NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal. Kwartaalaggregaten. Instituut voor de Nationale Rekeningen"

Transcriptie

1 NATIONALE REKENINGEN Eerste kwartaal Kwartaalaggregaten Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel

2 Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het nieuw Europees Stelsel van Economische Rekeningen (ESR 1995). De kwartaalrekeningen worden gepubliceerd in de loop van de vierde maand na het einde van het beschouwde kwartaal (april, juli, oktober, januari). Deze publicatie omvat de belangrijkste aggregaten van de nationale economie voor het eerste kwartaal van het jaar 2001 en de zeven voorgaande kwartalen. Ze bestaat uit drie hoofdstukken: het eerste geeft een korte synthese van de resultaten; het tweede bevat de gedetailleerde resultaten, gecorrigeerd voor seizoenschommelingen (verdeling van het bruto binnenlands product volgens de invalshoeken toegevoegde waarde, uitgaven en inkomen; besparingen en vorderingensaldo van de nationale economie; werkzame personen en beloning van werknemers); het laatste hoofdstuk is gewijd aan de ontwikkeling t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar. De rekeningen zijn opgesteld op basis van de op 4 juli 2001 beschikbare gegevens. Bestelinformatie Voor bestelling van en informatie over abonnementen en kortingen: Nationale Bank van België, dienst Documentatie -- Publicaties, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. Telefoon : 02 / Fax : 02 / E--mail : Voor meer informatie Wie meer informatie wenst over de inhoud, de methodologie, de berekeningswijze en de bronnen kan terecht bij de dienst Financiële en economische statistieken van de Nationale Bank van België. Telefoon: 02 / Fax : 02 / E--mail : Verantwoordelijke uitgever J.-J.Vanhaelen, Chef van het departement Algemene statistiek, Nationale Bank van België. Instituut voor de Nationale Rekeningen / Nationale Bank van België, Brussel Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik is toegestaan. ISSN X

3 INHOUDSTAFEL Deel I - Synthese 5 Deel II - Ramingen van de kwartaalaggregaten 9 1. Oorsprong van het binnenlands product: bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak Ramingen tegen werkelijke prijzen Ramingen tegen prijzen van Besteding van het binnenlands product: belangrijkste bestedingscategorieën Ramingen tegen werkelijke prijzen Ramingen tegen prijzen van Verdeling van het binnenlands product: belangrijkste inkomenscategorieën - ramingen tegen werkelijke prijzen Beschikbaar inkomen, besparingen en vorderingenoverschot of -tekort - ramingen tegen werkelijke prijzen Werkzame personen en beloning van werknemers Nationale werkgelegenheid: aantal zelfstandingen en werknemers Binnenlandse werkgelegenheid: verdeling van de werkzame personen per bedrijfstak Verdeling van de beloning van werknemers per bedrijfstak 15 Deel III - Ontwikkeling van de kwartaalaggregaten Oorsprong van het binnenlands product: bruto toegevoegde waarde per bedrijfstak Besteding van het binnenlands product: belangrijkste bestedingscategorieën 19 Nationale rekeningen -- ESR1995 Kwartaalaggregaten (2001--I) 3

4 Conventionele tekens n.b. niet beschikbaar p.m. pro memorie v voorlopig 0 nul of kleiner dan de helft van de gebruikte eenheid 4 Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I)

5 Deel I - Synthese

6 SLEUTELGEGEVENS OVER DE ONTWIKKELING VAN DE KWARTAALAGGREGATEN Het sinds het tweede kwartaal van 2000 opgetekende conjunctuurverloop, gekenmerkt door een geleidelijke vertraging van de economische groei, zette zich in het begin van 2001 door. De activiteitsgroei is inderdaad in het eerste kwartaal van dit jaar verzwakt en ligt weer dicht bij het trendmatige groeitempo. Ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar, bedroeg de groei van het bruto binnenlands product (bbp) naar volume 2,4 pct., tegen 3,1 pct. tijdens het laatste kwartaal van Ten opzichte van het voorgaande kwartaal, uiten die resultaten zich ook in een vertraging van de groei, die 0,5 pct. bedroeg, terwijl die in het vierde kwartaal van ,2 pct. beliep. Die verzwakking van de activiteitsgroei naar volume doet zich zowel in de industrie (1,5 pct. ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar, tegen 2,0 pct. in het voorgaande kwartaal) als in de bouwsector (1,4 pct. tegen 3,4 pct.) en de diensten (2,9 pct. tegen 3,6 pct.) voor. In het eerste kwartaal van het jaar werd de groei vooral geschraagd door de binnenlandse vraag, inzonderheid door de gezinsconsumptie en door de bedrijfsinvesteringen. Hoewel de groei van de consumptieve bestedingen van de gezinnen naar volume licht vertraagde ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar (2,1 pct. tegen 2,3 pct.), overschrijdt het peil ervan nog duidelijk dat van het vierde kwartaal van 2000 (1,3 pct.). De bedrijven hebben hun brutovorming van vast kapitaal ten belope van 8,7 pct. opgevoerd ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar. In het verlengde van de beweging die werd ingezet sinds het tweede kwartaal van 2000, is de groei van de uitvoer (0,5 pct. in plaats van 4,4 pct. in het vorig kwartaal) en invoer van goederen en diensten (0,3 pct. in plaats van 4,5 pct.) opnieuw gekrompen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van het voorgaande jaar. Bbp en conjunctuurverloop Kw artaalrekeningen, veranderingspercentage van het bbp tegen vaste prijzen t.o.v het overeenstemmende kw artaal van het voorgaande jaar (linkerschaal) Synthetische conjunctuurcurve van de NBB, afgevlakte gegevens (rechterschaal) -30 idem, bruto seizoengezuiverde gegevens (rechterschaal) 6 Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I)

7 ONTWIKKELING VAN DE KWARTAALAGGREGATEN Tegen prijzen van 1995, veranderingspercentages t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, bruto kwartaalgegevens Bruto binnenlands product 2,7 4,0 1,2 3,5 5,1 5,4 4,6 3,2 3,1 2,4 Toegevoegde waarde van de industrie 1,9 3,7 0,7 2,5 4,9 6,4 4,1 2,2 2,0 1,5 Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid 3,8 5,1 0,5 5,2 10,8 9,5 5,2 2,9 3,4 1,4 Toegevoegde waarde van de diensten 2,3 4,1 0,6 3,2 4,3 4,6 4,7 3,5 3,6 2,9 Consumptieve bestedingen van de particulieren 1,9 3,1 1,4 2,1 2,5 3,7 3,7 2,5 2,3 2,1 Consumptieve bestedingen van de overheid 3,4 2,0 3,6 3,8 3,1 2,8 2,3 1,6 1,4 1,2 Investeringen van de ondernemingen 4,8 4,6 7,3 4,3 0,2 1,1 3,6 3,5 8,9 8,7 Investeringen in woongebouwen 0,1 2,8 1,0-0,7-0,9 0,8 2,2 4,1 4,4 3,2 Overheidsinvesteringen 19,8 7,6 18,4 19,6 25,7 17,6 11,7 3,0-0,8-1,8 Totaal bruto-investeringen in vaste activa 4,8 4,5 6,6 4,3 1,5 2,5 3,9 3,6 7,2 6,2 Voorraadveranderingen 1-0,7 0,3-1,1-0,2 0,7 1,0 0,6-0,3-0,3-0,3 Uitvoer van goederen en diensten 5,2 11,8-0,7 7,8 13,8 18,5 15,6 9,7 4,4 0,5 Invoer van goederen en diensten 4,5 11,4 0,1 6,8 11,6 17,9 15,5 8,7 4,5 0,3 Netto-uitvoer van goederen en diensten 1 0,7 0,8-0,5 0,9 2,1 1,2 0,6 1,0 0,2 0,1 1 Bijdrage tot de jaarlijkse verandering van het bbp. Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I) 7

8 Tegen prijzen van 1995, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande kwartaal, seizoengezuiverde kwartaalgegevens Bruto binnenlands product 2,7 4,0 1,0 1,8 1,4 1,1 0,2 0,6 1,2 0,5 Toegevoegde waarde van de industrie 1,9 3,7 1,4 1,8 1,5 1,5-0,9 0,0 1,6 0,9 Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid 3,8 5,1 1,8 2,4 3,0 2,0-2,2 0,1 3,0 0,6 Toegevoegde waarde van de diensten 2,3 4,1 0,7 1,8 1,2 0,9 0,7 0,8 1,0 0,4 Consumptieve bestedingen van de particulieren 1,9 3,1 0,1 1,2 0,9 1,5 0,1 0,1 0,7 1,3 Consumptieve bestedingen van de overheid 3,4 2,0 0,8 0,8 0,3 0,8 0,3 0,1 0,2 0,6 Investeringen van de ondernemingen 4,8 4,6 1,3 0,9-4,9 4,0 3,8 0,9 1,5 2,3 Investeringen in woongebouwen 0,1 2,8-0,1-0,5 0,1 1,3 1,3 1,4 0,4 0,1 Overheidsinvesteringen 19,8 7,6 5,0 6,2 3,5 1,9-0,2-2,1 0,3 0,3 Totaal bruto-investeringen in vaste activa 4,8 4,5 1,3 1,0-3,0 3,2 2,8 0,7 1,1 1,7 Voorraadveranderingen 1-0,7 0,3 0,5 0,5-0,1 0,4-0,2-0,6 0,2 0,3 Uitvoer van goederen en diensten 5,2 11,8 0,8 6,4 5,6 4,6-1,6 0,9 0,5 0,7 Invoer van goederen en diensten 4,5 11,4 0,8 6,3 3,7 6,2-1,3-0,3 0,1 2,0 Netto-uitvoer van goederen en diensten 1 0,7 0,8 0,1 0,3 1,6-0,9-0,4 0,9 0,4-0,9 1 Bijdrage tot de kwartaalverandering van het bbp. 8 Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I)

9 Deel II - Ramingen van de kwartaalaggregaten

10

11 1 OORSPRONG VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE PER BEDRIJFSTAK 1.1 RAMINGEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN (ramingen tegen basisprijzen, miljarden franken) Landbouw, jacht, bosbouw en visserij A+B Nijverheid C+D+E Bouwnijverheid F Diensten Handel, vervoer en verkeer G+H+I Financiële diensten, immobiliën, huur en diensten aan bedrijven J+K Overheid en onderwijs L+M Andere diensten N+O+P Andere componenten Bruto binnenlands product tegen marktprijzen Productgebonden belastingen min subsidies en indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI). 1.2 RAMINGEN TEGEN PRIJZEN VAN 1995 (ramingen tegen basisprijzen, miljarden franken) Nace Bel-sectie Nace Bel-sectie Landbouw, jacht, bosbouw en visserij A+B Nijverheid C+D+E Bouwnijverheid F Diensten Handel, vervoer en verkeer G+H+I Financiële diensten, immobiliën, huur en diensten aan bedrijven J+K Overheid en onderwijs L+M Andere diensten N+O+P Andere componenten Bruto binnenlands product tegen marktprijzen Productgebonden belastingen min subsidies en indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI). Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I) 11

12 2 BESTEDING VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEËN 2.1 RAMINGEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN (miljarden franken) Consumptieve particuliere bestedingen Consumptieve bestedingen van de overheid Bruto binnenlandse kapitaalvorming Bruto kapitaalvorming Bruto-investeringen van de ondernemingen, zelfstandigen en IZW s Bruto-investeringen in woongebouwen Bruto-investeringen van de overheid Veranderingen in voorraden Netto-uitvoer van goederen en diensten (uitvoer - invoer) Totale uitvoer Totale invoer Bruto binnenlands product tegen marktprijzen Consumptieve bestedingen van de huishoudens en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW s). 2 Renovatiewerken, registratierechten en kosten van notariële acten inbegrepen. 2.2 RAMINGEN TEGEN PRIJZEN VAN 1995 (miljarden franken) Consumptieve particuliere bestedingen Consumptieve bestedingen van de overheid Bruto binnenlandse kapitaalvorming Bruto kapitaalvorming Bruto-investeringen van de ondernemingen, zelfstandigen en IZW s Bruto-investeringen in woongebouwen Bruto-investeringen van de overheid Veranderingen in voorraden Netto-uitvoer van goederen en diensten (uitvoer - invoer) Totale uitvoer Totaal invoer Bruto binnenlands product tegen marktprijzen Consumptieve bestedingen van de huishoudens en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW s). 2 Renovatiewerken, registratierechten en kosten van notariële acten inbegrepen. 12 Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I)

13 3 VERDELING VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BELANGRIJKSTE INKOMENSCATEGORIEËN, RAMINGEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN (miljarden franken) Beloning van werknemers Lonen Sociale premies Bruto exploitatieoverschot en bruto gemengd inkomen Netto belastingen op productie en invoer Bruto binnenlands inkomen tegen marktprijzen Met inbegrip van het verbruik van vaste activa (afschrijvingen). Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I) 13

14 4 BESCHIKBAAR INKOMEN, BESPARINGEN EN VORDERINGENOVERSCHOT OF -TEKORT: RAMINGEN TEGEN WERKELIJKE PRIJZEN (miljarden franken) Bruto binnenlands inkomen tegen marktprijzen Saldo van de primaire inkomens van/naar het buitenland Bruto nationaal inkomen Verbruik van vaste activa Netto nationaal inkomen Saldo van de inkomensoverdrachten van/naar het buitenland Netto nationaal beschikbaar inkomen Nationale consumptie Netto nationale besparingen Investeringen in vaste activa Veranderingen in voorraden Saldo van de kapitaaltransacties met het buitenland Vorderingenoverschot (+) of -tekort (-) van de totale economie Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I)

15 5 WERKZAME PERSONEN EN BELONING VAN WERKNEMERS 5.1 NATIONALE WERKGELEGENHEID: AANTAL ZELFSTANDIGEN EN WERKNEMERS (duizenden personen) Werkzame personen Zelfstandigen Werknemers BINNENLANDSE WERKGELEGENHEID: VERDELING VAN DE WERKZAME PERSONEN PER BEDRIJFSTAK (duizenden personen) Landbouw, jacht, bosbouw en visserij A+B Nijverheid C+D+E Bouwnijverheid F Diensten Handel, vervoer en verkeer G+H+I Financiële diensten, immobiliën, huur en diensten aan bedrijven J+K Overheid en onderwijs L+M Andere diensten N+O+P Totaal aantal werkzame personen VERDELING VAN DE BELONING VAN WERKNEMERS PER BEDRIJFSTAK (binnenlands concept, miljarden franken) Nace Bel-sectie Nace Bel-sectie Landbouw, jacht, bosbouw en visserij A+B Nijverheid C+D+E Bouwnijverheid F Diensten Handel, vervoer en verkeer G+H+I Financiële diensten, immobiliën, huur en diensten aan bedrijven J+K Overheid en onderwijs L+M Andere diensten N+O+P Totale beloning van werknemers Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I) 15

16

17 Deel III - Ontwikkeling van de kwartaalaggregaten

18

19 1 OORSPRONG VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE PER BEDRIJFSTAK (RAMINGEN TEGEN PRIJZEN VAN 1995) (bruto kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar) Nace Bel-sectie Landbouw, jacht, bosbouw en visserij A+B 11,3 --1,0 13,1 11,9 8,4 2,8 --0,7 --2,7 --3,1 --2,2 Nijverheid C+D+E 1,9 3,7 0,7 2,5 4,9 6,4 4,1 2,2 2,0 1,5 Bouwnijverheid F 3,8 5,1 0,5 5,2 10,8 9,5 5,2 2,9 3,4 1,4 Diensten 2,3 4,1 0,6 3,2 4,3 4,6 4,7 3,5 3,6 2,9 Handel, vervoer en verkeer G+H+I 0,0 5,0 --1,6 1,2 3,4 5,0 5,6 3,9 5,6 2,4 Financiële diensten, immobiliën, huur en diensten aan bedrijven J+K 4,1 4,5 1,9 4,7 5,1 4,7 4,8 4,4 4,2 4,7 Overheid en onderwijs L+M 1,7 1,1 1,7 1,7 1,7 1,5 1,3 1,0 0,8 0,6 Andere diensten N+O+P 2,9 5,5 --0,1 5,1 8,1 8,6 7,9 4,0 2,0 1,9 Andere componenten 1 7,0 5,5 5,7 7,7 8,8 7,7 5,9 4,7 3,7 2,9 Bruto binnenlands product tegen marktprijzen 2,7 4,0 1,2 3,5 5,1 5,4 4,6 3,2 3,1 2,4 1 Productgebonden belastingen min subsidies en indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI). 2 BESTEDING VAN HET BINNENLANDS PRODUCT: BELANGRIJKSTE BESTEDINGSCATEGORIEËN (RAMINGEN TEGEN PRIJZEN VAN 1995) (bruto kwartaalgegevens, veranderingspercentages t.o.v. dezelfde periode van het voorgaande jaar) Consumptieve particuliere bestedingen 1 1,9 3,1 1,4 2,1 2,5 3,7 3,7 2,5 2,3 2,1 Consumptieve bestedingen van de overheid 3,4 2,0 3,6 3,8 3,1 2,8 2,3 1,6 1,4 1,2 Bruto binnenlandse kapitaalvorming Bruto kapitaalvorming Bruto-investeringen van de ondernemingen, zelfstandigen en IZW s 4,8 4,6 7,3 4,3 0,2 1,1 3,6 3,5 8,9 8,7 Bruto-investeringen in woongebouwen 0,1 2,8 1,0 --0,7 --0,9 0,8 2,2 4,1 4,4 3,2 Bruto-investeringen van de overheid 19,8 7,6 18,4 19,6 25,7 17,6 11,7 3,0 --0,8 --1,8 Totaal Bruto kapitaalvorming 4,8 4,5 6,6 4,3 1,5 2,5 3,9 3,6 7,2 6,2 Veranderingen der voorraden 2 --0,7 0,3 --1,1 --0,2 0,7 1,0 0,6 --0,3 --0,3 --0,3 Totaal Bruto binnenlandse kapitaalvorming 1,4 5,7 1,0 3,3 4,7 7,5 6,5 2,1 6,6 4,6 Netto-uitvoer van goederen en diensten 2 Totale uitvoer 5,2 11,8 --0,7 7,8 13,8 18,5 15,6 9,7 4,4 0,5 Totale invoer 4,5 11,4 0,1 6,8 11,6 17,9 15,5 8,7 4,5 0,3 Totaal Netto-uitvoer van goederen en diensten 2 0,7 0,8-0,5 0,9 2,1 1,2 0,6 1,0 0,2 0,1 Bruto binnenlands product tegen marktprijzen 2,7 4,0 1,2 3,5 5,1 5,4 4,6 3,2 3,1 2,4 1 Consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen en de instellingen zonder winstoogmerk (IZW s). 2 Bijdrage tot de verandering van het bbp. Nationale rekeningen -- ESR 1995 Kwartaalaggregaten (2001--I) 19

20

21 INFO

22

23 INFO PUBLICATIES PAPIEREN F N E Per nummer Abonnement Frequentie Algemene statistiek Statistisch tijdschrift 26,03 94,19 4/jaar Statistisch tijdschrift - Maandelijkse bijwerking - 52,05 8/jaar Economische indicatoren gratis 12/jaar Perscommuniqué - conjunctuuronderzoek gratis 12/jaar Buitenlandse handel Maandbericht (België) - 7,43 81,79 13/jaar Kwartaalbericht (België) - 26,03 81,79 5/jaar Kwartaalbericht (Gewestelijke resultaten) - 26,03 81,79 4/jaar Algemene handel - Doorvoer - 7,43 81,79 12/jaar Jaarboek van de buitenlandse handel - 54,52-1/jaar Nationale rekeningen Kwartaalaggregaten - 6,20 19,83 4/jaar Regionale rekeningen - 19,83-1/jaar Deel 1 - Raming van de jaarlijkse aggregaten - 12,39-1/jaar Deel 2 - Gedetailleerde rekeningen en tabellen - 19,83-1/jaar Deel 3 - Aanbod- en gebruikstabellen en vaste activa Globaal abonnement Nationale rekeningen - 59,49 8/jaar Beschikbaar op: CD-ROM De trimestriële cd-rom bevat een extract van de statistische tijdreeksdatabase van de Nationale Bank van België, en is beschikbaar in het Nederlands en het Frans. Naast data vindt u enkele methodologische nota's die verduidelijking geven omtrent de tabellen in het Statistisch tijdschrift. Ten slotte kunt u er eveneens de meest recente versie van dit tijdschrift op consulteren en afdrukken. Cd-rom Belgostat - 25,00 60,00 4/jaar Cd-rom Jaarboek van de buitenlandse handel - 25,00 1/jaar Beschikbaar op: INTERNET WEBSITE Onze Internet site is te raadplegen op het volgende adres : MAILINGLIST Inschrijving op de mailinglist voor statistische publicaties in PDF-formaat Beschikbaar op: IDENTIFICATIE Naam: Firma en BTW n : Adres : Tel. of fax: adres: Fax BNB: 02/

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalrekeningen 2016-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalrekeningen 2016-I Inhoud van de publicatie De kwartaalrekeningen van België worden opgesteld volgens de definities van het Europees Stelsel

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017

De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2017 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,5 % in het eerste kwartaal van 2017 Over het hele jaar 2016

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014

De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2014-04-30 Links Publicatie BelgoStat On-line Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,4 % in het eerste kwartaal van 2014 Bij een stijging van 0,3 % in

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016

De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Instituut voor de nationale rekeningen PERSCOMMUNIQUÉ 28-4-2016 Links: Publicatie NBB.Stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,2 % in het eerste kwartaal van 2016 Over het hele jaar 2015

Nadere informatie

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014

De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015. De economische activiteit stijgt met 1,1 % over het hele jaar 2014 Instituut voor de nationale rekeningen 2015-04-29 Links: Publicatie NBB.stat Algemene informatie De economische groei bedraagt 0,3 % in het eerste kwartaal van 2015 De economische activiteit stijgt met

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 1 Raming van de jaarlijkse aggregaten 2013 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2016 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie De nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Maart 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België November 211 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Februari 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4.

Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1 2.6 Bruto vaste kapitaalvorming 4.2 5.9 4. Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0 2.1

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Toelichting bij de recente ontwikkelingen September 2015 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Oktober 212 1 1 - -1-1 -2-2 -3-3 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 Seizoengezuiverde en afgevlakte reeks Seizoengezuiverde brutoreeks De conjunctuurbarometer

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2014-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2014-I Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-038 15 mei 2009 9.30 uur Economie krimpt 4,5 procent in eerste kwartaal 2009 Grootste krimp na de Tweede Wereldoorlog Export en investeringen vallen

Nadere informatie

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder

Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder Persbericht PB13-070 14 november 2013 09.30 uur Economie groeit met 0,1 procent, 46 duizend banen minder - Economie groeit in derde kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van tweede kwartaal - 46 duizend

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.05.2002 COM(2002) 234 definitief 2002/0109 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EG)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld 2006 2007 2008 2009

Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld 2006 2007 2008 2009 Kerncijfers voor de Belgische economie Wijzigingspercentages in volume - tenzij anders vermeld Consumptieve bestedingen van de particulieren 2.0 2.6 1.4 0.8 Consumptieve bestedingen van de overheid 0.0

Nadere informatie

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig

Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2011 Definitief, 2012 Nader voorlopig en 2013 Voorlopig Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd

Nadere informatie

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten,

Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, PERSCOMMUNIQUÉ 2014-07-18 Links BelgoStat On-line Algemene informatie Regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer van goederen en diensten, 1995-2011. De drie Gewesten en de Nationale Bank van

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2014-01-31 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie 2011-2012: Economische terugval in 2012 verschilt per gewest Het Instituut voor de nationale rekeningen

Nadere informatie

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november

Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november 25--24 Links: NBB.Stat Algemene informatie Maandelijkse conjunctuurenquête bij de bedrijven - november 25 Het ondernemersvertrouwen stabiliseert in november Na de aanmerkelijke stijging in oktober, is

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 2 Gedetailleerde rekeningen en tabellen 2012 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse gedetailleerde nationale rekeningen van België worden

Nadere informatie

Methodologische nota

Methodologische nota Integrale versie Methodologische nota 1. Situering van de aanbod- en gebruikstabellen in de nationale rekeningen Het opstellen van de nationale rekeningen van België gebeurt in overeenstemming met de methodologie

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2016-III

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Kwartaalsectorrekeningen 2016-III Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Kwartaalsectorrekeningen 2016-III Inhoud van de publicatie De niet-financiële kwartaalrekeningen van de institutionele sectoren worden opgesteld

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN 1994

NATIONALE REKENINGEN 1994 NATIONALE REKENINGEN Deel 1 Aggregaten en Rekeningen Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel ÁÁÁÁÁÁÁÁ Conventionele tekens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-064 15 november 2012 9.30 uur Openstaande vacatures vrijwel stabiel Duizend minder openstaande vacatures Alleen in de zorg minder vacatures Laagste vacaturegraad

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN

Publicatieblad van de Europese Unie RICHTSNOEREN 6.9.2014 L 267/9 RICHTSNOEREN RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 3 juni 2014 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2013 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Nationale Bank van België Conjunctuuronderzoekingen Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België April 215 15 5-5 -15 - -35 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Afgevlakte seizoengezuiverde reeks

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Minder openstaande vacatures Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-012 14 februari 2013 9.30 uur Minder openstaande vacatures 7 duizend minder openstaande vacatures Vooral minder vacatures bij bouw en handel Laagste

Nadere informatie

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening

Persbericht. Iets meer vacatures. - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Persbericht PB13-071 14 november 2013 09.30 uur Iets meer vacatures - 3 duizend meer openstaande vacatures - Vooral toename bij commerciële dienstverlening Eind september stonden er, gecorrigeerd voor

Nadere informatie

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten

Nationale Bank van België, Brussel in samenwerking met de drie gewesten Regionale rekeningen Regionale verdeling van de consumptieve bestedingen van de gezinnen, de overheid en de instellingen zonder winstoogmerk en de gezinsbesparingen 199-201 Inhoud van de publicatie Deze

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2003-2012 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

2003/10A. Conjunctuur: recent verloop en verwachtingen* 7 e jaar. Door Economische Analyses, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

2003/10A. Conjunctuur: recent verloop en verwachtingen* 7 e jaar. Door Economische Analyses, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 2003/10A Conjunctuur: recent verloop en verwachtingen* Door Economische Analyses, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie *Analyse afgesloten op 19 september 2003 1. Driemaandelijks bruto

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Overzicht van bijstellingen op de ramingen van de economische groei in 2007 Actualisering van de uitkomsten van eerder gepubliceerde kwartaalramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

REGIONALE REKENINGEN

REGIONALE REKENINGEN REGIONALE REKENINGEN Aggregaten per bedrijfstak 1995-1999 Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en economische statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie

Nadere informatie

Dossier Indirecte werkgelegenheid

Dossier Indirecte werkgelegenheid Brussel, januari 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid De van de bedrijfstak gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (1995-2001) Erwin Eysackers Brussel, januari 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli Indexcijfers van de consumptieprijzen September 04.10.2006 Nr 3144 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Omzetindexen (PRODCOM) Juli 2006... 6 Indexcijfers van de consumptieprijzen September

Nadere informatie

NATIONALE REKENINGEN. Rekeningen van de overheid. Instituut voor de Nationale Rekeningen

NATIONALE REKENINGEN. Rekeningen van de overheid. Instituut voor de Nationale Rekeningen NATIONALE REKENINGEN Rekeningen van de overheid Instituut voor de Nationale Rekeningen Dienst Financiële en Economische Statistieken Nationale Bank van België, Brussel Inhoud van de publicatie De rekeningen

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April

De werkloosheid in de Europese Unie Maart Indexen van de uurlonen April 31.05.2006 Nr 3130 I. SAMENLEVING Werkgelegenheid en werkloosheid De werkloosheid in de Europese Unie Maart 2006... 5 Levensstandaard Indexen van de uurlonen April 2006... 11 II. ECONOMIE EN FINANCIEN

Nadere informatie

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 02.05.2006 Nr 3126 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Maart 2006... 6 Omzetindexen (PRODCOM) Februari

Nadere informatie

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008...

Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6. Bouwnijverheid Maart 2008... 04.06.2008 Nr 3208 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Indexcijfers van de consumptieprijzen April 2008... 6 II. INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID

Nadere informatie

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen

Het ESR 2010 en de overheidsrekeningen 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 08/10/14 Kris Van Cauter (NBB) Inleiding en achtergrondinformatie 2 / 43 Inleiding De rekeningen van de overheid zijn een gevoelig thema en

Nadere informatie

Dossier Indirecte werkgelegenheid

Dossier Indirecte werkgelegenheid Brussel, maart 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid van de (1995-2001) Erwin Eysackers Brussel, maart 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Aanhoudende banenkrimp Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-046 24 juni 2010 9.30 uur Aanhoudende banenkrimp 156 duizend banen minder dan een jaar eerder Ook sterke banenkrimp ten opzichte van voorgaand kwartaal

Nadere informatie

Dossier Indirecte werkgelegenheid

Dossier Indirecte werkgelegenheid Brussel, januari 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak weg- en treinvervoer (1995-2001) Erwin Eysackers Brussel, januari 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid

Nadere informatie

Dossier Indirecte werkgelegenheid

Dossier Indirecte werkgelegenheid Brussel, maart 2006 Dossier Indirecte werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid van de bedrijfstak banken en financiële dienstverlening (1995-2001) Erwin Eysackers Brussel, maart 2006 Dossier Indirecte

Nadere informatie

De nationale rekeningen en het ESR 2010

De nationale rekeningen en het ESR 2010 7 de Seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Hans De Dyn (NBB) ESR 2010: structuur van de uiteenzetting Inleiding De wijzigingen in de cijfers 2 / 41 ESR 2010: een belangrijke

Nadere informatie

Waterdistributie Juni

Waterdistributie Juni 03.09.2008 Nr 3216 I. SAMENLEVING Levensstandaard Indexen van de uurlonen Juli 2008... 5 II. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 9 III. INDUSTRIE

Nadere informatie

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012

EMU-saldo gemeenten. Regiodagen Gemeentefinancien 2012. Dick van Tongeren 12 juli 2012 EMU-saldo gemeenten Regiodagen Gemeentefinancien 2012 Dick van Tongeren 12 juli 2012 Inhoud van de presentatie EMU- saldo: Nationale rekeningen en ESR95 Belangrijke concepten van registratie in NR Relatie

Nadere informatie

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen

Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen t7 7 Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen tweede kwartaal 28 Publicatiedatum CBS-website: 8 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 31.10.2007 Nr 3189 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) Augustus 2007... 6 Indexen van de bouwvergunningen

Nadere informatie

Dossier Indirecte werkgelegenheid

Dossier Indirecte werkgelegenheid Brussel, december 2005 Dossier Indirecte werkgelegenheid De indirecte werkgelegenheid van de bouwnijverheid (1995-2001) Erwin Eysackers Brussel, december 2005 Dossier Indirecte werkgelegenheid De indirecte

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK L 276/32 Publicatieblad van de Europese Unie 17.10.2008 II (Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is) RICHTSNOEREN EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN

Nadere informatie

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest

Economie. 1 Kempense economie presteert in de Vlaamse middenmoot Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Economie Samenvatting 14,75 miljard euro aan waardecreatie (BBP) BBP per inwoner net boven Vlaamse

Nadere informatie

Gezinnen. Overheid. Bedrijven. Buitenland

Gezinnen. Overheid. Bedrijven. Buitenland Hoofdstuk 2 Basisinzichten Opgave 1 NBP fk 990 S = 120 Gezinnen Bg = 50 C = 820 Overheid NBPov = 90 Indir. Bel. = 70 Cov = 50 Iov = 10 NBPb = 900 Bedrijven I = 110 X = 910 M = 930 Buitenland B NBPfk Bg

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.12.2003 COM(2003) 789 definitief 2003/0296 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de opstelling van niet-financiële

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2014 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Werkloosheid Beschikbaar inkomen. toegenomen. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie

Werkloosheid Beschikbaar inkomen. toegenomen. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie Sociaal Economische Trends 213 De Nederlandse economie Werkloosheid 24-211 Beschikbaar inkomen Stromen huishoudens duren sinds 212 Werkloosheidsduren op basis van de Enquête toegenomen beroepsbevolking

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2015

Nationale rekeningen 2015 Nationale rekeningen 2015 Nationale rekeningen 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim *

Nadere informatie

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid?

Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? vbo-analyse Hoeveel dragen onze bedrijven bij aan de schatkist en de sociale zekerheid? September 2014 I Raf Van Bulck 39,2% II Aandeel van de netto toegevoegde waarde gegenereerd door bedrijven dat naar

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2014

Nationale rekeningen 2014 Nationale rekeningen 2014 å Nationale rekeningen 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2004-2007 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak en de inkomensrekeningen van de huishoudens

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Nationale Bank van België Conjunctuuronderzoekingen Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Juli 216 15 5-5 -15 - -35 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Afgevlakte seizoengezuiverde reeks

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel . De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel Achtergronddocument bij: SAFFIER II (CPB-document 217) 7 januari 2011 Henk Kranendonk 2 1 Inleiding De gps-matrix

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Regionale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Regionale rekeningen 2015 Inhoud van de publicatie Deze publicatie bevat gegevens betreffende de aggregaten per bedrijfstak, de finale consumptieve bestedingen per

Nadere informatie

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Huishoudens verliezen koopkracht in Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-112 15 juli 2004 9.30 uur Huishoudens verliezen koopkracht in 2003 In 2003 is het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens voor het eerst in tien jaar

Nadere informatie

De efficiëntie van de overheid in België

De efficiëntie van de overheid in België De efficiëntie van de overheid in België MOVI-Colloquium Vlaanderen "anders" bekeken Brussel, 11 mei 2007 N. De Batselier Directeur Nationale Bank van België Inhoudstafel 1. Inleiding: waarom is een efficiënte

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016

PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 PERSBERICHT Brussel, 26 september 2016 Vastgoedprijsindex 2de kwartaal 2016 o Volgens voorlopige cijfers bedraagt de geschatte jaarlijkse inflatie van de vastgoedprijzen 2,4% in het tweede kwartaal 2016

Nadere informatie

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren

21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN. Conjunctuurindicatoren 21.05.2008 Nr 3206 I. ECONOMIE EN FINANCIEN Conjunctuurindicatoren Kalender voor het uitbrengen van de indicatoren... 5 Afzetprijsindexen (basis 2000 = 100) September tot oktober 2007... 6 Indexen van

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 14 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

De Belgische economie in 2003. Jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

De Belgische economie in 2003. Jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De Belgische economie in 2003 Jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie De Meeûssquare 23 B - 1000

Nadere informatie

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België

Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Nationale Bank van België Conjunctuuronderzoekingen Conjunctuurbarometer van de Nationale Bank van België Mei 216 15 5-5 -15 - -35 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Afgevlakte seizoengezuiverde reeks

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2017 Vastgoedprijsindex 1ste kwartaal 2017 Volgens voorlopige cijfers bedroeg het jaarlijkse inflatiecijfer voor de vastgoedprijzen 5,4% in het eerste kwartaal van 2017 tegenover

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

2.1 Toegevoegde waarde niet--financiële vennootschappen (S.11)

2.1 Toegevoegde waarde niet--financiële vennootschappen (S.11) Integrale versie 2. Methodologie: aangepaste raming van de toegevoegde waarde en de investeringen tegen lopende prijzen van de niet--financiële ondernemingen voor het laatste jaar 2.1 Toegevoegde waarde

Nadere informatie

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen

Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Overheidsontvangsten en -uitgaven: analyse en aanbevelingen Seminarie voor leerkrachten, 26 oktober 2016 Ruben Schoonackers Bruno Eugène INTERN Departement Studiën Groep Overheidsfinanciën Structuur van

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie