Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN"

Transcriptie

1 Benchmark KCC Woningcorporaties 2014 IMPRESSIE RESULTATEN Project Versie 01 / 8 augustus 2014

2 Voor u ligt de impressie van de Benchmark KCC Woningcorporaties Dit document geeft een anonieme, beknopte impressie van de benchmark KCC. Naast een uitgebreid persoonlijk rapport ontvangt iedere deelnemer een omvangrijke gegevensbijlage met daarin de detailinzichten. Het rapport en gegevensbijlage zijn vertrouwelijk en alleen ter inzage van de deelnemers. Wij wensen u veel plezier met het kennis nemen van de impressie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ies van Rij ( ).

3 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 2 ENKELE INZICHTEN UIT DE BENCHMARK 6 3 NADERE UITWERKING TELEFOONKANAAL 7 4 KOSTEN TELEFOONMEDEWERKER (PER FTE) VS A ANTAL TELEFONISCHE KLANTCONTACTEN (PER FTE) 9 5 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 11 6 OVER M&I/PARTNERS 12

4 4/12 1 INLEIDING In 2014 is voor de derde keer de Benchmark KCC Woningcorporaties van M&I/Partners uitgevoerd. Dit initiatief benoemen we hierna als benchmark KCC. Aan de derde editie, over de resultaten van het boekjaar 2013, hebben acht grote woningcorporaties deelgenomen, te weten: 1 De Woonplaats ( VHE) 2 Haagwonen ( VHE) 3 Wonen Limburg ( VHE) 4 Wonen Breburg ( VHE) 5 Woonbedrijf ( VHE) 6 Havensteder ( VHE) 7 De Alliantie ( VHE) 8 Vestia ( VHE) Eén van de deelnemers heeft deelgenomen zonder gegevensaanlevering, hierdoor komen de uitkomsten van zeven deelnemers terug in de kengetallen. De benchmark KCC richt zich op de top tien processen met hun onderliggende taken zoals die binnen het KCC zijn ingericht. De benchmark KCC is in 2009 en in 2010 door M&I/Partners, op initiatief van Portaal, in samenwerking met de andere deelnemende woningcorporaties ontwikkeld.

5 5/12 Waarom benchmarken Woningcorporaties hebben verschillende redenen om deel te nemen aan de benchmark KCC. De belangrijkste redenen zoals deelnemers die noemen, staan hieronder vermeld: Van elkaar leren door op eenduidige wijze in kaart te brengen wat men op welke wijze wel of juist niet binnen het KCC doet. Zicht krijgen op de trendontwikkeling bij KCC s binnen de eigen branche. Verantwoording op hoofdlijnen voor de eigen inrichtingskeuzes en resulterende invulling van het KCC door het verhaal achter de cijfers te achterhalen. Steeds meer woningcorporaties zijn bezig met de inrichting van een klantcontactcenter en ontwikkelen daar een duidelijke visie op, waarvan kanaalsturing deel uitmaakt. De efficiency van de bedrijfsvoering en het bevorderen van de klantgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren. Bij veel woningcorporaties staan deze thema s hoog op de agenda. De benchmark rapportage omvat ruim 40 grafieken/kengetallen die hier inzage in geven. Het rapport vormt input voor de best practice sessies waarin de deelnemers met elkaar op zoek gaan naar mogelijkheden om het KCC efficiënter en kwalitatief beter te maken. Benchmark KCC Woningcorporaties 2015 In 2015 start M&I/Partners met de nieuwe benchmarkronde, de Benchmark KCC Woningcorporaties 2015 over de resultaten van Heeft u vragen over de benchmark KCC en eventuele deelname aan de benchmarkronde 2015, dan kunt u contact opnemen met Ies van Rij. U kunt Ies van Rij bereiken via of Daarnaast kunt u voor de folder over de benchmark en het aanmeldingsformulier terecht op onze website:

6 6/12 2 ENKELE INZICHTEN UIT DE BENCHMARK 1 De klant kiest het meest voor het telefonisch contact met de corporatie. Gemiddeld liep 83% van alle klantcontacten in 2013 via dit kanaal. De deelnemende woningcorporaties zetten ook steeds meer in op andere kanalen. Zo neemt het gebruik van en webformulieren toe (respectievelijk 6% en 2% van alle klantcontacten). 2 Gemiddeld handelt een deelnemer 5,6 telefonische klantcontacten per VHE af. Dit aantal ligt na een daling in 2011 dit jaar weer op hetzelfde niveau als in Opvallend is dat het aantal telefonische klantcontacten over reparatieverzoeken verhoudingsgewijs is toegenomen ten opzichte van Een telefonisch klantcontact duurt gemiddeld 203 seconden (betreft alleen talktime, geen nabewerkingstijd). Vertaald naar de betaaltijd betekent dit dat een telefoonmedewerker gemiddeld 38% van de betaaltijd de klant daadwerkelijk aan de telefoon heeft. 4 De afhandeling van telefonische klantcontacten per FTE-telefoonmedewerker is fors toegenomen vergeleken met eerdere edities van de benchmark. Een FTE-telefoonmedewerker handelt gemiddeld jaarlijks telefonische klantcontacten af. Dit komt overeen met gemiddeld 7,8 gesprekken per uur per FTE-telefoonmedewerker (gerelateerd aan de betaaltijd). 5 De populatie van de benchmark is gestegen ten opzichte van het boekjaar 2010 en Zowel in termen van aantal deelnemers, VHE en aantal afgehandelde telefonische klantcontacten. 6 Kanaalsturing en digitalisering zijn kijkend over de deelnemers heen op dit moment de belangrijkste uitdaging.

7 7/12 3 NADERE UITWERKING TELEFOONKANAAL In deze ronde is het proces rondom het afhandelen van telefonische klantcontacten verder onder de loep genomen. Dit is gedaan om twee redenen; allereerst omdat het merendeel van de inkomende klantcontacten telefonisch waren in 2013 (gemiddeld 83%) en daarnaast konden de meeste deelnemers alleen over de telefoonstatistieken uitgebreide informatie aanleveren. Voor elke deelnemer is het onderstaande model ingevuld met de kengetallen van de woningcorporaties en het gemiddelde over de deelnemers. Dit geeft de deelnemers een gedetailleerd inzicht in het telefonie kanaal. Inkomende telefonische klantcontacten Gesprekstijd Gemiddelde gesprekstijd per inkomend tel. klantcontact (in sec) Afhandeling klantcontacten Personele kosten telefoonmedewerkers Personele kosten telefoonmed. per fte (loonsom) KPI s Resultaat Telefonische klantcontacten per VHE (# aantal) Telefonische klantcontact per FTE telefoonmed. (# aantal) Gemiddelde gesprekstijd per VHE (in sec) % gesprekstijd per telefoonmed. (in fte) Zonder ruggespraak (%) Met ruggespraak (%) Kosten telefoonmed. per VHE Kosten telefoonmed. per gesprek Abandonment % klaar in één x Binnen 30 sec (Servicelevel) Klantbeoordeling telefonisch klantcontact Gemiddeld aantal gesprekken p/u per telefoonmede werker (in fte) Figuur 1. Kengetallen telefonische klantcontacten in verband Aantal VHE per fte telefoonmed. (omvang)

8 8/12 Toelichting op het model In figuur 1 hierboven worden enkele inzichten over telefonische klantcontacten langs verschillende invalshoeken beschreven: De eerste invalshoek gaat over het aantal inkomende telefonische klantcontacten, deze slaan we om naar VHE & FTE. Dit geeft een beeld van de relatieve omvang van het aanbod telefonische klantcontacten. De volgende invalshoek analyseert de gesprekstijd van inkomende telefonische klantcontacten. Dit doen we door de gemiddelde gesprekstijd per call en het aantal gesprekken p/u per telefoonmedewerker weer te geven. Daarnaast relateren we deze aan de gemiddelde gesprektijd per VHE en de tijd dat de telefoonmedewerkers daadwerkelijk gesprekken voeren (% van de betaaltijd). Vervolgens maken we inzichtelijk welk percentage van de inkomende klantcontacten kunnen worden afgehandeld door het KCC zelf al dan niet met ruggespraak. Daarnaast brengen we in beeld met welke personeelskosten de telefonische klantcontacten worden afgehandeld. Het kostenniveau duiden we middels loonsom (kosten per FTE) en de relatieve omvang van de formatie (aantal VHE per FTE medewerker). Ten slotte relateren we de prestaties van de telefoonmedewerkers aan de hand van drie belangrijke indicatoren en de klantbeoordeling.

9 9/12 4 KOSTEN TELEFOONMEDEWERKER (PER FTE) VS AANTAL TELEFONISCHE KLANTCONTACTEN (PER FTE) Om een beeld te geven van het algemene rapport hebben we ter illustratie in dit hoofdstuk een voorbeeld opgenomen van een detailinzicht. In Figuur 2 zijn twee kengetallen uit de benchmark KCC uitgezet ten opzichte van elkaar. Het betreft het aantal inkomende telefonische klantcontacten en de personele kosten van de telefoonmedewerkers. Beiden zijn naar het aantal FTE omgeslagen. Voor de personele kosten zijn alleen de kosten voor de telefoonmedewerkers gebruikt, de kosten voor overhead zijn niet meegenomen in dit kengetal. De twee stippellijnen geven het gemiddelde per kengetal aan.

10 Personeelskosten telefoonmedewerkers per FTE Duizenden 10/ Aantal inkomende telefonische klantcontacten per FTE A B C D E F G Figuur 2. Personele kosten telefoonmedewerker per FTE vs inkomende telefonische klantcontacten per FTE Let op, G en E hebben op de kengetallen dezelfde uitkomsten. Hierdoor worden deze deelnemers op elkaar geplot in de bovenstaande grafiek. Bevindingen Kwadrant 1: de corporatie heeft verbeterpunten, omdat deze in vergelijking met de andere deelnemers met navenant hoge personele kosten per FTE een relatief laag aantal telefonische klantcontacten per FTE realiseert. B & F vallen in dit kwadrant. Kwadrant 2: de corporatie realiseert met onder gemiddelde personeelskosten per FTE een relatief laag aantal inkomende telefonische klantcontacten per FTE. A valt in dit kwadrant. Kwadrant 3: de corporatie presteert goed, men realiseert met onder gemiddelde personeelskosten en bovengemiddeld aantal klantcontacten per FTE. G & E vallen in dit kwadrant. Kwadrant 4: de corporatie realiseert met relatief hoge kosten per FTE een bovengemiddeld aantal inkomende telefonische klantcontacten per FTE. C & D vallen in dit kwadrant.

11 11/12 5 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Om meer beeld te geven van de inhoud en wijze waarop deze wordt gestructureerd in de benchmark KCC, is op de volgende pagina de inhoudsopgave van de rapportage voor de benchmark 2014 opgenomen.

12 12/12 6 OVER M&I/PARTNERS M&I/Partners werkt op het snijvlak van organisatie-inrichting en informatievoorziening. We brengen de logische samenhang in beeld tussen mensen, processen en systemen, geven aan hoe informatieprocessen optimaal ingericht kunnen worden en zorgen voor een vlekkeloze transitie van oud naar nieuw. M&I/Partners is een onafhankelijk adviesbureau met ruim zestig adviseurs. We werken veel voor opdrachtgevers bij woningcorporaties, gezondheidszorg, hoger onderwijs, veiligheidsregio s en in lokale, provinciale en rijksoverheid. M&I/Partners lost managementvraagstukken op in het besef dat ICT de bedrijfsprocessen ondersteunt en geen doel op zich is. In de rol van adviseur, programma- of projectmanager staan wij het management terzijde bij de besturing van innovaties en organisatieveranderingen als gevolg van digitalisering. Samen met onze opdrachtgevers bouwen we aan een heldere ICT-infrastructuur, programmeren we een doordacht ICT-beleid, managen we de implementatie van nieuwe systemen en helpen we mee om de veranderingen in de organisatie te realiseren. Kwaliteit en klanttevredenheid zijn daarbij altijd een belangrijk streven. M&I/Partners bestaat bijna 30 jaar en is ISO 9001:2000 gecertificeerd. Meer informatie? Meer informatie over de benchmark KCC kunt u vinden op Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Ies van Rij. Mail

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Het belang van ICT op de agenda van bestuurders enerzijds en inzichten uit onze benchmarks

Nadere informatie

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014

Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Verbeteren door te vergelijken ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2014 Project ICT Benchmark Versie 1.0 / 19 september 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN In 2014 is voor de tiende keer de ICT Benchmark Gemeenten

Nadere informatie

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere

Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere Impressie Benchmark Financiële Functies voor Woningcorporaties 2012 Inzicht in prestaties van de financiële functies door benchmarking met andere woningcorporaties Impressie Benchmark Financiële Functies

Nadere informatie

NETWERK EVENT KLANT CONTACT CENTER WONINGCORPORATIES

NETWERK EVENT KLANT CONTACT CENTER WONINGCORPORATIES Impressie M&I/Partners/ kennisbijeenkomst KCC adviseurs voor management eninformatie NETWERK EVENT KLANT CONTACT CENTER WONINGCORPORATIES ICT in perspectief INLEIDING Woningcorporaties in Nederland hebben

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Auteur(s) Datum Movisie Marjoke Verschelling en Karin Sok Utrecht, 17 september 2014 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept

BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept BMW gemeenten Plan van aanpak KCC - concept Doorontwikkelen van de dienstverlening in Bedum, De Marne en Winsum 22 maart 2011 Werkgroep KCC, met ondersteuning van BRW Groep Inhoudsopgave 2 1 Managementsamenvatting...4

Nadere informatie

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001

Benchmark sociale diensten. Rapportage 2001 Rapportage 2001 Rapportage 2001 Maart 2003 Colofon Samenstelling drs. B.A. Wiendels mr. A.J. Ruige drs. M. Corvers drs. G.H.P. van der Helm H. Meijeren drs. J.C.M. Theunisse drs. D. Tijam drs. M. Schut

Nadere informatie

First Time Right bestaat niet!

First Time Right bestaat niet! First Time Right bestaat niet! Over de schrijver: Hans Kardol is Managing Consultant bij KSi-onderzoek, het certificeringsinstituut voor Stichting ITO. Sinds 1998 is hij actief in klantctonactwereld en

Nadere informatie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie

Rick Koopman. Datum Utrecht, november 2014. Auteurs Pieter Pinxten MSc Rick Koopman MSc. Onderzoek Advies Training - Strategie GBBO Maakt dienstverlening makkelijk Euclideslaan 60 3584BN Utrecht 030 27 460 26 www.gbbo.nl Rick Koopman Effecten van toptakenwebsites en elf tips om het aandeel digitale transacties te verhogen In opdracht

Nadere informatie

Van ambitie naar actie Duurzame bedrijfsvoering en groene ICT bij woningcorporaties

Van ambitie naar actie Duurzame bedrijfsvoering en groene ICT bij woningcorporaties Van ambitie naar actie Duurzame bedrijfsvoering en groene ICT bij woningcorporaties Portaal bespaart 100.000 op energierekening met servervirtualisatie Lefier bespaart 600.000 vellen papier met follow-me

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl

Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51. info@nifv.nl Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio's Postbus 7010 6801 HA Arnhem T 026 355 24 50 F 026 351 50 51 info@nifv.nl Voorwoord namens het team van de Academie voor Talent en Leiderschap Veiligheidsregio

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Meer zorg, voor minder geld. ICT in de GGZ

Meer zorg, voor minder geld. ICT in de GGZ Meer zorg, voor minder geld ICT in de GGZ Meer zorg, voor minder geld Het belang van ICT voor de GGZ en de inzichten uit onze ICT Benchmark GGZ vormden de aanleiding voor een rondetafelgesprek met bestuurders

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Professionalisering online communicatie stap vooruit. Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2013

Professionalisering online communicatie stap vooruit. Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2013 Professionalisering online communicatie stap vooruit Uitkomsten Woningcorporatie Web Monitor 2013 Between-us, 2013 Voorwoord Voor het zesde jaar op rij heeft Between-us de effectiviteit van corporatiewebsites

Nadere informatie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie

DE VISIE. Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar uitgangspunten KCC. Bijlage A: Uitgewerkte visie 1 Oprichten van een gezamenlijk KlantContactCenter voor de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal DE VISIE Betreft de volgende onderdelen uit het Business Plan: Hoofdstuk 1: Van visie naar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport HR SERVICE DELIVERY 2013

Onderzoeksrapport HR SERVICE DELIVERY 2013 Onderzoeksrapport HR SERVICE DELIVERY 2013 Uitgevoerd door: In opdracht van: Auteurs: J.R. van Geffen en drs. F.C. Neuman Datum uitgave: 15 februari 2013 Onze dank gaat uit naar de Vroom HR consultants

Nadere informatie