Bedrijvenregister Midden-Brabant Rapportage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage"

Transcriptie

1 Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015

2 ..

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Verantwoording Ontwikkeling werkgelegenheid Midden-Brabant Ontwikkeling werkgelegenheid Midden-Brabant per bedrijfstak Ontwikkeling werkgelegenheid Midden-Brabant per gemeente Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg Gemeente Waalwijk Bijlage 1. SBI-codering Bijlage 2. Enquêteformulier

4 ..

5 1. Inleiding Jaarlijks verzorgt de gemeente Tilburg de werkgelegenheidsenquête in de regio Midden-Brabant. De volgende gemeenten maken deel uit van de regio: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Deze enquête, met peildatum 1 april, wordt jaarlijks in het hele land gehouden in het kader van LISA. LISA is het vestigingenregister voor werkgelegenheid, waarin voor heel Nederland de gegevens over vestigingen (naw), werkgelegenheid en soort activiteit zijn samengebracht. Hiervoor zijn gezamenlijk afspraken gemaakt, zodat de cijfers landelijk en ook binnen Brabant met elkaar vergeleken kunnen worden (zie ook Met ingang van 2009 worden bij de jaarlijkse enquête ook de bedrijven in de agrarische sector meegenomen. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de agrarische sector voor de eerdere jaren, zijn hiervoor cijfers gebruikt van de landbouwtellingen van het CBS. Als er in deze rapportage sprake is van fulltime banen dan worden daarmee banen van 12 uur of meer per week bedoeld. Parttime banen zijn banen van minder dan 12 uur per week. Bij de uitzendkrachten hanteren we in deze rapportage geen urenlimiet. Als er gesproken wordt over het aantal banen, dan wordt hiermee bedoeld de optelsom van het aantal fulltimers, parttimers en uitzendkrachten. Team Informatie- & Kenniscentrum van de gemeente Tilburg werkt voortdurend aan verbetering van het bedrijvenregister. Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is een belangrijke informatiebron voor het bedrijvenregister. Het wordt gebruikt om per gemeente nieuwe of verdwenen bedrijven of instellingen op te sporen, maar ook voor verhuizingen, naamsveranderingen e.d. Ook de media (krant, internet e.d.) worden hiervoor gebruikt. De werkgelegenheidscijfers worden ieder jaar voor alle jaren terug in de tijd bijgesteld. Dat is nodig omdat ieder jaar nieuwe bedrijven of instellingen worden opgespoord en andere uit het vestigingenregister worden verwijderd, omdat ze blijken te zijn verhuisd of opgeheven. Als bijvoorbeeld ontdekt wordt dat een bedrijf al een paar jaar ergens zit, maar nog niet in het register voorkwam, dan wordt dat bedrijf met terugwerkende kracht alsnog opgevoerd. Hierdoor veranderen de werkgelegenheidscijfers ook terug in de tijd. De cijferreeksen in deze rapportage wijken daarom af van eerdere publicaties. 1

6 .. 2

7 2. Verantwoording In het Vestigingenregister, ofwel Bedrijvenregister, worden de werkgelegenheidscijfers van Nederlandse gemeenten samengebracht. Eén keer per jaar (in april) wordt een enquête uitgezet onder bedrijven en instellingen in alle gemeenten in Nederland om het Vestigingenregister te actualiseren. De resultaten van dit Vestigingenregister komen in november van elk jaar beschikbaar. Voor heel Nederland worden deze gegevens (over vestigingen en werkgelegenheid) samengebracht in de LISA-database ( De LISA-database, met gegevens voor iedere gemeente van Nederland over vestigingen en werkgelegenheid, wordt gevuld met de gegevens van de 'registerhouders' in de verschillende regio's. In iedere regio wordt met eenzelfde (basis) vragenlijst de werkgelegenheid geregistreerd in het Vestigingenregister. Sinds medio 2006 is de uitvoering van de werkzaamheden rond het Vestigingenregister van de regio Midden-Brabant ondergebracht bij het Informatie- & Kenniscentrum van de gemeente Tilburg. Tot de regio Midden-Brabant behoren de volgende gemeenten: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. In april 2014 zijn bedrijven uit het Vestigingenregister Midden-Brabant, waarvan een adres bekend was, via een we enquête benaderd. Daarna is in mei een schriftelijke enquête gehouden onder de overige bedrijven. Kleine bedrijven met een stabiele werkgelegenheid, die de afgelopen jaren de enquête hebben ingevuld, zijn niet benaderd. In totaal zijn zo'n vestigingen aangeschreven. De grote bedrijven en instellingen die niet reageren op het vragenformulier zijn nagebeld. In totaal hebben circa bedrijven of instellingen op de een of andere manier hun gegevens ter beschikking gesteld (schriftelijk, telefonisch, via , website e.d.). Van het totale werkgelegenheidscijfer in 2014 is uiteindelijk 66% 'hard'. Van de bedrijven die niet gereageerd hebben is de werkgelegenheid trendmatig bijgeschat. Dat gebeurt op basis van de cijfers uit het verleden en de ontwikkeling in de sector waartoe het bedrijf behoort. De LISA-methode is daarmee de meest exacte, continue en betrouwbare meetmethode van de werkgelegenheid. De jaarlijkse enquêteronde levert naast gegevens over de werkgelegenheid ook informatie over verhuizingen, fusies, naamsveranderingen en bedrijfsbeëindigingen. Bedrijven en instellingen worden ingedeeld naar sectoren aan de hand van SBI-codes. De actuele SBI (Standaard BedrijfsIndeling) is de SBI2008, versie In bijlage 1 is een toelichting van deze SBI-codes te vinden. 3

8 .. 4

9 3. Ontwikkeling werkgelegenheid Midden-Brabant Ontwikkeling aantal banen MIDDEN-BRABANT Ontwikkeling aantal vestigingen MIDDEN-BRABANT

10 Na een periode van groei tussen 1995 en 2000 bleef het aantal banen in de regio Midden-Brabant in de periode vrij constant. In 2007 brak er weer een periode van groei aan. In 2010 werden de gevolgen van de economische crisis voor de werkgelegenheid zichtbaar en was er sprake van een kentering. De groei stagneerde en het aantal banen daalde. In 2011 leek in de werkgelegenheidsontwikkeling een herstel op te treden ( banen) maar in de periode daarna daalt het aantal banen weer. Tussen april 2011 en april 2012 is de werkgelegenheid in de regio Midden-Brabant met banen afgenomen (-2,0%), tussen april 2012 en april 2013 met banen (-1,8%) en tussen april 2013 en april 2014 met banen (-0,8%). De teller voor het aantal banen in de regio staat nu op Het aantal bedrijfsvestigingen bleef overigens in de gehele periode gewoon doorgroeien. Met name vanaf 2004 is het aantal bedrijfsvestigingen toegenomen. Hier zitten veel eenmansbedrijven bij. De groei manifesteert zich vooral in de sectoren Zakelijke dienstverlening, Gezondheids- en welzijnszorg, Cultuur, sport en recreatie, en de sector Bouwnijverheid. Ontwikkeling aantal banen Midden-Brabant, (afgerond op tientallen) Totaal Tussen 1995 en 2014 is het aantal banen met ongeveer toegenomen, waarvan in de laatste tien jaar. Het aandeel vrouwen in de totale werkgelegenheid loopt in deze periode gestaag op. In 1995 namen vrouwen 40,4% van alle banen voor hun rekening, in 2014 is dat aandeel gestegen tot 46,2%. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ontwikkeling aantal banen Midden-Brabant, naar geslacht Mannen Vrouwen Ontwikkeling aantal banen Midden-Brabant naar geslacht, (in %) Mannen 59,6 57,8 56,0 54,3 53,8 Vrouwen 40,4 42,2 44,0 45,7 46,2 Totaal

11 4. Ontwikkeling werkgelegenheid Midden-Brabant per bedrijfstak Tussen april 2013 en april 2014 is de werkgelegenheid in de regio Midden-Brabant met banen afgenomen. Per saldo is de grootste daling van het aantal banen te zien in de sector Gezondheids- en welzijnszorg (-650). Daarnaast zien we een daling in met name de sectoren Bouwnijverheid (-480 banen), Onderwijs (-430), Financiële instellingen (-410) en de Industrie (-370). Werkgelegenheid Midden-Brabant naar sector, (afgerond op tientallen) Midden-Brabant Mutatie '13-'14 Mutatie % '13-'14 A. Landbouw, bosbouw en visserij ,5 B. Winning van delfstoffen C. Industrie ,5 D. Productie/distributie energie ,5 E. Water, afval(water)beheer ,7 F. Bouwnijverheid ,1 G. Groot- en detailhandel ,4 H. Vervoer en opslag ,1 I. Horeca ,4 J. Informatie en communicatie ,0 K. Financiële instellingen ,6 L. Onroerend goed ,0 M. Spec. zakelijke dienstverlening ,4 N. Overige zakelijke dienstverlening ,6 O. Openbaar bestuur, overheid ,7 P. Onderwijs ,9 Q. Gezondheids- en welzijnszorg ,1 R. Cultuur, sport en recreatie ,3 S. Overige dienstverlening ,3 Totaal ,8 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Aandeel sectoren in totaal aantal banen in Midden-Brabant, ,0 22,0 22,3 22,3 5,3 5,5 5,1 4,8 5,9 5,7 6,3 6,3 7,4 7,9 7,8 7,7 8,9 10,0 10,1 10,6 16,5 13,4 12,9 12,8 15,3 16,0 16,4 16,2 18,7 19,6 19,1 19,2 Overig Bouwnijverheid Vervoer en opslag Onderwijs Zakelijke dienstverlening Industrie Gezondheids- & welzijnszorg Groot- en detailhandel 0%

12 Ontwikkeling aantal banen Midden-Brabant per sector, (afgerond op tientallen) Midden-Brabant A. Landbouw, bosbouw, vis B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distr. energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverl N. Overige zakelijke dienst O. Openb. bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids-/welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen Midden-Brabant per sector, Midden-Brabant A. Landbouw, bosbouw, vis B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distr. energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverl N. Overige zakelijke dienst O. Openb. bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids-/welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

13 L. Onroerend goed O. Openbaar bestuur, overheid D. Productie/distributie van energie K. Financiële instellingen F. Bouwnijverheid C. Industrie P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg E. Water; afval(water)beheer M. Spec. zakelijke dienstverlening J. Informatie en communicatie S. Overige dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening G. Groot- en detailhandel A. Landbouw, bosbouw en visserij Werkgelegenheid Midden-Brabant naar sector en soort, 2014 (in volgorde van % fulltime) H. Vervoer en opslag R. Cultuur, sport en recreatie I. Horeca Totaal Midden-Brabant * Exclusief Winning van delfstoffen Fulltime Parttime Uitzendkrachten Tussen april 2013 en april 2014 is de werkgelegenheid in slechts enkele sectoren toegenomen. De grootste stijging van het aantal banen is te zien in de sector Overige zakelijke dienstverlening (+610 banen). Het aandeel van iedere sector in de totale werkgelegenheid is niet sterk veranderd in de afgelopen tien jaar. De Groot- en detailhandel, de Gezondheids- & welzijnszorg en de Industrie zijn de drie sectoren die het grootste aandeel in de werkgelegenheid hebben. Tezamen zijn deze sectoren goed voor bijna de helft van de werkgelegenheid (48%). De Zakelijke dienstverlening komt in Midden-Brabant met 11% op de vierde plaats als het gaat om het aandeel in de totale werkgelegenheid. Het aandeel van de Industrie in de totale werkgelegenheid is in de afgelopen tien jaar flink afgenomen. In 2014 wordt 5,0% van alle banen bezet door uitzendkrachten, in 1995 was dat nog maar 2,3%. Met name in de sector Vervoer en opslag vinden we veel uitzendkrachten terug (22%), terwijl ook de sectoren Water (12%), Financiële instellingen (9%), Industrie (9%), Landbouw, bosbouw en visserij (8%) en Overige zakelijke dienstverlening (8%) relatief veel uitzendkrachten kennen. 9

14 F. Bouwnijverheid E. Water; afval(water)beheer D. Productie/distributie van energie J. Informatie en communicatie C. Industrie H. Vervoer en opslag A. Landbouw, bosbouw en visserij O. Openbaar bestuur, overheid M. Spec. zakelijke dienstverlening L. Onroerend goed G. Groot- en detailhandel N. Overige zakelijke dienstverlening Werkgelegenheid Midden-Brabant naar sector en geslacht, 2014 (in volgorde van % mannen) R. Cultuur, sport en recreatie I. Horeca K. Financiële instellingen P. Onderwijs S. Overige dienstverlening Q. Gezondheids- en welzijnszorg Totaal Midden-Brabant * Exclusief Winning van delfstoffen Mannen Vrouwen Parttime krachten zijn sterk vertegenwoordigd in de Horeca en de sector Cultuur, sport en recreatie, met een aandeel van respectievelijk 43% en 34%. Ook in de volgende sectoren treffen we relatief veel parttimers aan: Groot- en detailhandel (25%), Landbouw, bosbouw en visserij (21%), Overige dienstverlening (19%), Overige zakelijke dienstverlening (18%) en Informatie en communicatie (17%). Voor wat betreft de verdeling naar geslacht zien we dat in de Gezondheids- en Welzijnszorg erg veel vrouwen werkzaam zijn (82%), gevolgd door de sector Overige dienstverlening (74%) en Onderwijs (61%). Mannen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de sectoren Bouwnijverheid, Water en afval(water)beheer, Productie/distributie van energie, Informatie en communicatie, Industrie en de sector Vervoer en opslag. 10

15 5. Ontwikkeling werkgelegenheid Midden-Brabant per gemeente Hieronder gaan we kort in op de ontwikkelingen per gemeente in de periode april april Dongen: Hoewel het aantal vestigingen tussen april 2013 en april 2014 is gestegen met 94, is het aantal banen gedaald met 200 (-2,2%). Procentueel gezien daalt de werkgelegenheid daarmee harder dan in de andere regiogemeenten. De grootste daling van de werkgelegenheid doet zich voor in de sector Gezondheids- en welzijnszorg (-140 banen). Gilze en Rijen: Het aantal vestigingen is met 24 toegenomen, maar het aantal banen is gedaald met 80 (-0,6%). De grootste daling van de werkgelegenheid doet zich voor in de sector Openbaar bestuur, overheid (-90 banen), de grootste stijging van de werkgelegenheid zien we bij de Gezondheids- en welzijnszorg (+90). Goirle: In Goirle is het aantal vestigingen met 41 toegenomen. De werkgelegenheid daalde met 140 banen (-1,8%), vergeleken met de meeste andere regiogemeenten een relatief grote daling. Hilvarenbeek: Het aantal vestigingen is met 51 toegenomen, de werkgelegenheid is met 80 banen afgenomen (-1,3%). Loon op Zand: Het aantal vestigingen is met 23 gestegen maar het aantal banen is afgenomen, 60 banen (-0,7%). De grootste daling van de werkgelegenheid doet zich voor in de sector Gezondheids- en welzijnszorg (-120 banen), de grootste stijging van de werkgelegenheid zien we bij de sector Specialistische zakelijke dienstverlening (+140). Oisterwijk: Het aantal vestigingen is met 80 gestegen. Het aantal banen is heel beperkt afgenomen, met 40 (-0,4%). Een daling van de werkgelegenheid zien we vooral in de sector Gezondheids- en welzijnszorg (-170 banen). Tilburg: Het aantal vestigingen is in Tilburg veel harder toegenomen dan in de andere gemeenten in de regio (+531), maar dit gaat samen met het verdwijnen van 670 banen. De werkgelegenheid is procentueel gedaald met 0,6%, iets minder hard dan gemiddeld in de regio Midden-Brabant. Per saldo is de grootste daling van het aantal banen te zien in de volgende sectoren: Financiële instellingen, Onderwijs, Gezondheids- en welzijnszorg, Bouwnijverheid, Industrie, en Vervoer en opslag. Groei was er met name in de sector Overige zakelijke dienstverlening (+610 banen) en de sector Openbaar bestuur, overheid (+310). Waalwijk: In Waalwijk zijn er 115 vestigingen bijgekomen in de periode april april 2014, maar het aantal banen is net als in alle andere regiogemeenten in deze periode afgenomen. Er zijn 340 banen verdwenen (-1,3%). Het banenverlies doet zich het sterkst voor in de sector Bouwnijverheid (-140 banen). 11

16 Ontwikkeling aantal banen Midden-Brabant per gemeente, (afgerond op tientallen) Abs. groei '13-'14 % groei '13-'14 Abs. groei '95-'14 % groei '95-'14 Dongen , ,0 Gilze en Rijen , ,5 Goirle , ,2 Hilvarenbeek , ,2 Loon op Zand , ,2 Oisterwijk , ,9 Tilburg , ,4 Waalwijk , ,3 Totaal regio , ,7 Ontwikkeling aantal banen Midden-Brabant per gemeente,

17 Procentuele jaarlijkse ontwikkeling van het aantal banen per gemeente, 2004/2005 tot en met 2013/2014 '04-'05 '05-'06 '06-'07 '07-'08 '08-'09 '09-'10 '10-'11 '11-'12 '12-'13 '13-'14 Dongen 0,7-4,9 3,3 1,9-0,4 0,0 0,5-1,3-3,5-2,2 Gilze en Rijen -2,0-0,7 1,6 3,3 3,3 0,5-0,1-3,0-2,5-0,6 Goirle -2,0 4,8 3,7 3,2 1,8 1,8 0,9-0,7 0,0-1,8 Hilvarenbeek 3,8-3,2 7,7 3,6-0,8-2,2 3,1 1,2 0,3-1,3 Loon op Zand -2,8 0,5 5,7 4,6 0,7-2,8 3,4 2,8-4,0-0,7 Oisterwijk 2,1 3,4 6,4 4,0 2,7-3,7 3,7-1,4-1,8-0,4 Tilburg -0,8 1,5 2,6 3,7 1,9-0,9 1,2-2,3-1,6-0,6 Waalwijk -0,4 3,0 3,7 2,4 1,6 2,8 2,0-3,4-1,8-1,3 Totaal regio -0,6 1,3 3,3 3,5 1,8-0,5 1,5-2,0-1,8-0,8 13

18 Gemeente Dongen Ontwikkeling aantal banen gemeente DONGEN Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente DONGEN

19 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Dongen A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Dongen A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

20 Gemeente Gilze en Rijen Ontwikkeling aantal banen gemeente GILZE EN RIJEN Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente GILZE EN RIJEN

21 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Gilze en Rijen A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Gilze en Rijen A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

22 Gemeente Goirle Ontwikkeling aantal banen gemeente GOIRLE Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente GOIRLE

23 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Goirle A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Goirle A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

24 Gemeente Hilvarenbeek Ontwikkeling aantal banen gemeente HILVARENBEEK Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente HILVARENBEEK

25 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Hilvarenbeek A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Hilvarenbeek A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

26 Gemeente Loon op Zand Ontwikkeling aantal banen gemeente LOON OP ZAND Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente LOON OP ZAND

27 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Loon op Zand A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Loon op Zand A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

28 Gemeente Oisterwijk Ontwikkeling aantal banen gemeente OISTERWIJK Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente OISTERWIJK

29 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Oisterwijk A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Oisterwijk A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

30 Gemeente Tilburg Ontwikkeling aantal banen gemeente TILBURG Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente TILBURG

31 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Tilburg A. Landbouw, bosbouw, vis B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distr. energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverl N. Overige zakelijke dienst O. Openb. bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids-/welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Tilburg A. Landbouw, bosbouw, vis B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distr. energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverl N. Overige zakelijke dienst O. Openb. bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids-/welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

32 Gemeente Waalwijk Ontwikkeling aantal banen gemeente WAALWIJK Ontwikkeling aantal vestigingen gemeente WAALWIJK

33 Ontwikkeling aantal banen per sector, (afgerond op tientallen) Waalwijk A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal Ontwikkeling aantal vestigingen per sector, Waalwijk A. Landbouw, bosbouw en visserij B. Winning van delfstoffen C. Industrie D. Productie/distributie van energie E. Water, afval(water)beheer F. Bouwnijverheid G. Groot- en detailhandel H. Vervoer en opslag I. Horeca J. Informatie en communicatie K. Financiële instellingen L. Onroerend goed M. Spec. zakelijke dienstverlening N. Overige zakelijke dienstverlening O. Openbaar bestuur, overheid P. Onderwijs Q. Gezondheids- en welzijnszorg R. Cultuur, sport en recreatie S. Overige dienstverlening Totaal

34 .. 30

35 Bijlage 1. SBI-codering Bedrijven en instellingen worden ingedeeld naar sectoren aan de hand van SBI-codes. De huidige standaard bedrijfsindeling is SBI2008 (versie 2014). De bedrijven en instellingen worden in deze rapportage geclassificeerd volgens de Standaard BedrijfsIndeling SBI2008. Ook het CBS en de Kamer van Koophandel gebruiken deze SBI. De sectorindeling ziet er als volgt uit (met in de tweede kolom een toelichting): A Landbouw, bosbouw en visserij B Winning van delfstoffen C Industrie D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering F Bouwnijverheid Ook dienstverlening voor de landbouw, jacht en bosbouw Ook winning van zand, grind en klei Vervaardiging van producten en goederen, reparatie en installatie van machines en apparaten ook beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water Ook inzameling en behandeling van afval, voorbereiding tot recycling Projectontwikkeling, grond-, water- en wegenbouw, slopen, installatiewerk, afwerking (stukadoren, schilderen, glaszetten), dakdekken, heien en metselen en voegen G Groot- en detailhandel; reparatie van auto s Alle groot -en detailhandel, incl. handel en reparatie van auto's en motorfietsen, benzinestations bandenservicebedrijven; ook apotheken, bouwmarkten en tuincentra H Vervoer en opslag I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking J Informatie en communicatie K Financiële instellingen L Verhuur van en handel in onroerend goed M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen P Onderwijs Personen- en goederenvervoer, taxivervoer, binnenvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer, post en koeriers Hotels, cafés, restaurants, snackbars, catering en kantines, verhuur vakantiehuisjes Uitgeverijen, radio- en televisieprogramma's, telecommunicatie, software, informatietechnologie, persagentschappen Banken, beleggingsinstellingen, verzekeringen, zorgverzekeraars, pensioenfondsen, hypotheek- en kredietbemiddeling Ook woningbouwverenigingen, bemiddeling en beheer onroerend goed Advocaten, notarissen, accountants, organisatieadviesbureaus, architecten, ingenieursbureaus, speur- en ontwikkelingswerk, reclame en marktonderzoek, fotografie, vertalers en tolken, veterinaire dienstverlening Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen en machines, uitzendbureaus, payrolling, reisbemiddeling, beveiliging en opsporing, reiniging van gebouwen, callcenters Algemeen bestuur, politie, brandweer, UWV; niet de zorgverzekeraars Ook dansscholen en auto- en motorrijscholen 31

36 Q Gezondheids- en welzijnszorg R Cultuur, sport en recreatie S Overige dienstverlening T Huishoudens als werkgever; nietgedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik Ziekenhuizen, huisartsen, specialisten, verloskundigen, fysiotherapeuten, arbo, medische laboratoria, ambulancediensten, centrale posten, verpleeghuizen, dagverblijven, thuiszorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, maatschappelijk werk en welzijnswerk, jeugdzorg Theaters, schouwburgen, beoefening podiumkunst, musea, bibliotheken, kunstuitleen, sporthallen, zwembaden, fitnesscentra, kermisattracties, pretparken Werknemersorganisaties, bedrijfs- en werkgeversorganisaties, politieke organisaties, reparaties van computers en consumentenartikelen, reparaties schoenen, meubelstoffering, wasserijen en linnenverhuur, kappers, pedicures, sauna's, uitvaartverzorging Huishoudelijk personeel (geen banen in deze sector in Midden-Brabant) U Extraterritoriale organisaties en lichamen (Geen banen in deze sector in Midden-Brabant) 32

37 Bijlage 2. Enquêteformulier

38 34

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie derde kwartaal 2014 RAPPORT (DOOR)STARTENDE BEDRIJVEN (IN WONINGEN) Derde kwartaal 2014 Oktober 2014 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

Coderingen variabelen WAI database

Coderingen variabelen WAI database Coderingen variabelen WAI database Introductie In de WAI beheer applicatie is het mogelijk om een excel-sheet te uploaden. Dit excel-sheet wordt uitgelezen, geïnterpreteerd en geïmporteerd in de database.

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2013. In afwachting op de landelijke cijfers zijn eventuele correcties

Nadere informatie

AUTOMOTIVE ONDERZOEK

AUTOMOTIVE ONDERZOEK AUTOMOTIVE ONDERZOEK Inhoudsopgave Inleiding... 3 Highlights... 3 In welk merk auto rijdt de directeur?... 4 Verdeling per sector... 5 Verdeling op basis van aantal medewerkers... 6 Verdeling op basis

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête Regio West-Brabant Rapportage In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 10096 Claudius Prinsenlaan 10 4811

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1637 Datum augustus 2009 Opdrachtgever

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Midden-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 4 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2012 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Beleids- en Geo-Informatie

Nadere informatie

HTSM in Twente. Over de topsector High Tech Systemen en Materialen juni 2016

HTSM in Twente. Over de topsector High Tech Systemen en Materialen juni 2016 HTSM in Twente Over de topsector High Tech Systemen en Materialen 2007-2015 juni 2016 INHOUDS OPGAVE 1. Samenvatting 2. Aantal werkzame personen en vestigingen HTSM 2015 3. Aantal vestigingen HTSM 2015

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Fluchskrift Wurkgelegenheid

Fluchskrift Wurkgelegenheid Resultaten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 Fluchskrift Wurkgelegenheid Werkgelegenheidsregister Provincie Fryslân Het betreft voorlopige uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2014. In afwachting

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

LIJST 1 - ACTIVITEITEN

LIJST 1 - ACTIVITEITEN nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - - 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet pagina 1 van 8 10-7- Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Perioden april Bedrijfsactiviteiten (SBI93) % Ontwikkeling omzet mei juni Verwachte ontwikkeling omzet april

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO ZEELAND December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 13,2 % tot 6.470. Deze forse toename van de WW populatie wordt mede veroorzaakt door het

Nadere informatie

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013

Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Capelle in cijfers: Actieplan Economische Zaken 2013 Rotterdam Area: de economische motor Inhoudsopgave! " # $ %&'! "#$ ""%&''' ()* +""''',%,-'. (/,-' 0 "1 1 1 Alle inwoners tussen de 16 en 64 jaar. De

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2009

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2009 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2010- Datum Augustus 2010 Opdrachtgever Regio

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017

KvK-Bedrijvendynamiek. Eerste drie kwartalen 2017 KvK-Bedrijvendynamiek Eerste drie kwartalen Oktober Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek starters en stoppers per maand 3. Segmenten zzp, parttime zzp en mkb 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 1 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Informatievoorziening Postbus

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten EN 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B 2223 A Grafische

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen)

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie tweede kwartaal 2015 14 juli 2015 Samenstelling rapport: In opdracht van: Camiel Geryszewski, afdeling JaBo/Onderzoek en Statistiek Hans Mayer / Harold

Nadere informatie

Zicht op bedrijvigheid

Zicht op bedrijvigheid Zicht op bedrijvigheid CLUSTERS EN KETENS IN REGIONAAL PERSPECTIEF Werksessie clusterontwikkelingen Metropoolregio Eindhoven Maikel Gijzen Advies Verbinden in economische ontwikkeling Inleiding Waarom?

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2012

Sectoranalyse Horeca 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2012 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

KvK-Bedrijvendynamiek

KvK-Bedrijvendynamiek KvK-Bedrijvendynamiek Eerste helft Juli Inhoudsopgave 1. Het algemene beeld 2. Dynamiek start en stop per maand 3. Segmenten 4. Sectoren 5. Provincies 6. Faillietverklaringen Bijlagen 1. Percentage nevenvestigingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Parkstad Limburg aan het Werk 2013. de regionale economie in beeld

Parkstad Limburg aan het Werk 2013. de regionale economie in beeld E,tl Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 SBI-CODE SBI-1993 SBI-2008 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 22 58-221 581 Uitgeverijen

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends

De arbeidsmarkt: crisistijd en trends De arbeidsmarkt: crisistijd en trends 06 Werkzame beroepsbevolking krimpt tijdens crisis Arbeidsmarkt reageert vertraagd op conjunctuur Krimp vooral onder mannen en jongeren Daling flexwerkers snel voorbij

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 83 7 84 Economie Geringe toename werkgelegenheid Na enkele jaren van werkgelegenheidsverlies is er sinds 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid in Hengelo. In de periode april 2004-april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016) Nr. 121 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Parkstad Limburg aan het Werk 2012. de regionale economie in beeld

Parkstad Limburg aan het Werk 2012. de regionale economie in beeld E,tl Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Parkstad Limburg aan het Werk de regionale economie in beeld Colofon Postbus 1016 6201 BA Maastricht Tel.: +31 (0)43 350 62 80 Fax.: +31

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie