Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / Woonvast Makelaars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012. Woonvast Makelaars"

Transcriptie

1 Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012 Woonvast Makelaars

2 Woningmarkt snakt naar duidelijk en betrouwbaar beleid nieuwe regering 11 OKTOBER 2012 Meer dynamiek 4de kwartaal verwacht door nieuwe regelgeving in 2013 NVM-voorzitter Ger Hukker: Den Haag heeft sleutel voor herstel in handen Slecht 3de kwartaal zorgt voor verdere stagnering woningmarkt Het derde kwartaal 2012 was, zoals verwacht, een slecht kwartaal voor de woningmarkt. Het aantal transacties ligt 17,2% lager dan een kwartaal eerder. Ook de dalende trend in de transactieprijzen zet zich verder door. Een gemiddeld verkochte woning in Nederland kende een verkoopprijs van , een prijsdaling van 2,2% in vergelijking met een kwartaal eerder. De gemiddelde woning werd dit kwartaal in 158 dagen verkocht. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers* van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De negatieve trend komt niet als een verrassing: kopers hebben afgewacht als gevolg van de onzekerheid rondom de toekomst van de woningmarkt en de verkiezingen in september. Voor het vierde kwartaal verwacht de NVM een tijdelijke opleving, omdat veel starters nog willen profiteren van de huidige hypotheekregels, die zoals het er nu naar uitziet vanaf 1 januari 2013 aanzienlijk minder gunstig worden. NVM-voorzitter Ger Hukker: De woningmarkt doet het onnodig slecht. Daarom doe ik een dringend beroep op de te formeren nieuwe regering om snel met stimulerende middelen voor de korte termijn en met duidelijkheid voor de lange termijn te komen. Anders raakt de markt volgend jaar in een winterslaap. Kopers en verkopers willen duidelijkheid én perspectief. * De cijfers van de NVM zijn voorlopig Laagste aantal verkopen sinds begin crisis Het aantal door NVM-makelaars verkochte woningen dit kwartaal komt uit op Voor de totale markt gaat het naar schatting om verkopen. Dat maakt dit kwartaal - samen met het 1ste kwartaal van tot het slechtste kwartaal van de crisis tot nu toe. In vergelijking met het tweede kwartaal werden er 17% minder woningen verkocht.

3 Het derde kwartaal is altijd een relatief minder goed kwartaal: gemiddeld telt een derde kwartaal 5,4% minder transacties ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat dit percentage nu slechter is, is voor een groot deel te wijten aan de onzekerheid over de toekomst van de woningmarkt, waardoor consumenten afwachten. NVMvoorzitter Hukker: De onzekerheid zorgt voor stagnering op de woningmarkt. Zowel kopers als verkopers nemen een afwachtende houding aan. Het tweede kwartaal kende bovendien een tijdelijke opleving, omdat kopers onzeker waren over het voortduren van het verlaagde overdrachtsbelastingtarief van 2% en voorsorteerden door te kopen. Die transacties mis je in het 3de kwartaal, waardoor dat er slechter uitziet. Dalende trend in verkoopprijzen zet door De transactieprijzen zijn in het 3de kwartaal opnieuw gedaald. In een kwartaal tijd daalde de prijs van de gemiddeld verkochte woning met 2,2%. De prijsdaling onder appartementen was het afgelopen kwartaal het kleinst met een daling van 1,3%. In vergelijking met het 3de kwartaal van 2011 zakten de prijzen met 7,5%. De prijzen dalen daarmee harder dan in de eerste dip direct na het uitbreken van de crisis. Maatregelen Lenteakkoord slecht voor woningmarkt Hukker hoopt vurig dat de maatregelen die voortvloeien uit het Lenteakkoord straks door de nieuw gevormde regering worden teruggedraaid. Anders raakt de woningmarkt nog verder in het slop, aldus de NVM-voorzitter. Verschillende maatregelen uit het Lenteakkoord verslechteren volgens Hukker de financierbaarheid van de woningmarkt enorm na 1 januari Voor nieuwe gevallen wordt de spaarhypotheek en de renteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken afgeschaft, worden hypotheken verplicht annuïtair en wordt de mogelijkheid om meer te lenen dan de waarde van het huis - de zogeheten loan to value - verminderd. Onze voornaamste zorg is dat de starters, de aanjagers van de woningmarkt, hierdoor eenzijdig en hard worden getroffen. Hun koopkracht op de huizenmarkt neemt door deze maatregelen substantieel af. Hukker kan het niet genoeg benadrukken: stimuleer de starters op de woningmarkt, bied de banken de mogelijkheid om flexibeler te opereren, zodat ze maatwerk kunnen leveren, en stop met het rigide vasthouden aan het niet kunnen meefinancieren van restschuld. Hukker: Nogmaals, ik begrijp de voorzichtigheid, maar het is doorgeslagen. De hele woningmarkt piept en kraakt door deze maatregelen. Slimme starters kunnen nu hun slag slaan De NVM verwacht dat woningkopers, en dan met name de koopstarters, komend kwartaal hun slag zullen slaan. Als de maatregelen uit het Lenteakkoord doorgevoerd worden per 1 januari 2013, zullen de gevolgen voor de woningmarkt desastreus zijn. Voor starters betekent dit een flinke stijging in de maandelijkse woonlasten en in de totale leencapaciteit. Vóór 1 januari nog een woning kopen levert een gemiddelde starter tot honderden euro s voordeel op in de woonlasten. Hukker: Doorvoeren van de maatregelen uit het Lenteakkoord zorgen weliswaar voor een hectisch 4de kwartaal, maar tegelijkertijd zal de woningmarkt in 2013 verder wegzakken. Wanneer starters niet meer in kunnen stappen, stokt de doorstroming volledig. Er zijn maatregelen nodig op korte termijn.

4 De NVM heeft er alle vertrouwen in dat VVD en PvdA erin zullen slagen samen tot een hervormingspakket te komen dat goed zal zijn voor de doorstroming op de woningmarkt. Bron: Hypotheekshop.nl / bewerking NVM Minder toestroom van nieuw woningaanbod zorgt voor stabilisatie Het afgelopen kwartaal is het aantal te koop staande woningen nagenoeg gelijk gebleven. Het aanbod is met een minimale 0,3% toegenomen tot bijna bestaande koopwoningen bij NVM-makelaars. Voor de totale markt gaat het dan om ongeveer woningen. Daarmee lijkt de sterke groei van het aanbod voorlopig voorbij. De woningen in het aanbod staan inmiddels gemiddeld 11 maanden te koop. 45% Van het aanbod staat inmiddels een jaar of langer te koop. Hukker: Wat opvalt in het woningaanbod, is dat vooral de instroom van nieuw koopwoningaanbod achterblijft. Ook de consument, die wil verkopen, wacht momenteel af. Dat is zorgelijk, want daarmee komt de woningmarkt verder tot stilstand. Het aanbod, dat nieuw op de markt komt, zorgt normaliter voor een aanzienlijk deel van de verkopen.

5 Schadelijke gevolgen van stagnatie woningmarkt Hukker: De woningmarkt is ernstig gestagneerd. Voor de crisis werden nog tot wel woningen per jaar verkocht, nu is dat aantal zo goed als gehalveerd. Het consumentenvertrouwen is navenant laag. De grote invloed van de situatie van de woningmarkt op de algehele economie maakt dat deze problemen steeds bredere en diepere schadelijke gevolgen hebben, ook voor indirecte sectoren. En dat weer leidt tot grote negatieve effecten voor de overheidsfinanciën in het algemeen. Volgens de NVM-voorzitter zijn de oorzaken enerzijds te vinden in structurele knelpunten en de politieke impasse daaromtrent. Het huidige woonbeleid kenmerkt zich door ondoelmatige en inefficiënte geldstromen en subsidies, meent Hukker. De imperfecties zijn nu zo groot en fundamenteel, dat lapmiddelen onvoldoende renderen of zelfs averechts uitwerken. Anderzijds zijn conjuncturele oorzaken aan de orde, als gevolg van de financieeleconomische situatie. Een belangrijk deel daarvan hangt sterk af van internationale factoren, waarvoor vanuit een nationale overheid geen autonome oplossing te bieden is. Echter, voor zeker óók een substantieel deel geldt dat de Nederlandse politiek, overheid en sector dit wel degelijk het hoofd kunnen bieden. Door hier onvoldoende naar te handelen gaat het onnodig slecht op de woningmarkt en zouden de crisisgevolgen aanzienlijk beperkter kunnen zijn. Zeven NVM-aanbevelingen voor politiek Den Haag Volgens Hukker heeft het straks aan te treden Kabinet de sleutel voor herstel van de woningmarkt in handen. De politiek kan nú het verschil maken en laten zien waar het met Nederland heen moet. De boel de boel laten is volgens mij geen optie, daar is werkelijk niemand in dit land bij gebaat. De woningmarkt snakt naar duidelijkheid en oplossingen die op de lange termijn hout snijden. Wij hebben met Aedes, Woonbron en Vereniging Eigen Huis het plan WONEN 4.0 op tafel gelegd. Daarover is uit alle hoeken waardering gekomen, en we verwachten dat de nieuwe regering straks iets met dit hervormingsplan voor de woningmarkt gaat doen. Wat dat betreft kan het nieuwe Kabinet alleen maar winnen: iedere maatregel is winst, mits die maar helderheid en flexibiliteit voor de lange termijn biedt. We gaan ervan uit dat het gezonde verstand zegeviert en de nieuwe regering met de zo broodnodige oplossingen komt om de woningmarkt van het slot te halen. Heel Nederland snakt naar een helder en stabiel perspectief. Op die basis kunnen ook gerichte korte termijn stimuleringsmaatregelen worden genomen en optimaal renderen. Datzelfde geldt voor het beperken van die conjuncturele problemen en het toewerken naar een balans in het financiële toezicht, waarop we als Nederland gewoon zelf invloed kunnen hebben. Gezien de dramatische woningmarktcijfers over het derde kwartaal en met het oog op de kabinetsformatie en de behandeling van de Rijksbegroting 2013, roept de NVM informateurs, onderhandelende partijen en de Tweede Kamer op tot het nemen van de volgende zeven maatregelen: 1. Los structurele knelpunten op en bied langetermijnperspectief: WONEN Grijp het huidige politieke en maatschappelijke momentum om consument en bredere economie de urgent noodzakelijke duidelijkheid en perspectief te bieden. - Benut het breed maatschappelijk gedragen woonakkoord WONEN 4.0 van Aedes, Woonbond, VEH en NVM. 2. Repareer schadelijke onderdelen van het Kunduzakkoord - Hef de tweedeling tussen bestaande en nieuwe consumenten op de woningmarkt op. Deze leidt tot grote negatieve markteffecten en een administratief monster voor overheid en burger. - Stimuleer de voor de woningmarkt zo cruciale starters, in plaats van ze hard te treffen. - Zorg dat zittende huiseigenaren niet worden geconfronteerd met forse extra waardedaling. Met het Kunduzakkoord dreigen honderden miljarden euro s aan (particulier) vermogen extra te verdampen en nemen restschulden toe. - Neem onzekerheid weg zodat het lage consumentenvertrouwen weer kan opbloeien. 3. Normaliseer en moderniseer hypotheekverstrekking - Bied (politiek en toezichthouder AFM) en benut (banken) ruimte voor verantwoord maatwerk. - Sluit aan op modernisering arbeidsmarkt: hypotheken voor zzp ers en flexwerkers, mensen met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. - Stimuleer concurrentie op hypotheekmarkt en ga te hoge risico-opslag tegen. 4. Vang de funding gap op met nieuwe financieringsvormen - Overheid als aanjager richting pensioenfondsen en banken. - Trek lering uit het Deense model.

6 5. Bied maatwerk bij restschuld In opdracht van de NVM heeft professor Johan Conijn (UvA/ASRE) becijferd dat op dit moment al meer dan huiseigenaren onder water staan met hun hypotheek, dat willen zeggen dat zij een hogere hypotheek hebben dan de waarde van het huis. - Voorkom executieveilingen in trajecten van gedwongen verkoop. - Kom de restschuldenaar tegemoet indien het een tijdelijk probleem betreft. - Zorg dat restschulden die niet gepaard gaan met betalingsproblemen, verantwoord (met behoud van fiscale status eigenwoningschuld) mee kunnen worden gefinancierd bij verhuizing. Hierbij liggen versnelde aflossing van de meegefinancierde restschuld en een rol voor NHG voor de hand als aanvullende oplossingsrichting. 6. Stimuleer starters - Schaf de overdrachtsbelasting af en (her-)introduceer startersregelingen. - Voorkom onnodige stapeling van onsamenhangende nieuwe belemmeringen, zoals vanuit het Kunduz-akkoord, of eenzijdig vanuit toezichthouders. 7. Benut instrument van NHG optimaal, het instrument voor veilig en verantwoord lenen - Neem bij de Nationale Hypotheek Garantie mee, dat onderhoudswerkzaamheden en/of verduurzaming van woningen meegefinancierd kunnen worden. Verwachtingen voor het resterende jaar 2012 Wanneer de maatregelen uit het Lente-akkoord niet van tafel gaan, zal het komend kwartaal hectisch worden, meent Hukker. Veel starters op de woningmarkt zullen nog een woning willen kopen met een hypotheek, waarbij hun woonlasten aanvaardbaar blijven. De NVM verwacht dan ook een kwartaal waarin het aantal transacties rond de bij NVM-makelaars uit kan komen. Dat is een dikke plus van zo n 18% in vergelijking met dit kwartaal, maar weinig meer dan het 4de kwartaal van Over het hele jaar komt het aantal transacties voor de gehele markt dan rond de uit. Ook in het komende kwartaal zullen de prijzen waarschijnlijk verder dalen. Over het hele jaar 2012 bezien zullen de prijzen einde van het jaar rond de 7,5% gezakt zijn. Geen gemakkelijke tijden voor makelaars Het eerste halfjaar van 2012 laat wederom zien dat het voor makelaarskantoren geen gemakkelijke tijden zijn. Zo zette de dalende trend in de omzet zich verder door (in de woningmakelaardij met -9%) en nam de werkgelegenheid bij kantoren verder af (-8,5% bij woningmakelaars). Dit is het geval in alle deelmarkten van de makelaardij. Deze slechte cijfers zijn nauwelijks terug te zien in het aantal vestigingen van de NVM. Het aantal vestigingen van NVM-makelaars is het afgelopen kwartaal nagenoeg gelijk gebleven op Het aantal NVM-makelaars kwam uit op 3.934, waar er aan het begin van het 3de kwartaal nog waren. Ook blijkt dat van alle NVM-kantoren meer dan de helft nog steeds winst maakt. Ondanks de dramatische cijfers over het 3de kwartaal 2012 is Hukker niet per definitie somber gestemd. Leuk is anders, maar de aanhoudende neergang houdt onze NVM-makelaars ook scherp, zegt hij. We zoeken voortdurend naar innovaties in onze dienstverlening. Niet bij de pakken neerzitten, maar de zaken aanpakken. Mouwen opstropen en aan de slag. Hukker ziet deze houding bij de NVM-makelaars. Onze beroepsgroep en hier staan wij niet alleen probeert in moeilijke tijden er het beste van te maken. Oplossing voor tijdelijke verhuur particuliere koopwoningen Steeds meer banken zetten makelaars buitenspel bij de tijdelijke verhuur van particuliere koopwoningen. Hukker: Woningbezitters die hun huis tijdelijk willen verhuren in het kader van de Leegstandswet worden door de banken verplicht of zeer streng aangeraden zich te wenden tot enkele preferred suppliers. Niet alleen makelaars zijn de dupe, ook de keuzevrijheid van de consument verdwijnt door het gevoerde beleid. De NVM werkt aan een oplossing om deze markt weer open te breken voor makelaars en aan de verhuureisen van banken te voldoen, zodanig dat de huurder/verhuurder niet financieel de dupe wordt.

7 ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research

8 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. 2

9 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Transacties Aantal Verkopen Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Aantal verkopen op jaarbasis Verkocht onder voorbehoud Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Transactieprijs per vierkante meter van de gemiddeld verkochte woning Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Verkooptijden Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Marktstemming(sindicator) Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Intrekkingen Aanbod Aantal woningen in aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Vraagprijzen van het aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Looptijd van het aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Aanbod naar looptijdklassen Overige kengetallen woningmarkt Vraagprijsaanpassingen Verschil vraag-verkoopprijs NVM Krapte-indicator Verkoopquote Instroomquote Vergelijking NVM-CBS/Kadaster

10 1 Samenvatting Derde kwartaal slechtste kwartaal van de crisis (wel vergelijkbaar met het 1 e kwartaal van 2012). Oorzaken zijn de voortdurende economische malaise en de algehele onzekerheid rondom de toekomst van de woningmarkt en de te nemen maatregelen. Consumenten namen een afwachtende houding aan in verband met de verkiezingen. Aantal transacties is met in vergelijking met zowel een kwartaal eerder als een jaar eerder met ruim 17% afgenomen. De twee kwartalen waarmee vergeleken is, zijn relatief positieve kwartalen geweest. Op jaarbasis woningen verkocht, in de totale markt rond woningen. Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 3 e kwartaal 2012 sterk gedaald met 2,2% t.o.v. een kwartaal geleden en met 7,5% t.o.v. een jaar geleden. Sinds het begin van de kredietcrisis is de prijs met 14,5% gedaald. Gemiddeld wordt een woning voor 209 duizend euro verkocht. De vierkante meterprijs laat qua ontwikkeling een vergelijkbaar beeld zien als de transactieprijs. De looptijd van verkochte woningen bedraagt 158 dagen. Het aantal intrekkingen komt dit kwartaal uit op Dat is een toename van 4,1% in vergelijk met vorig jaar en 2,9% in vergeleken met vorig. De intrekquote is 6,1%. Het aantal woningen in het aanbod is het afgelopen kwartaal gestabiliseerd, vooral als gevolg van het lagere aantal woningen dat nieuw op de markt is gekomen. Bij de NVM stonden bijna woningen in aanbod. Dat is nog altijd 7,6% meer dan een jaar eerder. In de totale markt stonden naar schatting bestaande koopwoningen halverwege het 3 e kwartaal 2012 in aanbod. De vraagprijs is in het 3 e kwartaal 2012 met 0,5% gedaald in vergelijking met het kwartaal ervoor en 3,3% in vergelijking met een jaar eerder. De toenemende vraagprijsdaling heeft daarmee in het 3 e kwartaal niet doorgezet. Woningen, die nu in het aanbod staan, staan gemiddeld 336 dagen te koop. 45% van de woningen staat inmiddels een jaar of langer te koop. 47% van de woningen in het aanbod heeft een vraagprijswijziging ondergaan. 60% van de transacties heeft in de 90 dagen voor de verkoop een actie gekend (actie = te koop zetten of vraagprijsaanpassing) Het verschil tussen de laatste vraagprijs en verkoopprijs ligt rond de 6%. Het verschil met de oorspronkelijke vraagprijs bevindt zich in 2012 rond de 9%. Een potentiële koper kon in het 3 e kwartaal kiezen uit ruim 28 woningen. Verkoopquote ligt opnieuw onder de 10% net als in het 1 e kwartaal Instroomquote daalt naar het laagste punt sinds crisis, namelijk 20%. Dit is vooral het gevolg van het sterk teruggelopen nieuwe aanbod. 4

11 Transacties 2.1 Aantal Verkopen Het aantal verkochte woningen door NVM-makelaars in het 3 e kwartaal 2012 bedraagt Dit is het laagste aantal verkopen in één kwartaal sinds 1993, maar wel vergelijkbaar met het 1 e kwartaal 2012, toen woningen verkocht werden. Het totaal aantal woningverkopen (gehele markt) komt voor dit kwartaal naar schatting uit op Het appartement is ook dit kwartaal het meest verkochte woningtype; 29,8% van de verkochte woningen betreft een appartement. Wel is het voor het tweede achtereenvolgende kwartaal dat minder dan 30% van de verkochte woningen een appartement is. Tot voor kort lag het percentage ruim boven de 30%, met name in het begin van de crisis. De tussenwoning is met 28,0% het op een na meest verkochte woningtype. Het aandeel verkopen van de vrijstaande woning en 2-onder- 1-kapwoningen is het afgelopen kwartaal toegenomen tot respectievelijk 12,7% en 14,7% Aantal verkochte woningen Bron: NVM Vergelijking met een kwartaal eerder Het aantal transacties ligt in het 3 e kwartaal 17,2% lager dan een kwartaal eerder. Door seizoensinvloeden is het 3 e kwartaal traditioneel slechter dan het 2 e, maar sinds 1995 is de gemiddelde daling van het aantal transacties in het 3 e kwartaal 5,4% geweest. De kwartaal-op-kwartaal daling van 17,2% is de grootste voor een 3 e kwartaal. De daling is goed te verklaren. In het 2 e kwartaal zorgde de onzekerheid rondom de dreigende verhoging van de overdrachtsbelasting ervoor dat kopers hun aankoopbeslissing nog snel voor 1 juli namen, hetgeen ten koste is gegaan van het 3 e kwartaal. Daar bovenop kwamen de verkiezingen van september. Consumenten namen een afwachtende houding aan, omdat onduidelijk was hoe de woningmarkt er na 12 september uit zou zien. De daling in het aantal transacties in vergelijking met een kwartaal eerder is iets minder groot bij 2-onder-1-kapwoningen (-14,8%) en vrijstaande woningen (-13,8%). Bij de tussenwoning was de daling groter dan gemiddeld (-19,7%). 5

12 Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar eerder is het aantal verkopen door NVM-makelaars met 17,2% gedaald. Deze sterke daling is niet alleen het gevolg van de onzekerheid rondom de verkiezingen. Het heeft ook te maken met het relatief goede 3 e kwartaal van 2011, toen de maatregel tot verlaging van de overdrachtsbelasting net was genomen en kopers profiteerden van deze maatregel. Tegen de trend in nam het aantal verkopen destijds toe in vergelijking met een jaar eerder. Nu zorgt dit echter voor een sterkere daling. Met name de appartementen (-20,4%) en tussenwoningen (-18,4%) zijn het afgelopen kwartaal minder verkocht dan een jaar eerder. De daling van het aantal hoekwoningen (-13,2%) en 2-onder- 1-kapwoningen (-10,7%) is minder sterk dan gemiddeld Aantal verkochte woningen in 3e kwartaal Bron: NVM Tussenwoning 2-onder-1-kap woning Appartement Hoekwoning Vrijstaande woning Aantal verkopen op jaarbasis Het aantal verkopen door NVM-makelaars op jaarbasis is gedaald. Lange tijd leek NVMverkopen de ondergrens te zijn van het nieuwe evenwicht in de woningmarkt van deze crisisperiode. Daarvoor was een combinatie van stimulerende maatregelen en het niet volledig dichtknijpen van de portemonnee door de banken een voorwaarde. Het aantal verkopen daalt sinds begin dit jaar verder als gevolg van het feit dat de financiering met name voor starters steeds moeilijker wordt en de onzekerheid over de te nemen maatregelen op de woningmarkt voortduurt. Het aantal verkopen van NVM-makelaars op jaarbasis is inmiddels gedaald naar een nieuw laagterecord van Voor de totale markt gaat het dan om bijna woningen. Over de laatste 4 kwartalen zijn hiermee bijna 12% minder huizen verkocht dan de 4 kwartalen die daar weer aan vooraf gingen. Voor de crisis werden op jaarbasis door NVM-makelaars nog rond de 150 duizend woningen verkocht en meer dan 200 duizend woningen voor de totale markt. 6

13 Kwartaalvoortschrijdende jaartransacties NVM Bron: NVM Verkocht onder voorbehoud Het aantal woningen dat de status verkocht onder voorbehoud (VOV) heeft gekregen, is een belangrijke maatgever voor het uiteindelijke aantal transacties. Het laat zien dat huizen in principe verkocht zijn op een bepaald moment, maar dat er nog ontbindende voorwaarden zijn, die de verkoop terug kunnen draaien. De blauwe lijn laat het aantal woningen verkocht onder voorbehoud zien. Deze schommelen rond de rode trendlijn, die gebaseerd is op het aantal verkopen uit het verleden en rekening houdt met de seizoenstrend Ontwikkeling objecten verkocht onder voorbehoud met belangrijke momenten Potje koopsubsidie leeg Nieuwe NIBUD-normen Potje starterslening VROM leeg Verkiezingen Aantreden kabinet Rutte Oplaaien eurocrisis Nieuwe gedragscode Verlaging overdrachtsbelasting Banken houden vast aan 106% Lenteakkoord Verkiezingen 500 = NVM openhuizen dag De dreigende verhoging van de overdrachtsbelasting heeft in de periode voor en net na het lenteakkoord tot meer VOV geleid dan trendmatig verwacht zou mogen worden. De naderende verkiezingen en de daardoor voortdurende onzekerheid over de (toekomst van) de woningmarkt zorgden voor een bij de verwachte trend achterblijvend aantal transacties. De piek in de laatste week is het 7

14 gevolg van de NVM openhuizen-dag. Consumenten, die al een woning op het oog hebben, slaan voorafgaand aan de openhuizen-dag hun slag zodat ze niet hoeven te concurreren met potentiële kopers vanuit de openhuizen-dag. 2.2 Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning De prijs van de gemiddeld verkochte woning in het 3 e kwartaal 2012 bedraagt 209 duizend euro. Daarmee is de prijs van de gemiddeld verkochte woning opnieuw verder weggezakt. Tijdens de eerste crisisdip in de woningmarkt kwam de prijs van de gemiddeld verkochte woning uit op 219 duizend euro (1 e kwartaal van 2009). Voor een appartement werd het 3 e kwartaal duizend euro betaald, voor een vrijstaande woning gemiddeld 339 duizend euro. Sinds het begin van de crisis zijn de prijzen van verkochte woningen inmiddels met 14,5% gedaald zonder daarbij te corrigeren voor inflatie Vergelijking met een kwartaal eerder De prijs van de gemiddeld verkochte woning is in het 3 e kwartaal opnieuw verder gedaald met 2,2%. Opvallend is dat de tussenwoning met 3,1% het sterkst van alle woningtypen daalde. Het appartement daalde met 1,3% het minst sterk van de verschillende woningtypen. Wanneer de kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen van 2012 op een rijtje gezet worden, dan valt op dat de appartementen ieder kwartaal het minst van alle woningtypen daalde. Na een 2 e kwartaal, waarin de prijzen beperkt daalden, is in het 3 e kwartaal de prijs opnieuw duidelijk gedaald. 3% Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Bron: NVM De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering over de laatste 4 kwartalen Vergelijking met een jaar eerder De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt 7,5% lager in vergelijking met een jaar eerder. Vorig kwartaal was dit nog -6,3%. Alle woningtypen dalen flink in prijs. De duurdere woningtypen 2-onder-1-kapwoning en vrijstaand daalden met 8,7% en 9,7% het sterkst op jaarbasis. Het gemiddelde verkochte appartement verloor het afgelopen jaar met 6,5% het minst van zijn prijs. De daling in vergelijking met een jaar eerder is nu hoger dan in het begin van de crisis. De conclusie is dan ook dat in de tweede dip de prijzen sneller dalen dan in de eerste dip. 8

15 Transactieprijs per vierkante meter van de gemiddeld verkochte woning De vierkante meterprijs geeft naast een correctie voor woningtype en regio ook een correctie voor de grootte van de woning. Hoewel voor de consument en de pers minder interessant, geeft het cijfer in principe het meest accurate beeld van de ontwikkeling in de woningmarkt Vergelijking met een kwartaal eerder De vierkante meterprijs is het afgelopen kwartaal met 1,9% afgenomen. Ook bij de vierkante meterprijs is de daling bij de tussenwoning het sterkste met 2,7%. De daling is bij de hoekwoningen het minst sterk met 1,2%. Bij dat type woning ging de vierkante meterprijs echter het vorige kwartaal met 1,5% sterker dan gemiddeld onderuit. 3% M2-Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% Bron: NVM De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering over de laatste 4 kwartalen Vergelijking met een jaar eerder De prijs per vierkante meter is vergeleken met die van een jaar geleden gedaald met 7,1%. De vrijstaande woning, het duurste woningtype, daalde in een jaar tijd met 8,5% het sterkst in de vierkante meterprijs. Ook bij de vierkante meterprijs is de daling sterker in de tweede dan in de eerste crisisdip. 2.4 Verkooptijden De verkooptijden (looptijden van verkochte woningen) zijn gecorrigeerd voor intrekken/aanmelden. Van woningen die uit het aanbod worden gehaald en binnen twee weken opnieuw zijn aangeboden wordt de verkooptijd doorgeteld. De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning bedraagt in het 3 e kwartaal 158 dagen. De tussenwoning is wederom het snelst verkochte woningtype met 132 dagen. Een verkocht appartement wisselde gemiddeld na 150 dagen van eigenaar, een hoekwoning na 154 dagen. De verkooptijd van vrijstaande woningen is met 220 dagen (meer dan 7 maanden) het grootst. De verkooptijden van de verkochte woningen zeggen niets over de ontwikkeling van de looptijden binnen het bestaande aanbod (zie onder looptijd van het aanbod ) Vergelijking met een kwartaal eerder De looptijd van de verkochte woningen is het afgelopen kwartaal gestegen tot 158 dagen. Dat lijkt een daling in vergelijking met een kwartaal eerder, maar gecorrigeerd voor regio en type is er toch sprake van een lichte stijging van 1,4%. Het beeld is wisselend over de verschillende woningty- 9

16 pen. De verkooptijd van hoekwoningen en appartementen nam toe met respectievelijk 12,4% en 7,6%. Van de andere woningtypen daalde de verkooptijd wel, die van 2-onder-1-kapwoningen met 7,9% het sterkst Verkooptijden verkochte woningen in dagen Bron: NVM Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar eerder is de verkooptijd met een kwart gestegen, om precies te zijn met 25,3%. De duurdere woningtypen kenden een stijging van verkooptijden van 18,9%. De verkooptijd van hoekwoningen is met 37,3% veruit het sterkst toegenomen. Van de verkochte woningen blijkt nog steeds het belangrijkste deel verkocht binnen een kwartaal. Afgelopen kwartaal gaat het om 38%. Dit percentage is echter wel sterk gedaald: voor de crisis werd nog meer dan 55% van de woningen binnen een kwartaal verkocht. 2.5 Marktstemming(sindicator) De marktstemmingsindicator geeft de som van de transactieprijzen van verkochte woningen, ofwel het totale geldvolume gemoeid met de verkoop van woningen. De indicator wordt beïnvloed door de prijs van woningen, alsmede het aantal verkopen. In het 3 e kwartaal 2012 is voor een totaal van 4,3 miljard euro aan woningtransacties afgesloten. Daarmee is de marktstemmingsindicator vergelijkbaar met het 1 e kwartaal van Vergelijking met een kwartaal eerder In vergelijking met een kwartaal eerder is de totale som van geld, besteed aan de aankoop van woningen gedaald met 19,3%. De daling komt op het conto van vooral het sterk gedaalde aantal verkopen. Het geldvolume, gemoeid met de verkoop van hoekwoningen en tussenwoningen daalde het sterkst na vorig kwartaal het sterkst gestegen te zijn Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar eerder is de som van de transactieprijzen van verkochte woningen met bijna een kwart afgenomen (-24,6%). Dit komt door het sterk dalende aantal verkopen, maar ook de prijsdaling van meer dan 7% heeft een belangrijke invloed. De 2-onder-1-kapwoning komt met 19,5% daling nog het minst slecht voor de dag. 10

17 Intrekkingen Het aantal woningen dat door verkopers wordt ingetrokken is het afgelopen kwartaal toegenomen tot woningen. Wat de intrekkingen betreft gaat het dan alleen om rechtmatige intrekkingen, niet om intrekkingen die binnen twee weken opnieuw op de markt worden aangeboden. In vergelijking met het vorige kwartaal zijn 2,9% meer woningen van de markt gehaald. Ook in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder nam het aantal intrekkingen toe, met 4,1%. Bij alle woningtypen is het aantal intrekkingen toegenomen met uitzondering van de vrijstaande woningen. Daar nam het aantal intrekkingen juist af. In vergelijking met het 3 e kwartaal 2011 zelfs met 7,8%. Het appartement heeft de hoogste intrekquote (= de verhouding van het aantal intrekkingen ten opzichte van het aantal woningen in aanbod). Ongeveer 1 op de 15 appartementen (7,0%) die het afgelopen kwartaal in aanbod hebben gestaan, is het 3 e kwartaal 2012 van de markt gehaald. Het totaal aantal intrekkingen over de afgelopen 4 kwartalen bedraagt bijna woningen. Een klein deel van de woningen die van de markt gehaald wordt, wordt verhuurd Aantal ingetrokken woningen per kwartaal (deels verhuurd) Bron: NVM Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1-kap woning Vrijstaande woning Appartement 3 Aanbod 3.1 Aantal woningen in aanbod Halverwege het 3 e kwartaal 2012 (de peildatum voor het aanbod) stonden woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting 235 duizend woningen in aanbod. 29,6% van het aanbod bestaat uit appartementen. Aan het begin van de crisis bestond 25,5% van de te koop staande woningen uit appartementen. Sinds het begin van de crisis in het 3e kwartaal 2008 is het woningaanbod met 80,7% gestegen (destijds 97,2 duizend woningen). 11

18 Ontwikkeling aantal woningen in aanbod Bron: NVM Tussenwoning 2-onder-1-kap woning Appartement Hoekwoning Vrijstaande woning Vergelijking met een kwartaal eerder Het afgelopen kwartaal is het aantal te koop staande woningen nagenoeg gelijk gebleven, het aanbod nam met een minimale 0,3% toe. Deze consolidatie is vooral het gevolg van een afnemende instroom van bestaande koopwoningen in de woningmarkt en het hoge aantal intrekkingen (dus meer uitstroom). Daar staat tegenover dat het beperkte aantal transacties juist zorgt voor een beperking van de uitstroom. Het is nog te vroeg om te concluderen dat het oplopen van het aanbod nu voorbij is, maar de sterke groei die in 2011 te zien was, is er uit. De beperkte instroom is zowel positief (aanbod neemt niet zo hard toe) als negatief (nieuw aanbod, mits scherp geprijsd, zorgt voor transacties). In het afgelopen kwartaal steeg het aanbod van vrijstaande woningen met 1,8% en dat van appartementen met 0,5%. Bij de overige woningtypen daalde het aanbod Vergelijking met een jaar eerder In een jaar tijd is het aanbod met ruim woningen toegenomen. Dat is een stijging van 7,6%. Het aanbod van appartementen is het sterkst gestegen met 8,6%, dat van tussenwoningen met 6,3% het minst. Theoretisch gezien duurt het nu 2 jaar en 2 maanden om de huidige voorraad woningen te verkopen (uitgaande van de veronderstelling dat er geen nieuw aanbod bij zou komen en de aantallen verkopen op het huidige niveau blijven). 3.2 Vraagprijzen van het aanbod De vraagprijs van de in aanbod staande woningen verschilt flink van de transactieprijzen. Zo bedraagt de vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning halverwege het 3 e kwartaal duizend euro. Het grote verschil met de transactieprijs is vooral te verklaren uit het verschil in samenstelling qua woningtype. De vraagprijs van het gemiddelde appartement bedraagt 186 duizend euro, terwijl de vraagprijs van de gemiddeld vrijstaande woning 457 duizend euro bedraagt. De vraagprijs van woningen is sinds het 1 e kwartaal 2009 dalende. Anders dan bij de transacties is de vraagprijs sindsdien ieder kwartaal gedaald. De vraagprijs daalt echter geleidelijker dan die van de transactieprijs. Sinds het begin van de crisis is de vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande woning gedaald met 7,4%. Hierbij is gecorrigeerd voor regio en type. 12

19 ,0% Vraagprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% Bron: NVM De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering over de laatste 4 kwartalen NB: de oranje lijn is niet verder terug beschikbaar dan het 1 e kwartaal van Vergelijking met een kwartaal eerder De vraagprijs van woningen in het aanbod daalt dit kwartaal met 0,5%. Daarmee daalt de vraagprijs in vergelijking met een kwartaal eerder voor het 15 e achtereenvolgende kwartaal. De daling is echter minder groot dan in de kwartalen ervoor. De vraagprijs daalde bij alle woningtypen tussen de 0,2% en 0,7% Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar eerder is de vraagprijs van het aanbod 3,3% gedaald, hetgeen vergelijkbaar is met het vorige kwartaal. Verkopers worden zich steeds bewuster van het vragen van een reële vraagprijs en passen hun vraagprijs aan in deze dalende markt. De prijsdaling ligt voor alle woningtypen tussen de 3,0% en 3,5%. 3.3 Looptijd van het aanbod De looptijd van het aanbod is een maatstaf die niet verward dient te worden met de looptijd van verkochte woningen. De looptijd van de in aanbod staande woningen is het gemiddelde aantal dagen dat de te koop staande woningen op een bepaald moment te koop staan. Halverwege het 3 e kwartaal 2012 staat een woning in het aanbod gemiddeld 336 dagen op de markt, ofwel ruim 11 maanden. Een vrijstaande woning in het aanbod staat gemiddeld 415 dagen te koop, dat is bijna 1 jaar en 2 maanden. De gemiddelde tussenwoning in het aanbod staat 9,5 maanden te koop en is daarmee het best presterende woningtype Vergelijking met een kwartaal eerder De looptijden van het aanbod zijn in vergelijking met vorig kwartaal verder toegenomen. Gemiddeld nam de looptijd, gecorrigeerd voor regio en woningtype, met 9,6% toe. De toename is met 10,7% het hoogst voor tussenwoningen en met 7,5% het laagst bij vrijstaande woningen Aanbod naar looptijdklassen In een analyse van de looptijdklassen worden de objecten ingedeeld in klassen op basis van de duur dat deze woningen op de markt in aanbod staan. Daardoor is het mogelijk te meten hoeveel procent van het woningaanbod hoe lang in de verkoop staat. Inmiddels staat 9% van de woningen drie jaar of langer te koop. In totaal staat 45% van het aanbod inmiddels 1 jaar of langer te koop. 13

20 % 1% 6% 9% 13% 11% 11% 9% 10% 12% 13% 9% 11% 17% 21% 20% 16% 24% 22% 26% 38% Door de beperkte instroom in het afgelopen kwartaal staat slechts 17% minder dan één kwartaal te koop. Aanbod onderverdeeld naar looptijdklassen 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% tot 1 kwartaal 1-2 kwartalen2-3 kwartalen3-4 kwartalen 1-2 jaar 2-3 jaar meer dan 3 jaar Aanbod per 15 augustus 2008 Aanbod per 15 augustus 2011 Bron: NVM Aanbod per 15 augustus Overige kengetallen woningmarkt 4.1 Vraagprijsaanpassingen In het 3 e kwartaal 2012 is het percentage woningen in het aanbod dat (tenminste eenmaal) een vraagprijswijziging heeft ondergaan gelijk gebleven op 47% van alle woningen die door NVMmakelaars zijn aangeboden. 27% van de woningen in het aanbod heeft eenmaal een prijswijziging ondergaan. 20% van alle woningen in het aanbod heeft minstens 2 vraagprijsaanpassingen gekend. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aanbod verdeeld naar vraagprijsaanpassingen Bron: NVM Geen aanpassing 1 aanpassing 2 aanpassingen 3 aanpassingen meer dan 3 aanpassingen De hoogte van de prijsaanpassing varieert per woningtype. De gemiddelde vraagprijsaanpassing voor een tussenwoning is met 4,8% het laagst, die voor een vrijstaande woning met 6,9% het hoogst. De vraagprijsaanpassingen zijn sinds het begin van de crisis met gemiddeld 2%-punt toe- 14

21 genomen. Een steeds groter aandeel van de transacties is tot stand gekomen, nadat een prijsaanpassing heeft plaatsgevonden. In het 3 e kwartaal is het aandeel echter niet verder gegroeid. 44% van de woningen heeft voorafgaand aan de transactie een prijsaanpassing gehad. Van alle transacties is 60% verkocht binnen 90 dagen na de laatste actie. Een actie is gedefinieerd als het aanmelden van een nieuwe woning (het te koop zetten van de woning) of een vraagprijsaanpassing op de reeds te koop staande woning Transacties verdeeld naar wel/geen prijsaanpassing 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bron: NVM Transacties zonder vraagprijsaanpassing Transacties met vraagprijsaanpassing Percentage transacties met aanpassing 4.2 Verschil vraag-verkoopprijs Het verschil tussen de laatste vraagprijs en uiteindelijke verkoopprijs ligt in 2012 om en nabij de 6%. Daarmee is sinds 2012 de onderhandelingsruimte van kopers verder toegenomen. In de eerste jaren van de crisis lag het verschil tussen vraag en verkoopprijs rond de 5%. Het is een teken dat verkopers bereid zijn om steeds meer toe te geven op de prijs teneinde de verkoop te kunnen realiseren. Voor de crisis lag het verschil tussen laatste vraagprijs en verkoopprijs net boven de 3%. Een vergelijkbaar beeld tekent zich af voor het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de verkoopprijs. Dat lag in de eerste jaren van de crisis tussen de 6% en 7%, maar is in 2012 toegenomen tot 9%. 15

22 % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Verschil vraag-verkoopprijs Bron: NVM verschil t.o.v. oorspronkelijke vraagprijs verschil t.o.v. laatste vraagprijs Woningen die lange tijd in de verkoop hebben gestaan, alvorens ze verkocht worden, leggen veel toe op hun oorspronkelijke vraagprijs. Het afgelopen kwartaal is het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en transactieprijs voor woningen die 3 jaar of langer te koop hebben gestaan uitgekomen op 24,2%. Woningen die binnen een kwartaal verkocht worden kennen een prijsverschil van 4,3%. Verschil oorspronkelijke vraagprijs - transactieprijs naar verkooptijdklasse 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bron: NVM tot 1 kwartaal 1-2 kwartalen 2-3 kwartalen 3-4 kwartalen 1-2 jaar 2-3 jaar meer dan 3 jaar 4.3 NVM Krapte-indicator De NVM krapte-indicator is een benadering die vertelt hoeveel keuzemogelijkheden een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt normaliter berekend als het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand. Voor de kwartaalanalyses wordt voortgeborduurd op deze wijze van berekenen en wordt uitgegaan van de volgende analyse: (Aantal aanbod halverwege kwartaal uit vijvermodel/ Aantal transacties in kwartaal) * 3 16

23 Er wordt vermenigvuldigd met 3 om te corrigeren voor het feit dat we rekenen met de transacties in een kwartaal in plaats van in een maand. De krapte-indicator is voor woningen in Nederland flink opgelopen sinds het begin van de crisis. Na een daling in het vorige kwartaal is de krapte-indicator dit kwartaal terug op het niveau van het 1 e kwartaal van Voor iedere koper staan gemiddeld 28 woningen als potentieel keuzeobject tot zijn beschikking. Het aanbod is weliswaar niet erg toegenomen, maar het aantal transacties is het afgelopen kwartaal sterk afgenomen. 60 Krapte-indicator (hoeveel keuze heeft de consument?) Bron: NVM Tussenwoning Hoekwoning 2-onder-1-kap woning Vrijstaande woning Appartement Woning totaal 4.4 Verkoopquote De verkoopquote geeft de verhouding van het aantal verkopen ten opzichte van het aantal woningen in aanbod. De verkoopquote oud deelt het aantal verkopen uit het aanbod begin van het kwartaal door het aantal woningen dat begin van het kwartaal in aanbod staat. De verkoopquote nieuw deelt het aantal verkopen uit het aanbod dat in het kwartaal nieuw op de markt is gekomen door het aantal woningen nieuw in aanbod. In een normale markt is de verkoopquote van het oude aanbod hoger dan die van het nieuwe aanbod. De verkoopquote totaal is in het 3 e kwartaal 2012 opnieuw tot onder de 10% gezakt. Dat betekent grof gezegd dat 1 op de 10 woningen uit het aanbod het afgelopen kwartaal een koper heeft gevonden. Na een kleine opleving in het 2 e kwartaal toont de verkoopquote nu een beeld dat vergelijkbaar is met het 1 e kwartaal. Alleen de verkoopquote voor nieuw aanbod scoort iets beter in het 3 e kwartaal 2012 dan in het 1 e kwartaal (11,9% vs. 10,4%). Een uitsplitsing naar woningtype laat zien dat voor tussenwoningen de verkoopquote uitkomt op 12,6% en voor vrijstaande woningen op 5,3%. 17

24 % 24% 20% % Verkoopquotes 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Bron: NVM Verkoopquotes totaal Verkoopquotes bestaand aanbod Verkoopquotes nieuw aanbod 4.5 Instroomquote De instroomquote (verhouding nieuw aanbod / oud aanbod) is gedaald tot een nieuw dieptepunt. Voor elke woning die er in het aanbod bij is gekomen, stonden er begin van het kwartaal al vijf te koop (instroomquote = 20%). Het is vooral ook te wijten aan het lagere aantal woningen dat nieuw op de markt gekomen is. In vergelijking met een jaar eerder zijn in het afgelopen kwartaal bijna woningen minder nieuw in het aanbod gekomen (17% minder). 70% Instroomquote 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bron: NVM 18

25 jan-97 jul-97 jan-98 jul-98 jan-99 jul-99 jan-00 jul-00 jan-01 jul-01 jan-02 jul-02 jan-03 jul-03 jan-04 jul-04 jan-05 jul-05 jan-06 jul-06 jan-07 jul-07 jan-08 jul-08 jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 5 Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Naast de NVM presenteren ook andere partijen cijfers met betrekking tot de woningmarkt. De bekendste partijen zijn het CBS en het Kadaster. Het Kadaster levert de gemiddelde woningprijs, vergelijkbaar met de prijs van de gemiddeld verkochte woning, zoals die door de NVM gepresenteerd wordt. Het CBS presenteert de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De ontwikkelingspercentages in deze reeks zijn vergelijkbaar met de prijsontwikkeling van de gemiddeld verkochte woning, zoals deze door de NVM worden gepresenteerd. Naast het feit dat verschillende rekenmethoden worden gehanteerd, zijn er twee belangrijke verschillen te noemen: - Het CBS/Kadaster gebruikt gegevens met betrekking tot alle woningverkopen bestaande bouw, de NVM alleen die van haar NVM-leden (70-75% van de totale markt). - De NVM registreert als transactiedatum het moment dat beide partijen de koopovereenkomst getekend hebben, het Kadaster en het CBS registreren als transactiedatum het moment van passeren bij de notaris. De NVM registreert een transactie hierdoor gemiddeld 2 à 3 maanden eerder. In onderstaande figuren worden de cijfers van de verschillende partijen uiteengezet. 300 Vergelijking transactieprijzen NVM en Kadaster (* 1000 ) Bron: NVM, Kadaster NVM Kadaster In de figuren zijn de lijnen van het Kadaster en het CBS niet opgeschoven. Hierdoor wordt duidelijk dat de cijfers van het Kadaster en het CBS achterlopen bij de NVM, maar wel dezelfde trend hebben. 19

26 Prijsontwikkeling in procenten NVM versus CBS (tov jaar eerder) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% Bron: NVM, CBS NVM Kadaster 20

27 NVM Aanbodcijfers Nederland 3e kwartaal 2012 NVM Data & Research

28

29 Ontwikkeling aanbod 2e kwartaal 16 MAY 12 Nieuw Nederland Tussenwoning (aantal 1244) Verschil vraag/verkoopprijs -2,8% (looptijd 26) 3e kwartaal 15 AUG (aantal 8279) (looptijd 0) Verkocht Oud Nieuw blijft (looptijd 45) Oud blijft (looptijd 369) Blijft (aantal 35058) (looptijd 286) (aantal 35043) (looptijd 261) Verkocht (aantal 4198) Verschil vraag/verkoopprijs -5,8% (looptijd 196)

30 Ontwikkeling aanbod 2e kwartaal 16 MAY 12 Nieuw Nederland Hoekwoning (aantal 562) Verschil vraag/verkoopprijs -3,1% (looptijd 26) 3e kwartaal 15 AUG (aantal 4315) (looptijd 0) Verkocht Oud Nieuw blijft (looptijd 45) Oud blijft (looptijd 388) Blijft (aantal 20493) (looptijd 309) (aantal 20512) (looptijd 282) Verkocht (aantal 2244) Verschil vraag/verkoopprijs -6,4% (looptijd 206)

31 Ontwikkeling aanbod 2e kwartaal 16 MAY 12 Nieuw Nederland Twee-onder-een-kap (aantal 523) Verschil vraag/verkoopprijs -4,2% (looptijd 27) 3e kwartaal 15 AUG (aantal 4591) (looptijd 0) Verkocht Oud Nieuw blijft (looptijd 49) Oud blijft (looptijd 414) Blijft (aantal 25469) (looptijd 341) (aantal 25452) (looptijd 312) Verkocht (aantal 2320) Verschil vraag/verkoopprijs -7,2% (looptijd 244)

32 Ontwikkeling aanbod 2e kwartaal 16 MAY 12 Nieuw Nederland Vrijstaande woning (aantal 419) Verschil vraag/verkoopprijs -4,8% (looptijd 27) 3e kwartaal 15 AUG (aantal 6108) (looptijd 0) Verkocht Oud Nieuw blijft (looptijd 49) Oud blijft (looptijd 483) Blijft (aantal 42656) (looptijd 415) (aantal 41427) (looptijd 385) Verkocht (aantal 2101) Verschil vraag/verkoopprijs -8,9% (looptijd 285)

33 Ontwikkeling aanbod 2e kwartaal 16 MAY 12 Nieuw Nederland Appartement (aantal 1314) Verschil vraag/verkoopprijs -2,9% (looptijd 23) 3e kwartaal 15 AUG (aantal 10908) (looptijd 0) Verkocht Oud Nieuw blijft (looptijd 45) Oud blijft (looptijd 394) Blijft (aantal 52040) (looptijd 314) (aantal 51353) (looptijd 287) Verkocht (aantal 4569) Verschil vraag/verkoopprijs -5,4% (looptijd 210)

34 Ontwikkeling aanbod 2e kwartaal 16 MAY 12 Nieuw Nederland Alle woningen (aantal 4062) Verschil vraag/verkoopprijs -3,3% (looptijd 25) 3e kwartaal 15 AUG (aantal 34201) (looptijd 0) Verkocht Oud Nieuw blijft (looptijd 47) Oud blijft (looptijd 414) Blijft (aantal ) (looptijd 336) (aantal ) (looptijd 308) Verkocht (aantal 15432) Verschil vraag/verkoopprijs -6,4% (looptijd 221)

35 Regionale Analyse Regio 39 Amersfoort 3e kwartaal 2012 NVM Data & Research

36 Gebiedsindeling: Regio 39 Amersfoort Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Barneveld Klein-Achterveld Nijkerk Hoevelaken Amersfoort Alle plaatsen Bunschoten Alle plaatsen Leusden Alle plaatsen Soest Soest Woudenberg Alle plaatsen De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. 1

37 Samenvatting transacties: Amersfoort Nederland Aantal verkopen 3e kwartaal 2012 : Verandering t.o.v. 2e kwartaal 2012: Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2011: ,1% -17,2% -17,2% -17,2% Prijs verkochte woning 3e kwartaal 2012 : Verandering t.o.v. 2e kwartaal 2012: Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2011: ,7% -6,4% ,2% -7,5% Verkooptijd (in dagen) in het 3e kwartaal 2012: Verschil tussen (laatste) vraagprijs en transactieprijs: 5,0% 6,1% Verkoopquote (% verkopen t.o.v. het aanbod): 11,1% 9,4% Samenvatting aanbod: Amersfoort Nederland Aantal woningen in aanbod 3e kwartaal 2012 : Verandering t.o.v. 2e kwartaal 2012: Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2011: ,7% 2,8% ,3% 7,6% Vraagprijzen 3e kwartaal 2012 : Verandering t.o.v. 2e kwartaal 2012: Verandering t.o.v. 3e kwartaal 2011: ,3% -1,5% ,5% -3,3% Aantal dagen dat aanbod gemiddeld al op de markt staat: % van het aanbod dat langer dan een jaar te koop staat: ,9% ,0% % woningen dat dit kwartaal nieuw in aanbod is gekomen: 23% 20% Vraagprijs van nieuw aanbod: Vraagprijs van totale aanbod: Krapte-indicator (keuzemogelijkheden voor consument): De cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op door NVM-makelaars aan- en afgemelde koopwoningen bestaande bouw. Huurwoningen, nieuwbouw- en beleggingsobjecten zijn uitgefilterd. Ook heeft een kwaliteitscontrole plaatsgevonden op de ingevoerde data, en zijn foutief ingevoerde objecten uitgefilterd. 2

38 Aantal verkopen per kwartaal Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Het aantal verkopen schommelt ieder kwartaal. Het tweede en het vierde kwartaal van een jaar zijn meestal goede kwartalen qua aantal verkopen, het eerste en derde kwartaal doen het vaak wat minder goed. Sinds de crisis is het aantal transacties sterk gedaald. Landelijk gezien wordt inmiddels zo'n 42% minder verkocht dan voor de crisis, per regio kan dit aanzienlijk verschillen. 30% 20% 10% Verandering aantal verkopen per woningtype (in procenten) 18,4% 5,1% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -12,6% -21,8% -7,4% -13,1% -17,2% -18,9% -24,0% -23,4% -36,1% -60% -56,2% t.o.v. t.o.v Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Deze grafiek zoomt in op de ontwikkeling van het aantal transacties in het derde kwartaal De linkerkant laat de procentuele ontwikkeling zien ten opzichte van een jaar eerder, aan de rechterkant staat de verandering in verkoopaantallen ten opzichte van een kwartaal eerder. De landelijke verkoopaantallen liggen 17,2% lager in vergelijking met een kwartaal én met een jaar eerder. Daarmee is het derde kwartaal 2012 het slechtste kwartaal van de crisis tot nu toe (vergelijkbaar met het eerste kwartaal 2012). 3

39 Verkoopprijzen per kwartaal Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Ook de verkoopprijzen van de verschillende woningtypen kunnen sterke schommelingen laten zien per kwartaal. Hoe minder transacties per woningtype, hoe groter de verschillen kunnen worden. Toch is vaak wel duidelijk dat de prijzen over de langere termijn gezien aan het dalen zijn. Voor Nederland gemiddeld is deze daling het sterkst bij de duurdere woningtypen, de tweekappers en vrijstaande woningen. Tussenwoningen en appartementen doen het nog wat beter. De gemiddelde prijs van een verkochte woning in Nederland in het derde kwartaal 2012 komt uit op 209 duizend euro. 10% 5% Verandering verkoopprijzen per woningtype (in procenten) 5,0% 0% -5% -10% -3,0% -3,9% -3,3% -6,2% -6,4% -2,4% -6,6% -2,3% -1,7% -15% -13,8% -20% -25% -30% -24,3% t.o.v. t.o.v Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal De prijsontwikkeling van verkochte woningen in het derde kwartaal van 2012 is voor de meeste woningtypen en regio's negatief, wanneer vergeleken wordt met een jaar eerder. In vergelijking met een kwartaal terug zijn er regio's en marktsegmenten die het nog steeds goed doen en een positieve ontwikkeling laten zien. Maar ook hier geldt: wanneer het aantal transacties erg laag was is de prijsontwikkeling minder betrouwbaar en is het beter naar de ontwikkeling van woningen totaal te kijken. Voor Nederland totaal liggen de prijzen ten opzichte van een kwartaal eerder 2,2% lager, ten opzichte van een jaar eerder 7,5% lager. Sinds het begin van de crisis is er sprake van een prijsdaling van 14,5%. 4

40 Verkooptijden verkochte woningen per kwartaal Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Over het algemeen geldt dat hoe langer het duurt om een woning te verkopen hoe groter het verschil tussen de oorspronkelijke vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs (zie pagina 6). De verkooptijden van verkochte woningen zijn sterk opgelopen, het duurt in sommige regio's meer dan twee keer zo lang tot een woning verkocht is als voor de crisis. De gemiddelde verkooptijd in Nederland komt in het derdfe kwartaal uit op 158 dagen, meer dan vijf maanden. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Verkoopquotes (% verkopen t.o.v. het aanbod) Verkoopquotes totaal Verkoopquotes nieuw aanbod Verkoopquotes bestaand aanbod De verkoopquotes laten zien hoeveel procent van de woningen die in aanbod staan verkocht worden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het bestaande 'oude' aanbod (groene lijn), en woningen die binnen een kwartaal aangemeld zijn en verkocht worden, het nieuwe aanbod (rode lijn). Normaal gesproken liggen de verkoopquotes van oud aanbod hoger dan van nieuw aanbod, maar sinds de crisis komt het steeds vaker voor dat nieuw aanbod beter verkoopt. Deze woningen zijn concurrerender geworden, bijvoorbeeld door scherpere prijzen of omdat ze kwalitatief beter zijn dan het oude aanbod. De verkoopquote voor Nederland totaal komt dit kwartaal voor het oude aanbod uit op 8,9% en voor nieuw aanbod op 11,9%. 5

41 % Verschil laatste vraagprijs vs verkoopprijs 10% 8% 6% 4% 2% 0% Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Het verschil tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs laat zien hoeveel onderhandelingsruimte er is voor de koper. Hoe ruimer de markt, hoe meer ruimte voor onderhandeling en hoe groter het verschil tussen vraag- en verkoopprijs. Ook geldt over het algemeen hoe duurder de woning, hoe groter het vraagverkoopprijsverschil. Het gemiddelde percentage dat toegegeven wordt op de vraagprijs komt voor Nederland gemiddeld in het derde kwartaal uit op 6,1%. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2% 4% Verschil oorspronkelijke vraagprijs - verkoopprijs (woningen totaal naar verkooptijdklasse) 5% 8% 7% 10% 8% tot 1 kwartaal 1-2 kwartalen 2-3 kwartalen 3-4 kwartalen 1-2 jaar 2-3 jaar meer dan 3 jaar 14% 9% 16% 26% 21% 3% 24% 2e kwartaal e kwartaal 2012 Deze belangrijke grafiek laat zien dat hoe langer het duurt voordat een woning verkocht is, hoe groter het verschil tussen de (oorspronkelijke) vraagprijs en de uiteindelijke verkoopprijs. Het laat zien dat het scherp prijzen van een woning loont. Voor de crisis (blauw) gold dit al, en deze verschillen zijn alleen maar verder toegenomen. Het vraag-verkoopprijsverschil in het derde kwartaal 2012 voor Nederland is voor woningen die binnen een kwartaal verkocht zijn 4%. Woningen die meer dan 3 jaar in aanbod hebben gestaan komen uit op 24%. (wanneer een percentage van 0% wordt getoond, betekent dit dat er geen woningen verkocht zijn die in de desbetreffende verkooptijdklasse vallen) 6

42 Aantal woningen in aanbod per kwartaal Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Er is geen regio of woningtype te vinden in Nederland waar het aanbod in de afgelopen jaren niet (explosief) is toegenomen. Niet alleen neemt het aanbod sterk toe omdat het aantal transacties achterblijft, ook het aantal woningen dat ieder kwartaal nieuw op de markt komt neemt nauwelijks af en blijft opvallend stabiel. Voor Nederland totaal gaat het in het derde kwartaal 2012 om bijna 176 duizend woningen die in aanbod staan, waarvan zo'n 34 duizend dit kwartaal nieuw in aanbod zijn gekomen. Het tweede (Lente) en vierde kwartaal van een jaar zijn traditiegetrouw de perioden waarin de meeste mensen hun woning te koop zetten, het eerste kwartaal laat meestal een stabilisering van het aanbod zien. 15% Verandering aantal in aanbod per woningtype (in procenten) 12,8% 10% 6,0% 5% 3,5% 2,8% 3,2% 1,1% 0% -5% -10% -1,5% -3,3% -2,7% -6,4% -5,9% -8,1% t.o.v. t.o.v Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Het linkerblok laat de ontwikkeling van de aantallen woningen in aanbod ten opzichte van een jaar eerder zien, rechts staan procentuele verschillen ten opzichte van het vorige kwartaal. Het woningaanbod ligt voor heel Nederland 7,6% hoger dan vorig jaar. Het aanbod aan appartementen laat landelijk de grootste stijging zien. Ten opzichte van vorig kwartaal is het woningaanbod landelijk nauwelijks verder toegenomen. 7

43 Verdeling van het huidige woningaanbod 30% 16% 15% 25% 14% Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Van alle woningen die in Nederland in aanbod staan, is het aandeel appartementen het grootst. Landelijk gezien is 30% van alle woningen die op de markt staat een appartement. De kleinste groep zijn de hoekwoningen, 12% van het woningaanbod. Het aandeel vrijstaande woningen bedraagt 24%, tussenwoningen 20% en twee onder één kapwoningen 14%. In het taartdiagram hierboven de verdeling van het aanbod in deze regio. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Instroomquote (% nieuw aanbod t.o.v. oud aanbod) 23% De instroomquote laat het percentage woningen zien dat ieder kwartaal nieuw in aanbod komt. Een hoge instroomquote wijst op een dynamische markt waarin woningen snel verkocht worden en het nieuwe aanbod een relatief groot deel uitmaakt van het totale aanbod. De instroomquote voor Nederland totaal daalt al sinds medio In het derde kwartaal van 2012 was nog geen vijfde van al het woningaanbod nieuw aanbod, dus in datzelfde kwartaal op de markt gekomen. Niet eerder was de instroomquote zo laag. 8

44 Vraagprijzen per kwartaal Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Voor de meeste regio's in Nederland en voor de meeste woningtypen geldt dat de vraagprijzen van woningen in aanbod vanaf de crisis langzaam maar zeker zijn gedaald. Er zijn echter regio's waar de vraagprijzen van bepaalde woningtypen zich niet of nauwelijks aanpassen. Dit kunnen marksegmenten zijn die nog goed lopen, maar er zijn ook steeds meer woningen waarvan de consument de vraagprijs niet kan of wil verlagen, bijvoorbeeld in verband met een restschuld. 2% 1% 0% Verandering vraagprijzen per woningtype (in procenten) 1,4% 0,8% 0,6% 0,1% 0,3% -1% -0,3% -0,3% -0,5% -2% -3% -4% -1,5% -1,8% -2,3% -3,2% t.o.v. t.o.v Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal De grafiek laat de procentuele ontwikkeling van de vraagprijzen per woningtype zien. De vraagprijs in het derde kwartaal 2012 wordt vergeleken met de vraagprijs in het vorige kwartaal (rechts) en met een jaar eerder (links). Voor Nederland totaal komt de vraagprijs in het derde kwartaal 2012 uit op 282 duizend euro. Dit is een half procent lager dan vorig kwartaal en ruim drie procent lager dan vorig jaar. 9

45 Vraagprijs van nieuw aanbod vs vraagprijs totale aanbod Vraagprijs totale aanbod Vraagprijs nieuw aanbod Hierboven wordt de vraagprijs van het totale aanbod in de regio afgezet tegen de vraagprijs van woningen die dit kwartaal nieuw in aanbod zijn gekomen. De vraagprijs van nieuw aanbod ligt (ook voor de crisis) meestal lager dan de vraagprijs van het totale aanbod (dit heeft te maken met de samenstelling van het oude en nieuwe aanbod: de minder courante woningen (vrijstaand, duurdere segment) maken een relatief groter deel uit van het totale aanbod dan van het nieuwe aanbod, omdat ze langer in aanbod staan). Toch zien we dat de prijs van nieuw aanbod in de meeste regio's sneller daalt, het verschil met de vraagprijs van het 'oude' aanbod neemt toe. Consumenten worden zich er steeds meer bewust dat scherper prijzen loont Looptijd van het aanbod per kwartaal Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal Naast de verkooptijden van verkochte woningen (pagina 5) wordt hier de looptijd van woningen in aanbod in beeld gebracht. In het derde kwartaal 2012 stonden woningen in Nederland gemiddeld 336 dagen in aanbod, zo'n elf maanden. Voor de crisis stonden woningen veel minder lang in aanbod, 132 dagen medio In het algemeen geldt dat hoe langer een woning in aanbod staat, hoe meer wordt toegegeven op de vraagprijs (zie pagina 6). 10

46 % 50% 51% Aanbod onderverdeeld naar looptijdklassen (woningen totaal) 40% 30% 20% 10% 0% 25% 20% 21% 17% 13% 11% 13% 8% 9% 5% 5% 1% 1% tot 1 kwartaal 1-2 kwartalen 2-3 kwartalen 3-4 kwartalen 1-2 jaar 2-3 jaar meer dan 3 jaar 2e kwartaal e kwartaal 2012 Bovenstaande grafiek maakt op een andere manier duidelijk dat woningen steeds langer in aanbod staan. Kon een woningverkoper er voorheen nog van uitgaan dat de kans groot was dat zijn woning binnen een kwartaal verkocht was, tegenwoordig staat een steeds grotere groep woningen langer dan een of zelfs twee jaar te koop. En hoe langer een woning te koop staat, hoe meer wordt toegegeven op de vraagprijs. In Nederland staat op dit moment één op de vijf woningen langer dan twee jaar te koop Krapte-indicator (hoeveel keuze heeft de consument?) Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement Totaal De Krapte-indicator laat zien hoeveel keuzemogelijkheden de consument heeft bij het zoeken naar een woning. Er wordt gekeken naar de verhouding tussen het aantal transacties in een bepaalde periode en het aantal woningen dat in dezelfde periode in aanbod staat. Hoe hoger de krapte-indicator, hoe meer woningen de consument heeft om uit te kiezen en hoe ruimer de markt. Een krapte-indicator van 25 houdt in dat de consument voor elke aankoop uit 25 concurrerende woningen uit het aanbod kan kiezen. Voor Nederland als geheel komt de krapte-indicator dit kwartaal uit op

47 NVM Transactiecijfers Amersfoort 3e kwartaal 2012 NVM Data & Research

48 Transacties Zuiver Kwartaal

49 Transacties Voortschrijdend Halfjaar

50 Technische toelichting NVM-cijfers Om een zo actueel mogelijk beeld te geven van de woningmarktontwikkelingen in Nederland en in de NVM-regio s registreert de NVM sinds 2001 naast de voortschrijdende kwartaalcijfers (kwartaalsgewijs voortschrijdend halfjaar) ook zuivere kwartaalcijfers. Hierbij is een kwartaal twee weken naar voren verschoven: het eerste zuivere kwartaal loopt dan ook van 16 december tot en met 15 maart. De kwartaaltabellen beslaan steeds twee pagina s per regio, één met de zuivere kwartaalcijfers en één met de voortschrijdende halfjaarcijfers. Voor alle kenmerken worden steeds de niveaus van het laatste kwartaal weergegeven (voorlopig cijfer), van een kwartaal eerder en van een jaar eerder. Naast de niveaus worden ook de percentages verandering ten opzichte van een kwartaal eerder en een jaar eerder getoond. Zuivere kwartaalcijfers: in de kwartaalrapportages van de NVM wordt telkens een kwartaal vergeleken met het voorgaande kwartaal Voortschrijdend halfjaarcijfers: niet voor alle regio s zijn zuivere kwartaalcijfers te geven omdat het aantal verkopen in die regio s te laag is voor een betrouwbaar beeld van de woningmarkt. Om ook voor deze woningmarktgebieden toch een goede indruk te geven van de woningmarktontwikkeling, wordt gebruik gemaakt van de verkopen van een halfjaar. Steeds wordt een halfjaar een kwartaal opgeschoven en wordt de vergelijking gemaakt. Mediaan: de NVM geeft de verkoopprijs van de gemiddelde woning (mediaan=middelste waarneming in de oplopende reeks) in plaats van de gemiddelde waarde van de verkoopprijzen (rekenkundig gemiddelde). Percentage verandering: de NVM berekent op een zo laag mogelijk niveau (namelijk voor elk woningtype in elke regio) de procentuele prijsverandering. Deze percentages worden door weging met de aantallen verkochte woningen in beide perioden samengesteld tot een procentuele verandering op een hoger niveau (alle woningsoorten of alle regio s). Een procentuele daling van de prijs van de gemiddelde woning gaat niet altijd samen met een daling van de gemiddelde prijs van de verkochte woningen, bijvoorbeeld als er in de laatste periode meer duurdere woningen zijn verkocht dan in de vorige periode. Prijs per vierkante meter: vanaf 1999 is de makelaar verplicht het aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte van elke woning op te geven. Daardoor is voor het merendeel van de woningen het aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte nauwkeurig bekend, zodat voor de berekening van de prijs per vierkante meter sinds 1 januari 2000 dit cijfer gebruikt wordt in plaats van de tot dan toe gehanteerde schatting. Marktstemmingsindicator: de marktstemmingsindicator geeft de totale omzet aan (som van de prijzen van de verkochte woningen). Lege cellen: cijfers die op minder dan 50 waarnemingen berusten worden niet weergegeven, er staat dan een streepje.

Woningmarkt snakt naar duidelijk en betrouwbaar beleid nieuwe regering

Woningmarkt snakt naar duidelijk en betrouwbaar beleid nieuwe regering Strikt EMBARGO tot donderdag 11 oktober 2012 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 3e kwartaal 2010 NVM Data & Research 1-10-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT 1 e kwartaal 2012 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2013

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2013 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2013 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 2 e kwartaal 2014

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 2 e kwartaal 2014 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 2 e kwartaal 2014 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen

Woningmarkt veert op met sterke regionale verschillen PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 9 januari 2014 Grote zorgen over toekomst

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 1 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 1 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2014

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2014 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 4 e kwartaal 2014 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Zwak consumentenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt

Zwak consumentenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt NVM vraagt premier Rutte nog deze week duidelijkheid te geven over overdrachtsbelasting Slechtste kwartaal sinds uitbreken crisis Zwak consumentenvertrouwen drukt stempel op woningmarkt Koper heeft steeds

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2015

ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 4 e kwartaal 2015 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 4 e kwartaal 2015 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente Alphen aan den Rijn Woningmarktrapport 3e kwartaal 217 Gemeente Alphen aan den Rijn Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag juli 2012 Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het tweede kwartaalbericht

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal

Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Aantal woningverkopen bijna 5 procent hoger Woningmarkt krabbelt langzaam op in vierde kwartaal Voor 2010 prognose: geen prijsstijging Dure segment blijft moeizaam Nieuwegein, 14 januari In het vierde

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

: Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant 1024.87-N3 NOTITIE versie: 2-10-2013 Aan Van : Gemeente Mill en Sint Hubert : Gloudemans, G. Schol Datum : 2 oktober 2013 Onderwerp : Marktontwikkeling gemeente Mill en St. Hubert en regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag

Sprekende Cijfers / Woningmarkt Den Haag. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag pagina 1 van 6 Den Haag oktober 2010 Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht Sprekende Cijfers van Frisia Makelaars. Wij trachten

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Stimuleren koopmarkt

Stimuleren koopmarkt Stimuleren koopmarkt Sinds 2008 zit de huizenmarkt in het slop. Dat jaar markeert een scherpe daling in het aantal transacties en was het begin van een neerwaartse ontwikkeling van de transactieprijzen.

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf

Woningmarktrapport - 3e kwartaal Gemeente Landgraaf Woningmarktrapport - 3e kwartaal 212 Gemeente Landgraaf Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 14 aantal verkocht 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de stadsdelen

Ontwikkelingen in de stadsdelen 21 14 In de eerste drie kwartalen van 14 is het totaal aantal transacties met een stijging van 4% sterk toegenomen ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 1. De markt lijkt bezig met een sterke opleving.

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016

Woningmarktcijfers 2e kwartaal Ger Jaarsma, 7 juli 2016 Woningmarktcijfers 2e kwartaal 2016 Ger Jaarsma, 7 juli 2016 1 Inhoud De nieuwste woningmarktcijfers: landelijk Grote regionale verschillen Tweedeling op de markt: verkopersmarkten versus kopersmarkten

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-4 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Noord-Holland januari 2015 Sprekende Cijfers -4 Woningmarkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 4 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 4 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 4 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 3 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 3 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijf. Kwartaalbericht Q2. Woningmarkt Regio Arnhem. pagina 1 van 14 regio Arnhem Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt regio Arnhem Sprekende Cijf Kwartaalbericht Q2 pagina 1 van 14 regio Arnhem Woningmarkt Regio Arnhem Juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 11 Thermometer economische crisis november 2013 afdeling Onderzoek - gemeente Utrecht Inleiding In deze elfde Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland

Sprekende Cijfers 2014-3 Woningmarkt regio Noord-Holland. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Noord-Holland Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Regio Noord-Holland Pagina 1 van 49 regio Amsterdam oktober Sprekende Cijfers -3 Woningmarkt regio Noord-Holland

Nadere informatie

Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed

Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2012 Datum :

Nadere informatie

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem

Sprekende Cijfers / Woningmarkt regio Arnhem. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Arnhem pagina 1 van 10 regio Arnhem oktober 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bestaande bouw regio Arnhem 4 2.1 Aanbod regio Arnhem 4 2.2 Transacties

Nadere informatie

Eerste tekenen broos herstel woningmarkt

Eerste tekenen broos herstel woningmarkt PERSBERICHT EMBARGO TOT DONDERDAG 8 oktober 2009 10.00 uur Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen

Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen 'Onzekerheid funest voor herstel woningmarkt' Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Prijs individuele woningen daalt Vooral minder starterswoningen verkocht Nieuwegein, 8 juli In het tweede

Nadere informatie

Herstel woningmarkt lijkt in zicht

Herstel woningmarkt lijkt in zicht PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 11 juli 2013 Herstel woningmarkt lijkt in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen juni 2014 Topsegment t/marnhem Q1 Nijmegen pagina 1 van 54 Nederland Gelderland Arnhem Nijmegen Top acht gemeenten Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie

De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De Amsterdamse woningmarkt: voorzichtige stabilisatie De problemen op de wereldwijde financiële markten hebben de economie inmiddels meer dan twee jaar in haar greep. Vanaf oktober 28 zijn de gevolgen

Nadere informatie

ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2016

ANALYSE WONINGMARKT. 2 e kwartaal 2016 ANALYSE WONINGMARKT 2 e kwartaal 2016 De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie