Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België"

Transcriptie

1 Belastingen Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven in België of Nederland? 5 Wat als... 5 Zo blijft u op de hoogte 6 Overige nuttige adressen NX/0214

2 Belastingen - Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 2 van 7 Uw onderneming is gevestigd in België. Of uw medewerker belasting betaalt in Nederland, in België of in beide landen, hangt af van de situatie waarin uw medewerker werkt. Uw onderneming is in België gevestigd. Uw medewerker: werkt tijdelijk in Nederland; woont in Nederland en werkt alleen in België; werkt in België en Nederland; woont in Nederland en werkt voor u in België, maar heeft daarnaast ook nog een Nederlandse werkgever. Deze verschillende situaties hebben gevolgen voor de belasting die uw medewerker betaalt en in welk land of welke landen. Het al dan niet tijdelijk werken in een ander land of in meerdere landen heeft ook gevolgen voor de sociale zekerheid van uw medewerker. In dit leaflet leest u meer over de verschillende situaties en in welk land u belasting betaalt. Voor meer informatie over de Belgische en Nederlandse sociale verzekeringswetgeving verwijzen wij u naar ons leaflet: Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België. Heeft u een uitzend- of detacheringsbureau dat in België is gevestigd? Dan gelden voor u andere regels. Lees daarover meer in de leaflet Belastingen, Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België. In welk land betaalt uw medewerker belasting? Per situatie vindt u hieronder een uitleg in welk land uw medewerker belasting betaalt. Uw medewerker woont in België en werkt tijdelijk in Nederland In welk land de medewerker belasting gaat betalen, hangt af van afspraken tussen België en Nederland. Hiervoor geldt het Dubbelbelastingverdrag België-Nederland. Daarin staat dat het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, het recht heeft om het loon te belasten.

3 Belastingen - Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 3 van 7 Hierop bestaat een uitzondering. Het woonland van de werknemer, in dit geval België, heeft het recht het inkomen te belasten als: de medewerker binnen een periode van 1 jaar maximaal 183 dagen in een ander land werkt en/of verblijft, en het loon wordt betaald door de werkgever die niet in hetzelfde land gevestigd is als waar de medewerker werkt en/of verblijft, en het loon niet ten laste komt van een vaste inrichting of basis (bijvoorbeeld een filiaal), die de werkgever in dat werkland heeft. Als aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, dan heeft het land waarin wordt gewerkt het recht belasting te heffen over het loon. Dat zou dan in Nederland zijn in deze situatie. Uw medewerker woont in Nederland en werkt alleen in België Uw medewerker betaalt volgens het Dubbelbelasting-verdrag België- Nederland belasting in België. Uw medewerker woont in Nederland en is afwisselend voor u in België of Nederland werkzaam Dan betaalt uw medewerker in België belasting over het inkomen dat hij in België verdient. Hij betaalt in Nederland belasting over het inkomen dat hij in Nederland verdient. Uw medewerker woont in Nederland en komt bij u in België werken, daarnaast heeft deze medewerker óók nog een Nederlandse werkgever In deze situatie betaalt uw medewerker in Nederland belasting over het inkomen dat in Nederland is verdiend en in België over het inkomen dat in België is verdiend. De hoogte van de belasting in België is vaak hoger dan in Nederland. In dat geval kan de medewerker in aanmerking komen voor de Nederlandse compensatieregeling. Welk land belastingen int, wordt bepaald door het Dubbelbelastingverdrag België-Nederland. Medewerkers van het Team GWO (Grensover-schrijdend Werken en Ondernemen) van de Belasting-dienst kunnen u meer informatie geven over de belastingheffing. Samen met de medewerkers van Team GWO houden wij ook maandelijkse spreekuren. In welk land welke sociale verzekeringen gelden, wordt bepaald door Europese regels (EG-Verordening 883/2004). Voor informatie over de Nederlandse en Belgische sociale verzekeringswetgeving kunt u contact opnemen met Bureau voor Belgische Zaken. U kunt ook meer informatie krijgen in een persoonlijk gesprek in Breda of tijdens een van onze spreekuren in Nederland of België.

4 Belastingen - Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 4 van 7 Wat moet u regelen voor uw medewerker? Hieronder vindt u een uitleg wat u in verschillende situaties moet regelen. Uw medewerker woont in België en werkt tijdelijk in Nederland Zolang uw medewerker niet meer dan 183 dagen in Nederland werkt en/of verblijft, houdt u de Belgische belasting in op het loon. Is die periode van werken in Nederland langer? Dan kan de Nederlandse Belastingdienst u niet verplichten om de Nederlandse belasting in te houden tijdens het werken in Nederland. Uw medewerker zal dan zelf inkomstenbelasting moeten betalen door aangifte te doen bij de Nederlandse Belastingdienst. Wilt u toch belasting betalen aan de Nederlandse Belastingdienst? Dan kunt u dit zelf uitvoeren of met behulp van een loonadministratiekantoor. Uw medewerker woont in Nederland en werkt alleen in België Als uw medewerker in Nederland woont en alleen in België werkt, dan houdt u hetzelfde bedrag aan belasting en loonheffing in als voor een medewerker die in België woont en werkt. Hierop bestaat een uitzondering: indien de medewerker in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt of indien hij minder dan 75% van de wettelijke arbeidsduur werkzaam is. Uw medewerker moet in België zelf ook aangifte doen. De bevoegde Belastingdienst in België is te vinden via en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. Uw medewerker woont in Nederland en is afwisselend voor u in België of Nederland werkzaam Dan houdt u Belgische bedrijfsvoorheffing in op het in België verdiende inkomen. Over het inkomen dat in Nederland is verdiend, draagt u Nederlandse inkomstenbelasting af. Hiervoor doet de werknemer in Nederland aangifte en geeft hij zijn inkomen dat in Nederland is verdiend aan. Uw medewerker moet in België zelf ook aangifte doen. De bevoegde Belastingdienst in België is te vinden via en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. Is het tijdens het jaar moeilijk om een splitsing te maken van het deel van het inkomen dat in België en Nederland is verdiend? Dan zal de Belgische werkgever bedrijfsvoorheffing inhouden op het totale inkomen. Achteraf zal uw werknemer de juiste weergave in zijn Belgische en Nederlandse belastingaangifte moeten weergeven. U kunt de loonadministratie ook laten doen door een Nederlands boekhoudkantoor.

5 Belastingen - Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 5 van 7 Uw medewerker woont in Nederland en komt bij u in België werken, daarnaast heeft deze medewerker óók nog een Nederlandse werkgever Dan draagt de Nederlandse werkgever de loonbelasting af in Nederland op het loon dat in Nederland is verdiend. In België houdt de Belgische werkgever de bedrijfsvoorheffing in op het loon dat in België wordt verdiend. Uw medewerker moet in België zelf ook aangifte doen. De bevoegde Belastingdienst in België is te vinden via en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. Omdat de medewerker in Nederland woont en ook een Nederlandse werkgever heeft, is hij volledig in Nederland sociaal verzekerd. Meldt u zich ook aan bij de Nederlandse belastingdienst, kijk daarvoor op U kunt deze loonadministratie ook laten uitvoeren door een Nederlands boekhoudkantoor. Wat zijn de belastingtarieven in België of Nederland? In België geldt een progressief belastingtarief. Dat wil zeggen dat hoe hoger het inkomen is, hoe meer belasting er wordt ingehouden. Voor inkomstenjaar 2014 is het als volgt ingedeeld: Belgische tarieven Belastbaar inkomen Belastingheffing % % % % > % Nederlandse tarieven Belastbaar inkomen Belastingheffing ,10% ,85% % > %

6 Belastingen - Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 6 van 7 Met behulp van de genoemde percentages kunt u niet altijd bepalen of u in Nederland of België hogere belasting betaalt. Dit komt omdat persoonlijke aftrekmogelijkheden ook meetellen (kinderen, niet-verdienende partner of andere aftrekposten zoals hypotheekrente of werkelijke beroepskosten). Wat als uw medewerker niet in het juiste land de belasting heeft betaald? Uw medewerker moet dan zelf een juiste opgave doen van de inkomsten. Dit kan via de Nederlandse aangifte of de Belgische belastingaangifte. Wordt de foutieve inhouding tijdens het jaar ontdekt, dan kan dit rechtgezet worden in de loonbelasting (Nederlandse loonadministratie) of de bedrijfsvoorheffing (Belgische loonadministratie). Uw medewerker moet in elk geval in België aangifte doen. De bevoegde Belastingdienst in België is te vinden via en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. uw medewerker in Nederland woont en in het woonland ook bij een andere werkgever gaat werken? Dan houdt u de bedrijfsvoorheffing in op het in België verdiende inkomen. De Nederlandse werkgever houdt de loonbelasting in op het in Nederland verdiende inkomen. Maar houdt u er rekening mee dat uw medewerker voortaan volledig in Nederland sociaal verzekerd is, omdat hij nu ook een Nederlandse werkgever heeft. Meldt u zich aan bij de Nederlandse belastingdienst (www.belastingdienst.nl/werkgeversaangelegenheden) U kunt deze loonadministratie ook laten uitvoeren door bijvoorbeeld een Nederlands boekhoudkantoor. Uw medewerker moet in België zelf ook aangifte doen. De bevoegde Belastingdienst in België is te vinden via www. financien.belgium.be/nl/, en kies voor Particulieren, Belastingaangifte, Aangifte niet-inwoners. uw medewerker die in Nederland woont, in Nederland ook als zelfstandige gaat werken? Dan kunt u het beste contact opnemen met de medewerkers van het Team GWO van de Belastingdienst voor meer informatie. Uw medewerker is dan namelijk alleen in België sociaal verzekerd. U moet dan ook alle Belgische sociale verzekeringspremies en belasting (bedrijfsvoorheffing) in blijven houden op het loon. Over het inkomen als zelfstandige in Nederland, betaalt uw medewerker in België premies. Uw medewerker is voor zijn zelfstandige activiteiten verzekeringsplichtig en premieplichtig in België.

7 Belastingen - Onderneming gevestigd in België, werken in Nederland en/of België 7 van 7 Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische Zaken van de SVB en het Team GWO van de Belastingdienst hebben in deze leaflet in het kort uitgelegd hoe de belasting- en verzekeringsplicht bij grensoverschrijdend werken geregeld is. Maar, niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Heeft u nog meer vragen over het Dubbelbelastingverdrag België-Nederland neem dan contact op met de medewerkers van het Team GWO. Bij dit team werken Nederlandse en Belgische belastingmedewerkers die u meer informatie kunnen geven. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken. Wij helpen u graag verder. Bureau voor Belgische Zaken Rat Verleghstraat 2 Breda Postbus 90151, 4800 RC Breda +31 (0) Overige nuttige adressen Team GWO van de Belastingdienst Postbus MB Maastricht vanuit Nederland vanuit België Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Postbus AJ Amstelveen +31 (0)

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België

Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Belastingen Uitzendbureau gevestigd in België, werken in Nederland en/of België Inhoud In welk land betaalt uw medewerker belasting? 2 Wat moet u regelen voor uw medewerker? 4 Wat zijn de belastingtarieven

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België

Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Sociale verzekeringen in Nederland voor werkgevers in België Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in Nederland? 2 Wat moet u regelen? 2 Wat betekent het voor u als de Nederlandse sociale zekerheid

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met uw zorgverzekering?

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Wonen in Nederland en werken in Duitsland Inhoud Hoe zit het met uw inkomstenbelasting? 2 Hoe zit het met uw sociale zekerheid? 4 Hoe zit het met u zorgverzekering?

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland

Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Medische zorg Wonen in België, werken in Nederland Inhoud Waarvoor bent u verzekerd? 2 Hebben uw gezinsleden geen eigen ziektekostenverzekering? 3 In welk land krijgt u medische zorg? 3 In welk land kunnen

Nadere informatie

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland

Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Sociale verzekeringen in België voor werkgevers in Nederland Inhoud Wanneer is uw werknemer sociaal verzekerd in België? 2 Wat regelt de werknemer? 2 Wat regelt u? 3 Hoe regelt u dit? 3 Wat regelt u nog

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Informatie voor startende grensarbeiders

Informatie voor startende grensarbeiders Informatie voor startende grensarbeiders Deze tekst is geschreven door Belastingdienst, Zorgverzekeraar CZ en Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor Duitse Zaken. Bewerkt door EUREGIO. Deze informatie is

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België

Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Medische zorg Wonen in Nederland, werken in België Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Wlz-zorg 3 Wat moet u regelen voor uzelf? 3 Moet u de Vlaamse zorgverzekering afsluiten?

Nadere informatie

16 Wonen en/of werken in het buitenland

16 Wonen en/of werken in het buitenland 16 Wonen en/of werken in het buitenland In de volgende situaties gelden aparte regels en verdragen voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten

Inhoudsopgave. Waar krijgt u mee te maken? Wirwar van regels en wetten Inhoudsopgave WERKEN IN DUITSLAND, WONEN IN NEDERLAND Waar krijgt u mee te maken? GOED OM TE WETEN 3 Wirwar van regels en wetten WELKE WETGEVING 4 Hoofdregel Uitzonderingen op de hoofdregel DE FORMALITEITEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen

Inhoudsopgave. Bureau voor Belgische Zaken (BBZ) WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN NEDERLAND. Geneeskundige zorg Ouderdoms- en nabestaandenpensioen Inhoudsopgave VOOR WIE 2 WELKE WETGEVING 5 SOCIALE VERZEKERING VAN WERKNEMER 3 Kinderbijslag Geneeskundige zorg Ziekte Arbeidsongeschiktheid Zwangerschap en bevalling WONEN IN BELGIË EN IN LOONDIENST IN

Nadere informatie

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken?

Uw pensioen gaat van start, waar moet u aan denken? Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en is bedoeld voor het vliegend personeel van KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in België

Wonen in Nederland en werken in België Bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 252-1T92FD (2264) Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige bedoeld.

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW Inhoud Wat is AOW 2 Waarom een vrijwillige verzekering 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich vrijwillig

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

De Europese werknemer in Nederland

De Europese werknemer in Nederland Inhoudsopgave Werken in Nederland 2 De Europese werknemer in Nederland Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken Als u werkt Belastingen en verzekeringen Wat gebeurt

Nadere informatie

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt

Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Uw AOW en Anw als u uit Nederland vertrekt Inhoud Voor AOW en Anw 2 Wat is AOW 2 Wat is Anw 2 Wanneer kunt u zich verzekeren 3 Hoe lang duurt de verzekering 3 Soms langer dan tien jaar 4 Wat kost het 4

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker

Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Met pensioen gaan Wat moet u doen wanneer u met pensioen gaat? Samen sterker Inhoud Het Rabo BedrijvenPensioen: hoe werkt het? Wanneer u met pensioen gaat, moet u een aantal dingen regelen. Ook kunt u

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt

Nadere informatie

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering

Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering Hoe zit dat met de WAZ? Informatie over de Wet arbeidsgeschiktheidsverzekering zelfstandigen Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie