VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen ontwikkeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011"

Transcriptie

1 VLUGSCHRIFT Vlugschrift werkgelegenheid 2011 Inleiding In dit vlugschrift wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen beschreven. De gegevens komen uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van het Vestigingenregister van Onderzoek en Statistiek Groningen. Van alle vestigingen worden gegevens verzameld. De gegevens worden met terugwerkende kracht bijgewerkt en zijn daarom niet vergelijkbaar met die beschreven in voorgaande versies. Meer statistische informatie is te krijgen bij O&S. Dit kan ook via telefoonnummer of Statistische gegevens van de gemeente Groningen zijn op het internet in te zien via Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen werkzame personen ontwikkeling vast personeel ,4 uitzendkrachten ,6 totaal werkzame personen ,5 ontwikkeling werkzame personen (%) 1,7 2,6 2,6-1,3 2,5 vestigingen 0- vestigingen ,5 vestigingen met betaald personeel ,1 totaal vestigingen ,7 ontwikkeling vestigingen (%) 7,3 8,3 6,8 6,1 5,7 abs perc. Weer groei tussen april 2010 en april 2011 In de gemeente Groningen stonden per 1 april arbeidsplaatsen geregistreerd waarvan uitzendkrachten. Tussen 1 april 2010 en 1 april 2011 is er een toename van arbeidsplaatsen geweest, dit is een toename van 2,5 procent. Na een afname tussen 2009 en 2010 is dit weer een toename. Hierbij moet worden opgemerkt dat de peildatum 1 april is, dit is vóór de tweede dip in de recessie. De effecten van deze recessie zullen volgend jaar in de cijfers naar voren komen. Bij de ingeleende uitzendkrachten was een aantal jaren een afname van het aantal uitzendkrachten. Deze afname is weer omgebogen in een (lichte) toename. Toename van de werkgelegenheid was er vooral in de handel en de horeca. Ook de zakelijke dienstverlening kende een toename. In het onderwijs was er forse toename in bij het universitair onderwijs. De gezondheidszorg kende jarenlang een grote toename, de ze was er het afgelopen jaar niet. Binnen de overheid was er een lichte afname. De werkgelegenheid in de bouw en in de financiële sector neemt al jaren af. De werkgelegenheid is verspreid over vestigingen waarvan 820 vestigingen zonder betaald personeel. Dit zijn of nevenvestigingen waarvan het personeel bij de hoofdvestiging geregistreerd staat of vestigingen die alleen op vrijwilligers draaien. Het aantal vestigingen groeit snel, dit komt mede door een groei in aantal ZZP ers. Zie voor de cijfers per afdeling de tabellen op het inlegvel. Figuur 1. Werkgelegenheid naar arbeidsduur en geslacht, index, vrouwen voltijd 80 mannen deeltijd mannen voltijd 70 vrouwen deeltijd Grootste groei bij vrouwen Van de arbeidsplaatsen is 83 procent voltijd, voltijd wil in dit onderzoek zeggen 12 uur of meer per week. Er werkten in mannen en vrouwen voltijd. Het aantal vrouwen dat 12 uur of meer uur per week werkt neemt sneller toe dan het aantal mannen. In 2003 was 41,2 procent van de voltijd arbeidskrachten vrouw, in 2010 was dit aandeel gestegen naar 45,1 procent. Het aantal deeltijdwerkers is veel kleiner, mannen en vrouwen. Dit aantal neemt na een afname in 2008 en 2009 weer toe. Een verklaring hiervoor is de ontwikkeling van het aantal uitzendkrachten. Deze werken vaak in deeltijd. Een verklaring voor de afname tussen 2008 en 2009 is voor een klein deel een verschuiving van de urengrens van vol- naar deeltijd van 15 naar 12 uren per week.

2 Tabel 2 Arbeidsplaatsen en vestigingen naar branche 2009 ontw abs perc. Landbouw, industrie en bouw ,4 Handel en horeca ,4 Commerciële dienstverlening ,8 Niet-comm. dienstverlening ,1 totaal ,5 Groningen is een dienstenstad De meeste werkgelegenheid in Groningen is te vinden in de dienstverlening. Zowel de commerciële als de niet-commerciële dienstverlening. Groningen is geen industriestad. Ook de bouw is niet ruim vertegenwoordigd. In vergelijking met het land vinden we in Groningen relatief veel werkgelegenheid in de sectoren zakelijke dienstverlening en zorg. De dienstverlening heeft in Groningen een verzorgende functie voor de omgeving. De grootste sector landelijk is de handel. In Groningen komt deze sector op de derde plaats. De horeca is in Groningen oververtegenwoordigd, dit komt o.a. door de aanwezigheid van veel studenten. In Groningen werken veel mensen in de overheid, mede door concentratie van rijksdiensten. De niet commerciële dienstverlening als totaal kent structureel een groei. Tabel 3 Ontwikkeling van branches die in de belangstelling staan ontw aantal arbeidsplaatsen abs perc. Healthy aging ,4% Energie ,1% Leisure ,9% ICT sector ,1% Creatieve sector ,9% aantal vestigingen Healthy aging ,1% Energie ,0% Leisure ,8% ICT sector ,9% Creatieve sector ,6% De creatieve sector staat in de belangstelling De creatieve sector bestaat uit de deelgroepen kunsten, media en entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening. In de creatieve sector is het aantal vestigingen de laatste jaren fors toegenomen. Dit komt doordat sinds 2008 onder meer kunstenaars zich moeten inschrijven bij de KvK. Deze vestigingen zijn met terugwerkende kracht opgenomen in het register. Het gaat hier veelal om eenmanszaken. De werkgelegenheid bij de creatieve sector is tussen 2010 en 2011 na een afname weer toegenomen. Deze toename komt voor rekening van de filmproductie en vertoning en de reclamebureaus. Gastvrij Groningen: Leisure Leisure omvat vestigingen uit de toeristische sector, cultuur, horeca en sport. De groei in arbeidsplaatsen het laatste jaar komt door de horeca. Dit is ook de grootste sectie binnen de leisure. Diverse verklaringen voor de groei De groei van personen is voor een deel administratief. Zo komt een deel van de groei door toename bij een drietal bedrijven van personeel dat buiten de stad werkt maar binnen de stad telt. Het gaat om een beveiligingsbedrijf dat een bedrijf in de Randstad heeft overgenomen, het personeel blijft in de Randstad werken. Een technisch bedrijf met een toename van personeel dat onder anderen werkt in de Eemshaven. En een transport bedrijf met varend personeel. In zijn dit ruim 750 personen. Zonder deze toename komt de groei uit op of 1,9 procent. Dit jaar viel de groei hoger uit, soms is het ook andersom. Groei in de werkgelegenheid is er in de horeca en de detailhandel. Binnen de detailhandel vooral in de dagelijkse sector onder meer veroorzaakt door de groeiende bevolking. Ook onder meer de afdeling speur- en ontwikkelingswerk, de schoonmaak en de universiteit kennen groei. Afname zien we bij de bouw, onder meer door een groot bedrijf dat naar elders in het noorden is verhuisd. Bij de uitzendbranche is er een afname door verschuiving van gedetacheerd naar uitzend. Gedetacheerd wordt geteld bij de uitzendbureaus en uitzend bij de inlenende vestigingen. De sociale werkvoorziening kent ook een afname van personeel. Het economische programma G-kracht Sinds 2010 werkt de gemeente Groningen met het economische beleidsprogramma G-kracht. Met dit programma zetten we in op drie deelprogramma s Groningen Piekt, Bedrijvig Groningen en Gastvrij Groningen. De sectoren healthy ageing, energie en leisure vallen hieronder. De ICT sector is ondersteunend. Healthy aging Met werkzame personen in Groningen is de healthy aging de grootste sector. Het laatste jaar is de groei veroorzaakt door de werkgelegenheidsgroei in de verzorgingshuizen en het medische en farmacologische onderzoek. In sommige andere afdelingen van Healthy ageing neemt de werkgelegenheid af: voorbeeld is de productie van medische instrumenten. In vergelijking met andere grote en middelgrote steden heeft Groningen relatief veel banen in de gezondheidszorg en welzijn. Alleen Leiden en Nijmegen hebben relatief meer banen in deze sector. Energie Energie omvat bedrijven die zich bezighouden met energie en afval. Veel vestigingen houden zich bezig met advies, dit zijn over het algemeen kleine vestigingen. Grote vestigingen in deze groep zijn de nutsbedrijven energie. Het aantal werkzame personen is stabiel op een kleine Een toenemende tendens zien we in de energieleverantie. De ICT sector. Het aantal werkzame personen in de ICT sector schommelt rond de Binnen de ICT is computerservice en informatietechnologie de grootste groep. De call centers zijn met 13 vestigingen onderdeel van de ICT. Het aantal werkzame personen wisselt hier tussen de en 3.800, het laatste jaar was er binnen de call centers een afname van 250 werkzame personen. De fluctuaties binnen deze branche hebben niet te maken met de crisis maar meer met de sector zelf.

3 Tabel 4 Grootte van de vestigingen in 2011 werkzame vestigingen werkz. personen grootte personen abs. perc. abs. perc. 0-vestiging geen 824 5,4% 0 0,0% eenmansbedrijven ,9% ,0% klein 2 t/m ,3% ,1% middel 10 t/m ,9% ,1% groot ,5% ,7% totaal Steeds meer kleine bedrijven Meer dan de helft van het aantal werkzame personen werkt bij vestigingen van 100 of meer medewerkers. Dit betreft anderhalf procent van het aantal vestigingen. De grootste werkgevers in de gemeente zijn het UMCG en de Rijksuniversiteit. Grote vestigingen zijn er vooral bij de overheid, het onderwijs en de sector gezondheidszorg en welzijn. Bij de zakelijke dienstverlening vinden we grote vestigingen onder meer in de schoonmaak en call centers. Maar: het aantal kleine bedrijven stijgt sterk. Waren er in 2006 nog bedrijven met 4 of minder medewerkers, in 2011 waren dat er al , een groei van ruim Deze bedrijven zorgen voor 18 procent van de werkgelegenheid. Kleine bedrijven vinden we vooral in de bouw, de handel, de zakelijke dienstverlening en de sector cultuur en recreatie. Het gaat hier veel om eenmansbedrijven, zogenaamde ZZP ers Vestigingen zonder personeel vinden we vooral in de sectoren welzijn, cultuur en recreatie, onder anderen in de sport. In een deel van deze vestigingen werkt wel personeel, daar die zijn centraal geregistreerd. Tabel 5 Werkzaam vast personeel naar leeftijd, 2011 (perc.) < 23 jaar Landbouw, industrie en bouw 3,3% 64,3% 14,9% 17,0% 0,5% Handel en horeca 32,6% 53,7% 6,9% 5,9% 0,9% Comm. dienstverlening 7,1% 70,1% 11,9% 10,1% 0,9% Niet comm. dienstverl. 4,2% 61,4% 15,1% 18,7% 0,6% totaal 9,6% 62,4% 13,0% 14,4% 0,7% Jonge medewerkers bij handel en horeca Groningen kent, door de aanwezigheid van veel studenten, een relatief jonge bevolking. De jongeren werken vooral in de handel, de horeca en bij call centers. Bij de overheid en de nutsbedrijven werken heel weinig jongeren. Bij de overheid en het onderwijs werken veel 50 plussers. Van de werkzame personen in vaste dienst is 28,1 procent ouder dan 50 jaar, dit is een toename ten opzichte van eerdere jaren. Weinig ouderen werken er in de handel en horeca en in de overige zakelijke dienstverlening met onder anderen de schoonmaak en de call centers. In de bouw, een sector met veel zware lichamelijke arbeid, is 15 procent van de medewerkers ouder dan 55 jaar, dit is meer dan 2010 toen nog 13 procent van de bouwvakkers 55 jaar of ouder was. Ook zijn er in Groningen nog ruim plussers werkzaam. Zij werken naar verhouding veel in de handel en de sector advisering en onderzoek. Dit zijn vaak kleine zelfstandigen. Dit aantal is de laatste jaren behoorlijk gegroeid. Tabel 6 Werkgelegenheid detailhandel en horeca in het centrum gebied vest. wzp vest. wzp binnenstad (binnen de diepen) wv Detailhandel en Horeca overig centrum wv Detailhandel en Horeca totaal centrum wv Detailhandel en Horeca Van de vestigingen in de binnenstad is 40 procent detailhandel of horeca Groningen kende in detailhandelsvestigingen en 749 vestigingen in de horeca. Eenderde van de detailhandel en bijna de helft van de Horeca is in het centrum gevestigd. Daarmee zijn deze twee bedrijfstakken goed voor 40 procent van de vestigingen en eenderde van werkgelegenheid in de binnenstad. Tabel 7 Aantal vestigingen dat verhuisplannen heeft Verhuisplannen Ja nee % ja t.o.v. Ja + nee 10,7 7,7 6,4 6,0 bestemming verhuisplannen gemeente Groningen regio elders nog niet bekend niet ingevuld De verhuisgeneigdheid neemt af In 2010 wilde 6 procent van de vestigingen verhuizen, in de jaren er voor was dit percentage hoger. Van deze bedrijven blijft het grootste deel binnen de regio: 66 procent geeft als bestemming Groningen of de regio aan. Dit is een hoger percentage dan de jaren er voor. Slechts 15% wil naar elders. De overige vestigingen weten nog niet waarheen ze willen verhuizen of heeft de bestemming niet ingevuld. Ook dit aantal is in 2011 lager dan i voorgaande jaren.

4 Tabel 8 Vacatures en vacaturegraad vac. - graad vac. - graad Industrie en bouw 152 1, ,6 Handel en horeca 257 1, ,1 Comm. Dienstverlening 463 2, ,6 Niet comm. Dienstverlening 332 1, ,3 totaal , ,5 Het aantal vacatures neemt weer toe Aan alle vestigingen is gevraagd op te geven hoe veel vacatures zij open hadden staan. Het aantal vacatures bij vestigingen binnen de gemeente in de tabel is de respons op deze vraag. De vacaturegraad is het aantal vacatures per 100 werkzame personen. De vacaturegraad is na een afname in 2008 en 2009 weer toegenomen maar zit nog lang niet op het niveau van voor Per sector zijn er grote verschillen. Toch moeten we waken voor een te groot optimisme, het moment van de enquête lag voor de tweede dip in de crisis. Het aantal vacatures gemeld bij het UWV werkbedrijf is in de loop van 2011 afgenomen ten opzichte van Sinds de crisis zijn bedrijven somberder gestemd over de toekomst. Naast de vacaturegraad zijn ook de verwachtingen een maat voor de toekomstige ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vestigingen konden aangeven of ze een toe- of afname van de werkgelegenheid verwachtten. Vóór 2009, voor de crisis, waren de verwachtingen veel beter dan na Dit is heel duidelijk te zien aan de cijfers. Sinds 2009 zijn de verwachtingen niet veel veranderd. Ruim 8 procent van de vestigingen verwacht een toename en rond de 4 procent een afname in het komende jaar. We zien het laatste jaar wel een stijging van de positieve verwachtingen bij de industrie, de handel en horeca. De vestigingen in de niet commerciële dienstverlening zijn echter juist somberder gestemd over de ontwikkeling van de werkgelegenheid binnen hun vestiging. De verwachtingen het laatste jaar zijn geuit in april, dit is voor de tweede dip in de crisis. Zie voor de cijfers tabel 9. Tabel 9 Percentage vestigingen dat een verandering van het aantal werkzame personen verwacht over over over over toename afname toename afname toename afname toename afname Landbouw, industrie en bouw 16,7 2,3 7,5 5,4 6,1 4,4 8,7 4,5 Handel en horeca 14,2 3,1 7,9 5,3 8,9 3,8 10,8 4,2 Commerciële dienstverlening 17,2 2,0 9,4 3,6 9,3 2,7 9,1 2,8 Niet comm. Dienstverlening 11,4 3,9 7,0 3,5 6,5 3,6 5,7 4,6 totaal 14,8 2,9 8,2 4,2 8,1 3,4 8,5 3,7 Tabel 10a Werkgelegenheid en vestigingen op bedrijventerreinen terrein vest. wzp vest. wzp Winschoterdiep Eemskanaal Euvelgunne Driebond Oosterhoogebrug Damsterdiep Antillenstraat- de Vogels Noorderhoogebrug Ulgersmaweg Ulgersmaborg De Hoogte Zernike science park Reitdiep Hoendiep Peizerweg/Suikerunie Hoogkerk oost Hoogkerk Vierverlaten Westpoort Kranenburg Eemspoort Ulgersmaborg noord totaal bedrijventerreinen Tabel 10c Werkgelegenheid en vestigingen in winkelcentra gebied vest. wzp vest. wzp WC Helperplein WC Paddepoel Overig met een vvo > 2.000m totaal winkelcentra Tabel 10b Werkgelegenheid en vestigingen op kantorenlocaties gebied vest. wzp vest. wzp Corpus den Hoorn zuid Stationsgebied Martini trade park Kempkensberg Europapark Hunzepark UMCG en omgeving Universiteitscomplex Park de Meeuwen totaal kantoorcomplexen De terreinen in zuidoost hebben de meeste werkgelegenheid Meer dan de helft van de gemeentelijke werkgelegenheid is op de bedrijventerreinen of kantorenlocaties geconcentreerd. Van de werkgelegenheid op de bedrijventerreinen concentreert 62 procent zich in het gebied Zuidoost. Binnen het gebied zuidoost groeit de werkgelegenheid nog steeds in het nieuwe deelgebied Eemspoort De groei in werkgelegenheid op terrein Eemskanaal komt door een overname van een bedrijf buiten de gemeente waarbij de werkgelegenheid in Groningen genoteerd wordt. Op terrein Antillenstraat/de Vogels zien we een grote afname. Deze terreinen worden meer en meer gebruikt voor woondoeleinden. Bij de kantorenlocaties als totaal zien we een toename. Deze toename is relatief het grootst op Europapark en het Hunzepark. De toename in het Hunzepark komt onder meer door een verhuizing van een bedrijf uit Ulgersmaborg. Het Martini trade park kent al een aantal jaar een afname van de werkgelegenheid.

5 Inlegvel Tabel 11 Aantal vestigingen en werkzame personen naar bedrijfstak, 1 april, 1 e deel vestigingen werkzame personen ontwikkeling abs perc. A Landbouw % 01 Landbouw en veeteelt % 02,B Bosbouw, mijnbouw % C Industrie % 10 Voedingsmiddelen % 11 Dranken % 12 Tabaksproducten % 13 Textiel % 14 Kleding % 16 Houtbewerking, kurk, riet- en vlechtwerk % 17 Papier en karton % 18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media % 20 Chemische producten % 21 Farmaceutische producten % 22 Rubber en kunststof % 23 Overige niet-metaalhoudende minerale producten % 25 Metaal % 26 Computers, elektronische en optische apparatuur % 27 Elektrische apparatuur % 28 Overige machines en apparaten % 29 Auto's, aanhangers % 30 Overige transportmiddelen % 31 Meubels % 32 Overige goederen % 33 Reparatie en installatie van machines % D/E Nutsbedrijven, milieu % 35 Gas en elektriciteit % 36 Waterbedrijven % 38 Afvalinzameling en recycling % 39 Sanering en overig afvalbeheer % F Bouw % 41 Algemene burgerlijke utiliteitsbouw % 42 Grond- water en wegenbouw % 43 Gespecialiseerde bouw % G Handel % 45 Automotive % 46 Groothandel % 47 Detailhandel % H Vervoer en opslag % 49 Vervoer over land % 50 Vervoer over water % 51 Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor het vervoer % 53 Post- en koeriers % I Horeca % 55 Logiesverstrekking % 56 Eet- en drinkgelegenheden % J Informatie en communicatie % 58 Uitgeverijen % 59 Productie van films, TV en geluid % 60 Radio en TV omroepen % 61 Telecommunicatie % 62 Dienstverlening op het gebied van informatietechnologie % 63 Dienstverlening op het gebied van informatie %

6 Vervolg tabel 11 vestigingen werkzame personen ontwikkeling abs perc. K Financiële instellingen % 64 Banken, kredietverstrekking % 65 Verzekeringen % 66 Overige financiële dienstverlening % L Onroerend goed % 68 Verhuur van en handel in onroerend goed % M Advisering en onderzoek % 69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy % 70 Holdings (niet financieel), organisatie-adviesbureaus % 71 Architecten, keuring en controle % 72 Speur- en ontwikkelingswerk % 73 Reclame en marktonderzoek % 74 Industrieel ontwerp, overige consultancy % 75 Veterinaire dienstverlening % N Overige zakelijke dienstverlening % 77 Verhuur van auto's en overige roerende goederen % 78 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus % 79 Reisbemiddeling, toerisme % 80 Beveiliging en opsporing % 81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging % 82 Overige zakelijke dienstverlening % O/U Overheid % 841 Openbaar bestuur % 842 Overheidsdiensten % 843 Verplichte sociale verzekeringen % 99 Consulaten % P Onderwijs % 852 Primair onderwijs % 853 Voortgezet onderwijs % 854 Tertiair onderwijs % 855 Overig onderwijs % 856 Dienstverlening voor het onderwijs % Q Gezondheids- en welzijnszorg % 861 Ziekenhuizen % 862 Medische- en tandheelkundige praktijken % 869 Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg % 87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting % 88 Maatschappelijke dienstverlening % R Cultuur, sport en recreatie % 90 Kunst % 91 Culturele instellingen % 92 Loterijen en kansspelen % 93 Sport en recreatie % S Overige dienstverlening % 94 levensbeschouwelijke en politieke organisaties, hobbyclubs % 95 Reparatie van computers en consumentenartikelen % 96 Wellness en overige dienstverlening, uitvaartbranche % totaal % Bij de ontwikkelingen van de aantallen moet wel worden opgemerkt dat jaarlijks vanwege administratieve wijzigingen van de registratie van personeel bij ondernemingen schommelingen in de aantallen kunnen plaatsvinden. Het effect voor onze gemeente ligt in de regel rond de 1% van het aantal werkzame personen. De afwijkingen ontstaan doordat bijvoorbeeld personeel geregistreerd wordt op een andere vestiging buiten de gemeente of een vestiging waar het personeel op de loonlijst staat verhuist naar buiten de gemeente, terwijl de werklocatie van het personeel niet wijzigt.

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2013

Groningen economisch bekeken 2013 Groningen economisch bekeken 2013 inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2.

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2012

Groningen economisch bekeken 2012 Groningen economisch bekeken 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 10 1 Bevolking 13 1.1 Bevolkingsontwikkeling 14 1.2 Bevolkingsopbouw 15 1.3 Migratie 18 1.4 Samenvatting 20 2 Ontwikkeling op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2011

Groningen economisch bekeken 2011 Groningen economisch bekeken 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 10 1 Bevolking 13 1.1 Bevolkingsontwikkeling 14 1.2 Bevolkingsopbouw 14 1.3 Migratie 18 1.4 Samenvatting 19 2 Werkgelegenheid 21 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Knoop Plaats Knooppuntontwikkeling Rijksoverheid Structuurvisie 2012 Regeerakkoord 2012 Concessie 2015 Provincie en regio SprintStad.nl Provincie en

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2010

Groningen economisch bekeken 2010 Groningen economisch bekeken 2010 3 4 5 Inhoud Voorwoord 8 1 Bevolking 13 1.1 Bevolkingsontwikkeling 13 1.2 Bevolkingsopbouw 13 1.2.1 Vegrijzing 15 1.3 Migratie 17 1.4 Samenvatting 19 2 Werkgelegenheid

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 4 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2012 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Beleids- en Geo-Informatie

Nadere informatie

WERKEN BIJ INTERNATIONALE

WERKEN BIJ INTERNATIONALE AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERKEN BIJ INTERNATIONALE BEDRIJVEN Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Kübra Ozisik Maart 2017

Kübra Ozisik Maart 2017 Kübra Ozisik Maart 2017 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Bedrijfsdemografische kerncijfers... 4 2.1 Kerncijfers vestigingen en werkgelegenheid... 4 2.2 Kerncijfers naar grootteklasse...

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 1 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Informatievoorziening Postbus

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FEDA branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Blik op het werven van personeel Een derde van de vacatures is moeilijk vervulbaar Gemiddeld is een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar, blijkt uit onderzoek naar personeelswerving onder bijna tweeduizend

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste kwartaal 2017 April 2017 Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1.

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 83 7 84 Economie Geringe toename werkgelegenheid Na enkele jaren van werkgelegenheidsverlies is er sinds 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid in Hengelo. In de periode april 2004-april

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL 10 november 2015 Prof. Dr. Oedzge Atzema Olaf Koops Msc Dr. Walter Manshanden Dr. Han Olden Daniel Speldekamp MSc AANLEIDING Regionale koplopers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Rotterdam Area: de economische motor Inhoudsopgave! " # $ %&'! "#$ ""%&''' ()* +""''',%,-'. (/,-' 0 "1 1 1 Alle inwoners tussen de 16 en 64 jaar. De

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

Een stad met meer werk, minder werkloosheid. Groningen economisch bekeken 2004

Een stad met meer werk, minder werkloosheid. Groningen economisch bekeken 2004 Een stad met meer werk, minder werkloosheid I Groningen economisch bekeken 2004 Nadere beschouwing 2004 Groningen economisch bekeken 2004 Economische ontwikkelingen in woord en getal Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0

Strategisch Thema. -Stad die werkt en leert- Modules. Datum: februari 2016. Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- 0 Strategisch Thema -Stad die werkt en leert- Modules Samenvatting 1 Werk 2 Leren 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek tel.: (024) 329 98 89 (O&S) e-mailadres: onderzoek.statistiek@nijmegen.nl

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

JONGE MOEDERS EN HUN WERK

JONGE MOEDERS EN HUN WERK AMSTERDAMS INSTITUUT VOOR ARBEIDSSTUDIES (AIAS) UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM JONGE MOEDERS EN HUN WERK Onderzoek op basis van de Loonwijzer Kea Tijdens, AIAS, Universiteit van Amsterdam Maarten van Klaveren,

Nadere informatie

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015 .. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Persbericht PB-049 14 augustus 2014 9:30 uur CBS: Lichte groei vacatures houdt aan Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Documentatierapport Patentaanvragen

Documentatierapport Patentaanvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Patentaanvragen Datum: 29 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015 Colofon: Titel: Wurkgelegenheid Fryslân Opdrachtgever: Provincie Fryslân Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie