HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015"

Transcriptie

1 2015 HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Meldingen vuurwerkoverlast Soort vuurwerkoverlast Locatie vuurwerkoverlast Vuurwerkvrije zones Verhalen achter de meldingen Vandalisme Vroegtijdig afsteken Harde knallen Dierenleed Aanbevelingen vuurwerkmeldpunt...11 A. Afsteektijden beperken...11 B. Verkooptijden beperken...11 C. Instellen vuurwerkvrije zones...11 D. Lik op stuk vroegtijdig afsteken...12 E. Betere voorlichting...12 F. Centrale vuurwerkshow...13 Alle gebruikte foto's zijn beschikbaar gesteld onder de licentie "CC BY-SA"(https://creativecommons.org/licenses/bysa/2.0/) en zijn gemaakt door: P S Photos/Free photos - Titel: "Een opgeblazen vuilnisbak", bron: Flickr.com, pagina 1 - Titel: "Vuurwerkafval na oud en nieuw", bron: Flickr.com, pagina 4 Gemeente Huizen - Titel: "Opgeblazen openbare afvalbak", bron: Facebook.com, pagina 4 Franklin Heijnen - Titel: "Untitled", bron: Flickr.com, pagina 7 RonaldoQuercia - Titel: "Dertig jonguh, BAM!", bron: Flickr.com, pagina 7 2

3 1.INLEIDING Eind 2012 heeft Ruben Woudsma het initiatief genomen om een vuurwerkmeldpunt voor de gemeente Huizen te openen op zijn website. In 2012 en 2013 waren er een beperkt aantal meldingen binnen gekomen. Eind 2014 is het vuurwerkmeldpunt nieuw leven ingeblazen, nu onder de verantwoordelijkheid van de CDA fractie, met als doel een peiling uit te voeren rondom de vuurwerkoverlast in de gemeente Huizen. De CDA fractie wil iedereen bedanken voor de moeite om melding te maken van de vuurwerkoverlast zoals die ervaren is rondom de jaarwisseling 2014/

4 4

5 2. MELDINGEN VUURWERKOVERLAST Voorafgaande aan de jaarwisseling 2014/2015 is het vuurwerkmeldpunt Huizen actief geweest op de website van Ruben Woudsma: Het meldpunt heeft geresulteerd in 56 meldingen. De meldingen zijn ontvangen in de periode vanaf 19 november 2014 tot en met 2 januari De meeste meldingen kwamen binnen op 29, 30 en 31 december 2014 aangezien de verkoop van vuurwerk van start ging op 29 december. De meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn via diverse bronnen ontvangen. Deze bronnen zijn: (8), meldpunt (35), mondeling (1), telefonisch (5), twitter (4), website (1) en whatsapp (2) SOORT VUURWERKOVERLAST De ontvangen meldingen zijn goed voor 206 verschillende klachten. Veelal wordt van meerdere soorten overlast melding gemaakt. In hun meldingen maakten de melders gebruik van de mogelijkheid om bepaalde periodes of diverse tijdstippen aan te geven waarop de klachten voorkwamen. Hieronder een opsomming van de verschillende klachten: Soort Aantal Percentage Vandalisme 8 3,88% Vroegtijdig afsteken 90 43,69% Harde knallen ,54% Dierenleed 8 3,88% Totaal: ,00% 2.2. LOCATIE VUURWERKOVERLAST De meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn voornamelijk afkomstig uit drie woonwijken in de gemeente Huizen, te weten: Stad en Lande Huizermaat Oostermeent 5

6 Onderstaande illustratie geeft een indicatie van het gebied waar de meeste meldingen zijn gemaakt VUURWERKVRIJE ZONES Nieuw bij het vuurwerkmeldpunt Huizen was de mogelijkheid om aan te geven of de melder voorstander was voor een vuurwerkvrije zone. Op basis van deze inventarisatie heeft 64% aangegeven vóór een vuurwerkvrije zone te zijn in de gemeente Huizen. Vuurwerkvrije zones 64% Ja Nee Geen mening 20% 16% 6

7 7

8 3. VERHALEN ACHTER DE MELDINGEN Veel meldingen op het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn gedaan met een persoonlijke tekst. Enkele van deze citaten komen hieronder terug VANDALISME Wijk Bovenmaat: BIJ DEZE MELD IK EEN INCIDENT VAN AFGELOPEN NACHT WAARBIJ DE BRIEVENBUS OP DE HOEK BOVENMAATWEG/ENKHUIZERZAND IS OPGEBLAZEN DOOR VUURWERK. Wijk Stad en Lande: AFGELOPEN NACHT HARDE KNALLEN EN NU (12.21) VERNIELINGEN VAN VUILNISBAK. Wijk Huizermaat: VUILNISBAK OPGEBLAZEN EN RUITEN KAPSALON STUK VROEGTIJDIG AFSTEKEN Wijk Bovenmaat: WIJ ERGEREN ONS OOK IEDER JAAR WEER AAN HET VROEGE AFSTEKEN VAN VUURWERK. VAN DE POLITIE HOEVEN WE BIJ MELDINGEN NIETS TE VERWACHTEN. Wijk Oude Dorp: SINDS EEN AANTAL WEKEN HOOR IK REGELMATIG KNALLEN DIE NAAR MIJN GEVOEL NIET HOREN BIJ VUURWERK UIT EEN WINKEL. 8

9 Wijk Huizermaat DE HELE WEEK WORDEN ER ENORME BOMMEN ALS VUURWERK AFGESTOKEN IN ONZE BUURT WAARBIJ DE RAMEN STAAN TE TRILLEN. Wijk Oostermeent GOED MERKBAAR DAT DE VERKOOP IS GESTART. MEN HEEFT GEWOON LAK AAN DE AFSPRAKEN OVER HET AFSTEKEN VAN VUURWERK! 3.3. HARDE KNALLEN Wijk Huizermaat ELK JAAR WORDT DE VUURWERK OVERLAST ERGER OMDAT DE VUURWERK KNALLEN STEEDS ZWAARDER EN HARDER WORDEN Wijk Huizermaat VANDAAG IS ER VANAF 19:30 IN DE BUURT VAN HET HAVENGEBIED ZWAAR VUURWERK AFGESTOKEN EN HET IS INMIDDELS 8 UUR EN HET GAAT NOG STEEDS DOOR. Wijk Oostermeent DE LAATSTE DAGEN ZIJN ER TUSSEN EN UUR REGELMATIG HEFTIGE KNALLEN TE HOREN. Wijk Vierde Kwadrant HET ERGSTE NOG DAT ER VUURWERK BIJ ZIT DAT COMPLETE BOMMEN ZIJN, ALLES STAAT TE SCHUDDEN! Wijk Zenderwijk ZIJN GEDURENDE DE JAARWISSELING WEL 30 MORTIERGRANATEN AFGESTOKEN DIE HET PLEZIER VAN VEEL MENSEN IN DE WOONWIJK BEDERVEN. 9

10 3.4. DIERENLEED Wijk Bovenmaat IK HEB EEN HOND DIE BANG IS VOOR VUURWERK VANDAAR DEZE MELDING. Wijk Bovenmaat EEN ENORME DOFFE KNAL NIET ZOMAAR EEN ROTJE MAAR EEN OVERDREVEN HARDE KNAL IK BEN EEN HONDENBEZITTER EN MIJN HOND ZIT NU AL ONDER DE TAFEL. Wijk Huizermaat MIJN KATTEN ZIJN VRESELIJK BANG, DURVEN NIET MEER NAAR BUITEN EN ZITTEN AL DAGEN ONDER DE BANK. Wijk Huizermaat ONZE HOND SLIKT HIER ALWEER MEDICIJNEN VOOR, HET HELPT NIET ECHT, CURSUSSEN GEDAAN MET DE HOND EEN VUURWERK CD, NIETS HELPT! Wijk Oude Dorp OOK IN OUDE DORP PESTGEDRAG OP STRAAT RICHTING HUISDIEREN OVERIG IK VIND HET ZO LANGZAMERHAND TIJD WORDEN OM HET CONSUMENTENVUURWERK TE VERBIEDEN EN ZOU WILLEN PLEITEN VOOR EEN DOOR DE GEMEENTE CENTRAAL GEORGANISEERDE VUURWERKSHOW. 10

11 4. AANBEVELINGEN VUURWERKMELDPUNT Op basis van voorgaande meldingen bij het vuurwerkmeldpunt doet de CDA fractie de volgende aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders en burgemeester van de gemeente Huizen. A. AFSTEEKTIJDEN BEPERKEN Wij bevelen het college aan de colleges van burgemeester en wethouders in de Regio Gooi en Vechtstreek te benaderen om zich gezamenlijk bij de regering hard te maken voor het aanpassen van het Vuurwerkbesluit, waardoor het afsteken van vuurwerk in de Oudejaarsnacht beperkt wordt tot de tijdsperiode tussen 31 december uur en 01 januari uur. Toelichting: Ongeveer de helft van de melders ervaart voornamelijk geluidsoverlast met alle gevolgen van dien (stress, gezondheidsproblemen, stress bij dieren, etc.). De aanbeveling is een nog verdere beperking van de afsteektijden zodat de overlast verder zal afnemen. B. VERKOOPTIJDEN BEPERKEN Wij bevelen het college aan de colleges van burgemeester en wethouders in de Regio Gooi en Vechtstreek te benaderen om zich gezamenlijk bij de regering hard te maken voor het aanpassen van het Vuurwerkbesluit, waardoor de tijden waarop vuurwerk verkocht mag worden verder beperkt worden. Toelichting: Aangezien het aantal meldingen op het vuurwerkmeldpunt toeneemt vanaf de start van de vuurwerkverkoop is het aan te bevelen om de verkooptijden van vuurwerk verder te beperken. C. INSTELLEN VUURWERKVRIJE ZONES Wij bevelen het college aan om voor de komende jaarwisseling de nadrukkelijke afweging te maken of hij bereid is gebruik te maken 11

12 van de reeds in de Huizer APV aanwezige bevoegdheid om nader te bepalen gebieden vuurwerkvrij te verklaren. Toelichting: De melders van het meldpunt geven in meerderheid aan voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones. D. LIK OP STUK VROEGTIJDIG AFSTEKEN Wij bevelen de burgemeester aan via het driehoeksoverleg (overleg tussen Burgemeester, Openbaar Ministerie en Korpschef politie) te bezien welke mogelijkheden er zijn tot handhaving door inzet van (extra) politie rondom (vroegtijdig) afsteken van (illegaal) vuurwerk, alsmede (extra) surveillance en controle op plaatsen waar geen vuurwerk afgestoken dient te worden (winkelcentra, zorgcentra en dierenweide). De mogelijkheid daarbij gebruik te kunnen maken van de inzet van BOA s dient hierbij betrokken te worden. Toelichting: Diverse meldingen worden gedaan rondom het gebrek aan handhaving. Er is in de ogen van diverse melders niet of nauwelijks toezicht. Wij zijn benieuwd naar de bereidheid bij Buurtpreventieverenigingen ingeschakeld te worden bij het signaleren en melden van overlast in hun buurt. E. BETERE VOORLICHTING Wij bevelen het college aan meer inhoud te geven aan voorlichting. De voorlichting over het gebruik van vuurwerk niet te beperken tot leerlingen van groep 8 van de basisscholen. In het verlengde van deze voorlichting bevelen wij aan mogelijkheden te onderzoeken naar de gratis verstrekking van vuurwerkbrillen door dit als verplichting op te nemen in de vergunning over welke de winkeliers moeten beschikken om vuurwerk te mogen verkopen. Toelichting: Daar waar de gemeente Huizen via diverse programma s voorlichting geeft aan kinderen en jongeren in het onderwijs is een intensivering van de voorlichting een aanbeveling. Veel klachten rondom vroegtijdig afsteken wijzen in de richting van groepen kinderen en jongeren die door diverse wijken zwerven. 12

13 Bij kinderen van de basisscholen moet veiligheid het belangrijkste aandachtsgebied zijn. Bij jongeren uit het voorgezet onderwijs moet de focus liggen op lik op stuk ten aanzien van illegaal vuurwerk/vroegtijdig afsteken. F. CENTRALE VUURWERKSHOW Wij bevelen het college aan de mogelijkheden te onderzoeken om een centrale vuurwerkshow te organiseren in de gemeente Huizen. 13

RAPPORT VUURWERKMELDPUNT

RAPPORT VUURWERKMELDPUNT 2016 RAPPORT VUURWERKMELDPUNT Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen 30 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1.Inleiding... 3 1.1. Achtergrond...

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583 OPSCHRIFT Vergadering van 26 augustus 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Anne Lize van der Stoel Onderwerp Raadsmededeling over: Motie Vuurwerk D66 - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldingen 24 december 2014-4 januari 2015 Inhoud Inhoud... 1 Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 2 Analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 3 Locatie specifieke meldingen...

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0323-a-15-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: vuurwerkoverlast 5 10 15 20 tekst 1 Eindstand vuurwerkoverlast: 89.623

Nadere informatie

Tjeerd van der Meulen en René Takens GroenLinks

Tjeerd van der Meulen en René Takens GroenLinks INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp: Vuurwerkvrije zones (Een initiatiefvoorstel om vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling te beperken) Voorstelnummer: Raadstafel: Raadsvergadering: 2016 Indiener(s): Tjeerd

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 Datum: 14 oktober 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Rapport vuurwerkoverlast Deventer

Rapport vuurwerkoverlast Deventer Rapport vuurwerkoverlast Deventer 2015 2016 Inhoudsopgave Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Analyse van de meldingen uit de gemeente Deventer... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerkvrije zones

Onderzoek vuurwerkvrije zones Onderzoek vuurwerkvrije zones Inleiding In de raad is begin 2015 een vuurwerkmemo behandeld. Hierin zijn de overlastmeldingen opgenomen van de jaarwisseling 2014-2015. Ook is hierin aangegeven welke mogelijkheden

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. 22 december januari 2014

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. 22 december januari 2014 Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein 22 december 2013-4 januari 2014 1 7 Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 2 Korte analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 3 Locatiespecifieke meldingen... 4 Type meldingen...

Nadere informatie

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007 Van: College van burgemeester en wethouders Datum 14 januari 2014 Portefeuillehouder(s) : V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

NEDERLANDSE VUURWERKTRADITIE LOOPT UIT DE HAND, OOK IN OSS

NEDERLANDSE VUURWERKTRADITIE LOOPT UIT DE HAND, OOK IN OSS OPINIENOTA TE VEEL, TE VROEG, TE HARD NEDERLANDSE VUURWERKTRADITIE LOOPT UIT DE HAND, OOK IN OSS INLEIDING In deze notitie wordt verslag gedaan van de meldingen die zijn gedaan op www.vuurwerkoverlast.nl,

Nadere informatie

VERZENDADVIES** Steller: J.Liezen Afdeling: O&S Verzendlijst: archief belanghebbende(n) Bestandsnaam: art. 32 vragen D'66 vuurwerk

VERZENDADVIES** Steller: J.Liezen Afdeling: O&S Verzendlijst: archief belanghebbende(n) Bestandsnaam: art. 32 vragen D'66 vuurwerk Steller: J.Liezen Afdeling: O&S Verzendlijst: archief belanghebbende(n) VERZENDADVIES** Bestandsnaam: art. 32 vragen D'66 vuurwerk Afschriften: 1. raadsleden via e-mail aan Gemeenteraad 2. 3. 4. 5. binnengekomen

Nadere informatie

1 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? (meerdere antwoorden mogelijk)

1 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) Oud & Nieuw 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1...Gelukkig Nieuwjaar 1 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=226) 4 4 3 3 2 1 39% 37% 2% 8% 2% 3% 9% Anders: op het werk thuis thuis met

Nadere informatie

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff.

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff. Vuurwerkvrije zones Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik Juli 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Afsteken van vuurwerk...

Nadere informatie

f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon ,, T T telefax gemeentebestuur

f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon ,, T T telefax gemeentebestuur AA f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon 0299-452452.,, T T telefax 0299-452124 gemeentebestuur Directie Concernstaf aan de gemeenteraad van Purmerend De heer Postbus 15 1440 AA PURMEREND

Nadere informatie

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 13 december 2016 Onderzoek: Vuurwerkverbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij"

13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij 13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij" Inhoudsopgave 13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij"...

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Werkstuk: Mees Swank Groep:7

Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Inhoudsopgave Inleiding bladzijde 1 Hoofdstuk 1: Hoe is vuurwerk ontstaan. bladzijde 2 Hoofdstuk 2: Soorten vuurwerk. bladzijde 3 Hoofdstuk 3: Illegaal vuurwerk. bladzijde

Nadere informatie

Vuurwerk en Fietstransferia

Vuurwerk en Fietstransferia Vuurwerk en Fietstransferia Resultaten onderzoek 2016 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20415 November 2016 Rianne van Beek Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F

Nadere informatie

Startnotitie Vuurwerkvrije zones in Zeist

Startnotitie Vuurwerkvrije zones in Zeist Startnotitie Vuurwerkvrije zones in Zeist BS 12-6-2015 Waarom vuurwerkvrije zones in Zeist? Vuurwerk afsteken op straat of in de tuin bij Oud en Nieuw.. een lange traditie. Maar.deze traditie 1 is op z

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Afsteken vuurwerk door consumenten

Afsteken vuurwerk door consumenten Afsteken vuurwerk door consumenten Claudia Brugman, inwoner Spreektekst: Beste aanwezigen, binnen de gemeente Utrecht is er twijfel of particulier vuurwerk verboden dient te worden. Ik ben me ervan bewust

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks)

Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks) Initiatiefvoorstel Kenmerk 16.000811 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum xxxx 2016 Jaargang en nummer 2016, 87 Geheim Nee Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks) Het raadslid Steven

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Aan de raad van de gemeente Oostzaan Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan GESCAMO OP - 6 m^i 23;^ Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording...

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording... Rapport VUURWERK Draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Commissie Mens & Samenleving. Geachte dames en heren,

Commissie Mens & Samenleving. Geachte dames en heren, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door H. Zijlstra Doorkiesnummer 030-28 61698 Ons kenmerk 15.506814 E-mail h.zijlstra@utrecht.nl

Nadere informatie

Advies: Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording en deze doorgeleiden richting raad.

Advies: Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording en deze doorgeleiden richting raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel,nr,: 8856 Geraadpleegd consulent Datum: 14-01-2014 Team: Concernzaken Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015.

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015. Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2.. Algemeen Herwijnen is een typisch dijkdorp. De oudere bebouwing, met fraaie monumentale panden, strekt zich voornamelijk

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 1.1 Algemeen Vuren ligt langs de oever van de Waal. Aan de overkant van de Waal is het slot Loevestein zichtbaar en aan

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

Te veel, te vroeg, te hard EINDRAPPORT VUURWERKOVERLAST.NL

Te veel, te vroeg, te hard EINDRAPPORT VUURWERKOVERLAST.NL Te veel, te vroeg, te hard EINDRAPPORT VUURWERKOVERLAST.NL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 5 Burgerinitiatief... 6 Meldpunt... 6 3. DE MELDINGEN... 7 Cijfers... 8 Type overlast...

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. Meldingen 24 december 2012-3 januari 2013

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. Meldingen 24 december 2012-3 januari 2013 Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldingen 24 december 2012-3 januari 2013 Inhoud Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 1 Korte analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 1 Locatie specifieke meldingen...

Nadere informatie

Opdracht 1 a Bekijk de eerste minuten van b Vul het woordweb in.

Opdracht 1 a Bekijk de eerste minuten van  b Vul het woordweb in. Actuele opdracht leesvaardigheid Vuurwerk januari - 2013 2 havo/vwo Opdracht 1 a Bekijk de eerste minuten van http://www.youtube.com/watch?v=ckjz8z5jess. b Vul het woordweb in. c Hoe sta jij tegenover

Nadere informatie

Evaluatie jaarwisseling 2015/2016

Evaluatie jaarwisseling 2015/2016 Evaluatie jaarwisseling 2015/2016 1.Inleiding Voor u ligt de gebruikelijke evaluatie van de jaarwisseling die elk jaar aan het college en de Raad wordt aangeboden. De afgelopen jaren is er een steeds grotere

Nadere informatie

Bestuurs- en Management Ondersteuning. M. van t Zand

Bestuurs- en Management Ondersteuning. M. van t Zand Raadsbrief RAADBRF Made, 14 januari 2015 Registratienr.: 15int00065 Onderwerp: Schade gemeentelijke objecten jaarwisseling 2014-2015 Portefeuillehouder: Ambtelijke co rdinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen?

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Vooraf Oud en nieuw is leuk en gezellig: oliebollen eten, spelletjes doen, televisie kijken, met zijn allen aftellen tot twaalf uur en vuurwerk afsteken.

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Ophemert Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2 1.1 Algemeen In Ophemert kan men vanaf de Waalbandijk genieten van de in alle jaargetijden onvergetelijke mooie riviergezichten.

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) December 2014 In december 2014 is, in de aanloop naar de jaarwisseling, een peiling gehouden onder de leden van het LeidenPanel over

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Juli 2015 In juni 2015 is een vervolgpeiling gehouden onder de leden van het LeidenPanel over vuurwerk. 339 leden hebben meegedaan,

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Zie verzend lijst Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Veiligheid en Bestuur Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving

Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Ontwikkelingen vuurwerk regelgeving Wijziging vuurwerk regelgeving De redeneerlijn.... waar werken we aan?.. en wat doen ze eigenlijk nog meer in Den Haag? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De

Nadere informatie

EVALUATIE JAARWISSELING

EVALUATIE JAARWISSELING EVALUATIE JAARWISSELING 2016 2017 1 Inhoud Algemeen... 3 Brandweer... 3 Politie... 3 Irado... 3 Gemeente... 3 Kernteam... 4 Crisisorganisatie... 4 Veiligheid, Toezicht en Handhaving... 5 Jongerenwerk/Minters...

Nadere informatie

Beantwoording motie vuurwerkshows februari 2016

Beantwoording motie vuurwerkshows februari 2016 Motie Vuurwerkshows van 24 februari 2016 Tijdens de raadsvergadering van 24 februari 2016 is er een motie aangenomen over mogelijke vuurwerkshows in de vier kernen van de gemeente Gooise Meren tijdens

Nadere informatie

Centraal vuurwerk tegen overlast? Gemeente Westvoorne

Centraal vuurwerk tegen overlast? Gemeente Westvoorne Centraal vuurwerk tegen overlast? Gemeente Westvoorne Inleiding In de commissie vergadering van 8 september jl. is de vraag gesteld om een discussiestuk op te stellen met als onderwerp het centraal afsteken

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Tuil Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Tuil Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Tuil Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 215 1.1 Algemeen Van alle Betuwse plaatsen behoort Tuil wel tot een van de oudste. Tuil laat niet na een vooruitstrevende

Nadere informatie

Vragen van de heer A. Hietbrink en mevrouw ing. V.M. Dalm (GroenLinks) over vuurwerkshow nabij Natura-2000 gebied in Huizen

Vragen van de heer A. Hietbrink en mevrouw ing. V.M. Dalm (GroenLinks) over vuurwerkshow nabij Natura-2000 gebied in Huizen Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland Haarlem, 19 mei 2015 Vragen nr. 31 Vragen van de heer A. Hietbrink en mevrouw ing. V.M. Dalm (GroenLinks) over vuurwerkshow nabij Natura-2000 gebied

Nadere informatie

14 Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk

14 Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk 14 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 04/06). Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand, Van Tongeren en Klein. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 448 (28684).

Nadere informatie

b.3 tekort parkeerruimte leidt tot parkeerdruk op de parkeervoorzieningen aan de voorzijde van het appartementencomplex

b.3 tekort parkeerruimte leidt tot parkeerdruk op de parkeervoorzieningen aan de voorzijde van het appartementencomplex worden gezien als directe gevolgen van de exploitatie. De exploitant kan hier maar voor een klein deel invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door het voorkomen van dronkenschap en/of voorlichting. Openbare

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 19 augustus Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas 14I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 19 augustus Steller Documentnummer Afdeling. J.A.R. de Haas 14I Samenleving Steller Documentnummer Afdeling 14I0004509 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek Advies Raadsvoorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 445 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 juli 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Asperen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Asperen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Asperen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 1 1.1 Algemeen Asperen is een oud stadje, waarvan de eerste schriftelijke vermelding dateert uit het jaar 893. De middeleeuwse

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

ONS KENhERK l luit01895. DOORKIESNüMhER

ONS KENhERK l luit01895. DOORKIESNüMhER gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester Postbus 1501 3 100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf l 3 112 DZ Schiedam T 14 010 F 010 246 53 51 W www.scliiedan~.nl UV KENMERK UW BRIEF

Nadere informatie

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad,

Memo. Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Agendapunt handhaving. Geachte leden van de raad, Memo Postregistratienummer: 2014i00196 Aan: Commissie Bestuur en Maatschappij CC: Van: Concernzaken Datum: 5 februari 2014 Betreft: Agendapunt handhaving Geachte leden van de raad, In de commissievergadering

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0780. ; besluit d.d. 28-8-2012 Onderwerp Beantwoording van de schriftelijk vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid R. van Laar (PvdA) d.d. 9 juli 2012 inzake

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp vuurwerkvrije zones, reactie op initiatiefvoorstel GroenLinks 1- Notagegevens Notanummer 2016-001731 Datum 10-10-2016 Programma: 02 Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

Woon- en leefregels Eengezinswoningen

Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Woon- en leefregels Eengezinswoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de Woningcorporatie, de Gemeente en de bewoners

Nadere informatie

VUURWERK! Rapport. Draagvlak voor regelgeving en handhaving onder vuurwerkers en niet-vuurwerkers Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2016

VUURWERK! Rapport. Draagvlak voor regelgeving en handhaving onder vuurwerkers en niet-vuurwerkers Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2016 Rapport VUURWERK! Draagvlak voor regelgeving en handhaving onder vuurwerkers en niet-vuurwerkers Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING

12 VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING VEILIGHEID IN HAARLEM EN BUURTBELEVING Graag zouden we nog een aantal aanvullende vragen willen stellen over hoe u de veiligheid in Haarlem ervaart. In hoeverre vindt u Haarlem een veilige stad? In hoeverre

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Evaluatie jaarwisseling 2012-2013

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Evaluatie jaarwisseling 2012-2013 Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 8 februari 2013 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Ingekomen d.d. Adviesnr. 72444 Voorliggend zaaknr. Verseon 68148

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit!

In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! In deze brochure leest u wat u kunt doen om overlast te voorkomen of op te lossen. Burenoverlast? We komen er wel uit! Inhoud Leefgeluiden, je hoort ze pagina 3 Praten helpt pagina 4 U komt er niet uit

Nadere informatie

Vuurwerk. Marije de Boer ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Vuurwerk. Marije de Boer ; CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Marije de Boer ; 03 December 2011 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/34679 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Openingstijden stadhuis op 24 + 31 december 2015

Openingstijden stadhuis op 24 + 31 december 2015 Openingstijden stadhuis op 24 + 31 december 2015 Op 24 en 31 december is het stadhuis van Oosterhout open van 09.00 tot 12.00 uur. Op deze dagen kunt u dus tot 12.00 uur terecht bij de balies in de publiekshal

Nadere informatie

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland

Oud en Nieuw Landelijk beeld jaarwisseling in Nederland Oud en Nieuw 2014-2015 Landelijk beeld jaarwisseling 2014-2015 in Nederland Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Landelijk beeld... 5 Aantal jaarwisseling gerelateerde gebeurtenissen... 6

Nadere informatie

MELDPUNT GEMEENTELIJKE DIENSVERLENING (OPSTERLAND)

MELDPUNT GEMEENTELIJKE DIENSVERLENING (OPSTERLAND) 1 MELDPUNT GEMEENTELIJKE DIENSVERLENING (OPSTERLAND) Een inventarisatie van klachten van burgers over dienstverlening en aanbevelingen, uitgevoerd door fractie OpsterLanders, maart-juni 2014 Aangeboden

Nadere informatie

Vi--{ 11 DEC 20" ĪJ INGEKOMEN. Buurtpreventie gemeente Heusden. Contactpersoon: Willem van Woerkom

Vi--{ 11 DEC 20 ĪJ INGEKOMEN. Buurtpreventie gemeente Heusden. Contactpersoon: Willem van Woerkom Buurtpreventie gemeente Heusden. Contactpersoon: Willem van Woerkom E-Mail: willemvanwoerkom@home.nl Mobiel: 06-16539066 INGEKOMEN 11 DEC 20" ĪJ Gemeente Vi--{ Heusden AAN: het college van burgemeester

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK. Franse buurt RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK Franse buurt Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil zien. In totaal

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

1. "Er is voldoende politie op straat in de gemeente Bernheze"

1. Er is voldoende politie op straat in de gemeente Bernheze Hulpdiensten De stille kracht van onze gemeente 4 35% 25% 1. "Er is voldoende politie op straat in de gemeente Bernheze" 28% 37% (n=285) 15% 14% 13% 5% 2% Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee Zeer mee 6%

Nadere informatie

Deskundig antwoord op uw vragen over vuurwerkangst

Deskundig antwoord op uw vragen over vuurwerkangst Deskundig antwoord op uw vragen over vuurwerkangst Tinley Gedragstherapie voor Dieren verkoopt al jaren de Gedragstherapie CD met geluiden van vuurwerk en onweer. De cd is een hulpmiddel om huisdieren

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Divendal. Meeuwenoverlast in Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. College van B&W T.a.v. portefeuillehouder Divendal. Meeuwenoverlast in Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 199/2007 2 oktober 2007 BOR 07/185405 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen inzake Meeuwenoverlast in Haarlem Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge

Nadere informatie

nummer 13 18 december 2015

nummer 13 18 december 2015 nummer 13 18 december 2015 Weekagenda: Kerstvakantie: 21 december 2015 t/m 1 januari 2016 Maandag 4 januari 2016: Eerste schooldag in het nieuwe jaar Donderdag 7 januari 2016: Hoofdluiscontrole Gezonde

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

OVER LAST. Overlast Blz. 1

OVER LAST. Overlast Blz. 1 . OVER LAST Een prettige woonomgeving en een veilige buurt zijn basisvoorwaarden voor plezierig wonen. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop we met onze (naaste) buren omgaan. Een

Nadere informatie

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1

1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Ongevallen met vuurwerk Jaarwisseling 2015-2016 1 Behandelingen op de Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) 1 Op 31 december 2015 en 1 januari 2016 zijn er 482 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010.

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3 Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. SLB Inmiddels is de groep van de Schoolloopbaanbegeleiding van

Nadere informatie

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid?

Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Wat is zwerflawaai en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Inleiding t.b.v. de expertbijeenkomst zwerflawaai georganiseerd door de stadsdeelraad Centrum 26 mei 2011 Carlo Schoonebeek, Dienst Milieu

Nadere informatie

Deskundig antwoord op uw vragen over vuurwerkangst

Deskundig antwoord op uw vragen over vuurwerkangst Deskundig antwoord op uw vragen over vuurwerkangst Tinley verkoopt al jaren de Gedragstherapie CD met geluiden van vuurwerk en onweer. Dit is een hulpmiddel om huisdieren te leren wennen aan geluiden van

Nadere informatie

BAS rapportage gebruiksjaar 2013

BAS rapportage gebruiksjaar 2013 BAS rapportage gebruiksjaar 213 Op 14 februari 214 heeft het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) de rapportage over het gebruiksjaar 213 uitgebracht. Het gebruiksjaar loopt niet gelijk met het kalenderjaar,

Nadere informatie

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein

Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein CCV presentatie dd: 25 juni 2015 Amersfoort Karel Neelis Buurttoezicht Lansingerland 2008-2015 : 7 jaar ervaring met burgerparticipatie in het veiligheidsdomein Agenda 1. Doelstelling 2. BTL Organisatie

Nadere informatie

Nota consumentenvuurwerk Gemeente Schiedam 2001

Nota consumentenvuurwerk Gemeente Schiedam 2001 Schiedam veiliger Nota consumentenvuurwerk Gemeente Schiedam 2001 Inleiding Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede is het gebruik en de opslag van vuurwerk een omstreden onderwerp. Dit is aanleiding

Nadere informatie

Informatie rondom de Jaarwisseling

Informatie rondom de Jaarwisseling Informatie rondom de Jaarwisseling 1. Afsteektijden vuurwerk Op 31 december mag het vuurwerk vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken. Uit cijfers van de jaarwisseling 2014-2015 is gebleken

Nadere informatie