GEBOORTE, PERINATALE STERFTE EN KINDERSTERFTE,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBOORTE, PERINATALE STERFTE EN KINDERSTERFTE, 1993-1995"

Transcriptie

1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP GEBOORTE, PERINATALE STERFTE EN KINDERSTERFTE, CENTRUM VOOR OPERATIONEEL ONDERZOEK IN VOLKSGEZONDHEID ADMINISTRATIE GEZONDHEIDSZORG AFDELING EPIDEMIOLOGIE WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOLKSGEZONDHEID

2 S. Drieskens, J. Tafforeau, H. Van Oyen, WIV H. Cloots, Vlaamse Gemeenschap S. Van den Broucke, VIG Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid Programma nr Afdeling Epidemiologie Administratie Gezondheidszorg Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap J. Wytsmanstraat 14 Markiesstraat Brussel 1000 Brussel Tel: Tel: Fax: Fax: Website: Website: Depot nr. D/2000/2505/33 ISBN

3 De auteurs wensen hun dank te betuigen aan hen die met hun raadgevingen, kritiek en opmerkingen bijgedragen hebben tot de realisatie van dit werk: Professor Godelieve Masuy-Stroobant, Faculteit Demografie, Université Catholique de Louvain

4 INHOUDSTAFEL Blz. I. INLEIDING 1 II. MATERIAAL EN METHODEN 3 1. Gegevens 3 2. Definities 5 3. Methoden 6 III. RESULTATEN Geboortestatistieken Laag geboortegewicht Vroeggeboorte Overlijdensstatistieken Doodsoorzaken Specifiek sterftecijfer volgens geboortegewicht 33 of zwangerschapsduur IV. SOCIALE STATUS EN PERINATALE GEZONDHEID 35 V. DISCUSSIE EN BESLUIT 45 VI. BIJLAGE 55 Literatuur (tekst) 55 Tabellen 62 Literatuur (tabellen) 159 Figuren 160 Kaarten 168

5 TABELLEN Tabel 1 Morbiditeit bij de geboorte en oorzaken van kindersterfte. Tabel 2 Morbiditeit bij de moeder tijdens de zwangerschap. Tabel 3.a,b,c Aantal levend- en doodgeboren kinderen volgens de nationaliteit en de woonplaats van de moeder, België Tabel 4.a,b,c Mid-jaar populatie volgens de nationaliteit en de woonplaats, België Tabel 5.a,b,c Het bruto geboortecijfer (/1000) volgens de nationaliteit en de woonplaats van de moeder, België Tabel 6.a,b,c Aantal levend- en doodgeboren kinderen volgens de leeftijd en de woonplaats van de moeder, België Tabel 7.a,b,c Leeftijd van de moeder bij de geboorte (%) volgens de woonplaats, België Tabel 8.a,b,c Wijze van verlossing (absoluut aantal) volgens de woonplaats van de moeder, België Tabel 9.a,b,c Wijze van verlossing (%) volgens de woonplaats van de moeder, België Blz

6 Tabel 10.a,b,c Aantal en proportie (%) levendgeboren kinderen met zeer laag (< 1500 gram) en laag (< 2500 gram) geboortegewicht volgens geslacht, nationaliteit en leeftijd van de moeder, België Tabel 11.a,b,c Aantal levendgeboren kinderen met zeer laag (< 1500 gram) en laag (< 2500 gram) geboortegewicht volgens de woonplaats van de moeder, België Tabel 12.a,b,c Proportie (%) levendgeboren kinderen met zeer laag (< 1500 gram) en laag (< 2500 gram) geboortegewicht volgens de woonplaats van de moeder, België Tabel 13 Aantal en proportie (%) levendgeboren kinderen met zeer laag (< 1500 gram) en laag (< 2500 gram) geboortegewicht volgens de leeftijd van overlijden, België Tabel 14 Proportie (%) levendgeboren kinderen met zeer laag (< 1500 gram) en laag (< 2500 gram) geboortegewicht, België Tabel 15 Proportie (%) laag (< 2500 gram) geboortegewicht, Europa - USA, Tabel 16.a,b,c Aantal en proportie (%) ernstig vroeggeboren ( 32 weken) en vroeggeboren (< 37 weken) kinderen volgens geslacht, nationaliteit en leeftijd van de moeder, België Tabel 17.a,b,c Aantal ernstig vroeggeboren ( 32 weken) en vroeggeboren (< 37 weken) kinderen volgens de woonplaats, België

