VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN DORDRECHT VAN 11 SEPTEMBER 2012 Bestuur en Middelen (Veiligheid)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN DORDRECHT VAN 11 SEPTEMBER 2012 Bestuur en Middelen (Veiligheid)"

Transcriptie

1 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN DORDRECHT VAN 11 SEPTEMBER 2012 Bestuur en Middelen (Veiligheid) RAADSINFORMATIEBRIEF OVER VERNIELINGEN EN VERHAAL SCHADE (826212) RAADSINFORMATIEBRIEF OVER AANPAK INTENSIVERING GRAFFITIBESTRIJDING BINNENSTAD (889598) Voorzitter: de heer M.P.P.M. Merx Secretaris: mevrouw J.H. de Roo-Veulings Verslag: Erna Verveer, Getikt! af audio Aanwezig: De heer C.A. van Verk, PvdA De heer J.P. Schuiten, D66 De heer B. Staat, ChristenUnie/SGP De heer J.C. van der Net, VVD De heer P.J. Heijkoop, CDA Mevrouw J.E.T.M. van Dongen, BVD Mevrouw G.J. Snijders, GroenLinks Namens het college zijn aanwezig burgemeester A.A.M. Brok, portefeuillehouder en wethouder P.H. Sleeking. Namens de ambtelijke organisatie is aanwezig de heer M. Hulsebosch. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de PvdA. De Raadsinformatiebrieven worden tegelijkertijd behandeld. De heer Van Verk merkt op dat zijn fractie kennis heeft genomen van de rapportage Schade verhalen op vandalen en daaruit blijkt dat het beleid maar zeer ten dele werkt. Als je de rapportage kritisch leest, trek je de conclusie dat er veel onbekende daders zijn waardoor niet zo veel schade kon worden verhaald; dat is uiteraard lastig. Maar het verhaal doet het voorkomen dat het beleid heel goed is, maar dat het om twee redenen niet zo goed werkt. De vandalen die worden gepakt blijken vooral mensen te zijn die al pech hebben, want de meeste schade wordt verhaald bij ongelukken. Hopelijk zijn die mensen goed verzekerd zodat de schade aan de gemeenschap kan worden verhaald, maar dat is niet het beleid dat twee jaar geleden onder aanvoering van de VVD is ingezet onder de noemer "vandalen gaan betalen". Uiteindelijk zijn het mensen die gewoon een beetje pech hebben. Verder ligt het volgens de analyse eigenlijk aan de politie en het OM, dat onvoldoende prioriteit lijkt te geven aan het opsporen van onbekende daders. Ook dat kan hij zich voorstellen, want ze hebben meer te doen. Er wringt dus wat in het verhaal. Zijn fractie zou graag willen streven naar het meer hufterproof maken van voorzieningen; dat gebeurt al, maar nog onvoldoende. De echte vandalen zou je moeten proberen aan te pakken door een actiever opsporingsbeleid met inzet van camerabewaking, al is zijn fractie daar doorgaans geen voorstander van. Sommige bushokjes zijn tenslotte bij herhaling het doelwit van misschien wel dezelfde dader(s). Hij zou de Raadsinformatiebrief met betrekking tot het schadeverhaal verder voor kennisgeving aan willen nemen. Mevrouw Van Dongen merkt op bij interruptie dat camerabewaking wel vraagt om iemand die 24 uur per dag meekijkt. Je moet keuzes maken: moet je een agent in gaan zetten die op moet letten of de lantaarnpalen wel heel blijven? Ze vraagt de heer Van Verk welke taken een agent dan zou moeten laten liggen. 1

2 De heer Van Verk vindt dat de prioriteit dient te liggen bij wat het zwaarst weegt, dus de echte criminaliteit. Dat is belangrijker dan het najagen van vandalen. Vandaar zijn oproep om voorzieningen hufterproof te maken en vervolging als tweede prioriteit, maar pas als je dat op een adequate en effectieve manier kunt doen en het niet ten koste gaat van andere prioriteiten. Het verhaal rond de graffitibestrijding lijkt goed, maar er zitten nogal wat inconsistenties in. Er wordt gesteld dat het niet rechtvaardig is om andere panden schoon te maken omdat er eigenaren zijn die een schoonmaakcontract hebben afgesloten van 50 euro. Je zou ook kunnen stellen: we geven die 50 euro terug aan die 183 mensen voor 2012 en zeggen, we maken de hele stad echt goed schoon. Daar waar het niet kan, laat je het even achterwege, maar de insteek is een schone stad. Die 50 euro laat je dan zitten voor dit jaar, want de inconsistentie zit er toch al in. Nu mogen de mensen lid worden en dan wordt het pand daarna schoongemaakt; vroeger moesten ze het schoongemaakt opleveren. Voor wat betreft de maatregelen die worden voorgesteld om het contract af te sluiten: die zijn mooi, maar als het je werkelijk menens is met graffitibestrijding, ga dan uit van een looptijd van tien jaar en geef een kwantumkorting. Want als je het goed doet, betekent het dat je misschien vijf, zes jaar niets hoeft te bestrijden. Dan kun je het ook goedkoper maken. Hij roept het college op om daar over na te denken. De vraag daarbij is wel wat je met de huurwoningen doet. Het casco onderhoud van huurwoningen zit bij de corporaties en niet bij de huurders; dat wringt. Zijn fractie heeft met verbazing kennis genomen van het feit dat er nu al beslag wordt gelegd op een potje van de winkeliers dat nog moet ontstaan, waarover nog geen overeenstemming is bereikt en wat de raad nog moet passeren. Er wordt vast een greep in gedaan en dat is niet zoals het hoort. Zijn fractie stelt voor om voor de winkeliers uit een andere post wat geld vrij te maken, bijvoorbeeld de post onvoorzien; die schijnt nogal populair te zijn bij het college. Met stijgende verbazing heeft hij met betrekking tot de nutsbedrijven gelezen dat dit via de APV geregeld gaat worden; de kleine kastjes en power stations moeten verplicht schoongemaakt worden. Dat klinkt heel stoer, maar hij vraagt zich af wie daar op gaat handhaven. De politie heeft het al druk genoeg en wat als het niet gebeurt? Komen er sancties? Mogen de nutsbedrijven dan geen voorzieningen meer in de stad plaatsen? Straks willen de nutsbedrijven helemaal geen voorzieningen meer plaatsen in Dordrecht. Dat moet op een andere manier kunnen en wat de PvdA fractie betreft mag daar best wat meer geld voor vrij gemaakt worden. De heer Heijkoop vraagt bij interruptie of de PvdA een idee heeft voor een alternatief. De heer Van Verk antwoordt dat je graffiti voortdurend en consequent schoon zou moeten maken, nog dezelfde dag. Het is bewezen dat dat effectief is; dat is een flinke investering die je voor de toekomst doet omdat het in één of twee jaar vaak een schone stad oplevert. Daarnaast moet je jongeren de gelegenheid geven zich op een aantal plekken uit te leven met spuitbussen en dat wordt onvoldoende benoemd. Die plekken moeten niet altijd achteraf liggen, want de jongeren doen dit ook om zich te presenteren aan de wereld; het moet dus wel een beetje zichtbaar zijn. Het als kunst benoemen vindt hij wat overdreven, maar Keith Herring is wel uit de graffitiwereld voortgekomen. Dat moet je koesteren en je moet aan de mensheid laten zien dat er soms ook mooie dingen gemaakt worden. Zijn fractie staat kortom voor een harde, adequate aanpak die wat meer geld mag kosten zonder dat direct allerlei APV maatregelen worden genomen. De heer Schuiten mist een concreet bespreekpunt. De politie geeft lage prioriteit aan dit onderwerp en over dat thema zou hij wel door willen praten. De vraag is of het terecht is dat de politie hier weinig prioriteit aan geeft, gezien de ambitie die is uitgesproken; hij vindt geen argumenten terug in het stuk. Hij wil geen oplossingen aandragen; dat hoort thuis bij de uitvoering, maar er zijn wel politieke keuzes te maken. Hij verzoekt om in de toekomst in dergelijke stukken een duidelijke scheiding aan te brengen tussen algemene informatie over wat de gemeente allemaal doet en een bespreekpunt waar een discussie over gevoerd kan worden. Hij vraagt wat de argumenten van de politie zijn om hier lage prioriteit aan te geven. In het stuk staat dat voor effectief schadeverhaal er een samenwerking moet zijn tussen betrokken partners, waaronder het OM en de politie; dat suggereert dat er iets mis is in die samenwerking en hij hoort graag een toelichting. 2

3 De heer Van Verk merkt op bij interruptie dat de gemeenteraad niet zo veel te zeggen heeft over de politie; hij vraagt hoe de heer Schuiten die prioriteit gestalte wil geven. De heer Schuiten antwoordt dat de gemeente contact heeft met de politie; de gemeente kan heel goed aangeven waar de prioriteiten liggen en dan kunnen er van de zijde van de politie best goede argumenten zijn om de prioriteiten ergens anders te leggen, maar daar is hij dan wel nieuwsgierig naar. De heer Staat merkt op dat in het overzicht twee soorten schades in het oog springen. Ten eerste schade aan onderwijsgebouwen ad euro en ten tweede een bedrag van euro voor graffiti dat meer wordt uitgegeven dan ontvangen uit verhaal. Het verhaal is inderdaad van positief van toon, want de schade wordt alleen verhaald op daders die bekend zijn. Hij neemt aan dat er plekken zijn die heel vaak vernield worden, zeg maar hot spots. Zijn fractie pleit er voor om specifiek op die hot spots te bekijken of er iets met camera's te doen is. Met betrekking tot graffitibestrijding gaat hij niet zo ver als de heer Van Verk, die behoorlijk de vloer aanveegt met het collegevoorstel. In de Raadsinformatiebrief worden wat voorstellen gedaan met betrekking tot een abonnement voor bewoners, om dat naar drie jaar te verlengen. Dat het pand dan niet eerst schoongemaakt hoeft te worden lijkt zijn fractie een goede aanpak. Het opnemen in de APV ziet zijn fractie in tegenstelling tot de fractie van de PvdA wel zitten; dan heb je een grond waarop je die nutsbedrijven kunt aanspreken om hun eigendommen schoon te maken. De laatste jaren is er extra inzet geweest in de preventieve sfeer, op scholen en dergelijke. Dat lijkt toch wel te helpen; helaas wordt niet meer geregistreerd hoeveel abri's er elk jaar sneuvelen, maar het lijkt iets minder te zijn geworden. Misschien zou je ook meer draagvlak onder jongeren kunnen genereren als het gaat om graffiti, met een preventieve aanpak en voorlichting op scholen. Hij noemt de gevel aan de Spuiweg waar een gedicht op is afgebeeld; tot nu toe is die muur verschoond gebleven van graffiti. Recent is de Glazen Tunnel onder rijksweg 16 beschilderd door de Prins Bernhardschool en ook die blijft vooralsnog vrij van graffiti. Dat zijn prachtige initiatieven en verdienen navolging. Dat laat onverlet dat er ook gelegenheid moet zijn om ergens graffiti teksten aan te brengen. De heer Van Verk merkt op bij interruptie dat hij de vloer niet heeft aangeveegd met het voorstel; hij stelt alleen dat als je het beste voor hebt met de stad, dat ook moet laten merken door het goed schoon te maken en gelegenheid te geven om elders graffiti aan te brengen. De kosten moet je misschien voor een paar jaar pakken en dan moet je bekijken of je het ook vrij van graffiti kunt houden. Regelen in de APV heeft niet zijn voorkeur, want dat zijn dode letters. Uiteindelijk zijn ze niet handhaafbaar, laat staan dat je er een sanctie op kunt zetten. De heer Staat merkt op dat zijn fractie daarover van mening verschilt met de PvdA. De heer Van der Net merkt op dat vandalen inderdaad moeten gaan betalen. Er is een schadebedrag vermeld van ruim Dat is veel geld; daar kun je de senioren een jaar lang gratis van met het OV laten reizen, bijvoorbeeld. De Raadsinformatiebrief brengt het een beetje als een Hosanna verhaal, maar helaas zitten er inderdaad heel veel elementen in die verzekeringswerk zijn. Als een auto tegen een verkeerspaal aanrijdt is het logisch dat dat verhaald wordt. Dat zijn niet de vandalen die de VVD bedoelt. In de meeste gevallen gaat het om onbekende daders en daar wordt heel weinig schade op verhaald. De verklaring die daar voor gegeven wordt is natte vingerwerk; volgens hem heeft het college eigenlijk geen idee. Preventieve maatregelen werken wel, zoals bij de jaarwisseling. Aan de andere kant kost het ook weer geld als je je parkeerautomaten een dikke week buiten bedrijf stelt. Snelrechtprocedures zijn prima, maar helaas was er niemand om snel te berechten en eigenlijk is dat wel de methode, om jongeren direct aan te pakken en te zorgen dat ze meteen de volgende dag de rommel op gaan ruimen. Volgens de VVD is dat de manier om de mensen aan te pakken. Graffiti is een lastig punt. Het stuk straalt uit dat het college daar wat aan wil doen; de vraag is alleen of dit de juiste methode is. Misschien moet je kijken of het nu eens een keer in de oude binnenstad geregeld kan worden, zonder abonnementjes en dergelijke. Hij roept het college op om te bekijken wat het kost om de binnenstad schoon te maken. Hij begrijpt 3

4 dat de politie het heel druk heeft met allerlei andere zaken, maar zijn fractie verwacht toch nog wel de inspanning van het college en van de politie om vandalen te pakken. Want als je een vandaal pakt en je laat hem betalen, dan werkt dat. Anders blijf je steeds met de rommel zitten. De heer Heijkoop merkt op dat de genoemde doelstellingen prima zijn; de werkelijk verhaalde schade is wel treurig. Daders die bekend zijn moeten betalen, maar hij gaat er van uit dat het vaak kinderen zijn die niet in staat zijn om te betalen. Dan worden de ouders aangesproken, heeft hij gelezen; hij vraagt of dat ook gebeurt. Veel preventieve maatregelen worden genomen; de vraag is of dat niet veel meer kost dan om het gewoon te regelen. Bij het schadeverhaal moet je er wel bovenop blijven zitten; je wilt geen signaal afgeven dat het wel prima is om vandalisme te plegen. Er spreekt wat frustratie uit het stuk waar het gaat om de samenwerking met de politie; hun prioriteit ligt duidelijk ergens anders. Dat wordt pijnlijk duidelijk als je leest dat er geen excuusgesprekken zijn gevoerd. Hij vraagt waar dat dan in zit. Met betrekking tot de graffiti merkt hij op dat zijn fractie de romantiek van de PvdA niet deelt, over dat het kunst is en prachtig en sfeervol. Er zal heus wel af en toe een kunstenaar bij zitten, maar daarmee moet je het vooral niet vergoelijken. De heer Van Verk merkt op bij interruptie op dat hem opnieuw woorden in de mond worden gelegd. Hij vindt graffiti rotzooi en wil dat het schoongemaakt wordt, maar aan de andere kant moet hij erkennen dat er uitingen zijn die wel mooi zijn. De heer Heijkoop vindt het heel goed om met abonnementen te werken, want daarmee verhoog je de betrokkenheid van de bewoners. Maar ook hiervoor geldt weer: kost de administratie hiervan niet meer dan wanneer je het gewoon zou regelen als stad? Er zijn wel meer bezwaren, bijvoorbeeld als bepaalde mensen niet willen betalen. Je moet wel één lijn trekken. Hij heeft zijn twijfels of het werkt, maar heeft ook niet direct een alternatief. Hij zou willen laten onderzoeken of nutsbedrijven via de APV verplicht kunnen worden om hun eigendommen schoon te maken en zou het in ieder geval op willen laten nemen in de APV. Mevrouw Van Dongen merkt op dat schadeverhaal een lastig punt is. Vandalisme geeft maatschappelijke verontwaardiging; mensen zijn boos en vinden dat er betaald moet worden, maar degene die dat moet realiseren heeft niet de leukste klus. De vandalen moeten betalen, maar wie is toch die spuiter die die strakke oranje strepen voor de VVD kan maken? Haar vraag is ook wat je spendeert aan een schade om die te verhalen. Het gaat natuurlijk niet alleen om het terughalen van het bedrag, maar er is ook een signaalfunctie. Desondanks ga je er ook niet onbegrensd geld aan uitgeven. Vernielingen en schadeverhaal laat een verdrievoudiging zien van het aantal aangiften in 2011 ten opzichte van 2010; ze vraagt of dat reden is voor de politie om er meer prioriteit aan te geven en vraagt welke rol Toezicht hierin heeft. Het via de APV verplichten om graffiti binnen een bepaalde termijn te verwijderen is het uitzoeken meer dan waard, zoals het CDA ook zei. Ook het verwijderen van graffiti via een ondernemersfonds is het waard om nader te bekijken, want daar zal de stad zeker een betere uitstraling van krijgen en dat lijkt haar voor alle ondernemers heel gunstig. Wellicht zal, als het verplicht is, het aantal contracten stijgen en zal de graffiti ook afnemen. De heer Van der Net merkt op dat dat fonds er nog niet is; als dat er niet komt is de vraag hoe het dan moet. Mevrouw Van Dongen antwoordt dat ze dan hoopt dat veel meer ondernemers besluiten om een contract aan te gaan voor 50 euro per jaar. Ze vindt het van belang om met elkaar te werken aan een schone binnenstad, met een minimum aan graffiti. Mevrouw Snijders merkt op bij interruptie dat ondernemers meer geld kwijt zijn dan 50 euro per jaar; dat is voor particulieren. Mevrouw Van Dongen antwoordt dat dat kan kloppen; dat heeft ze op dit moment niet goed in beeld. Je wilt graffiti snel verwijderen; ze vraagt of er voorafgaand wel foto's van worden gemaakt zodat schadeverhaal eventueel wel mogelijk is. Er is meer behoefte aan plaatsen voor legale graffiti; de eerste ideeën voor locaties zijn al binnengekomen en dat is een teken dat de bewoners in de binnenstad hier graag over mee willen denken. 4

5 Ondernemers net buiten de binnenstad kunnen geen gebruik maken van een regeling voor het verwijderen van graffiti; bijvoorbeeld de dierenwinkel Calimero op de Vrieseweg heeft daar regelmatig mee te maken. Die zit net enkele tientallen meters buiten de binnenstad en het zou niet best zijn als het daar gaat toenemen doordat er in de binnenstad strenger wordt opgetreden. Misschien moet je juist in die zones kijken naar legale graffitiplaatsen om zo die plekken minder kwetsbaar te maken. Mevrouw Snijders sluit zich bij veel punten aan. Vernielingen moeten altijd gemeld worden, anders is verhaal uitgesloten. Ze vraagt hoe je de mensen kunt prikkelen om aangifte te doen van vernieling; dat gebeurt niet altijd. Ze vraagt hoe je meer daders kunt achterhalen, want volgens het rapport is er weinig terechtgekomen van het terugdringen van vandalisme en het plegen van vernielingen. Ze ziet zelf dat de graffiti in de Lange Breestraat overweldigend is; het duurt precies een dag voor de schone muur weer is bedekt met nieuwe graffiti. Dat kost heel veel geld. Ze weet dat de gemeente de verloedering tegen wil gaan door huiseigenaren te stimuleren hun huizen op te knappen, maar door de graffiti ziet het er verschrikkelijk rommelig en somber uit. Ze vraagt waarom er niet wat meer geld wordt ingezet om die graffiti te bestrijden. Ze vraagt wat er gebeurt als een contract na drie jaar afloopt en er komt opnieuw graffiti; wordt er dan weer gratis schoongemaakt? Niet alle materialen zijn schoon te maken; ze vraagt of hier ook nog naar gekeken wordt. Als er meer publiciteit over graffiti komt, heeft dat een averechts effect in haar optiek. Burgemeester Brok merkt op dat de heer Van Verk heel consequent is in zijn toon en inbreng; hij leidt deze stukken altijd trouw door naar een Kamer omdat het onderwerp meer dan zijn gemiddelde belangstelling heeft. Dat is overigens een compliment. De heer Van Verk sprak van echte vandalen, hetgeen suggereert dat er ook niet-echte vandalen zijn. In zijn optiek zijn het allemaal vandalen; mensen die op een onjuiste manier omgaan met gemeenschapsbezit moeten worden aangepakt. De heer Van Verk merkt op dat hij van mening is dat een kind die bij het voetballen een ruit raakt, geen vandaal is, maar gewoon pech heeft, in tegenstelling tot iemand die opzettelijk een bushokje sloopt of ruiten vernielt. Dat is wel een vandaal. Burgemeester Brok antwoordt dat hij het niet heeft over een kind dat per ongeluk een raam inpingelt; dat kan gebeuren. Maar het gaat er om dat er een mentaliteit is dat de ouders daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Wat wel eens doorklinkt in de formulering van de heer Van Verk is "het valt allemaal wel mee, waar hebben we het over". In de beleving van het college heeft het te maken met een bepaalde mentaliteit waar je alert op moet blijven. Nu is het een bushokje en even later is het iets anders en je moet daar als overheid stelling in nemen. Hij is overigens geen groot voorstander van cameratoezicht. Het is een hele grote inbreuk op je privacy en de kosten, de justitiële zaken en de voorwaarden die in Nederland gesteld worden zijn zo groot dat je buitengewoon terughoudend moet zijn. Het kan in voorkomende gevallen een effectief instrument zijn, bijvoorbeeld zoals bewezen is in de Colijnstraat, de afgelopen tijd. Als aanvullende maatregel heeft dat een bepaalde effectiviteit. Daar vindt hij het dan ook gelegitimeerd om te doen, maar in het kader van een bredere aanpak meer cameratoezicht inzetten, daar zou hij heel selectief mee willen blijven omgaan, ook in de toekomst. Het hufterproof maken van verschillende attributen vindt hij prima. Dat gebeurt met speeltoestellen ook steeds meer, alhoewel zelfs die kapot gemaakt kunnen worden, vaak door niet-jongeren. De heer Staat vraagt bij interruptie wat het college dan denkt te gaan doen aan de enorme schadepost bij onderwijsgebouwen. Een ruit kun je niet hufterproof maken. Burgemeester Brok antwoordt dat schoolgebouwen in strikt formele zin niet tot de gemeente behoren. Dat wil niet zeggen dat het daarmee minder relevant is, maar de eigenaar van het gebouw heeft een eigen verantwoordelijkheid. Het kan ook niet zo zijn dat de gemeente de totale verantwoordelijkheid overneemt. Tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen heeft hij zelf bij de politie gezeten. Snelrecht toepassen is hier mogelijk; hij is dankbaar voor het feit dat dat instrument er is en ook dat er weinig gebruik van hoeft te worden gemaakt. Tot nu toe is er in deze gemeente een relatief lange traditie 5

6 van weinig overlast met Oud en Nieuw; dat vindt hij ook heel normaal, maar het is best opvallend als je het vergelijkt met soortgelijke gemeenten. Er is dus wel snelrecht. Over de politie is veel gezegd en ook over het beleidsplan. Daar wordt de gemeenteraad formeel bij gehoord en er kunnen wensen worden ingebracht. Het klopt dat de bestrijding van graffiti en vandalisme niet in de top drie van de politie staan. Er is wel degelijk aandacht voor, bijvoorbeeld bij bureau HALT en bij de afdeling Toezicht, maar het is waar dat het niet in het rijtje van prioriteiten staat van de minister en van de regio. Dat is ook te begrijpen en het is verdedigbaar als je ziet op welke punten er accenten gelegd moeten worden; dat zijn tal van andere zaken waarvan de maatschappij ook daadwerkelijk vindt dat daar meer accent op moet zijn. Vanuit de praktijk wil hij wel aangeven dat als er gevallen zijn waar extra politie-inzet nodig is in deze regio, hij nog nooit teleurgesteld is. De politie is daar heel pragmatisch in en is ook echt bereid om daar op in te zetten. Het is inderdaad zo dat als kinderen niet kunnen betalen, er doorverwezen wordt naar de ouders. Mevrouw Van Dongen heeft gelijk als ze het heeft over de signaalfunctie; het is ook wat je als gemeente wilt uitstralen en dan is het beleid veel belangrijker dan het bedrag wat er mee gemoeid is. Want als je dat gaat meten, dan zou je willen dat je er morgen mee stopt, want waar heb je het dan over, zou je zeggen. Maar er zit natuurlijk ook een intentie achter Wethouder Sleeking merkt op dat hij toch brede steun hoort voor de aanpak van de graffiti in de stad, overigens ook van de heer Van Verk, ondanks dat die verschillende keren werd aangesproken dat dat niet het geval zou zijn. Sommige fracties hebben er voor gepleit om meer geld beschikbaar te stellen en de binnenstad in zijn geheel schoon te maken; het staat de raad uiteraard vrij om zelf met initiatieven te komen, hetzij bij de begrotingsbehandeling, hetzij bij de Kadernota 2014 die voorbereid gaat worden. In het stuk is aangegeven dat het college de komende maanden op een rijtje gaat zetten of de ingezette acties leiden tot een niveau waar mee te leven is. In de afgelopen maanden is de situatie verbeterd ten opzichte van het voorjaar; toen zag je de overlast hand over hand toenemen, dus het effect van de eerste acties is al wel merkbaar. Eigenlijk moet de werving voor de abonnementen nog stevig van start gaan; er hebben zich spontaan wel wat mensen gemeld, maar dat zijn er nog onvoldoende. Hoe groter het draagvlak, hoe beter het is. Er melden zich ook mensen van buiten het gebied, van het Vrieseplein en van de omgeving Hallinqlaan. Er wordt serieus overwogen om die mensen ook in de gelegenheid te stellen zich aan te sluiten. Er is ook steun uitgesproken voor legale graffitiplekken; daar wordt actief naar gezocht. De plek in het Lijnbaangebied verdwijnt en moet sowieso worden vervangen door een alternatief. Muurschilderingen helpen inderdaad wel; die laat men ook met rust. De totale schoonmaak van de binnenstad betekent nogal wat; het gaat niet alleen om stenen muren, maar ook om schilderwerk en steigers. Hij durft op voorhand geen schatting te maken van de kosten, maar verwacht wel een bedrag boven een half miljoen, als het niet nog veel meer is. Het college wil zich met name richten op de hotspots, de steigers, de Voorstraathaven; dat ziet er gewoon niet uit en het zijn net de routes die bezoekers aan de stad en het winkelend publiek volgen. De beleving van de binnenstad moet worden verbeterd, ook in het kader van de levendige binnenstad, de stip aan de horizon. Als je met elkaar afspreekt dat je de stad in 2020 echt op orde wilt hebben, dan zou het heel mooi zijn als de stad tegen die tijd ook schoon is. Het college stelt voor om over enige tijd met elkaar de stand van zaken te bespreken en de effecten van het beleid te bekijken; als zowel college als raad het dan noodzakelijk vinden om daar toch extra middelen voor beschikbaar te stellen, dan moet dat opnieuw aan de orde komen. Het college heeft daar op dit moment nog niet voor gekozen. De heer Heijkoop vraagt of de wethouder dan daarin mee kan nemen wat de organisatie- en administratiekosten zijn van de verschillende projecten, zodat de raad een afweging kan maken. Wethouder Sleeking zegt dit toe. 6

7 Mevrouw Van Dongen herhaalt haar vraag met betrekking tot de foto's die gemaakt worden, of niet, voor graffiti wordt verwijderd. Wethouder Sleeking antwoordt dat hij het antwoord daar op schuldig moet blijven; hij komt daar op terug. De voorzitter constateert dat de Raadsinformatiebrief voor kennisgeving is aangenomen in de raad van 28 augustus De wethouder zal de adviescommissie t.z.t. nader informeren over de effecten van deze aanpak, waarna verder gesproken kan worden over een eventueel aanvullend krediet. Hij dankt voor de inbreng en sluit de vergadering. 7

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN

POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN POLITIEKE MARKT APELDOORN 2015 VOORBEREIDENDE NOTITIE RAADSDEBAT VUURWERK EN EVALUATIE JAARWISSELING APELDOORN 2014-2015 Voorzitter: E. Schmahl Secretaris: M. Stam Notulist: N. Knapen Onderwerp Consultatie

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2013 Sociale Leefomgeving (Economische en Cultuur)

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2013 Sociale Leefomgeving (Economische en Cultuur) VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 10 SEPTEMBER 2013 Sociale Leefomgeving (Economische en Cultuur) VASTSTELLE STARTNOTITIE COMMERCIËLE MEDEFINANCIERING VAN VOORZIENINGEN IN

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 12 JUNI 2013 Sociale leefomgeving (Economie en cultuur)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 12 JUNI 2013 Sociale leefomgeving (Economie en cultuur) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 12 JUNI 2013 Sociale leefomgeving (Economie en cultuur) Beantwoording door het college van de vragen ex artikel 40 van het reglement van orde van

Nadere informatie

Onderwerp Burgerinitiatief Bestrijding bekladding en graffiti door middel van muurschilderingen

Onderwerp Burgerinitiatief Bestrijding bekladding en graffiti door middel van muurschilderingen Oplegformulier burgerinitiatief Datum raadsvergadering/ Nummer burgerinitiatief 28 juni 2006 / 127/2006 Onderwerp Burgerinitiatief Bestrijding bekladding en graffiti door middel van muurschilderingen Korte

Nadere informatie

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Cameratoezicht 2016 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2010 zijn rond station Leiden Centraal camera s in gebruik genomen,

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur

1red , NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, uur 1red18248 29-06-2007, NOS, Gesprek met de minister-president, Ned.2, 22.50 uur MINISTER-PRESIDENT BALKENENDE, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER HET ONDERZOEK NAAR EVENTUELE VERLENGING VAN DE MISSIE IN

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Aanpak en preventie Gebr. Griekspoor Coating Services BV

Aanpak en preventie Gebr. Griekspoor Coating Services BV Aanpak en preventie WAT IS GRAFFITI? Graffiti is meervoud van graffito, wat krassen/krabben in het Latijns betekend. Het bestaat meer dan 2000 jaar en werd al beoefend door de Grieken, Romeinen en Maya

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Notitie Kansen voor starters 1 april 2008 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost

Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Wijkraadpleging 2006 Utrecht-Noordoost Rapportage: DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2007 Projectnummer 265 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Wat vinden bewoners het belangrijkste in Noordoost 3 3 Wijkspecifieke aspecten

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst commissie bestuur en middelen van 17 maart 2015

STUKKEN TER BESPREKING. Besluitenlijst commissie bestuur en middelen van 17 maart 2015 enlijst commissie bestuur en middelen van 17 maart 2015 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

B en W d.d Brief reactie advies LMR

B en W d.d Brief reactie advies LMR B en W. 12.0656 d.d. 26-6-2012 Onderwerp Brief reactie advies LMR besluiten:behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de Leidse MilieuRaad vast te stellen waarin conform het reglement Leidse

Nadere informatie

Infosheet Richtlijnen bestrijding graffiti-overlast

Infosheet Richtlijnen bestrijding graffiti-overlast Infosheet Richtlijnen bestrijding graffiti-overlast formuleren voor graffitibestrijding. Voor een compleet overzicht van de aanpak van graffiti, gaat u naar het Stappenplan Graffiti op de website van het

Nadere informatie

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht

Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Vijf uitdagingen en aanbevelingen voor de commissievergaderingen Gemeente Dordrecht Op verzoek van Gemeente Dordrecht Anneloes Wepster Auteur Debat.NL Alex Klein klein@debat.nl 023-5629972 www.debat.nl

Nadere informatie

oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij F.C. Wortelboer De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 76 99 6520125 30-08-2017 - Geachte heer, mevrouw, In de raadscommissie d.d.

Nadere informatie

Evaluatie Oud op Nieuw

Evaluatie Oud op Nieuw Evaluatie Oud op Nieuw 2014 2015 De jaarwisseling is redelijk rustig verlopen. Dat is gebleken uit een evaluatie van politie, brandweer en gemeente. Zij werkten dit jaar voor de vijfde keer met een integraal

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum

Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Aanvalsplan Een leefbaar en veilig Oude Centrum Foto: Pieter Musterd - (cc) - Flickr Het Oude Centrum is een wijk die de potentie heeft om zich te ontwikkelen tot een moderne en levendige centrumwijk.

Nadere informatie

Notitie raadsvragen in soorten en maten

Notitie raadsvragen in soorten en maten Notitie raadsvragen in soorten en maten Aanleiding Het komt regelmatig voor dat raadsleden een vraag willen stellen aan het college. Over een voorstel dat het college aan de raad doet. Over een artikel

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak jeugdoverlast. Een evaluatie van het plan van aanpak jeugdoverlast uit 2011

Evaluatie plan van aanpak jeugdoverlast. Een evaluatie van het plan van aanpak jeugdoverlast uit 2011 Evaluatie plan van aanpak jeugdoverlast Een evaluatie van het plan van aanpak jeugdoverlast uit 2011 Hattem, Mei 2013 1. Inleiding In september 2011 is vanuit het overlastnetwerk een plan van aanpak jeugdoverlast

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Beste Texelaars, Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Dames en heren...het gaat op veel punten

Nadere informatie

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente

Raadsvoorstel Besluitvormend. Wij stellen voor: Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden. de raad van de gemeente Raadsvoorstel Besluitvormend Integrale notitie 'Veiligheid stationsgebieden aan: de raad van de gemeente zaaknummer: Z-17-018336 datum voorstel: 9 augustus 2017 datum collegevergadering: 29 augustus 2017

Nadere informatie

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012

Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 [ALGEMENE BESCHOUWINGEN] BIJ DE PERSPECTECTIEVENNOTA 2012 1 Algemene beschouwingen bij de Perspectievennota en Voorjaarsbrief 2012 Als wij op vakantie gaan schakelen wij meestal onze telefoonbeantwoorder

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Don zit naast Jamiro. Ze zit omgekeerd in haar stoel en kijkt door de achterruit.

Don zit naast Jamiro. Ze zit omgekeerd in haar stoel en kijkt door de achterruit. Botsing Jamiro kijkt door de ruit van de auto. Hij zit achter het stuur, maar hij let niet goed op de weg. Jamiro heeft geen rijbewijs. Hij heeft de auto gestolen. Samen met Don. Don zit naast Jamiro.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 enlijst van de gemeenteraad van 18 mei 2010 1 Opening en vaststellen agenda De burgemeester heet iedereen welkom. De raad krijgt een USB stick met daarop de digitale informatie van de informatiemappen

Nadere informatie

HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015

HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015 2015 HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1.Inleiding... 3 2. Meldingen vuurwerkoverlast...

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL GROENLINKS GEEN POEP OP DE STOEP (945664)

INITIATIEFVOORSTEL GROENLINKS GEEN POEP OP DE STOEP (945664) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 22 JANUARI 2013 Fysieke Leefomgeving (Milieu en Duurzaamheid) INITIATIEFVOORSTEL GROENLINKS GEEN POEP OP DE STOEP (945664) Voorzitter: de heer Klous

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt

NIEUWSBRIEF. Belangrijkste cijfers. Doel. Peil-locaties. Organisatie. Opkomst. Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt NIEUWSBRIEF Resultaten Roosendaalse Peiling 1e uur gratis parkeren Nieuwe Markt Doel De fracties van de Nieuwe Democraten, D66 Roosendaal, PvdA en VLP hebben op donderdagmiddag 2 juni 2016 op de Nieuwe

Nadere informatie

Concept. Plan van Aanpak graffitibestrijding. Inleiding

Concept. Plan van Aanpak graffitibestrijding. Inleiding Concept Plan van Aanpak graffitibestrijding Inleiding Graffiti is een complex en weerbarstig probleem. Overal ter wereld worstelen steden met de vraag hoe zij hierop meer grip kunnen krijgen. Tot nu toe

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

VASTSTELLEN VAN DE STARTNOTITIE TRANSITITE EXTRAMURALE BEGELEIDING DRECHTSTEDEN (732053)

VASTSTELLEN VAN DE STARTNOTITIE TRANSITITE EXTRAMURALE BEGELEIDING DRECHTSTEDEN (732053) VERSLAG VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 13 DECEMBER 2011 Sociale leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) VASTSTELLEN VAN DE STARTNOTITIE TRANSITITE EXTRAMURALE BEGELEIDING DRECHTSTEDEN (732053) RAADSINFORMATIEBRIEF

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte.

gemeente Eindhoven Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 7 juli 2008 Raadsinformatiebrief Betreft Resultaten evaluatie onderhoud openbare ruimte. Inleiding In de periode januari tot en met mei 2008 heeft de evaluatie

Nadere informatie

Aanleiding voor deze projecten: 2. Waarom deze graffiti niet verwijderd is. 2. Aanpak. 2. Wijkorgaan. 2

Aanleiding voor deze projecten: 2. Waarom deze graffiti niet verwijderd is. 2. Aanpak. 2. Wijkorgaan. 2 Anti graffiti project: Inhoud pagina Aanleiding voor deze projecten: 2 Waarom deze graffiti niet verwijderd is. 2 Aanpak. 2 Wijkorgaan. 2 Drie wijken waarin de meeste graffiti bekladdingen gemeld zijn.

Nadere informatie

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad

Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Ondernemersfonds 2015 Subsidie Huis voor de Binnenstad Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 1 september 2015 sloot de indieningstermijn

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders. Motie terugdringen van overlast, schade en gevaar door vuurwerk

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders. Motie terugdringen van overlast, schade en gevaar door vuurwerk Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie n.a.v. motie namens de fracties van GL, PvdA en CDA over het terugdringen van overlast, schade

Nadere informatie

Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer

Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer Dag van de Boa, Maandag 17 november 2014 Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer Het gesproken woord geldt. Dames en heren, Het is voor mij een groot

Nadere informatie

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers.

Tijdens de informatiebijeenkomst d.d. 12 februari 2015 heeft de politie een toelichting gegeven op deze politie(criminaliteits)cijfers. RAADSINFORMATIEBRIEF 15R.00078 Cr gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 17 februari 2015 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag

Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Toespraak staatssecretaris H.A.L. van Hoof bij de opening van de miniconferentie O&O-fondsen op 10 september 14.00u in Den Haag Welkom, blij dat u er bent. Uit het feit dat u met zovelen bent gekomen maak

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 juni 2016 Onderwerp: Jaaragenda U10 Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Griffier: mw. H. Hofland Leden: dhr. F.A. Schenk, dhr. A..W. Viskil, mevrouw H.J.

Nadere informatie

III. Schakelen tussen communciatieniveaus

III. Schakelen tussen communciatieniveaus III. Schakelen tussen communciatieniveaus Herkent u de volgende situaties? o 'Nu heb ik al een paar keer aan mijn medewerker gevraagd of hij uit wil leggen wat er precies aan de hand is; maar hij geeft

Nadere informatie

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving)

Dhr. van Iersel, (voorzitter), mevr. D. Eikelenboom (SP) en dhr. W. Couwenberg (met kennisgeving) Opgemaakt door Mevr. M. Steenbergen Aanwezig Dhr.G. van der Put, (voorzitter), de heren A. de Laat (SP), J. van Gulik (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), en de dames mevr. M.

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning

Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief brandveiligheid kamerbewoning Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De 50 jaarlijkse controles die de brandweer de afgelopen 4 jaar

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1253 Vragen van de leden

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1

VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1 VERSLAG VAN DE HAMERRAAD VAN DE GEMEENTERAAD van DORDRECHT D.D. 12 APRIL 2016 Vergaderzaal 1 Voorzitter: de heer A.A.M. Brok Griffier: mevrouw Wepster Verslag: Erna Verveer, Getikt! Notulistenbureau Aanwezig:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673

agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- IBR 3 september 2015 onderwerp Verzoek tot heroverweging bezuinigingsbesluit subsidie Slachtofferhulp Nederland 49673 zaakkenmerk Inleiding Op 5 september

Nadere informatie

Evaluatieverslag Legale Graffiti Oefenplaats Binck36

Evaluatieverslag Legale Graffiti Oefenplaats Binck36 Evaluatieverslag Legale Graffiti Oefenplaats Binck36 Inleiding In de december 2009 was de officiële opening van de Legale Graffiti Oefenplaats / LGO aan de Binckhorstlaan 36 / Binck36. De avond was een

Nadere informatie

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht.

Een specifiek middel om jeugdoverlast en fietsendiefstal te beperken is cameratoezicht. Nota Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 05f"P;^W'^ Nummer: 14INT04379 Nota openbaar: Ja ui Minim mui min Onderwerp: Cameratoezicht rondom NS-station en het Componistenplein Advies:» De

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012

Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Samenvattend verslag van de commissie Burger van 17 april 2012 Aanwezig: S. Derks (PvdA), M. van der Staak (PvdA), W. Pluk (ABC), A. Geboers (ABC), F. van Diemen (GroenLinks), I. Artz (GroenLinks), M.

Nadere informatie

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O*

16R RAADSINFORMATIEBRIEF 16R O* -O* RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00027 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 26 januari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s) : Sociaal Domein; Participatie,

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen.

Wy stelle jo foar te besluten om: te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking als nieuw handhavingsinstrument voor de gemeente Achtkarspelen. Riedsútstel Ried : 3 oktober 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 19 september 2013 Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : mw. H. Bouma Taheakke

Nadere informatie

Verslag informatieavond over buitenlandse werknemers in pand Spoorstraat te Uithuizen

Verslag informatieavond over buitenlandse werknemers in pand Spoorstraat te Uithuizen Verslag informatieavond over buitenlandse werknemers in pand Spoorstraat te Uithuizen Datum: 23 maart 2015 Aanwezig: 25 belangstellenden Aanwezig namens Gemeente Eemsmond: Mevrouw M. van Beek, burgemeester

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Namens het college is aanwezig wethouder R.E.C. Reynvaan Namens de ambtelijke organisatie zijn aanwezig mevrouw Overboom en de heer Van Klinken

Namens het college is aanwezig wethouder R.E.C. Reynvaan Namens de ambtelijke organisatie zijn aanwezig mevrouw Overboom en de heer Van Klinken VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 18 SEPTEMBER 2012 Fysieke leefomgeving (Wonen) VASTSTELLEN NOTA PARTICULIERE WONINGVOORRAAD CASCO OP ORDE, VERORDENING FINANCIËLE STEUN PARTICULIERE

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer Dossiernummer 32-2009 OORDEEL Verzoeker de heer E. namens mevrouw O. te Almelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 14 april 2009 en bij het secretariaat ingeboekt op 15 april 2009 onder nummer

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN

DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN DOELEN STELLEN & RESULTATEN TELLEN Het publiek belang van een meetbaar openbaar bestuur Robert Mul Organigram gemeente Rotterdam Ombudsman Gemeenteraad Rekenkamer B&W Takken van dienst gemeentesecretaris

Nadere informatie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie

de heer D. Veldkamp, onderzoeker rekenkamercommissie de heer S. van Sligter, voorzitter rekenkamercommissie VERSLAG VOORBESPREKING Rekenkamercommissie: jaarverslag 2008, onderzoeksplan tweede helft 2009, onderzoeksrapport Dossiervorming 2 juni 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 12 MAART 2013 Sociale leefomgeving (Economie en Cultuur)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 12 MAART 2013 Sociale leefomgeving (Economie en Cultuur) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE D.D. 12 MAART 2013 Sociale leefomgeving (Economie en Cultuur) VASTSTELLEN VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING (8e WIJZIGING) (957149)

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 DORDRECI Aa n de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 33" GR DORDRECHT Datum 11 oktober 2011 Ons kenmerk SBH/668858 Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer Betreft Adoptie/sponioring

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO D66-Wifi-tracking 1- Notagegevens Notanummer 2016-001247 Datum 07-07-2016 Programma: 11 Algemene dekkingsmiddelen Portefeuillehouder

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorstel:

Raadsvoorstel. Voorstel: Raadsvoorstel Vergadering : 29 september 2005 Nummer : Raad 2005/087 Datum voorstel : 31 augustus 2005 Primaathouder Onderwerp : Jack t Lam 078 69 21 318 jack.t.lam@alblasserdam.nl : Waard norm Voorstel:

Nadere informatie

Bestrating Plein 1944

Bestrating Plein 1944 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bestrating Plein 1944 Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen wij de Raad informeren over de stand van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN 9 JULI 2013 Bestuur en Middelen (Bestuur en Samenwerking)

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN 9 JULI 2013 Bestuur en Middelen (Bestuur en Samenwerking) VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE ADVIESCOMMISSIE VAN 9 JULI 2013 Bestuur en Middelen (Bestuur en Samenwerking) STANDPUNT VAN HET COLLEGE OVER REGIONALE SAMENWERKING, REACTIE OP DE BRIEF VAN HET ONS-D

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583 OPSCHRIFT Vergadering van 26 augustus 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Anne Lize van der Stoel Onderwerp Raadsmededeling over: Motie Vuurwerk D66 - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL

HET WAALWIJKS VERGADERMODEL De Raad Gemeente Waalwijk PRAAT MET DE RAAD HET WAALWIJKS VERGADERMODEL Het Waalwijks vergadermodel 1 Het vergadermodel in het kort Om alle inwoners van de gemeente Waalwijk goed te kunnen vertegenwoordigen,

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie