Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)"

Transcriptie

1 Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie

2 Inleiding Begin april 214 zijn alle bedrijven en instellingen met 2 of meer werkzame personen in de provincie Utrecht benaderd met een vraag over de werkgelegenheidssituatie en een aantal themavragen. Van eenpersoonsbedrijven is een steekproef genomen van 5%. Bedrijven zijn in verschillende ronden benaderd, schriftelijk en online. Om een zo hoog mogelijke respons te krijgen is een deel van de grotere werkgevers nog telefonisch benaderd. In samenwerking met de EBU zijn themavragen tot stand gekomen die gaan over de innovatieactiviteiten van ondernemers en hun netwerk. In deze notitie wordt de werkgelegenheidsontwikkeling toegelicht. De themavragen worden door EBU onderzocht en in een later stadium gepubliceerd. Respons Van bedrijven met 5 werknemers of meer is gemiddeld 75% respons behaald. Bij kleinere bedrijven is de respons lager. Voor een deel zijn de werkgelegenheidsgegevens gebaseerd op externe bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamers van Koophandel of jaarverslagen. Non-respons is door middel van een statistische ophoogmethodiek berekend. 1% Herkomst van de enquêtegegevens per grootte van de vestiging 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Berekend Gekopieerd Geschat Externe bron Respons 1% %

3 aantal banen * 1. aantal arbeidsplaatsen Resultaten werkgelegenheidsonderzoek 214 Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Werkgelegenheid Het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven en instellingen is in de periode voor de derde keer op rij afgenomen, nu met,6% of 4.2 arbeidsplaatsen tot De recente krimp was minder sterk dan in de voorgaande periode toen de werkgelegenheid met 1,6% afnam, een verlies van 1.7 arbeidsplaatsen. Verloop werkgelegenheid Prov. Utrecht De statistiek Banen van werknemers van het CBS laat tussen 21 en 214 een gelijkvormige trend zien voor Nederland: een krimp van,9% in het afgelopen jaar en -1,7% in de periode daarvoor. Banen van werknemers Nederland (bron: CBS) e kwartaal* 211 2e kwartaal 212 2e kwartaal** 213 2e kwartaal* 214 2e kwartaal* Sectoren De werkgelegenheidsontwikkeling verschilde sterk per sector. Er waren 7 sectoren met groei of stabilisering en 9 met krimp. In de Handel, Horeca, ICT, Onroerend Goed en Cultuur, Sport en Recreatie is (enige) banenwinst geboekt.

4 Verloop werkgelegenheid provincie Utrecht sectie omschrijving verschil trend AB Landbouw, delfstoffen ,5% CDE Industrie, nutsbedrijven ,4% F Bouwnijverheid ,% G Handel ,1% H Transport ,3% I Horeca ,2% J Informatie en communicatie ,9% K Financiële instellingen ,% L Onroerend Goed ,7% M Advies, zakelijke diensten ,1% N Overige zakelijke diensten ,2% O Overheid ,1% P Onderwijs ,7% Q Gezondheids- en welzijnszorg ,% R Cultuur, sport en recreatie ,2% S Overige diensten ,1% Totaal provincie Utrecht ,6% De sectoren Landbouw, Industrie, Bouwnijverheid, Onderwijs, Financiële instellingen en Zorg en Welzijn verloren banen. In de Zorg gingen 3.2 banen over een breed terrein verloren. In de verpleeghuizen, algemene ziekenhuizen, thuiszorg, verzorgingshuizen, huizen voor verstandelijk gehandicapten en de kinderopvang was het verlies het grootst. Reorganisaties, sanering en faillissementen speelden deze sector parten. De overige sectoren boekten een kleine winst of verlies. Trend werkgelegenheid per sectie Landbouw, delfstoffen Industrie, nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Transport Horeca Informatie en communicatie Financiële instellingen Onroerend Goed Advies, zakelijke diensten Overige zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige diensten -6% -4% -2% % 2% 4% 6% 8% Het meerjarenoverzicht per sector geeft een beeld van de onderlinge verhoudingen van de werkgelegenheid en laat als meest opvallende trends zien: - de ombuiging in de sector Zorg en Welzijn na een lange periode van groei, - de doorgaande groei van de (kleine) sector Cultuur, Sport en Recreatie, - de doorgaande krimp in de landbouw en de industrie, - De stabilisering van de sectoren Handel en Advies en zakelijke diensten.

