Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN 8 Verblijfsvergunning nodig? Verplichte zorgverzekering Zorg in Nederland en Duitsland Inkomen boven de loongrens Vrijwillige verzekering Tegemoetkoming ZELFSTANDIG ONDERNEMEN 11 Wel of niet verplicht verzekerd Uitzonderingen op de regel Vrijstelling van verzekeringsplicht WERKLOOS, WAT NU? 15 Duitse of Nederlandse uitkering Agentur für Arbeit De procedure Aufhebungsvertrag REGELS VOOR KINDERBIJSLAG 17 Duitse kinderbijslag Hoogte van uw Duitse inkomen Bedragen en voorwaarden Tot welke leeftijd? Kinderbijslag uit twee landen WETTELIJK PENSIOEN 20 Oudedagsuitkering Opbouw van uw pensioen WOORDENLIJST 21 Duitse begrippen en veelgebruikte termen DEELTIJDWERK 12 Weinig rechten Premies bijbetalen Geen rechten in Nederland ZO KUNT U ONS BEREIKEN 23 ALS U ZIEK WORDT 13 Recht op zorg Procedure ziekmelding Loondoorbetaling en ziekengeld Langer dan zes weken ziek Duur ziektegeld

2 Werken in Duitsland, wonen in Nederland 5 Deskundig en betrouwbaar De grenzen in Europa vervagen en de voordelen van het wonen of werken buiten de grenzen worden steeds meer ontdekt. U woont in Nederland en werkt in Duitsland. Of u heeft plannen om in Duitsland te gaan werken. Wat zijn de regels als u ziek of werkloos wordt? Heeft u nog recht op kinderbijslag als u in Duitsland gaat werken? U weet dat de wetten over de grens anders zijn. Maar hoe ziet het er nu precies uit? Het Bureau voor Duitse Zaken (BDZ) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beschikt over een hoop kennis en ervaring. Woont u in Nederland en gaat u werken in Duitsland, dan beantwoorden wij uw vragen. Wij helpen u op weg. Goed om te weten WIRWAR VAN REGELS EN WETTEN Als u woont en werkt in Nederland is de Nederlandse wetgeving op u van toepassing. Dat is duidelijk. Zodra u de grens over gaat is het niet meer zo duidelijk. U weet dat de wetten over de grens anders zijn.welke sociale verzekeringswetgeving is juist op uw situatie van toepassing? BDZ helpt u in de wirwar van regels en wetten. Als u in Duitsland gaat werken is het bijvoorbeeld goed om te weten of u nog recht heeft op kinderbijslag in Nederland. Zo is het ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de regels als het gaat om werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, pensioen en ondernemen in Duitsland. Normaal gesproken valt u onder de wetgeving van het land waar u werkt. Toch geldt dit niet altijd. Hiervoor heeft de Europese Gemeenschap regels opgesteld die we EG-Verordeningen noemen. De regels voor de sociale verzekeringen zijn opgenomen in de Verordeningen 1408/71 en 574/72. Deze regels bepalen onder welke wetgeving u valt. De hoofdregel in deze Verordening bepaalt dat u valt onder de wetgeving van het land waar u werkt. U woont bijvoorbeeld in Nederland en werkt in Duitsland, dan bent u verzekerd volgens de Duitse sociale verzekeringswetgeving. Op uw inkomen worden dan ook premies volgens de Duitse wetgeving ingehouden. U betaalt dan premies in Duitsland. Daardoor heeft u recht op uitkeringen op grond van de wetten van het land waar u werkt. Goed om te weten is dat u in deze situatie niet meer verzekerd bent voor de Nederlandse sociale verzekeringen, zoals de AOW, de Anw, de WAO en de kinderbijslag. Ondanks dat u in Nederland woont. Daar staat tegenover dat u wel in Duitsland sociaal verzekerd bent.

3 6 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 7 Welke wetgeving In het vorige hoofdstuk heeft u het al kunnen lezen. Normaal gesproken valt u onder de wetgeving van het land waar u werkt. Welke wetgeving op uw situatie van toepassing is, verduidelijken wij aan de hand van deze hoofdregel en de meest voorkomende situaties. HOOFDREGEL De informatie in deze brochure is voornamelijk bestemd voor grensarbeiders. U bent grensarbeider als u in Nederland woont en als werknemer of zelfstandige werkt in Duitsland. Zodra u minstens eenmaal per week naar uw woonplaats in Nederland terugkeert, behoort u tot de groep grensarbeiders. Grensarbeiders en hun gezin zijn beschermd door Europese bepalingen op het gebied van sociale zekerheid. De hoofdregel is, dat u normaal gesproken valt onder de wetgeving van het land waar u werkt. In dit hoofdstuk vindt u ook een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. Als u geen grensarbeider bent, kan de informatie in deze brochure eveneens nuttig zijn. UITZONDERINGEN OP DE HOOFDREGEL Nederlandse werkgever Woont u in Nederland en werkt u uitsluitend in Duitsland, dan valt u onder de Duitse wetgeving. Is in dit geval uw werkgever niet in Duitsland gevestigd, maar bijvoorbeeld in Nederland, dan valt u nog steeds onder de Duitse wetgeving. Kortom, het maakt niet uit in welk land uw werkgever is gevestigd. Bindend is het land waar u werkt. Tijdelijk werk Uw Nederlandse werkgever zendt u tijdelijk uit naar Duitsland. Met andere woorden: u wordt gedetacheerd. U wilt weten of in uw situatie de Nederlandse of Duitse wetgeving van toepassing is. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig.welke wetgeving op uw situatie van toepassing is hangt namelijk af van een aantal factoren. Zo blijft de Nederlandse wetgeving van toepassing als u aan de volgende voorwaarden voldoet: Het werk in Duitsland verricht u in opdracht en voor rekening van een bedrijf, waar u normaal gesproken voor werkt. De werkzaamheden duren niet langer dan 12 maanden. Duren de werkzaamheden onverwachts langer dan 12 maanden? De detachering kan dan nog met maximaal 12 maanden verlengd worden. Deze regels gelden ook als u speciaal voor detachering in Duitsland bent aangenomen. U moet dan, voordat u bij deze werkgever in dienst trad, wel in Nederland verzekerd zijn geweest. Voor detachering heeft u een E101-verklaring nodig. Met dit formulier kunt u aantonen dat u in Nederland sociaal verzekerd bent. Uw werkgever kan het aanvraagformulier downloaden van het digitale loket op onze website: ARTIKEL 17-REGELING Werkt u tijdelijk in Duitsland en weet u vooraf dat u langer dan 12 maanden, maar korter dan vijf jaar gedetacheerd wordt? Dan kan een verklaring worden afgegeven waarmee u voor maximaal vijf jaar in Nederland verzekerd blijft. Deze E101-verklaring wordt ook afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank. De artikel 17-regeling wordt per situatie vastgesteld. Meer informatie over dit onderwerp en over de verklaringen die u nodig heeft, kunt u lezen in een aparte SVB-brochure over detachering in het buitenland. U kunt deze downloaden van onze website Werken in Duitsland en Nederland U werkt in twee landen. Het is belangrijk voor u dat er vastgesteld wordt in welk land u verzekerd bent voor de sociale verzekeringen. In Europees verband is namelijk afgesproken dat u maar in één land verzekerd kunt zijn.

4 8 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 9 In de onderstaande tabel kunt u zien welke sociale verzekeringswetgeving op uw situatie van toepassing is, bij werken in Duitsland en Nederland. Tabel 1. Sociale verzekeringswetgeving bij wonen in Nederland en werken in twee landen situatie U werkt voor twee verschillende werkgevers in zowel Nederland als Duitsland U werkt voor één werkgever in zowel sociale verzekeringswetgeving Nederland Nederland Nederland als Duitsland Woont u niet in één van beide landen waar u werkzaam bent, dan bent u verzekerd in het land waar het bedrijf of de werkgever gevestigd is. Werkt u in alle bovenstaande situaties afwisselend in zowel Nederland als Duitsland, dan heeft u steeds voor maximaal 12 maanden een E101- verklaring nodig. Net zoals bij detachering. Met dit formulier kunt u aantonen dat u in Nederland sociaal verzekerd bent. U kunt het aanvraagformulier downloaden van het digitale loket op onze website: Tabel 2. Welke sociale verzekeringswetgeving bij wonen in Nederland U werkt in Nederland als U werkt in Duitsland als U valt onder de wetgeving van - werknemer Duitsland - zelfstandige Duitsland werknemer werknemer Nederland zelfstandige zelfstandige Nederland werknemer zelfstandige Nederland zelfstandige werknemer Duitsland ambtenaar* werknemer/zelfstandige Nederland werknemer/zelfstandige ambtenaar Duitsland ambtenaar* ambtenaar Nederland en Duitsland * en verzekerd in een bijzonder stelsel Heeft u een vraag over uw situatie? Achterin deze brochure kunt u lezen hoe u ons kunt bereiken. Natuurlijk zijn nog meer situaties denkbaar. In de tabel op de volgende pagina vermelden wij er nog een aantal. Het uitgangspunt is altijd dat u in Nederland woont. U kunt direct zien welke sociale verzekeringswetgeving op uw situatie van toepassing is.

5 10 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 11 De formaliteiten Het is binnenkort uw eerste werkdag in Duitsland. Er komt veel op u af. Een andere taal en nieuwe collega s, maar ook andere regels en wetgeving. Van belang is dat u goed geïnformeerd bent. BDZ helpt u graag op weg. GRENSARBEIDER U bent werknemer of zelfstandige, u werkt in een EU-lidstaat en u woont in een andere EU-lidstaat, waarheen u minstens eenmaal per week terugkeert. VERBLIJFSVERGUNNING NODIG? Allereerst is het goed om te weten of u een verblijfsvergunning nodig heeft. Als grensarbeider heeft u deze namelijk niet nodig. Bent u geen grensarbeider dan heeft u wel een verblijfsvergunning nodig. Dit noemt men in Duitsland een Aufenthaltsgenehmigung. Deze Aufenthaltsgenehmigung moet u aanvragen bij het Ausländeramt van de Kreisverwaltung. In het kader hiernaast kunt u lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om als grensarbeider te worden beschouwd. VERPLICHTE ZORGVERZEKERING Duitsland kent een verplichte ziekenfondsverzekering. Er is wel een belangrijk verschil met de voormalige Nederlandse ziekenfondsverzekering. In de Duitse sociale verzekeringswetgeving is namelijk de ziekengelduitkering en geneeskundige zorg in één wettelijk onderdeel opgenomen. Dit noemt men de Krankenversicherung. Het is van belang om op de hoogte te zijn van de procedure voor aanmelding bij deze verzekering. Immers, u wilt wel verzekerd zijn als u ziek wordt. Zo werkt het: Op uw eerste werkdag meldt uw werkgever u aan bij een Krankenkasse. Deze organisatie is vergelijkbaar met een Nederlandse zorgverzekeraar (voorheen ziekenfonds). U mag zelf kiezen bij welke Krankenkasse u aangemeld wilt worden. Na aanmelding ontvangt u een registratiebewijs: het Sozialversicherungsausweis. Voor grensarbeiders geldt een extra procedure. Bij aanmelding bij een Krankenkasse ontvangt u een Ausweis für Grenzgänger. Het is ook belangrijk dat u wordt aangemeld bij een, door u gekozen, zorgverzekeraar in Nederland. De Krankenkasse zorgt hiervoor via het formulier E106. Iedere wijziging van werkgever of Krankenkasse moet u doorgeven aan uw Nederlandse zorgverzekeraar. Let op: registratiebewijzen moet u goed bewaren. U heeft ze namelijk nodig op het moment dat er zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen, of als u van werkgever verandert. ZORG IN NEDERLAND EN DUITSLAND Let op, als u ziek wordt heeft u zowel in Nederland als in Duitsland recht op medische zorg. Of het nu gaat om medicijnen of een ziekenhuisopname. De kosten van deze zorg komen dan voor rekening van de Duitse Krankenkasse. Meeverzekerde gezinsleden die in Nederland wonen, hebben recht op zorg in Nederland. Soms ook in Duitsland. Daar moet de Nederlandse zorgverzekeraar wel toestemming voor geven. De Nederlandse zorgverzekeraar stelt vast welke gezinsleden voor medeverzekering in aanmerking komen. Omdat u in Duitsland premie betaalt voor de Krankenversicherung hoeft u in Nederland geen procentuele en nominale premie te betalen. U kunt zich in Nederland wel aanvullend verzekeren (bijvoorbeeld voor de tandarts). U betaalt voor deze aanvullende verzekering een afzonderlijke premie. Uw zorgverzekeraar kan u hierover nader informeren. NIEUW ZORGVERZEKERINGS- STELSEL Vanaf 1 januari 2006 kent Nederland een nieuw zorgverzekeringsstelsel. De gevolgen van invoering van deze wet worden in een volgende versie van deze brochure verwerkt.

