Fiscalect Najaarstips 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscalect Najaarstips 2014"

Transcriptie

1 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant bij het tanken... 2 Maak leningen zakelijk... 3 Vraag btw terug bij failliete afnemer!... 3 Let op uw herinvesteringsreserve termijn!... 3 Lagere toevoeging aan oudedagsreserve... 4 Tips voor mensen met een woning... 4 Dubbele hypotheek: rente jaar langer aftrekbaar... 4 Rente op restschuld vijftien jaar aftrekbaar... 4 Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit... 4 Tips voor iedereen... 5 Benut vrijstellingen schenkbelasting Tijdelijke, éénmalige extra hoge vrijstelling... 5 Toeslagen... 6 Begin volgend jaar grote uitgaven? Betaal ze dit jaar!... 6 Haal 512 aan cash in huis... 6 Los consumptieve leningen af... 6 Opname levenslooptegoed 2015: bestedingsvrij en slechts 80% belast... 6 Giften (aan een ANBI)... 7 Samenlevingscontract... 7 Papieren schenking... 7 Aftrek lijfrente... 7 Beleggen in groen? Doen!... 8 Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA)... 8 Dividenduitkering in 2014?... 8 DGA én werknemer? Check uw gebruikelijk loon!... 8 Salaris versus dividend... 9 Stoppen met pensioen opbouwen?... 9 Geef ruimhartig uit uw BV... 9

2 / Tips voor ondernemers Blad 2 van Maak beleggingsverliezen in de BV definitief... Check overeenkomsten met de BV... Tips voor ondernemers Voorkom verliesverdamping U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. Voor IB ondernemers is dit 3 jaar terug en 9 jaar vooruit. Is een verlies niet tijdig verrekend, dan verdampt het. Dreigen oude verliezen te verdampen? Dan adviseren wij u nog dit jaar maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan het creëren van winst door: het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill; het inbrengen van winstgevende activiteiten; het afbouwen van voorzieningen. Wilt u juist winst uitstellen? Kijk dan of u nog een voorziening kunt vormen. Daarvoor is al voldoende dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de balansdatum, en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. Voorzieningen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Zijn er activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, incourante voorraden of bedrijfspanden kan een flinke aftrekpost opleveren. Houd in december uw werkkapitaal op peil Op het eind van het jaar is het zaak het bedrag op uw ondernemingsrekening op peil te houden als u in privé vermogensrendementsheffing in Box 3 betaalt. Door nog even te wachten met het overhevelen van bijvoorbeeld van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat ná de jaarwisseling, bespaart u 1,2% van over belastingjaar Da s toch weer 60 netto in de pocket. Betaal nooit contant bij het tanken Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas, of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen!

3 / Tips voor ondernemers Blad 3 van Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een kassabon zonder traceerbare afnemer voldoet niet aan de wettelijke factuurvereisten. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Maak leningen zakelijk In gelieerde verhoudingen bestaat het gevaar van onzakelijk handelen. Voor de belastingheffing moeten we echter uitgaan van zakelijke condities. Is bijvoorbeeld op een lening een rente overeengekomen van 3%, maar bedraagt een zakelijke rente 5%, dan gaat de belastingdienst voor de belastingheffing uit van deze laatste rente. Volgens recente rechtspraak kunnen te soepele leningsvoorwaarden er zelfs toe leiden dat de lening als een zogenaamde onzakelijke lening kwalificeert. Belangrijkste gevolg van de onzakelijke lening is dat u of uw vennootschap een eventueel verlies hierop niet kunt aftrekken. Bovendien kan deze kwalificatie mogelijk leiden tot een fiscale correctie op de overeengekomen rente. Om vervelende verrassingen te voorkomen is het dan ook verstandig om een zakelijke leningsovereenkomst op te (laten) stellen. Vraag btw terug bij failliete afnemer! Bij een faillissement van uw afnemer van een levering of dienst, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen bij de Belastingdienst. De verschuldigde btw moet eerder op de aangifte zijn aangegeven en voldaan. Heeft u een afnemer waarbij duidelijk valt op te maken dat die de rekening niet betaalt, bijvoorbeeld uit correspondentie met de afnemer, dan kunt u een verzoek om teruggaaf van de btw doen. Let op! U kunt de btw niet terugvragen door middel van een creditfactuur. Deze btw mag ook niet worden aangegeven op een (suppletie)aangifte, maar moet in briefvorm worden teruggevraagd. En wel één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen (stuur kopie facturen mee). Let op uw herinvesteringsreserve termijn! Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan in uw boeken na wanneer deze herinvesteringsreserve is gevormd. De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd (bij de directie) een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen of bedrijfsmiddelen die in niet meer dan jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn, en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing.

4 / Tips voor mensen met een woning Blad 4 van Indien u de herinvesteringsreserve namelijk niet binnen drie jaar benut voor nieuwe investeringen, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Dit betekent dat uw winst verhoogd wordt met de herinvesteringsreserve en dat u daardoor meer belasting verschuldigd bent. Let op! Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlening. Doe dit wel tijdig! Lagere toevoeging aan oudedagsreserve Indien u winst maakt, kunt u een deel van die winst aanwenden voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze toevoeging aan de FOR verlaagt de verschuldigde inkomstenbelasting. U kunt vanaf 1 januari 2015 minder toevoegen aan de FOR. U kunt dan nog slechts 9,8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan de FOR (2014:,9% van de winst). Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van (2014: Tips voor mensen met een woning Dubbele hypotheek: rente jaar langer aftrekbaar Mensen die met een dubbele hypotheek zitten omdat ze hun oude huis niet kwijtraken, mogen de rente van beide hypotheken toch nog een jaar langer aftrekken. Dat heeft de minister van Wonen toegezegd. Vanaf 2014 zou dat eigenlijk nog maar twee jaar zijn. Iemand die komend jaar een huis koopt en met het oude blijft zitten, kan dankzij de toezegging tot en met 2018 de rente op beide hypotheken aftrekken. Rente op restschuld vijftien jaar aftrekbaar Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld voldoen maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken. Het gaat om restschulden die ontstaan zijn tussen 29 oktober2012 en 31 december Dit is een tijdelijke maatregel. Aan de aftrekbaarheid van de rente en kosten voor de geldlening wordt niet de voorwaarde gesteld dat deze wordt afgelost. Maar na 15 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop bijvoorbeeld gaan huren. Het is geen voorwaarde dat na de verkoop van de woning een nieuwe eigen woning wordt gekocht. Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, bijvoorbeeld omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Betaal dan de eigenwoningrente over de eerste 6 maanden van 2015 nog dit jaar (maar alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2015 en vooral niet meer, anders wordt uw aftrek over 2014 alsnog beperkt tot de rente tot en met december 2014!). Daarnaast wordt de aftrek van hypotheekrente in het toptarief de komende jaren jaarlijks beperkt met 0,5% per jaar. Door rente vooruit te betalen in 2014 kunt u eventueel de aftrek nog tegen 51,5% verwezenlijken en houdt u dus een half procent extra over.

5 / Tips voor iedereen Blad 5 van LET OP: Als u rente vooruit betaalt, moet u schriftelijk met uw geldschieter (meestal de bank) overeenkomen dat het bedrag niet in depot wordt gestort en dat u het reeds betaalde bedrag niet kunt terugvorderen. Los nog dit jaar (iets) af op uw hypotheek Als u op de hypotheek (versneld) wilt aflossen, is het verstandig om dit vóór het einde van het jaar te doen en niet na 1 januari. Naarmate er op de peildatum 1 januari minder spaargeld is, scheelt dat weer 1,2% Box 3 heffing. Verlenging verlaagd tarief Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen ouder dan twee jaar, zal niet alleen voor 2014 gelden maar tot 1 juli Tips voor iedereen Benut vrijstellingen schenkbelasting 2014 Overweeg in 2014 nog een schenking te verrichten aan uw kind(eren). Er geldt hierbij een basisvrijstelling van Is uw kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan geldt een eenmalige hoge vrijstelling van Er geldt een extra verhoogde vrijstelling van als uw kind de schenking gebruikt voor de aankoop 1 van een eigen woning of een studiefonds. Als al gebruik is gemaakt van de zojuist bedoelde eenmalige hoge vrijstelling van , dan bedraagt de extra verhoogde vrijstelling toch nog Voor de eenmalige verhoogde vrijstelling komt het kind in aanmerking mits daarop een beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting (en u nog niet eerder een beroep op deze vrijstelling hebt gedaan). Indien kind niet maar zijn of haar partner wel aan voorwaarden voldoet kunt u als (schoon)ouders wellicht ook gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. U moet deze aangifte indienen voor 1 maart Tijdelijke, éénmalige extra hoge vrijstelling In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt er tevens een tijdelijke en éénmalige, hoge vrijstelling die door iedereen 2 kan worden toegepast. Voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van het recht van erfpacht, of aflossing van een restschuld. Voor ouders die dit bedrag aan hun kinderen willen schenken, geldt echter een lagere vrijstelling als al eerder gebruik is gemaakt van de éénmalige hoge schenkingsvrijstelling (uit de vorige tip). Het destijds geschonken bedrag wordt van de vrijstelling ad afgetrokken. TIP: De schenking hoeft niet via de notaris, maar schriftelijk vastleggen is altijd verstandig. 1 Het geheel of gedeeltelijk aflossen door het kind van de eigenwoningschuld en/of het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming zijn ook toegestaan. 2 Dus ook buiten de ouder-kindrelatie én zonder leeftijdsgrenzen. Een schenking van een opa hoeft dus niet te worden gekort met een vrijstelling die is genoten naar aanleiding van een schenking van de ouders.

6 / Tips voor iedereen Blad 6 van Vergeet ook de kleinkinderen niet. Schenk uw kleinkinderen nog dit jaar ook wat geld. De vrijstelling voor 2014 is gesteld op per kleinkind (voor alle schenkingsbedragen binnen één kalenderjaar samen). TIP: Hetzelfde vrijgestelde bedrag geldt ook voor uw broers, zussen en derden. Toeslagen Controleer! Ontving u in 2014 één of meer toeslagen? Dan ontvangt u de betreffende toeslagen automatisch ook in 2015 als u daar recht op heeft. Controleer deze zorgvuldig. De gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert, zijn mogelijk niet meer up-to-date waardoor u te veel of juist te weinig krijgt. Vermogenstoets Wie op 1 januari van een jaar na aftrek van de Box 3-vrijstelling méér dan vermogen heeft (ongeacht of u alleenstaand bent of een toeslagpartner heeft), krijgt géén zorgtoeslag en géén kindgebonden budget meer. U krijgt géén huurtoeslag meer als uw vermogen boven de Box 3-vrijstelling uitkomt. LET OP: De vrijstelling voor kinderen is al met ingang van afgeschaft! De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met Box 3-vermogen is, zoals bekend mag zijn, flink verhoogd. TIP: zit u op of rond de grens van deze bedragen, zorg dan (door bepaalde nuttige uitgaven te doen) dat uw Box 3 vermogen net onder die grens komt! Bijvoorbeeld via de volgende drie tips. Begin volgend jaar grote uitgaven? Betaal ze dit jaar! Een nieuwe auto, een bankstel of een wasmachine, betaal ze in De uitgave verlaagt uw grondslag voor de vermogensrendementsheffing in Box 3 voor het belastingjaar 2015, zodat u dan minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Peanuts? Als u een auto van nog dit jaar afrekent, scheelt dat 360 inkomstenbelasting over Dat is rap verdiend! Haal 512 aan cash in huis Contant geld en cadeaubonnen hoeft u tot een bedrag van 512 ( voor fiscaal partners) niet aan te geven als Box 3-vermogen. Haal eind december dus wat extra geld in huis en u bespaart over 2015 toch weer 12 belasting. Los consumptieve leningen af Hebt u tegelijkertijd spaargeld en consumptieve leningen? Dat is een beetje dom wellicht, want u betaalt altijd méér voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Bovendien kunt u uw Box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere Box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van per persoon geldt. Los dus uw consumptieve leningen af met spaargeld: u bespaart rente én belasting in Box 3! Opname levenslooptegoed 2015: bestedingsvrij en slechts 80% belast Iemand die in 2015 zijn volledige saldo aan levenslooptegoed ineens en bestedingsvrij opneemt, wordt slechts voor 80% wordt belast (maximaal voor het saldo per , de rest is normaal belast). U krijgt dus een belastingkorting van 20%. De 80%-regeling geldt alléén voor 2015.

7 / Tips voor iedereen Blad 7 van Pas op: uw verzamelinkomen wordt hoger bij een opname (met of zonder belastingkorting) uit het levenslooptegoed. Hebt u recht op bijvoorbeeld toeslagen, dan kan een volledige opname van uw levenslooptegoed van (negatieve) invloed zijn op de hoogte hiervan! Giften (aan een ANBI 3 ) Alleen giften boven de drempel (1% van uw drempelinkomen, minimaal 60 tot maximaal % van het drempelinkomen) kunt u aftrekken. Door beoogde giften over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar te betalen, heeft u dus maar één keer last van die drempel. Houd rekening met het maximum. Fiscaal partners moeten hun giften samenvoegen (maar pas op: als uw partner ook inkomen heeft, wordt de drempel ook hoger door het gecombineerde drempelinkomen). Wilt u zowel in 2014 als in 2015 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen. TIP: giften in natura tellen óók mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (stel: % aanschafprijs). TIP: Wie aan een culturele instelling doneert, kan méér aftrekken dan hij heeft gegeven. U mag al vanaf 2012 namelijk uw donatie met 25% vermeerderen (maximaal extra). Samenlevingscontract Vóór de jaarwisseling een samenlevingscontract afsluiten is verstandig. U kunt dan heel 2014 fiscaal partner zijn, zodat u bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en het Box- 3 saldo onderling vrij kunt verdelen. Met (minimaal zes maanden) een samenlevingscontract heeft u ook recht op de verhoogde vrijstelling voor partners zoals deze voor de Erfbelasting geldt. Combineer dit met een testament als u dat ook nog niet heeft. Papieren schenking Het is nog steeds mogelijk om geld aan uw kinderen te schenken, zonder dat u het echt aan hem of haar hoeft over te maken. Notarissen noemen dit de zogenaamde papieren schenking. Het is vrijwel altijd verstandig om voor het einde van het jaar een bedrag aan uw zoon of dochter te schenken. Er is wel een notariële akte nodig, de kosten hiervan zijn beperkt. Als u al eerder een dergelijke schenking heeft gedaan, dan moet u vóór 1 januari 2015 de rente hierover betalen, dit mag ook contant maar leg dit dan wel vast. Als geen rente (minimaal 6%) wordt betaald, is er in de toekomst ook géén erfbelasting besparing. Aftrek lijfrente Bij een pensioentekort kunt u de zogenoemde jaarruimte benutten voor een lijfrentepremieaftrek of een inleg op een Bankspaarproduct. Daarnaast bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om de in het verleden niet-benutte aftrekruimte alsnog te gebruiken door middel van de zogenoemde reserveringsruimte. 3 Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ANBI-verklaring. Controleren of de instelling waaraan u wilt schenken nog een ANBI-verklaring heeft, kunt u doen op

8 / Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Blad 8 van Per 1 januari 2015 wordt de maximale aftrek voor lijfrenten lager. In plaats van 15,5% van de premiegrondslag is nog maar 13,8% aftrekbaar. Maak dus desgewenst nog in 2014 gebruik van uw lijfrentepremieaftrek. Premies die u in de aangifte 2014 wilt aftrekken moeten in 2014 daadwerkelijk betaald te zijn. Beleggen in groen? Doen! Heeft u beleggingen, dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in Box 3. Belegt u in groene projecten, dan is de belastingdienst u zowaar eens goed gezind. Dat geldt niet langer voor de beleggingen in durfkapitaal, sociaal-ethische beleggingen en culturele beleggingen. Die vrijstellingen hiervoor zijn al per 1 januari 2013 vervallen. Voor groene beleggingen echter blijft u een vrijstelling houden in Box 3 van maximaal ( voor partners). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in Box 3. Wilt u gaan beleggen in een groenfonds, check dan ook of dit fonds wel door de belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Heeft u recht op zorg- of huurtoeslag of kindgebonden budget, houdt er dan rekening mee dat de vrijstelling voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting niet telt voor de toeslagen. Groene beleggingen tellen dus gewoon mee als vermogen voor de vermogenstoets. Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Dividenduitkering in 2014? Overweegt u uw BV een dividenduitkering aan uzelf te laten doen? Overweeg dan om de dividenduitkering uit te stellen tot 2 januari 2015 of later. U voorkomt dan dat het dividend tot uw Box 3-inkomen wordt gerekend (peildatum is 1 januari). Aan de andere kant: het aanmerkelijk belangtarief is in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% over de eerste (partners het dubbele!). Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen juist vóór 2015 te doen, bespaart u dus nu nog 3% netto! LET OP: bij een (interim-)dividenduitkering, terugbetaling op aandelen gestort kapitaal en of inkoop van eigen aandelen moet er een uitkeringstest worden gedaan. Het is wenselijk dat u deze test uitvoert, vóórdat u overgaat tot uitkering. Uit die test moet blijken of de vennootschap ook ná de dividenduitkering kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Vooral bij BV s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden. DGA én werknemer? Check uw gebruikelijk loon! Voor een werknemer die een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie heeft, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. Doorgaans gaat het dan om de directeur met meer dan 5% aandeelbezit (AB-houder).

9 / Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Blad 9 van Het gebruikelijk loon 2015 voor een AB-houder is het hoogste van de volgende drie bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 2. het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam; (bedrag voor 2014). In de gebruikelijkloonregeling 2015 verandert het volgende: De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 25% (was 30%); Het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt geïntroduceerd en vervangt de soortgelijke dienstbetrekking ; De definitie van het begrip verbonden lichamen verandert en wordt veel ruimer. Zowel de AB-houder als de fiscus kunnen tegenbewijs aanvoeren dat het loon lager respectievelijk hoger moet zijn. Salaris versus dividend Als DGA heb je een zekere vrijheid salaris in te ruilen voor dividend. Waar u voor moet waken, is dat het salaris blijft passen binnen de gebruikelijkloonregeling (zie hiervóór). Tegenover het toptarief van 52% voor een gedeelte van het salaris, staat een lagere, gecombineerde belastingdruk over ab-winst (= vennootschaps- én inkomstenbelasting samen) van 40% tot 43,75%. Door vervolgens met de dividenduitkering in privé te gaan beleggen, kunt u mogelijk een aanvullend (onbelast) voordeel realiseren. Stoppen met pensioen opbouwen? Een goed pensioen is een waardevolle bezitting en geeft financiële rust als u stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw pensioen-bv. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk als u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Ingehouden winst kent immers een belastingdruk van 40%-43,75% (zie hiervoor). Voldoende pensioen opgebouwd? Dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen. Geef ruimhartig uit uw BV De regeling voor giftenaftrek voor BV s is met ingang van 2012 gewijzigd. De drempel van 227 is toen vervallen. De maximale aftrek is verhoogd van % naar 50% van de winst. De aftrek mag echter niet hoger zijn dan Voor giften aan culturele instellingen mag 50% extra worden afgetrokken met een maximum extra aftrek van In privé is de drempel 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen met een minimum van 60 en is het plafond gesteld op % van het drempelinkomen. Voor giften aan culturele instellingen mag daar 25% extra worden afgetrokken met een maximum van Afhankelijk van uw drempelinkomen, het bedrag van de gift(en) en het belastingtarief waar u en uw BV in vallen, kan het dus voordeliger zijn de giften via uw BV te laten lopen.

10 / Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Blad van Maak beleggingsverliezen in de BV definitief Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, kunt u deze verliezen definitief maken door overdracht van de beleggingen aan privé. De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 20%-25% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan wat vriendelijker belast (in Box 3). Check overeenkomsten met de BV Veel DGA s hebben in de loop der jaren onderhandse overeenkomsten met hun BV gesloten, bijvoorbeeld een leenovereenkomst met hun BV vanwege consumptieve uitgaven. Nu de marktrente laag is, kan het aantrekkelijk zijn om een lagere rente overeen te komen. En hoe staat het met de gestelde zekerheden? Heeft de BV wel voldoende onderpand? Loop vóór het einde van het jaar alle overeenkomsten na. In deze treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2015 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om u te kunnen voorbereiden voor goede afsluiting van 2014 en een dito start voor De zijn naar de stand van het wetgevingsproces per 11 november Let op: (fiscale) wetgeving en economische factoren wijzigen voortdurend. De inhoud van dit artikel kan dus niet meer geheel juist zijn. Houdt u daar rekening mee bij het lezen van dit artikel. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u naar aanleiding van de inhoud van dit artikel wijzigingen doorvoert dan wel nalaat door te voeren in uw zakelijke en/of privé situatie en/of die van uw vennootschap(pen). Maak zo nodig eerst een afspraak met een adviseur.

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen

Productkenmerken. Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Productkenmerken Centraal Beheer Achmea Extra Pensioen Sparen Leeswijzer In deze productkenmerken leggen wij uit hoe Extra Pensioen Sparen van Centraal Beheer Achmea werkt. Naast deze productkenmerken

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga)

Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Uw dubbelrol als directeur-grootaandeelhouder (dga) Inleiding Als directeur-grootaandeelhouder (dga) van een BV heeft u een bijzondere positie. U bent grootaandeelhouder en dus machthebber over de vennootschap.

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven.

Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. Vrijkomend lijfrentekapitaal bij leven. 1 Regime pre-brede Herwaardering lijfrente (pre-bhw, tot 1992) oud regime of kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 1a. Periodieke uitkeringen 1a.1. Periodieke

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt

Fiscaal Actueel 2-2015. Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Fiscaal Actueel 2-2015 Laag btw-tarief op verbetering woningen eindigt Per 1 maart 2013 werd het btw-tarief op de arbeidskosten bij renovatie, onderhoud en herstel van woningen tijdelijk verlaagd naar

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen.

Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Het ABN AMRO LevensloopPlan. Eenvoudig en flexibel sparen en beleggen voor tijd voor uzelf. Collectieve arrangementen. Bedacht door de overheid. Mogelijk gemaakt door ABN AMRO. Eerder stoppen met werken.

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd

Nieuw voorjaar, van alles is veranderd Actueel nr 8 / april 2000 Een uitgave van Der Kinderen Verzekeringen BV, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. E-mail: der.kinderen.verzekeringen@wxs.nl Lambert s

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie