Foutvraag (Failure Demand): Rijnconsult heeft de klok horen luiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Foutvraag (Failure Demand): Rijnconsult heeft de klok horen luiden"

Transcriptie

1 Foutvraag (Failure Demand): Rijnconsult heeft de klok horen luiden 'Failure demand terugdringen; Hoe 1 KPI uw hele organisatie kan verbeteren'. Het klinkt als de reclame: 'Bikini slank de zomer in, snel 5 kilo afvallen in 1 week'. Maar het is de titel van een artikel waarin adviesbureau Rijnconsult haar onderzoek beschrijft naar foutvraag binnen gemeenten en een best practice bij een verzekeraar. Wij gaan niet dagelijks met collega's in discussie. Ieder werkt vanuit goede bedoeling en vanuit zijn eigen overtuiging. Maar aangezien Rijnconsult hier een deel van het gedachtegoed en de methode van Vanguard (John Seddon) gebruikt zonder er veel van te begrijpen, geven wij dit keer wel een reactie. John Seddon en zijn Vanguard collega's helpen vanaf de jaren '80 dienstverlenende organisaties om hun prestaties te verbeteren. Hij ontwikkelde een methode, die managers in staat stelt hun organisatie te bestuderen als een systeem en dit opnieuw in te richten op basis van de opgedane kennis met als doel prestaties te verbeteren en kosten te reduceren. Deze 'Vanguard Methode' is een combinatie van systeemdenken ('hoe het werk werkt') en interventie theorie ('hoe het te veranderen'). Vanguard heeft gewerkt met organisaties in alle sectoren (publiek, privaat, vrijwillig) en in meerdere landen. Goed gedocumenteerde ervaring laat zien dat het lukt met de Vanguard Methode betere diensten te leveren aan klanten, burgers en gebruikers. Failure demand is geen concept! De begrippen 'value demand' en 'failure demand' (wij noemen het 'waardevraag' en 'foutvraag') zijn ontleend aan de Vanguard Methode. Het is echter geen 'concept', zoals Hommes en Yeramian schrijven en kan ook zeker niet als zodanig gebruikt worden. Dit 1

2 doet Rijnconsult echter wel. Uit de website blijkt dat zij 'Lean management' als methode hebben gekozen. Wat zij doen, is een geïsoleerd begrip uit de Vanguard Methode 'knippen' en dit 'plakken' binnen het bestaande Lean repertoire. Dat is niet verboden, maar in onze ogen wel gevaarlijk. Wij zullen uitleggen waarom en wat wij anders zouden doen. Grote aantallen zegt niets over kwaliteit Rijnconsult ziet en beschrijft het klantcontactcentrum (KCC) als een autonoom onderdeel van een organisatie en focust op het terugdringen van foutvraag in het call center als verandering. Maar als je naar de organisatie als systeem kijkt, is een call center natuurlijk geen aparte entiteit. Vanuit de klant gezien is de telefoon één van de ingangen naar een organisatie (naast balie, loket, of website). Veel organisaties zijn mode gevoelig en hebben alle telefoons op één plek gezet. Call centers en KCC's zijn semi-industriële werkplaatsen waar telefoontjes worden afgehandeld. Bereikbaarheid staat voorop, constateren Hommes & Yeramian terecht. Onze ervaringen bij o.a. gemeenten, jeugdzorg en politie laten zien, dat 'afhandelen' vooral bestaat uit 'doorverbinden' en 'terugbelnotities maken'. Als je vanuit de klant kijkt, zie je dat slechts enkele procenten van de klantvraag in één keer wordt opgelost. Call centers en KCC's zijn ontstaan uit een denkwereld waarin schaalvergroting, standaardisatie en arbeidsdeling gezien wordt als sleutel tot succes. Rijnconsult opereert vanuit dezelfde denkwereld getuige de eerste zin van het artikel: Dat een optimaal opererend klantcontactcentrum (KCC) van groot belang is voor een organisatie staat vast. Dit blijkt wel uit de vele KCC s die de afgelopen jaren uit de grond zijn gestampt. Dat iets in grote aantallen bestaat, is kennelijk reden om te denken dat het goed is. Failure demand fout gedefinieerd door Rijnconsult Rijnconsult verklaart foutvraag als 'het gevolg van fouten die ergens in de organisatie zijn gemaakt'. Dat is een verkeerde definitie. Het gaat niet om 'fouten' die door medewerkers worden gemaakt. 'Foutvraag' volgens John Seddon is: de vraag die je krijgt wanneer je als organisatie iets niet of niet goed doet vanuit het perspectief van de klant. 2

3 Een voorbeeld: Als je digitaal aangifte doet van diefstal van een fiets krijg je van de politie na een week of wat een berichtje dat er een mutatie is aangebracht in je dossier. Als je vervolgens hoopvol opbelt of je fiets misschien gevonden is, blijkt de mutatie eruit te bestaan dat je aangifte in het systeem is afgesloten. Er wordt niet naar je fiets gezocht. Bij het politienummer is dit een veel voorkomende foutvraag. Maar is hier nu een fout gemaakt? Nee, zo zijn op dit moment de procedures en servicemedewerkers en dienders volgen keurig de instructies op. De meeste foutvragen zijn geen menselijke fouten, maar systeemfouten. Benchmarken een beetje dom Hommes & Yeramian halen een artikel aan uit Binnenlands Bestuur (oktober 2012): De gemeente Groningen had vorig jaar twee keer zoveel telefoontjes als een gemiddelde gemeente. Allereerst laat Rijnconsult zien dat zij het belangrijk vinden om te benchmarken met de gemiddelde prestaties van anderen. Dat is dom, want ook een 'gemiddelde' gemeente heeft veel foutvraag en variatie vertelt ons meer dan een gemiddelde. Gemiddeld of bovengemiddeld zijn betekent niet hetzelfde als goed presteren. De oorzaak van veel telefoontjes zou zijn dat klanten niet in één keer goed werden doorverbonden, omdat er 35 telefoonnummers waren. Kennelijk is er niet echt naar klanten geluisterd, want dan weet je dat klanten in één keer goed geholpen willen worden en niet doorverbonden. Trouwens: hoe vaak denk je dat bellers doorverbonden worden als er maar één nummer is? 'Vragen van burgers verdwijnen in 14+ fuik', luidt een ander artikel in Binnenlands Bestuur (11 april 2013). Ook zouden de interne processen niet op orde zijn. Onze ervaring is dat interne processen prima 'op orde' kunnen zijn, maar toch veel foutvraag genereren. 'Prima op orde', wat is dat eigenlijk? In organisatietaal betekent het dat processen zorgvuldig beschreven en uitgetekend zijn in flowcharts. Maar als je in het dagelijkse werk kijkt, zie je dat medewerkers heel andere dingen doen. En vaak met goede reden, omdat van bovenaf opgelegde 'ordelijke' procestekeningen zijn gemaakt door mensen die noch het werk, noch de klant kennen. 3

4 KCC niet het hart van verandering Een KCC dat haar tijd besteedt aan het afhandelen van 50-70% Failure Demand verspilt kostbare uren. Het terugdringen van Failure Demand levert een enorme productiviteitswinst en kostenbesparing op: FTE s die minder of anders ingezet kunnen worden, nog los van de efficiencywinst die geboekt wordt in de rest van de organisatie door procesverbeteringen als gevolg van de Failure Demand te signaleren. Hommes & Yeramian zien foutvraag voornamelijk in relatie tot het KCC. Maar foutvraag wordt niet veroorzaakt door het KCC. De grootste verspilling en dus ook de grootste winst zit niet in het KCC. Natuurlijk heeft een organisatie minder telefonistes nodig als de hoeveelheid foutvraag afneemt. Maar binnen de organisatie als geheel is de hoeveelheid werk dat geen waarde toevoegt (= verspilling) vele malen groter. Iedere foutvraag veroorzaakt onnodig werk in de back offices. Hommes & Yeramian hebben gelijk als zij zeggen dat de omvang en de aard van de foutvraag signalen kan opleveren voor de rest van de organisatie. Foutvraag wordt vaak veroorzaakt door de manier waarop het werk is ingericht en mensen worden aangestuurd. Maar het KCC is binnen het systeem niet het hart van de verandering. Het belangrijkste doel van een onderzoek naar de klantvraag is niet het doorvoeren van minieme verbeteringen binnen het KCC zelf, maar het begrijpen wat de foutvraag veroorzaakt en wat de krachtigste en meest kansrijke hefbomen zijn voor verandering in het systeem. De focus op het KCC als aparte entiteit maakt de aanpak op zijn best suboptimaal. End-to-end Wat vertelt foutvraag ons eigenlijk? In sommige systemen waar transacties tussen klant en organisatie plaatsvinden is het mogelijk om dat wat de klant vraagt in één keer goed te leveren. In zo'n systeem is de belangrijkste kennis die je moet verzamelen welke deskundigheid je vóór in het proces (dus aan de telefoon of het loket) nodig hebt om de dienst in één keer goed te leveren. In andere systemen is one stop dienstverlening niet mogelijk en is het belangrijk dat het werk via de juiste personen met de juiste expertise verloopt. In zo'n systeem zal je eerder kennis verzamelen over welke expertise je waar en wanneer moet organiseren om de vraag end-to-end naadloos door de organisatie te laten lopen en de voorspelbare variatie in de waardevraag goed aan te kunnen. 4

5 Dan zijn er ook nog dienstverlenende organisaties (of onderdelen daarvan) waar het bestuderen van de klantvraag sowieso minder productief is, omdat het onvoldoende kennis oplevert over de essentie van het systeem. Telefoontjes bij de gemeentereiniging bijvoorbeeld zullen voor 100% foutvraag zijn. Een burger hoeft niet te bellen of zijn vuilniszak wordt opgehaald of de container wordt geleegd. Het bestuderen van foutvraag in zo'n systeem leert je wel iets, maar niet hoe een goede afvoer van huisvuil vanuit klantperspectief er uit zou moeten zien. Kerntaak manager: obstakels opruimen in systeem Elke call die het gevolg is van een fout is een verbeterkans. Laaghangend fruit dat sneller geplukt is dan wanneer de organisatie jaagt op die grote vis. Een zin als deze laat zien dat Hommes & Yeramian weinig begrip hebben van de werking van organisaties als systemen. 'Laaghangend fruit' bestaat niet. Het is managementtaal die voortkomt uit een aangeleerde en geconditioneerde drang naar snelle actie en dito resultaat. Het zoeken naar systeemcondities die er voor zorgen dat het werk gaat zoals het gaat vraagt tijd en inspanning van leiders in de organisatie. Het opruimen van obstakels die medewerkers verhinderen om perfecte diensten te verlenen aan klanten wordt de kerntaak van een manager in een organisatie die als goed werkend systeem wordt ingericht. Weg uit de vergaderruimtes, weg van de spreadsheets met cijfers en targets. When you go out into the workplace, you should be looking for things that you can do for your people there. You ve got no business in the workplace if you re just there to be there. You ve got to be looking for changes you can make for the benefit of the people who are working there, leren ze managers bij Toyota. Dat vraagt een andere aanpak dan die van consultants die zich drie slagen in de rondte werken om laaghangend fruit te plukken, terwijl managers op hetzelfde moment de organisatie en de dienstverlening kapot maken met targets, budgetten, arbeidsdeling en standaardisatie. De 'grote brokken' zijn geen spectaculaire resultaten op korte termijn, maar het veranderen van het denken van managers. Om dat denken te beïnvloeden moet je ze meenemen in het werk, niet alleen in het call center, maar langs de hele reis die de klant maakt door de organisatie (of keten). Moet je ze leren hoe en waar te kijken, zodat ze ervan leren. 5

6 Eén van de grootste valkuilen van ons - adviseurs - is dat we meegaan in de routines van managers. Dan wordt verandering onder je handen vandaan gedelegeerd naar de 'managementfabriek' van verandermanagers, projectmanagers, IT managers, programmamanagers, implementatiemanagers, capaciteitsmanagers enz. Een toolbox, ja dat willen managers graag, maar veranderen is voor anderen. Foutvraag onderzoeken is één manier om managers attent te maken op hoe goed of slecht hun organisatie als systeem feitelijk presteert. Niet de enige manier. 'Laaghangend fruit plukken' verbloemt de echte oorzaken van een slecht werkend systeem. Een interventie moet beginnen met een gesprek over leiderschap in plaats van 'commitment', met onderzoek doen en kennis verzamelen in plaats van 'trainen', met een bewuste keuze voor een 'system in focus' in plaats van het KCC als willekeurige en qua positie zwakke plek in het krachtenveld. Gegoochel met cijfers Meten is belangrijk. Dat doe je om te kijken of en in hoeverre dat wat mensen met elkaar doen in het werk - de methode van werken - bijdraagt tot het bestaansrecht van de organisatie: de bedoeling. Metingen moeten afgeleid zijn van de bedoeling en aangeven in hoeverre je in staat bent dat te doen waar het de klant om gaat. Bijvoorbeeld: Hoe vaak doen we het in één keer goed? of Hoe lang zijn de end-to-end doorlooptijden?. Het meten van de omvang, de aard en de voorspelbaarheid van de foutvraag kan in veel organisaties een nuttige indicator zijn, maar zeker niet de enige die een organisatie kan veranderen. Hommes en Yeramian illustreren de resultaten van een jaar werken bij een verzekeraar als best practice met de volgende cijfers: Failure Demand is gereduceerd van 50% naar 10%, de productiviteit is met 35% gestegen, er is een besparing gerealiseerd van per jaar (...) en er is zodanige efficiency winst geboekt dat het contactcentrum vier van de 30 FTE zowel anders als minder heeft kunnen inzetten. Het gegoochel met cijfers overtuigt niet. Als 30 FTE voorheen 100 telefoontjes (volume = 100) afhandelden, zouden ze er met een productiviteitsstijging van 35% nu dus 135 moeten kunnen doen. Tegelijk neemt de foutvraag af met 40%, dus zou het totale volume aan 6

7 telefoontjes afgenomen moeten zijn van 100 tot 60. Slechts 4 van de 30 FTE worden anders/minder ingezet. Dus 26 FTE doen nu 60 telefoontjes. Dat klinkt niet goed. Als de foutvraag werkelijk is gereduceerd van 50% naar 10%, zou je een drastische afname van het totale volume aan telefoontjes hebben moeten zien. (Tenzij de verzekeraar in één jaar een spectaculaire groei van het aantal klanten of het aantal verkochte producten per klant heeft gehad, zodat de waardevraag met 40% is gegroeid). En als de foutvraag van 50% naar 10% is gereduceerd, moet dat ook in de back offices van de organisatie een enorme besparing aan niet-waarde-toevoegende activiteiten hebben opgeleverd. Onze ervaring is dat vrijwel iedere foutvraag leidt tot werk - per definitie verspilling - in de back office. Maar daarover meldt het artikel niets. Ook lezen wij niets over wat er feitelijk veranderd is in de end-to-end werkprocessen in front en back offices, dat kan verklaren waarom de foutvraag zo enorm kon teruglopen. Rijnconsult gebruikt het begrip foutvraag om de aanpak Lean management te verkopen aan KCC's en call centers. John Seddon heeft veel geschreven en gesproken - ook bij Rijnconsult in huis - over de principiële verschillen tussen Lean en de Vanguard Methode. Rijnconsult kiest voor Lean, maar leent als het goed uitkomt ook stukjes van Vanguard. Dan kan je de klok wel horen luiden, maar kan je het luiden niet duiden'. Mirjam Coret/Chrétien Felser Partners Vanguard Nederland Mobiel Mirjam: Mobiel Chrétien: September

FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN. Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren

FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN. Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren FAILURE DEMAND TERUGDRINGEN Hoe één KPI uw hele organisatie kan verbeteren In ons advieswerk bij verschillende organisaties in het bedrijfsleven en de overheid valt ons op dat nog veel organisaties waardevolle

Nadere informatie

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem

Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Begrijp uw organisatie niet als een hark maar als een systeem Wat dienstverlenende organisaties kunnen leren van de manier waarop Toyota zijn auto s maakt De laatste paradox is dat dit het startpunt is

Nadere informatie

In dienstverlening begint ontwerpen bij begrijpen

In dienstverlening begint ontwerpen bij begrijpen In dienstverlening begint ontwerpen bij begrijpen Sinds de jaren zeventig is het in managementkringen gebruikelijk om de principes van wetenschappelijk management (Taylor) ook toe te passen op dienstverlening.

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

First Time Right bestaat niet!

First Time Right bestaat niet! First Time Right bestaat niet! Over de schrijver: Hans Kardol is Managing Consultant bij KSi-onderzoek, het certificeringsinstituut voor Stichting ITO. Sinds 1998 is hij actief in klantctonactwereld en

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Sturen op feiten. Six Sigma voor de lokale overheid. Your business technologists. Powering progress

Sturen op feiten. Six Sigma voor de lokale overheid. Your business technologists. Powering progress Sturen op feiten Six Sigma voor de lokale overheid Your business technologists. Powering progress Sturen op feiten Inhoudsopgave Six Sigma 3 Lean en Six Sigma 11 Het stappenplan 5 De gegevens Hoe goed

Nadere informatie

Zaken Doen februari 2012

Zaken Doen februari 2012 Zaken Doen februari 2012 Het tweemaandelijkse nieuwsblad van uw onafhankelijke IIB-bedrijfsadviseur Economie 2012 wat kunnen we verwachten? De ontwikkelingen in Europa en vooral het uitblijven van echte

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Lean Service opnieuw bezien

Lean Service opnieuw bezien Lean Service opnieuw bezien John Seddon, Brendan O Donnovan en Keivan Zokaei Inleiding Na verschijning van Levitt s invloedrijke artikel Production-Line Approach to Service in de Harvard Business Review

Nadere informatie

Eneco als enig energiebedrijf gecertificeerd voor klachtenmanagement met IKM 3000

Eneco als enig energiebedrijf gecertificeerd voor klachtenmanagement met IKM 3000 16 Eneco als enig energiebedrijf gecertificeerd voor klachtenmanagement met IKM 3000 Goed klachtenmanagement klanten te krijgen, maar om Energiebedrijven en de ondernemingen in de telecommunicatie staan

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Ketenkenners aan de mini Ronde Tafel zijn het roerend eens. Het is geen holy grail. Anderzijds noemen ze ketenregie wel een fenomeen van jewelste.

Ketenkenners aan de mini Ronde Tafel zijn het roerend eens. Het is geen holy grail. Anderzijds noemen ze ketenregie wel een fenomeen van jewelste. Naslagwerk Interview Ronde Tafel Meten is weten Toolkit Een believer Geen holy grail PRF Ketenontwikkeling Keten Excellence heeft al veel kleine verbeteringen opgeleverd. Wat het ook heeft opgeleverd is

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Miljonair VorBeginers

Miljonair VorBeginers Miljonair VorBeginers Door:Tom DingjanenEduardKelderhuis Dit is een uitgave van Avantix SARL. Copyright Avantix SARL 2011 Grand Rue 60 L 1660 Luxembourg Company Register B-90.853 Auteurs: Tom Dingjan &

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

GEHEIM VAN ACQUISITIE

GEHEIM VAN ACQUISITIE GEHEIM VAN ACQUISITIE Tips voor meer klanten, meer omzet Martin Eelderink Plusmore Plusmore verbetert verkoopresultaat voor bedrijven. Met andere woorden meer klanten, meer omzet, meer marge en meer lange

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Help, mijn mensen moeten op twitter

Help, mijn mensen moeten op twitter Help, mijn mensen moeten op twitter Ideeën voor managers van gemeenten die hun dienstverlening willen verbeteren en willen floreren in de netwerksamenleving / een handreiking Dit is een publicatie van

Nadere informatie

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes

Succesvol Lean. Vincent Wiegel John Maes Succesvol Lean Vincent Wiegel John Maes ISBN 978-90-430-3038-0 NUR 801 Trefw.: management, Lean Dit is een uitgave van Pearson Benelux Postbus 75598, 1070 AN Amsterdam Website: www.pearson.nl E-mail: amsterdam@pearson.com

Nadere informatie

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken

Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken Whitepaper Implementatie procesverbetering binnen de overheid met Lean denken n ntwerpe o ontwikkelen Plan van Aanpak Operational Excellence binnen non- profit Auteurs: Abbe Zwaal, Rob Teijink en Annemiek

Nadere informatie

rijnconsult business review

rijnconsult business review rijnconsult business review Processen: zichtbare en onzichtbare stromen De Blijvende Waarde Van Lean Management. Waarom Structuur En Processen Hand In Hand Gaan Je Moet Behoorlijk Sturen Om Tot Zelfsturing

Nadere informatie

Bezuinigen binnen gemeenten

Bezuinigen binnen gemeenten Bezuinigen binnen gemeenten Bezuinigingen van 1,23 miljard: wat werkt in gemeenteland? Een juiste aanpak met continu verbeteren maakt bezuinigen en bouwen tegelijk mogelijk Een onderzoeksinitiatief van

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie