ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE WONINGMARKT. van de bestaande koopwoningen. 3 e kwartaal 2015"

Transcriptie

1 ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 3 e kwartaal 2015

2 De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna de NVM ) behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten op dit document voor. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM. Gebruik of openbaarmaking van deze informatie door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVM is niet toegestaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van dit document. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de NVM aan de samenstelling van dit document en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de NVM geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De NVM zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter. 2

3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Transacties Aantal verkopen Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Aantal verkopen op jaarbasis Verkocht onder voorbehoud Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Transactieprijs per vierkante meter van de gemiddeld verkochte woning Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Verkooptijden Vergelijking met een jaar eerder Verkopen naar verkooptijdklassen Marktstemming(sindicator) Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Aanbod Aantal woningen in aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Vraagprijzen van het aanbod Vergelijking met een kwartaal eerder Vergelijking met een jaar eerder Looptijd van het aanbod Vergelijking met een kwartaal / jaar eerder Aanbod naar looptijdklassen Overige kengetallen woningmarkt Verschil vraag-verkoopprijs NVM Krapte-indicator Verkoopquote Instroomquote Intrekkingen Vraagprijsaanpassingen Bijlage 1 Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Bijlage 2 Voorlopige en definitieve cijfers Bijlage 3 Uitleg over rekenmethodiek NVM

4 1 Samenvatting Dit document beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse woningmarkt in zijn totaliteit. De regionale verschillen in Nederland zijn echter groot. Een conclusie over een regio vraagt daarom altijd een nadere bestudering van de regionale woningmarktontwikkelingen. Na een uitstekend eerste halfjaar heeft het 3 e kwartaal 2015 verrassend veel transacties opgeleverd. De NVM registreerde verkopen van bestaande koopwoningen, 27% meer dan een jaar geleden. Op de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het naar schatting om totaal transacties. De laatste vier kwartalen registreerde de NVM in totaal meer dan transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars, hetgeen neerkomt op transacties voor de gehele markt. De prijs is in het 3 e kwartaal 2015 met -0,3% licht gedaald in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijsontwikkeling in vergelijking met een jaar eerder is +4,2%. De prijs van de gemiddeld verkochte woning ligt nog bijna 12% onder het niveau bij de start van de crisis, maar wel 8% hoger dan op het dieptepunt. De vierkantemeterprijs van een gemiddeld verkochte woning is het 3 e kwartaal 2015 met 0,5% gestegen tot gemiddelde Het verschil met de gewone prijsontwikkeling duidt op de verkoop van kleinere woningen in het 3 e kwartaal. De looptijd van verkochte woningen bedraagt nu 98 dagen en is daarmee hard gedaald. De dalende tendens bij het aanbod houdt aan. Er staan halverwege het 3 e kwartaal 2015 ruim woningen in aanbod bij NVM-makelaars. Er is sprake van een stevige daling van 12,6% in vergelijking met een jaar geleden. Voor de totale markt betekent dit een aanbod aan bestaande koopwoningen van om en nabij Aan de daling van de vraagprijs lijkt een einde te komen. In het 3 e kwartaal 2015 is de vraagprijs in vergelijking met een jaar eerder nog miniem met 0,1% gedaald. De gemiddelde vraagprijs bedraagt nu Vanaf de vraagprijspiek in 2008 is de vraagprijs met ruim 12% gedaald. Woningen, die nu in het aanbod staan, staan gemiddeld 337 dagen te koop. 1 op de 5 woningen staat 3 jaar of langer in de verkoop. Het verschil tussen oorspronkelijke vraag- en verkoopprijs daalt verder tot 4,4%. Het verschil tussen de laatste vraagprijs en verkoopprijs daalt naar 3,8%. Een potentiële koper kon in het 3e kwartaal 2015 kiezen uit 11 woningen (= krapte-indicator). De verkoopquote in het 3e kwartaal 2015 bedraagt 21%. De verkoopquote van nieuw aanbod is verder gestegen en komt uit op 28%, een stevige stijging. De instroomquote ligt in het 3e kwartaal 2015 met 30% 7 procentpunten hoger dan een jaar eerder. Er zijn opnieuw ruim woningen ingetrokken. De intrekquote is met 5,1% laag. 60% van de woningen in het aanbod heeft geen vraagprijswijziging ondergaan, wederom een iets groter aandeel dan een kwartaal eerder. Van alle transacties uit het afgelopen kwartaal is 73% verkocht vanuit de eerste vraagprijs. De cijfers die de NVM presenteert voor het 3e kwartaal 2015 zijn voorlopig. In bijlage 2 zijn de definitieve cijfers voor het 2e kwartaal 2015 opgenomen. Ook is in bijlage 3 uitleg te vinden over de berekeningsmethodiek die de NVM hanteert. 4

5 Transacties 2.1 Aantal verkopen Na een uitstekend eerste halfjaar zijn ook in het zomerkwartaal veel woningen verkocht. De NVM-makelaars verkochten bestaande koopwoningen, hetgeen neerkomt op zo n woningen voor de totale woningmarkt. Het is daarmee het beste derde kwartaal sinds 2007, voor de crisis dus. De maatregelen, die de financieringsmogelijkheden voor kopers per 1 juli verder beperkten, lijken niet geleid te hebben tot een (extra) dip in het aantal transacties. Het aandeel tussenwoningen in de verkopen daalde tot het laagste punt sinds de metingen begonnen. Slechts 26,7% van de verkochte woningen is een tussenwoning. In de crisis lag dit 2 procentpunt hoger en in de periode voor de crisis gemiddeld op 30%. In mindere mate is ook het aandeel hoekwoningen dalende. Het aandeel appartementen kent juist een stijgende trend. In het 3 e kwartaal 2015 was 31,5% van de verkochte woningen een appartement, daarmee bleef het appartement het meest verkochte woningtype. Het aandeel vrijstaande woningen in de verkopen nam toe tot 14,1%, het hoogste percentage sinds Het definitieve aantal NVM-verkopen voor het 2 e kwartaal 2015 is uitgekomen op De NVM presenteerde eerder een voorlopig cijfer van verkochte woningen door NVM-makelaars Aantal verkochte woningen (NVM) Vergelijking met een kwartaal eerder In het 3 e (zomer-)kwartaal worden normaal gesproken minder woningen verkocht dan in het 2 e (lente-)kwartaal. Gemiddeld genomen 5% minder, blijkt uit de cijfers vanaf begin van deze eeuw. De daling van het aantal transacties is in het 3 e kwartaal 2015 met 2,7% in vergelijking met het kwartaal ervoor beperkt gebleven. Opvallend is dat de vrijstaande woningen meer verkocht werden dan het kwartaal ervoor (plus 2,9%). Van de appartementen werd een vergelijkbaar aantal verkocht. De verkopen van tussen-, hoek- en 2-onder-1-kapwoningen kenden een sterker dan gemiddelde daling in het aantal transacties, variërend van 4,9% tot 6,8%. 5

6 Vergelijking met een jaar eerder Voor het negende kwartaal op rij is er sprake van een stijging van het aantal transacties in vergelijking met het jaar ervoor. En opnieuw is er sprake van een flinke stijging, liefst 27,0%. De toename is daarmee nog sterker dan de NVM al verwachtte. Er is vooralsnog geen sprake van een afnemende groei van het aantal transacties. De toename is sterker dan gemiddeld bij de appartementen (+ 29,8%), 2-onder-1-kapwoningen (+29,5%) en vrijstaande woningen (+32,5%). Dat zijn dus het goedkoopste woningtype en de duurdere woningtypen. In de middengroepen (de tussen- en hoekwoningen) is de toename met respectievelijk 23,4% en 20,2% minder sterk Aantal verkochte woningen in 3e kwartaal (NVM) Tussenwoning 2-onder-1-kap woning 3209 Appartement Hoekwoning Vrijstaande woning Aantal verkopen op jaarbasis NVM-makelaars verkochten over de laatste 4 kwartalen bestaande koopwoningen. Daarmee ligt het niveau nog maar zo n 5% onder het niveau van verkopen op jaarbasis, dat we vlak voor de crisis kenden. Sinds het dieptepunt op de woningmarkt halverwege 2013 (rond de verkochte woningen op jaarbasis door NVM-makelaars) is het aantal transacties toegenomen met 67%. Op de totale bestaande koopwoningmarkt zijn naar schatting de afgelopen 4 kwartalen woningen verkocht. Wanneer we aantal verkopen op jaarbasis vergelijken met dat van net voor de crisis, dan is het aantal verkochte appartementen op jaarbasis inmiddels weer vergelijkbaar (nog slechts 1% lager). Ook de 2-onder-1-kapwoningen en vrijstaande woningen benaderen het niveau van voor de crisis, nu respectievelijk 3% en 4% lager dan het niveau vlak voor de crisis. Het aantal transacties op jaarbasis van tussenwoningen ligt nu nog 10% onder het niveau van vlak voor de crisis. 6

7 Aantal transacties op jaarbasis (NVM) Verkocht onder voorbehoud Dat het aantal transacties hoger is uitgekomen dan de NVM vooraf voorspelde, heeft vooral te maken met de eerste weken van het 3 e kwartaal De beperkende voorwaarden met betrekking tot de financiering, die ingingen op 1 juli 2015 zorgden niet alleen voor veel beweging op de woningmarkt in de weken voorafgaand, maar ook in de weken kort daarna. De laatste weken van het 3 e kwartaal 2015 presteerde de woningmarkt eigenlijk naar verwachting Ontwikkeling objecten verkocht onder voorbehoud belangrijke momenten Banken houden vast aan 106% Lenteakkoord Verkiezingen Nieuwe hypotheekregels Woonakkoord Verhoogde schenking Einde verhoogde schenking, strengere hypotheekregels = NVM openhuizen dag Aantreden kabinet Rutte II Woonakkoord door 1e kamer Verlaging NHG, extra beperking NIBUD Het aantal woningen dat de status verkocht onder voorbehoud (VOV) heeft gekregen, is een belangrijke maatgever voor het uiteindelijke aantal transacties. Het laat zien dat huizen in principe verkocht zijn op een bepaald moment, maar dat er nog ontbindende voorwaarden zijn, die de verkoop kunnen terugdraaien. De blauwe lijn laat het feitelijke aantal woningen verkocht onder 7

8 voorbehoud zien. Deze schommelen rond de rode trendlijn, die gebaseerd is op het aantal verkopen uit het verleden en rekening houdt met de seizoenstrend. De groene lijn geeft het aantal verkocht onder voorbehoud dat op basis van de uitgesproken verwachting van de NVM gerealiseerd zou moeten worden, rekening houdend met de seizoenstrend. 2.2 Transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning In het 3 e kwartaal 2015 is de prijs van de gemiddeld verkochte woning uitgekomen op euro. Een vrijstaande woning is verkocht voor gemiddeld euro, een appartement voor euro. Sinds het dieptepunt van de crisis zijn de transactieprijzen met ongeveer 8% gestegen. Prijzen van appartementen zijn sindsdien met bijna 10% toegenomen. De prijsontwikkeling van vrijstaande woningen is bezig met een inhaalrace en ligt inmiddels ook bijna 8% hoger. In vergelijking met het hoogtepunt vlak voordat de crisis inzette, is de gemiddelde prijsdaling nog bijna 12% (appartementen nog ruim 8% lager). Meer uitleg over de wijze waarop de NVM de ontwikkeling van de prijzen berekent, is terug te vinden in bijlage 3 van dit document Vergelijking met een kwartaal eerder Voor het eerst in 2 jaar tijd daalde de prijs van de gemiddeld verkochte woning kwartaal op kwartaal licht, met 0,3%. Voor een groot deel kan dit gezien worden als een correctie op de prijsstijging in het 2 e kwartaal 2015, waarin net wat grotere woningen zijn verkocht (zie hiervoor ook paragraaf 2.3). Deze correctie lijkt zich ook als een seizoenstrend te manifesteren in eerdere jaren. Van alle woningtypen steeg alleen de prijs van verkochte vrijstaande woningen, met 1,0%. De prijs van verkochte tussenwoningen daalde het sterkst met totaal 1,0%. 4% Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% De gele lijn is de gemiddelde prijsverandering per kwartaal over de laatste 4 kwartalen Vergelijking met een jaar eerder De laatste zes kwartalen blijkt de prijs van verkochte woningen op jaarbasis steeds rond de 4% hoger dan het jaar ervoor. In het 3 e kwartaal 2015 zijn de prijzen 4,2% hoger dan een jaar eerder. Er is dus sprake van een opwaartse trend in de prijzen. Zoals al eerder gezegd, lijkt de transactieprijs van vrijstaande woningen bezig aan een inhaalrace. In een jaar tijd stegen de prijzen van dit wo- 8

9 ningtype met 5,2%, vooral veroorzaakt door de verkoop van gemiddeld grotere vrijstaande woningen (zie ook paragraaf 2.3). De andere woningtypen kenden een prijsstijging variërend van 3,3% voor hoekwoningen tot en met 4,4% voor appartementen. 2.3 Transactieprijs per vierkante meter van de gemiddeld verkochte woning De vierkantemeterprijs geeft naast een correctie voor woningtype en regio ook een correctie voor de grootte van de woning. Hoewel voor de consument en de pers minder interessant, geeft het cijfer in principe een accurater beeld van de prijsontwikkeling in de woningmarkt dan de gewone transactieprijs. De vierkantemeterprijs van de gemiddeld verkochte woning komt in het 3 e kwartaal 2015 uit op euro. De vierkante meterprijzen van tussenwoningen liggen met euro het laagst en die van appartementen het hoogst (2.272 euro) Vergelijking met een kwartaal eerder Anders dan de transactieprijs van de gemiddeld verkochte woning, is de vierkantemeterprijs in het 3 e kwartaal 2015 wel toegenomen met 0,5%. Het geeft aan dat de woningen die in het 3 e kwartaal 2015 verkocht zijn, gemiddeld wat kleiner zijn geweest dan een kwartaal eerder. Het is het 9 e kwartaal op rij dat de vierkantemeterprijs toe is genomen in vergelijking met een kwartaal eerder. De vierkantemeterprijs van de duurdere woningtypen (2-onder-1-kapwoning en vrijstaand) nam met respectievelijk 1,0% en 1,1% het sterkst toe. 3% M2-Transactieprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering per kwartaal over de laatste 4 kwartalen Vergelijking met een jaar eerder De ontwikkeling van de vierkantemeterprijs op jaarbasis is al een zestal kwartalen vrij stabiel met een stijging van om en nabij de 3,5%. Dat percentage ligt wat lager dan die van de gewone transactieprijs. Opvallend is dat de vrijstaande woning van de woningtypen de minst sterke stijging van de vierkantemeterprijs kent (plus 2,1%), terwijl bij de gewone prijs de stijging juist het sterkst is. De toename van de vierkantemeterprijs is bij tussenwoningen het hoogst met 4,2%. 2.4 Verkooptijden De verkooptijden (looptijden van verkochte woningen) zijn gecorrigeerd voor intrekken/aanmelden. Van woningen die uit het aanbod worden gehaald en binnen twee weken opnieuw zijn aangeboden wordt de verkooptijd doorgeteld. De verkooptijd van de gemiddeld verkochte woning is in het 3 e kwartaal 2015 uitgekomen op gemiddeld 98 dagen (ruim 3 maanden) en daarmee voor het eerst sinds eind 2008 onder de 100 dagen. De tussenwoning is sinds 2010 het snelst verkopende woningtype met, in het 3 e kwartaal 2015, een verkooptijd van 68 dagen. In 2008 werden voor het 9

10 laatst zulke lage verkooptijden gerealiseerd. Een vrijstaande woning kent traditioneel de langste verkooptijd, dit kwartaal 177 dagen. De verkooptijd van een appartement bedraagt gemiddeld 94 dagen. De verkooptijden van de verkochte woningen zeggen niets over de ontwikkeling van de looptijden binnen het bestaande aanbod (zie paragraaf 3.3 over looptijd van het aanbod ) Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar eerder liggen de gemiddelde verkooptijden 17% lager. De daling varieert echter sterk per woningtype. De verkooptijd van de vrijstaande woning is in een jaar tijd met ruim 10% gedaald, terwijl de verkooptijd van een tussenwoning en 2-onder-1-kapwoning met meer dan 20% het sterkst daalden Verkooptijden verkochte woningen in dagen (NVM) Verkopen naar verkooptijdklassen Het aandeel van de woningen, die binnen 1 kwartaal verkocht worden, neemt toe. Was het een jaar geleden nog 46%, inmiddels is 53% van de verkopen een woning die binnen het kwartaal verkocht is. Minder dan 17% van de verkopen heeft een jaar of langer te koop gestaan, terwijl dat er een jaar geleden nog ruim 20% waren. In absolute aantallen zijn er overigens wel meer woningen verkocht met een verkooptijd van 1 jaar of langer, namelijk nu tegenover een jaar geleden. Toch blijven de woningen, die om uiteenlopende redenen al lang op de markt zijn, het belangrijkste aandachtspunt van de huidige woningmarkt. 2.5 Marktstemming(sindicator) In het 3 e kwartaal 2015 is voor een totaal van 9,0 miljard euro aan woningtransacties afgesloten. Dit bedrag komt tot uitdrukking in de marktstemmingsindicator: deze geeft de som van de transactieprijzen van verkochte woningen weer, ofwel het totale geldvolume gemoeid met de verkoop van woningen. De indicator wordt beïnvloed door de prijs van woningen, alsmede het aantal verkopen Vergelijking met een kwartaal eerder 10

11 Met 9,0 miljard euro aan transacties ligt de marktstemmingsindicator 2,4% lager dan een kwartaal eerder. De beperkte daling is het gevolg van een lichte daling in het aantal transacties en in de prijs van de gemiddeld verkochte woning. Bij de vrijstaande woningen is echter sprake van een stijging met 4,4% Vergelijking met een jaar eerder In vergelijking met een jaar eerder liggen de marktstemmingsindicatoren met 33% flink hoger. Zowel de transactieprijzen als het aantal transacties ligt duidelijk hoger dan een jaar eerder. Ook hier springt de marktstemmingsindicator voor vrijstaande woningen er met een plus van ruim 39% bovenuit. 3 Aanbod 3.1 Aantal woningen in aanbod Halverwege het 3 e kwartaal 2015 (de peildatum voor het aanbod) stonden bestaande woningen te koop bij NVM-makelaars. In de totale bestaande koopwoningmarkt gaat het dan om naar schatting woningen in aanbod. De dalende trend zet hiermee verder door. Sinds het 2 e kwartaal 2015 is de vrijstaande woning sinds lange tijd (2 e kwartaal 2008) het meest voorkomende woningtype in het aanbod. In de tussenliggende periode bleek het appartement altijd het sterkst vertegenwoordigde woningtype in het aanbod. In het 3 e kwartaal 2015 is 29,3% van alle te koop staande woningen een vrijstaande woning. In het aanbod zijn relatief steeds minder tussenwoningen te vinden. Voor de crisis waren 21 à 22 op de 100 woningen in het aanbod een tussenwoning, inmiddels zijn dat er nog maar 18 op de Vergelijking met een kwartaal eerder Procentueel gezien kende het 3 e kwartaal 2015 de sterkste daling van het aanbod in vergelijking met het kwartaal ervoor sinds Het gaat om een daling van 5,6%. Het staande aanbod van de goedkopere woningtypen daalde het hardst: 7,5% bij de tussenwoningen en 7,2% bij de vrijstaande woningen. Het aanbod van vrijstaande woningen daalde met 2,0% slechts beperkt Ontwikkeling aantal woningen in aanbod (NVM) Tussenwoning 2-onder-1-kap woning Appartement Hoekwoning Vrijstaande woning Vergelijking met een jaar eerder 11

12 Het aanbod bevindt zich inmiddels bijna 3 jaar in een dalende tendens. Eind 2012 stonden bij NVM-makelaars een recordaantal van ruim bestaande koopwoningen te koop. Sindsdien is het aanbod met ruim woningen teruggelopen (ofwel bijna 25% gedaald). De daling in het aanbod lijkt ook te versnellen. De daling van het aanbod op jaarbasis met 12,6% betekent in ieder geval een record voor deze eeuw. Dat zijn ruim woningen minder. Hoe goedkoper het woningtype is, hoe sterker het aanbod in een jaar tijd is afgenomen. Het aanbod van het goedkoopste woningtype, het appartement, is in een jaar tijd het sterkst afgenomen (-17,7%). Gevolgd door de tussenwoning (-14,1%), hoekwoning(-13,3%), 2-onder-1-kapwoning (-11,1%) en tot slot de vrijstaande woning (-6,7%). Theoretisch gezien duurt het nu nog bijna een jaar om het huidige aanbod van bestaande koopwoningen te verkopen (uitgaande van de veronderstelling dat er geen nieuw aanbod bij zou komen en de aantallen verkopen op het huidige niveau blijven). Op het dieptepunt van de markt was dit bijna 2 jaar en 2 maanden. Voor het eerst sinds de crisis zich manifesteerde is theoretische verkooptijd tot onder het jaar gedaald. 3.2 Vraagprijzen van het aanbod De vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning bedraagt halverwege het 3 e kwartaal euro. De vraagprijs van het gemiddelde appartement bedraagt euro, terwijl de vraagprijs van de gemiddeld vrijstaande woning euro bedraagt. De vraagprijs van de in aanbod staande woningen verschilt flink van de transactieprijzen. De groep woningen die verkocht wordt, is anders van samenstelling (o.a. type/regio) dan de groep woningen die in het aanbod staat. Sinds het begin van de crisis is de vraagprijs van de gemiddeld in aanbod staande bestaande koopwoning bij NVM-makelaars gedaald met 12,3%. Hierbij is gecorrigeerd voor regio en type Vergelijking met een kwartaal eerder De vraagprijs voor de gemiddelde woning is het afgelopen kwartaal licht gestegen met 0,3%. De vraagprijs voor het gemiddeld te koop staande appartement daalde met 0,3%, terwijl deze voor de andere woningtypen wat toenam (variërend van 0,2% tot 0,8%). Kwartaal-op-kwartaal gezien lijkt het erop dat de jarenlange daling van de vraagprijzen omgebogen is naar een stijging. Of de stijging doorzet, is nog niet zeker. 1,0% Vraagprijsontwikkeling kwartaal op kwartaal (NVM) 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5% De oranje lijn is de gemiddelde prijsverandering over de laatste 4 kwartalen 12

13 13

14 8% 7% 8% 9% 10% 9% 10% 9% 15% 12% 15% 14% 18% 19% 17% 17% 18% 20% 20% 24% 22% Vergelijking met een jaar eerder De daling van de vraagprijzen op jaarbasis lijkt voorbij. Het afgelopen kwartaal bleek de vraagprijs van de gemiddeld te koop staande woning nog slechts 0,1% lager te liggen dan een jaar eerder. De vraagprijs van appartementen daalde met 1,4% het sterkst, die van vrijstaande woningen steeg met 0,9% juist het sterkst. 3.3 Looptijd van het aanbod De looptijd van het aanbod is een maatstaf die niet verward dient te worden met de looptijd van verkochte woningen. De looptijd van de in aanbod staande woningen is het gemiddelde aantal dagen dat de te koop staande woningen op een bepaald moment te koop staan. Halverwege het 3 e kwartaal 2015 staat een woning in het aanbod gemiddeld 337 dagen op de markt. Een vrijstaande woning in aanbod staat gemiddeld 433 dagen te koop. De tussenwoning in het aanbod staat gemiddeld 230 dagen te koop en is daarmee het best presterende woningtype Vergelijking met een kwartaal / jaar eerder De looptijd van het aanbod is in een kwartaal tijd maar nauwelijks veranderd. De aanbodlooptijden van het 3 e kwartaal 2015 zijn vergelijkbaar met die van een kwartaal eerder. In vergelijking met een jaar eerder zijn de verschillen groot. Gemiddeld is de looptijd van het aanbod ten opzichte van het 3 e kwartaal 2014 met 16,4% gedaald. Waarbij met name de daling van de looptijd van te koop staande tussenwoningen met bijna 25% spectaculair te noemen is (daling van 10 maanden tot 7,5 maanden) Aanbod naar looptijdklassen Het aandeel woningen dat 3 jaar of langer in aanbod staat, schommelt al drie kwartalen op rij rond 20%. Dat betekent dat 1 op de 5 woningen in het huidige aanbod al 3 jaar of langer op zoek is naar een koper. Ook staat er nog eens 26% tussen 1 en 3 jaar te koop. Hoewel er in absolute aantallen een daling is van het aantal lang te koop staande woningen, staat er een groep van ruim woningen een jaar of langer te koop. Halverwege 2013 waren dit er nog bijna woningen. De groep woningen in het aanbod, die niet profiteert van het herstel, wordt dus maar langzaam kleiner. 30% Aanbod onderverdeeld naar looptijdklassen (NVM) 25% 20% 15% 10% 5% 0% tot 1 kwartaal 1-2 kwartalen 2-3 kwartalen 3-4 kwartalen 1-2 jaar 2-3 jaar 3 jaar en langer Aanbod per 15 augustus 2014 Aanbod per 15 mei 2015 Aanbod per 15 augustus

15 Overige kengetallen woningmarkt 4.1 Verschil vraag-verkoopprijs Er wordt weer steeds meer vanuit de eerste vraagprijs verkocht en ook steeds meer aanbod dat kort op de markt is geweest. Het verschil tussen de oorspronkelijke en laatste vraagprijs daalt steeds verder. In het 3 e kwartaal 2015 komt het oorspronkelijke vraag-verkoopprijsverschil voorlopig uit op 4,4%. De ervaring leert dat het uiteindelijke vraag-verkoopprijsverschil toch nog een paar tiende procentpunten hoger uitkomt. Bij de goedkopere woningtypen ligt het oorspronkelijke vraag-verkoopprijsverschil rond 4% en bij appartementen ligt het daar zelfs al weer onder. Het verschil tussen de laatste vraagprijs en transactieprijs is uitgekomen op 3,8%. Hierbij is het verschil het kleinst bij appartementen (2,6%) en het grootst bij vrijstaande woningen (6,2%). 12% Verschil vraag-verkoopprijs (NVM) 10% 8% 6% 4% 2% 0% verschil t.o.v. oorspronkelijke vraagprijs verschil t.o.v. laatste vraagprijs 4.2 NVM Krapte-indicator De NVM krapte-indicator geeft een benadering voor het aantal keuzemogelijkheden dat een potentiële koper op de woningmarkt heeft. De indicator wordt normaliter berekend als het aanbod aan het begin van de maand gedeeld door het aantal transacties in die maand. Voor de kwartaalanalyses wordt voortgeborduurd op deze wijze van berekenen en wordt uitgegaan van de volgende analyse: (Aantal aanbod halverwege kwartaal uit vijvermodel/ Aantal transacties in kwartaal) * 3 Er wordt vermenigvuldigd met 3 om te corrigeren voor het feit dat we rekenen met de transacties in een kwartaal in plaats van in een maand. 15

16 Krapte-indicator (hoeveel keuze heeft de consument?) De bestaande koopwoningmarkt trekt aan, hetgeen ervoor zorgt dat de keuze van de consument steeds beperkter wordt. In het 3 e kwartaal 2015 is de krapte-indicator uitgekomen op 11. Een stabilisatie ten opzichte van het vorige kwartaal, maar wel ruim 5 punten lager dan een jaar geleden. Voor tussenwoningen is de keuze het beperkst (7), voor vrijstaande woningen (23) nog steeds het grootst. De markt is weliswaar aangetrokken in het afgelopen jaar, maar van een verkopersmarkt is nog geen sprake. Daarvoor moeten de krapte-indicatoren nog verder dalen tot 4-5, hetgeen in de nabije toekomst nog zeker niet verwacht mag worden. Er is wel een aantal regio s en marktsegmenten, waar de verkopersmarkt is teruggekeerd. 4.3 Verkoopquote De verkoopquote geeft weer welk aandeel van het aanbod in een kwartaal is verkocht (verhouding van het aantal verkopen/aantal woningen in aanbod). De verkoopquote oud deelt het aantal verkopen uit het aanbod begin van het kwartaal door het aantal woningen dat begin van het kwartaal in aanbod staat. De verkoopquote nieuw deelt het aantal verkopen uit het aanbod dat in het kwartaal nieuw op de markt is gekomen door het aantal woningen nieuw in aanbod. In de woningmarkt van voor de crisis was de verkoopquote van het oude aanbod hoger dan die van het nieuwe aanbod. De laatste jaren is dit omgekeerd. De verkoopquote van het totale aanbod is het afgelopen kwartaal toegenomen tot 21,0%, een stijging van 2,6 procentpunt in een kwartaal tijd. De sterke daling van het aantal te koop staande woningen is daar voor een groot deel debet aan. Toch is er nog altijd veel aanbod op de markt, zodat verkoopquotes van voor de crisis vooralsnog uit beeld blijven. Dit komt vooral, omdat er nog relatief veel langlopend aanbod op de markt aanwezig is. De verkoopquote van het nieuwe aanbod is ook opnieuw verder gestegen en is terug op een niveau, dat ook voor de crisis als goed gezien zou worden (28,0%). De verkoopquote van oud aanbod is in een kwartaal met 2,1 procentpunt gestegen tot 18,9%. 16

17 % 30% 32% % Verkoopquotes 25% 20% 15% 10% 5% 0% Verkoopquotes totaal Verkoopquotes bestaand aanbod Verkoopquotes nieuw aanbod 4.4 Instroomquote De instroomquote valt in het 3 e kwartaal van het jaar vaak lager uit dan die in het 2 e kwartaal. In de zomermaanden zetten consumenten in het algemeen minder snel hun woning te koop. De instroomquote in het 3 e kwartaal 2015 ligt met 30% daarom lager dan een kwartaal terug, maar duidelijk hoger (7 procentpunt) dan een jaar geleden. Met een instroomquote van 41% is de quote van tussenwoningen ruim 2 keer zo hoog als die van vrijstaande woningen (19%). Instroomquote 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 4.5 Intrekkingen Steeds minder verkopers halen hun woning van de markt. In het 3 e kwartaal zijn er woningen ingetrokken. Een deel daarvan wordt verhuurd. Ongeveer 1 op de 20 woningen, die in het aanbod hebben gestaan, zijn het afgelopen kwartaal van de markt gehaald. Dat blijkt uit de intrekquote (= de verhouding van het aantal intrekkingen ten opzichte van het aantal woningen in aanbod). Op jaarbasis zijn bijna woningen ingetrokken. Veel van de ingetrokken woningen 17

18 stonden al vrij lang te koop. Van het bestaande koopwoningaanbod aan het begin van het 3 e kwartaal stonden de woningen gemiddeld 470 dagen te koop op het moment dat ze ingetrokken werden. 18

19 4.6 Vraagprijsaanpassingen Het aantal vraagprijsaanpassingen is het 3 e kwartaal 2015 rond 16% lager uitgekomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat is een sterkere daling dan in het eerste halfjaar werd gesignaleerd. De daling wordt mede veroorzaakt door de sterke daling van het aantal woningen in het aanbod. Ook zijn in de huidige woningmarkt huizenverkopers minder snel geneigd hun vraagprijs aan te passen. De pieken in maart en september zijn het gevolg van de NVM Open Huizendag. Dat moment wordt vaak aangegrepen om de vraagprijs nog aan te passen. De piek eind 2012 is veroorzaakt door de invoering van het verplicht aflossen per 1 januari Aantal vraagprijsaanpassingen per maand 0 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Inmiddels staat 60% van de woningen in het aanbod nog voor de eerste vraagprijs te koop. Dit aandeel stijgt langzaam sinds het 4 e kwartaal Van de transacties in het 3 e kwartaal 2015 is 73% verkocht uit de eerste vraagprijs, opnieuw een paar procentpunten hoger dan een kwartaal eerder. Sinds de markt in 2013 is opgeleefd, is de hoogte van de gemiddelde vraagprijsaanpassing dalende. Het herstel draagt bij aan het vertrouwen van huizenverkopers, die denken minder te hoeven zakken met de vraagprijs. De gemiddelde vraagprijsverandering is dus dalende. In het 3 e kwartaal 2015 vond de eerste vraagprijsverlaging plaats voor gemiddeld 4,4%, een half procentpunt lager dan een jaar eerder. 19

20 Transacties verdeeld naar wel/geen prijsaanpassing 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Transacties zonder vraagprijsaanpassing Transacties met vraagprijsaanpassing Percentage transacties met aanpassing 20

21 mrt-97 sep-97 mrt-98 sep-98 mrt-99 sep-99 mrt-00 sep-00 mrt-01 sep-01 mrt-02 sep-02 mrt-03 sep-03 mrt-04 sep-04 mrt-05 sep-05 mrt-06 sep-06 mrt-07 sep-07 mrt-08 sep-08 mrt-09 sep-09 mrt-10 sep-10 mrt-11 sep-11 mrt-12 sep-12 mrt-13 sep-13 mrt-14 sep-14 mrt-15 sep-15 Bijlage 1 Vergelijking NVM-CBS/Kadaster Naast de NVM presenteren ook andere partijen cijfers met betrekking tot de woningmarkt. De bekendste partijen zijn het CBS en het Kadaster. Het Kadaster levert de gemiddelde woningprijs, vergelijkbaar met de prijs van de gemiddeld verkochte woning, zoals die door de NVM gepresenteerd wordt. Het CBS presenteert de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK). De ontwikkelingspercentages in deze reeks zijn vergelijkbaar met de prijsontwikkeling van de gemiddeld verkochte woning, zoals deze door de NVM worden gepresenteerd. Naast het feit dat verschillende rekenmethoden worden gehanteerd, zijn er twee belangrijke verschillen te noemen: - Het CBS/Kadaster gebruikt gegevens met betrekking tot alle woningverkopen bestaande bouw, de NVM alleen die van haar NVM-leden (73-77% van de totale markt). - De NVM registreert als transactiedatum het moment dat beide partijen de koopovereenkomst getekend hebben, het Kadaster en het CBS registreren als transactiedatum het moment van passeren bij de notaris. De NVM registreert een transactie hierdoor gemiddeld 2 à 3 maanden eerder. In onderstaande figuren worden de cijfers van de verschillende partijen uiteengezet. 300 Vergelijking transactieprijzen NVM en Kadaster (* 1000 ) , Kadaster NVM Kadaster In de figuren zijn de lijnen van het Kadaster en het CBS niet opgeschoven. Hierdoor wordt duidelijk dat cijfers van Kadaster en CBS achterlopen bij NVM, maar wel dezelfde trend hebben. 21

22 Prijsontwikkeling in procenten NVM versus CBS (tov jaar eerder) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10%, CBS NVM CBS (3e kwartaal 2015 is geschat) NB: het laatste kwartaal van het CBS is geschat op basis van de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder voor de eerste 2 maanden van het laatste kwartaal. 22

23 Bijlage 2 Voorlopige en definitieve cijfers De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn altijd voorlopig. Dit geldt ook voor het 3 e kwartaal Deze voorlopige cijfers worden definitief gemaakt wanneer alle transacties die hebben plaatsgevonden in dit kwartaal daadwerkelijk zijn afgemeld. Transacties die aan het eind van een kwartaal plaats hebben gevonden, worden gedeeltelijk pas aan het begin van het volgende kwartaal afgemeld. Dit kan de cijfers beïnvloeden. Hieronder staan voor de belangrijkste variabelen de voorlopige cijfers en de definitieve cijfers voor het 2 e kwartaal Aantal transacties Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Transactieprijs (*1000 ) Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Transactieprijs per m2 Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal Verkooptijd in dagen Voorlopig Definitief Nederland Tussenwoning Nederland Hoekwoning Nederland 2-onder-1-kapwoning Nederland Vrijstaande woning Nederland Appartement Nederland Totaal

24 Bijlage 3 Uitleg over rekenmethodiek NVM De NVM geeft ieder kwartaal aan de hand van een grote hoeveelheid informatie inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt. Door de gebruikte rekenmethoden kunnen de gepresenteerde cijfers soms tot verwarring leiden. In dit document worden enkele van de meest voorkomende misverstanden nader uitgelegd. De cijfers voor het 3 e kwartaal 2015 dienen hierbij als uitgangspunt. 1. De NVM stelt dat de prijzen landelijk met 0,3% gedaald zijn t.o.v. 2 e kwartaal 2015, maar als ik de prijzen van beide perioden pak (toen versus nu euro) dan is er sprake van een prijsstabilisatie. Hoe zit dat? Dat heeft te maken met het verschil dat er is in samenstelling van de groep verkochte woningen in de beide kwartalen. Wanneer je in het ene kwartaal verhoudingsgewijs veel meer vrijstaande woningen verkoopt en in het andere kwartaal veel meer appartementen, dan krijg je een scheef beeld. Dit doet geen recht aan de werkelijke prijsontwikkeling. Daarom deelt de NVM de verkochte woningen in in mandjes, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar de regio waarin de woning verkocht is en naar woningtype. Per mandje wordt vervolgens bepaald met welk percentage de prijs is veranderd. Om het totaalpercentage voor Nederland te berekenen wordt vervolgens een gewogen gemiddelde berekend van de verschillende mandjes-percentages. Een sterk versimpeld voorbeeld ter verduidelijking. Periode 1 Periode 2 Prijsontwikkeling Woningtype 1 Woningtype 1 transactie transactie % transactie Woningtype 2 Woningtype 2 transactie transactie % Gewogen mediane prijs Gewogen mediane prijs Prijsontwikkeling -6,7% Prijsontwikkeling 0,0% 24

25 De tabel beschrijft twee perioden met bijbehorende transacties. Onder de streep wordt de gewogen mediane transactieprijs weergegeven, zoals dat ook gebeurt in de cijfers van de NVM. Dit zijn gewogen mediane transactieprijzen (naar woningtype) en deze staan per periode vermeld. De prijsontwikkeling die we berekenen wanneer we de twee individuele mediane prijzen op elkaar delen is minus 6,7% (weergegeven in rood, links). In de meest rechtse kolom is een weergave gemaakt van de prijsontwikkeling per woningtype. Deze wordt als totaal weergegeven in blauw, waarbij de twee percentages worden gewogen naar het aantal transacties in periode 1 en 2 per woningtype. Die prijsontwikkeling komt uit op 0%. Dit is de manier, zoals deze wordt toegepast in de berekening van de kwartaalcijfers van de NVM. 2. De NVM presenteert een daling van de transactieprijzen met 0,3% t.o.v. het 2 e kwartaal 2015 voor Nederland, maar in de cijfers is ook te zien dat de prijs per vierkante meter in vergelijking met een kwartaal juist gestegen is met 0,5%. Vanwaar het verschil? De NVM beschikt over de woonoppervlakten van de door haar leden verkochte woningen. Op die manier is het mogelijk om de prijs per vierkante meter te berekenen. Het voordeel van het gebruik van de prijs per vierkante meter is dat gecorrigeerd wordt voor de grootte van de verkochte woningen. Wanneer je in het ene kwartaal verhoudingsgewijs veel grote woningen verkoopt en in het kwartaal een jaar later relatief meer kleinere woningen, dan kan dit leiden tot misinterpretatie. Je zou kunnen zeggen dat wanneer de verandering van de prijs hoger is dan die van de prijs per vierkante meter, dat er dan relatief grotere woningen verkocht zijn in dat kwartaal. De NVM gebruikt de verandering van de prijs per vierkante meter regelmatig in haar persberichten en publicaties, omdat door de correctie op de grootte van de woningen een zorgvuldiger beeld geschetst kan worden. Sinds februari 2010 meten de NVM-makelaars volgens de NEN-systematiek. Samenvattend De NVM gebruikt bij het weergeven van de ontwikkeling van de prijs in plaats van het onzuivere gemiddelde (verschil tussen twee absolute prijsniveaus) twee gecorrigeerde cijfers: Cijfer gecorrigeerd voor samenstelling naar type en regio (zie uitleg 1) Cijfer gecorrigeerd voor samenstelling naar type en regio en de grootte van de woning (zie uitleg 2) 25

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research

ANALYSE WONINGMARKT. 1 e kwartaal 2013. van de bestaande koopwoningen. Gemaakt voor NVM Wonen. Gemaakt door NVM Data & Research ANALYSE WONINGMARKT van de bestaande koopwoningen 1 e kwartaal 2013 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research De Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM (hierna

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013

Woningmarktcijfers 1e kwartaal 2013 8 april 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-4 (t.o.v.) Opmerking Aantal transacties 17.577-30,3% - 6,4% Gemiddelde verandering t.o.v. 4 e kwartaal: -8,5%. Totale markt naar schatting 23.750 woningen.

Nadere informatie

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012

Woningmarktcijfers 4e kwartaal 2012 7 januari 2013 NVM Data & Research Niveau (t.o.v.) 2012-3 (t.o.v.) 2011-4 Opmerking Aantal transacties 25.031 + 31,8% +13,9% Gemiddelde verandering t.o.v. 3 e kwartaal: +3,1%. Totale markt naar schatting

Nadere informatie

Bijlage I Analyse Woningmarkt

Bijlage I Analyse Woningmarkt NVM Bijlage I Analyse Woningmarkt 2e kwartaal 2010 NVM Data & Research 8-7-2010 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TRANSACTIES Aantal Verkopen Het totale aantal

Nadere informatie

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt

Vertrouwen en lage rente verdere stimulans voor woningmarkt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009

Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 Bijlage I: Woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2009 De prijs van de gemiddelde verkochte woning daalt met -3,1% in het 1e kwartaal van 2009. De prijs per m2 daalt met -2,6%. De definitieve cijfers komen voor

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2014 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Woningmarkt in rustiger vaarwater

Woningmarkt in rustiger vaarwater PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 april 2015 Herstel zet door, maar prijzen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 4 / 2011 Woonvast Makelaars PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect

Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Verlaging overdrachtsbelasting heeft positief effect Door laag consumentenvertrouwen en schuldencrisis zijn kopers nog altijd schuw Aantal transacties stijgt in het derde kwartaal met 4% Banken moeten

Nadere informatie

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort

Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst. Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Woningmarktcijfers: huidige stand van zaken & blik op de toekomst Pieter van Santvoort, 15 april 2014 @pmjvansantvoort Onze diensten Van Santvoort Makelaars helpt al sinds 1976 bij transacties van: Bestaande

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag. Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Den Haag Sprekende Cijfers pagina 1 van 5 regio Den Haag oktober 2012 Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Den Haag Inleiding Voor u ligt het derde kwartaalbericht

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012. Woonvast Makelaars

Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012. Woonvast Makelaars Woningmarktcijfers NVM Kwartaal 3 / 2012 Woonvast Makelaars Woningmarkt snakt naar duidelijk en betrouwbaar beleid nieuwe regering 11 OKTOBER 2012 Meer dynamiek 4de kwartaal verwacht door nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal

Woningmarkt blijft aantrekken in tweede kwartaal STRIKT EMBARGO tot dinsdag 15 juli 2014 10.00 uur! PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2012-Q1 NVM Data & Research 2 april 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding: beschrijving van de gebruikte betaalbaarheidsindicatoren en grafieken...

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-2 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt Gemeente Enschede pagina 1 van 8 Gemeente Enschede juli 2012 Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten van Snelder Zijlstra

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q4 NVM Data & Research 15 januari 2015 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het vierde kwartaal van 2014 nog steeds een opwaartse

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3

NVM-Betaalbaarheidsanalyse. 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM-Betaalbaarheidsanalyse 2000-Q1 tot en met 2014-Q3 NVM Data & Research 9 oktober 2014 1 Samenvatting De (theoretische) betaalbaarheidsindex maakt in het derde kwartaal van 2014 een zeer sterke opwaartse

Nadere informatie

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug

Koopwoningmarkt houdt wind in de rug PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2015 Datum

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers

Sprekende Cijfers 2012-3 / Woningmarkt regio Apeldoorn Sprekende Cijfers Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q3 Woningmarkt Regio Apeldoorn pagina 1 van 9 regio Apeldoorn oktober 2012 Inleiding De woningmarkt in de regio Apeldoorn blijft, net zoals elders in Nederland, ook in

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers 2011-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Gemeente Rotterdam pagina 1 van 6 Gemeente Rotterdam April 2011 Inleiding Ook nieuwsgierig naar het verloop van de huizenprijzen gedurende de eerste drie

Nadere informatie

Woningmarkt komt op stoom

Woningmarkt komt op stoom PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 e kwartaal 2015 Datum : Nieuwegein, 9 juli 2015 Ook buiten stedelijk gebied begint

Nadere informatie

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door

Ook in zomerkwartaal zet herstel woningmarkt door PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 3 de kwartaal 2014 Datum : Nieuwegein, 9 oktober 2014 Steden trekken aan, platteland

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014

Gemiddelde koopsom per regio Limburg 2014 Prima herstel woningmarkt in 2014. Ook in is het herstel op de woningmarkt in 2014 prima verlopen. De gemiddelde koopsom steeg in vergelijking met het gehele jaar 2013 met 3,9% tot 186.700. Dit blijkt

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers 2011-4 / Woningmarkt gemeente Zwolle Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 9 Gemeente Zwolle januari 2012 Gemeente Zwolle Inleiding Geachte lezer, Voor u ligt

Nadere informatie

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie IV 2015: De twee-onder-één-kapwoning in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een zestal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Herstel woningmarkt laat op zich wachten

Herstel woningmarkt laat op zich wachten PERSBERICHT Aan Van Betreft : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen : Herstel woningmarkt laat op zich wachten Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-1 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20101 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 5 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam April 2010 Inleiding Voor u ligt de eerste

Nadere informatie

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen.

U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. U wordt van harte uitgenodigd om zoveel mogelijk een plaats in te nemen waar u deze tekst goed kunt lezen. Presentatie Woningmarkt voor de regio Amsterdam / gemeente Amsterdam 1 maart 2012 Presentatie

Nadere informatie

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt

Daling huizenprijs in grote delen van Nederland gestopt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door

Dalende trend in transacties en prijzen woningmarkt zet door PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM Woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2011 Datum :

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-2 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 20102 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q2 Woningmarkt pagina 1 van 7 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Juli 2010 Inleiding U leest thans alweer de

Nadere informatie

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt

Dieptepunt op woningmarkt lijkt bereikt PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers eerste kwartaal 2009 Datum :

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Marktanalyse, taxeren en kwaliteitscontrole van WOZ-taxaties van woningen bij weinig marktinformatie Datum: Versie 25 mei 2009 Bijlage(n): 1. Inleiding De kredietcrisis

Nadere informatie

Sprekende Cijfers 2010-1 1 / Woningmarkt Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Plaats Breda. Van der Sande Makelaars

Sprekende Cijfers 2010-1 1 / Woningmarkt Breda. Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Plaats Breda. Van der Sande Makelaars Sprekende Cijfers Van der Sande Makelaars Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt Plaats Breda pagina 1 van 5 Breda April 2010 Inleiding Voor u ligt de lokale Sprekende Cijfers rapportage van Van der Sande makelaars

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen

Sprekende Cijfers Woningmarkten 2014 / Dynamis Topsegment Arnhem Nijmegen. Sprekende Cijfers. Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen Sprekende Cijfers Woningmarkten Topsegment Arnhem Nijmegen juni 2014 Topsegment t/marnhem Q1 Nijmegen pagina 1 van 54 Nederland Gelderland Arnhem Nijmegen Top acht gemeenten Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis

Starters op de koopwoningmarkt na de crisis Starters op de koopwoningmarkt na de Samenvatting Tijdens de deed het Kadaster onderzoek naar starters op de koopwoningmarkt. Nu de koopwoningmarkt aantrekt en de prijzen stijgen, is de vraag hoe koopstarters

Nadere informatie

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen

Huizenmarkt stagneert door tekort aan betaalbare woningen Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers vierde kwartaal 2007 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Weer meer transacties en prijsstijging

Weer meer transacties en prijsstijging PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 2 de kwartaal 2016 Datum

Nadere informatie

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010

Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Meer woningzoekenden durven te profiteren van ruime keuze en goede betaalbaarheid Woningmarkt krabbelt op in vierde kwartaal 2010 Rutte-effect voelbaar in cijfers Grote zorgen over financierbaarheid in

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-2

Macro-economische Analyse 2013-2 Macro-economische Analyse 213-2 Macro-economische Ontwikkelingen 2e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van 213 Q1 staan meer signalen op 'groen'. Wel is een tweedeling te signaleren. Een structureel economisch

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt Gemeente Enschede

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt. Gemeente Enschede. Sprekende Cijfers 2012-1 / Woningmarkt Gemeente Enschede Sprekende Cijfers 2012-1 Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q1 Woningmarkt pagina 1 van 9 Gemeente Enschede april 2012 Gemeente Enschede Inleiding Voor u ligt de lokale rapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten

Nadere informatie

Macro-economische Analyse 2013-1

Macro-economische Analyse 2013-1 Macro-economische Analyse 213-1 Macro-economische Ontwikkelingen 1e kwartaal 213 Conclusie Ten opzichte van het laatste kwartaal van 212 staan minder signalen op 'rood', maar van een structureel economisch

Nadere informatie

Topsegment Nederland t/m Q1 2015. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Topsegment Nederland t/m Q1 2015. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Topsegment Nederland t/m Q1 2015 Topsegment Nederland Top acht gemeenten Topsegment t/m Q1 2015 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen

Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen 'Onzekerheid funest voor herstel woningmarkt' Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Prijs individuele woningen daalt Vooral minder starterswoningen verkocht Nieuwegein, 8 juli In het tweede

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Wijk 2. Oudorp: Nollen en Beverkoog, Oudorp, Oudorperpolder, Rekerbuurt en Ooievaarsnest, Schermereiland en Omval.

Wijk 2. Oudorp: Nollen en Beverkoog, Oudorp, Oudorperpolder, Rekerbuurt en Ooievaarsnest, Schermereiland en Omval. Woningmarktanalyse Groot Alkmaar 2007-2014 Inleiding In deze woningmarktanalyse schetsen wij een beeld van de woningmarkt van de afgelopen 8 jaar. De analyse is anders dan u van ons gewend bent. In dit

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Gemeente Texel

Omgevingsrapport. Gemeente Texel Omgevingsrapport Gemeente Texel 29 Aantal verkopen in gemeente & Marktaandeel NVM 175 aantal verkopen marktaandeel nvm 35% 17 165 16 3% 25% 155 2% 15 15% 145 14 135 1% 5% 13 22 23 24 25 26 27 28 % verkopen

Nadere informatie

Sprekende Cijfers Woningmarkten

Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Kwartaal 3 Nederland 2015 kwartaal 3 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm

Nadere informatie

Macro-economische Ontwikkelingen

Macro-economische Ontwikkelingen Macro-economische Ontwikkelingen e kwartaal 1 Bijlage II Overall conclusie De Nederlandse economie groeit naar verwachting met 1¾% in 1 en met 1½% in 11. De toename van het bbp komt bijna volledig voor

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2014 DATUM 7 december 2014 PROJECTNUMMER 3400.106 OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2014 Inleiding Afgelopen maand is er een nieuwe update uitgevoerd van de Woningmarktmonitor

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2012 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 5,2% en 10,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2013 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 21% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 16% en 23% minder aan zijn

Nadere informatie

Betaalbaarheid van de woonlasten

Betaalbaarheid van de woonlasten Betaalbaarheid van de woonlasten De betaalbaarheid van de woonlasten is tussen 2009 en 2014 flink toegenomen: afhankelijk van het type woning is de consument netto tussen de 18,8% en 23,1% minder aan zijn

Nadere informatie

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel

Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt. Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Gevolgen kredietcrisis voelbaar op woningmarkt Verbeterde betaalbaarheid biedt kans op herstel Nieuwegein, 15 januari 2009 Na een slecht vierde kwartaal komt de prijsdaling op de Nederlandse woningmarkt

Nadere informatie

Woningmarkt bloeit langzaam op

Woningmarkt bloeit langzaam op Webartikel Woningmarkt bloeit langzaam op Toelichting op de cijfers Bijlage bij het artikel Woningmarkt bloeit langzaam op Oktober 2015 CBS Webartikel, oktober 2015 1 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Prijsindex

Nadere informatie

Trendstudie II 2015: De markt van tussenwoningen in de Metropoolregio Eindhoven

Trendstudie II 2015: De markt van tussenwoningen in de Metropoolregio Eindhoven Trendstudie II 215: De markt van tussenwoningen in de Metropoolregio Eindhoven De komende maanden zullen een vijftal trendstudies verschijnen om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de regionale

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

De ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningenveld: actualisatie 3e kwartaal 2013. prof. dr. Marc K. Francke dr.

De ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningenveld: actualisatie 3e kwartaal 2013. prof. dr. Marc K. Francke dr. De ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningenveld: actualisatie 3e kwartaal 2013 prof. dr. Marc K. Francke dr. Kai Ming Lee 15 januari 2014 De ontwikkelingen op de woningmarkt rond het Groningenveld:

Nadere informatie

Herstel woningmarkt nog beter dan verwacht

Herstel woningmarkt nog beter dan verwacht PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 de kwartaal 2014 Datum

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 1 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2

Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 Evaluatie startersregeling Oss 2013 Q 1 en 2 1. Inleiding In de vergadering van 13 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten de startersregeling voor de gemeente Oss tijdelijk te herintroduceren. De

Nadere informatie

Zicht op de Woningmarkt 2007-2013. karakteristieken en trends Regio Alphen

Zicht op de Woningmarkt 2007-2013. karakteristieken en trends Regio Alphen Zicht op de Woningmarkt 7 2013 karakteristieken en trends Regio De Leeuw Groep B.V. Afdeling Marketing & Communicatie (071) 405 16 16 Email: marketing@deleeuw.nl Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Monitor Haagse woningmarkt. 1 ste helft 2015, nummer 1

Monitor Haagse woningmarkt. 1 ste helft 2015, nummer 1 Monitor Haagse woningmarkt 1 ste helft 215, nummer 1 Managementsamenvatting Haagse koopwoningenmarkt kende een goed half jaar Bestaande bouw in (1 ste helft 215 t.o.v. 1 ste helft 214): Verdere toename

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel?

amsterdam 2014 woon Woon Amsterdam 2014 Herstel? Woon Amsterdam Herstel? Woon Amsterdam is een uitgave van: Makelaarsvereniging Amsterdam Frans van Mierisstraat 9, 1071 RL Amsterdam Telefoon 0-67 22 info@mva-makelaars.nl www.mva.nl Amsterdamse Federatie

Nadere informatie

Case Verslechtering woningmarkt

Case Verslechtering woningmarkt Case Verslechtering woningmarkt Lees het volgende artikel en beantwoord daarna de vraag. Prijs individuele woningen daalt Aantal woningverkopen blijft achter bij verwachtingen Vooral minder starterswoningen

Nadere informatie

Nederland. Sprekende Cijfers Woningmarkten. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V.

Nederland. Sprekende Cijfers Woningmarkten. Sprekende Cijfers Woningmarkten 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. Nederland 2015 kwartaal 2 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm openbaar gemaakt

Nadere informatie

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses

Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses Verkoop nieuwbouwwoningen opnieuw lager Monitor Nieuwe Woningen Q2 2011 Cijfers en analyses In het tweede kwartaal van 2011 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen gezakt naar circa 4.900 (zie figuur

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 2 e kwartaal 2015 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal

Woningmarkt corrigeert zich na topkwartaal PERSBERICHT Van : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 e kwartaal 2013 Datum : Nieuwegein, 11 april 2013 Concurrentiepositie koopwoning

Nadere informatie

Regio Den Haag - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Regio Den Haag - Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Regio Den Haag - Kwartaal 1 Regio Den Haag regio Den Haag 2015 kwartaal 1 Een uitgave van Dynamis B.V. en Frisia Makelaars Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015

Bijlage: Economische ontwikkelingen, voorjaar 2015 7 mrt 7 mei 7 jul 7 sep 7 nov 7 jan 8 mrt 8 mei 8 jul 8 sep 8 nov 8 jan 9 mrt 9 mei 9 jul 9 sep 9 nov 9 jan 1 mrt 1 mei 1 jul 1 sep 1 nov 1 jan 11 mrt 11 mei 11 juli 11 sep 11 nov 11 jan 12 mrt 12 mei

Nadere informatie

Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten

Kwartaal 1. Sprekende Cijfers Woningmarkten 15 Kwartaal 1 Nederland 2015 kwartaal 1 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd of in enigerlei andere vorm

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Verder in deze editie:

Verder in deze editie: Economie Monitor Brabant Vierde kwartaal 4 Eurocrisis raakt ook de Brabantse economie De economie van Brabant krijgt in het laatste kwartaal van te maken met de gevolgen van de eurocrisis en dit is goed

Nadere informatie

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014

De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 augustus 2014 De financiële situatie van Pensioenfonds UWV vanaf 31 ustus 2014 Op 31 ustus 2014 liep het kortetermijnherstelplan van Pensioenfonds UWV af. Tegen de verwachting in heeft het pensioenfonds de pensioenen

Nadere informatie

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage

Memo. Algemeen. jm.van.geet@mvgm.nl. Marktontwikkelingen rapportage Aan Memo Behandeld door MVGM Vastgoedtaxaties / +31(0)33 464 02 97 E-mail jm.van.geet@mvgm.nl Datum Kwartaal 3 van 2011 Stationsplein 121 Postbus 442 3800 AK Amersfoort T +31(0)33 464 02 97 F +31(0)33

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt Nederland Inhoudsopgave Inleiding Sprekende Cijfers Nederland Aanbod Vraagprijzen Verkopen Woningmarktratio Looptijden Verkoopprijzen Verkoopprijzen per

Nadere informatie

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting)

Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Monitor koopwoningmarkt 3 e kwartaal 2014 (samenvatting) Expertisecentrum Woningwaarde OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Delft Harry Boumeester Harry

Nadere informatie

Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed

Laatste kwartaal maakt 2012 bijna goed PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 4 e kwartaal 2012 Datum :

Nadere informatie

Uitstekende start woningmarkt 2016

Uitstekende start woningmarkt 2016 PERSBERICHT Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM Betreft : NVM woningmarktcijfers 1 ste kwartaal 2016

Nadere informatie