6 12 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 13 INKOMEN BOVEN DE LOONGRENS Uw inkomen komt boven de loongrens van de verzekeringsplicht. In tabel 3. leest u waar deze grens ligt. In Duitsland kunt u zich particulier verzekeren. Dit houdt in, dat u zich verzekert tegen ziektekosten en indien u dit wenst, voor een uitkering bij ziekte (Krankentagegeld). U bent dan niet AWBZ verzekerd. Zelfstandig ondernemen De grenzen in Europa vervagen en de voordelen van het werken buiten de grenzen worden steeds meer ontdekt. Zo kunt u bijvoorbeeld als zelfstandige over de grens werken. Onder welke sociale verzekeringswetgeving valt u dan eigenlijk? En bent u verplicht pensioen verzekerd? Tabel 3. Duitse sociale verzekeringswetgeving: loongrens soort verzekering loongrens verzekeringsplicht Krankenversicherung bruto per maand Pflegeversicherung bruto per maand Rentenversicherung Geen Arbeitslosenversicherung Geen Unfallversicherung Geen Kindergeld Geen WEL OF NIET VERPLICHT VERZEKERD In tegenstelling tot werknemers, bent u als zelfstandige ondernemer niet verplicht verzekerd voor de Duitse Rentenversicherung. Deze Duitse verzekering voorziet in een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Op aanvraag kunt u als zelfstandige toch worden toegelaten tot deze verplichte verzekering. Doe dit wel binnen vijf jaar nadat u begonnen bent als zelfstandige. Anders bent u te laat. Zelfstandigen kunnen altijd een vrijwillige verzekering afsluiten. VRIJWILLIGE VERZEKERING Komt uw inkomen boven de loongrens en was u daarvoor verplicht verzekerd, dan kunt u zich binnen drie maanden vrijwillig verzekeren. Voor deze verzekering gelden dezelfde procedures als hierboven vermeld onder verplichte zorgverzekering. Deze vrijwillige verzekering kunt u afsluiten bij een Krankenkasse. Ook hiervoor moet een formulier E106 worden opgemaakt. TEGEMOETKOMING Van uw Duitse werkgever ontvangt u een tegemoetkoming in de premie voor de particuliere ziektekostenverzekering of de vrijwillige Krankenversicherung. Op uw loonstrookje vindt u deze compensatie onder de Duitse naam: Arbeitgeber-Zuschuß. Wij beantwoorden ook al uw andere vragen over formaliteiten. Achterin deze brochure kunt u lezen hoe u ons kunt bereiken.wij helpen u graag met persoonlijk advies. UITZONDERINGEN OP DE REGEL Een aantal beroepsgroepen valt wel onder de verplichte Rentenversicherung. Zo zijn ambachtslieden die in Duitsland ingeschreven staan in de Handwerksrolle, wel verplicht verzekerd voor hun pensioen. De Handwerksrolle is een register voor specifieke ambachtslieden en vakmensen. De verzekeringsplicht begint op de dag dat u start met uw werk als zelfstandig ambachtsman. En eindigt op het moment dat het werk of uw inschrijving in de Handwerksrolle ophoudt. Of op het moment dat u vrijgesteld wordt van de verzekeringsplicht. VRIJSTELLING VAN VERZEKERINGSPLICHT U kunt vrijgesteld worden van de verplichte pensioenverzekering. Hiervoor komt u in aanmerking als de minimale verplichte verzekeringsduur is afgelopen. Deze is gesteld op 216 maanden (18 jaar). Daarna kunt u pas een verzoek tot vrijstelling indienen.

7 14 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 15 Deeltijdwerk Als u ziek wordt U woont in de grensstreek en uw kinderen gaan naar school. En u besluit een parttime baan te nemen in Duitsland. Bent u verzekerd als u ziek wordt? In Duitsland zijn de sociale voorzieningen voor deeltijdwerkers minder goed geregeld dan in Nederland. Wel belangrijk om te weten. WEINIG RECHTEN Als deeltijdwerker in Duitsland bouwt u weinig rechten op. Bedraagt uw inkomen minder dan 400 bruto per maand, dan bent u vrijwel uitgesloten van alle takken van de Duitse sociale verzekering. Met uitzondering van de Unfallversicherung. Als deeltijdwerker valt u namelijk onder de groep geringfügig Beschäftigen. Goed om te weten is dat u ook geen recht heeft op Duitse kinderbijslag. PREMIES BIJBETALEN Als u minder dan 400 bruto per maand verdient, bouwt u beperkte rechten op voor de Rentenversicherung. Deze verstrekt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Deeltijdwerkers bouwen echter maar beperkte rechten op. Door op vrijwillige basis premies bij te betalen kunt u wel een hogere opbouw realiseren. Deeltijdwerkers met een inkomen boven 400 en onder 800 bruto per maand (Niedriglohnsektor), zijn wel verzekeringsplichtig. Naarmate u meer verdient, loopt de verschuldigde premie voor de Rentenversicherung op. Ook kunt u kiezen voor volledige premiebetaling. GEEN RECHTEN IN NEDERLAND Doordat u werkt in Duitsland en geen premies betaalt in Nederland, bent u uitgesloten van de Nederlandse verzekeringsplicht.wat houdt dit in? Dit kan gevolgen hebben voor de opbouw van AOW, AWBZ en de eventuele medeverzekering bij een zorgverzekeraar. Daarom adviseren wij u, voordat u parttime gaat werken in Duitsland, contact op te nemen met BDZ. Zo bent u goed geïnformeerd voordat u aan het werk gaat. U wordt ziek. Bij welke instantie moet u zich ziek melden in Duitsland? Ook voor ziekteverzuim en ziekte-uitkeringen gelden afwijkende regels en procedures in Duitsland. Daarvan moet u wel op de hoogte zijn. RECHT OP ZORG U heeft als grensarbeider recht op medische verzorging in Nederland en Duitsland. De Krankenkasse vergoedt deze kosten. Zorg in Nederland wordt verleend volgens de voorschriften van uw Nederlandse zorgverzekeraar en de AWBZ. In Duitsland krijgt u hulp conform de daar geldende wettelijke ziektekostenverzekering. Voor uw gezin gelden andere regels. Gezinsleden die in Nederland wonen, kunnen namelijk alleen in Duitsland medische hulp krijgen als deze onmiddellijk noodzakelijk is: in spoedgevallen en met toestemming van uw Nederlandse zorgverzekeraar. In het hoofdstuk Welke wetgeving kunt u meer lezen over dit onderwerp. PROCEDURE ZIEKMELDING Als u ziek wordt is het belangrijk dat u zorgvuldig de procedure voor ziekmelding volgt. Zo zorgt u ervoor dat uw loonbetaling niet in gevaar komt. Als u een arbeidsongeval krijgt, volgt u deze procedure ook. Eerst meldt u zich ziek bij uw werkgever. Zorg dat u uw verzekeringsnummer bij de hand heeft, uw werkgever zal erom vragen. Tevens meldt u zich direct ziek bij het dichtstbijzijnde UWV-kantoor. Uiterlijk binnen twee dagen. Dit doet u telefonisch. U geeft door op welke dag u ziek bent geworden en wat de vermoedelijke oorzaak van uw ziekte is. Ook meldt u uw verzekeringsnummer en de naam van uw Krankenkasse. Vervolgens maakt het UWV een afspraak met u voor controle op het spreekuur van een verzekeringsarts. U ontvangt daarna een bevestiging van de verzekeringsarts dat u overhandigt aan uw werkgever. Hiermee kunt u aantonen dat u volgens de voorschriften heeft gehandeld.

8 16 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 17 Ten slotte informeert het UWV uw Krankenkasse over de ziekmelding via de formulieren E115 en E116. Hierop vermeldt het UWV ook de vermoedelijke duur van de ziekte. LOONDOORBETALING EN ZIEKENGELD De eerste zes weken van uw ziekte betaalt uw werkgever het loon door. Het loon dat u ontvangt tijdens uw ziekteperiode is gebaseerd op het aantal werkuren. Overuren worden niet meegeteld. Zodra u weer ziek wordt door dezelfde oorzaak, heeft u weer recht op zes weken doorbetaling van uw loon. Op voorwaarde dat: U voor deze nieuwe ziekteperiode minstens zes maanden niet ziek bent geweest door dezelfde oorzaak. Er 12 maanden verstreken zijn na uw eerste ziektedag van de eerste ziekteperiode met dezelfde oorzaak. LANGER DAN ZES WEKEN ZIEK Wordt uw loon in de eerste zes weken nog doorbetaald door uw werkgever, na zes weken betaalt de Krankenkasse u een ziekengelduitkering. De hoogte van dit ziekengeld is maximaal 70% van het gemiddelde brutoloon. Met een maximum van 90% van het normale nettoloon. DUUR ZIEKTEGELD In Duitsland ontvangt u maximaal 78 weken ziekengeld binnen een periode van drie jaar. Goed om te weten is dat deze richtlijn alleen geldt als u ziek bent vanwege dezelfde ziekte oorzaak. En dat de eerste zes weken loondoorbetaling door de werkgever meetellen voor deze 78 weken. Werkloos, wat nu? Door economische tegenslag is uw Duitse werkgever genoodzaakt u te ontslaan. U heeft geen werk meer. Een vervelende situatie. Vooral omdat u niet weet bij welke instantie u moet zijn. En in welk land. DUITSE OF NEDERLANDSE UITKERING Wordt u als grensarbeider ontslagen en bent u volledig werkloos, dan heeft u normaal gesproken recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Of u echt recht heeft op deze uitkering en wat daarvan de hoogte is, wordt bepaald op grond van de Nederlandse werkloosheidswet. Uitgangspunt daarbij is het loon dat u in Duitsland verdiend heeft. Let op: u heeft alleen recht op deze uitkering als u niet verwijtbaar werkloos bent. AGENTUR FÜR ARBEIT In Nederland kent u de weg waarschijnlijk als u werkloos wordt. U gaat namelijk naar het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Ondanks dat u over de grens werkt (maar in Nederland woont), moet u zich toch in Nederland als werkzoekende laten registreren bij het CWI. Hierdoor heeft u recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering (WW). De Duitse tegenhanger van het CWI is de Agentur für Arbeit.Wij adviseren u ook als werkzoekende bij deze instantie te laten inschrijven. NEDERLANDSE UITKERING Wordt u als grensarbeider ontslagen en bent u volledig werkloos, dan heeft u normaal gesproken recht op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. DE PROCEDURE U meldt zich bij het bevoegde Agentur für Arbeit. Deze instantie is vergelijkbaar met het Nederlandse CWI. Hier overhandigt u de zogenaamde Arbeitbescheinigung. Een verklaring van uw Duitse werkgever

9 18 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 19 waarin onder andere de duur van de periode dat u bij deze werkgever heeft gewerkt, is opgenomen. Van het Agentur für Arbeit ontvangt u vervolgens een verklaring: E301/D. De volgende stap is een uitkering in Nederland aanvragen. U laat zich bij het CWI inschrijven als werkzoekende. Dit is een belangrijke voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op een Nederlandse werkloosheidsuitkering. Met de verklaring E301/D vraagt u bij het UWV een werkloosheidsuitkering aan. AUFHEBUNGSVERTRAG In Duitsland is het vaak gebruikelijk dat werknemer en werkgever in overeenstemming het dienstverband beëindigen. Dit gebeurt door middel van een Aufhebungsvertrag. Of er dan sprake is van verwijtbare werkloosheid is ter beoordeling van het UWV. Het is daarom belangrijk dat u vooraf contact opneemt met het bevoegde UWV-kantoor. Regels voor kinderbijslag U werkt in Duitsland en uw partner en kinderen wonen in Nederland. De opvoeding van uw kinderen kost geld. Veel geld. In Nederland betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van uw kind: de kinderbijslag. Hoe is dat eigenlijk geregeld in Duitsland? DUITSE KINDERBIJSLAG Duitsland kent ook een kinderbijslagwetgeving. De Duitse kinderbijslag is hoger dan de Nederlandse. En wordt per maand uitgekeerd.werkt u in Duitsland dan heeft u normaal gesproken recht op kinderbijslag in dit land. De Agentur für Arbeit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbijslagwetgeving. Er bestaan twee verschillende instanties die kinderbijslag uitkeren.van welke u kinderbijslag ontvangt hangt af van de hoogte van uw Duitse inkomen. HOOGTE VAN UW DUITSE INKOMEN In het kort: als ten minste 90% van uw inkomsten uit Duitsland afkomstig zijn, ontvangt u maandelijks tegelijk met uw loon kinderbijslag. U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het Finanzamt. Zodat zij u als onbeperkt inkomstenbelastingplichtig beschouwen. U ontvangt dan maandelijks tegelijk met uw loon uw kinderbijslag volgens het Einkommersteuergesetz. Dit is de Duitse wet op de inkomstenbelasting. Ontvangt u minder dan 90% van uw inkomen in Duitsland? U wordt dan als beperkt inkomstenbelastingplichtige aangemerkt. In dit geval ontvangt u uw Duitse kinderbijslag maandelijks van de Agentur für Arbeit volgens het Bundeskindergeldgesetz. BEDRAGEN EN VOORWAARDEN De aanvraag voor Duitse kinderbijslag kunt u zelf indienen bij het Agentur für Arbeit. Het is goed om te weten voor welke kinderen u in aanmerking kunt komen voor kinderbijslag. Dat zijn namelijk: wettige, gewettigde, natuurlijke en geadopteerde kinderen; pleegkinderen; door de aanvrager in zijn huishouden opgenomen kinderen van de echtgenoot (stiefkinderen) en ook de opgenomen kleinkinderen.

10 20 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 21 KINDERBIJSLAG HOGER IN DUITSLAND Duitse kinderbijslag is hoger dan de Nederlandse. Zo ontvangt u voor uw eerste drie kinderen ongeveer 154,- per maand per kind. De vastgestelde bedragen voor de Duitse kinderbijslag in 2005 zijn: voor de eerste drie kinderen: 154,- per maand per kind; voor ieder volgend kind: 179,- per maand per kind. TOT WELKE LEEFTIJD? In Duitsland is het zo geregeld dat u kinderbijslag ontvangt tot en met de maand waarin het kind 18 jaar wordt. In sommige gevallen kan er voor kinderen tussen de 18 en 27 jaar ook nog recht bestaan op kinderbijslag.ter illustratie: uw kind is nog geen 21 jaar, werkloos en zoekt werk; uw kind is nog geen 27 jaar en volgt school- of beroepsonderwijs. U werkt in Duitsland en uw partner woont in Nederland en werkt niet, dan heeft u bij voorrang recht op Duitse kinderbijslag. Dit geldt ook voor studerende kinderen die een studiefinanciering ontvangen. Omdat de Duitse kinderbijslag hoger is dan de Nederlandse, heeft uw partner geen recht op Nederlandse kinderbijslag. Werken u en uw partner beiden in Duitsland, dan heeft u beiden alleen recht op kinderbijslag uit Duitsland. De Duitse kinderbijslagwetgeving is behoorlijk ingewikkeld.voor specifieke vragen over uw situatie kunt u contact met ons opnemen.wij helpen u graag met advies. Achterin deze brochure vindt u onze contactgegevens. KINDERBIJSLAG UIT TWEE LANDEN In de meeste gevallen is er sprake van samenloop van kinderbijslagaanspraken uit zowel Nederland als Duitsland. Als u in aanmerking komt voor kinderbijslag uit twee landen, dan is het belangrijk om vast te stellen welke aanspraken in beide landen bestaan. Om dubbele aanspraken te voorkomen, bestaan er samenloopbepalingen. De hoogte van het samenloopbedrag moet per kind worden vastgesteld. Een aantal voorbeelden: Woont en werkt uw partner in Nederland en werkt u als werknemer in Duitsland? Dan heeft uw partner bij voorrang recht op Nederlandse kinderbijslag. Omdat de Duitse kinderbijslag hoger is dan de Nederlandse, maakt u aanspraak op aanvullende kinderbijslag uit Duitsland.

11 22 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 23 Wettelijk pensioen Wist u dat u in Duitsland wettelijk verzekerd bent voor uw pensioen? En dat dit verplicht is? Het is belangrijk dat u goed geïnformeerd bent over uw oudedagsvoorziening. U wilt later ook genieten. VERPLICHT VERZEKERD Als werknemer bent u in Duitsland verplicht voor uw pensioen verzekerd. OUDEDAGSUITKERING De Duitse Rentenversicherung verstrekt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Het is een wettelijke en verplichte verzekering voor werknemers. Op grond van deze verzekering heeft u recht op een uitkering bij bijvoorbeeld ouderdom. Deze uitkering is wat betreft soort, vergelijkbaar met de Nederlandse AOW. Een uitkering uit de Rentenversicherung wordt rente genoemd. Dit Duitse woord heeft dus een andere betekenis dan de Nederlandse term rente. Duitse rente wordt alleen uitgekeerd op aanvraag. Goed om te weten is dat er een minimum verzekeringsperiode moet zijn vervuld voordat u aanspraak kunt maken op deze uitkering. OPBOUW VAN UW PENSIOEN De Duitse rente die u opbouwt voor uw oudedag is een soort pensioenvoorziening. Deze bouwt u op tijdens uw werkzame leven.twee factoren bepalen de hoogte van de uitkering, die u aan het einde van de looptijd van deze verzekering ontvangt.te weten: het loon dat u jaarlijks verdient; de looptijd van de verzekering. Voor specifieke vragen over uw situatie kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u achterin deze brochure. Woordenlijst Arbeitsbescheinigung? Rentenversicherung? Lastig al die Duitse woorden en namen. Daarom vindt u op deze pagina de verklarende Duitse woordenlijst. Alle gebruikte Duitse woorden en uitdrukkingen uit deze brochure op een rij. Om u snel wegwijs te maken in het gecompliceerde Duitse sociale verzekeringsstelsel. Zo kunt u in één oogopslag zien wat die specifieke Duitse term betekent. En op welke pagina u er meer over kunt lezen. Tabel 4. Verklarende Duitse woordenlijst Duits woord / uitdrukking Nederlandse toelichting pagina Agentur für Arbeit Duitse tegenhanger van het Nederlandse 15, 16 Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). 17 Arbeitgeber-Zuschuß Een tegemoetkoming van uw Duitse werkgever 10 in de premie van uw ziektekostenverzekering. Arbeitslosenversicherung Duitse werkloosheidsverzekering. 10 Arbeitsbescheinigung Verklaring die u ontvangt van uw Duitse werk- 21 gever op het moment dat u werkloos wordt. Aufenthaltsgenehmigung Verblijfsvergunning 8 Aufhebungsvertrag Overeenkomst tussen werkgever en werknemer 16 waarin het dienstverband beëindigd wordt. Ausländeramt van de Deze instantie is te vergelijken met de Vreemde- 8 Kreisverwaltung lingendienst of de afdeling Burgerzaken van de gemeente. Ausweis für Grenzgänger Bewijs van inschrijving dat u ontvangt na aan- 9 melding bij een Krankenkasse. Bundeskindergeldgesetz Ontvangt u minder dan 90% van uw inkomen in 17 Duitsland? Dan ontvangt u uw Duitse kinderbijslag maandelijks volgens het Bundeskindergeldgesetz. Geringfügig Beschäftige Deeltijdwerker met inkomen onder de bruto per maand. Handwerksrolle Register voor Duitse ambachtslieden. 11

12 24 Werken in Duitsland, wonen in Nederland Werken in Duitsland, wonen in Nederland 25 Krankenkasse Uw Duitse zorgverzekeraar. Deze vergoedt de 8, 9, ziektekosten, betaalt ziekengeld uit en int de 10, 13, premies voor de Duitse sociale verzekeringen 14 (behalve Unfallversicherung). Krankentagegeld De loonvervangende uitkering bij ziekte die u 10 ontvangt als u een particuliere ziektekostenverzekering heeft. Niedriglohnsektor Sector waarin deeltijdwerker werkt met een 12 inkomen boven 400 en onder 800 bruto per maand. Rentenversicherung Wettelijke verzekering waaruit een uitkering 10, 11, verstrekt kan worden bij arbeidsongeschiktheid, 12, 20, ouderdom en overlijden. 21 Sozialversicherungsausweis Registratiebewijs dat u ontvangt nadat uw werk- 9 gever u bij de Krankenkasse heeft aangemeld. Unfallversicherung Wettelijke ongevallenverzekering. 10, 12 ZO KUNT U ONS BEREIKEN Heeft u nog vragen over de inhoud van deze brochure? U kunt deze stellen aan het Bureau voor Duitse Zaken.Wij helpen u graag verder. Gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland. Bureau voor Duitse Zaken Tel. (0031) (0) Fax (0031) (0) Takenhofplein SZ Nijmegen Postbus MB Nijmegen Grensinfopunt Het centrale punt voor alles wat te maken heeft over de grens wonen, werken, ondernemen en studeren. Zo heeft u één ingang voor al uw vragen. Een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. Informatiecentrum Belastingen Voor vragen over belastingen en andere fiscale zaken kunt u terecht bij het Informatiepunt van de Belastingdienst Buitenland. Tel (vanuit Nederland) Fax (0031) (0) Belastingdienst Buitenland Postbus DH Heerlen Spreekuren Goed om te weten is dat u ons ook persoonlijk kunt spreken. Met al uw vragen over wonen, werken, ondernemen en studeren in Duitsland kunt u terecht op een van onze spreekuren. Meer informatie hierover vindt u op onze website. Nuttige adressen UWV Postbus CA Amsterdam College voor zorgverzekeringen Postbus AH Diemen

13 26 Werken in Duitsland, wonen in Nederland 9084NO/0905

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever

Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Duitse sociale zekerheid voor een Nederlandse werkgever Inhoud Wanneer is uw werknemer in Duitsland verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden? 2 Waar betaalt u de sociale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Bijzondere wachttijd Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OUDERDOM Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Het Nederlandse AOWpensioen Korting op het AOW-pensioen Wonen in het buitenland Toeslag

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/Duitsland John Budde Voorlichter Bureau voor Duitse Zaken 4 april 2017 Programma Wie zijn wij? Europese wetgeving Grensarbeider Zvw / Krankenversicherung Ziekte

Nadere informatie

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland

Ouderdom: uw rechten in Nederland en Duitsland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.45 : uw rechten in Nederland en Duitsland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Uw rechten in Duitsland en Nederland Deskundig en

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland

Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland Grensoverschrijdend ziekmelden Nederland/België/Duitsland John Budde, voorlichter Bureau voor Duitse Zaken Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken 30 november 2017 Programma Wie zijn wij? Europese

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010

Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Het verschil tussen de regels voor en na 1 mei 2010 Inhoud De nieuwe regels zorgen voor een verandering als u: 2 Werkt u in Nederland en Duitsland? 2 Wilt u onder de nieuwe wetgeving vallen? 2 Wat als

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet. Duitsland

Zorgverzekeringswet. Duitsland Zorgverzekeringswet & Duitsland INHOUD 1 Woonplaats Duitsland 1.2 Werknemer + gezinsleden 1.2.1 Werkzaam in Nederland (grensarbeider) 1.2.1.1 Op 31 december 2005 ziekenfondsverzekerd in Nederland 1.2.1.2

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.3.47 Arbeidsongeschiktheid: uw rechten in Duitsland en Nederland brochure bronnen Bureau voor Duitse Zaken, www.svb.nl/bdz Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheid Uw rechten

Nadere informatie

Werkloos. Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2

Werkloos. Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Werkloos Wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Ontslag met wederzijds goedvinden 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland

Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Kind wonen in Nederland, werken in Duitsland Inhoud Mutterschaftsgeld 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Elternzeit 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 4 Kindergeld 4 Kinderbijslag 5 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige

Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Duitse sociale zekerheid vooreen Nederlandse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Bent u niet in Duitsland en ook niet in Nederland sociaal verzekerd?

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uw partner werkt in Nederland Doordat u in Duitsland werkt, krijgt u uit Duitsland kinderbijslag. Doordat uw partner in Nederland werkt, krijgt deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) SOCIALE VERZEKERINGEN IN NEDERLAND VOOR WERKGEVERS IN BELGIË. BBZ Bureau voor Belgische Zaken BBZ Inhoudsopgave VOOR WIE 4 VERPLICHTINGEN UITVOEREN 5 WELKE WETGEVING 5 Woon-werksituaties waarin de wetgeving van Nederland van toepassing is Formulier E 101 N AFDRAGEN VAN SOCIALEZEKERHEIDSPREMIES

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland

Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Kind wonen in Duitsland, werken in Nederland Inhoud Verlof en uitkering vóór en ná de bevalling 2 Elterngeld 2 Betreuungsgeld 3 Gezinsbijslagen uit Nederland en Duitsland 3 Kinderbijslag 4 Kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag

Wonen in Nederland, werken in Duitsland. Kinderbijslag Wonen in Nederland, werken in Duitsland Kinderbijslag Uit welk land ontvangt u kinderbijslag? Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. In onderstaand overzicht treft u de mogelijkheden aan: Uw

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Informatie over werken in Duitsland, wonen in Nederland

Informatie over werken in Duitsland, wonen in Nederland Informatie over werken in Duitsland, wonen in Nederland Checklist werken in Duitsland, maar blijven wonen in Nederland Overweegt u in Duitsland te gaan werken? Of u in Duitsland gaat werken en in Nederland

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten

Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten ANW Pensioen U staat er niet dagelijks bij stil, maar stel dat u overlijdt. Dan wilt u uw partner en kinderen goed verzorgd achterlaten. Misschien moet u daarvoor iets extra s regelen. Met ANW Pensioen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland

Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Arbeidsongeschiktheid Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een uitkering krijgen? 2 Tijdvakken 2 De Nederlandse WIA 4 De Duitse Erwerbsminderungsrente 8 Waar kunt u uw aanvraag

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor werknemers die in België wonen en in Nederland werken Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België

Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Medische zorg Wonen in Nederland, uitkering of pensioen uit België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 3 Wat kost het u? 3 Hoe is uw partner verzekerd? 3 Aanvullend verzekeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken

Inhoudsopgave. Uw rechten in Duitsland en Nederland. Wat is een tijdvak? Duitse tijdvakken Nederlandse tijdvakken Inhoudsopgave OVERLIJDEN Uw rechten in Duitsland en Nederland DESKUNDIG EN BETROUWBAAR ADVIES 2 RECHTEN UIT TWEE LANDEN 3 Anders dan in Nederland De Nederlandse Anw Voor wie Nederlandse halfwezenuitkering

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vanaf 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor :

Maak een nieuw dienstverband aan vanaf 1 maart. Dat doet u via Werknemers, Nieuw, en dan de middelste optie Maak een nieuw dienstverband voor : Ouderschapsverlof Inhoud Ouderschapsverlof vastleggen in Loon...1 Wat is ouderschapsverlof?...3 Hoe lang mag ik ouderschapsverlof opnemen?...4 Gevolgen voor uw socialezekerheidsrechten bij verlof...4 Ouderschapsverlof

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN

INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN INFORMATIE VOOR GRENSARBEIDERS UIT BELGIE DIE IN NEDERLAND WILLEN WERKEN LOON De hoogte van de lonen is vastgesteld in een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) of, omdat niet iedere werkgever een CAO

Nadere informatie

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer

Auteur. Bureau voor Belgische Zaken. Onderwerp. Copyright and disclaimer Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen voor personen die wonen in België wonen en een uitkering uit Nederland ontvangen Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland

Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Ouderdom Uw rechten in Duitsland en Nederland Inhoud Uit welk land kunt u een pensioen krijgen? 2 Tijdvakken 2 Het Nederlandse AOW-pensioen 4 De Duitse Altersrente 5 Waar kunt u uw aanvraag indienen? 9

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao.

Jeugdzorg 2014-2016. Zie artikel 3.10 van de cao. Bijlage 6 Zie artikel 3.10 van de cao. Wachtgeldregelingen Voor de leesbaarheid hanteren we in deze bijlage de termen werknemer en werkgever. Met werknemer wordt de persoon bedoeld die op grond van artikel

Nadere informatie

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland

Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Werkloos Wonen in België, werken in Nederland Inhoud In welk land vraagt u een uitkering aan? 2 Wanneer bent u een grensarbeider? 2 Wanneer bent u volledig of gedeeltelijk werkloos? 2 U bent volledig werkloos

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting bij aangifte inkomstenbelasting 20 Woonde u in 20 in Nederland, maar werkte u? Dan betaalde u meestal belasting en was u daar ook verzekerd voor de sociale verzekeringen.

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2

Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2. EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 A6 Ziekteverzekering Inhoudsopgave Dat is in Duitsland anders... 2 Dat regelt de EU... 2 EG-verordening... 2 Geld- in plaats van uitkeringen in natura... 2 Zo is de situatie in Duitsland... 2 Juridische

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen 2 Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie.

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017

Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting bij ontslag en tijdens Ziektewet vóór 1 juli 2017 Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen, heeft (gedeeltelijk) ontslag genomen of ontvangt een

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM

P De heer A. Werknemer Anoniemstraat AB AMSTERDAM P123456 De heer A. Werknemer Anoniemstraat 56 1234 AB AMSTERDAM Inhoudsopgave Onderwerp Brief Uw verzekeringsoverzicht WIA-werknemersverzekering Veelgestelde vragen Uniform Pensioenoverzicht (UPO) Toelichting

Nadere informatie

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave

Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014. Inhoudsopgave Alfahulp bepalingen SWO Drimmelen per 1-1-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De werkzaamheden... (pagina 1) 1.1 Aard en omvang. (pagina 1) 1.2 Tijdstippen, regeling en uitvoering.. (pagina 1) 1.3 Rol en verplichtingen

Nadere informatie

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland

Werken in Duitsland. uwv.nl werk.nl. en wonen in Nederland uwv.nl werk.nl Werken in Duitsland en wonen in Nederland Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos. U kunt ook contact opnemen

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Informatie over wonen én werken in Duitsland

Informatie over wonen én werken in Duitsland Informatie over wonen én werken in Duitsland Checklist wonen en werken in Duitsland Overweegt u naar Duitsland te gaan? Of u in Duitsland gaat werken en in Nederland blijft wonen, in Duitsland gaat wonen

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken

Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016. Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Wonen in Nederland, werken in België. Netwerk55plus Oosterhout 18-03-2016 Ton van Tilburg Voorlichter Bureau voor Belgische Zaken Bureau voor Belgische Zaken Sociale Zekerheid België/Nederland onderdeel

Nadere informatie

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland

Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Belastingen Onderneming gevestigd in Nederland, werken in België en/of Nederland Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 3 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden

Pensioen voor uw gezin. Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Pensioen voor uw gezin Wat er is geregeld voor uw nabestaanden Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België

Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Werkloos Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wie krijgt een werkloosheidsuitkering? 2 Welke werkloosheidsuitkering krijgt u? 2 Hoeveel werkloosheidsuitkering krijgt u? 3 Hoe vraagt u een werkloosheidsuitkering

Nadere informatie

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen?

U bent arbeidsongeschikt. Wat betekent WAO voor uw pensioen? U bent arbeidsongeschikt Wat betekent WAO voor uw pensioen? Inhoud 1. U bent arbeidsongeschikt 3 2. Wat betekent arbeidsongeschiktheid voor uw inkomen? 3 2.1 WAO-uitkering van UWV 3 2.2 Wat kunt u doen?

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer

Extra inkomen voor uw partner. Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Extra inkomen voor uw partner Het Anw-pensioen van Pensioenfonds Vervoer Waarom deze brochure? Als u komt te overlijden, dan wilt u dat uw partner en eventuele kinderen goed verzorgd achterblijven. Het

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen?

Overbruggings- UITKERING. Wilt u eerder met pensioen? Overbruggings- UITKERING Wilt u eerder met pensioen? Eerder met pensioen met een overbruggingsuitkering Wilt u niet tot uw 65e doorwerken maar eerder al met werken stoppen? En bent u vóór 1949 geboren?

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

NP Aanvullingsplan. Financiële zekerheid voor uw nabestaanden

NP Aanvullingsplan. Financiële zekerheid voor uw nabestaanden NP Aanvullingsplan Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Geen leuke gedachte maar wat gebeurt er als u overlijdt? Studerende kinderen, uitstapjes of een nieuwe auto. Blijft dat allemaal mogelijk als

Nadere informatie

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland

Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Ouderdom Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Wat is AOW? 2 Wie krijgt AOW-pensioen? 2 Hoeveel AOW-pensioen krijgt u? 2 Hoe vraagt u AOW-pensioen aan? 3 Wat als... 3 Zo blijft u op de hoogte 4 Overige

Nadere informatie