Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2"

Transcriptie

1 A6 Ziekteverzekering Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2 EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 Zo is de situatie in Duitsland... 2 Juridische basis... 2 Wettelijke of particuliere verzekering... 3 Bijdrage en indeling... 3 Waar hebt u recht op... 4 Meer informatie... 5 Dat moeten grensgangers weten... 6 De aanmelding wordt door de werkgever verzorgd... 6 Uitzonderingen... 6 Recht op behandeling in België (woonland)... 6 Speciale overeenkomsten D B... 6 INFORMATIE: Ter wille van een betere leesbaarheid wordt in de tekst geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de mannelijke en de vrouwelijke vorm naast elkaar te gebruiken. Als de mannelijke vorm alleen staat, zijn daarmee ook altijd vrouwen aangesproken

2 Dat is in Duitsland anders In Duitsland kunt u, net als in België, in principe kiezen uit de wettelijke ziekenfondsen. Ten aanzien van de hoogte van de bijdrage wordt geen verschil gemaakt tussen arbeiders, bedienden en andere groepen die bij moeten dragen. De bijdragen, die telkens voor de helft door de werknemer en de werkgever worden betaald, zijn wezenlijk hoger en liggen bij 14,9 procent van het brutoloon. Maar daartegenover staat dat u in Duitsland minder eigen risico draagt. Het hoogste maandelijkse basisbedrag waarover u de bijdrage moet betalen heet Beitragsbemessungsgrenze en ligt in Duitsland bij Euro (stand: 2012). In Duitsland krijgt u van uw ziekenfonds een chipkaart (Krankenversichertenkarte); die is gratis. U bent vrij in de keuze tussen de door de ziekenfondsen toegelaten artsen. Een expliciet contract tussen ziekenverzekering en arts is in Duitsland niet nodig. Dat regelt de EU EG-verordening De ziekteverzekering valt onder verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europese Parlement en de Raad van 29 april 2004 met betrekking tot de coördinatie van de systemen van de sociale zekerheid. Geld- in plaats van uitkeringen in natura Daarin wordt vastgelegd, dat uitkeringen bij ziekte als betalingen ook in het buitenland moeten worden uitgekeerd. Uitkeringen in natura worden eventueel toegekend door de in het woonland bevoegde verzekeraar, op basis van diens bepalingen. D Zo is de situatie in Duitsland Juridische basis De ziekteverzekering is een verplichte verzekering en biedt de burgers bescherming tegen het risico van ziekte. Juridische basis van de wettelijke ziekteverzekering (Gesetzliche Krankenversicherung, afgekort: GKV) is het vijfde boek van het Duitse Sociale Wetboek (Sozialgesetzbuch, SGB V) van 20 december

3 Wettelijke of particuliere verzekering Tot de verzekeringsplichtgrens ( Euro jaarlijks loon of 4.237,50 Euro maandelijks loon, stand: 2012) is iedere werknemer in Duitsland verplicht lid in de wettelijke ziekteverzekering. Degene wiens loon boven deze grens ligt, kan zich vrijwillig bij een wettelijke ziekenfonds verzekeren of een particuliere ziekteverzekering afsluiten. Particulier verzekeren is mogelijk voor werknemers, wiens bruto-maandloon 12 opeenvolgende maanden de plichtverzekeringsgrens heeft overschreden, Zelfstandigen, personen met een vrij beroep en kunstenaars onafhankelijk van de hoogte van hun inkomen, Ambtenaren en andere personen die recht hebben op financiële steun (Beihilfe) zoals rechters, leden van de landdagen van de deelstaten en de Bondsdag. Bij de wettelijke ziekteverzekering is elk gezinslid zonder extra bijdrage meeverzekerd, bij een particuliere ziekteverzekering moet voor elk gezinslid een extra premie worden betaald. Bijdrage en indeling De bijdrage voor de ziekteverzekering bedraagt voor iedereen 15,5 procent van de inkomsten waarover die bijdrage moet worden betaald (komt over het algemeen overeen met het brutoloon). 0,9 procent van de inkomsten waarover de bijdrage moet worden betaald door de werknemer betaald. De rest van het bedrag wordt dan in gelijke delen gedragen door werkgever en werknemer. Daarbij geldt als inkomensgrens de Beitragsbemessungsgrenze ( Euro jaarlijks loon of Euro maandelijks loon, stand: 2012), d.w.z. voor het vaststellen van de ziekenfondsbijdrage worden hoogstens Euro belast, ook als er meer verdiend wordt. Sinds januari 2011 kunnen ziekenfondsen extra bijdragen verlangen, en wel zonder maximum. Over het algemeen beloopt die maandelijks 8 Euro, die de verzekerden direct aan het ziekenfonds moeten overmaken. Vele ziekenfondsen maken geen gebruik meer van dit financieringsmiddel en garanderen hun leden ten dele zelfs dat ze geen extra bijdrage zullen heffen. Voor 2012 wordt voorspelt dat men overal af zal zien van de extra bijdrage, en dat vooral de concurrentie tussen de verzekeraars voorop komen te staan. Brutoloon: Aandeel werknemer: Bijzondere extra bijdrage werknemer: Aandeel werknemer + bijzondere extra bijdrage: Aandeel werkgever: Totale bijdrage ziekteverzekering: 2.900,00 Euro 7,3 % x Euro = 211,70 Euro 0,9 % x Euro = 26,10 Euro 8,2 % x Euro = 237,80 Euro 7,3 % x Euro = 211,70 Euro 15,5 % x Euro = 449,50 Euro - 3 -

4 Bij particuliere ziekenfondsen richt de hoogte van de bijdrage zich naar leeftijd, geslacht, eerdere ziektes en het gekozen pakket. Hij is onafhankelijk van het inkomen. Vrouwen, oudere mensen en personen met bepaalde ziekte risico's betalen hogere premies. Sinds 1 januari 2009 moeten de particuliere ziekenfondsen een zogenaamd basistarief aanbieden. Dit basistarief komt wat betreft het zorgpakket ongeveer overeen met de wettelijke ziekteverzekering, waarbij het de hoogste bedrag van de wettelijke ziekteverzekering niet mag overschrijden. Dit basistarief moet onafhankelijk van een gezondheidscontrole worden aangeboden. Verzekerden in de wettelijke ziekteverzekering kunnen voor bepaalde uitkeringen zoals bijvoorbeeld tandverzorging, brillen of een bedrag voor de dagen die u in het ziekenhuis ligt (Krankenhaustagegeld) een particuliere extra verzekering afsluiten. Waar hebt u recht op De ziekteverzekering betaalt voor uitkeringen in natura zoals medische behandeling en behandeling door de tandarts, medicamenten op recept, verblijf in een ziekenhuis en opname met het oog op rehabilitatie, thuiszorg alsmede voorzorgonderzoek. Voor bijna al deze dingen moeten de verzekerden sinds 2004 extra betalen, telkens niet meer dan de kosten van het middel: bezoek bij een arts medicamenten op recept o.a., verbandsmiddelen, hulpmiddelen (bijvoorbeeld inlegverbanden) Voor gebruik bestemde hulpmiddelen Heilmiddelen (bijvoorbeeld massage, fysiotherapie) Verblijf in ziekenhuis en rehabilitatiekliniek Thuiszorg 10 Euro per kwartaal 10 % van de prijs, tenminste 5 Euro en hooguit 10 Euro maximaal 10 Euro voor de hele maandelijkse behoefte 10 % van de kosten plus 10 Euro per recept 10 Euro per kalenderdag voor hooguit 28 dagen per jaar 10 % van de kosten plus 10 Euro per recept voor hooguit 28 dagen per jaar Reiskosten 10 % van de kosten, tenminste 5 Euro en hooguit 10 Euro Kinderen en jongeren beneden de 18 jaar zijn vrijgesteld van de bijbetalingen, behalve bij tandzorg en reiskosten. De belastinggrens voor bijbetalingen ligt bij 2 procent van het bruto-inkomen resp. bij een procent als het om chronische ziektes gaat. Aan de kosten van de tandzorg dragen de ziekteverzekeringen meestal bij in de vorm van vaste bedragen

5 De ziekteverzekering betaalt in een periode van 3 jaar in totaal 78 weken lang ziekengeld (Krankengeld) na de eerste 6 weken doorbetaling van het loon door de werkgever. Het ziekengeld bedraagt 70 procent van de bruto-verdienste, maar mag niet hoger zijn dan 90 procent van de netto-verdienste. Ziekengeld bij het verzorgen van kinderen (Kinderpflege-Krankengeld) betaalt de ziekteverzekering bij ziekte van het kind, als een ouder die werkt de verpleging of verzorging op zich moet nemen en er geen sprake is van betaalde vrijstelling van de kant van de werkgever. Aanspreekpartner is de ziekteverzekering van de ouder, die aanspraak maakt op deze mogelijkheid. Per ouder hebt u in principe per kind recht op 10 dagen kinderverzorging per jaar, als alleen opvoedende ouder zelfs 20 dagen per kind en per jaar. 6 weken voor en 8 weken (bij vroeggeboorte en geboorte van meerlingen 12 weken) na de geboorte wordt in Duitsland moederschapsgeld (Mutterschaftsgeld) betaald. De hoogte van het bedrag richt zich naar het doorsnee nettoloon van de laatste 13 weken voor begin van de beschermde periode (Schutzfrist). Hooguit worden daarbij echter 13 Euro per kalenderdag betaald. Het verschil met het netto-loon betaalt de werkgever. Tussen de wettelijke ziekenfondsen in Duitsland bestaan ten aanzien van service, extra vrijwillige uitkeringen en het aanbod aan speciale preventieprogramma's ten dele aanzienlijke verschillen. Nog gedifferentieerder zijn de uitkeringen van de particuliere ziekteverzekeringen. Meer informatie Meer informatie krijgt u bij uw Duitse ziekteverzekering. Een lijst van de wettelijke ziekenfondsen vindt u onder > Gesetzliche Krankenkassen > Krankenkassen-Liste, een lijst van de particuliere zorgverzekeraars onder > Private Krankenversicherung > Liste: Private Krankenversicherungen. De koepelorganisatie van de Duitse ziekenfondsen (Spitzenverband der deutschen Krankenversicherungen, > Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)) Brochure van het BMAS (Bundesministerium für Arbeit en Soziales): Soziale Sicherung im Überblick - 5 -

6 Dat moeten grensgangers weten De aanmelding wordt door de werkgever verzorgd Grensgangers, die in België wonen en in Duitsland sociaalverzekeringsplichtig werken, moeten zich verzekeren bij een Duits ziekenfonds. Uiterlijk als zij beginnen te werken moeten zij hun werkgever meedelen, bij welk ziekenfonds zij verzekerd willen zijn. De werkgever zorgt dan voor de aanmelding. Uitzonderingen Bijzondere regels gelden voor mensen die weinig verdienen, met een maandelijkse verdienste tot 400 Euro, en voor mensen met een arbeidscontract voor bepaalde tijdsduur met hoogstens 2 maanden of 50 werkdagen per kalenderjaar. Bij een detachering, waarbij een bedrijf werknemers in andere lidstaten van de Europese Unie stuurt, blijft de bevoegdheid van de sociale verzekering in het thuisland bestaan, voor zover de detachering niet langer duurt dan 12 maanden. Recht op behandeling in België (woonland) Als u zich als grensganger in België medisch wilt laten behandelen, moet u zich aan uw Duitse ziekenfonds wenden en met het formulier S1 verzoeken om toezending van een zogenaamde Betreuungsauftrag (opdracht tot medische verzorging) aan het Belgische ziekenfonds. Bovendien hebt u het recht om gebruik te maken van alle uitkeringen in natura van de ziekteverzekering naar Belgisch recht. Speciale overeenkomsten D B In de Euregio Maas-Rijn geldt voor alle inwoners een overeenkomst (IZOM), dat een grensoverschrijdende behandeling bij een specialist mogelijk maakt. Informeert u daarnaar bij uw Belgische ziekenfonds

A9 Ongevallenverzekering

A9 Ongevallenverzekering A9 Ongevallenverzekering Inhoudsopgave Dit is in Duitsland anders... 2 Dit regelt de EU... 2 EG-verordening... 2 Verzekeringsplicht en uitkeringen in geld of natura in het werkland... 2 Arbeidsongeval...

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland

Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 40 meest gestelde vragen over Werken in Duitsland Overgenomen uit EURES brochure 40 meest gestelde vragen over werken in Duitsland 1. Als je in Duitsland wilt gaan werken, waar kun je dan terecht voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof

Levensloopregeling. Spaar voor uw verlof Levensloopregeling Spaar voor uw verlof De Levensloopregeling Spaar voor uw verlof Nederland verandert. Non stop werken tot aan ons pensioen is niet meer vanzelfsprekend, we willen werk kunnen combineren

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet

Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Inkomende grensarbeiders & nieuwe zorgverzekeringswet Dit artikel is gepubliceerd in Belasting & Beloning, nr. 1 d.d. 4 januari 2007. Abonnementen: 040 2 2925.950 Euroforum Uitgeverij Wim Hentenaar & Ger

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Informatie over zorgverzekeringen in Duitsland

Informatie over zorgverzekeringen in Duitsland Informatie over zorgverzekeringen in Duitsland Gezondheid in Duitsland Als u in Duitsland werkt (sozialversicherungspflichtig) dient u zich in Duitsland te verzekeren. Duitse Gezondheidszorg De Duitse

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Stand van zaken van de sociale zekerheid

Stand van zaken van de sociale zekerheid Stand van zaken van de sociale zekerheid Overzicht 1 januari 2011 2 Stand van zaken van de sociale zekerheid Inhoudsopgave Inleiding 4 Premieoverzicht 5 Algemene ouderdomswet (AOW) 7 Aanvullende inkomensvoorziening

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden

Uw socialezekerheidsrechten. in Zweden Uw socialezekerheidsrechten in Zweden De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale socialezekerheidsstelsels

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012

Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Vergelijkend overzicht voor werknemers 2012 Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) 9070NO/0112 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Betekenis van de afkortingen 3 Socialezekerheidswetgeving 4 Socialezekerheidsrechten

Nadere informatie

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen)

Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.44 Vergelijkend overzicht sociale zekerheid: Nederland en België (zelfstandigen) brochure bronnen Bureau voor Belgische Zaken, www.svb.nl/bbz Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering

DE NIEUWE ZORGVERZEKERINGSWET 2006. Naturapolis. 1. Hoofdlijnen. Restitutiepolis. Basisverzekering. Aanvullende verzekering kantooradres : Sportlaan 56 postadres : Postbus 3 1870 AA Schoorl telefoon : (072) 509 15 42 telefax : (072) 509 40 04 e-mail : info@schokkeraccountants.nl website : www.schokkeraccountants.nl DE NIEUWE

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering

CZ zorgverzekeringen. De basis van een zorgeloze verzekering CZ zorgverzekeringen De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud Een zorgverzekering bij CZ: een prima keuze Het gemak van de CZ Zorg-op-maatpolis De keuzevrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie