen op allerlei gebieden elkaar snel opvolgen. De globalisering heeft de arbeidsmarkt geïnternationaliseerd. Invloeden van buitenaf zijn tot in de haarvaten van onze economie doorgedrongen. Jeroen Veerman, bestuurder VNO-NCW NWH is lid van de stuurgroep RPA-NHN. Vanuit zijn professionele achtergrond als directeur-eigenaar van H&S, een regionaal HR en organisatie adviesbureau, houdt hij zich bezig met het thema Van werk naar werk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Jeroen Veerman: De arbeidsmarkt zit op slot. Met zijn allen zoeken we de sleutel we een paar bedrijven die koploper zijn in de vraag naar arbeid. Denk bijvoorbeeld Duurzame inzetbaarheid is afhankelijk van iemands wil om een leven lang te blijven leren Werkgeverscollectief Werkgevers zijn de motor van de economie. De belangrijkste sleutel om de deur van de arbeidsmarkt weer open te zetten, hebben de werkgevers in handen. Er moet een gezamenlijke visie worden geformuleerd, beleid ontwikkeld en initiatieven gebundeld. Jeroen Veerman: Het zou mooi zijn als al die afzonderlijke motoren in een groot radarnetwerk samenwerken zodat er verbinding en overdracht plaatsvindt. In de regio zijn heel veel kleine initiatieven ontplooid die weliswaar succesvol kunnen zijn maar die niet het volume kunnen bieden dat in de huidige markt nodig is. Ik pleit voor een regionaal werkgeverscollectief dat als een soort coöperatie personeel werft, selecteert, opleidt, begeleidt en detacheert. Integratiekosten hoeven dan niet meer door de deelnemende bedrijven te worden gemaakt omdat het werkgeverscollectief ook voor transfers zorgt. Eventueel kan dit werkgeverscollectief samenwerking zoeken met de dienstverleners in de regio. om deze weer te openen. De werkgevers krijgen een alsmaar zwaarder wordende verantwoordelijkheid om te voorkomen dat mensen in een uitkeringssituatie terechtkomen. Het probleem is het gebrek aan werk en dan is het heel moeilijk om mensen van werk naar werk te begeleiden. Matchmaker Momenteel is het dweilen met de kraan open. Het landelijke werkloosheidspercentage heeft de 8% al overschreden. De werkloosheid groeit tegen de klippen op en een groot aantal bedrijven is genoodzaakt de poorten te sluiten. Jeroen Veerman: In onze regio hebben aan de zaadbedrijven, GP Groot, RAVO, TAQA en technische bedrijven. Helaas is dat niet voldoende om het verlies aan banen in de regio te compenseren. In de bouw, detailhandel en horeca vallen veel ontslagen en daarnaast zijn ook de gemeenten aan het reorganiseren. Daarbij is er geen balans tussen vraag en aanbod van arbeid; de vraag komt niet overeen met het aanbod. Ik ben voorstander van het aanstellen van een matchmaker, iemand die ook inzicht en overzicht heeft van het aantal en het soort vacatures in de regio. Baanopening is alleen mogelijk als de werkgelegenheid in kaart is gebracht. Geld, een probleem? Werkgevers hebben een re-integratieplicht waardoor zij werknemers moeten faciliteren bij het zoeken naar een andere functie of baan. Hiervoor is wel geld nodig dat bij in nood verkerende bedrijven niet altijd aanwezig is. Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt door hun kennis en kunde te vergroten of op zijn minst op peil te houden. Duurzame inzetbaarheid is afhankelijk van iemands wil om een leven lang te blijven leren. Jeroen Veerman: De transitie op de arbeidsmarkt kan het beste collectief gebeuren. Hiervoor is wél geld beschikbaar; onder andere de

13 13 Van werk naar werk Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen van verschillende branches hebben voldoende geld in kas om een bovensectoraal initiatief van een startkapitaal te voorzien. Op de lange termijn moet zo n initiatief wel op eigen benen kunnen staan. Met een startkapitaal kan een projectleider worden aangesteld. Bedrijven bezoeken en ondernemers persoonlijk overtuigen van nut en noodzaak van een werkgeverscollectief, moet namelijk professioneel worden aangepakt. Binnenkort wordt een bijeenkomst georganiseerd waarin de plannen voor een werkgeverscollectief worden gepresenteerd. Draagvlak creëren is noodzakelijk. Het klinkt allemaal eenvoudig maar ik kan je zeggen dat het een hele kluif is! Kees Visser- wethouder gemeente Den Helder Kansen creëren en faciliteren De rol van de overheid binnen het thema Van werk naar werk van het programma Inclusieve Arbeidsmarkt moet zo klein mogelijk zijn volgens wethouder Kees Visser van de gemeente Den Helder en ambassadeur voor het genoemde thema in de regio Noord-Holland Noord. Kees Visser: Als het probleem is gedefinieerd dan is het naar mijn mening het beste dat de kwestie daar blijft waar het hoort. Dit klinkt kort door de bocht maar het werkt wel. De overheid kan niet van elk probleem eigenaar worden. De economie heeft altijd sterke en zwakke kanten en daarmee wordt het bedrijfsleven continu geconfronteerd. Bedrijven moeten inspelen op veranderingen. Het is dan ook aan het bedrijfsleven om kansen te zien en te grijpen en dat zorgt voor dynamiek op de arbeidsmarkt. Ik wil, als wethouder van onder andere Economische Zaken, Sociale Voorzieningen en Arbeidsmarktbeleid, kansen creëren en ondernemers faciliteren om de bedrijvigheid in de regio te behouden en te laten groeien. Creëren van werk is in mijn ogen de belangrijkste sociale voorziening die er is! Kansenkanonnen De overheid kan het bedrijfsleven faciliteren door een kwalitatief en marktconform vestigingsbeleid op te stellen, regeldruk te verminderen en bestemmingsplannen op een verantwoorde manier aan te passen als dat nodig is om groei van bedrijven en veranderingsprocessen binnen de sector een kans te bieden. Kees Visser: In de regio Noord- Holland Noord hebben we met vereende krachten de sectoren benoemd die kansrijk zijn en de bedrijven binnen die sectoren geclusterd. Alle ogen moeten gericht zijn op deze kansenkanonnen, ook vanuit de bedrijven die buiten die sectoren actief zijn. Deze bedrijven kunnen hun medewerkers laten omscholen zodat zij kunnen doorstromen naar de groeimarkten. Neem nu bijvoorbeeld de Marine die bezig is met een reorganisatie. Ik ben ervan overtuigd dat een groot aantal mensen binnen een niet al te lange tijd een baan kan vinden in de offshore, zowel in de gas-

14 Van werk naar werk 14 en olieindustrie als in de duurzame energieparken op zee. De Rijksambitie is om in 2050 energie neutraal te zijn. Den Helder en omgeving heeft hiervoor alle mogelijkheden: een zee- en luchthaven, mogelijkheden voor duurzame energieopwekking door water, zon en wind en de Rijkswerf, de best geoutilleerde werkplaats voor allerlei scheepvaartgebonden en industrieel onderhoud van het land. Brede schouders Momenteel heeft Den Helder banen waarvan er bij de Marine zijn en er in de offshore worden geteld. De bouw, detailhandel en de financiële sector staan onder druk zoals in heel Nederland. Kees Visser: In Den Helder neemt de werkloosheid minder snel toe dan elders in het land. Nog steeds kunnen we leunen op de brede schouders van de Marine en de offshore. Deze laatste heeft een groeipotentie van banen, het dubbele van het huidige aantal. Onderschat ook de economische betekenis van de zorgsector niet. Alle bezuinigingen binnen de zorg moeten leiden naar een andere organisatiegraad, niet naar minder zorg. De zorgsector moet, net zoals andere sectoren, een transitie ondergaan waarbij overheadkosten drastisch naar beneden worden bijgesteld zodat de zorgverlening op peil en betaalbaar kan blijven. Leren anticiperen Tegenwoordig is geen enkele baan meer voor het leven. Het hebben van werk heeft dan ook een andere dimensie gekregen. De uitdaging is om beschikbaar te zijn en te blijven voor de steeds veranderende arbeidsmarkt in grillige economische tijden. Kees Visser: Natuurlijk heeft de Noordkop ook te maken met ontgroening en vergrijzing maar ik weiger om te spreken van een krimpregio. Er is pas van krimp sprake als we geen kansen meer zien of hebben om het tij te keren. Aangezien die er volop zijn, spreek ik liever van een anticipeerregio. Hoe je iets noemt, maakt een wezenlijk verschil in hoe je functioneert. De toekomst zie ik met veel vertrouwen tegemoet want de zogenaamde demografische en economische krimp wordt gecompenseerd door de kansrijke clusters met groeipotentie en aantrekkingskracht volgens het principe van de communicerende vaten! Thijs Pennink directeur Kamer van Koophandel & directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN Ondenkbare situaties denkbaar maken Lang heeft Noord-Holland Noord in de schaduw van Amsterdam gestaan, zowel in goede en in slechte tijden als in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Nu is dat niet meer het geval. Ook in deze regio slaat de werkloosheid toe. Erger nog, de regio importeert werkloosheid door de forensenstatus die Noord-Holland Noord heeft. Thijs Pennink, directeur van de Kamer van Koophandel NWH, lid van de stuurgroep RPA-NHN en medeverantwoordelijk voor de uitwerking van het thema Van werk naar werk, legt uit wat hiermee wordt bedoeld. Thijs Pennink: Noord-Holland Noord en met name de driehoek Amsterdam- Hoorn-Alkmaar, is de noordflank van de metropoolregio Amsterdam. Dagelijks rijden zo n mensen uit deze regio voor hun werk op en neer naar de Zuidas. Als de economie in de hoofdstad daalt en bedrijven moeten reorganiseren of zelfs sluiten dan komen ook de forensen op straat te staan. De effecten van het ontslag van deze mensen worden in de woonomgeving gevoeld, zoals detailhandel, horeca en sportverenigingen. De bodem van de schatkist is in zicht. De goed verankerde familiebedrijven hebben er decennialang voor gezorgd dat deze regio het economisch lang volhoudt, soms zelfs tegen de stroom in. De huidige conjuncturele dip duurt echter te lang en heeft tot gevolg dat de schatkistbodem van de familiebedrijven in zicht is. Thijs Pennink: Nu ontspringt deze regio de dans niet. Het is triest om te zien dat een bedrijf dat generaties lang door één familie is geleid, de deuren moet sluiten. Werknemers met een jarenlange staat van dienst wordt de wacht aangezegd. Eén van onze sterkste sectoren is geveld. Vergeet niet dat de bouwbedrijven in Noord- Holland Noord de Randstad hebben gebouwd! De bouwsector heeft zich in de hoogtijjaren onvoldoende geprofileerd. We zijn te bescheiden over onze goede werkmentaliteit, ons daadkrachtig ondernemerschap en onze prestaties. Leren omgaan met tegenslag Over het algemeen hebben de regionale bedrijven altijd in de comfortabele middenzone van de economie kunnen opereren. Geen extreme pieken maar ook geen dramatisch diepe dalen kwamen op hun pad. Thijs Pennink: De ondernemers in Noord-Holland Noord zijn niet gewend aan zo n moeilijke economische situatie als deze en kunnen er dan ook niet zo goed mee omgaan. Voor de bouwsector en de gemeenten is het nu zaak om toekomstige bouwplannen voor te bereiden en de bouwketen te verkorten. Langs de OV-lijnen

15 15 Van werk naar werk van de economische driehoek Amsterdam- Alkmaar-Hoorn en bij NS-knooppunten kan woningbouw plaatsvinden. De regelgeving rondom bouwprojecten moet worden versoepeld. Het is toch te gek voor woorden dat in deze tijd, met een op slot zittende huizenmarkt, plannen geen doorgang vinden omdat de puntdaken plat moeten zijn of andersom. Ik verbaas mij erover dat dit soort discussies nog steeds wordt gevoerd. Kansen creëren Elke sector heeft zijn eigen kansen en uitdagingen. Samenwerkingsvormen moeten worden gezocht, toevallige ontmoetingen tussen werkgevers kunnen beter worden gestructureerd en nieuwe concepten dienen te worden bedacht. We zijn te bescheiden over onze goede werkmentaliteit, ons daadkrachtig ondernemerschap en onze prestaties Deze tijd vergt extreem innovatief en creatief ondernemerschap, zeker wanneer de banken op de rem blijven staan als het gaat om het verstrekken van bedrijfsleningen. Thijs Pennink: Het is belangrijk om het ondenkbare denkbaar te maken. De sectoren die het tegen de klippen op goed doen, moeten de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Kijk bijvoorbeeld naar de agribusiness, de olie- en gassector, de duurzame energieprojecten en de voedsel- en gezondheidsketen. Deze sectoren hebben zich verenigd in clusters met (inter)nationale kansen en mogelijkheden. Naar mijn idee heeft de detailhandel alle kans op een goed herstel als er op tijd wordt ingesprongen op het veranderde koopgedrag. Een winkel wordt meer en meer een showroom van een webshop. Dat betekent dat de huidige winkelformule niet meer past bij deze steeds verdergaande verandering in de retail. De winkelier kan niet blijven doen wat hij altijd heeft gedaan want de klant verwacht een ander soort service. Het aantal online aankopen groeit en daarmee ook het transport. De verandering van het consumentengedrag leidt tot grote logistieke aanpassingen. Deze ontwikkelingen bieden kansen, ook voor de detaillist.

16 16 Van school naar werk Van school naar werk is een cluster van projecten die ervoor zorgen dat - zowel kwetsbare jongeren als jongeren met een diploma die door het economisch tij moeilijk aan de slag kunnen - werk vinden of werkervaring kunnen opdoen bij bedrijven in de regio. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij het onderwijs en overheidsorganisaties. In verschillende sectoren wordt een tekort aan gekwalificeerd personeel verwacht. Enerzijds heeft dat te maken met de beperkte instroom van studenten richting die sectoren en anderzijds met het opleidingsaanbod dat niet goed aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. Doel: Een goed opgeleide beroepsbevolking door het creëren van een opleidingsaanbod dat aansluit op de vraag van werkgevers in de regio. Een optimale benutting van het arbeidspotentieel door het creëren van een sluitende aanpak van (kwetsbare) jongeren richting de arbeidsmarkt en het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Trekkers: Onderwijs en werkgevers Resultaten juni 2013: ,- vanuit ministerie van SZW voor regionale aanpak jeugdwerkloosheid ArbeidsAdviesTeams om kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt te leiden Businesscase AgriTechnoCampus voor meer instroom van jongeren in de agribusiness In dit thema Femke Blokker 18 Frans Zoetelief 18 Irma Schrijver 19 Kees Mosch 20 André Vendrig 22

17 17 Van school naar werk Regio Noord-Holland Noord pakt jeugdwerkloosheid aan Elly Konijn, wethouder van de gemeente Alkmaar en voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid heeft op 17 april namens de regio Noord-Holland Noord, samen met minister Bussemaker (OCW) en Mirjam Sterk (Ambassadeur Jeugdwerkloosheid) een intentieverklaring ondertekend. Hierin staan afspraken om op regionaal niveau de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Binnen de Aanpak Jeugdwerkloosheid is een belangrijke rol weggelegd voor de 35 arbeidsmarktregio s, die hun kennis van de lokale en regionale arbeidsmarkt en hun netwerken inzetten om jongeren te helpen met het vinden van een juiste opleiding, een stageplaats of (leerwerk) baan. Het kabinet stelt hiervoor 25 miljoen extra beschikbaar. De jeugdwerkloosheid in de regio Noord-Holland Noord is opgelopen tot meer dan 2000 jongeren. Elly Konijn: In verhouding tot andere regio s is de jeugdwerkloosheid hier relatief laag. Met het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid Noord-Holland Noord hebben we in de periode van 2009 tot en met 2012 veel jongeren aan werk of aan een werkervaringsplek kunnen helpen. Door de extra middelen die beschikbaar komen kunnen we de succesvolle aanpak voortzetten. Vanuit het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid wordt gewerkt aan een regionaal plan van aanpak. Dit plan wordt op 24 juni tijdens de Regiowerktop in Den Helder aangeboden aan de minister. Op 3 juli komt Mirjam Sterk naar de regio.

18 Van school naar werk 18 Femke Blokker projectleider Ik ben Femke Blokker, werkzaam bij de gemeente Alkmaar ten behoeve van de regio als beleidsmedewerker risicojongeren. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden is gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de overgang naar de arbeidsmarkt voor jongeren zonder startkwalificatie. Sinds juni 2012 ben ik projectleider Experimenteren met de werkschool voor het thema Van school naar werk binnen het programma Inclusieve Arbeidsmarkt. Naar aanleiding van het advies uitgebracht door een commissie onder leiding van Hans Kamps, geheten Zicht op werk, de werkschool als werkend perspectief, leefde ook in onze regio de wens om de transitie naar de arbeidsmarkt voor jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen te verbeteren. Toen er nog middelen over bleven binnen het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid, werd daarom het project Experimenteren met de werkschool gestart. Doelstelling van het project is om te zorgen voor een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt van jongeren die geen startkwalificatie (kunnen) behalen. Dit zijn met name de jongeren die praktijkschoolonderwijs volgen, op het voortgezet speciaal onderwijs zitten of op niveau 1 van het MBO een opleiding volgen. Op dit moment zijn daar veel jongeren bij die een Wajong-uitkering krijgen. Gaandeweg de verkenning van het project bleek de regio al vergevorderd te zijn in de samenwerking. Het project is daarom bijgesteld in behouden en versterken van deze goede netwerkstructuur. De term werkschool wordt losgelaten en voor de regio vertaald naar ArbeidsAdviesTeams. Dit project is nauw gelieerd aan de inspanningen die gedaan worden binnen het thema Van uitkering naar werk om te komen tot een Werkgeversservicepunt en het benutten van werkgelegenheid voortkomend uit SROI. Ook in dit project gaat het om kansen benutten en creëren voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, het ontzorgen van werkgevers en het slim benutten van (afnemende) financiële middelen. Frans Zoetelief projectleider Ik ben Frans Zoetelief en sinds 1 februari 2013 ben ik projectleider van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid. Dit actieplan is een onderdeel van het regionale programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord- Holland Noord. Ik ben afkomstig uit het beroepsonderwijs. Daar worden jongeren opgeleid tot beroepsbeoefenaren. Na hun opleiding vinden verreweg de meeste jongeren een baan. Dat lukt een deel van de jongeren niet. Dit zijn jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze zijn om verschillende redenen niet direct geschikt voor de arbeidsmarkt. In het thema Van school naar werk van het programma zet ik mij in voor het creëren van een sluitende aanpak voor deze kwetsbare jongeren richting de arbeidsmarkt en voor het uitbreiden van plaatsingsmogelijkheden. Denk hierbij aan jongeren die onvoldoende capaciteiten en opleiding hebben om een interessante werknemer voor een bedrijf te zijn. Het is een grote uitdaging om deze jongeren aan het werk te krijgen, maar bij succes geeft dit mij en de vele anderen met wie ik dit project ga uitvoeren veel voldoening.

19 19 Van school naar werk Irma Schrijver - wethouder Sociale Zaken gemeente Langedijk Voorkom dat jongeren geïsoleerd raken Jongeren zonder een diploma op zak of zonder de juiste startkwalificatie zijn het zorgenkindje van gemeenten. Jeugdwerkloosheid moet worden voorkomen. De kans dat iemand zonder werk buiten de boot valt, is groot. Aan het woord is mevrouw Irma Schrijver, wethouder Sociale Zaken van de gemeente Langedijk en lid van de sponsorgroep met het thema Van school naar werk. Regelmatig komt de sponsorgroep Van school naar werk bij elkaar om van gedachten te wisselen, ideeën op te doen en om successen te melden. Irma Schrijver: Het is heel inspirerend om te zien hoeveel mensen vanuit andere disciplines mijn zorgen over de jeugdwerkloosheid delen. Er worden al veel initiatieven genomen om te voorkomen dat jongeren de boot missen. Dit is prettig om te merken. Juist door verbindingen te leggen tussen onderwijs, werkgevers en gemeenten kunnen we korte slagen maken. Urgentie is groot De sponsorgroep Van school naar werk inventariseert knelpunten en belicht de problematiek van jeugdwerkloosheid van verschillende kanten. Ook wordt er gezocht naar regionale samenwerking. Irma Schrijver: Alle partners zijn ervan overtuigd dat de urgentie hoog is. Ik, als vertegenwoordiger van een kleinere gemeente, zoek naar een goede samenwerking met scholen en bedrijfsleven. Ook het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is betrokken bij het project waardoor er aansluiting is bij het convenant voortijdig schoolverlaten. Gemeenten Het is een kwestie van met zijn allen de handen uit de mouwen steken. hebben deze partners hard nodig, zij kunnen het probleem niet alleen oplossen. Trouwens, niemand kan het alleen. Alleen een integrale aanpak kan tot succes leiden. Iedereen draagt zijn steentje bij aan De Participatiewet, onder meer bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle jongeren, ongeacht welke uitkering zij ontvangen. Irma Schrijver: Jeugdzorg behoort ook tot mijn portefeuille. We werken steeds meer volgens het principe één gezin één plan. Aan werk komen en aan het werk blijven hoort daar ook bij. Op deze manier krijgen we een completer beeld van de jongeren, inclusief hun afstand tot de arbeidsmarkt. De jongere krijgt met deze nieuwe wetgeving ook zelf meer verantwoordelijkheid te dragen. Iedereen moet in deze maatschappij een steentje bijdragen. Als het niet lukt met het verkrijgen van betaald werk, dan wordt een jongere naar vrijwilligerswerk geleid. Armoedebestrijding Betaald werk heeft de voorkeur. Jongeren dienen een toekomstperspectief te hebben. Een baan geeft zelfvertrouwen en levert zelfwaardering op. Irma Schrijver: Wij zijn in de regio Alkmaar druk bezig om tot een samenwerking tussen de Sociale Diensten (ISD) te komen. De budgetten worden flink gekort dus wij moeten naar een efficiencyvoordeel streven zonder aan kwaliteit in te boeten. Op het gebied van re-integratie zijn er daarnaast ook nog stappen te nemen. Armoede en sociaal isolement liggen op de loer bij jongeren die geen baan hebben. Hun uitgangspositie moet worden verbeterd en wij willen daar alles aan doen. Het gaat niet alleen om hun toekomst maar ook om de continuïteit van het bedrijfsleven. Gekwalificeerd personeel moet beschikbaar zijn en blijven zodat bedrijven goed kunnen functioneren. Tijdens een bedrijfsbezoek komt dit onderwerp altijd aan de orde! Iedereen moet ervan worden doordrongen dat het oplossen van maatschappelijke problemen alleen in samenwerking mogelijk is. Het is een kwestie van met zijn allen de handen uit de mouwen steken, letterlijk en figuurlijk.

20 Van school naar werk 20 Kees Mosch Bejo Zaden Nederlandse zaadbedrijven liggen aan kop De zaadveredelingsbedrijven op het gebied van plantaardig uitgangsmateriaal voor groenten vormen de top in de wereld. De leidende rol in deze specifieke agrarische sector moet Nederland blijven behouden. Hiervoor is kennis nodig zowel op MBO als op HBO en academisch niveau. Bij de zaadbedrijven in Noord-Holland Noord is er grote behoefte aan hoogwaardig opgeleid personeel en dus aan een instelling die deze opleidingen kan aanbieden. Kees Mosch, manager bij Bejo Zaden B.V. in Warmenhuizen is namens Seed Valley lid van de stuurgroep die is opgericht om de haalbaarheid van een Agritech Campus Noord-Holland Noord te onderzoeken. Hij is blij met de aandacht voor de agrarische sector en het onderkennen van het belang van de zaadsector en de opleidingen die daarvoor moeten worden aangeboden. Momenteel wordt voor de Agritech Campus NHN (ATC NHN) een businesscase geschreven die wordt gefinancierd door Agriboard. Dit is een agrarisch platform waarin de Provincie en alle stakeholders uit de agrarische sector samenwerken. Het Clusius College, een van de initiatiefnemers van het ATC NHN, bouwt een laboratorium voor het onderzoeken van plantaardig uitgangsmateriaal op hun locatie in Hoorn. Het Clusius Lab wordt waarschijnlijk direct na de zomer 2013 officieel geopend. Kees Mosch: Er is heel lang, heel veel gepraat. Vorig jaar heeft Noord-Holland Noord de Greenportstatus verkregen en dit heeft de ontwikkelingen rondom een Agritech Campus versneld. Deze positieve impuls hadden we hard nodig in deze regio. Als wij met de zaadsector wereldwijd in de voorhoede willen blijven acteren dan hebben we meer mensen met passende kennis nodig, onder andere op het gebied van bemesting, teeltwijzen en veredeling. China en India liggen immers op de loer! Leren op locatie De Groene Analistenopleiding, een samenwerkingsverband tussen het NOVA College (opleiding laboratoriumtechniek) en het Clusius College is drie jaar geleden gestart. Dit voorjaar studeren de eerste tien analisten af aan deze door het ministerie erkende MBO-opleiding niveau 4. Kees Mosch: Deze opleiding is ook aantrekkelijk voor onze eigen medewerkers die de ambitie hebben om een vak diploma te halen. De Groene Analistenopleiding is geschikt voor bij- en omscholing en kan straks geïntegreerd worden in de ATC NHN. Zo willen we binnen ATC NHN ook graag samenwerken met de Hogere Agrarische School (HAS) in Dronten en de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. In Noord-Holland Noord hebben we de mooiste locaties om te leren. De zaadbedrijven kunnen bijvoorbeeld voor sommige vakken hun eigen laboratoria openstellen voor leren op locatie. Wij geven deze scholen dan de ruimte om hun studenten bepaalde lesmodules in topbedrijven en op toplocaties te laten volgen. Zo leren de

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012 Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord Tafelsessie school naar werk Alkmaar 14 september 2012 1 Programma 14/9 Toelichting programma Inclusieve Arbeidsmarkt (Paul Scholtz) De bijdrage van

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Intentieverklaring Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage

Nadere informatie

Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Bergen 2 juli 2014 1 Deze presentatie De regio in beeld RPA-NHN Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Jeugdwerkgelegenheid =

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord Tijd Wat 13.30-14.00 Inloop en ontvangst 14.00-14.05 OPENING door Anouschka Laheij, gespreksleider Anouschka Laheij heeft ruime praktijkervaring met het leiden

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG

Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Slim Samenwerken - bijeenkomst VNG Jacques C. Dekker 14 november 2012 Friesland, Groningen, Drenthe, Duitsland, Scandinavië Titel van deze slide Agribusiness NHN Productie: 3 miljard Werk: 15.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011

Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord oktober 2011 Pact Brabant Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015 19 oktober 2011 Pact Brabant 19 oktober 2011 p/a PSW s-hertogenbosch 073-6124325 f.aarten@psw.nl Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, Pact Brabant,

Nadere informatie

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid

Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid Gelderland- een voorbeeld voor innovatief en duurzaam arbeidsmarktbeleid WHITEPAPER De centrale rol van de Gelderse regionale Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA s) Maart 2015 Namens de gezamenlijke

Nadere informatie

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent Van een stempel een sterk punt maken Postbus 95359 2509 CJ Den Haag info@werkscholen.nl De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen.

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

2015-2016: WE GAAN HET DOEN!

2015-2016: WE GAAN HET DOEN! 2015-2016: WE GAAN HET DOEN! De BZW is het krachtigste ondernemerscollectief in Zuid-Nederland en het regionale netwerk van VNO-NCW. De BZW is een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking, succesvol

Nadere informatie

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur.

Als overlegkader wordt daartoe een bestuurlijk platform opgericht, inclusief besluitvormingsstructuur. Intentieverklaring bestuurlijke regionale samenwerking en inhoudelijke agenda, inzake werkgeversdienstverlening, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid in Zuid- en Midden-Kennemerland 1. Opdracht Ondergetekenden,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Baanbrekend publiek-private samenwerking

Baanbrekend publiek-private samenwerking http://www.flexnieuws.nl/2012/11/09/baanbrekend-publiek-private-samenwerking/ Baanbrekend publiek-private samenwerking Gepubliceerd op: 09-11-2012 15:23 Gelezen: 607 keer More Sharing ServicesShare Baanbrekend

Nadere informatie

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD

ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD ACTIEVE INFORMATIEPLICHT COLLEGE RAAD Behandelgegevens Datum : 19 mei 2015 Openbaar? ja Informatie Onderwerp : Werkbedrijf Regio Zwolle Kern van de zaak : De oprichting van het Werkbedrijf Regio Zwolle.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo

Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo Onderzoeksrapport: zorgelijke terugloop leerwerkplekken mbo - Algemene daling in aantal mbo-studenten. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de afname van het aantal leerwerkplekken. - Vooral

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Eerste paal Huis van het werk. Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014

Eerste paal Huis van het werk. Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014 Eerste paal Huis van het werk Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014 Aanwezig / afwezig maar geϊnteresseerd Technisch Talent Werkt in Noord- Holland Wat gaan we doen? Welkom door Esther Mentink

Nadere informatie

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Heerhugowaard 5 maart 2014 Deze presentatie De regio in beeld Stand van zaken: - Actieplan Jeugdwerkgelegenheid

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk

Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Passie voor Techniek in goede banen leiden van opleiden naar duurzaam aantrekkelijk Misja Bakx Directeur Matchcare Agenda 1. Arbeidsmarkt ontwikkelingen en veranderingen 2. Trends in de rol van onderwijs,

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus?

Plaatsingsbonus. Voor wie is de plaatsingsbonus? Hoe hoog is de plaatsingsbonus? Plaatsingsbonus Nederland verkeert in een economische crisis. Daarom is er een sterke groei van de werkloosheid. Vooral jongeren krijgen hier meer dan normaal mee te maken. Om te voorkomen dat jongeren

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

VOOR TALENT IN BEWEGING

VOOR TALENT IN BEWEGING VOOR TALENT IN BEWEGING 1 2 Waarom een regionaal mobiliteitscentrum? De veeleisende omgeving en veranderende samenleving leidt tot een overheid die steeds verandert om aan de maatschappelijke opdracht

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA

Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs MBO HBO SIGRA Jaarplan 2017 Arbeidsmarkt & Onderwijs HBO SIGRA MBO Inleiding TEXEL DEN-HELDER NOORD-HOLLAND NOORD HOORN ALKMAAR ZAANSTREEK-WATERLAND AMSTERDAM AMSTERDAM, DIEMEN EN AMSTELVEEN Voor u ligt het Jaarplan

Nadere informatie

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent

Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talentisme. Het effectiefste wapen in de War for Talent Talent wordt schaars en er zal om gevochten worden. Dat was kort samengevat de gedachte achter de term The War for Talent, die eind vorige eeuw werd

Nadere informatie

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven

Allereerst wil ik de organisatoren van deze dag, de Stichting Lezen en Schrijven Toespraak staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens het bedrijvencongres Samen scholen, pure winst! op 11 september 2009 in Eindhoven. Dames en heren, Allereerst wil ik de

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen!

Position Paper. Samenwerking Noord. Samenwerken door Samen te Doen! Position Paper Samenwerking Noord Samenwerken door Samen te Doen! Mei 2015 Samenwerking Noord is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties gericht op een duurzame ontwikkeling van de ICT functie

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020

REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 REGIONAAL CONVENANT ARBEIDSMARKT ZUIDOOST BRABANT 2020 Onderstaande partijen en personen, verenigd in het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost Brabant, hierna te noemen Partijen : Overheid - De samenwerkende

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Samen sterk voor werk

Samen sterk voor werk Samen sterk voor werk RPA-NHN Activiteiten en resultaten 2013 - Ambities 2014 RPA-NHN Activiteiten en resultaten 2013 Ambities 2014 2 INHOUD 1 Inleiding 2. Ontwikkelingen & trends 2.1 Arbeidsmarktontwikkelingen

Nadere informatie

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015

Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1 Businessplan Leren en Werken Noordoost Brabant 2013-2014-2015 1. Inleiding Leren en Werken in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant richt zich vanaf 1 januari 2013 primair op vragen van de regionale

Nadere informatie

MET ELKAAR KOM JE VERDER

MET ELKAAR KOM JE VERDER MET ELKAAR KOM JE VERDER 2 ACE IS EEN HR-PLATFORM VAN ONTMOETEN, VERBINDEN, ACTIVEREN EN INSPIREREN. 3 Het ACE Integraal Netwerk bestaat uit drie onderdelen: ACE: het HR-netwerk voor regionale werkgevers.

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan,

Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/ Hallo dan, Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Ronald Rumpff Tuesday, June 16, 2015 10:39 AM Info Gem. IJsselstein Hanan Koullali - Khairouni ingekomen stuk cluster samenleving WGSP-FOLDER.pdf; Brf ondernemers

Nadere informatie

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Voorwaarden De in voorliggend document voorgestelde integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken vanuit

Nadere informatie

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!

Hoe staat het er voor? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen! Inclusieve Arbeidsmarkt: Kansen voor iedereen!?!? Presentatie voor de Conferentie Inclusieve Arbeidsmarkt georganiseerd door Venturaplus en Zowelwerk, De Lawei, Drachten, 4 april 2016 Jouke van Dijk, Hoogleraar

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant

WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Zaaknummer 00437599 Onderwerp WZ Memo Jeugdwerkloosheidsvrije zone en middelen ESF Hart van Brabant Collegevoorstel Inleiding In de regio Hart van Brabant speelt een aantal ontwikkelingen op het gebied

Nadere informatie

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010

Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Monitor Werkloosheid Noord-Veluwe 3 e kwartaal 2010 Oktober 2010 Opsteller: Jiska Krikke Contactpersoon: Gerrit Marskamp Regio Noord-Veluwe, t:0341-474 436 Regio Noord-Veluwe wil in het kader van arbeidsmarktbeleid,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid

Nieuwsbrief. Regionaal platform Arbeid 1 Telefoon: 076-502 72 08-06-13296124 E-mail: astrid.persons@west-brabant.eu Website: http://rpa.west-brabant.eu Nieuwsbrief December 2014 nieuwsbrief Jaargang 1, nummer 3 Derde nieuwsbrief van het rpa

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

De kortste lijn naar herstel

De kortste lijn naar herstel De kortste lijn naar herstel met ggz 1 met Met 450 mensen werken we hard aan de ggz van Noord- en Midden-Limburg. Waarom doen we dat? elkaar 2 4 5 Onze missie Met ggz biedt de kortste lijn naar herstel

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid 5/15/2014 Lezing Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid A.holwerda01@umcg.nl 050-3638274 1 ParticipatieWet Gemeenten integrale

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie

Gebiedsfinanciering op andere leest. Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Gebiedsfinanciering op andere leest Vera van Vuuren, programma manager plattelandsontwikkeling en duurzame energie Ontwikkelingsbedrijf NHN Doel: Ontwikkelen van economisch potentieel NHN Aandeelhouders

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie