HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt. Ruben Woudsma CDA Huizen 1-9-2015"

Transcriptie

1 2015 HET MOET ANDERS! Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen

2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Meldingen vuurwerkoverlast Soort vuurwerkoverlast Locatie vuurwerkoverlast Vuurwerkvrije zones Verhalen achter de meldingen Vandalisme Vroegtijdig afsteken Harde knallen Dierenleed Aanbevelingen vuurwerkmeldpunt...11 A. Afsteektijden beperken...11 B. Verkooptijden beperken...11 C. Instellen vuurwerkvrije zones...11 D. Lik op stuk vroegtijdig afsteken...12 E. Betere voorlichting...12 F. Centrale vuurwerkshow...13 Alle gebruikte foto's zijn beschikbaar gesteld onder de licentie "CC BY-SA"( en zijn gemaakt door: P S Photos/Free photos - Titel: "Een opgeblazen vuilnisbak", bron: Flickr.com, pagina 1 - Titel: "Vuurwerkafval na oud en nieuw", bron: Flickr.com, pagina 4 Gemeente Huizen - Titel: "Opgeblazen openbare afvalbak", bron: Facebook.com, pagina 4 Franklin Heijnen - Titel: "Untitled", bron: Flickr.com, pagina 7 RonaldoQuercia - Titel: "Dertig jonguh, BAM!", bron: Flickr.com, pagina 7 2

3 1.INLEIDING Eind 2012 heeft Ruben Woudsma het initiatief genomen om een vuurwerkmeldpunt voor de gemeente Huizen te openen op zijn website. In 2012 en 2013 waren er een beperkt aantal meldingen binnen gekomen. Eind 2014 is het vuurwerkmeldpunt nieuw leven ingeblazen, nu onder de verantwoordelijkheid van de CDA fractie, met als doel een peiling uit te voeren rondom de vuurwerkoverlast in de gemeente Huizen. De CDA fractie wil iedereen bedanken voor de moeite om melding te maken van de vuurwerkoverlast zoals die ervaren is rondom de jaarwisseling 2014/

4 4

5 2. MELDINGEN VUURWERKOVERLAST Voorafgaande aan de jaarwisseling 2014/2015 is het vuurwerkmeldpunt Huizen actief geweest op de website van Ruben Woudsma: Het meldpunt heeft geresulteerd in 56 meldingen. De meldingen zijn ontvangen in de periode vanaf 19 november 2014 tot en met 2 januari De meeste meldingen kwamen binnen op 29, 30 en 31 december 2014 aangezien de verkoop van vuurwerk van start ging op 29 december. De meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn via diverse bronnen ontvangen. Deze bronnen zijn: (8), meldpunt (35), mondeling (1), telefonisch (5), twitter (4), website (1) en whatsapp (2) SOORT VUURWERKOVERLAST De ontvangen meldingen zijn goed voor 206 verschillende klachten. Veelal wordt van meerdere soorten overlast melding gemaakt. In hun meldingen maakten de melders gebruik van de mogelijkheid om bepaalde periodes of diverse tijdstippen aan te geven waarop de klachten voorkwamen. Hieronder een opsomming van de verschillende klachten: Soort Aantal Percentage Vandalisme 8 3,88% Vroegtijdig afsteken 90 43,69% Harde knallen ,54% Dierenleed 8 3,88% Totaal: ,00% 2.2. LOCATIE VUURWERKOVERLAST De meldingen bij het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn voornamelijk afkomstig uit drie woonwijken in de gemeente Huizen, te weten: Stad en Lande Huizermaat Oostermeent 5

6 Onderstaande illustratie geeft een indicatie van het gebied waar de meeste meldingen zijn gemaakt VUURWERKVRIJE ZONES Nieuw bij het vuurwerkmeldpunt Huizen was de mogelijkheid om aan te geven of de melder voorstander was voor een vuurwerkvrije zone. Op basis van deze inventarisatie heeft 64% aangegeven vóór een vuurwerkvrije zone te zijn in de gemeente Huizen. Vuurwerkvrije zones 64% Ja Nee Geen mening 20% 16% 6

7 7

8 3. VERHALEN ACHTER DE MELDINGEN Veel meldingen op het vuurwerkmeldpunt Huizen zijn gedaan met een persoonlijke tekst. Enkele van deze citaten komen hieronder terug VANDALISME Wijk Bovenmaat: BIJ DEZE MELD IK EEN INCIDENT VAN AFGELOPEN NACHT WAARBIJ DE BRIEVENBUS OP DE HOEK BOVENMAATWEG/ENKHUIZERZAND IS OPGEBLAZEN DOOR VUURWERK. Wijk Stad en Lande: AFGELOPEN NACHT HARDE KNALLEN EN NU (12.21) VERNIELINGEN VAN VUILNISBAK. Wijk Huizermaat: VUILNISBAK OPGEBLAZEN EN RUITEN KAPSALON STUK VROEGTIJDIG AFSTEKEN Wijk Bovenmaat: WIJ ERGEREN ONS OOK IEDER JAAR WEER AAN HET VROEGE AFSTEKEN VAN VUURWERK. VAN DE POLITIE HOEVEN WE BIJ MELDINGEN NIETS TE VERWACHTEN. Wijk Oude Dorp: SINDS EEN AANTAL WEKEN HOOR IK REGELMATIG KNALLEN DIE NAAR MIJN GEVOEL NIET HOREN BIJ VUURWERK UIT EEN WINKEL. 8

9 Wijk Huizermaat DE HELE WEEK WORDEN ER ENORME BOMMEN ALS VUURWERK AFGESTOKEN IN ONZE BUURT WAARBIJ DE RAMEN STAAN TE TRILLEN. Wijk Oostermeent GOED MERKBAAR DAT DE VERKOOP IS GESTART. MEN HEEFT GEWOON LAK AAN DE AFSPRAKEN OVER HET AFSTEKEN VAN VUURWERK! 3.3. HARDE KNALLEN Wijk Huizermaat ELK JAAR WORDT DE VUURWERK OVERLAST ERGER OMDAT DE VUURWERK KNALLEN STEEDS ZWAARDER EN HARDER WORDEN Wijk Huizermaat VANDAAG IS ER VANAF 19:30 IN DE BUURT VAN HET HAVENGEBIED ZWAAR VUURWERK AFGESTOKEN EN HET IS INMIDDELS 8 UUR EN HET GAAT NOG STEEDS DOOR. Wijk Oostermeent DE LAATSTE DAGEN ZIJN ER TUSSEN EN UUR REGELMATIG HEFTIGE KNALLEN TE HOREN. Wijk Vierde Kwadrant HET ERGSTE NOG DAT ER VUURWERK BIJ ZIT DAT COMPLETE BOMMEN ZIJN, ALLES STAAT TE SCHUDDEN! Wijk Zenderwijk ZIJN GEDURENDE DE JAARWISSELING WEL 30 MORTIERGRANATEN AFGESTOKEN DIE HET PLEZIER VAN VEEL MENSEN IN DE WOONWIJK BEDERVEN. 9

10 3.4. DIERENLEED Wijk Bovenmaat IK HEB EEN HOND DIE BANG IS VOOR VUURWERK VANDAAR DEZE MELDING. Wijk Bovenmaat EEN ENORME DOFFE KNAL NIET ZOMAAR EEN ROTJE MAAR EEN OVERDREVEN HARDE KNAL IK BEN EEN HONDENBEZITTER EN MIJN HOND ZIT NU AL ONDER DE TAFEL. Wijk Huizermaat MIJN KATTEN ZIJN VRESELIJK BANG, DURVEN NIET MEER NAAR BUITEN EN ZITTEN AL DAGEN ONDER DE BANK. Wijk Huizermaat ONZE HOND SLIKT HIER ALWEER MEDICIJNEN VOOR, HET HELPT NIET ECHT, CURSUSSEN GEDAAN MET DE HOND EEN VUURWERK CD, NIETS HELPT! Wijk Oude Dorp OOK IN OUDE DORP PESTGEDRAG OP STRAAT RICHTING HUISDIEREN OVERIG IK VIND HET ZO LANGZAMERHAND TIJD WORDEN OM HET CONSUMENTENVUURWERK TE VERBIEDEN EN ZOU WILLEN PLEITEN VOOR EEN DOOR DE GEMEENTE CENTRAAL GEORGANISEERDE VUURWERKSHOW. 10

11 4. AANBEVELINGEN VUURWERKMELDPUNT Op basis van voorgaande meldingen bij het vuurwerkmeldpunt doet de CDA fractie de volgende aanbevelingen aan het college van burgemeester en wethouders en burgemeester van de gemeente Huizen. A. AFSTEEKTIJDEN BEPERKEN Wij bevelen het college aan de colleges van burgemeester en wethouders in de Regio Gooi en Vechtstreek te benaderen om zich gezamenlijk bij de regering hard te maken voor het aanpassen van het Vuurwerkbesluit, waardoor het afsteken van vuurwerk in de Oudejaarsnacht beperkt wordt tot de tijdsperiode tussen 31 december uur en 01 januari uur. Toelichting: Ongeveer de helft van de melders ervaart voornamelijk geluidsoverlast met alle gevolgen van dien (stress, gezondheidsproblemen, stress bij dieren, etc.). De aanbeveling is een nog verdere beperking van de afsteektijden zodat de overlast verder zal afnemen. B. VERKOOPTIJDEN BEPERKEN Wij bevelen het college aan de colleges van burgemeester en wethouders in de Regio Gooi en Vechtstreek te benaderen om zich gezamenlijk bij de regering hard te maken voor het aanpassen van het Vuurwerkbesluit, waardoor de tijden waarop vuurwerk verkocht mag worden verder beperkt worden. Toelichting: Aangezien het aantal meldingen op het vuurwerkmeldpunt toeneemt vanaf de start van de vuurwerkverkoop is het aan te bevelen om de verkooptijden van vuurwerk verder te beperken. C. INSTELLEN VUURWERKVRIJE ZONES Wij bevelen het college aan om voor de komende jaarwisseling de nadrukkelijke afweging te maken of hij bereid is gebruik te maken 11

12 van de reeds in de Huizer APV aanwezige bevoegdheid om nader te bepalen gebieden vuurwerkvrij te verklaren. Toelichting: De melders van het meldpunt geven in meerderheid aan voorstander te zijn van vuurwerkvrije zones. D. LIK OP STUK VROEGTIJDIG AFSTEKEN Wij bevelen de burgemeester aan via het driehoeksoverleg (overleg tussen Burgemeester, Openbaar Ministerie en Korpschef politie) te bezien welke mogelijkheden er zijn tot handhaving door inzet van (extra) politie rondom (vroegtijdig) afsteken van (illegaal) vuurwerk, alsmede (extra) surveillance en controle op plaatsen waar geen vuurwerk afgestoken dient te worden (winkelcentra, zorgcentra en dierenweide). De mogelijkheid daarbij gebruik te kunnen maken van de inzet van BOA s dient hierbij betrokken te worden. Toelichting: Diverse meldingen worden gedaan rondom het gebrek aan handhaving. Er is in de ogen van diverse melders niet of nauwelijks toezicht. Wij zijn benieuwd naar de bereidheid bij Buurtpreventieverenigingen ingeschakeld te worden bij het signaleren en melden van overlast in hun buurt. E. BETERE VOORLICHTING Wij bevelen het college aan meer inhoud te geven aan voorlichting. De voorlichting over het gebruik van vuurwerk niet te beperken tot leerlingen van groep 8 van de basisscholen. In het verlengde van deze voorlichting bevelen wij aan mogelijkheden te onderzoeken naar de gratis verstrekking van vuurwerkbrillen door dit als verplichting op te nemen in de vergunning over welke de winkeliers moeten beschikken om vuurwerk te mogen verkopen. Toelichting: Daar waar de gemeente Huizen via diverse programma s voorlichting geeft aan kinderen en jongeren in het onderwijs is een intensivering van de voorlichting een aanbeveling. Veel klachten rondom vroegtijdig afsteken wijzen in de richting van groepen kinderen en jongeren die door diverse wijken zwerven. 12

13 Bij kinderen van de basisscholen moet veiligheid het belangrijkste aandachtsgebied zijn. Bij jongeren uit het voorgezet onderwijs moet de focus liggen op lik op stuk ten aanzien van illegaal vuurwerk/vroegtijdig afsteken. F. CENTRALE VUURWERKSHOW Wij bevelen het college aan de mogelijkheden te onderzoeken om een centrale vuurwerkshow te organiseren in de gemeente Huizen. 13

RAPPORT VUURWERKMELDPUNT

RAPPORT VUURWERKMELDPUNT 2016 RAPPORT VUURWERKMELDPUNT Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen 30 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1.Inleiding... 3 1.1. Achtergrond...

Nadere informatie

RAPPORT VUURWERKMELDPUNT

RAPPORT VUURWERKMELDPUNT 2017 RAPPORT VUURWERKMELDPUNT Minder overlast, meer veiligheid, meer plezier! Rapport vuurwerkmeldpunt Ruben Woudsma CDA Huizen 17 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1.Inleiding... 3 1.1. Achtergrond...

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00583 OPSCHRIFT Vergadering van 26 augustus 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Anne Lize van der Stoel Onderwerp Raadsmededeling over: Motie Vuurwerk D66 - Besluitvormend Beknopte

Nadere informatie

Bewonerspanel Vuurwerk

Bewonerspanel Vuurwerk Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Vuurwerk Novemberpeiling 2014: Vuurwerk Rond de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldingen 24 december 2014-4 januari 2015 Inhoud Inhoud... 1 Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 2 Analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 3 Locatie specifieke meldingen...

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0323-a-15-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: vuurwerkoverlast 5 10 15 20 tekst 1 Eindstand vuurwerkoverlast: 89.623

Nadere informatie

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731

Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: M. Elberse Tel.nr.: 06-35113527 Nummer: 14A.00731 Datum: 14 oktober 2014 Team: Jeugd, Leefbaarheid en Veiligheid Tekenstukken: Ja Bijlagen:

Nadere informatie

Tjeerd van der Meulen en René Takens GroenLinks

Tjeerd van der Meulen en René Takens GroenLinks INITIATIEFVOORSTEL Onderwerp: Vuurwerkvrije zones (Een initiatiefvoorstel om vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling te beperken) Voorstelnummer: Raadstafel: Raadsvergadering: 2016 Indiener(s): Tjeerd

Nadere informatie

Meldpunt Vuurwerkoverlast Goeree-Overflakkee. 23 december januari 2014

Meldpunt Vuurwerkoverlast Goeree-Overflakkee. 23 december januari 2014 Meldpunt Vuurwerkoverlast Goeree-Overflakkee 23 december 2013 04 januari 2014 Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 2 Korte analyse van de meldingen op Goeree-Overflakkee... 2 Locatiespecifieke meldingen...

Nadere informatie

Overlast door vuurwerk in Gorinchem

Overlast door vuurwerk in Gorinchem Overlast door vuurwerk in Gorinchem Jaarwisseling 2018-2019 Meldpunt Vuurwerk Gorinchem Resultaten meldpunt vuurwerkoverlast Gorinchem, jaarwisseling 2018-2019 Marjo Molengraaf ChristenUnie/SGP en Rutger

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerkvrije zones

Onderzoek vuurwerkvrije zones Onderzoek vuurwerkvrije zones Inleiding In de raad is begin 2015 een vuurwerkmemo behandeld. Hierin zijn de overlastmeldingen opgenomen van de jaarwisseling 2014-2015. Ook is hierin aangegeven welke mogelijkheden

Nadere informatie

Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling

Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2017-2018 De Beekmos, 1 januari 2018 (ingezonden foto). De modder van het plantsoen zat tot negen meter hoogte op de huizen aan de Beekmos.

Nadere informatie

Rapport vuurwerkoverlast Deventer

Rapport vuurwerkoverlast Deventer Rapport vuurwerkoverlast Deventer 2015 2016 Inhoudsopgave Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Analyse van de meldingen uit de gemeente Deventer... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Meldpunt Vuurwerkoverlast

Meldpunt Vuurwerkoverlast Meldpunt Vuurwerkoverlast Analyse meldingen op meldpuntvuurwerk overlast Oud- en nieuw 2015-2016 GroenLinks Zwolle, 16 januari 2016 Samenvatting Het aantal meldingen van vuurwerkoverlast is in 2015-2016

Nadere informatie

NEDERLANDSE VUURWERKTRADITIE LOOPT UIT DE HAND, OOK IN OSS

NEDERLANDSE VUURWERKTRADITIE LOOPT UIT DE HAND, OOK IN OSS OPINIENOTA TE VEEL, TE VROEG, TE HARD NEDERLANDSE VUURWERKTRADITIE LOOPT UIT DE HAND, OOK IN OSS INLEIDING In deze notitie wordt verslag gedaan van de meldingen die zijn gedaan op www.vuurwerkoverlast.nl,

Nadere informatie

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk

Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: Auteur: Kelly de Heij. Meningspeiling Vuurwerk Meningspeiling Vuurwerk Datum: 9 november 2017 Projectnummer: 2017273 Auteur: Kelly de Heij Meningspeiling Vuurwerk Achtergrond onderzoek Doel onderzoek Methode Respons Gemeente Bloemendaal wilde meer

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen

14R.00007. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007. rtikel 40 vragen RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording 14R.00007 Van: College van burgemeester en wethouders Datum 14 januari 2014 Portefeuillehouder(s) : V.J.H. Molkenboer Portefeuille(s) : Openbare orde en veiligheid

Nadere informatie

VERZENDADVIES** Steller: J.Liezen Afdeling: O&S Verzendlijst: archief belanghebbende(n) Bestandsnaam: art. 32 vragen D'66 vuurwerk

VERZENDADVIES** Steller: J.Liezen Afdeling: O&S Verzendlijst: archief belanghebbende(n) Bestandsnaam: art. 32 vragen D'66 vuurwerk Steller: J.Liezen Afdeling: O&S Verzendlijst: archief belanghebbende(n) VERZENDADVIES** Bestandsnaam: art. 32 vragen D'66 vuurwerk Afschriften: 1. raadsleden via e-mail aan Gemeenteraad 2. 3. 4. 5. binnengekomen

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. 22 december januari 2014

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. 22 december januari 2014 Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein 22 december 2013-4 januari 2014 1 7 Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 2 Korte analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 3 Locatiespecifieke meldingen... 4 Type meldingen...

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders. Motie terugdringen van overlast, schade en gevaar door vuurwerk

Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders. Motie terugdringen van overlast, schade en gevaar door vuurwerk Informatienotitie AAN VAN Gemeenteraad College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP Informatienotitie n.a.v. motie namens de fracties van GL, PvdA en CDA over het terugdringen van overlast, schade

Nadere informatie

1 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? (meerdere antwoorden mogelijk)

1 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) Oud & Nieuw 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1...Gelukkig Nieuwjaar 1 Waar telt u af tot het nieuwe jaar? (meerdere antwoorden mogelijk) (n=226) 4 4 3 3 2 1 39% 37% 2% 8% 2% 3% 9% Anders: op het werk thuis thuis met

Nadere informatie

Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten 2016

Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten 2016 Evaluatie meldingen meldpunt vuurwerkoverlast Houten 2016 7 januari 2017 David Jimmink, GroenLinks Houten 1 1. Inleiding Eind 2014 heeft GroenLinks Houten in de gemeenteraad gevraagd om een referendum

Nadere informatie

Werkstuk: Mees Swank Groep:7

Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Inhoudsopgave Inleiding bladzijde 1 Hoofdstuk 1: Hoe is vuurwerk ontstaan. bladzijde 2 Hoofdstuk 2: Soorten vuurwerk. bladzijde 3 Hoofdstuk 3: Illegaal vuurwerk. bladzijde

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

12 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

12 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 12 december 2014 Onderzoek: Vuurwerkverbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 11: vuurwerkoverlast maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 11e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff.

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff. Vuurwerkvrije zones Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik Juli 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Afsteken van vuurwerk...

Nadere informatie

f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon ,, T T telefax gemeentebestuur

f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon ,, T T telefax gemeentebestuur AA f Postbus 15 ^^ ^1440 AA Purmerend PURMEREND» r telefoon 0299-452452.,, T T telefax 0299-452124 gemeentebestuur Directie Concernstaf aan de gemeenteraad van Purmerend De heer Postbus 15 1440 AA PURMEREND

Nadere informatie

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

13 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 13 december 2016 Onderzoek: Vuurwerkverbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Afsteken vuurwerk door consumenten

Afsteken vuurwerk door consumenten Afsteken vuurwerk door consumenten Claudia Brugman, inwoner Spreektekst: Beste aanwezigen, binnen de gemeente Utrecht is er twijfel of particulier vuurwerk verboden dient te worden. Ik ben me ervan bewust

Nadere informatie

28 maart Onderzoek: Verbod op werpbaar knalvuurwerk

28 maart Onderzoek: Verbod op werpbaar knalvuurwerk 28 maart 2018 Onderzoek: Verbod op werpbaar knalvuurwerk Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 55.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod?

7 december Onderzoek: Vuurwerkverbod? 7 december 2017 Onderzoek: verbod? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad.

Aan de Gemeenteraad. Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering d.d. : 27 september 2018 Commissievergadering d.d. : 13 september 2018 Commissie : Commissie Bestuur en Middelen Portefeuillehouder : Burgemeester E. Roest Programmaonderdeel

Nadere informatie

Nota van Burgemeester

Nota van Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van Burgemeester onderwerp Vuurwerkverbodsgebieden Portefeuillehouder drs. Theo Weterings Collegevergadering 19 december 2014 inlichtingen Jordy De Schepper (6303) Registratienummer

Nadere informatie

1. Hoofdconclusie over de opvolging van de aanbevelingen

1. Hoofdconclusie over de opvolging van de aanbevelingen Bladnummer 1 van 9 Veiligheidsrisico s jaarwisseling Publicatiedatum oorspronkelijke rapport: 1 december 2017 1. Hoofdconclusie over de opvolging van de aanbevelingen Vuurwerk zorgt jaar in jaar uit voor

Nadere informatie

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST

Vuurwerk. Inhoud. 1 Conclusies BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Vuurwerk BEWONERSPANEL DORDRECHT OVER VUURWERKOVERLAST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De traditie van vuurwerk afsteken met Oud- en Nieuw zorgt niet alleen voor spektakel om middernacht, maar

Nadere informatie

Rapportage TIP Nuth Generiek Juli. 17 juli 2018

Rapportage TIP Nuth Generiek Juli. 17 juli 2018 Rapportage TIP Nuth Generiek Juli 17 juli 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Samenvatting 2 2. Rechte tellingen 3 Lokaal vuurwerkverbod 3 3. Onderzoeksverantwoording 8 Toponderzoek 9 1 Let op! Laag

Nadere informatie

Gemeente Zandvoort. Geachte heer/mevrouw,

Gemeente Zandvoort. Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Veel mensen beleven plezier aan het afsteken van en het kijken naar vuurwerk. Een dergelijke beleving past bij een toeristisch dorp als Zandvoort. Helaas kan het afsteken van vuurwerk

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij"

13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij 13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij" Inhoudsopgave 13.0. Motie vreemd aan de orde van de dag van GroenLinks: Referendum over Houten vuurwerkvrij"...

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Aan de raad van de gemeente Oostzaan Kerkbuurt 4 1511 BD Oostzaan GESCAMO OP - 6 m^i 23;^ Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Vuurwerk en Fietstransferia

Vuurwerk en Fietstransferia Vuurwerk en Fietstransferia Resultaten onderzoek 2016 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20415 November 2016 Rianne van Beek Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 18R.0Ũ462

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 18R.0Ũ462 RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 18R.0Ũ462 Van: college van burgemeester en wethouders Datum 4 september 2018 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Portefeuille(s) Contactpersoon

Nadere informatie

Startnotitie Vuurwerkvrije zones in Zeist

Startnotitie Vuurwerkvrije zones in Zeist Startnotitie Vuurwerkvrije zones in Zeist BS 12-6-2015 Waarom vuurwerkvrije zones in Zeist? Vuurwerk afsteken op straat of in de tuin bij Oud en Nieuw.. een lange traditie. Maar.deze traditie 1 is op z

Nadere informatie

Jaarwisseling en vuurwerk

Jaarwisseling en vuurwerk LeidenPanel 2018 Jaarwisseling en vuurwerk BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Al een aantal keer eerder zijn aan de leden van het LeidenPanel vragen

Nadere informatie

Uitslag enquête vreugdevuur Marathonweg

Uitslag enquête vreugdevuur Marathonweg Uitslag enquête vreugdevuur Marathonweg Verzonden: 300 Ontvangen: 91 Er zijn in totaal 300 enquetes verzonden, hiervan zijn er 91 terug ontvangen. Op sommige vragen is zowel met Ja als Nee geantwoord c.q.

Nadere informatie

Evaluatie Oud op Nieuw

Evaluatie Oud op Nieuw Evaluatie Oud op Nieuw 2014 2015 De jaarwisseling is redelijk rustig verlopen. Dat is gebleken uit een evaluatie van politie, brandweer en gemeente. Zij werkten dit jaar voor de vijfde keer met een integraal

Nadere informatie

Rapportage TIP Schinnen Generiek Juli. 18 juli 2018

Rapportage TIP Schinnen Generiek Juli. 18 juli 2018 Rapportage TIP Schinnen Generiek Juli 18 juli 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Samenvatting 2 2. Rechte tellingen 3 Lokaal vuurwerkverbod 3 3. Onderzoeksverantwoording 9 Toponderzoek 10 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen havo 2019-I

maatschappijwetenschappen havo 2019-I Opgave 3 Het afsteken van vuurwerk met oud en nieuw Bij deze opgave horen de teksten 5, 6 en 7 en tabel 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Het afsteken van vuurwerk hoort voor veel Nederlanders bij oud

Nadere informatie

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen?

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Vooraf Oud en nieuw is leuk en gezellig: oliebollen eten, spelletjes doen, televisie kijken, met zijn allen aftellen tot twaalf uur en vuurwerk afsteken.

Nadere informatie

De Haagse Integrale Aanpak

De Haagse Integrale Aanpak Typ teksttyp teksttyp tekst Pauline Krikke Burgemeester 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Bestuur Datum 7 november 2017 rm- RIS298226 Contactpersoon H. Pols

Nadere informatie

oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) oud en nieuw in de binnenstad,vuurwerkvrij F.C. Wortelboer De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 76 99 6520125 30-08-2017 - Geachte heer, mevrouw, In de raadscommissie d.d.

Nadere informatie

Vuurwerk opnieuw gepeild

Vuurwerk opnieuw gepeild Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Vuurwerk opnieuw gepeild Verandering

Nadere informatie

Vuurwerk, een jaar na het OVV rapport Veiligheidsrisico s jaarwisseling

Vuurwerk, een jaar na het OVV rapport Veiligheidsrisico s jaarwisseling Vuurwerk, een jaar na het OVV rapport Veiligheidsrisico s jaarwisseling Conclusies OVV Op veel plaatsen het gevaarlijkste feest van het jaar Structurele veiligheidsverbetering zijn noodzakelijk met als

Nadere informatie

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Samengevat is er geen concrete aanleiding om vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Zaaknummer 00484357 Onderwerp vuurwerkvrije zones en regels carbidschieten 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 22 december 2015 besloot de raad geen regels over carbidschieten in de Algemene

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks)

Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks) Initiatiefvoorstel Kenmerk 16.000811 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum xxxx 2016 Jaargang en nummer 2016, 87 Geheim Nee Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks) Het raadslid Steven

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Besluit aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling gemeente Utrecht

Besluit aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 211306 30 november 2017 Besluit aanwijzing vuurwerkvrije zones jaarwisseling 2017-2018 gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

DRAAGVLAK VOOR AFSTEKEN VUURWERK

DRAAGVLAK VOOR AFSTEKEN VUURWERK Rapport DRAAGVLAK VOOR AFSTEKEN VUURWERK Analyse in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) April 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording...

1. Belangrijkste uitkomsten... 5. 2. Inleiding... 7 2.1 Aanleiding voor het onderzoek... 7 2.2 Onderzoeksvragen... 7 2.3 Verantwoording... Rapport VUURWERK Draagvlak voor gemeentelijke vuurwerkshow in combinatie met vuurwerkverbod particulieren Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks)

Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks) Initiatiefvoorstel Kenmerk 16.000811 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 21 september2017 Jaargang en nummer 2016, 87 Geheim Nee Initiatiefvoorstel hervorming vuurwerktraditie (GroenLinks) Het raadslid

Nadere informatie

Rapportage TIP Gulpen-Wittem Generiek Juli. 25 juli 2018

Rapportage TIP Gulpen-Wittem Generiek Juli. 25 juli 2018 Rapportage TIP Gulpen-Wittem Generiek Juli 25 juli 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Samenvatting 2 2. Rechte tellingen 3 Lokaal vuurwerkverbod 3 3. Onderzoeksverantwoording 8 Toponderzoek 9 1 Let

Nadere informatie

Evaluatie meldingen Meldpunt Vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling

Evaluatie meldingen Meldpunt Vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling Evaluatie meldingen Meldpunt Vuurwerkoverlast Houten Jaarwisseling 2018-2019 Het Kruisvaardersland, 30 december 2018 (ingezonden foto). 3 januari 2019 David Jimmink, GroenLinks Houten 1 Samenvatting Ten

Nadere informatie

Advies: Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording en deze doorgeleiden richting raad.

Advies: Akkoord gaan met bijgevoegde beantwoording en deze doorgeleiden richting raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: R.C. Ouwerkerk Tel,nr,: 8856 Geraadpleegd consulent Datum: 14-01-2014 Team: Concernzaken Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht:

Nadere informatie

VUURWERKTRADITIE LEEFT, MAAR MEERDERHEID IS VOOR VERBOD OP KNALVUURWERK

VUURWERKTRADITIE LEEFT, MAAR MEERDERHEID IS VOOR VERBOD OP KNALVUURWERK Rapport VUURWERKTRADITIE LEEFT, MAAR MEERDERHEID IS VOOR VERBOD OP KNALVUURWERK Peiling vuurwerk en jaarwisseling 2018 Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave

Nadere informatie

Te veel, te vroeg, te hard EINDRAPPORT VUURWERKOVERLAST.NL

Te veel, te vroeg, te hard EINDRAPPORT VUURWERKOVERLAST.NL Te veel, te vroeg, te hard EINDRAPPORT VUURWERKOVERLAST.NL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. VOORGESCHIEDENIS... 5 Burgerinitiatief... 6 Meldpunt... 6 3. DE MELDINGEN... 7 Cijfers... 8 Type overlast...

Nadere informatie

Commissie Mens & Samenleving. Geachte dames en heren,

Commissie Mens & Samenleving. Geachte dames en heren, Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Commissie Mens & Samenleving Behandeld door H. Zijlstra Doorkiesnummer 030-28 61698 Ons kenmerk 15.506814 E-mail h.zijlstra@utrecht.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk

Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk Jaarverslag 2015 Afdeling Toezicht en Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) Ridderkerk 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Taken... 3 2.1 Meldingen door burgers en ondernemers... 3 2.2 Hondenbeleid...

Nadere informatie

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. Meldingen 24 december 2012-3 januari 2013

Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein. Meldingen 24 december 2012-3 januari 2013 Meldpunt vuurwerkoverlast Nieuwegein Meldingen 24 december 2012-3 januari 2013 Inhoud Het meldpunt vuurwerkoverlast.nl... 1 Korte analyse van de Nieuwegeinse meldingen... 1 Locatie specifieke meldingen...

Nadere informatie

Evaluatie jaarwisseling Gemeente Westvoorne

Evaluatie jaarwisseling Gemeente Westvoorne Evaluatie jaarwisseling 2017-2018 Gemeente Westvoorne 1. Inleiding Voor elke jaarwisseling worden maatregelen genomen om deze zo rustig mogelijk te laten verlopen. De afgelopen jaarwisseling kenmerkte

Nadere informatie

Concept Evaluatie jaarwisseling

Concept Evaluatie jaarwisseling Concept Evaluatie jaarwisseling 2016 2017 Hieronder volgen de conclusies van het verloop van de jaarwisseling 2016-2017 in Twente. Ook volgt er een vergelijking met het landelijke beeld. In de bijlage

Nadere informatie

Raadsbrief over de stand van zaken uitvoering motie Klap op de vuurpijl

Raadsbrief over de stand van zaken uitvoering motie Klap op de vuurpijl Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadsbrief over de stand van zaken uitvoering motie Klap op de vuurpijl Programma BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 16 februari 2016 heeft de

Nadere informatie

Bestuurs- en Management Ondersteuning. M. van t Zand

Bestuurs- en Management Ondersteuning. M. van t Zand Raadsbrief RAADBRF Made, 14 januari 2015 Registratienr.: 15int00065 Onderwerp: Schade gemeentelijke objecten jaarwisseling 2014-2015 Portefeuillehouder: Ambtelijke co rdinatie: Steller: drs. G.L.C.M. de

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015.

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015. Veiligheidsbeleving Herwijnen Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2.. Algemeen Herwijnen is een typisch dijkdorp. De oudere bebouwing, met fraaie monumentale panden, strekt zich voornamelijk

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) December 2014 In december 2014 is, in de aanloop naar de jaarwisseling, een peiling gehouden onder de leden van het LeidenPanel over

Nadere informatie

Rapportage TIP Brunssum Generiek Juli. 17 juli 2018

Rapportage TIP Brunssum Generiek Juli. 17 juli 2018 Rapportage TIP Brunssum Generiek Juli 17 juli 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1. Samenvatting 2 2. Rechte tellingen 3 Lokaal vuurwerkverbod 3 3. Onderzoeksverantwoording 12 Toponderzoek 13 1 Let op!

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015

Blok 1 (vragen 1 t/m 8) Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 2015 Veiligheidsbeleving Vuren Uitkomsten veiligheidsenquête gehouden in de maand april 1.1 Algemeen Vuren ligt langs de oever van de Waal. Aan de overkant van de Waal is het slot Loevestein zichtbaar en aan

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

PEILING VUURWERK EN JAARWISSELING 2017

PEILING VUURWERK EN JAARWISSELING 2017 Rapport PEILING VUURWERK EN JAARWISSELING 2017 Draagvlak voor strengere handhaving gegroeid Onderzoek i.o.v. Binnenlands Bestuur, december 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval

Nadere informatie

Aanpak jaarwisseling 2017/2018. Preventieve- en repressieve maatregelen

Aanpak jaarwisseling 2017/2018. Preventieve- en repressieve maatregelen Aanpak jaarwisseling 2017/2018 Preventieve- en repressieve maatregelen Gemeente Woudenberg, 8 november 2017 Algemeen De jaarwisseling is landelijk het grootste evenement in Nederland. Bij dit evenement

Nadere informatie

13 Landelijk Beeld Jaarwisseling

13 Landelijk Beeld Jaarwisseling 13 Aan de orde is het VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015-2016 (AO d.d. 07/09). Ik heropen de vergadering. We hebben om te beginnen een aantal VAO's. Het eerste is het VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 21 september Steller Documentnummer Afdeling. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Burgemeester en Wethouders 21 september Steller Documentnummer Afdeling. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Steller Documentnummer Afdeling 00500000023566/ z170045848 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229536 Nee G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Nee Rubriek

Nadere informatie

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de evaluatie van de aanpak Oud & Nieuw

Gemeente Delft. Ter informatie zenden wij u de evaluatie van de aanpak Oud & Nieuw Veiligheid km Gemeente Delft Advies Phoenixstraat 16 261 1 AL Delfl Bankrekening BNG 28.50.01.787 IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delfl Retouradres : Advies, Posîbus 78, 2600 ME Delfl Gemeenteraad

Nadere informatie

Evaluatie jaarwisseling 2015/2016

Evaluatie jaarwisseling 2015/2016 Evaluatie jaarwisseling 2015/2016 1.Inleiding Voor u ligt de gebruikelijke evaluatie van de jaarwisseling die elk jaar aan het college en de Raad wordt aangeboden. De afgelopen jaren is er een steeds grotere

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 25 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 25 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.104.881 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 25 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.104.881 Datum Zaaknummer 2008-11-01462

Nadere informatie

14 Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk

14 Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk 14 Aan de orde is het VAO (AO d.d. 04/06). Deze motie is voorgesteld door de leden Ouwehand, Van Tongeren en Klein. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. Zij krijgt nr. 448 (28684).

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen

locatiegebonden groepsgebonden dagelijks af en toe incidenteel in de avonduren s nachts in het weekend door de week wisselend per seizoen PLAN VAN AANPAK JEUGDGROEPEN Naam hotspot / jeugdgroep Datum 1. INVENTARISATIE GROEP Bullets kenmerken die van toepassingen zijn: meerdere opties mogelijk 1.1. OVERLAST Aard geluidsoverlast vernielingen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk

Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Rapportage LeidenPanel over vuurwerk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Juli 2015 In juni 2015 is een vervolgpeiling gehouden onder de leden van het LeidenPanel over vuurwerk. 339 leden hebben meegedaan,

Nadere informatie