Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik toegestaan. Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 2003 tot en met /2004 = het gemiddelde over de jaren 2003 tot en met / 04 = oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2003 en eindigend in / / 04 = oogstjaar, boekjaar enz., 2001/ 02 tot en met 2003/ 04 In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenkomen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.

2 Kerncijfers Economische kerncijfers, 2001 Eenheid Totale economie Binnenlands product (BBP) Belasting en premiedruk % BBP Nationale besparingen (netto) Nationaal vorderingensaldo Verandering in financieel vermogen Inkomen Nationaal inkomen (netto) Beschikbaar nationaal inkomen (netto) Exploitatieoverschot/gemengd inkomen (netto) Bevolking Gemiddelde bevolking X Gemiddeld aantal huishoudens X Arbeidsmarkt Werkzame beroepsbevolking jaar X Werkloze beroepsbevolking jaar X Banen van werkzame personen X banen Arbeidsvolume werkzame personen X arbeidsjaren Arbeidsvolume werknemers X arbeidsjaren Binnenlands product (bruto) per arbeidsjaar euro Finale bestedingen Consumptieve bestedingen Huishoudens incl. IZWh Overheid Consumentenprijsindex % mutatie Investeringen in vaste activa (bruto) Buitenland Uitvoer van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten Uitvoeroverschot % BBP Saldo lopende transacties met het buitenland Overheid Belastingen Subsidies Sociale premies Sociale uitkeringen in geld Sociale uitkeringen in natura Sociale uitkeringen in geld en natura % BBP EMU-schuld % BBP EMU-saldo % BBP Besparingen (netto) Totaal inkomsten % BBP Totaal uitgaven % BBP Huishoudens incl. IZWh Sociale uitkeringen in geld Besparingen (netto) Beschikbaar inkomen (netto) Verandering in financieel vermogen Vennootschappen Exploitatieoverschot (netto) Besparingen (netto) Vorderingensaldo Nationale rekeningen Revisie

3 Nationale totalen TABEL M 1 De drie benaderingen van het binnenlands product, 2001 VANUIT DE PRODUCTIE Productie (basisprijzen) Intermediair verbruik (excl. aftrekbare BTW) ( ) Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) Saldo van productgebonden belastingen en subsidies Productgebonden belastingen Productgebonden subsidies ( ) Verschil toegerekende en afgedragen BTW Verbruik toegerekende bankdiensten ( ) Binnenlands product (bruto, marktprijzen) VANUIT DE INKOMENSVORMING Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Saldo van belastingen op productie en invoer en subsidies Belastingen op productie en invoer Subsidies ( ) Exploitatieoverschot/gemengd inkomen (bruto) Afschrijvingen Exploitatieoverschot/gemengd inkomen (netto) Binnenlands product (bruto, marktprijzen) VANUIT DE FINALE BESTEDINGEN Consumptieve bestedingen Investeringen in vaste activa (bruto) Veranderingen in voorraden 1) Uitvoer van goederen en diensten Invoer van goederen en diensten ( ) Binnenlands product (bruto, marktprijzen) ) Inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden. TABEL M 4 Binnenlands product en nationaal inkomen, alternatieve definities, 2001 Binnenlands product (bruto, marktprijzen) per arbeidsjaar (euro) Beloning van werknemers Saldo van belastingen op productie en invoer en subsidies Exploitatieoverschot/gemengd inkomen (bruto) Afschrijvingen ( ) Binnenlands product (netto, marktprijzen) Saldo uit het buitenland ontvangen primaire inkomens Nationaal inkomen (bruto, marktprijzen) netto, marktprijzen per inwoner (euro) Saldo uit het buitenland ontvangen inkomensoverdrachten Beschikbaar nationaal inkomen (bruto, marktprijzen) netto, marktprijzen per inwoner (euro) Centraal Bureau voor de Statistiek

4 Finale bestedingen TABEL M 12 Goederen- en dienstentotalen, 2001 Beschikbaar voor finale bestedingen Binnenlands product (bruto, marktprijzen) Invoer van goederen en diensten Goederen Diensten Totale finale bestedingen Nationale finale bestedingen Consumptieve bestedingen Overheid Huishoudens incl. IZW huishoudens Investeringen in vaste activa (bruto) Vennootschappen Overheid Huishoudens incl. IZW huishoudens Veranderingen in voorraden 1) Uitvoer van goederen en diensten Goederen Diensten ) Inclusief saldo aan- en verkopen van kostbaarheden. Nationale rekeningen Revisie

5 Toegevoegde waarde TABEL P 15 Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) naar bedrijfstakken, -klassen en sectoren, 2001 BEDRIJFSTAKKEN EN -KLASSEN Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Textiel- en lederindustrie Papierindustrie Uitgeverijen en drukkerijen Aardolie-industrie Chemische basisproductenindustrie Chemische eindproductenindustrie Rubber- en kunststofindustrie Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machine-industrie Elektrotechnische industrie Transportmiddelenindustrie Overige industrie Energie- en waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Burgerlijke en utiliteitsbouw Grond-, water- en wegenbouw Overige bouwnijverheid Handel, horeca en reparatie Autohandel en -reparatie Groothandel Detailhandel en reparatie Horeca Vervoer, opslag en communicatie Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. vervoer Post en telecommunicatie Financiële en zakelijke dienstverlening Banken Verzekeringswezen en pensioenfondsen Financiële hulpactiviteiten Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van roerende goederen Computerservicebureaus e.d Speur- en ontwikkelingswerk Juridische en economische dienstverlening Architecten- en ingenieursbureaus Reclamebureaus Uitzendbureaus e.d Zakelijke dienstverlening n.e.g Overheid Overheidsbestuur en sociale verzekering Defensie Gesubsidieerd onderwijs Zorg en overige dienstverlening Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Cultuur, sport en recreatie Particuliere huishoudens met personeel Overige dienstverlening n.e.g Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) SECTOREN Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overheid Huishoudens Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens Centraal Bureau voor de Statistiek

6 Beloning van werknemers TABEL P 9 Beloning van werknemers naar bedrijfstakken, -klassen en sectoren, 2001 BEDRIJFSTAKKEN EN -KLASSEN Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Textiel- en lederindustrie Papierindustrie Uitgeverijen en drukkerijen Aardolie-industrie Chemische basisproductenindustrie Chemische eindproductenindustrie Rubber- en kunststofindustrie Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machine-industrie Elektrotechnische industrie Transportmiddelenindustrie Overige industrie Energie- en waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Burgerlijke en utiliteitsbouw Grond-, water- en wegenbouw Overige bouwnijverheid Handel, horeca en reparatie Autohandel en -reparatie Groothandel Detailhandel en reparatie Horeca Vervoer, opslag en communicatie Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. vervoer Post en telecommunicatie Financiële en zakelijke dienstverlening Banken Verzekeringswezen en pensioenfondsen Financiële hulpactiviteiten Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van roerende goederen Computerservicebureaus e.d Speur- en ontwikkelingswerk Juridische en economische dienstverlening Architecten- en ingenieursbureaus Reclamebureaus Uitzendbureaus e.d Zakelijke dienstverlening n.e.g Overheid Overheidsbestuur en sociale verzekering Defensie Gesubsidieerd onderwijs Zorg en overige dienstverlening Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Cultuur, sport en recreatie Particuliere huishoudens met personeel Overige dienstverlening n.e.g Beloning van werknemers SECTOREN Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Overheid Huishoudens Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens Nationale rekeningen Revisie

7 Arbeidsvolume TABEL A Arbeidsvolume van werkzame personen: werknemers, in arbeidsjaren arbeidsjaren BEDRIJFSTAKKEN EN -KLASSEN Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Textiel- en lederindustrie Papierindustrie Uitgeverijen en drukkerijen Aardolie-industrie Chemische basisproductenindustrie Chemische eindproductenindustrie Rubber- en kunststofindustrie Basismetaalindustrie Metaalproductenindustrie Machine-industrie Elektrotechnische industrie Transportmiddelenindustrie Overige industrie Energie- en waterleidingbedrijven Bouwnijverheid Burgerlijke en utiliteitsbouw Grond-, water- en wegenbouw Overige bouwnijverheid Handel, horeca en reparatie Autohandel en -reparatie Groothandel Detailhandel en reparatie Horeca Vervoer, opslag en communicatie Vervoer over land Vervoer over water Vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. vervoer Post en telecommunicatie Financiële en zakelijke dienstverlening Banken Verzekeringswezen en pensioenfondsen Financiële hulpactiviteiten Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van roerende goederen Computerservicebureaus e.d Speur- en ontwikkelingswerk Juridische en economische dienstverlening Architecten- en ingenieursbureaus Reclamebureaus Uitzendbureaus e.d Zakelijke dienstverlening n.e.g Overheid Overheidsbestuur en sociale verzekering Defensie Gesubsidieerd onderwijs Zorg en overige dienstverlening Gezondheids- en welzijnszorg Milieudienstverlening Cultuur, sport en recreatie Particuliere huishoudens met personeel Overige dienstverlening n.e.g Arbeidsvolume van werkzame personen: werknemers Centraal Bureau voor de Statistiek

8 Totale economie TABEL R 0.2 Transacties van de totale economie, 2001 MIDDELEN Productie (basisprijzen) Productie van toegerekende bankdiensten Overige marktproductie Investeringen in eigen beheer Productie voor eigen consumptie Overige niet-marktproductie Saldo van productgebonden belastingen en subsidies Verschil toegerekende en afgedragen BTW Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Belastingen op productie en invoer Productgebonden Niet-productgebonden Subsidies ( ) Productgebonden Niet-productgebonden Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders Inkomen uit grond en minerale reserves Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Belastingen op vermogen Sociale premies Premies wettelijke sociale verzekering Pensioenpremies Overige particuliere sociale premies Toegerekende sociale premies Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen wettelijke sociale verzekering Uitkeringen sociale voorziening Pensioenuitkeringen Overige particuliere sociale uitkeringen Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Correctie pensioenvoorziening Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Vermogensheffingen Overige kapitaaloverdrachten Toegerekende kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN Chartaal geld Girale deposito's Spaartegoeden (in euro's) Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen Pensioenvoorzieningen Levensverzekeringsvoorzieningen Overige verzekeringstechnische voorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van schulden SALDI Binnenlands product (bruto, marktprijzen) Exploitatieoverschot (netto) Gemengd inkomen (netto) Nationaal inkomen (netto) Beschikbaar nationaal inkomen (netto) Nationale besparingen (netto) Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo Statistisch verschil Verandering in financieel vermogen Nationale rekeningen Revisie

9 Totale economie BESTEDINGEN Intermediair verbruik Verbruik toegerekende bankdiensten Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Belastingen op productie en invoer Productgebonden Niet-productgebonden Subsidies ( ) Productgebonden Niet-productgebonden Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders Inkomen uit grond en minerale reserves Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Belastingen op vermogen Sociale premies Premies wettelijke sociale verzekering Pensioenpremies Overige particuliere sociale premies Toegerekende sociale premies Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen wettelijke sociale verzekering Uitkeringen sociale voorziening Pensioenuitkeringen Overige particuliere sociale uitkeringen Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Consumptieve bestedingen Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Vermogensheffingen Overige kapitaaloverdrachten Toegerekende kapitaaloverdrachten Investeringen (bruto) Investeringen in vaste activa (bruto) Afschrijvingen Investeringen in vaste activa (netto) Veranderingen in voorraden Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa 0 Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten Chartaal geld Girale deposito's Spaartegoeden (in euro's) Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen Pensioenvoorzieningen Levensverzekeringsvoorzieningen Overige verzekeringstechnische voorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van vorderingen KERNCIJFERS Bruto binnenlands product (% volumemutaties) Idem per inwoner (euro) Arbeidsvolume werkzame personen (1000 arbeidsjaren) Belastingen en premies wettelijke sociale verzekering (% BBP) Consumptieve bestedingen (% BBP) Idem (% volumemutaties) Investeringen (% BBP) Idem (% volumemutaties) Gemiddelde bevolking (x 1000) Centraal Bureau voor de Statistiek

10 Niet-financiële vennootschappen TABEL R 1 Transacties van de sector niet-financiële vennootschappen, 2001 MIDDELEN Productie (basisprijzen) Marktproductie Investeringen in eigen beheer Verschil toegerekende en afgedragen BTW Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit grond en minerale reserves Sociale premies Toegerekende sociale premies Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van schulden SALDI Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) Exploitatieoverschot (netto) Primair inkomen (netto) Beschikbaar inkomen (netto) Besparingen (netto) Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo Statistisch verschil Verandering in financieel vermogen Nationale rekeningen Revisie

11 Niet-financiële vennootschappen BESTEDINGEN Intermediair verbruik Niet-productgebonden belastingen op productie Niet-productgebonden subsidies ( ) Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit grond en minerale reserves Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Overige inkomensoverdrachten n.e.g Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Investeringen (bruto) Investeringen in vaste activa (bruto) Afschrijvingen Investeringen in vaste activa (netto) Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden) Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN Chartaal geld Girale deposito's Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Overige verzekeringstechnische voorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van vorderingen KERNCIJFERS Toegevoegde waarde (% BBP) Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Beloning van werknemers (% toegevoegde waarde) Inkomen uit bedrijfsuitoefening () Investeringen (% BBP) Centraal Bureau voor de Statistiek

12 Financiële instellingen TABEL R 2 Transacties van de sector financiële instellingen, 2001 MIDDELEN Productie (basisprijzen) Productie van toegerekende bankdiensten Overige marktproductie Investeringen in eigen beheer Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit grond en minerale reserves Correctie toegerekende bankdiensten Sociale premies Pensioenpremies Overige particuliere sociale premies Toegerekende sociale premies Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Correctie pensioenvoorziening Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen 0 Overige kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN Chartaal geld Girale deposito's Spaartegoeden (in euro's) Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen Pensioenvoorzieningen Levensverzekeringsvoorzieningen Overige verzekeringstechnische voorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van schulden SALDI Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) Exploitatieoverschot (netto) Primair inkomen (netto) Beschikbaar inkomen (netto) Besparingen (netto) Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo (=verandering in financieel vermogen) Nationale rekeningen Revisie

13 Financiële instellingen BESTEDINGEN Intermediair verbruik Niet-productgebonden belastingen op productie Niet-productgebonden subsidies ( ) Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders Inkomen uit grond en minerale reserves Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Sociale uitkeringen (in geld) Pensioenuitkeringen Overige particuliere sociale uitkeringen Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Kapitaaloverdrachten Overige kapitaaloverdrachten 0 Toegerekende kapitaaloverdrachten Investeringen (bruto) Investeringen in vaste activa (bruto) Afschrijvingen Investeringen in vaste activa (netto) Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden) Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten Chartaal geld Girale deposito's Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Overige verzekeringstechnische voorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van vorderingen KERNCIJFERS Toegevoegde waarde (% BBP) Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Beloning van werknemers (% toegevoegde waarde) Ontvangen inkomen uit vermogen (% totale vorderingen) Betaald inkomen uit vermogen (% totale schulden) Centraal Bureau voor de Statistiek

14 Overheid TABEL R 3.0 Transacties van de sector overheid (niet geconsolideerd), 2001 MIDDELEN Productie (basisprijzen) Marktproductie Investeringen in eigen beheer Overige niet-marktproductie Belastingen op productie en invoer Productgebonden Niet-productgebonden Subsidies ( ) Productgebonden Niet-productgebonden Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Inkomen uit grond en minerale reserves Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Belastingen op vermogen Sociale premies Premies wettelijke sociale verzekering Toegerekende sociale premies Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Vermogensheffingen Overige kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN Chartaal geld Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van schulden SALDI Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) Exploitatieoverschot (netto) 0 Primair inkomen (netto) Beschikbaar inkomen (netto) Besparingen (netto) Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo (=verandering in financieel vermogen) Nationale rekeningen Revisie

15 Overheid BESTEDINGEN Intermediair verbruik Niet-productgebonden belastingen op productie Niet-productgebonden subsidies ( ) Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Inkomen uit grond en minerale reserves Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen wettelijke sociale verzekering Uitkeringen sociale voorziening Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Overige inkomensoverdrachten n.e.g Consumptieve bestedingen Collectieve consumptie Individuele consumptie Sociale overdrachten van individuele niet-marktproducten Uitkeringen wettelijke sociale verzekering in natura via marktproducenten Uitkeringen sociale voorziening in natura via marktproducenten Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Investeringen (bruto) Investeringen in vaste activa (bruto) Afschrijvingen Investeringen in vaste activa (netto) Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden) Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN Chartaal geld Girale deposito's Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van vorderingen KERNCIJFERS Toegevoegde waarde (% BBP) Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Belastingen en premies wettelijke sociale verzekering (% BBP) Sociale uitkeringen in geld en natura (% BBP) 1) Consumptieve bestedingen (% BBP) Consumptieve bestedingen (% volumemutaties) Collectieve consumptie (% BBP) Individuele consumptie (% BBP) Investeringen (% BBP) Vorderingensaldo (% BBP) EMU-schuld (% BBP) EMU-saldo (% BBP) ) Exclusief uitkeringen rechtstreeks door werkgevers. 15 Centraal Bureau voor de Statistiek

16 Huishoudens TABEL R 4 Transacties van de sector huishoudens, 2001 MIDDELEN Productie (basisprijzen) Marktproductie Investeringen in eigen beheer Productie voor eigen consumptie Verschil toegerekende en afgedragen BTW Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders Inkomen uit grond en minerale reserves Sociale premies Toegerekende sociale premies Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen wettelijke sociale verzekering Uitkeringen sociale voorziening Pensioenuitkeringen Overige particuliere sociale uitkeringen Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Correctie pensioenvoorziening Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Toegerekende kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN 1) Kortlopende leningen Langlopende leningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van schulden SALDI Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) Gemengd inkomen (netto) Primair inkomen (netto) Beschikbaar inkomen (netto) Alternatief beschikbaar inkomen (netto) Besparingen (netto) Besparingen (netto) en saldo kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo Vorderingensaldo 1) Statistisch verschil 1) Verandering in financieel vermogen 1) Nationale rekeningen Revisie

17 Huishoudens BESTEDINGEN Intermediair verbruik Niet-productgebonden belastingen op productie Niet-productgebonden subsidies ( ) Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Inkomen uit grond en minerale reserves Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen Belastingen op vermogen Sociale premies Premies wettelijke sociale verzekering Pensioenpremies Overige particuliere sociale premies Toegerekende sociale premies Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Overige inkomensoverdrachten n.e.g Consumptieve bestedingen Kapitaaloverdrachten Vermogensheffingen Overige kapitaaloverdrachten Investeringen (bruto) Investeringen in vaste activa (bruto) Afschrijvingen Investeringen in vaste activa (netto) Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden) Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN 1) Chartaal geld Girale deposito's Spaartegoeden (in euro's) Overige deposito's Kortlopende waardepapieren 0 Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen Pensioenvoorzieningen Levensverzekeringsvoorzieningen Overige verzekeringstechnische voorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van vorderingen KERNCIJFERS Toegevoegde waarde (% BBP) Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Arbeidsvolume zelfstandigen (1000 arbeidsjaren) Beloning van werknemers (% toegevoegde waarde) Consumptieve bestedingen (% BBP) Consumptieve bestedingen incl. IZWh (% volumemutaties) Consumptieve bestedingen (% beschikbaar inkomen) Consumptieve bestedingen per inwoner (euro) Werkelijke individuele consumptie () Werkelijke individuele consumptie (% BBP) Werkelijke individuele consumptie (% volumemutaties) Idem (% alternatief beschikbaar inkomen) Werkelijke individuele consumptie per inwoner (euro) Investeringen (% BBP) Gemiddeld aantal huishoudens (x 1000) Gemiddelde bevolking (x 1000) ) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens 17 Centraal Bureau voor de Statistiek

18 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens TABEL R 5 Transacties van de sector instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens, 2001 MIDDELEN Productie (basisprijzen) Marktproductie Investeringen in eigen beheer Overige niet-marktproductie Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Sociale premies Toegerekende sociale premies Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN Financiële rekening gecombineerd met sector huishoudens (zie tabel R 4) SALDI Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) Exploitatieoverschot (netto) 0 Primair inkomen (netto) Beschikbaar inkomen (netto) Besparingen (netto) Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo Nationale rekeningen Revisie

19 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens BESTEDINGEN Intermediair verbruik Niet-productgebonden belastingen op productie Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen rechtstreeks door werkgevers Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Overige inkomensoverdrachten n.e.g Consumptieve bestedingen Sociale overdrachten van individuele niet-marktproducten Investeringen (bruto) Investeringen in vaste activa (bruto) Afschrijvingen Investeringen in vaste activa (netto) Veranderingen in voorraden (incl. kostbaarheden) 0 Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde niet-financiële activa Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN Financiële rekening gecombineerd met sector huishoudens (zie tabel R 4) KERNCIJFERS Toegevoegde waarde (% BBP) Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Centraal Bureau voor de Statistiek

20 Buitenland TABEL R 6 Transacties van het buitenland met Nederland, 2001 MIDDELEN Invoer van goederen en diensten Goederen Diensten Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Belastingen op productie en invoer Productgebonden Niet-productgebonden Subsidies ( ) Productgebonden Niet-productgebonden Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen (dividendbelasting) Sociale premies Premies wettelijke sociale verzekering Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen wettelijke sociale verzekering Pensioenuitkeringen Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Correctie pensioenvoorziening Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Totaal middelen VERANDERING VAN SCHULDEN Monetair goud en bijzondere trekkingsrechten Chartaal geld Girale deposito's Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen Levensverzekeringsvoorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van schulden SALDI Saldo lopende transacties van het buitenland met Nederland Saldo van netto besparingen en kapitaaloverdrachten Vorderingensaldo Statistisch verschil Verandering in financieel vermogen Nationale rekeningen Revisie

21 Buitenland BESTEDINGEN Uitvoer van goederen en diensten Goederen Diensten Beloning van werknemers Lonen Sociale premies t.l.v. werkgevers Inkomen uit vermogen Rente Dividenden Inkomen onttrokken aan quasi-vennootschappen Ingehouden winsten op directe buitenlandse investeringen Inkomen uit vermogen toegerekend aan polishouders Belastingen op inkomen en vermogen Belastingen op inkomen (dividendbelasting) Sociale premies Premies wettelijke sociale verzekering Pensioenpremies Sociale uitkeringen (in geld) Uitkeringen wettelijke sociale verzekering Overige inkomensoverdrachten Schadeverzekeringspremies Schadeverzekeringsuitkeringen Overige inkomensoverdrachten n.e.g Kapitaaloverdrachten Investeringsbijdragen Overige kapitaaloverdrachten Totaal bestedingen VERANDERING VAN VORDERINGEN Chartaal geld 0 Girale deposito's Spaartegoeden (in euro's) 0 Overige deposito's Kortlopende waardepapieren Obligaties Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Pensioen- en levensverzekeringsvoorzieningen Pensioenvoorzieningen Levensverzekeringsvoorzieningen Handelskredieten en transitorische posten Verandering van vorderingen KERNCIJFERS Invoer van goederen en diensten (% totale middelen) Idem (% volumemutaties) Uitvoer van goederen en diensten (% totale bestedingen) Idem (% volumemutaties) Uitvoeroverschot (% BBP) Saldo lopende transacties van Nederland (% BBP) Ruilvoetwinst () Centraal Bureau voor de Statistiek

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag.

statistisch bulletin centraal bureau voor de statistiek Inhoud Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Overige gegevens pag. centraal bureau voor de statistiek Voorburg: Prinses Beatrixlaan 428 Heerlen: Kloosterweg 1 2273 XZ Voorburg 6412 CN Heerlen Tel. (070) 337 38 00 Tel. (045) 570 60 00 Fax (070) 387 74 29 Fax (045) 572

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2014

Nationale rekeningen 2014 Nationale rekeningen 2014 å Nationale rekeningen 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Erratum Nationale rekeningen 2010

Erratum Nationale rekeningen 2010 29-09-2011 Erratum Nationale rekeningen 2010 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er enkele onjuistheden geconstateerd. In onderstaand overzicht worden deze vermeld.

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2015

Nationale rekeningen 2015 Nationale rekeningen 2015 Nationale rekeningen 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim *

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 1999 Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 276/32 Publicatieblad van de Europese Unie 17.10.2008 II (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) RICHTSNOEREN EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.12.2005 COM(2005) 653 definitief 2005/0253 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Lijst van gebruikte begrippen

Lijst van gebruikte begrippen Lijst van gebruikte begrippen Afschrijvingen De waardevermindering van machines, gebouwen, vervoermiddelen, software en andere duurzame productiemiddelen door normale technische slijtage en economische

Nadere informatie

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Inleiding Het bruto binnenlands product (BBP) van een land of regio is de som van

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inkomen huishoudens gecorrigeerd voor inflatie licht gedaald. Meer inkomen uit vermogen en pensioen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-074 13 juli 2006 9.30 uur Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde

Nadere informatie

E-commerce in de industrie 1

E-commerce in de industrie 1 E-commerce in de industrie 1 Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg 2 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere

Nadere informatie

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 augustus Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 augustus 2008 Statistisch Bulletin 08 33 no. Jaargang 64 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2007 2008 = 2007 tot en

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel . De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel Achtergronddocument bij: SAFFIER II (CPB-document 217) 7 januari 2011 Henk Kranendonk 2 1 Inleiding De gps-matrix

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014

Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inkomsten en uitgaven van de landsoverheid Curaçao in 2014 Inleiding Joyce Mahabali De inkomsten van de overheid zijn de gelden die de overheid binnenkrijgt, overheidsuitgaven zijn de gelden die de overheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN 2001 - Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2002

Nationale rekeningen 2002 Nationale rekeningen 2002 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2003 Voorbericht De Nationale rekeningen vormen de officiële overzichtsstatistiek van de nationale economie. Deze statistiek

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

De vergrijzing komt, de VUT gaat

De vergrijzing komt, de VUT gaat 0n08 08 De vergrijzing komt, de VUT gaat John Gebraad en Feny Pfaff Publicatiedatum CBS-website 28 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Uitkomsten. Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008. Voorburg/Heerlen

Uitkomsten. Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008. Voorburg/Heerlen 0t07 07 Uitkomsten kwartaalsectorrekeningen, torrekeningen, 2007 Publicatiedatum CBS-website: 28 april 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2012 Eerste kwartaal 2012 Eerste raming, 29-6-2012: -4,4% Tweede raming, 29-3-2013: -4,4% Eerste raming, 29-6-2012: 66,8% Tweede raming, 29-3-2013: 66,5% De schuld

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

VUT-fondsen op weg naar het einde

VUT-fondsen op weg naar het einde Webartikel 2014 VUT-fondsen op weg naar het einde Drs. J.L. Gebraad mw. T.R. Pfaff 05-03-2013 gepubliceerd op cbs.nl CBS VUT-fondsen op weg naar het einde 3 Inhoud 1. Minder VUT-fondsen in 2012 5 2. Kortlopende

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

VUT-fondsen kalven af

VUT-fondsen kalven af 132 VUT-fondsen kalven af Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Paff Publicatiedatum CBS-website: 03-07-2013 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer

Nadere informatie

Einde in zicht voor de VUT

Einde in zicht voor de VUT Einde in zicht voor de VUT 11 0 Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 1 september 2011 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** =

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2012

Nationale rekeningen 2012 Nationale rekeningen 2012 Nationale rekeningen 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen eerste kwartaal 20080i

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen eerste kwartaal 20080i 07 Uitkomsten kwartaal aal sectorrekeningen eerste kwartaal 20080i 08 Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2008 Voorburg/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 1,1 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-032 15 mei 2012 9.30 uur Economie 1,1 procent gekrompen In eerste kwartaal 1,1 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Investeringen 4,2 procent lager Consumptie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2011

Nationale rekeningen 2011 Nationale rekeningen 2011 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2012 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 73 2017 09 14 september 2017 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten (08) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Macro-economisch scorebord 2015K4

Macro-economisch scorebord 2015K4 Macro-economisch scorebord 2015K4 Saldo lopende rekening als % bbp Netto extern vermogen als % bbp Reële effectieve wisselkoers (36 handelspartners) 3-jaars voortschrijdend gemiddelde 3-jaars mutatie in

Nadere informatie

RICHTSNOEREN. RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën.

RICHTSNOEREN. RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën. L 2/12 Publicatieblad van de Europese Unie 7.1.2014 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 25 juli 2013 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (herschikking) (ECB/2013/23)

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004

Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 29 september 2005 Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004 Drs. F. Arkesteijn Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2005.

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2010

Nationale rekeningen 2010 Nationale rekeningen 2010 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2011 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Uitkomsten. derde kwartaal aal Hans Wouters. Publicatiedatum CBS-website: 16 januari Den Haag/Heerlen

Uitkomsten. derde kwartaal aal Hans Wouters. Publicatiedatum CBS-website: 16 januari Den Haag/Heerlen t8 8 Uitkomsten kwartaalsectorrekeningentorrekeningen derde kwartaal aal 28 Hans Wouters Publicatiedatum CBS-website: 16 januari 29 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 789 definitief 2003/0296 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de opstelling van niet-financiële

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Historische reeksen Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Historische reeksen Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Historische reeksen 1970-1994 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De historische

Nadere informatie

Werkloosheid Beschikbaar inkomen. toegenomen. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie

Werkloosheid Beschikbaar inkomen. toegenomen. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie Sociaal Economische Trends 213 De Nederlandse economie Werkloosheid 24-211 Beschikbaar inkomen Stromen huishoudens duren sinds 212 Werkloosheidsduren op basis van de Enquête toegenomen beroepsbevolking

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff

VUT wordt vervangen door langer werken. Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff 109 VUT wordt vervangen door langer werken Drs. J.L. Gebraad en mw. T.R. Pfaff Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2010 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt

Werkgelegenheid en arbeidsmarkt Werkgelegenheid en arbeidsmarkt 1987 21 A.W.F. Corpeleijn In de periode 1987 21 is het arbeidsvolume met ruim een kwart toegenomen; dat was een groei van gemiddeld 1,8 procent per jaar. Vooral in de zakelijke

Nadere informatie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie 7 Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Toelichtingen 1. Nationale rekeningen in hoofdlijnen

Toelichtingen 1. Nationale rekeningen in hoofdlijnen Toelichtingen 1. Nationale rekeningen in hoofdlijnen 1.1 Inleiding Het systeem van nationale rekeningen geeft een kwantitatieve beschrijving van het economische proces binnen een land en de economische

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-265 23 november 2000 9.30 uur Economische groei in de eerste negen maanden 4,1% De volumegroei van het bruto binnenlands product (BBP) komt in het derde

Nadere informatie

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 6 oktober 2006 Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005 Drs. F. Arkesteijn Centraal Bureau voor de Statistiek,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-077 14 november 2008 9.30 uur Economische groei derde kwartaal 2008 vertraagt tot 1,8 procent Bijna een halvering in vergelijking met eerste halfjaar

Nadere informatie

Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld 2006 2007 2008 2009

Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld 2006 2007 2008 2009 Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 0.8 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0

Nadere informatie

Industriële innovatie, deel I: Ontwikkelingen tot en met

Industriële innovatie, deel I: Ontwikkelingen tot en met Industriële innovatie, deel I: Ontwikkelingen tot en met 1999 1 Gerhard Meinen 2 Hoeveel geld geven bedrijven in de industrie uit aan onderzoek en ontwikkeling? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot dat van

Nadere informatie

Revisie regionale gegevens

Revisie regionale gegevens M&O.015 Revisie regionale gegevens 1987-1994 Peter Arts De weergegeven opvattingen zijn die van de auteur en komen niet noodzakelijk overeen met die van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Nederlands spaaroverschot

Nederlands spaaroverschot Sociaal Economische Trends 213 De Nederlandse economie Werkloosheid 24-211 Nederlands spaaroverschot Stromen neemt en duren af Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking 217 3 Wendy Smits

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit in 2000 met 3,9% Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Economie groeit in 2000 met 3,9% Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-035 15 februari 2001 9.30 uur Economie groeit in 2000 met 3,9% De Nederlandse economie heeft ook in 2000 een goed jaar doorgemaakt. De volumegroei van

Nadere informatie

documentatienota CRB 2016-0513 van de particulieren

documentatienota CRB 2016-0513 van de particulieren documentatienota CRB 2016-0513 Ontwikkeling van de koopkracht van de particulieren CRB 2016-0513 ED/BC/LVN 03.02.2016 Ontwikkeling van de koopkracht van de particulieren Contactpersoon : Bastien.castiaux@ccecrb.fgov.be

Nadere informatie

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed

Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 18 januari 25 Institutionele beleggers verwachten meer te beleggen in vastgoed Drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012

Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 2012 11 Beleggingen institutionele beleggers stijgen naar 1,7 biljoen euro halverwege 212 J.L. Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 16-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland

2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 2009 uitzonderlijk slecht economisch jaar voor Nederland 02 Krimp mondiale economie in 2009 Aziatische landen als eerste uit het dal Economie eurozone krimpt nog sterker dan wereldeconomie Krimp in 2009

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2017-II Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2017-II Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees

Nadere informatie

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur

De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur 08 De Conjunctuurklok; 0t patronen in de Nederlandse e conjunctuur Floris van Ruth Publicatiedatum CBS-website: 4 december 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003

Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie Macro-economische statistieken en publicaties 2 november 2004 Vorderingentekort Rijk fors toegenomen in 2003 Drs. F. Arkesteijn In 2003 daalden de inkomsten van

Nadere informatie

Kerncijfers KvK Midden-Nederland

Kerncijfers KvK Midden-Nederland Kerncijfers KvK Midden-Nederland 12 1 Nicole Braams, Kai Gidding, Noortje Pouwels-Urlings, Ralph Wijnen Publicatiedatum CBS-website: 16-01-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken

Nadere informatie

NAM-multiplicatoren: handleiding

NAM-multiplicatoren: handleiding Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten NAM-multiplicatoren: handleiding De multiplicatoren die hier voorgesteld worden, zijn afgeleid van een model gebaseerd op een National Accounting

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

kennis en economie 2013 statistische bijlage

kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage ICT, kennis en economie 2013 statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal bij de publicatie ICT, kennis en economie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 37 15 september 2016 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens (32) 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

De productiviteitsparadox in Nederland in de jaren negentig

De productiviteitsparadox in Nederland in de jaren negentig In: Economisch Statistische Berichten, 1 december, p. 974-976 De productiviteitsparadox in Nederland in de jaren negentig De vertraging van de Nederlandse productiviteitsgroei in de jaren negentig kan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Werkzaam als zzp er. huishoudensprognose

Werkzaam als zzp er. huishoudensprognose Statistische trends Regionale Werkzaam als zzp er bevolkings- en als werknemer en huishoudensprognose 2016 2040 Analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid In samenwerking met Planbureau voor de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 159/48 Publicatieblad van de Europese Unie 20.6.2007 RICHTSNOEREN EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 31 mei 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/15 betreffende

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie