Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2012 Datum : Nieuwegein, 10 januari 2013 Concurrentiepositie koopwoning verbetert door goede betaalbaarheid Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed Ruim 30% meer verkopen in laatste kwartaal Nieuwegein, 10 januari 2013 Het uitstekende laatste kwartaal van 2012 heeft de verkopen op de woningmarkt in het afgelopen jaar bijna goed gemaakt. In het vierde kwartaal werden naar schatting bijna woningen verkocht, waarvan ruim door NVMmakelaars. Dit is 31,8% meer dan in het derde kwartaal. Uiteindelijk zijn er over heel 2012 circa woningen verkocht, waarvan ruim door NVM-makelaars. Dat zijn er 4,1% minder dan een jaar geleden. De prijzen staan blijvend onder druk: gemiddeld wordt een woning nu voor euro verkocht, 6,7% minder dan een jaar eerder. Sinds de kredietcrisis zijn de woningprijzen gemiddeld met 15,9% gezakt. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) in haar analyse van de woningmarkt over het vierde kwartaal van 2012, die vandaag wordt gepresenteerd*. * De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig. De invoering van de nieuwe hypotheekregels per 1 januari 2013 heeft veel kopers doen besluiten om in het laatste kwartaal hun slag te slaan. Ze hebben willen profiteren van de gunstige regels en de lagere woonlasten onder het oude regime. In de nieuwe situatie moet een hypotheek namelijk binnen 30 jaar worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, terwijl voorheen 50% aflossingsvrij mocht worden geleend. Vooral starters hebben daarom in het laatste kwartaal een woning gekocht, zodat ze de fiscale voordelen van de oude regeling genieten. Betaalbaarheid is goed Volgens de NVM zijn er aanwijzingen dat steeds meer consumenten ook de voordelen van de huidige ontwikkelingen inzien. Ger Hukker, voorzitter NVM: We zien dat consumenten langzamerhand beginnen te wennen aan de nieuwe situatie. 1

2 Er is nu meer politieke duidelijkheid over de leencapaciteit van kopers. De regels zijn weliswaar strenger, maar de financiering van een eigen woning is voor de meeste mensen nog altijd mogelijk. Daarbij komt dat er een groot aanbod is van steeds scherper geprijsde koopwoningen. Ondanks de strengere hypotheekregels is de betaalbaarheid goed. Mensen beseffen steeds meer dat je een woning niet puur als beleggingsproduct koopt: het gaat primair om het creëren van een thuis. Aflossen wordt weer als steeds normaler beschouwd. Het kopen van een woning wordt de komende jaren nog aantrekkelijker nu op de huurmarkt de prijzen naar verwachting een opwaartse lijn gaan vertonen. Bestaande koopwoningen worden interessanter, zeker voor scheefwoners die op flinke extra huurverhogingen kunnen gaan rekenen. Meer jonge kopers actief Het aantal verkopen lag in het laatste kwartaal 13,9% hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Sinds eind 2010 werden niet meer zoveel woningen binnen één kwartaal verkocht. Hukker: Niet alleen starters hebben eind 2012 hun kans gegrepen. Maar ook doorstromers zijn steeds actiever op de markt. Die profiteren namelijk van het feit dat zij kunnen kopen nu jonge starters hun woning hebben gekocht. Er zijn veel relatief jonge kopers op de markt met een gemiddeld tot hoog inkomen. Zij bewijzen maar weer hoe belangrijk starters zijn om de woningmarkt een impuls te geven. Volgens Hukker kan de activiteit van starters de gehele markt in beweging brengen. Er is gelukkig een enorme verhuisbehoefte op de markt, en mensen willen niet altijd langer wachten. Ze beseffen dat het ondanks de moeizame economische situatie belangrijk is om een dak boven je hoofd te hebben van een huis dat is afgestemd op je woonwensen. Keuze is er volop: in het laatste kwartaal kon een potentiële koper kiezen uit ruim 21 woningen Aantal verkochte woningen Bron: NVM 2

3 Tussenwoning beter verkocht Opmerkelijk is dat vooral tussenwoningen in het afgelopen kwartaal goed werden verkocht. Hiervan werden er 38,2% meer verkocht dan het kwartaal daarvoor. Appartementen gingen minder makkelijk van de hand, maar toch werden 26,4% meer verkocht dan in het derde kwartaal. Voor het eerst sinds lange tijd werden er in een kwartaal meer tussenwoningen verkocht dan appartementen. Hukker: In toenemende mate slaan starters het appartement over als eerste woning en kopen direct een tussenwoning, waar ze langere tijd kunnen blijven wonen. Tussenwoningen zijn ook voor starters goed betaalbaar geworden. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Verandering verkopen per woningtype (in procenten) 38,2% 32,0% 30,7% 31,4% 31,8% 26,4% 21,3% 21,7% 18,3% 13,9% 13,9% 3,3% t.o.v t.o.v Bron: NVM Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1-kap woning Vrijstaande woning Appartement Woningen totaal Woningaanbod stabiliseert De NVM ziet dat het totale aanbod woningen op de markt stabiliseert, deels door de toegenomen verkopen, maar ook doordat er minder nieuwe woningen op de markt komen. In totaal stonden er eind woningen te koop, waarvan bij NVM-makelaars. Appartementen vormen het grootste deel van het aanbod, inmiddels ruim 30% Ontwikkeling aantal woningen in aanbod Bron: NVM Tussenwoning 2-onder-1-kap woning Appartement Hoekwoning Vrijstaande woning 3

4 Verkooptijd toegenomen, tussenwoning gaat het snelst Het duurde het afgelopen jaar wel langer om een woning te verkopen. In vergelijking met een jaar eerder is de verkooptijd toegenomen van 146 tot 171 dagen. Het afgelopen kwartaal werd meer oud aanbod verkocht. De verkooptijden van de duurdere woningtypen (2-onder-1-kap en vrijstaand) namen het sterkst toe, die van tussenwoningen het minst sterk. De meeste woningen worden nog altijd verkocht binnen 3 maanden. Afgelopen kwartaal was dit voor één op de drie woningen het geval. Dit percentage is echter wel sterk gedaald: voor de crisis werd 55% van de woningen binnen een kwartaal verkocht. In het vierde kwartaal werden met name meer woningen verkocht die tussen de twee en drie kwartalen of tussen de één en twee jaar in het aanbod gestaan hebben. Nieuwe prijsverhoudingen Consumenten beginnen ook te wennen aan de nieuwe prijsverhoudingen op de woningmarkt. Meer dan de helft (53%) van de verkopers die zijn woning te koop had staan in het vierde kwartaal, heeft minimaal eenmaal zijn vraagprijs verlaagd. De vraagprijs is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,9% in vergelijking met het jaar daarvoor en met 3,3% in vergelijking met een jaar eerder gedaald. Gemiddeld werd een woning in 2012 voor 9% onder de oorspronkelijke vraagprijs verkocht. Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de verkoopprijs ligt rond de 6%. Gemiddeld staat een woning nu 352 dagen te koop. Hukker: Scherp prijzen loont, bewijzen de cijfers. De verkoopkans neemt af naarmate een woning langer op de markt staat. Een woning die langer dan 3 jaar op de markt staat, heeft 3% kans om nog te worden verkocht. Consumenten zien langzamerhand in dat een woning niet langer een beleggingsobject is. Ze raken gewend aan de nieuwe prijzen en zetten hun woning niet meer voor de hoofdprijs op de markt, waardoor ze sneller kunnen verkopen en op zoek kunnen gaan naar een nieuwe woning die past bij hun woonwensen. 3% Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Bron: NVM De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering over de laatste 4 kwartalen 4

5 Volgens Hukker is het overigens een fabel dat woningen niets meer waard zijn. Sinds de crisis van 2008 is er een prijsdaling ingezet, die nu al vier jaar duurt. Huizen zijn dus goedkoper geworden, maar dat betekent niet dat ze niets meer waard zijn. Het prijspeil is momenteel te vergelijken met dat in Regionaal grote verschillen in ontwikkeling aantal transacties Bijna alle regio s noteerden in het laatste kwartaal een flinke plus in het aantal woningverkopen in vergelijking met een jaar eerder. Sterk verstedelijkte regio s doen het over het algemeen beter dan rurale regio s, in een flink aantal steden werd het hoogst aantal woningen verkocht in vier jaar tijd. Met name regio s rondom Amsterdam (o.a. Waterland, Zaanstreek, Almere) scoorden veel beter wat betreft het aantal woningtransacties. De regio Ede noteerde ook meer dan 30% meer transacties in vergelijking met het jaar ervoor, maar dat komt voor een deel ook, omdat het vierde kwartaal van 2011 slecht was. Een aantal regio s kende desondanks een minder sterk kwartaal dan het 4e kwartaal van Daar zijn verschillende oorzaken voor. Krimpverschijnselen spelen parten in Noord Oost Groningen en de Achterhoek. In Alphen en Den Haag worden de transacties vanuit corporatieverkopen gemist. In West Brabant was juist het 4e kwartaal van 2011 al goed, zodat het afgelopen kwartaal juist niet extra positief afstak. De woningmarkt van Zeeuws-Vlaanderen is krap dankzij interesse van kopers uit Vlaanderen. Ook Limburg doet het opvallend goed, een trend die versterkt wordt door een toenemend marktaandeel in Limburg. Verkoop onder voorbehoud is vroege graadmeter markt Het aantal woningen dat de status verkoop onder voorbehoud heeft gekregen is een goede graadmeter voor het aantal uiteindelijke verkopen en het vertrouwen in de markt. Het geeft aan dat huizen wel verkocht zijn, maar dat er ontbindende voorwaarden zijn die de verkoop kunnen terugdraaien. Verkopen nemen toe als een duidelijk negatieve maatregel in het (nabije) vooruitzicht ligt. Onzekerheid zorgt juist voor stagnatie Ontwikkeling objecten verkocht onder voorbehoud belangrijke momenten Potje koopsubsidie leeg = NVM openhuizen dag Potje startersleningvrom leeg Verkiezingen Nieuwe NIBUD-normen Aantreden kabinet Rutte Oplaaien eurocrisis Nieuwe gedragscode Verlaging overdrachtsbelasting Banken houden vast aan 106% Lenteakkoord Nieuwe hypotheekregels Verkiezingen Aantredenkabinet Rutte II 5

6 Meer woningen verhuurd tegen een lagere prijs In 2012 hebben NVM-makelaars bijna 19% meer woningen verhuurd. In toenemende mate gaat het hierbij om woningen die tijdelijk verhuurd worden, omdat het niet lukt om de woning te verkopen. In totaal werden bijna woningen verhuurd. Het aanbod van huurwoningen is nog sterker toegenomen: een stijging van 26% in vergelijking met een jaar eerder. De gerealiseerde verhuurprijzen daalden over het jaar 2012 met 1,8%, gecorrigeerd voor type en regio. De NVM verwacht dat de huurprijzen in de toekomst gaan stijgen vanwege de maatregelen van de overheid om de huur extra te verhogen bovenop de normale aanpassingen. Feiten en fabels Hukker is positief over het feit dat er meer politieke duidelijkheid is over de financieringsregels voor woningkopers. De markt is de afgelopen jaren geplaagd door allerlei spookverhalen over de hypotheekrenteaftrek en financierbaarheid. Consumenten kunnen langzamerhand de feiten van fabels onderscheiden. De nieuwe regels per 1 januari 2013 houden in dat een annuïteitenhypotheek verplicht is. Wil de huizenbezitter nog in aanmerking komen voor hypotheekrenteaftrek, dan zal hij dus moeten aflossen. Binnen die voorwaarde is er veel mogelijk, zelfs voor consumenten met een tijdelijk arbeidscontract. Wie kan aantonen dat hij of zij de afgelopen drie jaar een stabiele bron van inkomsten heeft gehad en een werkgeversverklaring van de huidige (tijdelijke) werkgever kan overleggen, komt in principe in aanmerking voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Bovendien zijn er soepele regels voor bijvoorbeeld starters, die perspectief hebben op een inkomensstijging. Starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten, kunnen een ruimere hypotheek krijgen. "Er kan zo meer maatwerk worden geboden. Starters met een goed toekomstperspectief kunnen zich zo breder op de woningmarkt oriënteren", aldus Hukker. De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is volgens Hukker een belangrijk instrument dat kredietverstrekkers en consumenten zekerheid biedt. Natuurlijk kunnen er risico s optreden, als huizenbezitters door bijvoorbeeld werkloosheid hun betalingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen. Maar de Nationale Hypotheekgarantie beperkt de financieringsrisico s voor zowel kopers als geldgevers. Momenteel wordt ongeveer 90 procent van alle aankopen onder de euro (NHG-grens) gefinancierd met NHG. Het aantal executieveilingen in ons land blijft aan de lage kant. Meer concurrentie op hypotheekmarkt nodig Toch vindt de NVM dat er in de regelgeving voor de woningmarkt, met name de financiering, nog een hoop te verbeteren is. Kredietverstrekkers hebben nog te weinig werk gemaakt van de belofte om meer maatwerk te leveren, aldus Hukker. Het is zeer belangrijk dat er eindelijk verantwoord maatwerk gaat plaatsvinden rondom hypotheekverstrekking. De afgelopen jaren hebben banken en toezichthouders op goeddeels begrijpelijke gronden de teugels aangetrokken, maar zijn daarin zeker ook doorgeschoten in 6

7 overmatig generieke, rigide regels. Een jonge arts-specialist van 30 over één kam scheren met een persoon van 60, die aan het eind van zijn loopbaan hetzelfde bedrag verdient, is volstrekte waanzin. Gelukkig heeft minister Blok van Wonen daarvoor de nodige verbetering toegezegd. Volgens Hukker is er nog te weinig concurrentie onder hypotheekverstrekkers, waardoor noodzakelijke vernieuwing achterwege blijft. Een markt werkt het beste als die concurrerend en competitief is. Dat is er in Nederland nog te weinig, waardoor kredietverstrekkers onvoldoende prikkels hebben om in te spelen op maatschappelijke veranderingen, zoals de toename van het aantal ZZP ers. Die ontwikkeling is onomkeerbaar en daarop zal ook de woning- en hypotheekmarkt moeten aansluiten. De huidige situatie is niet flexibel en leidt tot onnodig hoge rentekosten voor de woonconsument. De NVM juicht alle plannen voor nieuwe vormen van funding c.q. hypotheekproducten toe. Zo wordt er gesproken over een rol voor de pensioenfondsen bij hypotheekverstrekking of leningen op basis van het Deense Model. Hierbij worden geldleningen gefinancierd door de uitgifte van obligaties, waarbij een belegger direct investeert in de onderliggende hypotheken. Hukker: Dergelijke initiatieven kunnen de markt verder openbreken en dat is in het voordeel van de consument. Wat mij betreft is de door het kabinet verstrekte opdracht om dit soort mogelijkheden te onderzoeken een prima eerste aanzet. Nibud-normen dringend repareren Een speciale zorg van de NVM gaat uit naar de zogeheten Nibud-normering, waardoor de leencapaciteit van consumenten verder wordt beperkt. Het Nibud heeft vorig jaar zelf voorgesteld deze te willen repareren. De huidige systematiek geeft tweeverdieners ruimte die nu nog niet wordt benut, maar de modellen leiden de komende jaren ook telkens tot nieuwe en onnodig vergaande inperkingen van de leencapaciteit, zeker nu ook langs andere wegen al forse inperkingen zijn doorgevoerd. Het zou goed zijn wanneer het kabinet en andere stakeholders hier oog voor hebben. Tijdens de NVM Nieuwjaarsreceptie, die gisteren werd bijgewoond en van een toespraak werd voorzien door de minister voor Wonen en Rijksdienst Stef Blok, benadrukte NVM-voorzitter Hukker deze en andere financieringsvraagstukken in zijn nieuwjaarsrede. Restschuld Ook de restschuldproblematiek houdt de aandacht van de NVM. Met name onder jonge huishoudens is het risico op een restschuld bij de verkoop van hun woning groot. Zij hebben nog niet zo lang geleden een huis gekocht en daarom niet geprofiteerd van een positieve prijsontwikkeling. In combinatie met relatief hoge leningen, weinig of geen ingebracht eigen vermogen, dalende woningprijzen en aflossingsvrije hypotheekvormen zorgt dit voor een grote kans op restschuld. Hukker: Hoewel we ervoor moeten waken niet iedereen problemen aan te praten (er zijn ook ruim huishoudens die helemaal geen hypotheek op hun woning hebben), krijgt dit probleem terecht aandacht. Het is goed dat ook het kabinet hier oog voor heeft en is gekomen met de regeling deze 10 jaar aftrekbaar te maken. Maar we zijn er daarmee nog niet. 7

8 Uit nieuw onderzoek van de School of Real Estate (ASRE) in opdracht van de NVM blijkt dat weer substantieel meer hypotheekgevers onder water staan. Het rapport laat ook zien dat de genoemde kabinetsregeling voor de aftrekbaarheid van restschuld weliswaar een goede stap is, maar tevens dat flankerende maatregelen belangrijke voorwaarden zijn om de regeling ook echt effectief te maken. Banken zullen de restschuld als hypothecaire schuld moeten behandelen en niet als consumptief krediet met woekerrentes. Verder is de aflossingstermijn een belangrijk aspect en is een vorm van een garantieregeling (bijvoorbeeld via NHG) het overdenken waard. Verwachting 2013 De verwachting is dat na het sterke laatste kwartaal van 2012 een rustig eerste kwartaal van 2013 volgt. Niettemin denkt de NVM dat de markt in de loop van het jaar geleidelijk zal aantrekken, zolang er geen nieuwe ontwikkelingen zijn die het consumentenvertrouwen ondermijnen. De prijzen zullen naar verwachting verder onder druk blijven staan (daling van 5 tot 7%). Maar het aantal verkopen blijft vermoedelijk op hetzelfde peil als in 2012, wat de opmaat is naar voorzichtig herstel van de markt. De markt stuurt aan op een nieuw evenwicht, aldus Hukker. Aantal NVM-leden blijft op peil Het aantal bij de NVM gesloten makelaars bleef in 2012 op peil. Het aantal bij de NVM aangesloten vestigingen bedroeg afgelopen december 2.802, praktisch hetzelfde als vorig jaar. Hiervan zijn kantoren actief op de woningmarkt (de andere kantoren zijn actief in bijv. zakelijk of agrarisch onroerend goed). Het aantal individuele bij de NVM aangesloten makelaars bedroeg eind vorig jaar 3.912, iets minder dan het jaar daarvoor. Hiervan zijn makelaars actief op de woningmarkt. Noot voor de redactie: Een volledig overzicht met alle cijfers van het vierde kwartaal 2012 kunt u vinden op Voor interviewaanvragen met NVM-voorzitter Ger Hukker kunt u terecht bij Roeland Kimman, Communicatie Media en Woordvoering van de NVM. Tel: , mobiel: , 8

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt November 212 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Prijsontwikkeling 4 Wat houdt kopers bezig? 9 Daling woningoverdrachten 14 Woningaanbod

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Augustus 211 Kennis en Economisch Onderzoek Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 3 Markt voor bestaande woningen 4 Overdrachtsbelasting en verwachting 9 Nieuwbouw 13 Hypotheekrente 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Kwartaalbericht Woningmarkt Stabilisatie woningmarkt krijgt verder vorm Auteurs: Pieter van Dalen, Theo Smid en Leontine Treur februari Kennis en Economisch Onderzoek Voorzichtig herstel van recessie zet

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2013 Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Oktober 2013 Deze publicatie

Nadere informatie

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE

Kopen na de crisis. Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging EINDRAPPORTAGE RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Kopen na de crisis Doorstroming in een woningmarkt zonder waardestijging De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester April

Nadere informatie

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Voorwoord. Heerlen, juni 2010 Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl Voorwoord De woningmarkt functioneert niet goed en zit op slot zijn veelgehoorde uitdrukkingen om de actuele situatie op de Nederlandse woningmarkt te kenschetsen. De economische crisis veroorzaakte een

Nadere informatie

Crisis op de woningmarkt

Crisis op de woningmarkt Crisis op de woningmarkt 15 augustus 2012 Leo van de Pas Crisis in de woningmarkt, de veroorzakers en economische gevolgen Wat u altijd al had willen weten, door Leo van de Pas, directeur Woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Financierbaarheid van de restschuld

Financierbaarheid van de restschuld Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn Paper 2013-01 Januari 2013 Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse Vereniging van Makelaars

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 juli 2014 Betreft Maatwerk bij hypotheekverstrekking > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Datum

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland

Hypotheekschuld in Nederland 9 Hypotheekschuld in Nederland De hypotheekschuld in Europees perspectief Vergelijking met de Duitse woningmarkt: de vraagkant Vergelijking met de Duitse woningmarkt: de aanbodkant Vergelijking met de

Nadere informatie

Verkoopstyling. Tips voor de verkoop van uw woning 10. Stijging woonlasten historisch laag

Verkoopstyling. Tips voor de verkoop van uw woning 10. Stijging woonlasten historisch laag wonendoejezo 2 e jaargang - 1 e editie - februari 2011 Wat is uw energiescore? Stooktips voor de open haard 4 Goed geregeld. Geen zorgen. Tips voor optimale zekerheid 5 Verkoopstyling Tips voor de verkoop

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008

ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 ANALYSE WONINGMARKT NEDERLAND 2008 Maart 2009 Woonplein Limburg BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen T 045 40 40 250 F 045 40 40 252 E info@woonpleinlimburg.nl 2 VOORWOORD Evenals voorgaande jaren presenteert

Nadere informatie

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps

2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? NU kopen nog aantrekkelijker! Zorgeloos huren of verhuren. In deze special: apps commerciële bijlage apps NVM.nlextra In deze special: Handige informatie, tips & facts! NU kopen nog aantrekkelijker! Wonen 2014 2014: het jaar van je nieuwe koopwoning? HuuR & Verhuur Zorgeloos huren

Nadere informatie

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt?

Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn 2013-09 April 2013 Kopen of huren: een omslagpunt in de woningmarkt? Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops

Bouwsparen. Initiatiefnota Raymond Knops Bouwsparen Initiatiefnota Raymond Knops Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Recente ontwikkelingen 3. Huizencrisis 4. Financiering toen en nu 5. Tijdelijke commissie huizenprijzen 6. Bouwsparen in het kort 7.

Nadere informatie

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014

Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Februari 2014 Onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld Februari 2014 Voorwoord Hierbij presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek De woning(beleggings)markt in beeld. Dit rapport is onderdeel van de Shared

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2

Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 2014 deel 2 Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Beleidsstudie Nieuwe uitdagingen op de woningmarkt Balans van de Leefomgeving 214 deel 2 Frank van Dam, Martijn Eskinasi en Carola

Nadere informatie

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing

Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen. oktober 2013 nummer 3 jaargang 5. 02 Vertrouwen daar draait het om. 08 We worden gezien als dé oplossing oktober 2013 nummer 3 jaargang 5 Beleggen in Nederland: Bouwen aan Vertrouwen 02 Vertrouwen daar draait het om 08 We worden gezien als dé oplossing 16 Versterking hypotheekmarkt door een Nederlandse Hypotheek

Nadere informatie

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain

Van lenen naar (bouw)sparen. Eindrapport. Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Eindrapport Peter Boelhouwer Kees Dol Harry van der Heijden Cor Lamain Van lenen naar (bouw)sparen Van lenen naar (bouw)sparen Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: SNS

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 mei

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Dylan Dresens: NHG voor duurzaam woningbehoud Wel of geen huizenzeepbel Stoplichtconvenant tegen criminaliteit in huurmarkt Uw verdienmodel verdient meer aandacht WOZ moet actueel en

Nadere informatie