Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 6 age

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 6 age"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 4 3. Conclusies en aanbevelingen 6 4. Uitwerkingen 8 5. Bijlage Melders en meldingen per plaats klik hier 6. Bijlage Baangebruikcijfers 216 klik hier Deze jaarrapportage van de Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) over het gebruiksjaar 216 is gebaseerd op de meldingen die bij Bas zijn ingediend over het vliegverkeer van, naar en op de luchthaven Schiphol in de periode van 1 ember 215 t/m 31 oktober 216. In navolging van de al gepubliceerde clustergerichte jaaroverzichten wordt in deze integrale jaarrapportage een totaalbeeld geschetst. Bij het analyseren van de data is naast de informatie uit het registratiesysteem ook gebruik gemaakt van andere relevante gegevens, zoals aantallen vliegtuigbewegingen, baangebruik, baanonderhoud, weersinvloeden en het gebruik van onze website. In de meeste analyses vergelijkt Bas de beschikbare data met gebruiksjaar 215. Amsterdam Airport Schiphol vierde in september haar 1jarige bestaan. Nog nooit werden er zoveel passagiers vervoerd als in dit gebruiksjaar. De stevige groei van het aantal vliegtuigbewegingen werden om capaciteitsreden en weersomstandigheden hoofdzakelijk verwerkt door het meer inzetten van de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. De Buitenveldertbaan is dit jaar minder ingezet. pagina 2 pagina 3

3 2. Managementsamenvatting Groei op de luchthaven Amsterdam Airport Schiphol heeft in haar jubileumjaar een recordaantal van 63,6 miljoen passagiers verwelkomd. Ook het vrachtvolume nam toe. Het totaal aantal vliegbewegingen* kwam uit op , een stijging van 6,5%. * Het totaal aantal vliegbewegingen is een optelling van alle starts en landingen van commercieel vliegverkeer (handelsverkeer) en van de kleine luchtvaart (General Aviation en helikopterverkeer) Figuur 1. Toename vliegverkeer t.o.v. vorig gebruiksjaar Toename melders, meldingen (focusgroep) en clusteraandeel Dit gebruiksjaar is het aantal melders bovengemiddeld ten opzichte van de laatste vijf jaren. Bij Bas zijn door omwonenden meldingen ingediend over hinder van het vliegverkeer, een toename van 8,5%. Vooral de regio s binnen de invloedsfeer van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan hebben meer overlast ervaren. Dit wordt bevestigd in een stijging van het aantal melders en meldingen en een verschuiving van het aandeel melders per cluster. Melders (focusgroep) centraal gesteld Het aantal veelmelders (35) is gelijk gebleven ten opzichte van 215. Zij hebben meldingen gedaan, ruim 73% van alle meldingen. Veelmelders dienen per jaar per persoon meer dan 5 meldingen in en worden in deze rapportage niet meegenomen. De focusgroep wordt ook dit jaar centraal gesteld. Dit is conform een aanbeveling van de voormalige Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). % 9% 26% In deze jaarrapportage wordt de nadruk gelegd op melders en in mindere mate op meldingen. Dit is de opmaat naar een andere vorm van klachtenregistratie. Uit het Bas klanttevredenheidsonderzoek en de Gouden Oor audit in januari is gebleken dat Bas haar dienstverlening kan verbeteren door een nieuwe invulling te geven aan de klachtenregistratie. Het Gouden Oor is een kwaliteitskeurmerk, waarbij de klant centraal wordt gesteld. Meer informatie over deze onderzoeken is op de Baswebsite te vinden. 18R Polderbaan 18C 36L Zwanenburgbaan 36C 6 27% 9 27 Buitenveldertbaan Kaagbaan 24 18L Aalsmeerbaan 4 36R 5% 3% 3% 24% Schipholoostbaan 22 8% 36% 18% Baanonderhoud 216 Alle start en landingsbanen zijn voor een bepaalde periode buiten gebruik geweest vanwege onderhoud. Alle baanwerkzaamheden zijn volgens planning voltooid. Aan de Buitenveldertbaan en de SchipholOostbaan werd groot onderhoud uitgevoerd. De nieuwsitems over baanonderhoud in 216 zijn op de Baswebsite de meest bekeken onderwerpen. Deze informatie is ook per notificatie verstuurd. Effect sluiting verkorte nachtnaderingsroute (ARTIP2C) Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft om veiligheidsoverwegingen per 28 mei 215 de verkorte nachtnaderingsroute (ARTIP2C) buiten gebruik gesteld. Deze route loopt vanaf Hoorn naar de Polderbaan. Ook dit jaar ontving Bas veel vragen en meldingen over nachtelijk vliegverkeer over de vaste nachtnaderingsroute richting de Polderbaan(18R) uit verschillende plaatsen in Noord Holland. 7% 21% In figuur 1 zijn de toe en afnames van het vliegverkeer per baan te zien. Door meer wind uit zuidwestelijke en zuidoostelijke richtingen is meer zuidelijk baangebruik ingezet ten opzichte van vorig gebruiksjaar. Vooral de Zwanenburgbaan (starts: +26%, landingen: +27%) en de Aalsmeerbaan (starts: +24%, landingen: +21%) zijn meer ingezet vanwege weersinvloeden en groei vliegverkeer. De Buitenveldertbaan is dit jaar minder gebruikt door groot onderhoud en weersinvloeden (onder andere minder oosten en westenwind). pagina 4 pagina 5

4 3. Conclusies en aanbeveling De bevindingen en analyses in deze jaarrapportage geven Bas aanleiding tot de volgende conclusies: Conclusies: Dit gebruiksjaar is het aantal melders bovengemiddeld ten opzichte van de laatste vijf jaren. Door de groei van het aantal vliegbewegingen en de weersomstandigheden (met als gevolg meer zuidelijk baangebruik) zijn met name de Zwanenburgbaan(18C36C) en Aalsmeerbaan(18L36R) meer ingezet. Hierdoor hebben de regio s binnen de invloedsfeer van deze banen meer hinder ondervonden en hebben meer melders meldingen ingediend. Het sluiten van de verkorte nachtnaderingsroute richting de Polderbaan(18R) heeft ook dit jaar geleid tot veel meldingen van omwonenden uit de provincie NoordHolland. Deze meldingen over de nachtperiode kwamen voornamelijk vanuit Castricum, Heiloo, Schoorl, Bergen, EgmondBinnen, Noord en ZuidScharwoude en Broek op Langedijk. Van alle vliegtuigtypes die minimaal één keer per dag op Schiphol landen en starten, is de Boeing 7474 het type dat procentueel gezien per vliegbeweging de meeste specifieke meldingen heeft veroorzaakt, gevolgd door de Boeing 7478 en de Airbus A38. Het aantal website bezoeken is dit jaar opnieuw gestegen tot bijna 1. unieke bezoekers en 1.8 miljoen pagina weergaves. De mobiele bezoeken, via smart phones en tablets kwamen voor het eerst in een maand boven de 5% uit. Aanbeveling: u Om de dienstverlening van de klachtregistratie en de klachtafhandeling te verbeteren, door meer aan te laten sluiten bij de specifieke wensen van omwonenden, wil Bas gebruik gaan maken van andere vormen van registreren en rapporteren. Waar nu vooral het aantal meldingen (klachten) een belangrijke rol spelen zou in de toekomst het aantal melders (klagers) veel meer centraal moeten komen te staan bij het inventariseren van de verschillende soorten van hinder zoals geluid, vervuiling en angst. Binnen deze werkwijze zal Bas omwonenden actief gaan benaderen om hun hinder en mogelijke wijzigingen in hun hinder in kaart te brengen. Om deze verbeteringen in de dienstverlening te implementeren is verdere uitwerking hiervan met betrokken partijen binnen de Omgevingsraad Schiphol(ORS) gewenst. pagina 6 pagina 7

5 4. Uitwerkingen Figuur 2. Baangebruik Figuur 3. Aantal melders en weken onderhoud Polderbaan en Kaagbaan De grote van de pijlen is in verhouding met het aantal vliegbewegingen. Totaal +6.5% Polderbaan +% +9% 18R Zwanenburgbaan +26% +27% Schipholoostbaan noordwest west zuidwest noord zuid noordoost oost zuidoost aantal melders aantal weken +6,5% Polderbaan 36L 18C +8% Buitenveldertbaan gebruiksjaar 216 gebruiksjaar 215 aantal melders aantal weken onderhoud Polderbaan en Kaagbaan Kaagbaan +5% 3% Zwanenburgbaan 36C 6 Buitenveldertbaan 9 27 Kaagbaan 24 18L Aalsmeerbaan 4 36R Schipholoostbaan 22 36% 18% Het totaal aantal melders is bovengemiddeld ten opzichte van de laatste vijf gebruiksjaren en is te verklaren door de toename van het aantal vliegtuigbewegingen met 6.5%. De periode van baanonderhoud aan Polderbaan en Kaagbaan zijn nagenoeg gelijk aan vorig gebruiksjaar. Zwanenburgbaan +3% +7% Aalsmeerbaan +24% +21% Veelmelders buiten beschouwing 35 veelmelders dienden ruim 73% van de meldingen in en worden in de verdere klachtenanalyses niet meegenomen. Vanaf figuur 4 worden de veelmelders buiten beschouwing gelaten. De focusgroep is verantwoordelijk voor circa 27% van de meldingen en wordt ook dit jaar centraal gesteld in deze jaarrapportage. Vanwege meer wind uit zuidelijke richtingen zijn baancombinaties uit preferentie 2 vaker ingezet. Meer informatie over het aantal vliegtuigbewegingen per baan staat in het volledige overzicht op de Baswebsite. u Meer informatie over het aantal vliegtuigbewegingen per baan staat in het volledige overzicht op de Baswebsite. pagina 8 pagina 9

6 Figuur 4. Aandeel melders per cluster Figuur 5. Verdeling meldingen en melders per cluster overig 216 % Cluster 215: % Zwanenburgbaan 13% ; 11% Cluster Polderbaan 19% 215; 18% Cluster Kaagbaan 25% 215; 25% 216 Cluster Aalsmeerbaan 2% 215; 18% Cluster Buitenveldertbaan 23% 215; 28% cluster Kaagbaan cluster Buitenveldertbaan cluster Aalsmeerbaan cluster Polderbaan melders; periodemeldingen; specifieke meldingen; algemene meldingen; 14 melders; 1371 periodemeldingen; 6886 specifieke meldingen; 2271 algemene meldingen; 222 melders; 1162 periodemeldingen; 8391 specifieke meldingen; 4659 algemene meldingen; 298 melders; 195 periodemeldingen; 6485 specifieke meldingen; 7234 algemene meldingen; 91 melders; 786 De verschuiving van het aandeel melders is te verklaren door de groei van het aantal vliegbewegingen en weersomstandigheden, waardoor de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan meer zijn ingezet. De Buitenveldertbaan daarentegen is door weersinvloeden (minder oosten en westenwind) en groot onderhoud minder ingezet. cluster Zwanenburgbaan overig / locatie onbekend specifieke meldingen; 1767 algemene meldingen; 37 melders; 16 periodemeldingen; 57 specifieke meldingen; 58 algemene meldingen; 5 periodemeldingen; 4598 grijze vlakken zijn de gegevens van 215 Het aantal melders is in alle clusters toegenomen, behalve in het cluster Buitenveldertbaan. Deze stijging is ook te zien in het aantal periode en specifieke meldingen. Door het meer inzetten van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan is het aantal periode meldingen in deze clusters aanzienlijk toegenomen. overig = melders vallen buiten de gedefinieerde Bas clusters locatie onbekend = van deze melders zijn geen geldige adresgegevens bij Bas bekend. grijze vlakken zijn de gegevens van 215 pagina 1 pagina 11

7 Figuur 6. Top 1 viercijferigpostcodegebied met grootste toe/afname melders postcodegebied 1431 uit Aalsmeer postcodegebied 2135 uit Hoofddorp postcodegebied 1435 uit Rijsenhout postcodegebied 16 uit Amsterdam postcodegebied 1422 uit Uithoorn postcodegebied 1432 uit Aalsmeer postcodegebied 2411 uit Bodegraven postcodegebied 1851 uit Heiloo postcodegebied 196 uit Castricum postcodegebied 1171 uit Badhoevedorp postcodegebied 1187 uit Amstelveen postcodegebied 181 uit Amsterdam postcodegebied 198 uit Amsterdam postcodegebied 187 uit Amsterdam postcodegebied 1423 uit Uithoorn postcodegebied 1421 uit Uithoorn postcodegebied 197 uit Amsterdam postcodegebied 2133 uit Hoofddorp postcodegebied 233 uit Haarlem postcodegebied 2134 uit Hoofddorp In de meeste plaatsen (onder meer Aalsmeer, Uithoorn en Rijsenhout)in de invloedsfeer van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan is een stijging van het aantal melders te zien. Ook woonplaatsen bij de primaire banen is een toename van het aantal melders waar te nemen. In plaatsen (onder andere Amstelveen en AmsterdamZuidoost) bij de Buitenveldertbaan is het aantal melders afgenomen door het minder inzetten van deze baan. pagina 12 pagina 13

8 Figuur 7. Aandeel geluid, angst en vervuiling met de verschuiving naar vervuiling Figuur 9. Melders, meldingen en vliegtuigbewegingen % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% melders specifiek periode vluchten geluid angst vervuiling 15% (vorig jaar 14%) 8% (vorig jaar 11%) 14% (vorig jaar 11%) 12% (vorig jaar 12%) specifieke meldingen periode meldingen 98% (vorig jaar 98%) 99% (vorig jaar 99%) aantal melders/ meldingen dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt aantal vliegbewegingen Figuur 8. Percentage meldingen vervuiling 16% 14% 12% Het aantal melders en meldingen en het aantal vliegtuigbewegingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de zomermaanden vinden de meeste vluchten plaats. Ook mooi weer heeft invloed op de toename van melders en meldingen. 1% 8% 6% 4% 2% % GJ213 GJ214 GJ215 GJ216 specifieke meldingen periode meldingen In de afgelopen gebruiksjaren is het percentage meldingen over vervuiling toegenomen. Deze stijging wordt mede veroorzaakt door de aandacht / bezorgdheid over ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. pagina 14 pagina 15

9 Figuur 1. Nieuwe melders per week Figuur 11. Specifieke meldingen verdeeld over etmaal dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt Gedurende het hele jaar registreren zich nieuwe melders. De piek in januari had te maken met het gebruik van de Buitenveldertbaan en in de maanden september/ oktober met veel noordelijk baangebruik. Met name het startende vliegverkeer vanaf de Zwanenburgbaan(36C) leidde tot meer nieuwe melders. In week 41 (van 1 t/m 16 oktober) registreerden zich de meeste nieuwe melders bij Bas. In die week is veelvuldig de Buitenveldertbaan(9) ingezet voor startend vliegverkeer vanwege beperkte zichtcondities en/of een wind uit oostelijke richtingen. Daarnaast werd gedurende een aantal avonden de Polderbaan tussen 22: en 23: uur buiten gebruik gesteld in verband met een baanmeting. Dit had tot gevolg dat de Zwanenburgbaan(36C) laat op de avond werd ingezet. : 1: 1: 2: 2: 3: 3: 4: 4: 5: 5: 6: 6: 7: 7: 8: 8: 9: 9: 1: 1: 11: 11: 12: 12: 13: 13: 14: 14: 15: 15: 16: 16: 17: 17: 18: 18: 19: 19: 2: 2: 21: 21: 22: 22: 23: 23: 24: Aantal specifieke meldingen starts landingen starts 6% landingen 4% In de ochtenduren worden meer specifieke meldingen over landingen ingediend (tijdens de eerste landingspiek), in de avond meer meldingen over starts (tijdens de laatste startpiek). pagina 16 pagina 17

10 Figuur 12. Periode meldingen verdeeld over etmaal Aantal periodemeldingen uur 1uur 1uur 2uur 2uur 3uur 3uur 4uur 4uur 5uur 5uur 6uur 6uur 7uur 7uur 8uur 8uur 9uur 9uur 1uur 1uur 11uur 11uur 12uur 12uur 13uur 13uur 14uur 14uur 15uur 15uur 16uur 16uur 17uur 17uur 18uur 18uur 19uur 19uur 2uur 2uur 21uur 21uur 22uur 22uur 23uur 23uur 24uur periodemeldingen gekoppeld aan startend verkeer periodemeldingen gekoppeld aan landend verkeer De meeste periodemeldingen over landend vliegverkeer worden ingediend tijdens de eerste landingspiek. De meeste periodemeldingen over startend vliegverkeer worden ingediend tijdens de eerste startpiek. pagina 18 pagina 19

11 216 Figuur 13. Hoofdoorzaak meldingen overdag pagina 2 Figuur 14. Hoofdoorzaak meldingen s nachts pagina 21

12 Figuur 15. Verhouding melders/vliegbewegingen Figuur 16. Vliegtuigtypes met de meeste en minste meldingen melders vliegbewegingen % 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % R 6 18C 27 36R 22 36C L 36L 24 18L 36L 36C 35,6% 9 18C R 36R 24,1% 15,2% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 1,11% 1,57% 1,64% melders vliegbewegingen Boeing 7474 Boeing 7478 Airbus A388 Airbus A318 Boeing 7375 Boeing 7373 top 3 meeste meldingen per vliegtuigtype top 3 minste meldingen per vliegtuigtype landend startend Verhoudingsgewijs wordt op een minder preferente baan door meer personen meldingen ingediend. Van alle vliegtuigtypes die minimaal één keer per dag op Schiphol landen en starten, is de Boeing 7474 het type dat procentueel gezien per vliegbeweging de meeste specifieke meldingen heeft veroorzaakt, gevolgd door de Boeing De Airbus A38, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, staat op nummer drie. Dit vliegtuigtype is geluidsarm en stoot minder emissies uit. In eerdere gebruiksjaren werden procentueel minder meldingen ingediend over de A38. Met name van de vertrekkende A38 vliegtuigen tijdens de avonduren ervaren omwonenden overlast. Vluchten met A38 s werden in gebruiksjaar 215 vrijwel niet in de avond uitgevoerd. pagina 22 pagina 23

13 Figuur 17. Vluchten met het hoogste aantal specifieke meldingen Tabel 1. Vluchten met het hoogste aantal specifieke meldingen # aantal meldingen datum/tijd vliegtuigtype start/landing baan :46 Boeing 7474 start Buitenveldertbaan (9) :51 Boeing 7474 start Kaagbaan (24) :31 Boeing 7474 start Aalsmeerbaan (18L) :38 Boeing 7474 start Zwanenburgbaan (36C) :31 Boeing 7474 start Zwanenburgbaan (36C) :17 Boeing 7474 start Kaagbaan (6) :42 Boeing 7474 start Kaagbaan (24) :19 Boeing 7773ER start Kaagbaan (24) :24 Boeing 7474 start Zwanenburgbaan (36C) :54 Boeing 7474 start Kaagbaan (24) Van de top 1 vluchten met meeste meldingen zijn alle vluchten starts. Al deze vluchten zijn uitgevoerd in de late avond of begin van de nacht. Het betreft allemaal grote vliegtuigen, met name Boeing 7474 s. pagina 24 pagina 25

14 Figuur 18. Meldingen 213 t/m 216 s nachts voor en na sluiting nachtnaderingsroute Figuur 19. Websitebezoeken 3 Gebruikers Sessies Pagina weergaves ( x1 ) Het sluiten van de verkorte nachtnaderingsroute richting de Polderbaan(18R) sinds 28 mei 215 heeft ook dit gebruiksjaar in de nacht voor meldingen gezorgd door omwonenden uit de provincie Noord Holland. Deze nachtelijke meldingen kwamen voornamelijk vanuit Castricum, Heiloo, Schoorl, Bergen, EgmondBinnen, Noord en ZuidScharwoude en Broek op Langedijk. Voor 28 mei 215 werden nauwelijks meldingen door omwonenden uit deze plaatsen ingediend over nachtelijk vliegverkeer In 216 1,8 milioen paginaweergaves Figuur 2. Mobiele websitebezoeken 1% 9% % mobiele bezoeken 8% 216 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt Het aantal websitebezoeken is met 9% toegenomen ten opzichte van het vorige gebruiksjaar. Ook het aantal mobiele bezoeken is gestegen waarbij het percentage in een maand zelfs boven 5% uitkwam. pagina 26 pagina 27

15 Uitgave van: Bewoners Aanspreekpunt Schiphol Postbus ZG Schiphol Postcodelocatie: 314 Tel: Fax: Februari 217 Analyse en vormgeving: Arnoud Vooren pagina 28 pagina 28

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 5 age

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 5 age Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 5 3. Conclusies en aanbevelingen 6 4. Uitwerkingen 8 Deze jaarrapportage van de Stichting Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas)

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied. aantal melders

Jaaroverzicht cluster Polderbaan. Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied. aantal melders Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Veel wind uit zuiden tot zuidwesten, vrijwel geen wind uit noorden tot oosten.

Veel wind uit zuiden tot zuidwesten, vrijwel geen wind uit noorden tot oosten. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Buitenveldertbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Buitenveldertbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

De Schiphol-Oostbaan is in % meer ingezet voor landingen door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere start- en landingsbanen.

De Schiphol-Oostbaan is in % meer ingezet voor landingen door weersomstandigheden en baanonderhoud aan andere start- en landingsbanen. Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

cluster Aalsmeerbaan Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied aantal melders

cluster Aalsmeerbaan Figuur 2. Top 25 aantal melders per viercijferig postcodegebied aantal melders 3 de Inleiding Dit is de derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 2016 en bevat alle gegevens

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2016 Jaaroverzicht 2016 Inleiding Voor u ligt het jaaroverzicht van het. Deze rapportage beslaat de gebruiksperiode van 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016. Bas geeft per cluster informatie over de gemelde

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Zwanenburgbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het in de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht cluster Kaagbaan. Jaaroverzicht 2015 Jaaroverzicht 2015 Inleiding Sinds dit jaar publiceert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(Bas) clustergerichte rapportages. Voor u ligt het eerste jaaroverzicht van het de nieuwe vorm. Deze rapportage

Nadere informatie

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname

De Buitenveldertbaan was van 5 maart tot en met 24 april buiten gebruik vanwege groot onderhoud. toe- /afname 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

2 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan

2 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

4 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan. Kwartaalrapportage Bijzonderheden

4 de. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan. Kwartaalrapportage Bijzonderheden 4 de Inleiding Dit is de vierde editie van de kwartaalrapportage van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) in nieuwe vorm. Deze rapportage beslaat de periode van 1 augustus 2015 t/m 31 oktober 2015 en

Nadere informatie

2 de. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan

2 de. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2016 en bevat alle

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit het zuidwesten, westen en zuidoosten, minder uit noordelijke tot oostelijke richtingen.

Overwegend wind uit het zuidwesten, westen en zuidoosten, minder uit noordelijke tot oostelijke richtingen. 4 de Inleiding Dit is de vierde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 augustus t/m 31 oktober 2016 en bevat alle

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Buitenveldertbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Buitenveldertbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Aalsmeerbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen. 3 de Inleiding Dit is de derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Zwanenburgbaan 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke, zuidelijke en oostelijke richtingen, minder uit noordelijke richtingen. 3 de Inleiding Dit is derde kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 mei t/m 31 juli 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen.

Overwegend wind uit westelijke richtingen, minder uit noord- tot noordoostelijke richtingen. 2 de Inleiding Dit is de tweede kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 februari t/m 30 april 2017 en bevat de gegevens

Nadere informatie

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Kaagbaan. Kwartaalrapportage 2016

1 ste. Kwartaalrapportage cluster Kaagbaan. Kwartaalrapportage 2016 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2016 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2015 t/m 31 januari 2016 en bevat

Nadere informatie

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen.

Overwegend wind uit noordelijke tot oostelijke richtingen, minder uit zuidelijke richtingen. 1 ste Inleiding Dit is de eerste kwartaalrapportage van het gebruiksjaar 2017 van Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Deze rapportage beslaat de periode van 1 november 2016 t/m 31 januari 2017 en bevat

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

KWARTAALrapportage juli 2009

KWARTAALrapportage juli 2009 KWARTAALrapportage juli 2009 INHOUD Tweede kwartaalrapportage Bas Baangebruik Baanonderhoud Melders en meldingen Hindergebieden in kaart Landend en startend verkeer Meer angstmeldingen Overdracht klachtafhandeling

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2014

BAS rapportage gebruiksjaar 2014 BAS rapportage gebruiksjaar 214 Op 4 maart 215 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 214 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 3 Jaarr 2 ap 0 po 1 rtag a e g

Jaarr 2 ap 0 po 1 rt 3 Jaarr 2 ap 0 po 1 rtag a e g Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina: 1. Inleiding 3 2. Managementsamenvatting 5 3. Belangrijke gebeurtenissen 7 4. Aantal melders/meldingen ten opzichte van eerdere gebruiksjaren 8 5. Meldingen en melders

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage. pagina 1

Jaarrapportage. Jaarrapportage. pagina 1 2012 2012 pagina 1 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Belangrijke gebeurtenissen 5 3. Aantal melders/meldingen ten opzichte van eerdere gebruiksjaren 6 4. Meldingen en melders per maand, vliegtuigbeweging

Nadere informatie

Postbus 7501 1118 ZG Schiphol Postcodelocatie: 03-14. Tel: 020 6015555 Fax: 020 601 8044 Email: info@mailbas.nl. Jaarrapportage. Jaarrapportage 2010 2

Postbus 7501 1118 ZG Schiphol Postcodelocatie: 03-14. Tel: 020 6015555 Fax: 020 601 8044 Email: info@mailbas.nl. Jaarrapportage. Jaarrapportage 2010 2 2010 Jaarrapportage Jaarrapportage 2010 2 Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Belangrijke gebeurtenissen 3 3. 4. 5. Aantal melders/meldingen ten opzichte van eerdere gebruiksjaren Meldingen per maand, vliegtuigbeweging

Nadere informatie

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels gebruiksjaar Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels gebruiksjaar 2016 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2017/SP/PERF/5569 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol

Naleving milieuregels 2015. Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2016/SP/PERF/5300 Status Definitief Versienummer 1.0 Classificatie Openbaar Versiedatum 3 februari 2016

Nadere informatie

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan

Inzet Aalsmeerbaan als startbaan Inzet Aalsmeerbaan als startbaan veelgestelde vragen winter 2013/2014 >>> Veelgestelde vragen Is de Aalsmeerbaan in de winterperiode 2013/2014 vaker ingezet als startbaan dan in de periode daarvoor? >>>

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2012

BAS rapportage gebruiksjaar 2012 BAS rapportage gebruiksjaar 2012 Op 4 februari 2013 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 2012 uitgebracht, dat liep van 1 november 2011 tot en met 31 oktober

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2006

Klachtenanalyse 2006 Klachtenanalyse 26 Amsterdam, maart 28 In opdracht van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol Klachtenanalyse 26 n statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen,

Nadere informatie

Schiphol Group. Jaarverslag

Schiphol Group. Jaarverslag Schiphol Group Jaarverslag 2013 Geluid en omgeving We hechten belang aan een open en goede relatie met onze buren. We dragen actief bij aan een aantrekkelijk woon- en werkgebied; we onderhouden directe

Nadere informatie

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio

Schiphol en omgeving. Aanpassing vertrekroutes Zwanenburgbaan. Regionale beelden. Inleiding. Achtergrond. Vliegverkeer boven de regio Schiphol en omgeving Regionale beelden Inleiding Deze factsheet heeft als doel om u te informeren over de wijziging in de ligging van vertrekroutes van de Zwanenburgbaan. De factsheet gaat daarbij in op

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol

Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol Nuclear Security Summit 2014 en aansluitend groot onderhoud aan de Polderbaan Gevolgen voor het baangebruik op Schiphol 5 maart 2014 Versie 1.1 1. Algemeen (10 maart t/m 21 april) Vraag Antwoord Extra

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Robin DR-00 2 e kwartaal 201 Datum : 15-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2016

Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Evaluatie Gebruiksprognose 2016 Michael Arntzen Schiphol Group 3-Maart-2017 Inhoud presentatie Doel evaluatie Verkeer in 2016 Baangebruik Geluidseffecten Conclusies Vragen en opmerkingen 2 Evaluatie: waarom?

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen

Evaluatie Gebruiksprognose , M. Arntzen Evaluatie Gebruiksprognose 2015 26-02-2016, M. Arntzen Doel van evaluatie Ieder jaar gebruiksprognose Toets of operatie voldoet aan gelijkwaardigheid Geluid, Emissies, Externe Veiligheid Evaluatie informeert

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Bombardier CRJ00 Datum : 1-0-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011

Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Gebruik Buitenveldertbaan in 2011 Inleiding In het gebruiksjaar 2011 (november 2010 tot en met oktober 2011) zijn 42.654 vliegtuigen van de in totaal 426.901 vliegtuigbewegingen gestart of geland op de

Nadere informatie

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats.

Artikel Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats. Gewijzigde bijlage bij memorie van toelichting 1 wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7477 18 maart 2015 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IENM/BSK-2015/51109,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Bombardier DB-700 e kwartaal 201 Datum : december 201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2004

Klachtenanalyse 2004 CROS Monografie #02, 2005 Klachtenanalyse 2004 Een statistisch onderzoek naar de relatie tussen de klachten en de vliegbewegingen Overleg Schiphol Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol CROS

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport Cessna 60 Citation e kwartaal 201 Datum : 1-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen/ Rob Algra Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 2 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 30 april 2016 en afsluiting winterperiode) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10768 1 maart 2016 Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 februari 2016, nr.

Nadere informatie

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst

Ruim een halfjaar bewonersdeelname. Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september Rob Lutgerhorst Ruim een halfjaar bewonersdeelname Omgevings Raad Schiphol (ORS) wijkoverleg Stommeer 16 september 2015 Rob Lutgerhorst Ondewerpen: Het oude en nieuwe overlegstelsel Aldersakkoord: onderhandelingsakkoord

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Datum: 1 juni 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C

1 06 (36R) 36L (36C) 1 06 36L 3 06 (36R) 09 (36L) 3 36C 36L 4 27 (18R) 24 (18L) 4 18R 18C Bijlage 2: Uitwerking experiment regels baangebruik In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op de regels zoals deze in het experiment zullen worden beproefd. Hierbij wordt eerst de achtergrond van

Nadere informatie

Inzet Schiphol- Oostbaan

Inzet Schiphol- Oostbaan Veel gestelde vragen Banenstelsel Schiphol Inzet Schiphol- Oostbaan januari 2015 Versie 1.1 1. Algemeen Schiphol beschikt over vijf lange start- en landingsbanen en één kortere en is een knooppunt van

Nadere informatie

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn

Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage Kaartbijlage behorende bij Strategische Milieuverkenning voor de ontwikkeling van Schiphol op middellange termijn Strategische Milieuverkenning Kaartenbijlage

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 januari 2016) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik zijn er voor om te zorgen

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 2015 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2014 t/m 31 oktober 2015 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2015 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 oktober en afsluiting zomerperiode). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn,

Nadere informatie

2 de kwartaalrapportage 2014

2 de kwartaalrapportage 2014 2 de kwartaalrapportage 2014 Inhoud Melders en meldingen 2 Baangebruik 3 Effecten Polderbaan buiten gebruik 5 (Stijging/daling) melders per woonplaats Bijlage 10 Hindergebieden in kaart 14 Meldingen en

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 3 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 1 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (november t/m januari) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

Oostroute Lelystad Airport

Oostroute Lelystad Airport Oostroute Lelystad Airport In opdracht van: Natuur en Milieu Flevoland en Staatsbosbeheer To70 Postbus 43001 2504 AA Den Haag tel. +31 (0)70 3922 322 fax +31 (0)70 3658 867 E-mail: info@to70.nl Door: Ruud

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016

Gebruiksprognose. Amsterdam Airport Schiphol. 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 2016 Gebruiksprognose Amsterdam Airport Schiphol 1 november 2015 t/m 31 oktober 2016 1 Samenvatting De Gebruiksprognose 2016 geeft een beschrijving van het verwachte gebruik van Schiphol in het gebruiksjaar

Nadere informatie

Naleving. Verantwoording. Definitief Openbaar. Classificatie. februari 2015

Naleving. Verantwoording. Definitief Openbaar. Classificatie. februari 2015 Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Referentienummer 2015/SP/PF/4973 Versienummer 1.0 Versiedatum 19 februari 2015 Status Classificatie Definitief Openbaar

Nadere informatie

Klachtenanalyse 2005

Klachtenanalyse 2005 Klachtenanalyse 2005 Amsterdam, 4 augustus 2006 In opdracht van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol Klachtenanalyse 2005 Een statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen

Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van bewegingen Bijlage 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van 510.000 bewegingen 1. Inleiding Zoals in de brief van 28 oktober 2010 over de evaluatiecriteria van het nieuwe normen- en handhavingstelsel is aangekondigd,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage

Kwartaalrapportage Kwartaalrapportage 2 2010 INHOUD Inleiding Melders en meldingen Baangebruik Hindergebieden in kaart Geluiden uit de omgeving BIJLAGE Meldingen en melders per plaats 1 2 6 10 12 15 INLEIDING Dit is de rapportage

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Baanonderhoud Polderbaan

Baanonderhoud Polderbaan Baanonderhoud Polderbaan Informatiesessie Baanonderhoud Gebruiksjaar 2018 Amsterdam Airport Schiphol Agenda Introductie Baanonderhoudsstrategie Werkzaamheden Planning en duur Prognose baangebruik - Martijn

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 4 e kwartaal gebruiksjaar 2014 (augustus t/m oktober) In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een akkoord

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 3 e kwartaal gebruiksjaar 2016 (1 november 2015 t/m 31 juli 2016) Regels en normen voor baangebruik De regels voor baangebruik zijn er voor om te zorgen

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2007 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2007 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Luchtverkeersleiding Nederland - /459, 4 december Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Gebruiksprognose. Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel

Gebruiksprognose. Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 2013 Gebruiksprognose Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 1 2013 Gebruiksprognose Experiment Nieuw Normen- en Handhavingsstelsel 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Boeing 77 Datum : 7-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18637 12 juli 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 9 juli 2013, nr. IenM/BSK-2013/129725,

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan. Navigatie Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding Deze factsheet heeft als doel u te informeren over de toepassing van

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 201 C510, C25B, FA7X, GLEX, C650 Datum : 2 februari 2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst

Nadere informatie

4 de kwartaalrapportage 2013

4 de kwartaalrapportage 2013 4 de kwartaalrapportage 2013 Inhoud Melders en meldingen 2 (Stijging/daling) melders per woonplaats Baangebruik 6 Hindergebieden in kaart 9 Overige informatie 4 Inleiding In de vierde kwartaalrapportage

Nadere informatie

Monitoringsrapport Tweede kwartaal gebruiksjaar februari 2012 tot en met 30 april 2012

Monitoringsrapport Tweede kwartaal gebruiksjaar februari 2012 tot en met 30 april 2012 Monitoringsrapport Tweede kwartaal gebruiksjaar 2012 1 februari 2012 tot en met 30 april 2012 E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l 1 2 Inhoud Inleiding 4 DEEL 1 Bijzonderheden en

Nadere informatie

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel

Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel Kwartaalbericht nieuw Normen- en Handhavingstelsel 3 e kwartaal gebruiksjaar 2015 (1 november t/m 31 juli). In het Aldersadvies van 1 oktober 2008 voor de middellange termijn, heeft de Alderstafel een

Nadere informatie

3 de kwartaalrapportage 2013

3 de kwartaalrapportage 2013 3 de kwartaalrapportage 2013 Inhoud Baangebruik bij baanonderhoud 2 Melders en meldingen 4 Baangebruik 6 Hindergebieden in kaart 9 Overige informatie Experimenteerregeling nieuw normen- en handhavingsstelsel

Nadere informatie

Evaluatie Gebruiksprognose 2013

Evaluatie Gebruiksprognose 2013 Evaluatie Gebruiksprognose 2013 1 november 2012 t/m 31 oktober 2013 Document: Evaluatie _Gebruiksprognose_2013_1.0 Versie: 1.0 Datum: 29 april 2014 Luchthaven Schiphol Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Luchtverkeer boven IJmond

Luchtverkeer boven IJmond Lucht boven IJmond Bezoek Uitgeest 17 november 2008 Sjaak Jansens, LVNL van de presentatie Lucht boven IJmond Toelichting op De rol van Luchtsleiding Nederland (LVNL) Het baangebruik en het effect voor

Nadere informatie

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014

Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014 Contra-expertise Schiphol Gebruiksprognose 2014 Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur en Milieu NLR-CR-2013-306 - Augustus 2013 NLR Dedicated to innovation in aerospace Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Nadere informatie

E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l

E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l Monitoringsrappor t Vierde kwartaal gebruiksjaar 2011 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 t o t e n m e t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 E x p e r i m e n t n i e u w s t e l s e l S c h i p h o l 1 2 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Eerste kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE

Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus EX S-GRAVENHAGE Ministerie van Infrastructuur en Milieu t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld Postbus 20904 2500 EX S-GRAVENHAGE Onze ref. ORS15.027 Datum 16 april 2015, Hoofddorp Advies Omgevingsraad inzake vervroegen nachtprocedures

Nadere informatie

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan

CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Schiphol en omgeving Regionale beelden CROS Pilot 3b+ Toepassing vaste bochtstraal op de Spijkerboor vertrekroute Kaagbaan Inleiding De luchthaven Schiphol is belangrijk voor de verbindingen tussen Nederland

Nadere informatie

SCHIPHOL. René ten Have

SCHIPHOL. René ten Have SCHIPHOL René ten Have Inhoud presentatie I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen III. CROS heroriëntatie IV. Positie Lelystad V. Betrokkenheid burgers I. Aldersadvies II. Hinderbeperkende maatregelen

Nadere informatie