/ Tips voor ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/ Tips voor ondernemers"

Transcriptie

1 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2 Betaal nooit contant bij het tanken...3 Maak leningen zakelijk...3 Stel een dividenduitkering uit tot ná 1 januari Vraag btw terug bij failliete afnemer!...3 Veranderingen inlenersaansprakelijkheid...3 Let op uw herinvesteringsreserve termijn!...4 Tips voor mensen met een woning...4 Dubbele hypotheek: rente jaar langer aftrekbaar...4 Rente op restschuld tien jaar aftrekbaar...4 Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit...5 Tips voor iedereen...5 Benut vrijstellingen schenkbelasting Tijdelijke, éénmalige extra hoge vrijstelling...6 Vergeet ook de kleinkinderen niet...6 Toeslagen...6 Begin volgend jaar grote uitgaven? Betaal ze dit jaar!...6 Haal 512 aan cash in huis...7 Los consumptieve leningen af...7 Opname levenslooptegoed 2013: bestedingsvrij en slechts 80% belast...7 Giften (aan een ANBI)...7 Samenlevingscontract...8 Papieren schenking...8 Aftrek lijfrente...8 Vergelijk zorgverzekeringen...8 Beleggen in groen? Doen!...8 Tips voor directeuren grootaandeelhouders (DGA)...9 Let op uw salaris...9 Salaris versus dividend...9

2 / Tips voor ondernemers Blad 2 van Stoppen met pensioen opbouwen?...9 Geef ruimhartig uit uw BV...9 Maak beleggingsverliezen in de BV definitief... Check overeenkomsten met de BV... Tips voor ondernemers Voorkom verliesverdamping U kunt verliezen verrekenen met de winst van 1 jaar terug, de zogenoemde carry-back. Het resterende verlies kunt u vervolgens verrekenen met winsten uit de 9 volgende jaren, de zogenoemde carry-forward. Voor IB ondernemers is dit 3 jaar terug en 9 jaar vooruit. Is een verlies niet tijdig verrekend, dan verdampt het. Dreigen oude verliezen te verdampen? Dan adviseren wij u nog dit jaar maatregelen te nemen. Hierbij kunt u denken aan het creëren van winst door: het realiseren van stille reserves/meerwaarde/goodwill; het inbrengen van winstgevende activiteiten; het afbouwen van voorzieningen. Wilt u winst uitstellen? Kijk dan of u nog een voorziening kunt vormen. Daarvoor is al voldoende dat de toekomstige uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan vóór de balansdatum, en dat een redelijke mate van zekerheid bestaat dat de uitgaven in de toekomst worden gedaan. Verder geldt dat de toekomstige uitgaven ook moeten kunnen worden toegerekend aan de periode voorafgaande aan de balansdatum. Voorzieningen zijn mogelijk voor bijvoorbeeld een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Zijn er activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben, dan kunt u deze afwaarderen binnen de grenzen van goed koopmansgebruik. Het afwaarderen van oninbare vorderingen, voorraden of bedrijfspanden kan een flinke aftrekpost opleveren. Willekeurige afschrijving Als u nog van plan bent om te investeren in 2013, maak dan nog even snel gebruik van de willekeurige afschrijving. Voor kwalificerende investeringen die zijn of worden gedaan in de periode 1 juli - 31 december 2013 is het mogelijk om, onder voorwaarden, eenmalig ten hoogste 50% willekeurig af te schrijven. Houd in december uw werkkapitaal op peil Op het eind van het jaar is het zaak het bedrag op uw ondernemingsrekening op peil te houden als u in privé vermogensrendementsheffing in Box 3 betaalt. Door nog even te wachten met het

3 / Tips voor ondernemers Blad 3 van overhevelen van bijvoorbeeld van uw ondernemersrekening naar de privérekening tot een dag of wat ná de jaarwisseling, bespaart u 1,2% van over belastingjaar Da s toch weer 60 netto in de pocket. Betaal nooit contant bij het tanken Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas, of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een kassabon zonder traceerbare afnemer voldoet niet aan de wettelijke factuurvereisten. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Maak leningen zakelijk In gelieerde verhoudingen bestaat het gevaar van onzakelijk handelen. Voor de belastingheffing moeten we echter uitgaan van zakelijke condities. Is bijvoorbeeld op een lening een rente overeengekomen van 3%, maar bedraagt een zakelijke rente 5%, dan gaat de belastingdienst voor de belastingheffing uit van deze laatste rente. Volgens recente rechtspraak kunnen te soepele leningsvoorwaarden er zelfs toe leiden dat de lening als een zogenaamde onzakelijke lening kwalificeert. Belangrijkste gevolg van de onzakelijke lening is dat u of uw vennootschap een eventueel verlies hierop niet kunt aftrekken. Bovendien kan deze kwalificatie mogelijk leiden tot een fiscale correctie op de overeengekomen rente. Om vervelende verrassingen te voorkomen is het dan ook verstandig om een zakelijke leningsovereenkomst op te (laten) stellen. Stel een dividenduitkering uit tot ná 1 januari 2014 Overweegt u uw BV een dividenduitkering aan uzelf te laten doen? Overweeg dan om de dividenduitkering uit te stellen tot 2 januari 2014 of later. U voorkomt dan dat het dividend tot uw Box 3-inkomen wordt gerekend (peildatum 1 januari). Voorts is in het begrotingsakkoord voorgesteld om het aanmerkelijk belangtarief (in 2014) tijdelijk te verlagen naar 22%. Door een dividenduitkering of verkoop van uw aandelen uit te stellen tot in 2014 bespaart u dus ook nog eens 3% netto. Vraag btw terug bij failliete afnemer! Bij een faillissement van de afnemer van een levering of dienst, kunt u de in rekening gebrachte btw terugvragen bij de Belastingdienst. De verschuldigde btw moet op de aangifte zijn aangegeven en voldaan. Heeft u een afnemer waarbij valt op te maken dat die de rekening niet betaalt, bijvoorbeeld uit correspondentie met de afnemer, dan kunt u een verzoek om teruggaaf van de btw doen. Let op! U kunt de btw niet terugvragen door middel van een creditfactuur. Veranderingen inlenersaansprakelijkheid Als inlener van personeel kunt u vanaf 1 juli 2014 nog makkelijker aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de uitlener. Uitleners moeten vanaf 1 juli 2014 een depot aanhouden bij de

4 / Tips voor mensen met een woning Blad 4 van Belastingdienst. U als de inlener moet daar 35% van de factuur inclusief btw op storten. Als die inlener dat niet doet, kan hij - ingeval de uitlener niet aan zijn verplichtingen voldoet - zonder meer aansprakelijk worden gesteld voor het niet gestorte bedrag. Tevens kan een boete worden opgelegd van maximaal Mede in verband met de financiële crisis, zouden er de komende jaren best wel eens veel aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst kunnen plaatsvinden. Let op uw herinvesteringsreserve termijn! Heeft u een herinvesteringsreserve gevormd? Ga dan in uw boeken na wanneer deze herinvesteringsreserve is gevormd. De herinvesteringstermijn is normaal gesproken maximaal drie jaar. Wel moet dan uiterlijk aan het einde van het boekjaar waarin het bedrijfsmiddel is vervreemd (bij de directie) een herinvesteringsvoornemen aanwezig zijn om te investeren in: een bedrijfsmiddel dat economisch eenzelfde functie inneemt in het ondernemingsvermogen of bedrijfsmiddelen die in niet meer dan jaar worden afgeschreven. Het herinvesteringsvoornemen moet niet alleen tijdig aanwezig zijn, en blijven, het moet ook aannemelijk gemaakt worden. Een voornemen kan aannemelijk gemaakt worden via zoekopdrachten, investeringsprogramma s, etc. Zorg voor een duidelijke onderbouwing. Indien u de herinvesteringsreserve namelijk niet binnen drie jaar benut voor nieuwe investeringen, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Dit betekent dat uw winst verhoogd wordt met de herinvesteringsreserve en dat u daardoor meer belasting verschuldigd bent. Let op! Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlening. Doe dit wel tijdig! Tips voor mensen met een woning Dubbele hypotheek: rente jaar langer aftrekbaar Mensen die met een dubbele hypotheek zitten omdat ze hun oude huis niet kwijtraken, mogen de rente van beide hypotheken toch nog een jaar langer aftrekken. Dat heeft de minister van Wonen toegezegd. Vanaf 2014 zou dat eigenlijk nog maar twee jaar zijn. Iemand die komend jaar een huis koopt en met het oude blijft zitten, kan dankzij de toezegging tot en met 2017 de rente op beide hypotheken aftrekken. Rente op restschuld tien jaar aftrekbaar Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld voldoen maximaal jaar van de belasting aftrekken. Het gaat om restschulden die ontstaan zijn tussen 29 oktober2012 en 31 december 2017.

5 / Tips voor iedereen Blad 5 van Dit is een tijdelijke maatregel. Aan de aftrekbaarheid van de rente en kosten voor de geldlening wordt niet de voorwaarde gesteld dat deze wordt afgelost. Maar na jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop bijvoorbeeld gaan huren. Het is geen voorwaarde dat na de verkoop van de woning een nieuwe eigen woning wordt gekocht. Betaal uw eigenwoningrente 6 maanden vooruit Valt u volgend jaar in een lager belastingtarief, bijvoorbeeld omdat u 65 wordt? Betaal dan de eigenwoningrente over de eerste 6 maanden van 2014 nog dit jaar (maar alléén de rente die betrekking heeft op de periode tot en met 30 juni 2014 en vooral niet meer, anders wordt uw aftrek over 2013 alsnog beperkt tot de rente tot en met december 2013!). LET OP: Als u rente vooruit betaalt, moet u schriftelijk met uw geldschieter (meestal de bank) overeenkomen dat het bedrag niet in depot wordt gestort en dat u het reeds betaalde bedrag niet kunt terugvorderen. Los nog dit jaar (iets) af op uw hypotheek Als u op de hypotheek (versneld) wilt aflossen, is het verstandig om dit vóór het einde van het jaar te doen en niet na 1 januari. Naarmate er op 1 januari minder spaargeld is, scheelt dat weer 1,2% Box 3 heffing. Verlenging verlaagd tarief Het verlaagde BTW-tarief van 6% voor de arbeidskosten ter zake van renovatie en onderhoud van woningen zal voor héél 2014 gelden, in plaats van tot 1 maart Tips voor iedereen Benut vrijstellingen schenkbelasting 2013 Overweeg in 2013 nog een schenking te verrichten aan uw kind(eren). Er geldt hierbij een basisvrijstelling van Is uw kind tussen 18 en 40 jaar oud, dan geldt een eenmalige hoge vrijstelling van Er geldt een extra verhoogde vrijstelling van als uw kind de schenking gebruikt voor de aankoop 1 van een eigen woning of een studiefonds. Als al gebruik is gemaakt van de zojuist bedoelde eenmalige hoge vrijstelling van , dan bedraagt de extra verhoogde vrijstelling toch nog Voor de eenmalige verhoogde vrijstelling komt het kind in aanmerking mits daarop een beroep wordt gedaan in de aangifte schenkbelasting (en u nog niet eerder een beroep op deze vrijstelling hebt gedaan). Indien kind niet maar zijn partner wel aan voorwaarden voldoet kunt u als (schoon)ouders wellicht ook gebruik maken van de verhoogde vrijstelling. U moet deze aangifte indienen voor 1 maart Het geheel of gedeeltelijk aflossen door het kind van de eigenwoningschuld en/of het afkopen van een recht van erfpacht, opstal of beklemming zijn ook toegestaan.

6 / Tips voor iedereen Blad 6 van Tijdelijke, éénmalige extra hoge vrijstelling In de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt er tevens een tijdelijke en éénmalige, hoge vrijstelling die door iedereen 2 kan worden toegepast. Voorwaarde is dat de schenking wordt gebruikt voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, voor aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van het recht van erfpacht, of aflossing van een restschuld. Voor ouders die dit bedrag aan hun kinderen willen schenken, geldt echter een lagere vrijstelling als al eerder gebruik is gemaakt van de éénmalige hoge schenkingsvrijstelling (uit de vorige tip). Het destijds geschonken bedrag wordt van de vrijstelling ad afgetrokken. TIP: De schenking hoeft niet via de notaris, maar schriftelijk vastleggen is altijd verstandig. Vergeet ook de kleinkinderen niet. Schenk uw kleinkinderen nog dit jaar ook wat geld. De vrijstelling voor 2013 is gesteld op per kleinkind (voor alle schenkingsbedragen binnen één kalenderjaar samen). TIP: Hetzelfde vrijgestelde bedrag geldt ook voor broers, zussen en derden. Toeslagen Controleer! Ontving u in 2013 een of meer toeslagen? Dan ontvangt u de betreffende toeslagen automatisch ook in 2014 als u daar recht op heeft. Controleer deze zorgvuldig. De gegevens waarop de Belastingdienst zich baseert, zijn mogelijk niet meer up-to-date waardoor u te veel of juist te weinig krijgt. Vermogenstoets Wie op 1 januari van een jaar na aftrek van de Box 3-vrijstelling méér dan vermogen heeft (ongeacht of u alleenstaand bent of een toeslagpartner heeft), krijgt géén zorgtoeslag en géén kindgebonden budget meer. U krijgt géén huurtoeslag meer als uw vermogen boven de Box 3-vrijstelling uitkomt. LET OP: De vrijstelling voor kinderen is al met ingang van afgeschaft! De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met Box 3-vermogen is, zoals bekend mag zijn, flink verhoogd. TIP: zit u op of rond de grens van deze bedragen, zorg dan (door bepaalde nuttige uitgaven) dat uw Box 3 vermogen net onder die grens komt! Zie bijvoorbeeld ook de volgende drie tips. Begin volgend jaar grote uitgaven? Betaal ze dit jaar! Een nieuwe auto, een bankstel of een wasmachine, betaal ze in De uitgave verlaagt uw grondslag voor de vermogensrendementsheffing in Box 3 voor het belastingjaar 2014, zodat u dan minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Peanuts? Als u een auto van nog dit jaar afrekent, scheelt dat 360 inkomstenbelasting over Dat is rap verdiend! 2 Dus ook buiten de ouder-kindrelatie én zonder leeftijdsgrenzen. Een schenking van een opa hoeft dus niet te worden gekort met een vrijstelling die is genoten naar aanleiding van een schenking van de ouders.

7 / Tips voor iedereen Blad 7 van Haal 512 aan cash in huis Contant geld, elektronisch geld in de vorm van een chipkaart en cadeaubonnen hoeft u tot een bedrag van 512 ( voor fiscaal partners) niet aan te geven als Box 3-vermogen. Haal eind december dus wat extra geld in huis en u bespaart over 2014 toch weer 12 belasting. Los consumptieve leningen af Hebt u tegelijkertijd spaargeld en consumptieve leningen? Dat is een beetje dom wellicht, want u betaalt altijd méér voor lenen dan u voor sparen ontvangt. Bovendien kunt u uw Box 3-schulden nooit volledig wegstrepen tegen uw bank- en andere Box 3-tegoeden, omdat daarvoor een drempel van per persoon geldt. Los dus uw consumptieve leningen af met spaargeld: u bespaart rente én belasting in Box 3! Opname levenslooptegoed 2013: bestedingsvrij en slechts 80% belast Iemand die in 2013 zijn volledige saldo aan levenslooptegoed ineens en bestedingsvrij opneemt, wordt slechts voor 80% wordt belast wanneer dat saldo op 31 december 2011 meer dan bedroeg. Diegene krijgt dus een belastingkorting van 20%. De 80%-regeling geldt alléén voor Uiteraard blijft de deelnemer recht houden op de opgebouwde levensloopverlofkorting. Ook als het saldo in 2013 lager is dan 3.000! Het spaarsaldo mag dus óók worden gebruikt om de restschuld van een hypotheek af te lossen, een nieuwe PC te kopen of een pensioentekort aan te vullen. Deelnemers met op 31 december 2011 minder dan aan tegoed in de levensloopregeling, moeten hun levenslooptegoed uiterlijk op 31 december 2013 hebben opgenomen. Zo niet, dan valt het volledige levenslooptegoed aan het eind van het jaar 2013 na inhouding van belasting vrij. Pas op: uw verzamelinkomen wordt hoger bij een opname (met of zonder belastingkorting) uit het levenslooptegoed. Hebt u recht op bijvoorbeeld toeslagen, dan kan een volledige opname van uw levenslooptegoed van (negatieve) invloed zijn op de hoogte hiervan! Giften (aan een ANBI 3 ) Alleen giften boven de drempel (1% van uw drempelinkomen, minimaal 60 tot maximaal % van het drempelinkomen) kunt u aftrekken. Door beoogde giften over meerdere jaren te bundelen en ze in één jaar te betalen, heeft u dus maar één keer last van die drempel. Houd rekening met het maximum. Fiscaal partners moeten hun giften samenvoegen (maar pas op: als uw partner ook inkomen heeft, wordt de drempel ook hoger door het gecombineerde drempelinkomen). Wilt u zowel in 2013 als in 2014 aan een goed doel schenken, schenk dan in het jaar waarin u de hoogste aftrek zult krijgen. TIP: giften in natura tellen óók mee. Denk bijvoorbeeld aan uw oude, nog werkende computer die u aan een goed doel geeft. Vraag een bon waarop uw bijdrage voor dit goede doel omschreven staat met een handtekening. Zet op de bon een reële schatting van de waarde (stel: % aanschafprijs). TIP: Wie aan een culturele instelling doneert, kan méér aftrekken dan hij heeft gegeven. U mag al vanaf 2012 namelijk uw donatie met 25% vermeerderen (maximaal extra). 3 Om voor giftenaftrek in aanmerking te komen, moet de gift zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een zogenaamde ANBI-verklaring. Controleren of de instelling waaraan u wilt schenken nog een ANBI-verklaring heeft, kunt u doen op

8 / Tips voor iedereen Blad 8 van Samenlevingscontract Vóór de jaarwisseling een samenlevingscontract afsluiten is verstandig. U kunt dan heel 2013 fiscaal partner zijn, zodat u bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en het Box- 3 saldo onderling vrij kunt verdelen. Door een samenlevingscontract heeft u recht op de verhoogde vrijstelling voor partners zoals deze voor de Successiewet geldt. Combineer dit met een testament als u ook dat nog niet heeft. Papieren schenking Het is nog steeds mogelijk om geld aan uw kinderen te schenken, zonder dat u het echt aan hem of haar hoeft over te maken. Notarissen noemen dit de zogenaamde papieren schenking. Het is vrijwel altijd verstandig om voor het einde van het jaar een bedrag aan uw zoon of dochter te schenken. Er is wel een notariële akte nodig, de kosten hiervan zijn beperkt. Als u al eerder een dergelijke schenking heeft gedaan, dan moet u vóór 1 januari 2014 de rente hierover betalen, dit mag ook contant maar leg dit dan wel vast. Als er geen rente wordt betaald, dan kunt u in de toekomst géén erfbelasting besparen. Aftrek lijfrente Bij een pensioentekort kunt u de zogenoemde jaarruimte benutten voor een lijfrentepremieaftrek of een inleg op een Bankspaarproduct. Daarnaast bestaat onder voorwaarden de mogelijkheid om de in het verleden niet-benutte aftrekruimte alsnog te gebruiken door middel van de zogenoemde reserveringsruimte. Premies die u in de aangifte 2013 wilt aftrekken moeten in 2013 daadwerkelijk betaald te zijn. Vergelijk zorgverzekeringen Veel zorgverzekeraars hebben de premie voor 2014 inmiddels bekend gemaakt. De premie voor de basisverzekering daalt bij veel verzekeraars met ongeveer per maand. Vergelijk de premies en voorwaarden en kies vóór 1 januari a.s. uw nieuwe zorgverzekeraar. Vergeet daarbij niet om uzelf af te vragen welke zorg u wel en welke u niet wilt verzekeren. Kijk daarom goed in hoeverre u bovenop uw basisverzekering een aanvullende dekking wilt. Als u wilt overstappen, moet de opzegging van uw oude verzekering voor 1 januari door uw zorgverzekeraar zijn ontvangen. LET OP: Verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor de basisdekking, maar niet voor een aanvullende verzekering. Wilt u zekerheid dat u aanvullend verzekerd bent, zeg uw oude verzekering dan niet op voordat uw nieuwe verzekeraar u heeft geaccepteerd. Beleggen in groen? Doen! Heeft u beleggingen, dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in Box 3. Belegt u in groene projecten, dan is de belastingdienst u goed gezind. Dat geldt niet langer voor de beleggingen in durfkapitaal, sociaal-ethische beleggingen en culturele beleggingen. De vrijstellingen hiervoor zijn per 1 januari 2013 vervallen. Voor groene beleggingen echter blijft u een vrijstelling houden in Box 3 van maximaal ( voor partners gezamenlijk). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% (2013) van het vrijgestelde bedrag in Box 3. Wilt u gaan beleggen in een groen fonds,

9 / Tips voor directeuren grootaandeelhouders (DGA) Blad 9 van check dan ook of dit fonds wel door de belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Heeft u recht op zorg- of huurtoeslag of kindgebonden budget, houdt er dan rekening mee dat de vrijstelling voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting niet telt voor de toeslagen. groene beleggingen tellen dus gewoon mee als vermogen voor de vermogenstoets. Tips voor directeuren grootaandeelhouders (DGA) Let op uw salaris Bij het ministerie van Financiën was de economische crisis aanleiding de zogenaamde gebruikelijkloonregeling versoepelen. U was als dga daardoor niet meer verplicht uzelf ten minste (2009 & 20) aan loon te betalen (of in elk geval het loon dat de meestverdienende werknemer in het bedrijf ontvangt). Voor de jaren na 20 geldt een dergelijke goedkeuring niet meer. In principe is uw DGA-salaris voor 2013 daarom minimaal Salaris versus dividend Als DGA heb je een zekere vrijheid salaris in te ruilen voor dividend. Waar je voor moet waken, is dat het salaris blijft passen binnen de gebruikelijkloonregeling (zie hiervóór). Tegenover het toptarief van 52% voor een gedeelte van het salaris, staat een lagere, gecombineerde belastingdruk over ab-winst (= vennootschaps- én inkomstenbelasting samen) van 40% tot 43,75%. Door vervolgens met de dividenduitkering in privé te gaan beleggen, kun je mogelijk een aanvullend (onbelast) voordeel realiseren. Stoppen met pensioen opbouwen? Een goed pensioen is een waardevolle bezitting en geeft financiële rust als u stopt met werken. Het is dan ook zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwde pensioenrechten in uw pensioen-bv. Ook partnerpensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Een oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via een pensioen plaats te vinden, maar kan ook op een andere wijze worden opgebouwd. Vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk als u bij uitkering van het pensioen 52% belasting betaalt. Ingehouden winst kent immers een belastingdruk van 40%-43,75% (zie ook hiervóór). Voldoende pensioen opgebouwd? Dan kan het voordelig zijn om daarmee te stoppen. Geef ruimhartig uit uw BV De regeling voor giftenaftrek voor BV s is met ingang van 2012 gewijzigd. De drempel van 227 is toen vervallen. De maximale aftrek is verhoogd van % naar 50% van de winst. De aftrek mag echter niet hoger zijn dan Voor giften aan culturele instellingen mag 50% extra worden afgetrokken met een maximum van

10 / Tips voor directeuren grootaandeelhouders (DGA) Blad van In privé is de drempel 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen met een minimum van 60 en is het plafond gesteld op % van het drempelinkomen. Voor giften aan culturele instellingen mag 25% extra worden afgetrokken met een maximum van Afhankelijk van uw drempelinkomen, het bedrag van de gift(en) en het belastingtarief waar u en uw BV in vallen, kan het dus voordeliger zijn de giften via uw BV te laten lopen. Maak beleggingsverliezen in de BV definitief Als de beleggingen van uw BV in waarde zijn gedaald, kunt u deze verliezen definitief maken door overdracht van de beleggingen aan privé. De verliezen zijn dan aftrekbaar tegen 20%-25% en de toekomstige waardestijgingen van de beleggingen zijn dan wat vriendelijker belast (in Box 3). Check overeenkomsten met de BV Veel DGA s hebben in de loop der jaren onderhandse overeenkomsten met hun BV gesloten, bijvoorbeeld een leenovereenkomst met hun BV vanwege consumptieve uitgaven. Nu de marktrente laag is, kan het aantrekkelijk zijn om een lagere rente overeen te komen. En hoe staat het met de gestelde zekerheden? Heeft de BV wel voldoende onderpand? Loop vóór het einde van het jaar alle overeenkomsten na. In deze treft u een aantal tips aan op grond waarvan u mogelijkerwijs nog voor 1 januari 2014 actie zou moeten ondernemen. Het overzicht is lang niet uitputtend, maar eerder bedoeld als handvat om u te kunnen voorbereiden voor goede afsluiting van 2013 en een dito start voor De geven de stand weer van het wetgevingsproces per 11 november Let op: (fiscale) wetgeving en economische factoren wijzigen voortdurend. De inhoud van dit artikel kan dus niet meer geheel juist zijn. Houdt u daar rekening mee bij het lezen van dit artikel. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u naar aanleiding van de inhoud van dit artikel wijzigingen doorvoert dan wel nalaat door te voeren in uw zakelijke en/of privé situatie en/of die van uw vennootschap(pen). Maak zo nodig eerst een afspraak met een adviseur.

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013

100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 100 EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE: ALLE ONDERNEMERS 3 VENNOOTSCHAPSBELASTING 6 DGA 9 IB-ONDERNEMER 11 BTW 14 WERKGEVER 18 AUTO 22 ESTATE PLANNING / PRIVE 25 2 ALLE ONDERNEMERS 1) Kom eens

Nadere informatie