5 Aantal arbeidsplaatsen 14. Verloop werkgelegenheid per sectie Handel Gezondheids- en welzijnszorg Advies, zakelijke diensten Onderwijs Informatie en communicatie Overheid Industrie, nutsbedrijven Bouwnijverheid Financiële instellingen Overige zakelijke diensten Horeca Transport Overige diensten Cultuur, sport en recreatie Landbouw, delfstoffen Onroerend Goed Top 5 branches met banenwinst: - Produceren/uitgeven van software (+76) - Supermarkten (+68) - Interne concerndiensten (+342) - Expediteurs/cargedoors (+323) - Paramedische praktijken (+38) Top 5 branches met banenverlies: - Groothandel in machines (-1.175) door vertrek van een hoofdkantoor naar Amsterdam - Verpleeghuizen (-747) - Alg. burgerlijke/utiliteitsbouw (-725) - Algemene ziekenhuizen (-678) - Thuiszorg (-544)

6 Vestigingen Het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen is in het afgelopen jaar met 4,3% toegenomen tot In feite neemt het aantal vestigingen al jaren gestaag toe. Vanaf 211 is het groeitempo iets lager. Ontwikkeling aantal vestigingen In vrijwel alle sectoren is het aantal vestigingen toegenomen. Slechts in 2 sectoren is het aantal vestigingen afgenomen: de landbouw en de overheid. De grootste relatieve toename vond plaats in de sectoren Onderwijs, Zorgen Welzijn en Cultuur, sport en recreatie: meer dan 6%. In absolute zin nam het aantal vestigingen het sterkst toe in de sector Advies, zakelijke diensten, De sterke toename van vestigingen in de sector onderwijs +7,2%, betreft bedrijven in de categorie Overig onderwijs en Overig sport- en recreatieonderwijs. Verloop aantal vestigingen per sectie sectie omschrijving verschil trend AB Landbouw, delfstoffen ,2% CDE Industrie, nutsbedrijven ,5% F Bouwnijverheid ,9% G Handel ,6% H Transport ,2% I Horeca ,% J Informatie en communicatie ,6% K Financiële instellingen ,8% L Onroerend Goed ,3% M Advies, zakelijke diensten ,9% N Overige zakelijke diensten ,9% O Overheid ,7% P Onderwijs ,2% Q Gezondheids- en welzijnszorg ,5% R Cultuur, sport en recreatie ,5% S Overige diensten ,9% Totaal provincie Utrecht ,3%

7 Trend vestigingen Landbouw, delfstoffen Industrie, nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Transport Horeca Informatie en communicatie Financiële instellingen Onroerend Goed Advies, zakelijke diensten Overige zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige diensten -2% -1% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% De voornaamste oorzaak van de toename van het aantal vestigingen is het groeiende aantal éénpersoonsbedrijven (waaronder zzp ers). In 214 is deze categorie met meer dan 6% gegroeid. Bij de middelgrote bedrijven is er alleen in de groottecategorie 5 t/m 99 enige groei gemeten. Trend aantal vestigingen naar grootte van de vestiging of meer -4% -2% % 2% 4% 6% 8% Sectoren met de meeste eenpersoonsbedrijven zijn: Cultuur, sport en recreatie, Advies, zakelijke diensten, Bouwnijverheid, ICT en Overige diensten. Bij de Overheid en in de Horeca zijn relatief de minste éénpitters actief.

8 Aandeel eenpersoons bedrijven per sectie 214 Landbouw, delfstoffen Industrie, nutsbedrijven Bouwnijverheid Handel Transport Horeca Informatie en communicatie Financiële instellingen Onroerend Goed Advies, zakelijke diensten Overige zakelijke diensten Overheid Onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Cultuur, sport en recreatie Overige diensten % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Top 5 branches met een toename van vestigingen: - Organisatieadviesbureaus (+379) - Paramedische praktijken (+221) - Communicatie- en grafisch ontwerp (+199) - Schrijven/overige scheppende kunst (+159) - Overige specialistische zakelijke diensten (+158)

9 Topsectoren Vijf van de negen in de provincie Utrecht te onderscheiden Topsectoren laten banengroei zien. De Creatieve Industrie is koploper met 2% groei. Logistiek en Life Sciences zijn goede volgers met resp. 1, en,8% groei. De in aantal banen tweede Topsector Agrofood en de kleinste Topsector Water vertonen ook een kleine banenwinst. De grootste Topsector, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), verloor 56 banen of 1,2%. 5. Ontwikkeling werkgelegenheid Topsectoren provincie Utrecht HTSM Agrofood 35. Creatieve Industrie 3. Logistiek 25. Life Sciences 2. Chemie 15. Energie Tuinbouw en uitgangsmaterialen Topsector Water Van de vier kleinste Topsectoren, Chemie, Energie, Tuinbouw en Water, samen goed voor 6.8 banen, bleef Water stabiel. De anderen krompen met 2% tot 7%. Per saldo gingen hier 27 banen verloren.

10 Recreatie en Toerisme De sector Recreatie en Toerisme bestaat uit een combinatie van branches uit 6 sectoren. De werkgelegenheid in de R&T-sector groeide met 1,2%, het aantal vestigingen met 5,1%. Van de onderdelen van de R&T-sector groeiden de Sport, Cultuur, recreatie en amusement en de Horeca het sterkst. 2. Ontwikkeling werkgelegenheid Recreatie & Toerisme Horeca Vervoer Sport Cultuur, recreatie en amusement Logiesverstrekking Overig Detail- en groothandel In de ontwikkeling van het aantal R&T-vestigingen valt de snelle groei in de sectoren Sport en Cultuur, recreatie en amusement op. Alleen in de R&T gerelateerde detailhandel is het aantal vestigingen teruggelopen. 2.5 Ontwikkeling vestigingen Recreatie & Toerisme Horeca Cultuur, recreatie en amusement Sport Vervoer Overig Detail- en groothandel Logiesverstrekking

11 Dynamiek De trend in de werkgelegenheid is een resultaat van instroom en oprichting, uitstroom en opheffing van bedrijven en groei en krimp in de reeds aanwezige bedrijven. Het is mogelijk deze processen apart te kwantificeren. Er zijn in de periode per saldo 4.2 arbeidsplaatsen verloren gegaan. Er zijn 2. meer banen verloren door opheffing dan erbij kwamen door oprichting. Het saldo van vestigers en vertrekkers was licht positief: +3 banen. Door groei in reeds bestaande bedrijven kwamen er 32.1 banen bij, maar door krimp gingen er 34.6 verloren, een saldo van Dynamiek arbeidsplaatsen Oprichting/opheffing Vestiging/vertrek Groei/krimp Vergelijking met de vorige periode laat zien dat er toen minder banen bijkwamen door oprichting en minder verloren gingen door opheffing, saldo -2. Er waren minder vestigers en meer vertrekkers dan in 214. De krimp van banen in gevestigde bedrijven was in 213 veel groter dan in 214, hoewel er ook meer groei was. Het saldo was echter veel negatiever: Dynamiek arbeidsplaatsen Oprichting/opheffing Vestiging/vertrek Groei/krimp

12 Regionale ontwikkeling De provincie Utrecht telt 4 regio s, 2 stedelijke en 2 meer landelijke. In de stedelijke regio s Utrecht en Eemland is de werkgelegenheid gedaald maar niet sterker dan het provinciaal gemiddelde: Stadsgewest Utrecht, -,6%, Gewest Eemland -,1%. De regio s West Utrecht en Zuidoost Utrecht kenden een grotere krimp van resp. 1,3% en 1,4%. 45. Ontwikkeling werkgelegenheid per regio Stadsgewest Utrecht Gewest Eemland Zuidoost Utrecht West Utrecht Gemeenten De grootste gemeenten Utrecht en Amersfoort kenden in de afgelopen periode geen banenverlies. Amersfoort boekte een kleine winst van,3%, de werkgelegenheid in Utrecht nam met,1% toe. Andere gemeenten met een groei van 1 tot 25 arbeidsplaatsen waren Rhenen: +4,2%, Vianen: +2,5%, Woudenberg: +2,4% en Bunschoten: +1,6%. Gemeenten met fors banenverlies waren Nieuwegein: -3,1%, Veenendaal: -3,7% en Zeist: -2,9%. Deze gemeenten verloren 1. tot 1.3 banen. Gemeenten met de hoogste relatieve krimp waren Bunnik: -5,6% en Eemnes: -3,9%.

13 Verloop werkgelegenheid gemeenten gemnr gemeente verschil trend 37 Amersfoort ,3% 38 Baarn ,5% 312 Bunnik ,6% 313 Bunschoten ,6% 31 De Bilt ,6% 736 De Ronde Venen ,% 317 Eemnes ,9% 321 Houten ,5% 353 IJsselstein ,3% 327 Leusden ,6% 331 Lopik ,% 335 Montfoort ,6% 356 Nieuwegein ,1% 589 Oudewater ,3% 339 Renswoude ,6% 34 Rhenen ,2% 342 Soest ,2% 194 Stichtse Vecht ,2% 344 Utrecht ,1% 1581 Utr. Heuvelrug ,6% 345 Veenendaal ,7% 62 Vianen ,5% 352 Wijk bij Duurstede ,6% 632 Woerden ,1% 351 Woudenberg ,4% 355 Zeist ,9%

14 Bijlage. Werkgelegenheid en vestigingen per afdeling en sectie Vestigingen Arbeidsplaatsen SBI8 omschrijving verschil verschil 1 Landbouw, jacht en dienstverlening vd landbouw en jacht Bosbouw, expl. van bossen en dienstverlening bosbouw Visserij en kweken van vis en schaaldieren Dienstverlening voor de winning van delfstoffen AB Landbouw, delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen Vervaardiging van dranken Vervaardiging van textiel Vervaardiging van kleding Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen Primaire houtbewerking en vervaardiging van artik. van hout Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Vervaardiging van chemische producten Verv. van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof Verv. van overige niet-metaalhoudende minerale prod Vervaardiging van metalen in primaire vorm Verv. van prod. van metaal (geen machines en app.) Verv. van computers, elektronische en optische mach Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van overige machines en apparaten Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers Vervaardiging van overige transportmiddelen Vervaardiging van meubels Vervaardiging van overige goederen Reparatie en installatie van machines en apparaten Productie, distributie, handel in elektriciteit, aardgas Winning en distributie van water Afvalwaterinzameling en -behandeling Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling Sanering en overig afvalbeheer CDE Industrie, nutsbedrijven Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, projectontwikkeling Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw F Bouw Handel in en reparatie van auto s, motorfietsen, aanhangers Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's e.d.) Detailhandel (niet in auto's e.d.) G Handel Vervoer over land Vervoer over water Luchtvaart Opslag en dienstverlening voor vervoer Post en koeriers H Transport Logiesverstrekking Eet- en drinkgelegenheden I Horeca Uitgeverijen Productie en distributie van films en televisieprogramma s Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's Telecommunicatie Dienstverl. activiteiten op het gebied van informatietechn Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie J Informatie en communicatie Financiële instellingen (geen verzekeringen, pensioenfonds) Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte soc. verz)

15 66 Overige financiële dienstverlening K Financiële instellingen Verhuur van en handel in onroerend goed L Verhuur van en handel in onroerend goed Rechtskundige diensten, accountancy, belastingadvies Holdings (geen financiële), interne concerndiensten Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies Speur- en ontwikkelingswerk Reclame en marktonderzoek Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling Veterinaire dienstverlening M Advies, zakelijke diensten Verhuur en lease van auto's, consumentenart., machines Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie Beveiliging en opsporing Facility management, reiniging en landschapsverzorging Overige zakelijke dienstverlening N Overige zakelijke diensten Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen O Overheid Onderwijs P Onderwijs Gezondheidszorg Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting Q Gezondheids- en welzijnszorg Kunst Culturele uitleencentra, archieven, musea, dierentuinen Loterijen en kansspelen Sport en recreatie R Cultuur, sport en recreatie Levensbeschouwelijke en politieke organisaties Reparatie van computers en consumentenartikelen Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche S Overige diensten

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Amsterdam, oktober 2013 In opdracht van Stichting Techniek Talent.nu Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 Maikel Volkerink Ernest Berkhout Paul Bisschop Arjan Heyma

Nadere informatie

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007

Utrecht Werkt. Trendrapportage economie 2007 Utrecht Werkt Trendrapportage economie 2007 Juni 2007 Colofon uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014

Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Analyserapport 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Werkgelegenheid en vacatures: kwantitatief beeld 4 2.1. Werkgelegenheid

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 10 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 10 5 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Aanleiding. Regio West-Friesland

Aanleiding. Regio West-Friesland Aanleiding Naar aanleiding van een verzoek van het hoofd sociale zaken van Hoorn is de afdeling Arbeidsmarktinformatie en -advies van het UWV gevraagd een korte analyse te maken van de arbeidmarkt in West-Friesland.

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015

Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Arbeidsmarktonderzoek Haven- en Industriecomplex Rotterdam 2014-2015 Eindrapport Opdrachtgevers: Havenbedrijf Rotterdam, gemeente Rotterdam en Deltalinqs SEOR Kees Zandvliet Rotterdam, maart 2015 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Kleine banengroei in 2011 Topsectoren in beeld Skill-gerelateerdheid van creatieve bedrijfstakken

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Kleine banengroei in 2011 Topsectoren in beeld Skill-gerelateerdheid van creatieve bedrijfstakken 25 2 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 17, juli 2012 Kleine banengroei in 2011 1 4 Topsectoren in beeld 5 Skill-gerelateerdheid van creatieve bedrijfstakken 6 LISA & BAG 9 NEDWERK 12

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Methodebeschrijving en tabellenset 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Uitkomsten eerste meting. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Uitkomsten eerste meting 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Monitor Topsectoren Uitkomsten eerste meting Verklaring van tekens.

Nadere informatie

Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal

Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal Potentieelanalyse Kennisalliantie Rijn-Waal Analyse van grensoverschrijdend samenwerkings- en innovatiepotentieel in de Euregio Rijn-Waal Birch Consultants & Institut für Arbeit und Technik, Westfälische

Nadere informatie

Arbeidsongevallenrapport 2013

Arbeidsongevallenrapport 2013 Arbeidsongevallenrapport 2013 Door de Inspectie SZW onderzochte arbeidsongevallen Inspectie SZW: J. Hoeben M.C. Smit 2 Voorwoord Voor u ligt het Arbeidsongevallenrapport 2013 van de Inspectie SZW. In het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ;

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ; ONTWERPESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012 De raad van de gemeente Rotterdam; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk P 020;

Nadere informatie

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen

De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen De economische betekenis van toerisme in Vlaanderen TSA 2010 voor het Vlaamse Gewest (incl. schatting voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Managementsamenvatting Karolien Weekers Studiedienst Vlaamse

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2013

Statistisch jaarboek 2013 Statistisch jaarboek 2013 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafimedia

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Banenverlies in 2010 Nieuw op LISA website LISA in kaart Bedrijven en werkgelegenheid in kantoren

nieuws Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Banenverlies in 2010 Nieuw op LISA website LISA in kaart Bedrijven en werkgelegenheid in kantoren 23 2 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 16, juni 2011 Banenverlies in 2010 1 4 Nieuw op LISA website 5 LISA in kaart 6 Bedrijven en werkgelegenheid in kantoren 7 Nederland distributieland:

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014

Sectoren in beeld. Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen. 4 december 2014 Sectoren in beeld Ontwikkelingen, kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt Hoofdlijnen 4 december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Sectoren na zes jaren van crisis 2 3. Werkgelegenheids- en beroepenstructuur

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

De Creatieve Stad Leiden

De Creatieve Stad Leiden De Creatieve Stad Leiden Op zoek naar een eenduidige definitie Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postbus 9100, 2300 PC Leiden e-mail: a.van.soest@leiden.nl/ h.zalme@leiden.nl

Nadere informatie

DE ARBEIDSMARKT IN DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

DE ARBEIDSMARKT IN DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING DE ARBEIDSMARKT IN DE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING IN DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM Sectorscan in opdracht van de gemeente Amstelveen en de Platforms Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO s) die zijn verbonden aan

Nadere informatie