Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010

2 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR2010). Zij worden in vier delen gepubliceerd. Een eerste publicatie verschijnt in mei van het jaar dat volgt op het beschouwde jaar en bevat de belangrijkste aggregaten van de nationale rekeningen. De gegevens in die publicatie zijn gebaseerd op de kwartaalrekeningen. De tweede publicatie, die de gedetailleerde jaarrekeningen van de institutionele sectoren en de aggregaten per bedrijfstak beschrijft, verschijnt in juli van het jaar volgend op het referentiejaar en steunt op de jaarcijfers en de methodologie die van toepassing is op de jaarlijkse nationale rekeningen. De derde publicatie, met betrekking tot de rekeningen van de overheid, verschijnt tevens in juli van het jaar dat volgt op het beschouwde jaar. Tot slot worden in het begin van het daaropvolgende jaar de aanbod- en gebruikstabellen gepubliceerd. Deze publicatie bevat de aanbod- en gebruikstabellen, tegen lopende prijzen, over het jaar 2010 op het niveau van 38 bedrijfstakken en 38 productgroepen. Een meer gedetailleerde versie van de tabellen, op het niveau van 64 bedrijfstakken en 64 productgroepen, kan worden geconsulteerd via het internet op de pagina: De aanbod- en gebruikstabellen gepresenteerd in deze publicatie werden opgesteld op basis van de september 2014-versie van de nationale rekeningen. Ze zijn niet gevalideerd via de opmaak van de input-outputtabellen. Tegen december 2015 zullen de aanbod- en gebruikstabellen 2010 worden opgemaakt rekening houdend met de aggregaten uit de gedetailleerde jaarlijkse nationale rekeningen van september Ze zullen zijn opgemaakt overeenkomstig de binnen het INR geharmoniseerde activiteitcodes van ondernemingen, met de bijhorende input- en outputtabellen. Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding. ISSN (print) ISSN (online)

3 Woord vooraf Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de aanbod- en gebruikstabellen in lopende prijzen over In tegenstelling tot de tabellen over 2010 volgens ESR1995 die in december 2013 werden gepubliceerd, zijn de geraamde variabelen in deze publicatie in overeenstemming met de ESR2010- methodologie, zoals vastgelegd in de Europese Verordening nr. 549/2013 van 21 mei. Naast de methodologische ESR2010 wijzigingen werden ook andere wijzigingen aangebracht: de exploitatie van aangepaste bronnen, de verbetering van bestaande methodes en het beter op elkaar afstemmen van de gegevens uit de betalingsbalans en de nationale rekeningen. Dit alles leidt tot significante verschillen zowel naar niveau als samenstelling van de productie- en bestedingsaggregaten. De belangrijkste elementen van deze revisie worden toegelicht in een aparte publicatie. Het Wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen heeft de gebruikte methodes goedgekeurd. De voorzitter van de Raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen Jean-Marc Delporte Brussel, december

4

5 Inhoudstafel Woord vooraf 3 Commentaar 7 Tabellen 1. Aanbodtabel 2010, tegen lopende prijzen Gebruikstabel 2010, tegen lopende prijzen 19 Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Samenhang van de aanbod- en gebruikstabellen Componenten van de aanbod- en gebruikstabellen De aanbodtabel Output Invoer Marges Productgebonden belastingen min subsidies De gebruikstabel Bestedingscategorieën Componenten van de toegevoegde waarde Verschillende waarderingsconcepten in de aanbod- en gebruikstabellen Transacties tussen twee ingezeten eenheden Transacties tussen een ingezeten en een niet-ingezeteninstitutionele eenheid Binnenlands versus nationaal concept in de aanbod- en gebruikstabellen Evenwichten in de aanbod- en gebruikstabellen De drie optieken van het bbp in de aanbod- en gebruikstabellen Equilibrage van de aanbod- en gebruikstabellen 39 Publicaties van het INR en contactpersonen 41 Algemene opmerkingen 45 Conventionele tekens 47 Lijst van afkortingen 49 5

6

7 Commentaar Bij de integratie van de AGT 2010 werd een correctie uitgevoerd. Hierdoor verschillen de finale ramingen van de productie en het intermediair verbruik in de AGT van de nationale rekeningen die werden gepubliceerd in september 2014 maar hebben geen impact op de toegevoegde waarde. De correctie en de impact op de aggregaten worden hierna beschreven. 1. Correctie merchanting Merchanting - of driehoekshandel - is de aankoop van goederen door een ingezetene van een niet-ingezetene, gevolgd door de wederverkoop van dezelfde goederen aan een andere niet-ingezetene. De goederen doorkruisen op geen moment het territorium van de handelaar. De behandeling ervan in de nationale rekeningen wordt door het ESR 2010 herzien. Onder het ESR 95 wordt driehoekshandel opgenomen als uitvoer van diensten, terwijl het ESR 2010 die registreert als goederenexport. Deze nieuwe registratiewijze heeft gevolgen voor de aanbod- en gebruikstabellen (AGT). Onder het ESR 1995 wordt de marge bekomen uit de driehoekshandelactiviteit toegekend aan het product grooten detailhandel van de betrokken industrieën. In het ESR 2010 wordt merchanting gelijkgeschakeld wordt met deze van de gewone handelsactiviteiten in de AGT. Dit betekent dat de merchantingmarge opgenomen wordt als een handelsmarge in de betrokken takken. Deze marges worden vervolgens in de kolom van de handelsmarges verdeeld over de producten waarop deze activiteit betrekking heeft. In de gebruikstabel wordt de marge eveneens toegekend aan het product waarop de activiteit betrekking heeft. Bij de implementatie van de nieuwe behandeling van merchanting in de aanbod- en gebruikstabellen werd per onderneming de individueel berekende handelsmarge via de structuurenquête geconfronteerd met deze uit de uitvoergegevens. Hieruit is gebleken dat er voor bepaalde ondernemingen nog grote incoherenties bestonden in het bronnenmateriaal: de handelsmarges geraamd via de structuurenquête bleken voor een aantal ondernemingen te gering om ook de merchantingmarge gerealiseerd door die ondernemingen te bevatten. Om die reden werden de correcties voor de aankoop van handelsgoederen voor de handelsbedrijfstakken aangepast met gelijke impact op zowel productie en intermediair verbruik waardoor de toegevoegde waarde niet werd gewijzigd. 7

8 Tabel CORRECTIES TEn GEvolGE van DE ARBITRAGE van DE AGT 2010 (tegen lopende prijzen, in miljoenen euro's) Vroegere correctie (nationale rekeningen versie september 2014) Huidige correctie (AGT 2010) Verschil Correctie voor handelsgoederen Waarvan: Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto s en motorfietsen Bron: INR. 8

9 Tabellen

10 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (miljoenen euro s) 2010 Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 8.739,8 0,0 2,7 0,0 0,0 Delfstoffen 1,7 643,4 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0, ,7 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0, ,9 27,3 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 4,0 0,0 0,0 0, ,7 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 22,6 127,8 90,4 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 55,9 13,3 199,2 54,5 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 7,4 0,0 0,0 15,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,2 0,1 1,2 10,0 0,3 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 5,2 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0,0 0,4 136,2 0,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 54,4 0,0 0,0 0,0 51,9 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 1,5 1,7 0,0 13,1 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,2 3,7 0,0 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 0,0 2,2 41,7 0,2 38,9 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 7,9 0,0 0,0 0,0 243,5 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 4,1 2,7 40,7 23,7 51,8 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,0 16,8 0,0 0,1 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0,0 30,0 5,7 0,0 1,1 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 11,7 1,0 106,9 40,0 15,2 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 0,7 0,4 0,0 0,0 Administratieve en ondersteunende diensten 0,0 0,9 117,4 19,1 4,6 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,0 0,0 0,4 7,2 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 101,0 30, ,6 445,1 276,8 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 8.924,7 807, , , ,7 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 8.924,7 807, , , ,7 Bron: INR 10

11 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van anderen niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 11,7 0,0 97,0 29,9 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 27,1 50,8 2,8 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 7,5 0,0 24,1 62,9 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 49,5 0,0 82,8 11,0 Cokes en geraffineerde aardolieproducten ,0 155,2 0,0 0,0 123,8 Chemische producten 5.120, ,8 619,9 430,7 474,9 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 274, ,5 11,6 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 22,8 487,6 7, ,5 190,1 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 2,3 0,0 222, ,4 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 7,5 40,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 18,1 38,6 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,5 27,4 1,0 1,8 359,1 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 20,1 61,6 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 4,0 0,7 235, ,8 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 45,0 49,2 0,0 35,8 48,3 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1,6 34,5 0,0 188,8 237,1 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,7 0,8 56,9 344,6 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 6,4 333,9 0,0 0,0 47,1 Vervoer en opslag 85,8 173,7 4,2 31,0 58,5 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 8,3 3,5 0,0 0,0 0,1 Telecommunicatie 6,5 0,1 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 10,3 58,4 36,1 33,8 78,9 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,7 0,0 0,0 0,8 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 596,3 471,6 7,3 49,3 23,8 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 3,7 226, ,8 145,1 89,3 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 1,1 0,5 0,0 0,0 0,1 Administratieve en ondersteunende diensten 0,5 135,7 788,6 63,2 20,1 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,0 0,0 2,7 1,2 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 775,8 990,4 988, ,3 202,6 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,4 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,4 Bron: INR 11

12 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. Vervaardiging van transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0,0 0,0 23,5 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 7,2 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 38,8 0,0 38,2 114,2 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 7,4 84,4 185,7 141,1 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 2.052,1 78,5 8,0 151,0 57,9 Elektrische apparatuur 285, ,3 0,5 4,1 5,8 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 91,7 3, ,7 130,6 16,8 Transportmiddelen 1,2 0,6 48, ,7 151,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 560,1 703,1 524,7 117, ,3 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 0,0 0,0 13,6 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,1 70,8 0,0 33,3 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0,0 80,7 2,6 Vervoer en opslag 0,0 0,0 0,0 253,7 7,2 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Telecommunicatie 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 86,7 20,5 40,2 47,0 85,7 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 9,3 0,0 5,6 86,9 117,3 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 446,1 143,7 210,6 255,0 77,9 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administratieve en ondersteunende diensten 93,8 24,5 0,0 68,4 4,3 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 71,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 143,6 210,8 425,8 562,2 376,9 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 3.894, , , , ,7 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 3.894, , , , ,7 Bron: INR 12

13 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering Bouwnijverheid Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen Vervoer en opslag Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 6,5 11,4 3,4 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 51,4 0, ,1 130,5 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0,0 96,2 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 1,1 75,4 108,4 2,2 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0, ,3 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 56,4 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0,0 326,5 314,1 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 0,9 547,5 14,1 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 303,7 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 175,8 39,2 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 10,6 3,6 506,4 36,8 0,0 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 0,1 30,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0, ,3 272,4 82,4 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ,7 35,2 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 17, ,4 6,3 78,8 79,8 Bouwwerken; bouwnijverheid 6,7 118, ,2 255,7 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0, ,2 227,7 Vervoer en opslag 260,7 134,4 81, , ,2 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 2,2 15,1 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 0,0 0,0 0,0 87,8 0,0 Telecommunicatie 195,2 0,0 192, ,9 0,1 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 51,0 29,1 84, ,9 974,1 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 82,2 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 0,0 179,6 1,0 700,4 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 404,5 70,2 524,6 509,9 0,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 30,7 17,5 37,5 660,2 12,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 0,0 2,3 114,7 0,4 Administratieve en ondersteunende diensten 20,5 50, ,6 725,2 628,2 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,2 7,8 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Overige diensten 0,0 0,0 0,0 355,1 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 0,0 45,3 45, ,4 86,7 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,4 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,4 Bron: INR 13

14 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Verschaffen van accommodatie en maaltijden Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen Telecommunicatie Informaticadiensten en dienstverlenende activiteiten op gebied van informatie Financiële activiteiten en verzekeringen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 484,9 0,0 0,0 0,9 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 20,9 21,3 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,1 0,7 0,0 0,4 0,0 Transportmiddelen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 1,6 0,4 0,0 0,0 0,0 Verschaffen van accommodatie en maaltijden ,4 1,2 0,0 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 3, ,6 0,0 397,4 0,0 Telecommunicatie 0,4 46, ,6 20,2 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 6,3 265,1 403, ,9 97,1 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0, ,4 Exploitatie van en handel in onroerend goed 34,3 0,4 0,0 0,0 812,3 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,3 33,6 11,2 137,7 127,7 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 Administratieve en ondersteunende diensten 170,1 37,4 184,4 259,0 698,5 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 40,0 119,4 0,0 0,0 39,5 Overige diensten 26,3 0,0 0,0 29,7 0,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 52,1 51,9 26,4 154,1 0,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,3 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,3 Bron: INR 14

15 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Exploitatie van en handel in onroerend goed Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en ingenieurs; technische testenentoetsen Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied Reclamewezen en marktonderzoek; overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten Administratieve en ondersteunende diensten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 81,3 0,0 Delfstoffen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 53,3 0,0 0,0 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 224,7 0,0 0,0 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 23,4 0,0 0,0 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 99,1 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 3,4 159,7 0,0 1,1 0,5 Transportmiddelen 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,0 0,0 0,0 0,0 26,2 Bouwwerken; bouwnijverheid 216,4 33,9 0,0 0,1 15,9 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 15,1 0,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 39,2 47,1 0,0 95,9 194,5 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 0,0 167,9 0,0 16,6 13,0 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 6,4 538,4 36,4 205,5 232,6 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 145,8 0,0 0,0 110,1 Exploitatie van en handel in onroerend goed ,0 992,7 0,0 0,0 67,6 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0, ,3 0,0 36,0 407,7 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,2 953, ,1 51,8 20,6 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 0,0 500,6 0, ,7 28,3 Administratieve en ondersteunende diensten 0,0 947,3 19,4 138, ,2 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 Gezondheidszorg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0,0 0,0 7,5 90,4 Overige diensten 0,0 15,2 0,0 29,5 4,5 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 36,2 422,3 1,0 48,8 65,4 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,8 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,8 Bron: INR 15

16 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen Onderwijs Menselijke gezondheidszorg Maatschappelijke dienstverlening Kunst, amusement en recreatie Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Delfstoffen 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Chemische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektrische apparatuur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Transportmiddelen 76,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 552,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 11,1 0,0 0,0 0,0 Vervoer en opslag 68,7 85,1 0,0 0,0 0,0 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0,0 0,0 0,0 0,0 132,4 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 317,6 0,0 0,0 0,0 97,4 Telecommunicatie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 263,4 108,8 132,5 11,0 11,0 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Exploitatie van en handel in onroerend goed 338,1 1,9 0,0 0,0 51,6 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 604, ,1 59,5 0,4 0,3 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 176,5 12,5 0,0 0,0 1,4 Administratieve en ondersteunende diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 112,7 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Onderwijs 167, ,3 0,0 0,0 13,0 Gezondheidszorg 0,0 0, ,4 168,9 0,0 Maatschappelijke diensten 125,0 0, , ,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 1.487,2 0,0 0,0 0, ,3 Overige diensten 0,0 10,0 0,0 0,0 31,6 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 15,9 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) , , , , ,7 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,7 Bron: INR 16

17 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Overige diensten Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederenendiensten door huishoudens voor eigen gebruik Totale output tegen basisprijzen Invoer van goederen en diensten Totaal aanbod tegen basisprijzen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0, , , ,2 Delfstoffen 0,0 0,0 805, , ,1 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0, , , ,9 Textiel, kleding en producten van leer 0,0 0, , , ,3 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 0,0 0, , , ,9 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 0,0 0, , , ,5 Chemische producten 0,0 0, , , ,2 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0, , , ,4 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 0,0 0, , , ,3 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 0,0 0, , , ,6 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 0,0 0, , , ,0 Elektrische apparatuur 0,0 0, , , ,9 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 0,0 0, , , ,6 Transportmiddelen 0,0 0, , , ,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 0,0 0, , , ,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0,0 0, , , ,1 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0,8 0, , , ,6 Bouwwerken; bouwnijverheid 0,0 0, , , ,3 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 10,0 0, , , ,1 Vervoer en opslag 1,7 0, , , ,6 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 80,8 0, , , ,8 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 156,4 0, , , ,7 Telecommunicatie 0,0 0, , , ,1 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 219,5 0, , , ,6 Financiële diensten en verzekeringen 0,0 0, , , ,8 Exploitatie van en handel in onroerend goed 9,9 0, ,1 6, ,0 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 148,2 0, , , ,4 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 35,3 0, , , ,5 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 19,7 0, , , ,9 Administratieve en ondersteunende diensten 437,4 0, , , ,0 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0, ,3 0, ,3 Onderwijs 200,4 0, ,6 38, ,6 Gezondheidszorg 0,0 0, ,3 1, ,5 Maatschappelijke diensten 6,6 0, ,9 0, ,9 Kunst, amusement en recreatie 0,0 0, ,4 266, ,9 Overige diensten 8.100,2 0, ,1 176, ,0 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 452,3 452,3 0,0 452,3 Handelsmarges 38,0 0, ,3 0,0 0,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 9.464,8 452, , , ,9 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0, , ,8 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 9.464,8 452, , , ,7 Bron: INR 17

18 1. AANBODTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Handels- en vervoersmarges Productgebonden belastingen Productgebonden subsidies Totaal aanbod tegen aankoopprijzen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 4.701,9 451,4-186, ,9 Delfstoffen 776,1 30,4 0, ,6 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten , ,7-19, ,3 Textiel, kleding en producten van leer 5.616, ,5 0, ,8 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 2.092,4 400,6 0, ,9 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 2.650, ,2 0, ,9 Chemische producten 7.043,7 861,2 0, ,2 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 4.606,9 715,7 0, ,9 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 4.474,7 382,3 0, ,4 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 3.600,9 289,2 0, ,7 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 5.031,1 725,0 0, ,0 Elektrische apparatuur 2.940,4 480,4 0, ,8 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g ,0 223,8 0, ,4 Transportmiddelen 4.468, ,0-317, ,9 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 5.464, ,5 0, ,0 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0, ,5 0, ,6 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 444,6 321,1-113, ,1 Bouwwerken; bouwnijverheid 0, ,7 0, ,9 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 0,0 579,0 0, ,1 Vervoer en opslag 0,0 508, , ,4 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 0, ,9 0, ,6 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 1.139,5 460,7 0, ,0 Telecommunicatie 0, ,1 0, ,1 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 0,0 436,7 0, ,4 Financiële diensten en verzekeringen 0, ,5-57, ,9 Exploitatie van en handel in onroerend goed 0,0 132,3 0, ,3 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 0, ,4 0, ,8 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 318,1 0, ,5 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 14,2 280,7 0, ,8 Administratieve en ondersteunende diensten 0, ,1 0, ,0 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 0,0 0,0 0, ,3 Onderwijs 0,0 254,5 0, ,1 Gezondheidszorg 0,0 0,0-30, ,7 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0-22, ,6 Kunst, amusement en recreatie 0,0 433,5 0, ,4 Overige diensten 0,0 429,7 0, ,6 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 452,3 Handelsmarges ,3 0,0 0,0 0,0 Vervoersmarges 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (binnenlands concept) 0, , , ,9 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0, ,8 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 0, , , ,7 Bron: INR 18

19 2. GEBRUIKSTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (miljoenen euro s) 2010 Landbouw, bosbouw en visserij Winning van delfstoffen Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 1.057,2 0, ,2 73,4 385,9 Delfstoffen 8,3 101,6 42,5 5,8 32,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 1.982,5 0, ,4 15,1 17,9 Textiel, kleding en producten van leer 31,5 0,4 11, ,0 76,8 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 29,8 3,7 966,3 66, ,9 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 501,5 15,5 67,3 17,8 31,4 Chemische producten 470,1 7,3 602, ,9 924,9 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 4,8 0,0 194,0 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 53,4 17,9 947,1 111,5 217,1 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 36,1 7,9 249,5 51,6 44,5 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 2,2 0,5 0,0 0,4 0,0 Elektrische apparatuur 18,7 0,5 0,7 3,8 0,0 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 153,3 7,6 20,8 3,4 16,7 Transportmiddelen 8,0 0,5 0,3 0,0 0,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 125,7 42,5 355,5 106,4 236,5 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 199,5 52,8 676,6 173,6 403,7 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 12,6 6,4 105,4 23,0 440,9 Bouwwerken; bouwnijverheid 116,9 17,3 97,8 10,7 21,5 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 82,5 2,4 185,4 59,8 48,6 Vervoer en opslag 220,8 83,6 956,4 252,4 470,0 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10,1 2,7 53,3 16,6 24,3 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 3,5 0,5 166,8 14,3 9,2 Telecommunicatie 2,0 1,2 23,6 8,5 9,5 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 3,4 10,8 60,1 8,4 15,8 Financiële diensten en verzekeringen 234,1 10,4 385,9 76,7 162,9 Exploitatie van en handel in onroerend goed 25,9 10,3 120,9 32,6 46,7 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 171,9 55,2 492,9 244,1 220,8 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 297,6 2,1 290,0 23,8 65,6 Administratieve en ondersteunende diensten 163,3 28,0 890,9 134,5 224,0 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 1,8 0,8 17,2 2,0 3,5 Onderwijs 0,3 0,1 15,3 1,6 1,7 Gezondheidszorg 0,3 0,1 2,7 4,0 0,6 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 10,3 0,5 45,5 3,7 11,9 Overige diensten 13,5 0,5 43,2 2,8 11,4 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges Vervoersmarges Totaal (binnenlands concept) 6.053,5 491, , , ,7 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 6.053,5 491, , , ,7 Beloning van werknemers 396,2 155, , , ,9 Saldo van de niet-productgebonden belastingen min subsidies -422,4 10,5-79,8-31,1-82,2 Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengd inkomen 2.897,4 149, ,3 544, ,3 Bruto toegevoegde waarde 2.871,2 315, , , ,0 Bron: INR 19

20 2. GEBRUIKSTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten Vervaardiging van chemische producten Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van anderen niet-metaalhoudende minerale producten Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 48,7 6,8 12,2 55,7 0,8 Delfstoffen ,7 408,3 0,1 614, ,0 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 126,0 492,3 5,4 1,2 1,0 Textiel, kleding en producten van leer 1,9 41,3 15,4 58,4 23,2 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 12,6 225,5 54,0 333,5 120,6 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 9.490, ,9 7,9 363,8 138,5 Chemische producten 2.326, ,2 876, ,1 558,9 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 4,3 40, ,9 0,0 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 16,1 495,0 205, ,6 546,0 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 53,9 614,9 4,9 360, ,2 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 5,8 64,4 0,5 4,7 55,9 Elektrische apparatuur 11,3 74,6 0,0 3,3 301,3 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 26,8 202,9 8,1 34,4 209,3 Transportmiddelen 0,1 5,6 0,7 0,3 27,6 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 104,3 122,3 67,3 252,6 578,1 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 316, ,9 105,5 348,2 934,0 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 37,6 196,3 29,2 203, ,1 Bouwwerken; bouwnijverheid 44,1 136,2 24,2 29,7 234,0 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 50,8 194,3 13,4 83,4 139,3 Vervoer en opslag 433, ,3 140,8 737,0 827,8 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 40,5 39,1 25,0 33,8 65,8 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 6,6 13,7 6,6 10,5 17,0 Telecommunicatie 30,8 40,4 21,9 20,7 36,8 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 32,5 91,4 18,0 35,1 43,9 Financiële diensten en verzekeringen 354,7 615,2 167,7 301,5 650,9 Exploitatie van en handel in onroerend goed 16,0 46,0 16,8 36,9 78,5 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 1.130,9 864,5 475,7 439,7 650,8 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 12,1 62,0 218,6 30,4 35,2 Administratieve en ondersteunende diensten 171,1 557,2 737,4 409,9 692,4 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 2,6 4,1 4,3 5,0 20,6 Onderwijs 2,7 6,8 12,6 4,6 15,4 Gezondheidszorg 1,4 1,6 1,9 1,5 2,7 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 0,4 3,9 8,8 8,1 8,7 Overige diensten 6,6 20,6 16,0 30,3 14,9 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges Vervoersmarges Totaal (binnenlands concept) , , , , ,3 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) , , , , ,3 Beloning van werknemers 630, , , , ,4 Saldo van de niet-productgebonden belastingen min subsidies -6,3-63,6-94,2-59,1-146,6 Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengd inkomen 739, , , , ,5 Bruto toegevoegde waarde 1.363, , , , ,3 Bron: INR 20

21 2. GEBRUIKSTABEL 2010, TEGEN LOPENDE PRIJZEN (VERVOLG) (miljoenen euro s) 2010 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten Vervaardiging van elektrische apparatuur Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g. Vervaardiging van transportmiddelen Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten Producten van de landbouw, bosbouw en visserij 0,0 0,0 0,0 28,4 27,4 Delfstoffen 0,0 18,4 0,0 0,0 239,4 Voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 0,0 0,0 0,0 3,2 0,0 Textiel, kleding en producten van leer 0,8 1,0 3,7 61,0 253,7 Hout, papier en papierwaren, drukkerijen 24,2 41,3 37,2 70,8 359,1 Cokes en geraffineerde aardolieproducten 6,3 24,4 56,1 28,1 87,9 Chemische producten 199,4 175,1 24,5 128,1 162,2 Farmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 Werken van rubber of kunststof en andere niet-metaalhoudende minerale producten 107,4 90,5 130,8 549,8 180,6 Metalen in primaire vorm en producten van metaal, exclusief machines en apparaten 240,9 709, , ,9 426,0 Informaticaproducten, elektronische en optische producten 798,0 196,5 344,0 693,3 130,9 Elektrische apparatuur 147,8 720,9 341,5 345,3 131,2 Machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. 13,4 13, ,5 653,5 37,6 Transportmiddelen 0,0 18,6 10, ,5 107,4 Meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten 49,1 50,2 132,2 258,0 293,9 Elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 45,1 46,8 65,1 154,7 60,1 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2,5 10,7 8,1 67,6 12,5 Bouwwerken; bouwnijverheid 12,1 171,1 40,1 30,8 66,9 Groot- en detailhandel; reparatie van auto s en motorfietsen 5,0 17,5 47,4 47,9 67,8 Vervoer en opslag 99,5 144,3 288,6 489,2 182,6 Verschaffen van accommodatie en maaltijden 18,6 17,5 29,3 21,3 26,3 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen 6,1 13,2 4,2 20,8 23,1 Telecommunicatie 11,3 10,6 14,3 9,9 13,4 Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten; diensten op het gebied van informatie 41,7 16,0 46,7 44,2 13,1 Financiële diensten en verzekeringen 46,4 56,2 109,4 229,9 79,9 Exploitatie van en handel in onroerend goed 28,0 11,2 17,8 32,3 49,8 Rechtskundige en boekhoudkundige diensten; diensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer; architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 203,1 124,0 260,6 263,9 188,5 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Reclame en marktonderzoek; andere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten; veterinaire diensten 18,4 14,6 24,6 42,1 35,6 Administratieve en ondersteunende diensten 139,6 151,4 146,5 303,2 148,1 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 5,2 3,7 1,5 2,2 1,8 Onderwijs 3,0 2,2 3,0 3,8 9,4 Gezondheidszorg 0,7 0,5 1,1 2,7 0,9 Maatschappelijke diensten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kunst, amusement en recreatie 3,7 4,0 3,6 6,4 4,5 Overige diensten 5,5 4,3 6,5 10,7 6,5 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde goederen en diensten, door huishoudens voor eigen gebruik geproduceerd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Handelsmarges Vervoersmarges Totaal (binnenlands concept) 2.282, , , , ,3 Consumptieve bestedingen van ingezeten huishoudens in het buitenland 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Consumptieve bestedingen van niet-ingezeten huishoudens in België 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal (nationaal concept) 2.282, , , , ,3 Beloning van werknemers 1.001, , , , ,2 Saldo van de niet-productgebonden belastingen min subsidies -120,4-49,5-69,4-138,0-27,5 Bruto-exploitatieoverschot / Bruto gemengd inkomen 730,8 505, ,3 622,8 583,7 Bruto toegevoegde waarde 1.611, , , , ,4 Bron: INR 21

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2)

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) 1 Introductie van nieuwe activiteitennomenclatuur (nace rev2) 1.1. Algemeen Periodiek worden activiteiten- en productclassificaties herzien. Dit

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Methodologische nota

Methodologische nota Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2015 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2014 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995

2. METHODOLOGIE. Schema 2.1: Model van balans in ESR 1995 Integrale versie 2. METHODOLOGIE De kapitaalgoederenvoorraad (KGV) maakt integrerend deel uit van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 1995 (ESR 1995). In de eerste plaats is de KGV

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

7 Andere primaire en secundaire sectoren

7 Andere primaire en secundaire sectoren 7 Andere primaire en secundaire sectoren A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021:2011 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail

NACE 2003 NACE 2008 regionaal detail Methodologische nota Bij de opmaak van de regionale rekeningen van december 2011 werd, net zoals in de gedetailleerde nationale rekeningen van september 2011, overgestapt op de nieuwe activiteitennomenclatuur

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: : EN ISO/IEC 17021-1:2015 De Waal 21C 5684 PH Best Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Certificatieschema 1 Kwaliteitssysteemcertificatie,

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2016 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

rijksdienst voor sociale zekerheid

rijksdienst voor sociale zekerheid rijksdienst voor sociale zekerheid Gelijkgestelde periodes van de in de sociale zekerheid (RSZ) opgenomen voor de vier kwartalen van 2012 rijksdienst voor sociale zekerheid Openbare Instelling van Sociale

Nadere informatie

Luchtemissierekeningen

Luchtemissierekeningen Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Luchtemissierekeningen 2008-2011 September 2013 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail: contact@plan.be http://www.plan.be

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) EN AANPASSINGEN IN BRONNEN EN METHODES IN DE GEDETAILLEERDE REKENINGEN VAN SEPTEMBER 2011

OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) EN AANPASSINGEN IN BRONNEN EN METHODES IN DE GEDETAILLEERDE REKENINGEN VAN SEPTEMBER 2011 OVERGANG OP DE NIEUWE ACTIVITEITENNOMENCLATUUR (NACE REV2) EN AANPASSINGEN IN BRONNEN EN METHODES IN DE GEDETAILLEERDE REKENINGEN VAN SEPTEMBER 2011 1 Introductie van nieuwe activiteitennomenclatuur (nace

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden

PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden PIM: diagnoses (CAS-code) per economische sectie na 9 maanden deelnemers: 187 Totaal aantal meldingen: 1159 Economische sectie A: landbouw, bosbouw en visserij N613 Carpale-tunnelsyndroom 2 E601 Diabetes

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening.

Vlaamse Arbeidsrekening. Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie NACE Rev. 1 naar NACE Rev. 2 Jobs 2007 Boie Neefs Steunpunt Werk en Sociale Economie in samenwerking met het Departement WSE Juni 2011 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

! " #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22

!  #$% &%%% ' ( ! #*+, ! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$ (22 !! " #$% &%%% ' ( )((! #*+,! -.%%/-$.0&-.1. ' 2%.33$3140 56--5(22 "#$%&!'() *+ " ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*,+

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro.

In augustus 2013 kwam een nieuwe wijziging. Het bedrag van euro werd verhoogd tot euro. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 579 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 juni aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Winwinlening - Stand van zaken De winwinlening werd in 2006

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5470. Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5470 Flash Eurobarometer 315 (Attitudes of European Entrepreneurs Towards Eco-innovation) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FL315 Attitudes of European entrepreneurs towards eco innovation

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling

Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Toepassing NACE-nomenclatuur 2008 op WSE-sectorindeling Michelle Sourbron Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie 1-2010 Methodologisch Rapport Steunpunt

Nadere informatie

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2

Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Vlaamse Arbeidsrekening. Conversie Nace Rev. 1 naar Nace Rev. 2 Nulmeting 2006-2007 Dave Boussé Wim Herremans Steunpunt Werk en Sociale Economie In samenwerking met het Departement Werk en Sociale Economie

Nadere informatie

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen!

Inleiding. In dit nummer. Maart Welkom nieuwe PIM-artsen! Maart 2015 Inleiding Welkom nieuwe PIM-artsen! In 2014 hebben we ongeveer 100 nieuwe PIM-artsen mogen verwelkomen. Intussen nemen nu 200 bedrijfsartsen deel aan het peilstation. We zijn blij met zoveel

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

CultuurInvest 2010 Postcode Gemeente Sector Financieringsbedrag

CultuurInvest 2010 Postcode Gemeente Sector Financieringsbedrag CultuurInvest 2010 3500 Hasselt Cultuur - Musical & Podium 150.000 3500 Hasselt Cultuur - Boek 100.000 3530 Houthalen Cultuur - Design 100.000 3560 Lummen Cultuur - Media & Multimedia 150.000 3600 Genk

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 05.08.2008 Nr 3214 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen Juni tot juli 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging

Nadere informatie

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V.

Bijlage bij ISO/IEC 17021:2011 Accreditatieverklaring voor registratienummer: C 013. DEKRA Certification B.V. Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Meander 1051 6825 MJ Arnhem Nederland Hoofdkantoor ISO 9001:2008 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

1. Aangiften : FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2015 - privésector 1. Aangiften : In 2015 werden 157.242 aangiften genoteerd. Het betreft een verdere daling (-6,5% t.o.v.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

IE-scan: Representativiteit van de gescande bedrijven

IE-scan: Representativiteit van de gescande bedrijven STEUNPUNT ONDERNEMEN EN REGIONALE ECONOMIE NAAMSESTRAAT 61 BUS 3550 BE-3000 LEUVEN TEL + 32 16 32 66 61 FAX + 32 16 37 35 11 store@kuleuven.be www.steunpuntore.be Beleidsrapport STORE-B-13-008 IE-scan:

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2017-II Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees

Nadere informatie

Nationale rekeningen

Nationale rekeningen Nationale rekeningen Classificaties Instituut voor de nationale rekeningen Dienst Nationale & regionale rekeningen en conjunctuur Nationale Bank van België, Brussel Inhoud 1. Classificatie van institutionele

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April Faillissementen Mei 19.06.2008 Nr 3210 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) April 2008... 6 Faillissementen Mei 2008...

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

NAM-multiplicatoren: handleiding

NAM-multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten NAM-multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren die hier voorgesteld worden, zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Historische reeksen Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Historische reeksen Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Historische reeksen 1970-1994 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De historische

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie