NVM-Betaalbaarheidsanalyse Q1 tot en met 2014-Q3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3"

Transcriptie

1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014

2 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse ontwikkeling door. Voor alle onderliggende indicatoren staan de seinen op groen. De CAO-lonen stijgen harder dan in de afgelopen jaren, de woningprijzen zijn dit kwartaal licht gedaald en de rente daalt met bijna een tiende procentpunt per maand. De (meer praktijkgerichte) betaalbaarheidspercentages zijn dit kwartaal voor alle groepen op de woningmarkt licht toegenomen. Dus zowel voor één- als tweeverdieners en voor zowel starters als doorstromers. Oorzaak ligt in het feit dat de woningprijzen dit kwartaal licht zijn gedaald. De NIBUD-normen zijn ongewijzigd, evenals de toetsrente die nog steeds op 5% staat. Ook het bruto modaal inkomen is dit kwartaal stabiel gebleven. De verwachting voor de betaalbaarheid in het resterende deel van 2014 is dat deze stabiel zal blijven. De woningprijzen zullen naar alle waarschijnlijkheid licht omhoog gaan, de rente nog iets dalen. Dat zorgt voor een stabilisering van de betaalbaarheid, die voor bepaalde groepen huishoudens in Nederland nu al niet goed is. 2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting De NVM-Betaalbaarheidsindex De NVM-Betaalbaarheidspercentages in het 1e kwartaal van Het betaalbaarheidspercentage van de gemiddelde koopwoning De betaalbaarheidspercentages van de verschillende woningtypen Vooruitblik op de betaalbaarheid van koopwoningen in Toelichting: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken De NVM-Betaalbaarheidsindex Het NVM-Betaalbaarheidspercentage

4 Index 1975 = De NVM-Betaalbaarheidsindex De Betaalbaarheidsindex in figuur 1 betreft de theoretische betaalbaarheid van de woonlasten van een gemiddelde woning. De betaalbaarheid wordt berekend op basis van looncijfers, woningprijzen en rentestand en maakt een vergelijking door de tijd heen goed mogelijk. Deze index houdt geen rekening met in de praktijk veranderende omstandigheden/regelgeving zoals NIBUD-normen, overdrachtsbelasting of overwaarde (zie daarvoor de betaalbaarheidspercentages in hoofdstuk 3 die een reëel beeld geven van de betaalbaarheid voor verschillende huishoudens en woningtypen), en evenmin met de haalbaarheid van een financiering (bijvoorbeeld als gevolg van restschuld, tijdelijke arbeidscontracten e.d.). De betaalbaarheid laat al meer dan drie jaar op rij een enorme stijging zien, veroorzaakt door een sterke daling van de woningprijs én van de rente (2 procentpunten binnen drie jaar). De betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse ontwikkeling door. Voor alle onderliggende indicatoren staan de seinen op groen. De CAO-lonen stijgen harder dan in de afgelopen jaren, de woningprijzen zijn dit kwartaal licht gedaald en de rente daalt met bijna een tiende procentpunt per maand. 225 Figuur 1: Betaalbaarheidsindex Index consumenteninkomen / financieringslast De index geeft weer hoe de verhouding tussen het consumenteninkomen en de financieringslast van de koopwoning in de tijd verandert. Als de index stijgt neemt de betaalbaarheid toe; als de index daalt neemt deze af. 4

5 3 De NVM-Betaalbaarheidspercentages in het 3e kwartaal van Het betaalbaarheidspercentage van de gemiddelde koopwoning Het betaalbaarheidspercentage is een indicator die uitdrukt in hoeverre de gemiddelde woning betaalbaar is. In tegenstelling tot de hiervoor behandelde (theoretische) betaalbaarheidsindex geven de percentages een veel reëler beeld van wat voor een huishouden betaalbaar is. Als dit verhoudingsgetal op 100% staat is de koopwoning precies betaalbaar: het maximaal te lenen bedrag is precies gelijk aan het bedrag dat nodig is om de woning inclusief bijkomende kosten te financieren. Als het percentage boven de 100% ligt is de koopwoning beter betaalbaar, ligt het percentage onder de 100% dan is de woning niet bereikbaar. Voor grote groepen op de woningmarkt is de gemiddelde woning in Nederland niet of nauwelijks betaalbaar. Het betaalbaarheidspercentage is dit kwartaal voor alle groepen op de woningmarkt licht toegenomen. Dus zowel voor één- als tweeverdieners en voor zowel starters als doorstromers. Oorzaak ligt in het feit dat de woningprijzen dit kwartaal licht zijn gedaald. De NIBUD-normen zijn ongewijzigd, evenals de toetsrente die nog steeds op 5% staat. Ook het bruto modaal inkomen is dit kwartaal stabiel gebleven. Voor de gemiddelde éénverdienende starter met een modaal inkomen is de gemiddelde woning in Nederland niet betaalbaar. Zij kunnen een gemiddelde woning voor slechts tweederde deel financieren. Dit geldt ook voor éénverdienende doorstromers, waarbij uitgegaan wordt van 80% financiering. Zij kunnen 87% van de benodigde koopsom financieren. Sinds een half jaar is het ook voor tweeverdienende starters niet meer mogelijk de gemiddelde woningprijs te financieren. Zij zitten met 99% net onder de benodigde 100%. Daarentegen kunnen tweeverdieners de gemiddelde woning in Nederland redelijk gemakkelijk financieren. Tabel 1. NVM-Betaalbaarheidspercentage Gemiddelde Woning Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Kwartaal Starters* Doorstromers** 106% financiering 80% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener % 98% 87% 130% % 99% 87% 131% * 6% kostenkoper. Aangezien maar 4% boven de woningwaarde gefinancierd mag worden moet een starter gemiddeld 5 duizend euro eigen geld meenemen. ** Doorstromer met gemiddeld 20% overwaarde. 5

6 Tabel 1 geeft inzicht in het niveau van de betaalbaarheid van woningen voor specifieke huishoudens in de vorm van een percentage. Deze maatstaf vergelijkt op een bepaald tijdstip de prijs van de gemiddelde koopwoning inclusief de kosten koper met de maximaal haalbare hypotheek op basis van de NIBUD normen. Voor nadere toelichting zie hoofdstuk 5.2. NVM-Betaalbaarheidspercentage = Maximale hypotheek o.b.v. NIBUD Woningprijs + kosten koper Ter toelichting geldt het volgende voor een gemiddelde koopwoning in het 3 e kwartaal van 2014: In het rekenschema is uitgegaan van 106% financiering voor starters. Per 1 januari 2014 kan maximaal 104% gefinancierd worden. Omdat blijkt dat starters toch gemiddeld zo n 6% extra financiering nodig hebben, wordt in de berekeningen uitgegaan van een financiering van 106% van de mediane huisprijs. Een starter moet dus gemiddeld 5 duizend euro eigen geld meenemen, maar dit kan in de praktijk tot 10 duizend euro oplopen. Overigens kunnen deze bijkomende kosten in specifieke gevallen hoger uitvallen (bijvoorbeeld door hogere notaris- of verhuiskosten, kosten voor NHG, extra advies- of bemiddelingskosten of taxatiekosten). Een startend éénverdienerhuishouden met een modaal inkomen van per jaar kan nu 66% procent van de woningprijs van plus kosten koper financieren, met een 100% annuïtaire lening onder NIBUD-normen met een toetsrente op 5,0%. Voor een startend tweeverdienerhuishouden, met een gemiddeld bruto inkomen van anderhalf keer modaal ( ) ligt het betaalbaarheidspercentage op 99%. Voor een éénverdienende doorstromer met een bruto inkomen van per jaar en 80% financiering van de mediane huisprijs, ligt het betaalbaarheidspercentage nu op 87%. Voor een tweeverdienende doorstromer op de woningmarkt (inkomen ), met een tachtig procent financiering van de mediane huisprijs, is het betaalbaarheidspercentage 131%. Over langere periode gezien zijn de betaalbaarheidspercentages vanaf medio 2011 sterk gestegen, en vanaf het hoogtepunt in 2013 weer gedaald. De langdurige stijging werd veroorzaakt door dalende woningprijzen en een dalende toetsrente in combinatie met de verlaagde 6

7 overdrachtsbelasting in het derde kwartaal van In de loop van 2013 is de betaalbaarheid afgenomen, ondanks dat de woningprijs en de toetsrente verder daalden. Oorzaken waren vooral de aangescherpte leennormen van het NIBUD, en in mindere mate het licht gedaalde inkomen. Hierin is ook mooi het verschil te zien tussen de verbeterde (theoretische) betaalbaarheid in de betaalbaarheidsindex, waarin de meeste variabelen positief zijn, en de (meer praktijkgerichte) betaalbaarheidspercentages waarin ook de NIBUD-normen van stevig belang zijn. 160% Figuur 2: Betaalbaarheidspercentages obv NIBUD Gemiddelde koopwoning betaalbaar bij percentage 100% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 1 verdiener-starter* 2 verdiener-starter* 1 verdiener-doorstromer** 2 verdiener-doorstromer** * Starter moet 6% kostenkoper financieren ** Doorstromer met 20% overwaarde 7

8 Verschil in uitkomsten Voor de berekening van de betaalbaarheid voor doorstromers wordt uitgegaan van een overwaarde van 20%. In de periode voor de crisis zou hier voor een hoger percentage gekozen zijn. Uiteraard zijn er doorstromers die nog niet zo lang geleden een woning gekocht hebben en die geen overwaarde hebben of zelfs een restschuld. De restschuldproblematiek is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naar schatting 1,4 miljoen (bron: CBS) huishoudens staan onder water, de waarde van de woning is minder groot dan de uitstaande hypotheek. Daar tegenover staat echter een grote groep huishoudens die veel langer geleden een woning gekocht hebben en wel een (grote) overwaarde hebben. Het percentage overwaarde waarvoor gekozen wordt is een belangrijke aanname voor de uitkomsten van de betaalbaarheidsanalyse. Onderstaande tabel illustreert dit. Wanneer op dit moment voor een overwaarde van 10% gekozen wordt, schiet de betaalbaarheid voor doorstromers omlaag, van 83% naar 74% voor éénverdieners en van 125% naar 111% voor tweeverdieners. Omgekeerd geldt dat een overwaarde van 30% of hoger de betaalbaarheid van de gemiddelde woning in Nederland flink doet toenemen. De verwachting is dat de komende periode de gemiddelde overwaarde eerder omlaag dan omhoog zal gaan. fictieve overwaarde fictieve overwaarde 1 verdienerdoorstromer 2 verdienerdoorstromer 40% % 174% 30% % 150% 20% % 131% 10% % 116% 0% 0 70% 105% 3.2 De betaalbaarheidspercentages van de verschillende woningtypen De betaalbaarheidsanalyse van woningtypen in combinatie met starters en doorstromers op de woningmarkt geeft een genuanceerder beeld over de betaalbaarheid van de verschillende marktsegmenten bijvoorbeeld de betaalbaarheid van Tussenwoningen voor tweeverdienende starters. De berekening van de betaalbaarheidspercentages van vijf door de NVM onderscheiden woningtypen - appartement, tussenwoning, hoekwoning, 2-onder-1-kapwoning en vrijstaande woning - vindt op dezelfde manier plaats als voor de gemiddelde koopwoning. Hierbij wordt het maximale leenbedrag van een specifiek huishouden vergeleken met het benodigde bedrag dat nodig is om het gemiddelde woningtype plus kosten koper te kunnen financieren. Bij een percentage 100 is het betreffende woningtype betaalbaar. Het resultaat van deze benadering voor het 3 e kwartaal 2014 is te zien in onderstaande tabel 2. 8

9 Tabel 2. NVM-Betaalbaarheidspercentage Woningtype Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Woningtype* Starters** Doorstromers*** 106% financiering 80% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener Appartement ( 168 duizend) 84% 126% 111% 167% Tussenwoning ( 189 duizend) 75% 112% 99% 148% Hoekwoning ( 208 duizend) 68% 102% 90% 135% 2-1-kapwoning ( 253 duizend) 56% 84% 74% 111% Vrijstaande woning ( 337 duizend) 42% 63% 55% 83% Gemiddelde woning ( 214 duizend) 66% 99% 87% 131% * Mediane transactieprijs 3 e kwartaal 2014 ** 6% kostenkoper *** Doorstromer met 20% overwaarde In vergelijking met het vorige kwartaal is de betaalbaarheid voor zowel éénverdieners als tweeverdieners verbeterd. Ook voor alle woningtypen geldt dit, behalve voor hoekwoningen en tweekappers. Deze zijn iets in prijs gestegen, waardoor de betaalbaarheid van dit woningtype licht verslechtert. Tabel 3. Ontwikkeling betaalbaarheid vs Koopwoning betaalbaar bij percentage 100% Woningtype Starters Doorstromers 106% financiering 80% financiering Eenverdiener Tweeverdiener Eenverdiener Tweeverdiener Appartement 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% Tussenwoning 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% Hoekwoning -0,2% -0,2% -0,2% -0,2% 2-1-kapwoning -0,3% -0,3% -0,3% -0,3% Vrijstaande woning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Gemiddelde woning 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 9

10 4 Vooruitblik op de betaalbaarheid van koopwoningen in 2014 Conclusie De theoretische betaalbaarheid is hoger dan ooit en in het derde kwartaal flink gestegen. Oorzaken zijn de gestegen lonen, de licht gedaalde woningprijs en de alsmaar verder dalende hypotheekrente. Voor wat betreft de werkelijke betaalbaarheid, de verhouding tussen de woningprijs en de maximaal te verkrijgen hypotheek, is het beeld anders. Deze is slechts marginaal verbeterd. Omdat de toetsrente ongewijzigd is gebleven, is de verbetering alleen te danken aan de in het derde kwartaal licht gedaalde woningprijs Economie De economische vooruitzichten zijn sinds lange tijd weer goed te noemen. Het Centraal Planbureau verwacht een voorzichtige groei van de economie in 2014 van 0,75%. In de jaren daarna volgt verder herstel. Ook neemt na jaren van daling de huishoudensconsumptie naar verwachting toe in De werkloosheid zal in 2014 nog verder toenemen, maar daarna geleidelijk teruglopen. Huishoudensinkomen Het bruto modaal inkomen ligt in euro hoger dan in 2013, op 35 duizend euro, en zal in 2015 naar verwachting weer met 500 euro toenemen. De koopkracht van huishoudens neemt dit jaar 1,5% toe en in ,5%. Rente De rentestand is op dit moment zeer laag en dus gunstig. Verontrustend is dat Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond constateren dat de winstmarges van banken op hypotheken weer toenemen. Positief daarentegen zijn de berichten over een drietal pensioenfondsen die gezamenlijk de hypotheekmarkt betreden en zo de concurrentie bevorderen. De toetsrente blijft komend kwartaal op 5 procent. Woningprijzen De woningprijzen zijn dit kwartaal met 0,3% licht gedaald. Vergeleken met vorig jaar liggen de prijzen 3,9% hoger dan vorig jaar. De NVM verwacht dat de prijzen dit jaar niet veel verder zullen stijgen. 10

11 Vertrouwen en regulering Verschillende woningmarktindicatoren die het vertrouwen meten laten een flinke stijging zien, en ook met de economie lijkt het inmiddels weer de goede kant op te gaan. Minder gunstig is dat de NHG-grens de komende jaren in stapjes verder verlaagd wordt, en per 1 januari 2015 de Loan-to- Value verder omlaag gaat (van 104% naar 103%)). Hierdoor zal meer eigen geld meegenomen moeten worden bij aankoop van een woning. 11

12 5 Toelichting: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken Binnen de betaalbaarheidsanalyse wordt de kans op een stijging of daling van de prijs op de huizenmarkt beoordeeld naar de mate waarin een koopwoning te betalen is. Een maatstaf van de betaalbaarheid geeft in de tijd weer of het voor een consument aantrekkelijk is een huis te kopen. Als dit het geval is zal als gevolg daarvan de vraag naar koopwoningen kunnen stijgen, wat stijgende huizenprijzen mogelijk maakt en vice versa. De betaalbaarheid van koopwoningen wordt weergegeven met een Betaalbaarheidsindex en met specifieke 'betaalbaarheidpercentages' voor éénverdieners, tweeverdieners, starters en doorstromers op de woningmarkt. Uiteraard verschaffen deze indicatoren slechts een geaggregeerd ( gemiddeld ) beeld van de koopwoningmarkt. 5.1 De NVM-Betaalbaarheidsindex De betaalbaarheidsindex laat zien hoe de betaalbaarheid van de gemiddelde koopwoning in de tijd verandert ten opzichte van een basisjaar (1975=100), en of de stand van de betaalbaarheid relatief hoog of laag is in vergelijking met eerdere perioden. De 'betaalbaarheid van de woonlasten' vergelijkt het consumenteninkomen met de financieringslasten van de koopwoning. De cijfers van de betaalbaarheidsindex zijn vanaf 1975 op maandbasis berekend met de landelijk gewogen mediane NVM-transactieprijs van bestaande koopwoningen, met de gemiddelde loonontwikkeling (bron: CBS) en met hypothecaire rentelasten op basis van de gemiddelde 5-jaars rente van een annuïteitenlening met NHG (bron: De Hypotheekshop). De betaalbaarheidsindex is ontwikkeld door de UvA voor de NVM en later overgenomen door de NVM. 5.2 Het NVM-Betaalbaarheidspercentage Het betaalbaarheidspercentage is een maatstaf die het betaalbaarheidsniveau in absolute zin weergeeft voor een bepaald huishoudentype. Het percentage is berekend als de verhouding tussen de maximale hypotheeklening en de gemiddelde woningprijs inclusief kosten koper. De maximale hypotheeklening wordt berekend op basis van de financieringslastpercentages van het NIBUD, met de door het Contact Orgaan Hypothecair Financiers vastgestelde toetsrente (bron: NVB) en het bruto modaal inkomen (bron: CPB). Voor het vaststellen van de financieringslastpercentages voor tweeverdieners wordt het tweede inkomen voor een derde meegeteld. Bij de uiteindelijke vaststelling van de maximale hypotheek telt het tweede inkomen voor de helft mee. Er wordt uitgegaan van een 30-jarige annuïteitenlening. Voor de gemiddelde woningprijs inclusief kosten koper wordt uitgegaan van de landelijk gewogen mediane NVM-transactieprijs van bestaande 12

13 koopwoningen, beschikbaar per woningtype. Voor een starter geldt een financieringslast van 106%, voor een doorstromer een financieringslast van 80%. Bij een percentage van 100% is de gemiddelde koopwoning precies betaalbaar (>100% goed betaalbaar; <100% slecht betaalbaar). De specifieke betaalbaarheidspercentages in Tabel 1 en 2 zijn verbonden met verschillende soorten huishoudens en woningtypen. Hierdoor is een genuanceerder oordeel mogelijk over de betaalbaarheid op de woningmarkt. 13

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2007 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 1,2% in het 4 e kwartaal van 2007. De stijging van de prijs per m 2 is met 0,3% veel lager. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -0,3% licht in het 3 e kwartaal van 2008. De prijs per m 2 stijgt daarentegen licht met 0,3%. De prijsontwikkeling

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2008 De prijs van de gemiddelde verkochte woning stijgt met 0,4% in het 1e kwartaal van 2008. De stijging van de prijs per m2 is met 0,7% iets hoger. De stijging

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008 1998-2 1998-4 1999-2 1999-4 2000-2 2000-4 2001-2 2001-4 2002-2 2002-4 2003-2 2003-4 2004-2 2004-4 2005-2 2005-4 2006-2 2006-4 2007-2 2007-4 2008-2 2008-4 Bijlage I: Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2008

Nadere informatie

Hypotheek Index Q2 2017

Hypotheek Index Q2 2017 Hypotheek Index Q2 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Sterke groei jonge huizenkopers Het aandeel jonge starters op de woningmarkt is in het tweede kwartaal van 2017 sterk

Nadere informatie

Stijging woningoverdrachten

Stijging woningoverdrachten Stijging woningoverdrachten Positieve noot: meer transacties In het tweede kwartaal wisselden 34.628 woningen van eigenaar, een stijging van 17,3% ten opzichte van een jaar geleden. Op jaarbasis gaat het

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 4E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker, de grootste onafhankelijke

Nadere informatie

Hypotheek Index Q4 2017

Hypotheek Index Q4 2017 Hypotheek Index Q4 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling hypotheekbedrag Randstad In de Randstad is nog steeds een stijging zichtbaar van het gemiddeld hypotheekbedrag.

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 8 Overall conclusie De kredietcrisis zorgt voor een terugval van de economische bedrijvigheid in Nederland die sinds het begin van de jaren tachtig niet is voorgekomen.

Nadere informatie

Hypotheek Index Q3 2017

Hypotheek Index Q3 2017 Hypotheek Index Q3 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Een hypotheek met een rentevaste periode van 30 jaar wint sterk aan populariteit ten

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 7 0,0 0, 0,20 0, 0,10 0,05 0,00 16 201 Het dieptepunt voorbij In 2012 werd de Amsterdamse woningmarkt hard geraakt door de Europese Schuldencrisis. De Amsterdamse woningmarkt verloor in 2012 in toenemende

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. (NVM regio n. Kennemerland) 2 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. (NVM regio n. Kennemerland) 2 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. (NVM regio n. Kennemerland) 2 e kwartaal 2017 15-7-2017, Alkmaar De cijfers in deze rapportage zijn gebaseerd op door NVM-makelaars aan- en afgemelde koopwoningen bestaande

Nadere informatie

Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi. Huizen, 11 oktober Geachte heer, mevrouw,

Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi. Huizen, 11 oktober Geachte heer, mevrouw, Persbericht woningmarktcijfers 3 e kwartaal 2018 NVM afdeling t Gooi Huizen, 11 oktober 2018 Geachte heer, mevrouw, Donderdag 11 oktober 2018, zijn na 10.00 uur de marktcijfers bekend gemaakt van het 3

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 2 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 2 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland 2 e kwartaal 2018 12-7-2018, Alkmaar 1 Welkom bij regionale analyse van de regio (noord) Kennemerland*. Deze rapportage is gemaakt door VLIEG

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 4e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 4e kwartaal 2013 NVM Data & Research 9-1-2014 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen Nuenen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 62 Oss eo. 2e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 62 Oss eo 2e kwartaal 2013 NVM Data & Research 11-7-2013 Gebiedsindeling: Regio 62 Oss eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Oss Alle plaatsen Maasdonk Alle plaatsen Landerd Alle plaatsen

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2017

Hypotheek Index Q1 2017 Hypotheek Index Q1 2017 De Hypotheker vergeleek de cijfers in 2017 met die van 2016. Ontwikkeling rentevaste periode Ten opzichte van een jaar geleden wint een hypotheek met een rentevaste periode van

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 4 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 4 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland 4 e kwartaal 2018 10-1-2019, Alkmaar 1 Welkom bij regionale analyse van de regio (noord) Kennemerland*. Deze rapportage is gemaakt door VLIEG

Nadere informatie

Zeepbel of duurzaam herstel?

Zeepbel of duurzaam herstel? Zeepbel of duurzaam herstel? plus antwoorden op andere huizenmarktvragen, die u aan een econoom wilt stellen Marten van Garderen ING NL Economisch Bureau Hypothekencongres, 21 september 2017 De woningmarkt

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 6 en 7. Door de dalende woningprijzen groeit het aantal huizen dat onder water staat. Onder water staan betekent dat de waarde van de woning lager is

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 BIJLAGE II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit in 1 naar verwachting met 1¼%. Voor komend jaar wordt een groei van 1¾% voorzien. De toename van

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 9 Overall conclusie In de tweede helft van 8 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 9 en 1 zijn in

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen verder De prijzen voor bestaande koopwoningen zijn in het derde kwartaal van 211 voor het vierde achtereenvolgende kwartaal gedaald. Op basis van de index

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013

Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo. 3e kwartaal 2013 Regionale Analyse Regio 71 Eindhoven eo 3e kwartaal 2013 NVM Data & Research 10-10-2013 Gebiedsindeling: Regio 71 Eindhoven eo Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Best Alle plaatsen Eindhoven Alle plaatsen

Nadere informatie

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 1 e kwartaal , Alkmaar

Regionale Analyse. Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland. 1 e kwartaal , Alkmaar Regionale Analyse Alkmaar e.o. NVM regio (noord) Kennemerland 1 e kwartaal 2018 12-4-2018, Alkmaar 1 Welkom bij regionale analyse van de regio (noord) Kennemerland*. Deze rapportage is gemaakt door VLIEG

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april Regio Den Haag Sprekende Cijfers 2014-1 Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Woningmarkt Pagina 1 van 9 regio Den Haag april 2014 Regio Den Haag Inleiding Robert Kuiper Rudi van Wechem Voor u

Nadere informatie

Woningmarkt landelijk 2018 (KW3)

Woningmarkt landelijk 2018 (KW3) In het derde kwartaal van 218 werden volgens het CBS/Kadaster 56.921 woningen verkocht. Dat is 7,3% minder dan in het derde kwartaal van 217 en 7,5% meer dan in het tweede kwartaal van 218. De verkoop

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot. 2e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 70 Tilburg Oirschot 2e kwartaal 2012 NVM Data & Research 12-7-2012 Gebiedsindeling: Regio 70 Tilburg Oirschot Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Goirle Alle plaatsen Haaren Biezenmortel

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 15 De Europese Schuldencrisis laat zijn sporen na In de vorige uitgave van WOON Amsterdam, najaar 2011, concludeerden we: Het is de onzekerheid over de toekomst die de markt afremt. Als het gaat om de

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Kwartaalbericht Woningmarkt

Kwartaalbericht Woningmarkt Markt voor bestaande woningen Woningprijzen dalen minder snel In het eerste kwartaal van 212 daalden de prijzen op basis van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS/Kadaster met 1,% op kwartaalbasis.

Nadere informatie

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012

Regionale Analyse Regio 38 het Gooi. 1e kwartaal 2012 Regionale Analyse Regio 38 het Gooi 1e kwartaal 2012 NVM Data & Research 5-4-2012 Gebiedsindeling: Regio 38 het Gooi Gemeenten: Waarvan de plaatsen: Baarn Alle plaatsen Eemnes Alle plaatsen Loenen Nigtevecht

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor oktober 211 (cijfers t/m september 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en

Nadere informatie

NVM Data & Research

NVM Data & Research NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 4e kwartaal 2010 NVM Data & Research 13-1-2011 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het aantal verkochte

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht; ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding. Koopmarkt: stijgende prijzen en afnemend aanbod

Woningmarktmonitor provincie Utrecht; ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding. Koopmarkt: stijgende prijzen en afnemend aanbod DATUM 24 mei 218 PROJECTNUMMER 34.17 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie ; ontwikkelingen koop- en huurmarkt Inleiding Eind maart is de provinciale woningmarkt ge-update waarbij de ontwikkelingen

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG

Gemiddelde hypotheekrentes in 2012 met NHG rente rente Datum: 2 januari 2013 Terugblik renteontwikkeling 2012: de hypotheekmarkt is dood 2012 was een heel saai jaar. Er waren maar heel weinig wijzigingen in de hypotheekrentes. Je kunt wel zeggen

Nadere informatie

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de

Overall conclusie. Vacatures. beeld opleveren. van de economie van 3,5%, voor ,25%. De consumptie blijft naar verwachting stabiel, maar de he Ontwikkelingen taal 29 Overall conclusie In de tweede helft van 28 sloeg de kredietcrisis ook in Nederland over naar de rest van de economie. De vooruitzichten voor 29 en 21 zijn in recordtempo verslechterd.

Nadere informatie

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen

Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen Laagste verkoopaantallen sinds dieptepunt crisis Woningmarkt in eerste kwartaal verder onder druk door scherpe financieringseisen NVM wil dialoog met banken over doorgeschoten hypotheekeisen Nieuwe werkelijkheid

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Onderdeel Economische groei Inflatie Producentenvertrouwen Consumptie Omzet detailhandel Consumentenvertrouwen Hypotheken Hypotheek- en kapitaalmarktrente

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

PBK bericht 2 e kwartaal 2016

PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Webartikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel PBK bericht 2 e kwartaal 2016 Juli 2016 CBS Webartikel, juli 2016 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex Bestaande

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, tweede kwartaal 2009

Rapport VBO Woonindex. Kwartaalrapportage, tweede kwartaal 2009 Rapport VBO Woonindex Kwartaalrapportage, tweede kwartaal 2009 1 inleiding Vanaf het tweede kwartaal van 2004 publiceert VBO Makelaar ieder kwartaal de VBO Woonindex. De VBO Woonindex meet de stemming

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Huizenkoper wordt steeds ouder

Huizenkoper wordt steeds ouder Gem. leeftijd koper (jongste verkrijger) Huizenkoper wordt steeds ouder Oktober 218, Hans Wisman en Paul de Vries Hoofdconclusies: - De huizenkoper wordt steeds ouder. Momenteel is de gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Senioren Doorstromers Krap aanbod Starters

Senioren Doorstromers Krap aanbod Starters In april 219 presenteerde het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Wonen het rapport Ruimte voor wonen, WoON218. Dit is de weerslag van een driejaarlijks landelijk onderzoek naar de woningmarkt. Het onderzoek

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Prijzen dalen verder

Prijzen dalen verder Prijzen dalen verder Transactieprijzen dalen sneller In het tweede kwartaal van 212 zijn de transactieprijzen van bestaande koopwoningen verder gedaald. Op basis van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen

Nadere informatie

Marktontwikkeling koopwoningen

Marktontwikkeling koopwoningen 0,0 0,2 0, 0, 0,10 0,0 0,00 9 Woningen worden weer verkocht als (te) warme broodjes De verkoopquote is sinds het vierde kwartaal van 1 gestegen van % naar 2%, een stijging van procentpunten. De verkoopquote

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009

ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 Onderzoeksrapport Directie Beleid, Stafafdeling Onderzoek ONTWIKKELING KOOPMARKT DEN HAAG EN HAAGLANDEN, 1 e helft 2009 EN 3 E KWARTAAL 2009 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Beleid / Onderzoek December

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Thermometer economische crisis

Thermometer economische crisis 9 Thermometer economische crisis oktober 20 Bestuursinformatie 07//20 gemeente Utrecht Inleiding In deze negende Thermometer economische crisis worden de recente ontwikkelingen op belangrijke gemeentelijke

Nadere informatie

De kredietcrisis is sinds 2008 omgeslagen

De kredietcrisis is sinds 2008 omgeslagen WONINGMARKT IN DE UITVERKOOP Starters slaan hun slag! Woningprijzen in Nederland dalen al sinds 2008. De gevolgen zijn groot: inmiddels staan naar schatting een miljoen huishoudens onder water. Echter,

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst

Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Trends op de markt van koopwoningen en de hypotheekmarkt: verleden, heden en toekomst Peter Boelhouwer 17-09-2015 Delft University of Technology Challenge the future Inhoud Was de crisis op de Nederlandse

Nadere informatie

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012

IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 IG&H Consulting & Interim Make strategy work! Augustus 2012 IG&H Hypotheekupdate Q2 2012 Geachte relatie, Hierbij ontvangt u de IG&H Hypotheekupdate voor het 2 e kwartaal van 2012. Wij wensen u veel leesplezier

Nadere informatie

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl

Woningmarkt Nederland Analyse e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Woningmarkt Nederland Analyse 2013 1 e halfjaar, Woningmarktcijfers.nl Fors minder woningtransacties De woningmarkt laat in de eerste zes maanden van 2013 nog geen teken van herstel zien. In deze periode

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 4 e kwartaal 2014 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Zicht op de Gelderse koopmarkt

Zicht op de Gelderse koopmarkt Zicht op de Gelderse koopmarkt Cijfers ontwikkelingen op de koopmarkt eerste helft 218 In september 218 is de Gelderse woningmarktmonitor geactualiseerd met de laatste cijfers over de koopmarkt. Per regio

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2012

COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2012 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010)

Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Crisismonitor Drechtsteden juni 2010 (cijfers tot en met april 2010) Er zijn enkele voorzichtig positieve ontwikkelingen waar te nemen op de arbeidsmarkt en woningmarkt. Dat is kort gezegd de conclusie

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (hoofdrapport) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie