Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 5 age

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 5 age"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 5 3. Conclusies en aanbevelingen 6 4. Uitwerkingen 8 Deze jaarrapportage van de Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) over het gebruiksjaar 215 is gebaseerd op de meldingen die bij Bas zijn ingediend over het vliegverkeer van, naar en op luchthaven Schiphol in de periode van 1 november 214 t/m 31 oktober 215. In navolging van de al gepubliceerde clustergerichte jaaroverzichten wordt in deze integrale jaarrapportage een totaalbeeld geschetst. Het clustergericht rapporteren was de eerste aanbeveling uit de Bas jaarrapportage 214. Bij het analyseren van de data is naast de informatie uit het registratiesysteem (waar mogelijk) ook gebruik gemaakt van andere relevante gegevens, zoals over baanonderhoud en het weer. 5. Bijlage Melders en meldingen per plaats Klik hier Clustergerichte tabellen en figuren Een belangrijke verandering ten opzichte van vorige jaarrapportages is dat in verschillende tabellen en figuren alle clusters worden benoemd. Deze clusters zijn onderverdeeld in vijf gebieden vernoemd naar de vijf hoofd start en landingsbanen op Schiphol. Hieronder vindt u de kaart met de clusterindeling: pagina 2 pagina 3

3 2. Managementsamenvatting Veelmelders en focusgroep Dit gebruiksjaar zijn 35 veelmelders verantwoordelijk voor ruim 71% van de meldingen. Deze veelmelders dienen per jaar per persoon meer dan 5 meldingen in en worden in deze rapportage niet meegenomen. De overige melders zijn verantwoordelijk voor bijna 29% van de meldingen en worden aangeduid als focusgroep. De focusgroep wordt in deze jaarrapportage wederom centraal gesteld. Dit is conform een aanbeveling van de voormalige Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dit gebruiksjaar geeft een vergelijkbaar beeld van het aantal melders ten opzichte van de laatste vijf jaren met uitzondering van gebruiksjaar 214. Het hoge aantal melders in 214 is te verklaren door de Nuclear Security Summit (NSS), langdurig onderhoud aan de Polderbaan en de Kaagbaan, waardoor deze primaire start en landingsbanen voor circa drie maanden buiten gebruik zijn geweest. Hierdoor zijn vaak minder preferente baancombinaties ingezet, waarbij het vliegverkeer over dichtbevolkte gebieden vliegt. In gebruiksjaar 215 is veelvuldig baanonderhoud aan verschillende start en landingsbanen uitgevoerd. Al het baanonderhoud is conform planning voltooid. Daarnaast hebben 2,6% meer vliegtuigbewegingen plaatsgevonden en zijn meer zuidelijke baancombinaties ingezet ten opzichte van 214 door vaker wind uit zuidelijke richtingen. Bij Bas zijn tijdens het gebruiksjaar 215 door omwonenden meldingen ingediend over ondervonden hinder door vliegverkeer van en naar Schiphol. Verschuiving aandeel melders per cluster Het grootste aantal melders komt uit het cluster Buitenveldertbaan als gevolg van het meer inzetten van de Buitenveldertbaan en de SchipholOostbaan, die in het cluster Buitenveldertbaan is opgenomen. In het cluster Aalsmeerbaan is de grootste procentuele afname van het aandeel melders te zien. Een belangrijke verklaring is dat de Aalsmeerbaan van 3 augustus t/m 1 oktober buiten gebruik is geweest. Verschuiving piek op maandbasis In september is de grootste piek in aantallen melders en meldingen waar te nemen, gezien het feit dat in deze maand groot onderhoud en werkzaamheden aan verlichtings en aansturingssystemen (ALCMS) aan de Aalsmeerbaan zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn onder meer de Buitenveldertbaan en de SchipholOostbaan vaker ingezet. In voorgaande jaren vertoonden de zomermaanden juli en augustus doorgaans de hoogste aantallen melders en meldingen. Effect sluiting verkorte nachtnaderingsroute (ARTIP2C) Veel ingediende meldingen bij Bas over nachtelijk vliegverkeer zijn naar aanleiding van het sluiten van de verkorte nachtnaderingsroute richting de Polderbaan vanaf 28 mei 215. Deze meldingen kwamen uit verschillende plaatsen in NoordHolland. pagina 4 pagina 5

4 3. Conclusies en aanbevelingen De bevindingen en analyses in deze jaarrapportage resulteren in de volgende conclusies: Conclusies: In 215 geeft het aantal melders een vergelijkbaar beeld ten opzichte van de afgelopen vijf gebruiksjaren met uitzondering van 214. Het aantal melders en meldingen is met ruim een kwart afgenomen in vergelijking met gebruiksjaar 214. De zuidelijke baancombinaties zijn meer ingezet dan het jaar ervoor doordat de wind vaker uit zuidelijke richtingen kwam. De grootste toename van het aantal melders is in Lisse (postcode 2162). Het is aannemelijk dat dit veroorzaakt wordt doordat de Kaagbaan(24) in 215 ruim 15% meer is ingezet voor startend vliegverkeer ten opzichte van het vorige gebruiksjaar. De grootste afname van het aantal melders en meldingen is in Uithoorn (postcode 1423), mogelijk door minder gebruik van de Aalsmeerbaan. De meeste meldingen zijn in september ingediend tijdens het baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan. In september zijn de Buitenveldertbaan en de SchipholOostbaan regelmatig ingezet vanwege dit baanonderhoud en de weersomstandigheden. Veel meldingen over nachtelijk vliegverkeer hebben betrekking op het sluiten van de verkorte nachtnaderingsroute richting de Polderbaan(18R), de ARTIP2C. Het aantal websitebezoeken op is dit jaar met 2% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Op de Baswebsite werden de nieuwsitems over (planning) baanonderhoud verhoudingsgewijs het vaakst geraadpleegd. Het nieuwsitem over het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan werd het meest bezocht. Onze notificatie wordt naar ruim 8.5 omwonenden verstuurd. Deze jaarrapportage leidt tot het doen van de volgende aanbevelingen aan Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL): Aanbevelingen: De veelmelders in een vroeg stadium actief gaan benaderen om hun beweegredenen te achterhalen. Daarnaast om te onderzoeken wie wat voor deze groep kan betekenen. Aansluiten bij het project stroomlijning informatievoorziening Omgevingsraad Schiphol (ORS) om daarmee de informatievoorziening en dienstverlening van Bas richting omwonenden verder te optimaliseren. pagina 6 pagina 7

5 4. Uitwerkingen Figuur 1. Aantal melders per gebruiksjaar Figuur 2. Verdeling melders per cluster aantal melders aantal melders aantal weken onderhoud Polderbaan en Kaagbaan Het aantal melders in gebruiksjaar 215 is ten opzichte van de voorgaande vijf gebruiksjaren gemiddeld nagenoeg gelijk gebleven. aantal weken Cluster Zwanenburgbaan 11% 214; 13% 214; 25% 214; 14% Cluster Polderbaan 18% Cluster Kaagbaan 25% Cluster Aalsmeerbaan 18% 214; 27% Cluster Buitenveldertbaan 28% 214; 21% Het aantal melders is met ruim een kwart afgenomen in gebruiksjaar 215 ten opzichte van gebruiksjaar 214. Tijdens dat jaar was sprake van een piek als gevolg van de Nuclear Security Summit(NSS) en langdurig onderhoud aan de primaire start en landingsbanen, de Kaagbaan(624) en Polderbaan(18R36L). Van de vijf clusters heeft cluster Buitenveldertbaan het grootste aandeel (28%) melders. De Buitenveldertbaan is in alle baanrichtingen meer ingezet door onder meer groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan, werkzaamheden aan verlichtings en aansturingssystemen (ALCMS) en de weersomstandigheden. De meldingen over de SchipholOostbaan(22) vallen onder het cluster Buitenveldertbaan. In 215 is deze landingsbaan 32% meer ingezet dan in 214 door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere banen. De SchipholOostbaan(22) werd voor 766 landingen gebruikt. pagina 8 pagina 9

6 Figuur 3. Verdeling melders meldingen focusgroep, veelmelders Figuur 4. Verdeling meldingen en melders per cluster veelmelders meldingen veelmelders cluster Buitenvelderbaan cluster Kaagbaan cluster Aalsmeerbaan melders; 1526 periodemeldingen; 6257 specifieke meldingen; 1941 algemene meldingen; 241 melders; 137 periodemeldingen; 6238 specifieke meldingen; 7226 algemene meldingen; 111 melders; 965 periodemeldingen; 6729 specifieke meldingen; 381 algemene meldingen; 1 cluster Polderbaan melders; 961 algemene meldingen; 82 periodemeldingen; 495 specifieke meldingen; melders focusgroep meldingen focusgroep cluster Zwanenburgbaan overig / locatie onbekend melders; 63 periodemeldingen; 319 specifieke meldingen; 1888 algemene meldingen; 235 melders; 1 periodemeldingen; 49 specifieke meldingen; 58 algemene meldingen; 15 Binnen de veelmelders is het aantal melders en meldingen met ruim 34% toegenomen ten opzichte van gebruiksjaar 214. Binnen de focusgroep is het aantal melders en meldingen met circa een kwart afgenomen ten opzichte van gebruiksjaar 214. overig = melders vallen buiten de gedefinieerde Bas clusters locatie onbekend = van deze melders zijn geen geldige adresgegevens bij Bas bekend. pagina 1 pagina 11

7 Figuur 5. Verdeling windrichting en baangebruik Figuur 6. Melders, meldingen en vliegtuigbewegingen noord Polderbaan +13% noordwest noordoost 5 45 melders specifieke meldingen periodemeldingen vliegbewegingen % 4 4 De breedte van de pijlen is in verhouding met het aantal vliegbewegingen. t.o.v. 214 Zwanenburgbaan 39% 18R Polderbaan 18C 36L Zwanenburgbaan 36C 6 14% t.o.v Buitenveldertbaan Kaagbaan 24 18L Aalsmeerbaan 4 36R Schipholoostbaan 22 west zuidwest Schipholoostbaan +32% t.o.v. 214 Buitenveldertbaan +25% +45% t.o.v. 214 zuid oost zuidoost gebruiksjaar 215 gebruiksjaar 214 aantal melders nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt In september is de grootste piek in aantallen melders en meldingen waar te nemen. In deze maand zijn groot onderhoud en werkzaamheden aan verlichtings en aansturingssystemen (ALCMS) aan de Aalsmeerbaan uitgevoerd. Daarnaast hebben weersomstandigheden, waaronder veel periodes met regenbuien vallen, in september een rol gespeeld. Hierdoor zijn onder meer de Buitenveldertbaan en de SchipholOostbaan vaker ingezet aantal vliegbewegingen Kaagbaan +16% +22% Aalsmeerbaan 11% 34% In voorgaande jaren vertoonden de zomermaanden juli en augustus doorgaans de hoogste aantallen melders en meldingen door meer vliegtuigbewegingen tijdens het hoogseizoen en de impact buitenshuis van vliegtuigoverlast. t.o.v. 214 Zwanenburgbaan t.o.v % 38% t.o.v. 214 Als gevolg van vaker wind uit zuidelijke richtingen is vaker zuidelijk baangebruik ingezet dan in gebruiksjaar 214. De Polderbaan en de Kaagbaan zijn in gebruiksjaar 215 meer ingezet. Deze toename komt door het groot onderhoud aan deze banen in gebruiksjaar 214. Het aantal bewegingen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan is gedaald doordat er circa 1 weken groot onderhoud is uitgevoerd. Daarnaast zijn deze banen in 214 meer ingezet tijdens het onderhoud aan de Polderbaan en de Kaagbaan. De toename van het gebruik van de Buitenveldertbaan en SchipholOostbaan is onder andere te verklaren door groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. pagina 12 pagina 13

8 Figuur 7. Melders per baan Figuur 8. Aantal specifieke meldingen per uur melders R 6 18C R 36C melders 24 4 vliegbewegingen 9 Vanwege meer wind uit zuidelijke richtingen zijn baancombinaties uit preferentie twee vaker ingezet dan baancombinaties uit preferentie 1. Volgens afspraak worden de primaire start en landingsbanen vaker gebruikt dan de secundaire banen op Schiphol. Over de inzet van de primaire banen komen verhoudingsgewijs minder meldingen van omwonenden L 18L 36C 18C vliegbewegingen : 1: 1: 2: 2: 3: 3: 4: 4: 5: 5: 6: 6: 7: 7: 8: 8: 9: 9: 1: 1: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 19: 19: 2: 2: 21: 21: 22: 22: 23: 23: 24: Aantal specifieke meldingen starts landingen In de ochtenduren worden meer specifieke meldingen over landingen ingediend, in de avond meer meldingen over starts. De piek tussen 2: en 22: uur is duidelijk zichtbaar. Dit betreft vliegverkeer tijdens de laatste startpiek van de avond. pagina 14 pagina 15

9 Figuur 9. Aantal periodemeldingen over het etmaal verdeeld Aantal periodemeldingen uur 1uur 1uur 2uur 2uur 3uur 3uur 4uur 4uur 5uur 5uur 6uur 6uur 7uur 7uur 8uur 8uur 9uur 9uur 1uur 1uur 11uur 11uur 12uur 12uur 13uur 13uur 14uur 14uur 15uur 15uur 16uur 16uur 17uur 17uur 18uur 18uur 19uur 19uur 2uur 2uur 21uur 21uur 22uur 22uur 23uur 23uur 24uur periodemeldingen gekoppeld aan startend verkeer periodemeldingen gekoppeld aan landend verkeer De meeste periodemeldingen over landend vliegverkeer worden ingediend tijdens de eerste landingspiek (tussen ca. 7: en 9: uur). De meeste periodemeldingen over startend vliegverkeer worden ingediend tijdens de eerste startpiek (tussen ca. 9:2 en 11: uur). pagina 16 pagina 17

10 Tabel 1. Hinderbeleving vervolg: Tabel 1. Hinderbeleving Specifieke meldingen Periodemeldingen Geluid, Anst, Vervuiling # # % % # # % % Geluid ,9% 97,8% % 99,5% Angst ,% 12,% % 12,3% Vervuiling ,3% 9,5% % 11,4% Totaal: ~ ~ ~ ~ Geluid Gesprek onderbroken % % Slaapverstoring % % TV/radio niet verstaan % % Overig % % Niet ingevuld % % Angst Onveilig gevoel % 865 3% Geschokken % 258 9% Stress % % Overig 96 3% % Niet ingevuld 7 % 8 % Specifieke meldingen # % # % Heeft u de klacht al eerder ondervonden? ( Geluid, Angst en Vervuiling) Periodemeldingen Dagelijks % % Wekelijks % % Maandelijks 575 3% 598 2% Zelden % 665 2% Nooit 152 1% 56 % Niet ingevuld % % Waargenomen bijzonderheden (specifiek meldingen over Geluid, Angst en Vervuiling) Vliegtuig vloog te laag % Vliegtuig nam een duidelijk % afwijkende route Vliegtuig draaide verkort in 78 3% Vliegtuig draaide verkort uit 269 1% Vliegtuig dicht bij een ander 5 % Geen % Anders % Niet ingevuld % Vervuiling Gezondheidsklachten % % Zorgen over leefmilieu % % Zwarte aanslag 129 6% 334 1% Stankoverlast 232 1% 178 5% Overig 163 7% % Niet ingevuld 2 % 6 % Waar bevond u zich? (Geluid, Angst en Vervuiling) In huis % % In de tuin % % Anders 173 1% 814 3% Niet ingevuld % % Waar denkt u dat de klacht door veroorzaakt is? (Geluid, Angst en Vervuiling) Grondgeluid 49 % 66 % Starten % % Landen % % Overvliegen % % Taxien 3 % 1 % Proefdraaien 6 % 4 % Helikopter 14 1% 22 % Weet niet 443 2% 677 2% Anders 47 2% 865 3% Niet ingevuld % % pagina 18 pagina 19

11 Figuur 1. Vluchten met het hoogste aantal specifieke meldingen Figuur 11. Top 3 meldingen per vliegtuigtype 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 28,2% 16,2% 15,6%,5% 1,2% 1,2% Boeing 7474 Boeing 7478 McDonnell Douglas MD11 top 3 meeste meldingen per vliegtuigtype Boeing 7376 Embraer ERJ 145 Embraer ERJ 17 top 3 minste meldingen per vliegtuigtype De top 3 bestaat uit grotere vliegtuigen, die meer geluid produceren en waar dus vaker meldingen over gedaan worden. Kleinere en nieuwere toestellen leveren minder meldingen op. Deze vliegtuigen zijn moderner en geluidsarmer. De top drie van specifieke meldingen per vlucht hebben betrekking op Boeing 747 s, die s avonds vertrokken. Bij de vliegtuigbeweging met het hoogste aantal specifieke meldingen kon de piloot vanwege de staartwind de Kaagbaan(6) alleen in noordoostelijke richting accepteren. Er was op dat moment geen ruimte in de landende verkeersstroom op de Polderbaan (18R) om het toestel van de Polderbaan (36L) te laten starten. pagina 2 pagina 21

12 Figuur 12. Top 1 viercijferig postcodegebied met grootste toe/ afname melders postcodes 2162 uit Lisse, cluster Kaagbaan postcodes 198 uit Amsterdam, cluster Buitenveldertbaan postcodes 1871 uit Schoorl, cluster Polderbaan postcodes 1187 uit Amstelveen, cluster Aalsmeerbaan postcodes 191 uit Castricum, cluster Polderbaan postcodes 2121 uit Bennebroek, cluster Kaagbaan postcodes 2161 uit Lisse, cluster Kaagbaan postcodes 214 uit Heemstede, cluster Kaagbaan postcodes 1852 uit Heiloo, cluster Polderbaan postcodes 1722 uit NoordScharwoude, cluster Polderbaan postcodes 1423 uit Uithoorn, cluster Aalsmeerbaan postcodes 1431 uit Aalsmeer, cluster Aalsmeerbaan postcodes 2134 uit Hoofddorp, cluster Kaagbaan postcodes 2411 uit Bodegraven, cluster Aalsmeerbaan postcodes 1432 uit Aalsmeer, cluster Aalsmeerbaan postcodes 1422 uit Uithoorn, cluster Aalsmeerbaan postcodes 2421 uit Nieuwkoop, cluster Aalsmeerbaan postcodes 1431 uit Aalsmeer, cluster Kaagbaan postcodes 248 uit Alphen aan den Rijn, cluster Kaagbaan postcodes 1435 uit Rijsenhout, cluster Kaagbaan De grootste stijging in aantal melders is in Lisse (postcode 2162). Een mogelijke verklaring is meer vliegverkeer op de Bergi vertrekroute vanaf de Kaagbaan(24). Deze route loopt onder meer boven Lisse. De Kaagbaan(24) is in 215 ruim 15% meer ingezet voor startend vliegverkeer ten opzichte van gebruiksjaar 214, toen er groot onderhoud was aan deze baan. De Kaagbaan(24) is meer ingezet voor startend vliegverkeer vanwege meer wind uit zuidelijke richtingen. De Bergi en Valko route zijn de meest gebruikte vertrekroutes vanaf de Kaagbaan(24), met respectievelijk en vliegtuigbewegingen. Deze routes lopen onder meer over de Bollenstreek (onder andere Lisse en Bennebroek). Dit jaar dienden minder melders meldingen in vanuit postcodes uit Uithoorn en Aalsmeer. Dit valt waarschijnlijk te verklaren doordat de Aalsmeerbaan ruim vier weken buiten gebruik is geweest voor groot onderhoud. Daarnaast is de Aalsmeerbaan in gebruiksjaar 214 meer ingezet door groot onderhoud aan de Polderbaan en de Kaagbaan. pagina 22 pagina 23

13 Figuur 13a. Hoofdoorzaak meldingen overdag Figuur 13b. Hoofdoorzaak meldingen s nachts pagina 24 pagina 25

14 Figuur 13c. Hoofdoorzaak meldingen 214 t.o.v. 215 s nachts Figuur 14. Nieuwe melders per week november t/m mei 214 november t/m mei nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt Veel meldingen over nachtelijk vliegverkeer zijn naar aanleiding van het sluiten van de verkorte nachtnaderingsroute vanaf 28 mei 215 bij landen richting de Polderbaan(18R). Deze meldingen kwamen voornamelijk vanuit Castricum, Heiloo, Schoorl, Bergen, EgmondBinnen, Noord Scharwoude en Broek op Langedijk (zie figuur 13c hieronder). In september is de grootste piek in het aantal nieuwe melders per week te zien, gezien het feit dat deze maand groot onderhoud en werkzaamheden aan verlichtings en aansturingssystemen (ALCMS) aan de Aalsmeerbaan zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn onder meer de Buitenveldertbaan en de SchipholOostbaan vaker ingezet. De nieuwe melders zijn vooral bewoners uit het gebied binnen de invloedsfeer van deze twee banen. pagina 26 pagina 27

15 Figuur 15. Websitebezoeken 25 Gebruikers Sessies Pagina weergaves ( x1 ) In 215 1,7 miljoen paginaweergaves Het aantal websitebezoeken is dit jaar met 2% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. De meest bezochte nieuwsitems gingen over het baanonderhoud (planning). Met name de nieuwsitems over het baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan en Polderbaan werden veelvuldig bezocht. pagina 28 Uitgave van: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol Postbus ZG Schiphol Postcodelocatie: 314 Tel: Fax: Februari 216 Analyse en vormgeving: Arnoud Vooren pagina 29

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 6 age

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 6 age Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 4 3. Conclusies en aanbevelingen 6 4. Uitwerkingen 8 5. Bijlage Melders en meldingen per plaats klik hier 6. Bijlage Baangebruikcijfers

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

De Schiphol-Oostbaan is in % meer ingezet voor landingen door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere start- en landingsbanen.

De Schiphol-Oostbaan is in % meer ingezet voor landingen door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere start- en landingsbanen. Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied. aantal melders

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied. aantal melders Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Veel wind uit zuiden tot zuidwesten, vrijwel geen wind uit noorden tot oosten.

Veel wind uit zuiden tot zuidwesten, vrijwel geen wind uit noorden tot oosten. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Buitenveldertbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Buitenveldertbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Kaagbaan. Kwartaalrapportage 2016

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Kaagbaan. Kwartaalrapportage 2016 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

2 de. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan

2 de. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

4 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan. Kwartaalrapportage Bijzonderheden

4 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan. Kwartaalrapportage Bijzonderheden 4 de Inleiding Dit is de vierde editie van de kwartaalrapportage van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) in nieuwe vorm. Deze rapportage beslaat de periode van 1 augustus 2015 t/m 31 oktober 2015 en

Nadere informatie

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

cluster Aalsmeerbaan Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied aantal melders

cluster Aalsmeerbaan Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied aantal melders 3 de Inleiding Dit is de derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 2016 en bevat alle gegevens

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen. 3 de Inleiding Dit is derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Buitenveldertbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Buitenveldertbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit het zuidwesten, westen en zuidoosten, minder uit noordelijke tot oostelijke richtingen.

Overwegend wind uit het zuidwesten, westen en zuidoosten, minder uit noordelijke tot oostelijke richtingen. 4 de Inleiding Dit is de vierde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 augustus t/m 31 oktober 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

2 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan

2 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen. 3 de Inleiding Dit is de derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2014

BAS rapportage gebruiksjaar 2014 BAS rapportage gebruiksjaar 214 Op 4 maart 215 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 214 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage. pagina 1

Jaarrapportage. Jaarrapportage. pagina 1 2012 2012 pagina 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Belangrijke gebeurtenissen 5 3. Aantal melders/meldingen ten opzichte van eerdere gebruiksjaren 6 4. Meldingen en melders per maand, vliegtuigbeweging

Nadere informatie

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 3 Jaarr 2 ap 0 po 1 rtag a e g

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 3 Jaarr 2 ap 0 po 1 rtag a e g Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 5 3. Belangrijke gebeurtenissen 7 4. Aantal melders/meldingen ten opzichte van eerdere gebruiksjaren 8 5. Meldingen en melders

Nadere informatie

KWARTAALrapportage juli 2009

KWARTAALrapportage juli 2009 KWARTAALrapportage juli 2009 INHOUD Tweede kwartaalrapportage Bas Baangebruik Baanonderhoud Melders en meldingen Hindergebieden in kaart Landend en startend verkeer Meer angstmeldingen Overdracht klachtafhandeling

Nadere informatie

Postbus 7501 1118 ZG Schiphol Postcodelocatie: 03-14. Tel: 020 6015555 Fax: 020 601 8044 Email: info@mailbas.nl. Jaarrapportage. Jaarrapportage 2010 2

Postbus 7501 1118 ZG Schiphol Postcodelocatie: 03-14. Tel: 020 6015555 Fax: 020 601 8044 Email: info@mailbas.nl. Jaarrapportage. Jaarrapportage 2010 2 2010 Jaarrapportage Jaarrapportage 2010 2 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Belangrijke gebeurtenissen 3 3. 4. 5. Aantal melders/meldingen ten opzichte van eerdere gebruiksjaren Meldingen per maand, vliegtuigbeweging

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2012

BAS rapportage gebruiksjaar 2012 BAS rapportage gebruiksjaar 2012 Op 4 februari 2013 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 2012 uitgebracht, dat liep van 1 november 2011 tot en met 31 oktober

Nadere informatie

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan Inzet Aalsmeerbaan als startbaan veelgestelde vragen winter 2013/2014 >>> Veelgestelde vragen Is de Aalsmeerbaan in de winterperiode 2013/2014 vaker ingezet als startbaan dan in de periode daarvoor? >>>

Nadere informatie

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol Nuclear Security Summit 2014 en aansluitend groot onderhoud aan de Polderbaan Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol 5 maart 2014 Versie 1.1 1. Algemeen (10 maart t/m 21 april) Vraag Antwoord Extra

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2013 Geluid en omgeving We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2006

Klachtenanalyse 2006 Klachtenanalyse 26 Amsterdam, maart 28 In opdracht van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol Klachtenanalyse 26 n statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen,

Nadere informatie

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

2 de kwartaalrapportage 2014

2 de kwartaalrapportage 2014 2 de kwartaalrapportage 2014 Inhoud Melders en meldingen 2 Baangebruik 3 Effecten Polderbaan buiten gebruik 5 (Stijging/daling) melders per woonplaats Bijlage 10 Hindergebieden in kaart 14 Meldingen en

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen Evaluatie Gebruiksprognose 2015 26-02-2016, M. Arntzen Doel van evaluatie Ieder jaar gebruiksprognose Toets of operatie voldoet aan gelijkwaardigheid Geluid, Emissies, Externe Veiligheid Evaluatie informeert

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Bombardier CRJ00 Datum : 1-0-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Bombardier DB-700 e kwartaal 201 Datum : december 201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 2 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 30 april 2016 en afsluiting winterperiode) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7477 18 maart 2015 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/51109,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Robin DR-00 2 e kwartaal 201 Datum : 15-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2016

Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Michael Arntzen Schiphol Group 3-Maart-2017 Inhoud presentatie Doel evaluatie Verkeer in 2016 Baangebruik Geluidseffecten Conclusies Vragen en opmerkingen 2 Evaluatie: waarom?

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 januari 2016) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik zijn er voor om te zorgen

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2004

Klachtenanalyse 2004 CROS Monografie #02, 2005 Klachtenanalyse 2004 Een statistisch onderzoek naar de relatie tussen de klachten en de vliegbewegingen Overleg Schiphol Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol CROS

Nadere informatie

Luchtverkeer boven IJmond

Luchtverkeer boven IJmond Lucht boven IJmond Bezoek Uitgeest 17 november 2008 Sjaak Jansens, LVNL van de presentatie Lucht boven IJmond Toelichting op De rol van Luchtsleiding Nederland (LVNL) Het baangebruik en het effect voor

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Datum: 1 juni 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Jaarrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven 2014.

Jaarrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven 2014. Jaarrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven 2014. 1. Informatie over de ontwikkeling van meldingen. In het achterliggende jaar zijn per kwartaal rapportages opgesteld waarin de kentallen

Nadere informatie

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C Bijlage 2: Uitwerking experiment regels baangebruik In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de regels zoals deze in het experiment zullen worden beproefd. Hierbij wordt eerst de achtergrond van

Nadere informatie

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst Ruim een halfjaar bewonersdeelname Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september 2015 Rob Lutgerhorst Ondewerpen: Het oude en nieuwe overlegstelsel Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 oktober en afsluiting zomerperiode). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn,

Nadere informatie

4 de kwartaalrapportage 2013

4 de kwartaalrapportage 2013 4 de kwartaalrapportage 2013 Inhoud Melders en meldingen 2 (Stijging/daling) melders per woonplaats Baangebruik 6 Hindergebieden in kaart 9 Overige informatie 4 Inleiding In de vierde kwartaalrapportage

Nadere informatie

Baanonderhoud Polderbaan

Baanonderhoud Polderbaan Baanonderhoud Polderbaan Informatiesessie Baanonderhoud Gebruiksjaar 2018 Amsterdam Airport Schiphol Agenda Introductie Baanonderhoudsstrategie Werkzaamheden Planning en duur Prognose baangebruik - Martijn

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (november t/m januari) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding Deze factsheet heeft als doel u te informeren over de toepassing van

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Eerste kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10768 1 maart 2016 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 februari 2016, nr.

Nadere informatie

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol?

1. Kent u het bericht Amsterdam klaagt over geluidsoverlast Schiphol? Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 22 april 2008 Ons kenmerk VenW/DGTL-2008/1760 Onderwerp Kamervragen experimenten Schiphol Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Boeing 77 Datum : 7-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage Kwartaalrapportage 2 2010 INHOUD Inleiding Melders en meldingen Baangebruik Hindergebieden in kaart Geluiden uit de omgeving BIJLAGE Meldingen en melders per plaats 1 2 6 10 12 15 INLEIDING Dit is de rapportage

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 201 C510, C25B, FA7X, GLEX, C650 Datum : 2 februari 2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Tweede kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2016 Chinook Datum : 6-12-2016 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 3 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 juli). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 3 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 juli 2016) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik zijn er voor om te zorgen

Nadere informatie

3 de kwartaalrapportage 2013

3 de kwartaalrapportage 2013 3 de kwartaalrapportage 2013 Inhoud Baangebruik bij baanonderhoud 2 Melders en meldingen 4 Baangebruik 6 Hindergebieden in kaart 9 Overige informatie Experimenteerregeling nieuw normen- en handhavingsstelsel

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2012 Datum : 29--2012. Herzien 10-10-2012 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 bewegingen 1. Inleiding Zoals in de brief van 28 oktober 2010 over de evaluatiecriteria van het nieuwe normen- en handhavingstelsel is aangekondigd,

Nadere informatie

Monitoringsrapport Tweede kwartaal gebruiksjaar februari 2012 tot en met 30 april 2012

Monitoringsrapport Tweede kwartaal gebruiksjaar februari 2012 tot en met 30 april 2012 Monitoringsrapport Tweede kwartaal gebruiksjaar 2012 1 februari 2012 tot en met 30 april 2012 E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l 1 2 Inhoud Inleiding 4 DEEL 1 Bijzonderheden en

Nadere informatie

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2.

In 2007 is onderzocht of deze route verder geoptimaliseerd kon worden. Het resultaat van die optimalisatie vindt u onderaan als route 2. Toekomstige vliegroutes De nu geplande uitbreiding van Lelystad Airport is mogelijk geworden doordat in 2004 een Planologische Kernbeslissing van kracht werd. Hierin zijn mogelijke aan- en uitvliegroutes

Nadere informatie

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2015.

Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2015. Kwartaalrapportage meldingen geluidhinder luchthaven Eindhoven eerste kwartaal 2015. 1. Inleiding Dit document vormt de kwartaalrapportage over de geluidshinder in het eerste kwartaal van 2015. In deze

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport Cessna 60 Citation e kwartaal 201 Datum : 1-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen/ Rob Algra Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport

Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 Vliegbasis Eindhoven & Eindhoven Airport Bezoekadres: Flight Forum 1550 5657 EZ Eindhoven Postadres: Postbus 90102 5600 RA Eindhoven Rapportage geluidhinder vierde kwartaal 2014 & Eindhoven Airport Stafvoorlichting@eindhovenafb.nl Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel

Gebruiksprognose. Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 2013 Gebruiksprognose Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 1 2013 Gebruiksprognose Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport

Factsheet Lelystad Airport. Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Factsheet Lelystad Airport Toekomstige vliegroutes Lelystad Airport Lelystad Airport Schiphol Group ontwikkelt Lelystad Airport tot een luchthaven voor vakantievluchten binnen Europa en andere bestemmingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de verbindingen tussen Nederland

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2013

Evaluatie Gebruiksprognose 2013 Evaluatie Gebruiksprognose 2013 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2013_1.0 Versie: 1.0 Datum: 29 april 2014 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn

MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn MER Hinderbeperkende maatregelen Schiphol Korte Termijn Bijlage C. Onderbouwing milieueffectrapport hinderbeperkende maatregelen Schiphol voor de korte termijn, To70, juni 2009. 09.271.02 Juni 2009 Onderbouwing

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18637 12 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725,

Nadere informatie

E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l

E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l Monitoringsrappor t Vierde kwartaal gebruiksjaar 2011 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l 1 2 Inhoud Inleiding

Nadere informatie