Instituut voor de nationale rekeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instituut voor de nationale rekeningen"

Transcriptie

1 Instituut voor de nationale rekeningen Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie : Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) publiceert vandaag, 31 januari 2014, de volledige regionale rekeningen voor de periode /2012. De resultaten zijn coherent met de nationale rekeningen gepubliceerd in september Voor 2012 betreft het voorlopige resultaten. Brussels Hoofdstedelijk Gewest In 2011 stagneerde de economische groei op 1,5 %. De beloning van werknemers steeg met 4,6 %, wat 0,9 %punt meer was dan de toename van de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen (3,7 %). Hierdoor nam het aandeel van de loonmassa in de toegevoegde waarde in Brussel terug toe. Het aantal loontrekkenden steeg met 1,8 % en het aantal zelfstandigen met 2,8 %. Dit bracht de groei van de totale werkgelegenheid op 1,9 %. De bruto-investeringen in vaste activa namen toe met 2,3 %, wat in vergelijking met de groei in beide andere gewesten eerder bescheiden was. Toch betekende dit voor Brussel een groeiversnelling t.o.v De economische groei was vooral toe te schrijven aan de bedrijfstakken "openbaar bestuur", de zakelijke dienstverlening (of voluit in ESR-termen rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, architecten en ingenieurs, technische testen en toetsen ), "telecommunicatie" en "vervoer en opslag". Samen waren ze goed voor 1,39 %punt van de totale groei. Hij werd echter significant naar beneden getrokken door de daling van de toegevoegde waarde in volume in de industrie (-0,43 %punt) - meer specifiek de "vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten" - en de "administratieve en ondersteunende diensten" (-0,24 %punt) - vooral bij verhuur en lease. Het aantal loontrekkenden steeg er met bijna personen en nam het sterkst toe in de bedrijfstakken "administratieve en ondersteunende diensten" - vooral bij de interim- en reinigingsactiviteiten - en "openbaar bestuur". In de totale overheidssector konden ruim personen meer aan de slag, wat een groeibijdrage opleverde van 0,54 %punt. Dit was meer dan in beide andere gewesten (Vlaanderen -0,01 %punt; Wallonië 0,08 %punt) en vooral toe te schrijven aan de toename in Brussel van het aantal loontrekkenden bij de federale en gewestelijke administraties en defensie (in beide andere gewesten deed zich hier een daling voor). Dit was eveneens de bedrijfstak die het meest bijdroeg (1,18 %punt) tot de stijging van de loonmassa. Ook de bedrijfstak "financiële activiteiten en verzekeringen" leverde een significante bijdrage (0,58 %punt) tot de toename van de loonmassa, terwijl het aantal loontrekkenden er stagneerde. De groei van het aantal zelfstandigen in Brussel (1 900 personen) deed zich opnieuw vooral voor bij de zakelijke dienstverlening, die verantwoordelijk was voor bijna drie vierden van de totale stijging en werd daarbij vooral gedragen door de adviesbureaus m.b.t. bedrijfsvoering en beheer. Ook in de bouwnijverheid was er een aanzienlijke toename met ruim 400 zelfstandigen. De veel beperktere toename van de investeringen in Brussel in vergelijking met beide andere gewesten was vooral te wijten aan de sterk negatieve bijdrage van de bedrijfstakken "vervoer en opslag" (-2,93 %punt), "productie en distributie van electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht" (-1,60 %punt) en de "vervaardiging van transportmiddelen" (-0,95 %punt). De in die takken opgetekende daling van de investeringen werd wel gecompenseerd door de stijgingen in vooral de "administratieve en ondersteunende diensten" - vooral bij de verhuur en lease van motorvoertuigen -, de "exploitatie van en handel in onroerend goed" en de "financiële activiteiten en verzekeringen" met een groeibijdrage van respectievelijk 4,04; 1,45 en 0,76 %punt. De investeringen in woningen door gezinnen lagen onder het niveau van 2010 en hadden dus een negatief impact op de groei van de investeringen in Brussel (-0,79 %punt).

2 2 Het primair inkomen van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg 23,9 mld. (+1,9 % t.o. 2010) en het beschikbaar inkomen 19,4 mld. (+1,6 % t.o. 2010). Beide grootheden groeiden in Brussel iets minder dan in beide andere gewesten. Per inwoner kwam dit neer op een primair inkomen van of 90,6 % van het nationale gemiddelde en een beschikbaar inkomen van of 92,6 % van het nationale gemiddelde. T.o.v was dit een lichte daling voor beide maatstaven die mede veroorzaakt werd door de sterke groei van de gemiddelde bevolking in Brussel (2,2 %). Op basis van de eerste voorlopige ramingen kromp de Brusselse economische activiteit in 2012 met 0,3 %. De eerste indicaties wijzen voor de Brusselse economie op een iets mindere krimp dan in Wallonië, maar een iets grotere dan in Vlaanderen. Het aantal werkzame personen in Brussel steeg nog lichtjes met % en kwam volledig op rekening van het aantal zelfstandigen (3,9 %), want de loontrekkende werkgelegenheid daalde met 0,3 %. De krimp van de Brusselse economische activiteit manifesteerde zich, net zoals in beide andere gewesten, vooral in de privésector. In Brussel was dit het meest uitgesproken bij de bedrijfstakken "financiële activiteiten en verzekereningen" en de handel. De industrie daarentegen leverde een positieve bijdrage tot de groei en was quasi volledig toe te schrijven aan de bedrijfstak "vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten". De daling van het aantal loontrekkenden met personen situeerde zich vooral bij de financiële activiteiten en verzekereningen". In alle andere bedrijfstakken wijzigde het aantal loontrekkenden met enkele honderden personen in min of plus. De zelfstandige werkgelegenheid nam, net zoals in voorgaande jaren, het sterkst toe bij de bedrijfstak zakelijke dienstverlening, meer specifiek bij de adviesbureaus m.b.t. bedrijfsvoering en beheer. Het was precies in deze bedrijfstak dat Brussel het grote verschil optekende met beide andere gewesten wat de toename bij het aantal zelfstandigen betreft. Ook de bouwnijverheid leverde opnieuw een significante bijdrage tot de toename van het aantal zelfstandigen in Brussel. Vlaams Gewest In 2011 groeide de Vlaamse economie met 2,8 %. Hiermee was Vlaanderen het enige gewest dat, na de forse remonte in 2010, ook in 2011 een groeiversnelling kon realiseren. De werkgelegenheid trok eveneens verder aan (1,2 %), zij het in iets mindere mate dan in beide andere gewesten. Het aantal zelfstandigen in Vlaanderen steeg met 1,0 % en de loontrekkende werkgelegenheid met 1,3 %. De beloning van werknemers nam toe met 4,3 %, net iets minder dan de toegevoegde waarde tegen lopende prijzen (4,5 %). Hierdoor daalde het aandeel van de loonmassa in de toegevoegde waarde lichtjes. In beide andere gewesten was dit niet het geval. De investeringen in vaste activa kenden een forse groei (8,0 %). De economische groei werd vooral gerealiseerd in de bedrijfstakken bouw, industrie en "administratieve en ondersteunende diensten (vooral de interimdiensten), die samen goed waren voor 1,53 %punt van de totale groei. Vlaanderen was het enige gewest waar de industrie in 2011 verder een positieve bijdrage leverde. Het aantal werknemers nam toe met personen. Het grootste deel hiervan werd geregistreerd bij de administratieve en ondersteunende diensten (9 700 personen; vooral interim- en reinigingsdiensten) en de maatschappelijke dienstverlening (8 000 personen). Ook in de handel ( personen) en de bouw ( personen) konden heel wat extra personen aan de slag. In de industrie daarentegen daalde het aantal loontrekkenden ( personen). Dit was vooral het geval bij de "vervaardiging van transportmiddelen" ( personen) en "van textiel, kleding, leer en producten van leer" (-900 personen). De bedrijfstakken die het meest bijdroegen tot de groei van het aantal loontrekkenden waren ook de bedrijfstakken die het meest bijdroegen tot de groei van de beloning van werknemers. Alleen kwam hier ook nog het onderwijs bij, terwijl de aangroei van het aantal loontrekkenden er (+950 personen) slechts een verwaarloosbare groeibijdrage opleverde. De sterkere stijging dan in 2010 van het aantal zelfstandigen (4 500 personen) kwam, net zoals in de andere gewesten, voor een groot deel tot stand bij de grootste bedrijfstak, met name de zakelijke dienstverlening (3 600 personen). Ook in de bouw (1 500 personen) en de "overige diensten" (1 100 personen) kwamen er veel zelfstandigen bij. Bij de landbouw ( personen) en de handel ( personen) daarentegen nam de zelfstandige werkgelegenheid gevoelig af.

3 3 In Vlaanderen waren het, net zoals in Brussel, de bedrijfstakken "administratieve en ondersteunende diensten" (2,08 %punt) - vooral de verhuur en lease van motorvoertuigen, machines en andere werktuigen - en "exploitatie van en handel in onroerend goed" (1,43 %punt) die de grootste bijdrage leverden tot de groei van de investeringen. Daarnaast realiseerden ook de industrie (1,08 %punt), de handel (0,72 %punt), de "productie en distributie van electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht" (0,67 %punt) en "vervoer en opslag" (0,57 %punt) een belangrijke bijdrage. De investeringen in woningen door gezinnen lagen in 2011 iets lager dan in 2010 en hadden daardoor een licht negatief impact op de groei (-0,25 %punt). Het primair inkomen van de inwoners van het Vlaams Gewest bedroeg, in 2011, 160,0 mld. (+2,4 % t.o. 2010) en het beschikbaar inkomen 124,7 mld.( +1,9 % t.o. 2010). Beide grootheden namen, in tegenstelling tot 2010, iets meer toe in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. Per inwoner kwam dit neer op een primair inkomen van of 108,4 % van het nationale gemiddelde en een beschikbaar inkomen van of 106,0 % van het nationale gemiddelde. De eerste voorlopige ramingen voor 2012 wijzen ook voor Vlaanderen op een terugval van de economische activiteit (- %). De krimp was weliswaar iets kleiner dan in Brussel en Wallonië. De binnenlandse werkgelegenheid nam toe met 0,3 % (6 950 personen), wat heel wat geringer was dan in Het aantal zelfstandigen steeg met 0,8 % (3 400 personen) en het aantal loontrekkenden met 0,2 % (3 550 personen). In beide andere gewesten liep het aantal werknemers terug. De terugval van de Vlaamse economische activiteit situeerde zich vooral in de privésector. De toegevoegde waarde in volume in de industrie daalde met 2,8 % en trok de economische groei met 0,47 %punt naar beneden. Maar ook de dienstenbedrijfstakken deden het niet goed, zonder noemenswaardige uitschieters in min of in plus. De bijkomende loontrekkende werkgelegenheid werd vooral gecreëerd in de bedrijfstakken maatschappelijke dienstverlening ( personen), gezondheidszorg (+2 500personen), "zakelijke dienstverlening" (2 450 personen) en de handel (2 000 personen). In de industrie daarentegen was het verlies aan loontrekkenden in personen, waarvan bij de "vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer" - nog groter dan in 2011 (2 150 personen). Het aantal zelfstandigen nam opnieuw vooral toe bij de zakelijke dienstverlening ( personen) en daalde verder bij de handel en de landbouw. Waals Gewest In 2011 vertraagde de economische groei in Wallonië (+0,9 %) na de forse opleving in 2010 (2,8 %). De totale werkgelegenheid trok wel verder aan en nam toe met 1,6 % t.o. 1,1 % in 2010 en was erg gelijkmatig verdeeld over enerzijds loontrekkenden (+1,6 %) en anderzijds zelfstandigen (+1,5 %). De loonmassa nam toe met 5,1 %, wat eveneens meer was dan in 2010, maar ook ver boven de toename van de bruto toegevoegde waarde tegen lopende prijzen in 2011 (2,8 %). Hierdoor nam in Wallonië het aandeel van de loonmassa in de toegevoegde waarde terug gevoelig toe. De bruto-investeringen in vaste activa namen, na de daling in de twee vorige jaren, opnieuw toe (6,9 %). De Waalse economische groei werd hoofdzakelijk gedragen door de bouwnijverheid (0,62 %punt) en in mindere mate ook door de "administratieve en ondersteunende diensten" (0,31 %punt) - vooral interim- en overige zakelijke activiteiten -, "vervoer en opslag" (0,26 %punt) en de handel (0,23 %punt). De bijdrage van de industrie daarentegen was sterk negatief (-1,46 %punt) - vooral in de farmaceutische nijverheid. Nieuwe loontrekkende werkgelegenheid ( personen) werd vooral gecreëerd in de bedrijfstakken "administratieve en ondersteunende diensten" ( personen) - vooral in de interim- en reinigingsactiviteiten -, "maatschappelijke dienstverlening" ( personen), "groot- en detailhandel" ( personen) en onderwijs ( personen). Het aantal loontrekkenden in de Waalse industrie bleef quasi op het peil van Bij de openbare besturen daarentegen waren personen minder aan de slag in 2011 en dan vooral bij de federale administraties en defensie. Net zoals in Brussel en Vlaanderen steeg het aantal zelfstandigen het meest in de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening ( personen) en de bouwnijverheid (+800 personen). De daling van de zelfstandige werkgelegenheid in de landbouw (-700 personen) en de handel (-450 personen) zette zich verder door.

4 4 De toename van de investeringen werd vooral ondersteund door de bedrijfstakken "vervoer en opslag" (1,96 %punt), handel (1,36 %punt) en "distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering" (0,86 %punt). Daarnaast leverden ook de bedrijfstakken "onderwijs", "bouwnijverheid", "financiële activiteiten en verzekeringen" en "telecommunicatie" een significante bijdrage van om en bij de 0,6 à 0,5 %punt elk. Net zoals in Brussel werd de groei sterk naar beneden getrokken door de daling van de investeringen bij de "productie en distributie van electriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht" (-1,23 %punt). Ook de daling van de investeringen in woongebouwen door gezinnen en dit voor het derde jaar op rij, trok de groei van de investeringen in Wallonië gevoelig naar beneden (-1,19 %punt). Het primair inkomen van de inwoners van het Waals Gewest bedroeg, in 2011, 72,3 mld. (+2,2 % t.o. 2010) en het beschikbaar inkomen 6 mld. (+1,8 % t.o. 2010). Per inwoner kwam dit neer op een primair inkomen van of 87,8 % van het nationale gemiddelde en een beschikbaar inkomen van of 91,5 % van het nationale gemiddelde. Op basis van de eerste voorlopige ramingen kromp ook de Waalse economie in 2012 (-0,5 %), maar dan wel in een iets sterkere mate dan in Vlaanderen en Brussel. De totale werkgelegenheid groeide met % en die stijging was, net zoals in Brussel, volledig toe te schrijven aan het aantal zelfstandigen (1,3 %). Het aantal werknemers daalde met %. De daling van de Waalse economische groei was, net zoals in Brussel en Vlaanderen, vooral te wijten aan de terugval in de privésector, waarbij geen enkele bedrijfstak het erg goed of erg slecht deed. De enige vermeldenswaardige bijdragen kwamen van de gezondheidszorg (9 %punt), de farmaceutische nijverheid (-0,21 %punt) en de handel (-8 %punt). De totale loontrekkende werkgelegenheid veranderde nauwelijks ( personen). De grootste bewegingen deden zich voor bij de "maatschappelijke dienstverlening" en gezondheidszorg waar er telkens zo'n personen extra aan de slag konden. In de industrie, "vervoer en opslag" en "openbaar bestuur, defensie en verplichte sociale verzekeringen" verloren telkens à personen hun job. Het aantal zelfstandigen nam verder toe in vooral de zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid, maar in heel wat mindere mate. In de handel zette de daling zich verder door. De tabel op de laatste pagina bevat de sleutelvariabelen uit de regionale rekeningen 2011/2012.

5 5 Technische nota Structuureffect van revisies in de nationale cijfers De regionale rekeningen zijn coherent met de september 2013-versie van de nationale rekeningen. Wijzigingen in de nationale cijfers t.o. vroegere versies hebben een verschillend impact per gewest doordat de bedrijfstakken een verschillend gewicht hebben in het totaal per gewest (= structuureffect). Versie van het RSZ-vestigingenbestand Voor de raming van het laatste jaar, in casu 2012, werd gebruik gemaakt van het RSZ-vestigingenbestand van het jaar 2012, m.u.v. de SUT-bedrijfstakken "opslag en vervoersondersteunende activiteiten", "openbaar bestuur, m.u.v. defensie en verplichte sociale verzekeringen" en "onderwijs" binnen de overheidssector, waarvoor de structuur van 2011 overgenomen werd. Data 2012 De cijfers over 2012 hebben een voorlopig karakter en moeten met de nodige omzichtigheid worden behandeld. Aanwezigheid van de bedrijfstak "vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten" in Brussel In Brussel is er een onderneming die eigenaar is van de aangekochte en verkochte goederen, maar die de verwerking van de grondstoffen in maakloonwerk laat uitvoeren door een in een ander arrondissement gevestigde onderneming van dezelfde groep. Herziening van de bruto toegevoegde waarde in de farmaceutische nijverheid in Wallonië voor het jaar 2011 De groei van de toegevoegde waarde in de farmaceutische nijverheid in 2011 werd sterk neerwaarts herzien in de huidige regionale rekeningen. In de versie gepubliceerd in februari 2013 steunden de regionale resultaten op de voorlopige gedetailleerde nationale rekeningen van september In beide versies wordt de toegevoegde waarde voor het jaar 2011 geraamd aan de hand van indicatoren. Voor de nationale rekeningen zijn dit de kwartaalramingen en voor de regionale rekeningen de evoluties bij de lonen volgens de RSZ. De kwartaalcijfers zelf zijn voor de farmaceutische nijverheid gebaseerd op evoluties volgens het indexcijfer van de industriële productie, die voor het jaar 2011 een lichte stijging van de productie in de farmaceutische nijverheid weergeven. In de huidige versie van de regionale rekeningen zijn de resultaten, net zoals bij de nationale cijfers van september 2013, gebaseerd op de definitieve methode waarbij gebruik gemaakt wordt van alle gedetailleerde bronnenmateriaal. Voor de farmaceutische nijverheid worden vooral jaarrekeningen gebruikt. Hieruit vloeide voort dat de productie van een belangrijke speler binnen de Belgische farmaceutische nijverheid sterk gedaald was in 2011 door het niet langer ontvangen van de in 2009 en 2010 uitzonderlijk hoge bijdragen voor octrooien en licenties m.b.t. een specifiek griepvaccin. Dit fenomeen werd niet gecapteerd in het indexcijfer van de industriële productie, dat de grondslag vormt voor de kwartaalrekeningen.

6 6 SLEUTELVARIABELEN VAN DE REGIONALE REKENINGEN In absolute cijfers ( miljoen of aantal personen) Aandeel van elk gewest in het Rijk (%) Veranderingspercentages t.o.v. het vorige jaar (v) Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, tegen lopende prijzen (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,5 18,9 4,3 3,7 1,6 Vlaams Gewest ,2 57,5 3,8 4,5 1,7 Waals Gewest ,8 23,5 4,9 2,8 1,5 Extraregionaal gebied 216,6 25,5 2,0 6,5 Het Rijk ,1 4,2 4,0 1,6 Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen, in kettingeuro's - referentiejaar 2011 (volgens werkplaats) - Economische groei Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,5 18,9 1,5 1,5-0,3 Vlaams Gewest ,2 57,5 2,0 2,8 - Waals Gewest ,8 23,5 2,8 0,9-0,5 Extraregionaal gebied 216,6 17,2-3,0 16,1 Het Rijk ,1 2,1 2,1-0,2 Aantal werknemers (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,3 0,4 1,8-0,3 Vlaams Gewest ,1 0,5 1,3 0,2 Waals Gewest ,5 1,1 1,6 - Extraregionaal gebied ,9-3,5 9,9 Het Rijk ,6 1,4 0,0 Aantal zelfstandigen (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,6 1,8 2,8 3,9 Vlaams Gewest ,3 0,6 1,0 0,8 Waals Gewest ,2 1,0 1,5 1,3 Extraregionaal gebied Het Rijk ,9 1,3 1,2 Aantal werkzame personen (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,2 0,5 1,9 Vlaams Gewest ,7 0,5 1,2 0,3 Waals Gewest ,0 1,1 1,6 Extraregionaal gebied ,9-3,5 9,9 Het Rijk ,7 1,4 0,2 Beloning van werknemers (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,3 19,5 1,3 4,6 n.b. Vlaams Gewest ,0 56,2 2,1 4,3 n.b. Waals Gewest ,2 24,2 2,4 5,1 n.b. Extraregionaal gebied 201,1 25,9 2,2 n.b. Het Rijk ,6 2,0 4,6 n.b. Bruto-investeringen in vaste activa (volgens werkplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,8 13,5 0,8 2,3 n.b. Vlaams Gewest ,0 63,1 1,9 8,0 n.b. Waals Gewest ,3 23,3-1,6 6,9 n.b. Extraregionaal gebied 35,3 0,0-65,6 36,8 n.b. Het Rijk ,4 0,9 7,0 n.b. Primair inkomen van de huishoudens (volgens woonplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,9 9,3 2,2 1,9 n.b. Vlaams Gewest ,2 62,4 1,6 2,4 n.b. Waals Gewest ,3 28,2 2,0 2,2 n.b. Extraregionaal gebied 97,4 0,0-9,6 4,5 n.b. Het Rijk ,8 1,8 2,3 n.b. Beschikbaar inkomen van de huishoudens (volgens woonplaats) Brussels Hoofdstedelijk Gewest ,9 9,5 1,3 1,6 n.b. Vlaams Gewest ,9 61,0-1,9 n.b. Waals Gewest ,9 29,4 1,1 1,8 n.b. Extraregionaal gebied 94,0 0,0-10,4 4,4 n.b. Het Rijk ,7 0,4 1,8 n.b. Bron: INR.

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2011 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten

Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten 1995-2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de verdeling van de Belgische

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Economie Samenvatting 14,75 miljard euro aan waardecreatie (BBP) BBP per inwoner net boven Vlaamse

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2016 217-1-23 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 216 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten -

Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 14 mei 2008 Heel gunstige arbeidsmarktevolutie in 2007 - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten - In 2007 Zijn 4,38 miljoen in

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen

CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Persbericht PB14 037 02 06 2014 16.00 uur CBS: Koopkracht van werknemers in de zorg gestegen Koopkracht van werknemers in gezondheids- en welzijnszorg steeg in 2008-2012 elk jaar Zelfstandigen en pensioenontvangers

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage

Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbijdrage Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (2001), Statistiek van de aangesloten vennootschappen jaar 2000, 68 p. Begin juni

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015

Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2015 216-1-26 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 215 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Toelichting bij de recente ontwikkelingen September 2015 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 213-1-14 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 212 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-046 24 juni 2010 9.30 uur Aanhoudende banenkrimp 156 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 juni 2015 Vacatures in loondienst in België in 2014 In 2014 hadden Belgische ondernemingen 83.010 vacatures en 3.645.420 bezette arbeidsplaatsen volgens de definities van Eurostat.

Nadere informatie

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren

sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren sectorfoto 2012 andere primaire en secundaire sectoren Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 07 Winning van metaalertsen 08 Overige

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Persbericht PB13-071 14 november 2013 09.30 uur Iets meer vacatures - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Eind september stonden er, gecorrigeerd voor

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen (WW)

Werkloosheidsuitkeringen (WW) Werkloosheidsuitkeringen (WW) Overzicht ontwikkeling werkloosheidsuitkeringen 2014 1 e helft 2015 ontwikkeling in periode + -6,2% ten opzichte van zelfde periode jaar eerder ten opzichte van landelijk

Nadere informatie

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN

SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN SECTORFOTO 2014 KLEINE PRIMAIRE EN SECUNDAIRE SECTOREN Beschrijving van de activiteiten in de sector Nace- Bel 2008 Beschrijving 05 Winning van steenkool en bruinkool 08 Overige winning van delfstoffen

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit?

Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Hoeveel verdienen de Belgen? Hoeveel geven ze uit? Seminarie voor leerkrachten economie van het middelbaar onderwijs Brussel, 11 oktober 2017 Departement Algemene Statistieken Hans De Dyn 2 / 24 Inhoud

Nadere informatie

De leasingmarkt in 2015

De leasingmarkt in 2015 Statistieken De leasingmarkt in 2015 De totale productie (roerende en onroerende leasing) van de BLV-leden lag, op basis van de ondertekening van het contract, in 2015 10,2 % hoger dan een jaar eerder

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014

PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 5 december 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 Vastgoedprijsindex 2de kwartaal 2016 o Volgens voorlopige cijfers bedraagt de geschatte jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen 2,4% in het tweede kwartaal 2016

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-265 23 november 2000 9.30 uur Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) komt in het derde

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014

Herstel in de industrie zet door. Samenvatting. Totale industrie. Omzet stijgt. Eerste kwartaal 2014 Eerste kwartaal 214 Herstel in de industrie zet door Samenvatting Totale industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aantal vacatures daalt licht. 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-71 15 november 2011 9.30 uur Aantal vacatures daalt licht 133 duizend openstaande vacatures Daling bij particuliere bedrijven Eind september 2011 stonden

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 Vastgoedprijsindex 1ste kwartaal 2017 Volgens voorlopige cijfers bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 5,4% in het eerste kwartaal van 2017 tegenover

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB).

De inflatie zakte in juni nog tot 1,5 punten. De daaropvolgende maanden steeg de inflatie tot 2,0 in augustus (Bron: NBB). NOTARISBAROMETER VASTGOED WWW.NOTARIS.BE T3 2017 Barometer 34 MACRO-ECONOMISCH Het consumentenvertrouwen trekt sinds juli terug aan, de indicator stijgt van -2 in juni naar 2 in juli en bereikte hiermee

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-064 15 november 2012 9.30 uur Openstaande vacatures vrijwel stabiel Duizend minder openstaande vacatures Alleen in de zorg minder vacatures Laagste vacaturegraad

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016

PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 PERSBERICHT Brussel, 14 december 2016 Een al bij al zeer moeilijk jaar voor landbouwers De heeft samen met de gewestelijke overheden en deskundigen ter zake de voorlopige schattingen van de Belgische landbouweconomische

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Februari 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Maart 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt

Omgevingsanalyse. bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019. 4. Economie en arbeidsmarkt Omgevingsanalyse bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 4. Economie en arbeidsmarkt De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie