Fiscalect Najaarstips 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fiscalect Najaarstips 2014"

Transcriptie

1 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant bij het tanken... 2 Maak leningen zakelijk... 3 Vraag btw terug bij failliete afnemer!... 3 Let op uw herinvesteringsreserve termijn!... 3 Lagere toevoeging aan oudedagsreserve... 4 Tips voor mensen met een woning... 4 Dubbele hypotheek: rente jaar langer aftrekbaar... 4 Rente op restschuld vijftien jaar aftrekbaar... 4 Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit... 4 Tips voor iedereen... 5 Benut vrijstellingen schenkbelasting Tijdelijke, éénmalige extra hoge vrijstelling... 5 Toeslagen... 6 Begin volgend jaar grote uitgaven? Betaal ze dit jaar!... 6 Haal 512 aan cash in huis... 6 Los consumptieve leningen af... 6 Opname levenslooptegoed 2015: bestedingsvrij en slechts 80% belast... 6 Giften (aan een ANBI)... 7 Samenlevingscontract... 7 Papieren schenking... 7 Aftrek lijfrente... 7 Beleggen in groen? Doen!... 8 Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA)... 8 Dividenduitkering in 2014?... 8 DGA én werknemer? Check uw gebruikelijk loon!... 8 Salaris versus dividend... 9 Stoppen met pensioen opbouwen?... 9 Geef ruimhartig uit uw BV... 9

2 / Tips voor ondernemers Blad 2 van Maak beleggingsverliezen in de BV definitief... Check overeenkomsten met de BV... Tips voor ondernemers Voorkom verliesverdamping U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. Voor IB ondernemers is dit 3 jaar terug en 9 jaar vooruit. Is een verlies niet tijdig verrekend, dan verdampt het. Dreigen oude verliezen te verdampen? Dan adviseren wij u nog dit jaar maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan het creëren van winst door: het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill; het inbrengen van winstgevende activiteiten; het afbouwen van voorzieningen. Wilt u juist winst uitstellen? Kijk dan of u nog een voorziening kunt vormen. Daarvoor is al voldoende dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de balansdatum, en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. Voorzieningen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Zijn er activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, incourante voorraden of bedrijfspanden kan een flinke aftrekpost opleveren. Houd in december uw werkkapitaal op peil Op het eind van het jaar is het zaak het bedrag op uw ondernemingsrekening op peil te houden als u in privé vermogensrendementsheffing in Box 3 betaalt. Door nog even te wachten met het overhevelen van bijvoorbeeld van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat ná de jaarwisseling, bespaart u 1,2% van over belastingjaar Da s toch weer 60 netto in de pocket. Betaal nooit contant bij het tanken Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas, of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen!

3 / Tips voor ondernemers Blad 3 van Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een kassabon zonder traceerbare afnemer voldoet niet aan de wettelijke factuurvereisten. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Maak leningen zakelijk In gelieerde verhoudingen bestaat het gevaar van onzakelijk handelen. Voor de belastingheffing moeten we echter uitgaan van zakelijke condities. Is bijvoorbeeld op een lening een rente overeengekomen van 3%, maar bedraagt een zakelijke rente 5%, dan gaat de belastingdienst voor de belastingheffing uit van deze laatste rente. Volgens recente rechtspraak kunnen te soepele leningsvoorwaarden er zelfs toe leiden dat de lening als een zogenaamde onzakelijke lening kwalificeert. Belangrijkste gevolg van de onzakelijke lening is dat u of uw vennootschap een eventueel verlies hierop niet kunt aftrekken. Bovendien kan deze kwalificatie mogelijk leiden tot een fiscale correctie op de overeengekomen rente. Om vervelende verrassingen te voorkomen is het dan ook verstandig om een zakelijke leningsovereenkomst op te (laten) stellen. Vraag btw terug bij failliete afnemer! Bij een faillissement van uw afnemer van een levering of dienst, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen bij de Belastingdienst. De verschuldigde btw moet eerder op de aangifte zijn aangegeven en voldaan. Heeft u een afnemer waarbij duidelijk valt op te maken dat die de rekening niet betaalt, bijvoorbeeld uit correspondentie met de afnemer, dan kunt u een verzoek om teruggaaf van de btw doen. Let op! U kunt de btw niet terugvragen door middel van een creditfactuur. Deze btw mag ook niet worden aangegeven op een (suppletie)aangifte, maar moet in briefvorm worden teruggevraagd. En wel één maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen (stuur kopie facturen mee). Let op uw herinvesteringsreserve termijn! Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan in uw boeken na wanneer deze herinvesteringsreserve is gevormd. De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd (bij de directie) een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen of bedrijfsmiddelen die in niet meer dan jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn, en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing.

4 / Tips voor mensen met een woning Blad 4 van Indien u de herinvesteringsreserve namelijk niet binnen drie jaar benut voor nieuwe investeringen, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Dit betekent dat uw winst verhoogd wordt met de herinvesteringsreserve en dat u daardoor meer belasting verschuldigd bent. Let op! Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlening. Doe dit wel tijdig! Lagere toevoeging aan oudedagsreserve Indien u winst maakt, kunt u een deel van die winst aanwenden voor een fiscale oudedagsreserve (FOR). Deze toevoeging aan de FOR verlaagt de verschuldigde inkomstenbelasting. U kunt vanaf 1 januari 2015 minder toevoegen aan de FOR. U kunt dan nog slechts 9,8% van de winst over een kalenderjaar toevoegen aan de FOR (2014:,9% van de winst). Daarnaast geldt er per 1 januari 2015 een maximumbedrag van (2014: Tips voor mensen met een woning Dubbele hypotheek: rente jaar langer aftrekbaar Mensen die met een dubbele hypotheek zitten omdat ze hun oude huis niet kwijtraken, mogen de rente van beide hypotheken toch nog een jaar langer aftrekken. Dat heeft de minister van Wonen toegezegd. Vanaf 2014 zou dat eigenlijk nog maar twee jaar zijn. Iemand die komend jaar een huis koopt en met het oude blijft zitten, kan dankzij de toezegging tot en met 2018 de rente op beide hypotheken aftrekken. Rente op restschuld vijftien jaar aftrekbaar Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld voldoen maximaal 15 jaar van de belasting aftrekken. Het gaat om restschulden die ontstaan zijn tussen 29 oktober2012 en 31 december Dit is een tijdelijke maatregel. Aan de aftrekbaarheid van de rente en kosten voor de geldlening wordt niet de voorwaarde gesteld dat deze wordt afgelost. Maar na 15 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop bijvoorbeeld gaan huren. Het is geen voorwaarde dat na de verkoop van de woning een nieuwe eigen woning wordt gekocht. Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, bijvoorbeeld omdat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Betaal dan de eigenwoningrente over de eerste 6 maanden van 2015 nog dit jaar (maar alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2015 en vooral niet meer, anders wordt uw aftrek over 2014 alsnog beperkt tot de rente tot en met december 2014!). Daarnaast wordt de aftrek van hypotheekrente in het toptarief de komende jaren jaarlijks beperkt met 0,5% per jaar. Door rente vooruit te betalen in 2014 kunt u eventueel de aftrek nog tegen 51,5% verwezenlijken en houdt u dus een half procent extra over.

5 / Tips voor iedereen Blad 5 van LET OP: Als u rente vooruit betaalt, moet u schriftelijk met uw geldschieter (meestal de bank) overeenkomen dat het bedrag niet in depot wordt gestort en dat u het reeds betaalde bedrag niet kunt terugvorderen. Los nog dit jaar (iets) af op uw hypotheek Als u op de hypotheek (versneld) wilt aflossen, is het verstandig om dit vóór het einde van het jaar te doen en niet na 1 januari. Naarmate er op de peildatum 1 januari minder spaargeld is, scheelt dat weer 1,2% Box 3 heffing. Verlenging verlaagd tarief Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen ouder dan twee jaar, zal niet alleen voor 2014 gelden maar tot 1 juli Tips voor iedereen Benut vrijstellingen schenkbelasting 2014 Overweeg in 2014 nog een schenking te verrichten aan uw kind(eren). Er geldt hierbij een basisvrijstelling van Is uw kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan geldt een eenmalige hoge vrijstelling van Er geldt een extra verhoogde vrijstelling van als uw kind de schenking gebruikt voor de aankoop 1 van een eigen woning of een studiefonds. Als al gebruik is gemaakt van de zojuist bedoelde eenmalige hoge vrijstelling van , dan bedraagt de extra verhoogde vrijstelling toch nog Voor de eenmalige verhoogde vrijstelling komt het kind in aanmerking mits daarop een beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting (en u nog niet eerder een beroep op deze vrijstelling hebt gedaan). Indien kind niet maar zijn of haar partner wel aan voorwaarden voldoet kunt u als (schoon)ouders wellicht ook gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. U moet deze aangifte indienen voor 1 maart Tijdelijke, éénmalige extra hoge vrijstelling In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt er tevens een tijdelijke en éénmalige, hoge vrijstelling die door iedereen 2 kan worden toegepast. Voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van het recht van erfpacht, of aflossing van een restschuld. Voor ouders die dit bedrag aan hun kinderen willen schenken, geldt echter een lagere vrijstelling als al eerder gebruik is gemaakt van de éénmalige hoge schenkingsvrijstelling (uit de vorige tip). Het destijds geschonken bedrag wordt van de vrijstelling ad afgetrokken. TIP: De schenking hoeft niet via de notaris, maar schriftelijk vastleggen is altijd verstandig. 1 Het geheel of gedeeltelijk aflossen door het kind van de eigenwoningschuld en/of het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming zijn ook toegestaan. 2 Dus ook buiten de ouder-kindrelatie én zonder leeftijdsgrenzen. Een schenking van een opa hoeft dus niet te worden gekort met een vrijstelling die is genoten naar aanleiding van een schenking van de ouders.

6 / Tips voor iedereen Blad 6 van Vergeet ook de kleinkinderen niet. Schenk uw kleinkinderen nog dit jaar ook wat geld. De vrijstelling voor 2014 is gesteld op per kleinkind (voor alle schenkingsbedragen binnen één kalenderjaar samen). TIP: Hetzelfde vrijgestelde bedrag geldt ook voor uw broers, zussen en derden. Toeslagen Controleer! Ontving u in 2014 één of meer toeslagen? Dan ontvangt u de betreffende toeslagen automatisch ook in 2015 als u daar recht op heeft. Controleer deze zorgvuldig. De gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert, zijn mogelijk niet meer up-to-date waardoor u te veel of juist te weinig krijgt. Vermogenstoets Wie op 1 januari van een jaar na aftrek van de Box 3-vrijstelling méér dan vermogen heeft (ongeacht of u alleenstaand bent of een toeslagpartner heeft), krijgt géén zorgtoeslag en géén kindgebonden budget meer. U krijgt géén huurtoeslag meer als uw vermogen boven de Box 3-vrijstelling uitkomt. LET OP: De vrijstelling voor kinderen is al met ingang van afgeschaft! De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met Box 3-vermogen is, zoals bekend mag zijn, flink verhoogd. TIP: zit u op of rond de grens van deze bedragen, zorg dan (door bepaalde nuttige uitgaven te doen) dat uw Box 3 vermogen net onder die grens komt! Bijvoorbeeld via de volgende drie tips. Begin volgend jaar grote uitgaven? Betaal ze dit jaar! Een nieuwe auto, een bankstel of een wasmachine, betaal ze in De uitgave verlaagt uw grondslag voor de vermogensrendementsheffing in Box 3 voor het belastingjaar 2015, zodat u dan minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Peanuts? Als u een auto van nog dit jaar afrekent, scheelt dat 360 inkomstenbelasting over Dat is rap verdiend! Haal 512 aan cash in huis Contant geld en cadeaubonnen hoeft u tot een bedrag van 512 ( voor fiscaal partners) niet aan te geven als Box 3-vermogen. Haal eind december dus wat extra geld in huis en u bespaart over 2015 toch weer 12 belasting. Los consumptieve leningen af Hebt u tegelijkertijd spaargeld en consumptieve leningen? Dat is een beetje dom wellicht, want u betaalt altijd méér voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Bovendien kunt u uw Box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere Box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van per persoon geldt. Los dus uw consumptieve leningen af met spaargeld: u bespaart rente én belasting in Box 3! Opname levenslooptegoed 2015: bestedingsvrij en slechts 80% belast Iemand die in 2015 zijn volledige saldo aan levenslooptegoed ineens en bestedingsvrij opneemt, wordt slechts voor 80% wordt belast (maximaal voor het saldo per , de rest is normaal belast). U krijgt dus een belastingkorting van 20%. De 80%-regeling geldt alléén voor 2015.

7 / Tips voor iedereen Blad 7 van Pas op: uw verzamelinkomen wordt hoger bij een opname (met of zonder belastingkorting) uit het levenslooptegoed. Hebt u recht op bijvoorbeeld toeslagen, dan kan een volledige opname van uw levenslooptegoed van (negatieve) invloed zijn op de hoogte hiervan! Giften (aan een ANBI 3 ) Alleen giften boven de drempel (1% van uw drempelinkomen, minimaal 60 tot maximaal % van het drempelinkomen) kunt u aftrekken. Door beoogde giften over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar te betalen, heeft u dus maar één keer last van die drempel. Houd rekening met het maximum. Fiscaal partners moeten hun giften samenvoegen (maar pas op: als uw partner ook inkomen heeft, wordt de drempel ook hoger door het gecombineerde drempelinkomen). Wilt u zowel in 2014 als in 2015 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen. TIP: giften in natura tellen óók mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (stel: % aanschafprijs). TIP: Wie aan een culturele instelling doneert, kan méér aftrekken dan hij heeft gegeven. U mag al vanaf 2012 namelijk uw donatie met 25% vermeerderen (maximaal extra). Samenlevingscontract Vóór de jaarwisseling een samenlevingscontract afsluiten is verstandig. U kunt dan heel 2014 fiscaal partner zijn, zodat u bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en het Box- 3 saldo onderling vrij kunt verdelen. Met (minimaal zes maanden) een samenlevingscontract heeft u ook recht op de verhoogde vrijstelling voor partners zoals deze voor de Erfbelasting geldt. Combineer dit met een testament als u dat ook nog niet heeft. Papieren schenking Het is nog steeds mogelijk om geld aan uw kinderen te schenken, zonder dat u het echt aan hem of haar hoeft over te maken. Notarissen noemen dit de zogenaamde papieren schenking. Het is vrijwel altijd verstandig om voor het einde van het jaar een bedrag aan uw zoon of dochter te schenken. Er is wel een notariële akte nodig, de kosten hiervan zijn beperkt. Als u al eerder een dergelijke schenking heeft gedaan, dan moet u vóór 1 januari 2015 de rente hierover betalen, dit mag ook contant maar leg dit dan wel vast. Als geen rente (minimaal 6%) wordt betaald, is er in de toekomst ook géén erfbelasting besparing. Aftrek lijfrente Bij een pensioentekort kunt u de zogenoemde jaarruimte benutten voor een lijfrentepremieaftrek of een inleg op een Bankspaarproduct. Daarnaast bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om de in het verleden niet-benutte aftrekruimte alsnog te gebruiken door middel van de zogenoemde reserveringsruimte. 3 Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ANBI-verklaring. Controleren of de instelling waaraan u wilt schenken nog een ANBI-verklaring heeft, kunt u doen op

8 / Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Blad 8 van Per 1 januari 2015 wordt de maximale aftrek voor lijfrenten lager. In plaats van 15,5% van de premiegrondslag is nog maar 13,8% aftrekbaar. Maak dus desgewenst nog in 2014 gebruik van uw lijfrentepremieaftrek. Premies die u in de aangifte 2014 wilt aftrekken moeten in 2014 daadwerkelijk betaald te zijn. Beleggen in groen? Doen! Heeft u beleggingen, dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in Box 3. Belegt u in groene projecten, dan is de belastingdienst u zowaar eens goed gezind. Dat geldt niet langer voor de beleggingen in durfkapitaal, sociaal-ethische beleggingen en culturele beleggingen. Die vrijstellingen hiervoor zijn al per 1 januari 2013 vervallen. Voor groene beleggingen echter blijft u een vrijstelling houden in Box 3 van maximaal ( voor partners). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag in Box 3. Wilt u gaan beleggen in een groenfonds, check dan ook of dit fonds wel door de belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Heeft u recht op zorg- of huurtoeslag of kindgebonden budget, houdt er dan rekening mee dat de vrijstelling voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting niet telt voor de toeslagen. Groene beleggingen tellen dus gewoon mee als vermogen voor de vermogenstoets. Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Dividenduitkering in 2014? Overweegt u uw BV een dividenduitkering aan uzelf te laten doen? Overweeg dan om de dividenduitkering uit te stellen tot 2 januari 2015 of later. U voorkomt dan dat het dividend tot uw Box 3-inkomen wordt gerekend (peildatum is 1 januari). Aan de andere kant: het aanmerkelijk belangtarief is in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% over de eerste (partners het dubbele!). Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen juist vóór 2015 te doen, bespaart u dus nu nog 3% netto! LET OP: bij een (interim-)dividenduitkering, terugbetaling op aandelen gestort kapitaal en of inkoop van eigen aandelen moet er een uitkeringstest worden gedaan. Het is wenselijk dat u deze test uitvoert, vóórdat u overgaat tot uitkering. Uit die test moet blijken of de vennootschap ook ná de dividenduitkering kan blijven voldoen aan haar verplichtingen. Vooral bij BV s met een pensioenvoorziening is voorzichtigheid geboden. DGA én werknemer? Check uw gebruikelijk loon! Voor een werknemer die een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie heeft, geldt de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog het loon minimaal moet zijn. Doorgaans gaat het dan om de directeur met meer dan 5% aandeelbezit (AB-houder).

9 / Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Blad 9 van Het gebruikelijk loon 2015 voor een AB-houder is het hoogste van de volgende drie bedragen: 1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; 2. het loon van de meestverdienende werknemer van u of van een verbonden lichaam; (bedrag voor 2014). In de gebruikelijkloonregeling 2015 verandert het volgende: De doelmatigheidsmarge gaat omlaag naar 25% (was 30%); Het begrip meest vergelijkbare dienstbetrekking wordt geïntroduceerd en vervangt de soortgelijke dienstbetrekking ; De definitie van het begrip verbonden lichamen verandert en wordt veel ruimer. Zowel de AB-houder als de fiscus kunnen tegenbewijs aanvoeren dat het loon lager respectievelijk hoger moet zijn. Salaris versus dividend Als DGA heb je een zekere vrijheid salaris in te ruilen voor dividend. Waar u voor moet waken, is dat het salaris blijft passen binnen de gebruikelijkloonregeling (zie hiervóór). Tegenover het toptarief van 52% voor een gedeelte van het salaris, staat een lagere, gecombineerde belastingdruk over ab-winst (= vennootschaps- én inkomstenbelasting samen) van 40% tot 43,75%. Door vervolgens met de dividenduitkering in privé te gaan beleggen, kunt u mogelijk een aanvullend (onbelast) voordeel realiseren. Stoppen met pensioen opbouwen? Een goed pensioen is een waardevolle bezitting en geeft financiële rust als u stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw pensioen-bv. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk als u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Ingehouden winst kent immers een belastingdruk van 40%-43,75% (zie hiervoor). Voldoende pensioen opgebouwd? Dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen. Geef ruimhartig uit uw BV De regeling voor giftenaftrek voor BV s is met ingang van 2012 gewijzigd. De drempel van 227 is toen vervallen. De maximale aftrek is verhoogd van % naar 50% van de winst. De aftrek mag echter niet hoger zijn dan Voor giften aan culturele instellingen mag 50% extra worden afgetrokken met een maximum extra aftrek van In privé is de drempel 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen met een minimum van 60 en is het plafond gesteld op % van het drempelinkomen. Voor giften aan culturele instellingen mag daar 25% extra worden afgetrokken met een maximum van Afhankelijk van uw drempelinkomen, het bedrag van de gift(en) en het belastingtarief waar u en uw BV in vallen, kan het dus voordeliger zijn de giften via uw BV te laten lopen.

10 / Tips voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) Blad van Maak beleggingsverliezen in de BV definitief Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, kunt u deze verliezen definitief maken door overdracht van de beleggingen aan privé. De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 20%-25% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan wat vriendelijker belast (in Box 3). Check overeenkomsten met de BV Veel DGA s hebben in de loop der jaren onderhandse overeenkomsten met hun BV gesloten, bijvoorbeeld een leenovereenkomst met hun BV vanwege consumptieve uitgaven. Nu de marktrente laag is, kan het aantrekkelijk zijn om een lagere rente overeen te komen. En hoe staat het met de gestelde zekerheden? Heeft de BV wel voldoende onderpand? Loop vóór het einde van het jaar alle overeenkomsten na. In deze treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2015 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om u te kunnen voorbereiden voor goede afsluiting van 2014 en een dito start voor De zijn naar de stand van het wetgevingsproces per 11 november Let op: (fiscale) wetgeving en economische factoren wijzigen voortdurend. De inhoud van dit artikel kan dus niet meer geheel juist zijn. Houdt u daar rekening mee bij het lezen van dit artikel. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u naar aanleiding van de inhoud van dit artikel wijzigingen doorvoert dan wel nalaat door te voeren in uw zakelijke en/of privé situatie en/of die van uw vennootschap(pen). Maak zo nodig eerst een afspraak met een adviseur.

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

Fiscalect Eindejaarstips 2015

Fiscalect Eindejaarstips 2015 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u juist winst uitstellen?...2 Hoe lang nog in de BV?...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...3

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Tips voor ondernemers

Tips voor ondernemers Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom crisisheffing... 2 Maak tijdig melding van uitstel van betaling... 2 Voorkom thincapregeling... 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Belastingcijfers 2017

Belastingcijfers 2017 Belastingcijfers 2017 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.982 8,90% 27,65% 36,55% 7.303 19.982

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

20 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

20 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Thema s VERMINDER JE VERMOGEN... 3 1. Verminder je box 3-vermogen... 3 2. Los kleine schulden af... 3 3. Betaal belastingaanslagen... 3 4. Schenk nog snel belastingvrij

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig!

VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig! 1 VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3-vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u niet

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap 2. Ex-partners: denk na over fiscaal partnerschap 3. Los een kleine (rest)hypotheek af

VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap 2. Ex-partners: denk na over fiscaal partnerschap  3. Los een kleine (rest)hypotheek af 1 VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3- vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u niet

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2016, 5 e jaargang, 12 e editie Inhoud 1. Box 3 per 01-01-2017 2. Pensioen in eigen beheer vanaf 01-01-2017 3. Diverse overige wijzigingen 4. Eindejaarstips

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

24 Slimme Belastingtips!

24 Slimme Belastingtips! Vitis Advies 24 Slimme Belastingtips! 2016-2017 24 slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoudsopgave Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen 3 Tip 2: In 2017 extra schenken voor

Nadere informatie

info &boon tips & boon

info &boon tips & boon tips & boon Vermogen schenken of erven Nieuwe regels 2010 De Successiewet is per 1 januari 2010 drastisch gewijzigd. De termen successie- en schenkingsrecht zijn vervangen door erf- en schenkbelasting.

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers 2016. Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2016 31-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2016 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2018 22-12-2017 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2018 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Goed op de hoogte. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen. Btw voor digitale diensten aan particulieren administratief vereenvoudigd

Goed op de hoogte. Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen. Btw voor digitale diensten aan particulieren administratief vereenvoudigd Goed op de hoogte Jaargang 20 eindejaarstips 2014 In deze uitgave o.a.: Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen Btw voor digitale diensten aan particulieren administratief vereenvoudigd Verlaag uw

Nadere informatie

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40%

partners en kinderen kleinkinderen overig 0,00-121.296,00 10% 18% 30% 121.296,00 en meer 20% 36% 40% SCHENKINGEN AAN KINDEREN, BESPARING ERFBELASTING Men kan schenken aan kinderen omdat men het leuk vindt daadwerkelijk iets aan de kinderen te geven. Het is ook mogelijk om te schenken aan kinderen zonder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS

NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSTIPS NIEUWSBRIEF ADMINISTRATIEKANTOOR JANSE BV EINDEJAARSS Het einde van het jaar komt in zicht. Graag willen wij van Administratiekantoor Janse BV u informeren wat u echt nog dit najaar moet doen (of juist

Nadere informatie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie

Cijfers Algemeen. Schijventarief box 1 jonger dan AOW-leeftijd Belastbaar inkomen meer dan. maar niet meer dan. belastingtarief tarief premie Cijfers 2017 28-12-2015 Door de redactie In dit overzicht geven we de belangrijkste fiscale en sociale cijfers voor 2017 weer. Daarbij geven we uitsluitend de officieel gepubliceerde cijfers weer. Ook

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016

PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME MOGELIJK HEDEN GIFTENAFTREK PAG 8 WETTELIJK MINIMUMJEUGDLONEN PER 1 JANUARI 2016 PAG 2 BV OF EENMANSZAAK? PAG 3 OVERWEEG TE STOPPEN MET VERDERE PENSIOENOPBOUW PAG 4 VOORKOM VERLIESVERDAMPING PAG 5 NEEM EEN HYPOTHEEK BIJ UW EIGEN BV PAG 6 VERLAAG DE GRONDSLAG VAN BOX 3 PAG 7 BENUT SLIMME

Nadere informatie

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête

Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen. Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête 2014 Wat zie je? Slides Video Chat Onderwerpen Hoe bouw jij pensioen op? Slimme tips Financieel overzicht Voordeel voor jou als ondernemer Enquête Poll 1 Wat zie jij als jouw pensioen? Hoe bouw jij pensioen

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Eindejaarstips voor jou

Eindejaarstips voor jou Eindejaarstips voor jou Hoe kan je slim met je geld omgaan? Waarmee kan je belasting besparen? Hoe kan geld gelukkiger maken? Het einde van het jaar is hét moment om voordeel te behalen. Hieronder staan

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013

Enkele Highlights. Nieuwsbrief December 2013 Enkele Highlights v Eindejaarstips 2013 v Minimumlonen 01-01-2014 v Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidie v G-rekening wordt depot met ingang van 01-07-2014 De afdrachtvermindering onderwijs wordt

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2017, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Eindejaarstips eigen woning Eindejaarstips schenken en erven Eindejaarstips

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Belastingspecial 2014

Belastingspecial 2014 Belastingspecial 2014 (aangifte inkomstenbelasting 2013) Leo van Heesch Inleiding De meest voorkomende aftrekposten en kortingen betreffende de inkomstenbelasting (IB) worden besproken. Voor ouderen minder

Nadere informatie

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl onderwerpen Algemene informatie AWBZ (is basis voor WLZ en WMO) De vermogensinkomensbijtelling en het

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL

april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL april 2012 NIEUWSBRIEF APRIL B.V. Denk aan gebruikelijk loon Denkt u, dga, er aan dat u voor iedere B.V. waarvoor u werkzaamheden verricht rekening moet houden met het gebruikelijke loon? Als u denkt voor

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar.

De ingangsdatum ligt uiterlijk in het jaar waarin u de verhoogde AOW leeftijd bereikt vermeerderd met vijf jaar. Een lijfrenteverzekering 1. Wat voor lijfrenteverzekering heb ik nu? U hebt nu een verzekering waarmee u lijfrentekapitaal opbouwt. U betaalt premie, of een koopsom, of eventueel een extra storting. De

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2015

Fiscale eindejaarstips 2015 Fiscale eindejaarstips 2015 Bij de presentatie van het belastingplan 2016 was het al duidelijk: de voorgenomen belastingherziening komt er voorlopig nog niet. Dit neemt niet weg dat dit in Den Haag nog

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie