VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig!"

Transcriptie

1 1

2 VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3-vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u niet aan de voorwaarden voor het fiscaal partnerschap? Dan mag u slechts de zaken aangeven die op uzelf betrekking hebben en dat kan financieel behoorlijk wat uitmaken. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en wilt u over het hele belastingjaar 2013 toch fiscaal als partners worden behandeld, dan heeft u nog tot 1 januari 2014 de tijd om dat te regelen, bijvoorbeeld door een samenlevingscontract op te stellen of door de partner aan te melden bij het pensioenfonds voor het partnerpensioen. 2. Ex-partners: denk na over fiscaal partnerschap Woont u niet meer samen of gaat u scheiden? Vraag u ook dan af hoe lang u elkaars fiscaal partner nog wilt zijn. Fiscaal partnerschap kan fiscaal aantrekkelijk zijn, maar is in dit soort situaties niet altijd gewenst (bijvoorbeeld als de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord zijn). 3. Los een kleine (rest)hypotheek af Het einde van het jaar is altijd een goed moment om eens kritisch naar uw (hypothecaire) eigenwoninglening te kijken. Soms kan het aflossen van een (rest)schuld duizenden euro s per jaar schelen, vooral als u spaargeld werkloos op de plank heeft liggen. Niet alleen omdat u fiscaal beloond wordt u hoeft immers geen belasting meer over het eigenwoningforfait te betalen, maar ook omdat de vermogensrendementsheffing over uw spaargeld afneemt of verdwijnt, aangezien het geld van box 3 naar box 1 verhuist. Dat scheelt per 1 januari a.s. nog eens 1,2%. LET OP: Los nooit zomaar af! Laat u altijd goed informeren. Houd rekening met boeterente, informeer bij uw bank naar de hoogte ervan vóórdat u de knoop doorhakt. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig! 4. Haal het maximale uit uw hypotheek Heeft u een bankspaarhypotheek en is het voor u gunstiger de hypotheek nog niet af te lossen? Dan kan een extra storting in de bankspaarpot voordeel opleveren. In vrijwel alle gevallen is de rente daarvan hoger dan op uw gewone bankrekening. Bovendien bespaart u 1,2% belasting in box 3 over het gestorte bedrag als uw totale box 3-vermogen hoger is dan de vrijstelling. Zie ook onder Let Op. LET OP: Stort nooit bij voordat u dit heeft afgestemd met uw bank. De hoogste storting mag namelijk niet hoger zijn dan tien maal de laagste (berekend op jaarbasis). Bovendien moet de bank de hoogte van de vervolgstortingen aanpassen. Het eindkapitaal mag door de extra stortingen niet hoger worden. 5. Voltooi onderhoud en verbouwing in 2013 Heeft u in 2013 geld geleend voor onderhoud aan of verbouwing van uw woning en had u al vóór 1 januari

3 een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst voor het verrichten daarvan? Zorg er dan voor dat de verbouwing in 2013 voltooid wordt. Alleen dan heeft u namelijk recht op toepassing van de hypotheekregels zoals die golden vóór 1 januari 2013 en hoeft u niet verplicht annuïtair af te lossen. 6. Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, bijvoorbeeld omdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Betaal dan de eigenwoningrente over de eerste 6 maanden van 2014 nog dit jaar (maar alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2014 en vooral niet méér, anders wordt uw aftrek over 2013 alsnog beperkt tot de rente tot en met december 2013!). LET OP: Als u rente vooruit betaalt, moet u schriftelijk met uw geldschieter (meestal de bank) overeenkomen dat het bedrag niet in depot wordt gestort en dat u het reeds betaalde bedrag niet kunt terugvorderen. 7. Plan uw verhuizing Gaat u verhuizen van de ene koopwoning naar de andere en is uw oude woning nog niet verkocht? Het kan aantrekkelijk zijn de verhuizing uit te stellen tot volgend jaar. U houdt dan namelijk langer recht op renteaftrek voor de oude woning. 8. Kijk uit met verhuur oude woning Bent u in 2011, 2012 of 2013 verhuisd naar een nieuwe woning en overweegt u uw oude woning te gaan verhuren? Wacht dan nog even tot na 1 januari Door te wachten zit de woning op 1 januari 2014 nog in box 1 en wordt de waarde dus niet belast in box 3. Het bovenstaande geldt niet voor mensen die vóór 2011 verhuisd zijn. Hun oude woning schuift op 1 januari 2014 sowieso naar box 3. Deze groep kan in principe altijd gaan verhuren. 9. Controleer toeslagen 2014 Wie in 2013 al toeslagen ontving, krijgt binnenkort automatisch bericht over de toeslagen over Controleer het overzicht zorgvuldig, want de gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert, zijn mogelijk niet meer up-todate waardoor u te veel of juist te weinig krijgt. Wijzigingen kunt u doorgeven viawww.toeslagen.nl 10. Pas op voor de vermogenstoets Het box 3-vermogen is van invloed op te ontvangen toeslagen of te betalen bijdragen. Het kan dus zinvol zijn uw box 3-vermogen te verlagen. Zie ook onder Let Op! 3

4 Wie na aftrek van de box 3-vrijstelling op 1 januari 2014 méér dan (1) vermogen heeft (ongeacht of u alleenstaand bent of een toeslagpartner heeft), krijgt geen zorgtoeslag en kindgebonden budget meer. U krijgt geen huurtoeslag meer als uw vermogen boven de box 3-vrijstelling uitkomt. Mensen met box 3-vermogen betalen een hogere eigen bijdrage AWBZ/WMO. Wordt u 65 in 2014 en kreeg u op 1 januari 2013 een VUT-uitkering, prepensioen of vergelijkbare uitkering? Let dan op de vermogenstoets voor de AOW-compensatieregeling. (1) Genoemd is het bedrag voor Voor 2014 wordt dit gecorrigeerd voor inflatie, maar het juiste bedrag was nog niet bekend bij het ter perse gaan van dit nummer. LET OP: De regels met betrekking tot de vermogenstoets zullen de komende jaren wijzigen, maar op welke wijze en in welke mate is nog niet bekend. Overweeg uw box 3-vermogen te verlagen als dat op korte termijn in elk geval in 2014 voldoende geld oplevert. 11. Betaal zorgkosten in 2013 Hoewel de mogelijkheid om specifieke zorgkosten af te trekken toch niet helemaal verdwijnt met ingang van 2014, zal die mogelijkheid wel worden beperkt. Hoe is nog niet volledig duidelijk. Zeker is wel dat aftrek van woningaanpassing bijvoorbeeld niet meer mogelijk is. Betaal zorgkosten daarom zoveel mogelijk in Denk aan uw ziektekostenpolis U krijgt soms meer vergoed van uw ziektekostenverzekeraar dan u denkt! Pak de polisvoorwaarden erbij en controleer of die bril, de zwangerschapsgymnastiek of de homeopathische geneesmiddelen om maar eens wat te noemen worden vergoed. 13. Bundel uw giften Alleen giften boven de drempel (1% van uw drempelinkomen, minimaal 60 tot maximaal 10% van het drempelinkomen) kunt u aftrekken. Door beoogde giften over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar te betalen, heeft u dus maar één keer last van de drempel. Houd rekening met het maximum. Fiscaal partners moeten hun giften samenvoegen (maar pas op: als uw partner ook inkomen heeft, wordt de drempel ook hoger door het gecombineerde drempelinkomen). Wilt u zowel in 2013 als in 2014 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen. > Giften in natura tellen ook mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (bijvoorbeeld 10% van de aanschafprijs). LET OP: Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ANBI-verklaring. Controleer of de instelling waaraan u wilt schenken zo n verklaring heeft. Dat kunt u doen op Soms 4

5 is het moeilijk een instelling terug te vinden in de lijst van instellingen met een ANBI-verklaring. Neem in dat geval contact op met de instelling en vraag of deze een ANBI-verklaring heeft. 14. Geef geld aan culturele instellingen Wie aan een culturele instelling geeft, kan sinds 2012 méér aftrekken dan hij heeft gegeven. U mag uw donatie namelijk met 25% vermeerderen (maximaal extra). Uiteraard moet u wel rekening houden met de drempel (1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60). 15. Doe alsnog aangifte Het indienen van een belastingaangifte is vaak lucratief, bijvoorbeeld als u niet het hele jaar heeft gewerkt, of vanwege de extra heffingskortingen als u kinderen heeft, of vanwege de aftrek van giften, levensonderhoud van kinderen jonger dan 21 jaar (vanaf 2012; 30 jaar tot en met 2011), reisaftrek, studiekosten en ziektekosten. > U kunt dit jaar nog tot en met het belastingjaar 2008 geld terugkrijgen als de teruggave méér bedraagt dan 13 (2008) of 14 (2009, 2010, 2011 en 2012). U moet dan wel aangifte doen. De aangifte over 2008 kunt u nog tot en met 31 december 2013 indienen. LET OP: Wie te weinig inkomen heeft om van de aftrek van zorgkosten te kunnen profiteren vaak het geval bij AOW ers of chronisch zieken met een laag inkomen heeft mogelijk recht op de zogenaamde Tegemoetkomingsregeling Specifieke Zorgkosten (TSZ, vanaf 2009) of Tegemoetkomingsregeling Buitengewone Uitgaven (TBU, tot en met 2008). Als het belastingbiljet is ingediend en de ziektekosten daarin zijn meegenomen, wordt het TSZ-geld automatisch op de bankrekening gestort. 16. Verzoek om een voorlopige aanslag Moet u over 2013 of 2014 belasting bijbetalen, bijvoorbeeld omdat u partneralimentatie ontvangt of omdat u inkomen of pensioen van meerdere instanties ontvangt? Verzoek de Belastingdienst dan om een voorlopige aanslag. Op die manier kunt u de belasting over 2014 gespreid (maandelijks) betalen en hoeft u niet duizenden euro s ineens af te tikken. 17. Vraag een teruggaaf over 2014 Denkt u dat u over 2014 recht heeft op een belastingteruggaaf? Laat die dan maandelijks aan u uitbetalen. Het uitbetaalde geld kunt u dan direct gebruiken of opzij zetten. Laat u het geld bij de fiscus staan, dan krijgt u daarover in principe geen rente meer vergoed! > Heeft u al een voorlopige teruggaaf over 2013, dan hoeft u geen teruggaaf aan te vragen over 2014: dit gebeurt automatisch. 5

6 LET OP: Bereikt u in de loop van 2014 de AOW-gerechtigde leeftijd, zijn uw enige inkomsten in 2014 een AOW-uitkering en heeft u een fiscaal partner die voldoende belasting betaalt en die alle overige inkomsten, aftrekposten en het vermogen aangeeft? Zorg er dan voor dat u tot en met de maand voorafgaand aan het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd een voorlopige teruggaaf krijgt voor de heffingskortingen. Uw belastingteruggaaf kan in sommige gevallen groter zijn dan wanneer u na afloop van 2014 via een aangifte belasting terug zou vragen. 18. Dien een middelingsverzoek in Wanneer u in drie opeenvolgende jaren sterk wisselende inkomsten had, komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een extra belastingteruggaaf. Deze teruggaaf krijgt u door middeling aan te vragen. Een middelingsverzoek moet worden ingediend binnen 36 maanden na het definitief worden van de laatste aanslag van de te middelen jaren. U krijgt geen rente van de fiscus, dus laat niet onnodig lang geld liggen. 19. Betaal grote uitgaven nog dit jaar! Een nieuwe auto, een bankstel of een wasmachine, betaal dit soort consumptieve bestedingen in De uitgave verlaagt uw grondslag voor de vermogensrendementsheffing in box 3 voor belastingjaar 2014, zodat u minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Als u een auto van nog dit jaar afrekent, scheelt dat 360 inkomstenbelasting over 2014, netto. Dat is, zeker gezien de huidige lage spaarrentetarieven, snel verdiend! LET OP: Zorg wel voor garanties dat u de goederen daadwerkelijk geleverd krijgt. U zou niet de eerste zijn die wel betaalt maar niets krijgt omdat de leverancier tussentijds failliet gaat. 20. Los consumptieve leningen af Heeft u tegelijkertijd spaargeld en consumptieve leningen? Dat is niet handig, want u betaalt altijd méér voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Bovendien kunt u uw box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van per persoon geldt (2013). Los daarom uw consumptieve leningen af met uw spaargeld. Het mes snijdt dan aan twee kanten: u bespaart rente èn belasting in box 3. > Betaal uw openstaande rekeningen vóór 1 januari Doe een schenking Aan uw (klein)kinderen mag u ieder jaar belastingvrij geld geven. Op die manier bespaart u op de erfbelasting en bovendien bespaart u in box 3 als uw vermogen hoger is dan de vrijstelling en dat van uw (klein)kinderen niet. De vrijstelling voor schenkingen aan kinderen bedraagt en voor schenkingen aan kleinkinderen, broers, zussen en derden Benut de tijdelijke vrijstelling van Sinds 1 oktober geldt tijdelijk een extra hoge schenkingsvrijstelling van voor iedereen, dus ook voor schenkingen van bijvoorbeeld een tante aan een nicht of neef. Er gelden wel voorwaarden. Meer in het kader Schenkingsvrijstelling hieronder. 6

7 SCHENKINGSVRIJSTELLINGEN De normale jaarlijkse schenkingsvrijstelling bedraagt (voor schenkingen van ouders aan kinderen) en (voor schenkingen tussen anderen). Sinds 1 oktober 2013 gelden de volgende éénmalig verhoogde vrijstellingen: Het maximale bedrag van een schenking aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling. Er moet aangifte van worden gedaan, maar tot dit bedrag zijn er geen verdere voorwaarden Het maximale bedrag van een schenking aan kinderen tussen 18 en 40 jaar met gebruikmaking van de éénmalig verhoogde vrijstelling, verplicht te gebruiken voor een dure studie of opleiding van uw kind. Als u voor uw kind al gebruik heeft gemaakt van een van deze drie verhoogde vrijstellingen, vervalt het recht op vrijstelling, ongeacht het geschonken bedrag. De schenking moet notarieel worden vastgelegd Een tijdelijke éénmalige hoge vrijstelling, die in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 door iedereen kan worden toegepast, dus ook buiten de ouder-kindrelatie en zonder leeftijdsgrenzen. Voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van het recht van erfpacht, of aflossing van een restschuld. De schenking hoeft niet via de notaris te worden gedaan, maar het is wel verstandig om de schenking schriftelijk vast te leggen. Voor ouders die dit bedrag aan hun kinderen willen schenken, geldt een lagere vrijstelling als al eerder gebruik is gemaakt van de éénmalige hoge schenkingsvrijstelling. Voor de bepaling van de hoogte van de vrijstelling wordt het destijds geschonken bedrag van de afgetrokken. TIP: Gebruik de vrijstelling niet eerder dan eind 2014 voor aflossing van een familiebanklening. U profiteert dan zo lang mogelijk van de fiscale en financiële voordelen. 7

8 LET OP: Overweegt u èn geld voor een dure studie èn geld voor een huis te schenken aan uw kind(eren)? Schenk dan eerst het geld voor de studie (tot maximaal ) en vul dat bedrag later aan tot samen maximaal voor het huis. Andersom blokkeert u een vervolgschenking, hoe vreemd dat ook lijkt. 23. Laat de werkgever uw autokosten betalen Als u een auto van de zaak rijdt, mag uw werkgever u de brandstof- en reparatiekosten in het buitenland (ook tijdens vakanties!), de vervoerskosten van de autoslaaptrein, kosten voor autoveren, tolwegen, parkeergelden en dergelijke, plus de kosten van auto-accessoires belastingvrij vergoeden. Maak hierover afspraken. 24. Vraag een v.g.p.g.a. aan Reed u dit jaar nog méér dan 500 km privé met uw auto van de zaak, maar worden er dat volgend jaar mínder dan 500 km? Vraag dan bij de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik auto aan. Na ontvangst van deze verklaring mag uw werkgever de bijtelling achterwege laten. LET OP: De Belastingdienst controleert intensief op privégebruik! Als u van de Belastingdienst een verklaring geen privégebruik auto heeft gekregen maar de 500 privékilometers overschrijdt, dient u de Belastingdienst te verzoeken de verklaring in te trekken. Hiervoor kunt u het formulier Wijziging of intrekking Verklaring geen privégebruik auto downloaden van de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl). 25. Koop pensioen bij Heeft u aantoonbaar pensioentekort? Om uw pensioen te zijner tijd aan te kunnen vullen, mag u een aftrekbaar bedrag voor een lijfrente storten bij verzekeraar of, liever nog, bank (bancaire lijfrente). Dat is aantrekkelijk als de toekomstige uitkeringen tegen een lager tarief zullen worden belast dan het tarief waartegen de premies nu worden afgetrokken. Of als u anders over de inleg nog jaren 1,2% vermogensrendementsheffing zou moeten betalen. Hoeveel u maximaal kunt aftrekken, hangt af van uw jaar- en reserveringsruimte. LET OP: Als u het bedrag over 2013 wilt aftrekken, dient uw bank/verzekeraar de storting uiterlijk op 31 december 2013 te hebben ontvangen. 26. Compenseer verhoging AOW-leeftijd De AOW-leeftijd gaat ieder jaar verder omhoog en u moet het AOW-gat in principe helemaal zelf opvangen. Slechts een beperkte groep komt in aanmerking voor compensatie. > Reserveer geld om de gevolgen van het verhogen van de AOW-leeftijd op te kunnen vangen. Gebruik daarvoor bijvoorbeeld (een deel van) uw 13de maand. 8

9 27. Stel lijfrente-uitkeringen uit Bereikt u dit jaar de AOW-gerechtigde leeftijd? Wist u dat u pas vanaf 2014 jaar volledig gaat profiteren van de lage tarieven voor AOW-gerechtigden (hoe hoog uw inkomstenbelastingtarieven in 2013 zijn, hangt af van uw geboortemaand)? Het kan daarom verstandig zijn uw lijfrente-uitkering pas volgend jaar in te laten gaan. LET OP: Benutten van dit voordeel kan aantrekkelijk zijn als uw jaarinkomen exclusief lijfrenteuitkeringen lager is dan circa Vraag een vergoeding voor vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisaties mogen hun vrijwilligers de in verband met het vrijwilligerswerk gemaakte kosten belastingvrij vergoeden. Autokilometers kunnen, net als de andere gemaakte kosten, bijvoorbeeld tegen de werkelijke kosten worden vergoed. Zonder specificatie mag de kostenvergoeding maximaal 150 per maand en maximaal per jaar bedragen. > De werkelijke kosten van uw auto kunt u berekenen op de site van de ANWB (www.anwb.nl, zoeken op autokosten ) > Als de organisatie waarvoor u vrijwillig werkzaamheden verricht een zogenaamde ANBI-verklaring heeft, komen giften boven de drempel (1% van het drempelinkomen) voor aftrek in aanmerking. U kunt dan overwegen uw vrijwilligersvergoeding te schenken. Aftrek is in dat geval alleen mogelijk als u zelf in de hand heeft of u de vergoeding houdt of terugschenkt. 29. Benut de ouderenkorting Om als 65-plusser in aanmerking te komen voor de hoge ouderenkorting van mag uw verzamelinkomen niet hoger zijn dan Is uw inkomen net te hoog, zorg dan voor een extra aftrekpost. U kunt bijvoorbeeld uw hypotheekrente van de eerste zes maanden van volgend jaar al (deels) dit jaar betalen. Ook kunt u giften die u volgend jaar wilde doen, alvast dit jaar overmaken. U bespaart zo 882, want voor hogere inkomens is de ouderenkorting slechts 150. LET OP: Besef dat u door het naar voren halen van aftrekposten volgend jaar een hoger inkomen heeft. Dat heeft ook gevolgen voor uw recht op bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag (dit jaar meer en volgend jaar mogelijk minder). 30. Kies uw zorgverzekeraar Eind 2013 worden de tarieven voor de zorgverzekering van 2014 bekend. Kies de verzekeraar met het pakket dat 9

10 het best bij u past tegen een zo gunstig mogelijke prijs. Dat kan veel geld schelen: het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering bedroeg in 2013 bijvoorbeeld ruim 300! > Vraag u altijd af of de premie voor de aanvullende verzekering opweegt tegen de extra dekking. 10

11 VOOR IB-ONDERNEMERS 1. Bepaal nu wanneer u bedrijfsmiddelen bestelt (1) Voor de investeringsaftrek een percentage van het totaal aan bedrijfsmiddelen bestede bedrag is het bestelmoment bepalend. Als u het bedrijfsmiddel in 2013 nog niet in gebruik neemt en u heeft slechts aanbetaald, wordt de investeringsaftrek beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag. De overige aftrek vindt dan in 2014 plaats als in dat jaar ten minste een bedrag ter grootte van de resterende aftrek is betaald of het bedrijfsmiddel daadwerkelijk in gebruik is genomen. LET OP: Elk bedrijfsmiddel waarin wordt geïnvesteerd, moet minimaal 450 (exclusief BTW als recht bestaat op vooraftrek van BTW) kosten om in aanmerking te komen voor de aftrek, terwijl het totaal aan bedrijfsmiddelen méér dan (exclusief BTW als recht bestaat op vooraftrek van BTW) moet bedragen. Overleg met uw accountant of belastingadviseur. > Investeringen boven leveren géén extra aftrek op. Uitstel van een deel van de investeringen naar volgend jaar kan dan een oplossing zijn. Overleg eventueel met uw accountant of belastingadviseur. 2. Bepaal nu wanneer u bedrijfsmiddelen bestelt (2) Bij de zogenaamde willekeurige afschrijving heeft u meer vrijheid om zelf te bepalen op welk moment u welk deel van de waarde van uw bedrijfsmiddel als kosten opvoert. Slechts de restwaarde kunt u niet opvoeren. Willekeurige afschrijving is mogelijk zodra een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt en u onder één van de hierna te noemen regelingen valt. De afschrijving kan echter niet hoger zijn dan het daadwerkelijk betaalde bedrag. De aftrek van de afschrijving kunt u op die manier verplaatsen naar het belastingjaar waarin dit naar verwachting fiscaal gezien rekening houdend met heffingskortingen en het uiteindelijke belastingtarief het beste uitkomt. Er bestaan meerdere regelingen. De gewone regeling geldt voor startende ondernemers (u bent een startende ondernemer als u in de vijf voorafgaande kalenderjaren maximaal twee keer zelfstandigenaftrek heeft genoten). Daarnaast is er nog een regeling voor investeringen die het milieu beschermen. Ten slotte is er nog een tijdelijke regeling voor wie investeert in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december LET OP: Als uw inkomen nul of zelfs negatief is, valt het voordeel van de heffingskortingen weg (sommige heffingskortingen kunt u nog wel benutten als uw fiscaal partner een voldoende hoog inkomen heeft). De willekeurige afschrijving van bedrijfsmiddelen uitsmeren over meerdere belastingjaren verdient in veel gevallen de voorkeur. Zo kunt u alle aftrekposten tegen het hoogst mogelijke IB-tarief aftrekken, terwijl u de heffingskortingen ook maximaal benut. 3. Betaal meewerkende kinderen Hebben uw (minderjarige) kinderen dit jaar meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor nog niets gekregen? Geef ze dan alsnog een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar, bij uw kinderen is het onbelast zolang hun totale jaarinkomen niet meer bedraagt dan circa Omdat de inkomstenbelasting dan binnen de algemene heffings- en arbeidskorting valt, hoeven ze per saldo geen belasting te betalen. Over het ontvangen bedrag is alleen 5,65% inkomensafhankelijke bijdrage ZVW verschuldigd. 11

12 4. Betaal uw meewerkende partner Natuurlijk overlaadt u uw meewerkende partner al met cadeautjes, maar er is nóg een goede reden om hem of haar flink in de bloemetjes te zetten. Een zakelijke beloning van minimaal is voor u aftrekbaar en bij uw partner belast tegen het laagste tarief (zolang de beloning onder de blijft en hij/zij geen andere inkomen heeft). Leg deze beloning wel even in een schriftelijke overeenkomst vast. LET OP: Overleg altijd eerst met uw accountant of belastingadviseur of dit voor u de fiscaal meest voordelige optie is. 5. Houd uw uren bij Heeft u als ondernemer in 2013 aantoonbaar ten minste uur in de zaak gewerkt? Bedragen deze ondernemersuren méér dan 50% van uw totaal in 2013 gewerkte uren? Dan heeft u recht op extra aftrekposten. Dit zijn de zelfstandigenaftrek, eventueel de meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. Zit u er bijna aan? Dan moet u nog even doorwerken. Bent u starter, dat wil zeggen: bent u de afgelopen vijf jaar in één of meer jaren geen ondernemer geweest? Dan hoeft u alléén te voldoen aan de uurseis en niet aan het 50-procentscriterium. U heeft bovendien recht op de startersaftrek als u in die periode niet meer dan twee keer de zelfstandigenaftrek heeft gebruikt. Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek speciaal voor startende ondernemers. > Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet een ondernemer minimaal uur voor de onderneming werken. Ook uren die besteed worden aan acquisitie, scholing en het bijhouden van de administratie mogen daarbij worden meegeteld. Da s toch weer 60 netto in de pocket. 6. Houd in december uw werkkapitaal op peil Op het eind van het jaar is het zaak het bedrag op uw ondernemingsrekening op peil te houden als u in privé vermogensrendementsheffing in box 3 betaalt. Door nog even te wachten met het overhevelen van bijvoorbeeld van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat ná de jaarwisseling, bespaart u 1,2% van over belastingjaar Bewaar uw bonnen Is uw hobby zodanig uit de hand gelopen dat het een eigen bedrijfje zou kunnen worden? Bewaar dan nu alvast alle bonnen en dergelijke van inkomsten en kosten. Kosten (minus opbrengsten) in de vijf jaar voorafgaand aan het moment dat uw hobby een onderneming is geworden, kunt u in één keer aftrekken zodra u ondernemer wordt. 8. Voorkom bijtelling auto van de zaak in 2014 U kunt belasting besparen door in 2014 niet meer privé te rijden in de auto van de zaak. Begin daarom per 1 januari 2014 direct met het bijhouden van een kilometeradministratie. U kunt zo al snel duizenden euro s besparen. 9. Verreken bij huwelijkse voorwaarden Wie huwelijkse voorwaarden heeft met een zogenaamd periodiek verrekenbeding, doet er goed aan jaarlijks daadwerkelijk te verrekenen. Dat kan zeer nuttig zijn. Gaat een ondernemer failliet en is verrekend, dan had de partner de helft van de (geherinvesteerde) winst op de eigen bankrekening staan. Dat bedrag kan dus niet meer door de schuldeisers van de ondernemer worden opgeëist. Is niet verrekend, dan heeft de echtgeno(o)t(e) van de 12

13 ondernemer een vordering op wat er nog te halen valt, net als de andere concurrerende schuldeisers. En het heeft ook zin voor als er ooit wordt gescheiden: afspraken nakomen is altijd makkelijker als je nog vriendjes bent. 10. Ga banksparen Ondernemers moeten voor hun eigen pensioen zorgen. Jaarlijks kunnen ze een bedrag reserveren, de zogenaamde oudedagsreserve. Dit bedrag is niet meer dan een papieren balanspost. Is er voldoende spaargeld in privé in box 3, dan kunt u die oudedagsreserve onderbrengen in bijvoorbeeld een bankspaarproduct. Geld waarover u in box 3 anders jaarlijks 1,2% belasting moet betalen, brengt u zo onder op een rekening die vrij is van belastingheffing in box 3. LET OP: Geld dat u op deze manier vastzet, is niet meer beschikbaar voor investeringen, maar kan alleen nog worden gebruikt voor uw oude dag. > Om jaarlijks een bedrag te kunnen reserveren ( doteren ) als oudedagsreserve, moet er winst èn voldoende ondernemingsvermogen zijn. De oudedagsreserve mag door de dotatie niet hoger worden dan het ondernemingsvermogen. Beperk eventueel de overboekingen van de zakelijke rekening naar de privé-rekening als het ondernemingsvermogen onvoldoende dreigt te worden voor dotatie. > Het gebruiken van de bestaande oudedagsreserve voor banksparen leidt overigens tot een afname van de oudedagsreserve op de balans en daarmee ook tot ruimte voor nieuwe dotaties. Extra reden dus om te gaan banksparen. Overleg wel altijd met uw eigen belastingadviseur. 11. Koop lijfrente af in een verliesjaar Het kan soms voordelig zijn om oud-regime lijfrentepolissen niet aan te houden tot de pensioendatum maar eerder te laten uitkeren. Onder oud-regimepolis wordt verstaan: alle koopsompolissen (éénmalige premiebetaling) die zijn afgesloten vóór 1 januari 1992 en alle lijfrentepolissen (periodieke premiebetaling) die zijn afgesloten vóór 16 oktober IB-ondernemers die verlies lijden, kunnen overwegen hun lijfrentepolis (deels) af te kopen. Door te verrekenen met het verlies is over de lijfrente per saldo geen belasting verschuldigd. > Overleg met uw accountant/belastingadviseur of afkoop van een lijfrente in uw situatie aantrekkelijker is dan verliesverrekening met winst uit andere jaren. Bron: FiscAlert november 2013 jaargang 19 nr. 9, p

14 VOOR DE DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA) 1. Let op uw salaris Dga s (en hun partners) zijn voor de vaststelling van het loon gebonden aan de regels over gebruikelijk loon. Het salaris mag op grond daarvan niet meer afwijken dan 30% van hetgeen gebruikelijk is voor werknemers die geen dga zijn en moet minimaal gelijk zijn aan het salaris van de meestverdienende werknemer. De wet gaat voor 2013 uit van een gebruikelijk loon van Wijkt het loon naar beneden af, dan moet de dga dat aannemelijk maken. Gaat de fiscus uit van een hoger gebruikelijk loon, dan dient de fiscus dat met argumenten te onderbouwen. 2. Geef ruimhartig uit uw BV De regeling voor giftenaftrek voor BV s is met ingang van 2012 gewijzigd. De drempel van 227 is vervallen. De maximale aftrek is verhoogd van 10% naar 50% van de winst, maar kan niet hoger zijn dan Voor giften aan culturele instellingen mag 50% extra worden afgetrokken met een maximum van In privé is de drempel 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen met een minimum van 60 en is het plafond gesteld op 10% van het drempelinkomen. Voor giften aan culturele instellingen mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van Afhankelijk van uw drempelinkomen, het bedrag van de gift(en) en het belastingtarief waar u en uw BV in vallen, kan het voordeliger zijn de giften via uw BV te laten lopen. > Overleg met uw accountant of belastingadviseur. 3. Vergoed telecom thuis De BV mag de kosten voor de telefoon- en internetaansluiting thuis vergoeden. Voorwaarde is dat de aansluiting voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. BlackBerry s, iphones, HTC s, Samsungs en al het andere smartphonegebeuren kan ook vrij worden verstrekt, zolang ze voor ten minste 10% zakelijk worden gebruikt. 4. Check overeenkomsten met de BV Veel dga s hebben in de loop der jaren onderhandse overeenkomsten met hun BV gesloten, bijvoorbeeld een leenovereenkomst met hun BV vanwege consumptieve uitgaven. Nu de marktrente laag is, kan het aantrekkelijk zijn om een lagere rente overeen te komen. En hoe staat het met de gestelde zekerheden? Heeft de BV wel voldoende onderpand? Loop vóór het einde van het jaar alle overeenkomsten één voor één na. 14

VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap 2. Ex-partners: denk na over fiscaal partnerschap 3. Los een kleine (rest)hypotheek af

VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap 2. Ex-partners: denk na over fiscaal partnerschap  3. Los een kleine (rest)hypotheek af 1 VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3- vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u niet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. In andere gevallen is er dus géén sprake van fiscaal partnerschap. Een paar punten van aandacht:

Eindejaarstips 2012. In andere gevallen is er dus géén sprake van fiscaal partnerschap. Een paar punten van aandacht: Eindejaarstips 2012 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3- vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u

Nadere informatie

Eindejaarstips 2010. Van Dongen Financial Accounting & Advies. info@vandongenaccountancy.nl T:0495 56 43 42 VOOR IEDEREEN

Eindejaarstips 2010. Van Dongen Financial Accounting & Advies. info@vandongenaccountancy.nl T:0495 56 43 42 VOOR IEDEREEN VOOR IEDEREEN LOS EEN KLEINE (REST)HYPOTHEEK AF Het einde van het jaar is altijd een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheeklening te kijken. Soms kan het aflossen van een (rest)hypotheek namelijk

Nadere informatie

Eindejaarstips voor jou

Eindejaarstips voor jou Eindejaarstips voor jou Hoe kan je slim met je geld omgaan? Waarmee kan je belasting besparen? Hoe kan geld gelukkiger maken? Het einde van het jaar is hét moment om voordeel te behalen. Hieronder staan

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Eindejaarstips Van Dongen Financial Accounting en Advies

Eindejaarstips Van Dongen Financial Accounting en Advies Het jaar loopt weer ten einde. Tijd voor nuttige adviezen. Neem voor nader advies gerust even contact op! Van Dongen Financial Accounting en Advies Eindejaarstips 2009 VOOR IEDEREEN LOS EEN KLEINE (REST)HYPOTHEEK

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips!

Fiscale eindejaarstips! Horeca Advies nieuwsbrief, november 2009 Fiscale eindejaarstips! Colofon Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven door : Horeca Accountancy & Advies B.V. Reacties en suggesties kunt u sturen naar: info@horeca-accountancy.nl

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014

VvAA belastingworkshop. Februari/maart 2014 VvAA belastingworkshop Februari/maart 2014 Inhoud Hoofdlijnen belastingstelsel Boxenstelsel Fiscaal partnerschap Eigen woning Inkomensvoorzieningen Persoonsgebonden aftrek Heffingskortingen Middeling Aftrekmogelijkheden

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1

Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem. info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 Veluwestraat 66 6813 ED Arnhem info@brugman-admin.nl 026-3813038 06 38429093 1 ONDERWERPEN ADMINISTRATIE GEBRUIK AUTO KLEINE ONDERNEMERSREGELING ONDERNEMERSAFTREK INVESTERINGSAFTREK OUDEDAGSRESERVE MIDDELING

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Fiscalect Eindejaarstips 2015

Fiscalect Eindejaarstips 2015 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u juist winst uitstellen?...2 Hoe lang nog in de BV?...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...3

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

24 Slimme Belastingtips!

24 Slimme Belastingtips! Vitis Advies 24 Slimme Belastingtips! 2016-2017 24 slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoudsopgave Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen 3 Tip 2: In 2017 extra schenken voor

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 8 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

20 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

20 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Thema s VERMINDER JE VERMOGEN... 3 1. Verminder je box 3-vermogen... 3 2. Los kleine schulden af... 3 3. Betaal belastingaanslagen... 3 4. Schenk nog snel belastingvrij

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

Voordeel behalen met je belastingaangifte

Voordeel behalen met je belastingaangifte Online Seminar Voordeel behalen met je belastingaangifte IB2016 Wat zie je? Video Slides Chat Wat zie je? Video Slides Chat Onderwerpen Wijzigingen in aangifte 2016 t.o.v. 2015 Tips bij je aangifte Tips

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2016 Voor het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting hebben wij uw gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 14 oktober 2015 Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Ondernemen en inkomstenbelasting 2 www.belastingdienst.nl/starters

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Administratiekantoor Admenbel heeft voor het opstellen van uw aangifte veel gegevens nodig. Om deze overzichtelijk en volledig aan te leveren, heb ik onderstaande

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner

Persoonlijke gegevens. Naam en voorletters : Uw gegevens. Echtgeno(o)t(e) / partner Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs M.J.R. (Maurice) Verdoorn. Verdoorn, Verseput & De Winkel.

Nieuwsbrief. Verdoorn Administratie- en Belastingadviseurs M.J.R. (Maurice) Verdoorn. Verdoorn, Verseput & De Winkel. December 2010 Jaargang 3, nummer 14 In deze nieuwsbrief onder meer: Belastingplan 2011 Eindejaarstips 2010 WW bij onwerkbaar weer Check uw ziektekostenpolis Niet langer partnerkeuze mogelijk Organiseer

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv HET BOXEN SYSTEEM BOX 1 INKOMEN UIT WERK WINST ONDERNEMING BOX 2 INKOMEN UIT AANMERKELIJK BELANG BOX 3 INKOMEN UIT SPAREN & BELEGGEN DE NETTOWINST = ONDERNEMERSINKOMEN = 20.100,- - AFTREKPOSTEN = BELASTBARE

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten

Fiscale beslommeringen. Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Seminar voor predikanten Fiscale beslommeringen Mr. H. (Henk) Bettink RB Belastingadviseur ROZA Drs. J.A. (Arjan) Pul RB Belastingadviseur ROZA Fiscale beslommeringen Deel 1 Henk

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2016 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding

Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen. Inleiding Werking box 3: inkomsten uit sparen en beleggen Inleiding In box 3 wordt het inkomen uit vermogen van een belastingplichtige belast. Het vermogen bestaat uit de bezittingen van een belastingplichtige min

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS

MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Seminar Belastingen Financiering in de creatieve industrie. 18-03-2010 MINDER BELASTING VOOR CREATIEVEN VISIE ADMINISTRATIE & TIPS MINDER BELASTING & TIPS Administratie Financiële administratie Eisen van

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies Suzan van Lierop Inhoudsopgave Basisgegevens Inkomens- en vermogensplanning Specificatie vaste lasten Grafiek inkomens- en vermogensplanning Onderneming B.V. Toelichting Basisgegevens

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen

Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Kijk op www.brummans.biz Inhoudsopgave: Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen Tip 2: In 2017 extra schenken voor eigen woning Tip 3: Rond onderhoud/verbetering

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012

Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012 Aanleverhulp inkomstenbelasting 2012 Naam: Inleiding Besparen en makkelijk Met behulp van deze aanleverhulp inkomstenbelasting maken we het zo makkelijk mogelijk voor je om inzichtelijk te krijgen welke

Nadere informatie

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen.

Let op: Indien uw echtgeno(o)t(e) / partner zelf ook inkomsten of aftrekposten heeft, moet hij of zij een eigen formulier invullen. Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2010 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie