Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van een stempel een sterk punt maken. De Werkschool. Worden wie je bent. De Werkschool. Worden wie je bent"

Transcriptie

1 Van een stempel een sterk punt maken Postbus CJ Den Haag De Werkschool Worden wie je bent De Werkschool Worden wie je bent

2 jongeren in een uitkeringssituatie terug te dringen. Het is niet nodig bovendien. Werkgevers zitten te springen om krachten die eenvoudig werk willen verrichten. Terwijl kwetsbare jongeren best bereid zijn om deze werkzaamheden te doen. De afstand tot de arbeidsmarkt is voor hen echter vaak net iets te groot. Om die afstand te overbruggen is er nu De Werkschool. Geen school met leraren en lokalen maar een schakel reguliere baan. Door de werkgevers te ontzorgen stimuleert De Werkschool hen voldoende leerwerkplekken en banen te creëren om deze jongeren uitzicht te bieden op een echte baan en het behalen van branchecertificaten. De Werkschool kent de weg in het ingewikkelde voorzieningenlandschap en verzorgt alle formaliteiten. De financiering geschiedt door de afzonderlijke middelen voor onderwijs, re-integratie en begeleiding te bundelen en gericht in Schrijven we kwetsbare jongeren gelijk af? In alle ijver om iedereen bij de maatschappij en het economische proces te betrekken, is er steevast een groep jongeren die de boot mist. Jongeren die door welke oorzaak ook (een fysieke, mentale of sociale beperking of simpelweg het feit dat zij zich in een leeromgeving niet thuis voelen) kwetsbaar zijn en het onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. Zij hebben meer dan een streepje achter op de arbeidsmarkt en een uitkering is vaak het enige perspectief. Dat is onwenselijk. Er ligt de maatschappelijke opdracht en wettelijke taak om meer jongeren naar de arbeidsmarkt te leiden en het aantal De Werkschool als brug tussen arbeidsmarkt en kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie. tussen jongeren en opleiders en de arbeidsmarkt. De Werkschool bepaalt samen met scholen (leren), werkgevers, (leerwerkplekken, banen) en gemeenten de meest optimale route voor deze jongeren naar regulier werk. Via werkend leren, goede begeleiding en inzet van de juiste middelen worden jongeren praktisch getraind en gemotiveerd voor het werken in een te zetten. Dit jaar start De Werkschool in enkele arbeidsmarkt-regio s. Aangespoord door de belangstelling van werkgevers en scholen willen we in 2014 actief zijn in de dertig arbeidsmarktregio s. 2 3

3 The unexpected workforce Het aandeel ongeschoold werk is al werkgever gemakkelijk om gebruik te 20 jaar constant. Ook in de toekomst zal maken van deze extra arbeidskrachten er altijd veel werk zijn waarvoor werk- door hen volledig te ontzorgen. ervaring meer telt dan diploma s. Vaak zijn dit lastig te vervullen banen. Hoewel de aard van dit werk door Ontzorgen van de werkgever mechanisering verandert, blijven het Werkgevers staan niet altijd te eenvoudige werkzaamheden. Met de trappelen om jongeren in dienst te juiste begeleiding en na een eventuele nemen die als moeilijk of beperkt aanpassing van de functie, zouden deze worden gekwalificeerd. Daar hebben jongeren zonder startkwalificaties goed zij goede redenen voor. Zij nemen in staat zijn om dit werk te doen. Zo financiële, operationele en emotionele ontstaat er een interessant potentieel risico s door een onzekere kracht in aan betaalbare krachten voor moeilijk dienst te nemen. Als dank wordt het hen vervulbare banen. vervolgens niet erg makkelijk gemaakt: zij krijgen te maken met een wirwar aan Werkgevers kunnen deze extra arbeids- regels, wetten en voorzieningen. krachten uit onverwachte hoek goed gebruiken. Eenvoudig werk is en blijft Met De Werkschool is dit alles in het er voldoende, zeker nu er door de vervolg heel anders. Naast toeleiding vergrijzing steeds meer ongeschoolde van jongeren naar passend betaald werk Door een centraal aanspreekpunt te zij gestimuleerd om deze unexpected en goede werkkrachten wegvloeien. is het ontzorgen van de werkgever de vormen en de werkgever te vrijwaren workforce een betaalde en duurzame Bovendien maakt De Werkschool het de belangrijkste taak van De Werkschool. van alle rompslomp en risico s, worden baan te bezorgen. 4 5

4 de werkschool worden wie je bent Voor jongeren zonder startkwalificatie hoeft een uitkering niet het definitieve perspectief te zijn. Deze jongeren met het stempel kwetsbaar hebben alleen ondersteuning nodig in de vorm van maatwerk in opleiding, begeleiding en uiteindelijk een baan. Die ondersteuning krijgen ze voortaan via De Werkschool. Iedereen heeft kwaliteiten. Het lukt deze kwetsbare jongeren alleen niet om hun kwaliteiten gericht in te zetten binnen een organisatie. Door intensieve begeleiding tijdens de overgang van opleiding naar een echte baan, komen die kwaliteiten wel boven water en kan er voor iedere kandidaat een passende baan worden gevonden. Doorzetters, vasthouders en aanpakkers Worden wie je bent is het credo van De Werkschool. Een aansporing voor de doorzetters, vasthouders en aanpakkers die via De Werkschool de stap naar de arbeidsmarkt willen maken en naar een zelfstandige en onafhankelijke positie in de maatschappij. Zonder zich binnenstebuiten te moeten keren of zich anders voor te hoeven doen dan ze zijn. Zij hebben van hun stempel van kwetsbaar een sterk punt gemaakt en kunnen zich voort-aan laten aanspreken op de kwaliteiten die met behulp van De Werkschool naar boven zijn gekomen. De jongeren die in aanmerking komen voor De Werkschool komen van het VSO, PRO en MBO1/AKA. Zij zijn in de leeftijd van 16 tot 21 jaar en om uiteenlopende redenen lukt het niet om door te stromen naar vervolgonderwijs of een startkwalificatie te behalen. Zij zijn gemotiveerd en in staat om te werken, maar kunnen op eigen kracht de stap naar de reguliere arbeidsmarkt niet maken. Met De Werkschool lukt dat wel. Van alle jongeren wordt de werk- capaciteit, loonwaarde en ondersteunings- behoefte bepaald. In een traject van twee jaar worden de kwaliteiten die zij bezitten met de juiste begeleiding en inzet van middelen verder ontwikkeld en er wordt geleerd deze kwaliteiten in te zetten in een werkomgeving. 6 7

5 Landelijke formule voor regionale uitvoering De Werkschool voorziet in een nieuwe en gezamenlijke aanpak om zo veel mogelijk jongeren zonder startkwalificatie blijvend aan het werk te helpen. Het werk is leidend en de aanpak kenmerkt zich door maatwerk: in bemiddeling tussen opleider, jongere en werkgever en in het ontzorgen van de werkgever. Hoewel deze formule een landelijke is, is de aanpak van De Werkschool regionaal. Overal zijn de omstandigheden anders en het maatwerk dat wordt gevraagd is alleen op regionale schaal te verwezenlijken. De landelijke formule stelt daarom de kwaliteitseisen op die de basiskwaliteit en de herkenbaarheid van de formule waarborgen. De regiopartners bepalen vervolgens aan de hand van de omstandigheden ter plaatse en binnen de landelijke kaders de concrete invulling en aanpak. De landelijke formule is geen dwangbuis maar het patroon voor een maatwerkpak. In plaats van een wildgroei aan regionale initiatieven biedt de landelijke formule een uniforme benadering en een herkenbaar handvat voor succesvolle samenwerking op regionale schaal. Financiering De benodigde middelen worden door De Werkschool gerealiseerd door het slim combineren van de afzonderlijke gelden die voor de jongeren gereserveerd zijn voor onderwijs, re-integratie en begeleiding. Ook kan er worden geput uit het Wajong instrumentarium. Door al deze middelen te bundelen, kunnen ze effectiever worden ingezet en zijn er voldoende middelen beschikbaar om voor elke jongere de meest optimale route naar een duurzame baan te realiseren. In de aanloopfase naar De Werkschool, na publicatie van het advies Zicht op werk, was er al onmiddellijk veel interesse vanuit verschillende arbeidsmarktregio s. Van werkgevers, scholen en gemeenten. De Werkschool blijkt dus bij voorbaat in een grote behoefte te voorzien. 8 9

6 Organisatie Het ontstaan van De Werkschool is het gevolg van het adviesrapport Zicht op werk van de Commissie Werkscholen onder voorzitterschap van Hans Kamps. Daarin werd geconstateerd dat de regionale initiatieven geen overeenkomst vertoonden en nauwelijks herkenbaar waren. Door een stevige en herkenbare formule te ontwikkelen die regionaal kan worden ingezet, wordt wel succes geboekt. De formule wordt bewaakt en continu verbeterd door de landelijke stichting De Werkschool. In de stichting participeren UWV, Colo, VO-raad, PO-raad, REA College Nederland en Rentray. Partners die al hun beschikbare kennis en ervaring en hun netwerken voor dit doel met elkaar delen. Veel zou er te winnen zijn als opleiders voor een gezamenlijke benadering van de werkgevers zouden kiezen. Er werd bovendien te weinig gefocust op waar het werkelijk om ging: het aan een baan helpen van kwetsbare jongeren. Ook werden de beschikbare middelen niet efficiënt ingezet doordat ze verspreid waren over uiteenlopende budgetten

7 The unexpected workforce komt eraan! Dit jaar gaat De Werkschool van start. En gezien de spontane belangstelling uit de arbeidsmarkt-regio s is dat geen dag te vroeg. De eerste twee jaar wordt er gestart in een aantal regio s. Naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk kan de formule dan verder worden aangepast en verbeterd. Hiermee wordt een landelijke dekking bereikt en worden de schaalvoordelen optimaal benut. Bovendien kan er nu overal effectief maatwerk geleverd worden waardoor steeds meer kwetsbare jongeren kunnen doorstromen naar regulier werk en maatschappelijke zelfredzaamheid. In het derde jaar wil De Werkschool in alle dertig arbeidsmarktregio s actief zijn. AANPAKKers M/v gevraagd! 12 13

8 Een nieuwe visie en een nieuwe aanpak. Als de uitrol de komende jaren succesvol verloopt, kent De Werkschool louter winnaars. De jongeren zelf natuurlijk. Zij hebben uitzicht op een echte baan en branchecertificaten in plaats van een uitkering en isolement. Voor hen is De Werkschool natuurlijk in de allereerste plaats bedoeld. Ook de werkgevers gaan profiteren. Zij worden niet meer geconfronteerd met een wirwar aan regels en complexe bepalingen. De Werkschool garandeert werkgevers bruikbare krachten voor moeilijk te vervullen functies, en wel zonder zorgen en zonder risico s. De VSO en PRO opleidingen profiteren doordat zij kwetsbare jongeren opleiden voor een baan en niet voor een uitkering. Via De Werkschool hebben zij toegang tot een veel grotere groep werkgevers dan wanneer zij zelfstandig opereren. En elke jongere die door De Werkschool bemiddeld wordt, telt voor de opleider als een afgeleverde arbeidskracht. Ongeacht het uiteindelijke succes van de bemiddeling. In samenwerking met De Werkschool slagen zij eerder in hun doelstelling meer kwetsbare jongeren op te leiden voor regulier werk en een echte baan. En tot slot natuurlijk de overheden, semi-overheden en de zorginstellingen. Met minder middelen worden betere prestaties geleverd en belanden er minder kwetsbare jongeren in een uitkeringssituatie. Goed beschouwd wint iedereen erbij als er succes wordt geboekt met het aan het werk helpen van deze groep jongeren die anders de boot dreigt te missen. De winnaars van De Werkschool 14 15

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent

De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio. De Werkschool. Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio De Werkschool Worden wie je bent De Werkschoolregisseur Gangmaker, ontzorger en maatwerker in de regio Om de landelijke formule van

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

B en W Adviesnota ADVIES. opgenomen. op verharding ( ) en Participatie ( ). Project Brug naar Werk

B en W Adviesnota ADVIES. opgenomen. op verharding ( ) en Participatie ( ). Project Brug naar Werk Onderwerp Project Brug naar Werk Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 27 maart 2017 Team Maatschappelijke Ontwikkeling Naam steller Pauline Scheffers Portefeuillehouder Lucien Peeters

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid DATUM

Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid DATUM Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid DATUM 1 februari 2018 KENMERK B20180201AB BETREFT AO Participatiewet BIJLAGEN - Geachte leden

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4

Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities. Adviezen G4 Adviezen G4 Arbeidstoeleiding van Jongeren in kwetsbare posities Op 3 februari was er een G4 bijeenkomst van onderwijs (samenwerkings verbanden, praktijk- en speciaal onderwijs, en MBO s) en vertegenwoordigers

Nadere informatie

RMC regio Haaglanden. Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie. Loes Evers en Monaim Benrida Ministerie van OCW 5 juni 2015

RMC regio Haaglanden. Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie. Loes Evers en Monaim Benrida Ministerie van OCW 5 juni 2015 RMC regio Haaglanden Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie Loes Evers en Monaim Benrida Ministerie van OCW 5 juni 2015 Programma Eerste deel Korte toelichting op brief extra kansen voor jongeren

Nadere informatie

Ook deze jeugd heeft de toekomst!

Ook deze jeugd heeft de toekomst! Ook deze jeugd heeft de toekomst! In de tijden van bezuinigingen wordt volop gekeken waar het voor minder kan. Uitkeringen staan onder druk en wie maar enigszins kan werken, moet aan de slag. Op papier

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

Van doelgroepenbeleid naar groepen met een doel. Limburgse arbeidsmarktdag 24 mei 2018 Monique Mol en Tom Heltzel

Van doelgroepenbeleid naar groepen met een doel. Limburgse arbeidsmarktdag 24 mei 2018 Monique Mol en Tom Heltzel Van doelgroepenbeleid naar groepen met een doel Limburgse arbeidsmarktdag 24 mei 2018 Monique Mol en Tom Heltzel Casus: Leerling Praktijkonderwijs IQ 55 80 Leerachterstand 3 jaar of meer Vaak instabiele

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

> Retouradres Postbus BJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus BJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf

De aanpak van Inclusief Groep werkt! Werken leer je door te werken. We brengen mensen in bedrijf Werken leer je door te werken De aanpak van Inclusief Groep werkt! Als toeleider van de arbeidsmarkt hebben we veel aandacht voor onze kandidaten. Door af te stemmen met werkgevers verlagen we drempels

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

samen werken aan werk

samen werken aan werk samen werken aan werk Wat is baanbrekend? Baanbrekend Nieuwe Waterweg Noord (NWN) is een bijzondere samenwerking tussen Randstad Nederland en de gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Ons doel

Nadere informatie

Uitleg en verdieping CBS data infographic Participatie zonder Startkwalificatie

Uitleg en verdieping CBS data infographic Participatie zonder Startkwalificatie Uitleg en verdieping CBS data infographic Participatie zonder Startkwalificatie DOOR- EN UITSTROOM UIT PRAKTIJKONDERWIJS, VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS EN ENTREE-OPLEIDINGEN (COHORT 2013/14, 2014/15 EN

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid

Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid 5/15/2014 Lezing Jongeren aan de Onderkant van de Arbeidsmarkt Anja Holwerda Wetenschapper UMCG, Sociale Geneeskunde/Arbeid en Gezondheid A.holwerda01@umcg.nl 050-3638274 1 ParticipatieWet Gemeenten integrale

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Mark Hulsen en Carien van der Willigen

Mark Hulsen en Carien van der Willigen Mark Hulsen en Carien van der Willigen Ken je regio! 1. Hoeveel studenten die in de regio Rivierenland wonen zijn er ingeschreven bij het bekostigd onderwijs voor schooljaar 2016/2017? 7.072 in Rivierenland

Nadere informatie

Q1000 Krachtvelden 360

Q1000 Krachtvelden 360 Q1000 Krachtvelden 360 Q1000 Krachtvelden 360 Q1000 Krachtvelden 360 laat zien waar (potentiële) medewerkers in hun kracht staan, zodat zij weten waar hun kwaliteiten liggen. Zo kunnen ze hun talenten

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Nieuw Perspektief. De nieuwe intermediaire werkgever

Nieuw Perspektief. De nieuwe intermediaire werkgever Nieuw Perspektief De nieuwe intermediaire werkgever De nieuwe intermediaire werkgever Nieuw Perspektief BV heeft een aantal concrete en innovatieve mobiliteitsoplossingen voor ambtenaren met een financieel

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015

Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Discussienota Naar een socialere bijstand GroenLinks Den Haag November 2015 Inleiding Er is veel in beweging rond de bijstand. Sommige gemeenten experimenteren met een andere uitvoeringspraktijk, met minder

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN

1. INLEIDING 2. ONTWIKKELINGEN DOORSTROOM ENTREEOPLEIDINGEN EN MBO VAN KWETSBARE JONGEREN 1. INLEIDING De toeleiding van kwetsbare jongeren, met een meer dan gemiddelde afstand tot de arbeidsmarkt, geniet momenteel een grote mate van

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing re-integratieverordening Participatiewet en Verordening loonkostensubsidie voor personen met een arbeidsbeperking

Onderwerp: Aanpassing re-integratieverordening Participatiewet en Verordening loonkostensubsidie voor personen met een arbeidsbeperking Raadsvoorstel Nummer: 166228 Behandeld door: E. Moonen Datum: 20-06-2017 Agendapunt: 6 Onderwerp: Aanpassing re-integratieverordening Participatiewet en Verordening loonkostensubsidie voor personen met

Nadere informatie

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015

SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN. Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 SAMEN NIEUWE WERELDEN VERKENNEN Op reis met het thema arbeidsparticipatie 24 september 2015 Kernvraag 1: Heeft de invoering van de Participatiewet iets veranderd onder de leden van de NVRD? Kernvraag 2:

Nadere informatie

Wet Werken naar Vermogen

Wet Werken naar Vermogen Wet Werken naar Vermogen Werk? en Inkomen? Branko Hagen, Else Roetering. LCR-congres 2011 Agenda De Wet Werken naar vermogen Wat is bekend, wat zijn vragen? 2 hoofdvragen 1. De werking van de Wet Werken

Nadere informatie

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015

VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 VORIGE PAGINA Sociale firma s: een oplossing voor verloren arbeidskracht ARTIKEL - 28 JANUARI 2015 Sociale firma s blijken van grote waarde te zijn voor mensen, die tot dan toe een grote afstand tot de

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

De Flexkracht aan zet

De Flexkracht aan zet De Flexkracht aan zet Maar we spelen het spel wel samen 1 Analyse Groei en krimp van bedrijven neemt toe. De huidige economie vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit is noodzakelijke voor continuïteit van

Nadere informatie

Tot de doelgroep van de maatregelen in deze brief behoren jongeren uit de volgende vier groepen:

Tot de doelgroep van de maatregelen in deze brief behoren jongeren uit de volgende vier groepen: Bijlage 1 Tot de doelgroep van de maatregelen in deze brief behoren jongeren uit de volgende vier groepen: 1. Jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (vso, profiel

Nadere informatie

Tijd om aan de slag te gaan Risico op recidive bij ex-gedetineerden verminderen

Tijd om aan de slag te gaan Risico op recidive bij ex-gedetineerden verminderen Detentie gedaan? Tijd om aan de slag te gaan Risico op recidive bij ex-gedetineerden verminderen Gedetineerden terug in de maatschappij Penitentiaire inrichting Fase 1 Gesloten inrichting: de kandidaten

Nadere informatie

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013

Aan het werk, Met werk. Utrecht, 13 maart 2013 Aan het werk, Met werk Utrecht, 13 maart 2013 De par'cipa'ewet De bundeling én kor/ng van re- integra/ebudge4en als gevolg van de par/cipa/ewet hee: duidelijk implica/es voor gemeenten, zowel financieel

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Jongeren buiten beeld, regio HvB. CBS, 2013.

Jongeren buiten beeld, regio HvB. CBS, 2013. Jongeren buiten beeld, regio HvB. CBS, 2013. 21.164 28.977 Waarvan ca. 1.500 niet verklaarbaar 3.000 1.472 908 677 Volgt regulier onderwijs WW Buiten beeld' Wajong Participatiewet Onbekend Werk /werk Niet

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

KPC groep Den Bosch 5 10 2011

KPC groep Den Bosch 5 10 2011 PAG 1 KPC groep Den Bosch 5 10 2011 De rol van de Wajong netwerken; arbeidstoeleiding nu en in de toekomst Erik Voerman Businessadviseur UWV WERKbedrijf PAG 2 Inhoud Doelstelling samenwerking PrO/VSO scholen

Nadere informatie

Actieagenda IMPACT ONDERNEMEN IN GRONINGEN, HET ANDERE WINSTDENKEN. Winst als middel voor sociaal-maatschappelijke doelen

Actieagenda IMPACT ONDERNEMEN IN GRONINGEN, HET ANDERE WINSTDENKEN. Winst als middel voor sociaal-maatschappelijke doelen agenda IMPACT ONDERNEMEN IN GRONINGEN, HET ANDERE WINSTDENKEN Winst als middel voor sociaal-maatschappelijke doelen FEBRUARI 2019 INLEIDING Op de Groningse arbeidsmarkt is sprake van een grote discrepantie.

Nadere informatie

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid

Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Plan van aanpak 'Samen naar een werkende toekomst', Aanpak jeugdwerkeloosheid Inleiding De Arbeidsmarktregio FoodValley (voortaan AMR FV) wil een bijdrage leveren aan de aanpak jeugdwerkeloosheid. AMR

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid

Stroomopwaarts. Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Stroomopwaarts Begeleiding jongeren met psychische kwetsbaarheid Opzet Korte inleiding Stroomopwaarts Visie Aanpak begeleiding Jongeren met psychische kwetsbaarheid Training medewerkers door GGZ, MEE en

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

De missie van het Vakcollege

De missie van het Vakcollege De missie van het Vakcollege Technisch talent al jong stimuleren en hen via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsleven. stempel

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie

Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag (met re-integratie) 24 juni 2010 - Buurtalliantie Effectief aan de slag 2 motto s Betrek de bewoners Bij het bepalen van de doelen Bij het bepalen wat zou werken om de doelen te bereiken

Nadere informatie

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief.

Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Werk Eerst leidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toe naar betaalde arbeid met duurzaam perspectief. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook mensen met een beperking (fysiek

Nadere informatie

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling

Ouderavond Ordening en Ontwikkeling Ouderavond Ordening en Ontwikkeling dinsdag 1 oktober 2013 Programma 1. Missie & Visie; waar staan we voor 2. Wet kwaliteit VSO 3. Richtinggevend (wettelijk) kader USP 4. Profielen in beeld 5. Verbindingen

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Op 20 maart :16 schreef Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn)

Op 20 maart :16 schreef Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) Van: Fons Simon [mailto:fsi@scopescholen.nl] Verzonden: donderdag 2 april 2015 7:48 Aan: Griffie (Gemeente Alphen aan den Rijn) Onderwerp: Re: in spreken bij de gemeenteraad Geachte Griffie, kunt u bijgaande

Nadere informatie

Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Terugkoppeling motie 'Van bijstand naar baan' J.E. Slagter/S. Ros De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 57 42 1 7-11-2018 - Geachte heer, mevrouw, Tijdens de behandeling

Nadere informatie

VSV 2.0 Kwetsbare groepen/route Arbeid

VSV 2.0 Kwetsbare groepen/route Arbeid VSV 2.0 Kwetsbare groepen/route Arbeid Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs VGG 30 juni 2016 Henk ten Brinke Paul Löwik VSV 1.0 : zo was het (tot nu): Startkwalificatie = RMC taak Regulier Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars

Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind. Maart 2015 Neeltje Huvenaars Van school en dan? Veranderingen in zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind Maart 2015 Neeltje Huvenaars Mogelijkheden na school tot nu toe Vervolgopleiding Werk Baan bij werkgever Baan via sociale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wajong werkt bij Albert Heijn

Wajong werkt bij Albert Heijn Wajong werkt bij Albert Heijn 2 Wajong werkt bij Albert Heijn 850 winkels 100.000 medewerkers 4 Introductie Albert Heijn staat midden in de samenleving. Met ruim 850 winkels en in totaal zo n 100.000 medewerkers

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U).

Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). VSO Leo Kannerschool Hazenboslaan 101 Oegstgeest Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Guus de Wolf onderwijscoach 03-02-2015 Veranderingen

Nadere informatie

Helmond De Peel in beweging

Helmond De Peel in beweging Werkbezoek Drechtraad Helmond De Peel in beweging 22 september 2017 Arbeidsmarktregio Helmond de Peel 1 Werkbedrijf arbeidsmarktregio Helmond - de Peel Partners 2 Opdracht Senzer Primair: Uitvoering Participatiewet

Nadere informatie

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt. Er zijn ook veel jongeren die gevoelig

Nadere informatie

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen

10-3-2016. 3. Definiëring doelgroepen 3. Definiëring doelgroepen UITGANGSPUNTEN VISIENOTA Participatie op het hoogst haalbare niveau. Investeren in de hele groep. Bevorderen optimale loonwaardeontwikkeling. Integrale toeleiding WMO/Participatie/Jeugd.

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

Peter Naomi. Deze workshop. De positie van het RMC bij jongeren in een kwetsbare positie. Workshop RMC in positie

Peter Naomi. Deze workshop. De positie van het RMC bij jongeren in een kwetsbare positie. Workshop RMC in positie netwerkbijeenkomst 16 november 2017 Deze workshop De positie van het RMC bij jongeren in een kwetsbare positie Workshop RMC in positie Paul Löwik -netwerkbijeenkomst Wageningen 16 november 2017 ØWaar gaat

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl.

Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen. Alleen ter besluitvorming door het College. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie D66 over Bijsterhuizen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 30 juni

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Doorkiesnummer:

Doorkiesnummer: Tweede Kamer der Staten Generaal T.a.v. mevrouw O.C. Tellegen, Voorzitter vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Woerden, 7 juni 2018 Ons kenmerk: 2018-1380575259-813

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015

Communicatie kader. Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Communicatie kader Bijlage bij communicatiestrategie juni 2015 Aanleiding Werkgevers, werknemers en gemeenten spraken af uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te realiseren en dat er voor de realisatie

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Bram aan het werk. Werkconferentie 11 februari

Bram aan het werk. Werkconferentie 11 februari Bram aan het werk Werkconferentie 11 februari Utrechtse aanpak Ambitie: Utrecht is een vitale stad, waar zoveel mogelijk mensen kunnen werken naar vermogen. Ook mensen met een arbeidsbeperking Veranderende

Nadere informatie

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op

Wij zijn Sterk in Werk. De juiste match. Kijk voor meer informatie op Wij zijn Sterk in Werk De juiste match Kijk voor meer informatie op www.stichtingsterkinwerk.nl Wij zijn Sterk in Werk Jongeren en (jong)volwassenen met gedrags-, leerproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie

Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie Update door- en uitstroomcijfers participatie zonder startkwalificatie Samenvatting Op basis van de geactualiseerde gegevens van het CBS zien de samenwerkende inspecties binnen Toezicht Sociaal Domein

Nadere informatie

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma

Werkfit Maken! WSP DH & MvW. Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Werkfit Maken! WSP DH & MvW Jeroen van den Berg Nicole van Heijster Reina Heyting-Postma Introductie Kennismaking WSP Den Haag Middin (voor Werk) Totstandkoming samenwerking WSP & Middin Doelgroep Werkfit

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015

Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking. Will Seignette 16 april 2015 Arbeidstoeleiding van jongeren met een beperking Will Seignette 16 april 2015 Opdracht OCW Gesteund door SZW, Gesteund door SZW, UWV, VNO-NCW/MKB, FNV, UWV,VNO/NCW/MKB, CNV, VNG FNV/CNV, VNG Stel de infrastructuur

Nadere informatie

Hoe houden we onze niet-werkenden arbeidsfit? Divosa najaarscongres 2014 Aukje Smit, Joost van Hoorn

Hoe houden we onze niet-werkenden arbeidsfit? Divosa najaarscongres 2014 Aukje Smit, Joost van Hoorn Hoe houden we onze niet-werkenden arbeidsfit? Divosa najaarscongres 2014 Aukje Smit, Joost van Hoorn Opzet workshop 1. Kort voorstelrondje: 1) Wie ben je? 2) Waar ben je van? 3) Waarom deze workshop? 2.

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Maart 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2. Toelichting...

Nadere informatie

Opstap naar werk met Praktijkverklaringen: leerwerkbedrijf als verbinding tussen school en werk. SBB, Monique Mol & PTC Groep, Alex Wijnakker

Opstap naar werk met Praktijkverklaringen: leerwerkbedrijf als verbinding tussen school en werk. SBB, Monique Mol & PTC Groep, Alex Wijnakker Opstap naar werk met Praktijkverklaringen: leerwerkbedrijf als verbinding tussen school en werk SBB, Monique Mol & PTC Groep, Alex Wijnakker Sluitende aanpak kwetsbare jongeren 16-27 jaar Geen diploma,

Nadere informatie

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan.

Onderstaand gaan wij kort in op een aantal argumenten die onze doelgroep aangaan. Dames en heren, Voor ons ligt de nota Werken aan Werk, Samen aan de slag. Wij hebben de verschillende conceptversies doorgenomen en onze opmerkingen doorgegeven. Wij zijn dan ook blij dat een aantal van

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Realisatie en actuele ontwikkelingen afspraakbanen Steller S.J. Ros De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 70 86 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6934597 Datum

Nadere informatie

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past

Voor jou als deelnemer. Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Voor jou als deelnemer Sterk in Werk helpt je aan een baan die bij je past Vind je het lastig om een baan te vinden of te houden? Weet je nog niet waar je talenten liggen, heb je nog geen keuze kunnen

Nadere informatie

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren

CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren CONVENANT Voortijdig schoolverlaten (VSV) en arbeidstoeleiding Kwetsbare Jongeren Convenant tussen gemeenten en onderwijs in de regio Noordoost Brabant inzake het terugdringen van voortijdig schoolverlaten

Nadere informatie