7 Tabel 18.a,b,c Proportie (%) ernstig vroeggeboren ( 32 weken) en vroeggeboren (< 37 weken) kinderen volgens de woonplaats, België Tabel 19 Proportie (%) ernstig vroeggeboren ( 32 weken) en vroeggeboren (< 37 weken) kinderen volgens de woonplaats, België Tabel 20 Proportie (%) vroeggeboren (< 37 weken) kinderen, België Tabel 21.a,b,c Aantal overledenen volgens leeftijd van overlijden bij levend- en doodgeboren kinderen, België Tabel 22.a,b,c Proportie (%) overledenen volgens leeftijd van overlijden bij levend- en doodgeboren kinderen, België Tabel 23.a,b,c Proportie (%) overledenen volgens leeftijd van overlijden bij levendgeboren kinderen, België Tabel 24.a,b,c Aantal overledenen en sterftecijfer volgens leeftijd van overlijden, België Tabel 25.a,b,c Aantal doden en sterftecijfer volgens geslacht en leeftijd van overlijden, België Tabel 26.a,b,c Aantal doden en sterftecijfer volgens de nationaliteit van de moeder en de leeftijd van overlijden, België

8 Tabel 27.a,b,c Perinatale sterftecijfers (/1000) volgens de woonplaats van de moeder en de leeftijd van overlijden, België Tabel 28.a,b,c Sterftecijfers (/1000) volgens de woonplaats van de moeder en de leeftijd van overlijden, België Tabel 29.a Perinatale sterftecijfers (/1000) volgens leeftijd van overlijden en gewest, België Tabel 29.b Kindersterftecijfers (/1000) volgens leeftijd van overlijden en gewest, België Tabel 30.a Internationale vergelijkingen: neonataal sterftecijfer, Europa Tabel 30.b Internationale vergelijkingen: post-neonataalsterftecijfer, Europa Tabel 30.c Internationale vergelijkingen: kindersterfte, Europa - USA Tabel 31.a,b,c Aantal overledenen volgens doodsoorzaak en gewest, levend- en doodgeboren kinderen, België Tabel 32.a,b,c Proportioneel kindersterftecijfer (%) volgens gewest, België

9 Tabel 33.a,b,c Proportioneel kindersterftecijfer (%) volgens het geboortegewicht en de duur van de zwangerschap, België Tabel 34.a,b,c Oorzaakspecifiek kindersterftecijfer (/1000) volgens het geboortegewicht en de duur van de zwangerschap, België Tabel 35.a,b,c Oorzaakspecifiek sterftecijfer (/1000) volgens leeftijd van overlijden, België Tabel 36.a,b,c Oorzaakspecifieke kindersterfte (/1000) volgens gewest, België Tabel 37.a,b,c Proportionele sterfte volgens oorspronkelijke doodsoorzaak en gezondheid van de moeder tijdens de zwangerschap, België

10 FIGUREN Figuur I Box-and-Whisker Plot: de verdeling van de percentages van laag geboortegewicht (< 2500 gram) in de arrondissementen volgens geslacht en gewest, België 1993 en Figuur II Box-and-Whisker Plot: de verdeling van de percentages vroeggeboren (< 37 weken) kinderen in de arrondissementen volgens geslacht en gewest, België 1993 en Figuur III Geboortegewicht specifieke kindersterfte (/ logaritmische schaal) volgens geslacht, België Figuur IV Zwangerschapsduur specifieke kindersterfte (/ logaritmische schaal) volgens geslacht, België Figuur V Geboortegewicht specifieke kindersterfte (/ logaritmische schaal) volgens gewest, België Figuur VI Zwangerschapsduur specifieke kindersterfte (/ logaritmische schaal) volgens gewest, België Figuur VII Geboortegewicht specifieke kindersterfte (/ logaritmische schaal), België Figuur VIII Zwangerschapsduur specifieke kindersterfte (/ logaritmische schaal), België Blz

11 KAARTEN Kaart I Proportie van laag geboortegewicht volgens arrondissement, België Kaart II Proportie van laag geboortegewicht volgens arrondissement, België Kaart III Proportie van laag geboortegewicht volgens arrondissement, België Kaart IV Proportie vroeggeboorte volgens arrondissement, België Kaart V Proportie vroeggeboorte volgens arrondissement, België Kaart VI Proportie vroeggeboorte volgens arrondissement, België Kaart VII Perinataal sterftecijfer volgens arrondissement, België Kaart VIII Neonataal sterftecijfer volgens arrondissement, België 1995 Kaart IX Post-neonataal sterftecijfer volgens arrondissement, België Kaart X Kindersterftecijfer volgens arrondissement, België Blz

12 GLOSSARIUM ASFR COOV BI ICD NIS WGO Pnat RDS SIDS SPE Leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid Betrouwbaarheidsinterval Internationale Classificatie van Ziekten Nationaal Instituut voor de Statistiek Wereldgezondheidsorganisatie Proportie geobserveerd op nationaal niveau Respiratory Distress Syndrome Sudden Infant Death Syndrome - wiegendood Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie

13 Leeftijdsspecifieke sterfte vóór de leeftijd van één jaar (Vandenbussche 1987). KINDERSTERFTE MORTI- NATAL ITEIT NEONATALE STERFTE POST NEONATALE STERFTE PERINATALE STERFTE Vroeg Laat Vroeg Laat 22e week 7 d 28 d 6 maanden 1 jaar Geboorte Zwangerschap Tijdvakken van sterfte

14 I. INLEIDING Dit document beschrijft de geboorten en de kindersterfte in België tijdens de jaren 1993, 1994 en Dit werk werd uitgevoerd in het kader van de activiteiten van het Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid (COOV) 1. In 1993 waren er geboorten (waaronder 604 doodgeboren kinderen) in België 2. Het aantal levendgeboren kinderen dat overleed vóór de leeftijd van één jaar bedroeg 989. Dezelfde cijfers voor het jaar 1994 zijn respectievelijk geboorten (waaronder 513 doodgeboren kinderen) en 903 kinderen die overleden vóór de leeftijd van één jaar. In 1995 werden geboorten geregistreerd (waaronder 578 doodgeboren kinderen) en 694 kinderen die overleden vóór de leeftijd van één jaar. Sinds 1979 is de registratie van deze informatie in België veralgemeend. Daartoe worden twee specifieke formulieren gebruikt: het formulier voor de aangifte van een levendgeboren kind (model I) het formulier voor de aangifte van overlijden van een kind jonger dan één jaar of van een doodgeboren kind (model III D). Onder de verzamelde socio-demografische gegevens, vindt men o.a. de leeftijd van de moeder, haar nationaliteit, haar burgerlijke stand of de woonplaats en de sociale status van de ouders (1). De resultaten die hier zijn voorgesteld, hebben in de eerste plaats betrekking op de socio-demografische parameters van de geboorten volgens geslacht (van het pasgeboren kind), volgens nationaliteit, woonplaats en leeftijd (van de moeder). De analyse gaat vervolgens over de problemen 1 Het Centrum voor Operationeel Onderzoek in Volksgezondheid (COOV) is een onderzoekseenheid van de Afdeling Epidemiologie, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Het werd in 1991 opgericht op initiatief van de Vlaamse en Franse Gemeenschap met het doel een wetenschappelijke ondersteuning te bieden aan hun eigen specifiek gezondheidsbeleid. 2 Het betreft werkelijke gevallen: de geboorten in het buitenland van een kind waarvan de ouders Belg zijn, zijn ook opgenomen in deze statistieken. 1

15 van vroeggeboorte en laag geboortegewicht. Ten slotte werden de sterftecijfers en de doodsoorzaken in detail bestudeerd, als ook de specifieke sterfte in functie van het geboortegewicht of van de zwangerschapsduur. Het laatste deel van de analyse betreft de risico's van vroeggeboorte en van de sterfte van het pasgeboren kind in functie van het sociaal-economisch niveau van de familie. Een tabel werd opgemaakt om de resultaten van iedere indicator voor te stellen; bv. Tabel 6 geeft het aantal geboorten volgens de leeftijd van de moeder. Elk van deze tabellen is verdeeld over 3 bladzijden (a, b en c) respectievelijk voor de cijfers van de jaren 1993, 1994 en

16 II. MATERIAAL EN METHODEN II.1. Gegevens De certificaten (luik B) worden door de Administratie Gezondheidszorg van de twee Gemeenschappen doorgestuurd naar het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Daar wordt de invoer van de gegevens nogmaals overgedaan. De gegevens worden gecontroleerd en ontbrekende sociodemografische informatie wordt samen met de gegevens van geboorten en overlijdens van Belgen in het buitenland aangevuld, zodat men uiteindelijk over de 'definitieve' gegevens beschikt. In deze analyse werden de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) gebruikt. Informatie betreffende de bevolking in mid-1993, mid-1994 en mid-1995 werd geschat op basis van de bevolkingsgegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Deze populatiegegevens worden weergegeven in bijlage volgens leeftijdsgroep, geslacht en gewest voor de jaren 1993, 1994 et 1995 (Tabel 4). Het hele proces is jammer genoeg zeer traag en het voortbrengen van volledige gegevens voor een gegeven jaar neemt momenteel 4 jaar in beslag. Sinds 1993 heeft de Administratie Gezondheidszorg van de Vlaamse Gemeenschap het schema van de gegevensverzameling veranderd door het samenstellen van één centraal team. Deze groep is in staat om met een tijdsverschil van minder dan twee jaar de gegevens van de burgerlijke stand te publiceren voor het Vlaams Gewest. In 1999 hebben zij de statistieken van geboorten en overlijden voor 1997 uitgegeven (2). In de Franse Gemeenschap werden specifieke inspanningen geleverd om de verwerking van de certificaten te versnellen. Zo konden de gegevens van 1995 van het Waals Gewest geanalyseerd en gepubliceerd worden in 1999 (3). Enige voorzichtigheid is noodzakelijk bij de interpretatie van de gegevens van de burgerlijke stand. Een onderrapportering werd beschreven met betrekking tot o.a. congenitale malformaties en perinatale overlijdens. Daarbij komt dat de vormgeving van de formulieren afwijkt van de internationale richtlijnen van de WGO. De Hoge Raad voor de Statistiek heeft ondertussen (1992) wel beslist de vormgeving en de inhoud van het for- 3

17 mulier aan te passen aan de internationale vereisten. Deze aanpassing wordt pas geïnitieerd vanaf januari Ook bij de interpretatie van de cijfers van vroeggeboorte is enige terughoudendheid nodig: de duur van de zwangerschap in de gegevens van de burgerlijke stand is de "beste klinische" schatting, terwijl in de praktijk enkel een echografie, uitgevoerd vóór de 20ste week, het mogelijk maakt om de duur van de zwangerschap te bepalen (4). Het geboortegewicht wordt vaak niet ingevuld op de formulieren voor de aangifte van een kindersterfte, vooral wanneer het een post-neonataal overlijden is. Dit kan op systematische wijze de resultaten van bepaalde analyses verstoren (5). De reden van het niet vermelden van informatie over de zwangerschap en/of de bevalling (o.a. het geboortegewicht, de zwangerschapsduur) is administratief: men is niet meer verplicht deze informatie te vermelden na de derde levensmaand. Zo is het percentage ontbrekende gegevens bij de sterfte vóór de derde maand 5% voor het geboortegewicht en 4% voor de zwangerschapsduur in Nadien loopt dit op tot 49% voor het geboortegewicht en 28% voor de zwangerschapsduur. De hoge frequentie van deze ontbrekende informatie leidt waarschijnlijk tot een belangrijke interpretatiefout van de gegevens (5). Om exact de specifieke sterftecijfers in functie van het geboortegewicht of de zwangerschapsduur te bepalen, is het dus nodig om het overlijdenscertificaat met het overeenkomende geboortecertificaat te koppelen, teneinde het percentage van ontbrekende waarden te beperken. Verder moet men opmerken dat de arts momenteel deze formulieren louter als administratieve formulieren beschouwt. Hij is weinig gemotiveerd om ze correct in te vullen, omdat tot nu toe de feedback zeer beperkt was (6). Wij hopen dus dat deze publicatie een rol zal spelen bij een betere informatie voor de artsen. 4

18 II.2. Definities In de perinatale epidemiologie worden meerdere specifieke definities gebruikt. In deze publicatie worden de definities van de WGO volgens de Internationale Classificatie van Ziekten (ICD9) gebruikt (7). De definities zijn samengevat in een vorige publicatie (4). Elke aangifte van overlijden 3 werd getoetst aan de criteria voor perinatale statistieken voor nationaal gebruik. De cijfers van mortinataliteit en perinatale sterfte zijn gebaseerd op de definities van de WGO voor nationale statistieken, d.w.z. dat de limiet van 500 gram of 22 weken gebruikt werd voor het berekenen van de mortinataliteit, de vroeg-neonatale sterfte en de perinatale sterfte. Deze methode heeft het voordeel dat het aanbevelingen volgt van de WGO voor de standaardisatie van perinatale statistieken. Bij de interpretatie van de gegevens moet men de verschillen tussen de WGO-definities en de wettelijke definities in België voor ogen houden. Het al dan niet aangegeven van een geboorte of van een doodgeboren kind tussen de 22 ste en de 26 ste week is volledig afhankelijk van de interpretatie van de arts die de bevalling doet (8,9,10). Dit probleem kan in 1998 verdwijnen bij het in gebruik nemen van de nieuwe formulieren en normen, zoals voorgesteld door de Nationale Raad voor de Statistiek. Voor het berekenen van de sterftecijfers die betrekking hebben op latere periodes (de neonatale sterfte, de laatneonatale sterfte, de post-neonatale sterfte en de kindersterfte) zijn deze criteria niet van toepassing. Men moet dus rekening houden met een eventuele onderschatting van overlijdens tussen de 22 ste en de ste week van de zwangerschap: een foetaal overlijden tijdens deze periode moet in principe niet aangegeven worden en kan dus beschouwd worden als een miskraam. Volgens de WGO-definities met betrekking tot het geboortegewicht en de vroeggeboorte worden weerhouden: 3 Op basis van datum en uur van geboorte en overlijden, het geboortegewicht en de duur van de zwangerschap. 5

19 - laag geboortegewicht: minder dan gram - zeer laag geboortegewicht: minder dan gram - vroeggeboorte: zwangerschapsduur van minder dan 37 volledige weken Verder wordt in dit rapport een ernstige vroeggeboorte gedefinieerd als een geboorte bij een zwangerschapsduur van 32 weken of minder. Prematuriteit wordt door sommige auteurs als een generische term gebruikt voor de volgende categorieën (11): een laag geboortegewicht, een vroeggeboorte samen met een laag geboortegewicht volgens de zwangerschapsduur (small for gestational age 4 ). Deze laatste categorie wordt ook de intra-uteriene groeiachterstand genoemd (Intra Uterine Growth Retardation) (12). In deze publicatie verwijst de term prematuriteit enkel naar de duur van de zwangerschap. Het fenomeen van intrauteriene groeiachterstand werd niet bestudeerd. II.3. Methoden Om vergelijkbaar te zijn met vorige publicaties (4,13,14) werden dezelfde analyses uitgevoerd. De noemer gebruikt voor het berekenen van de cijfers (kindersterfte, vroeggeboorte,...) bestaat uit het aantal geboren kinderen in de overeenkomstige jaren in België. Bij de mortinataliteit en het perinataal sterftecijfer is de noemer de som van alle levend- en doodgeboren kinderen. Voor de berekening van het vroeg-neonataal sterftecijfer, de sterftecijfers voor overlijdens na de 7 de dag (het laatneonataal en het post-neonataal sterftecijfer) en de kindersterfte worden enkel de levendgeboren kinderen opgenomen in de noemer. Het geboortegewicht was geen criterium voor het al dan niet opnemen van een kind in de noemer. Het eventueel uitsluiten uit de noemer van 4 Een geboortegewicht dat kleiner is dan het 5 de of het 10 de percentiel van het gewicht voor de gestationele leeftijd. 6

20 kinderen met een zeer laag geboortegewicht heeft, gezien hun gering aantal, weinig effect op het cijfer (15). Het percentage vroeggeboorten met een laag geboortegewicht werd enkel bepaald bij levendgeboren kinderen. II.3.1. Statistische inferentie De 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI) werden berekend rond de geobserveerde waarde van de verschillende statistieken. Verscheidene methoden werden toegepast volgens het type indicator (proportie, sterftecijfer) en volgens de objectieven van de analyse. De klassieke formule is gebaseerd op een Binominale 5 verdeling (16). waarbij: p = n = BI = p 1,96 p(1-p) n proportie in een geografische zone; aantal geboorten in deze zone. Deze methode werd vooral gebruikt voor de berekening van het betrouwbaarheidsinterval voor de proporties van vroeggeboorte of van laag geboortegewicht, met name bij vergelijkingen tussen provincies en tussen gewesten. Voor de analyse per arrondissement, en meer bepaald voor de geografische weergave van de gegevens, werd een methode toegepast, voorgesteld door Black en McFarlane (17). BI = P 1,96 P(1-p) n waarbij P = n = de nationaal geobserveerde proportie; aantal geboorten in het arrondissement. 5 Of Normale verdeling volgens de central limit theorem. 7

21 Op basis van deze betrouwbaarheidsintervallen werden de arrondissementen in 4 groepen ingedeeld voor een voorstelling op kaart (18). < BI: de proportie in het arrondissement is statistisch significant kleiner in vergelijking met de nationale proportie (p < BI); BI ( P): de proportie in het arrondissement is kleiner, maar niet statistisch verschillend van de nationale proportie (BI p P); BI (> P): de proportie in het arrondissement is groter, maar niet statistisch verschillend van de nationale proportie (P < p BI); > BI: de proportie in het arrondissement is statistisch significant groter dan de nationale proportie (BI < p) Betrouwbaarheidsintervallen voor de verschillende sterftecijfers (per 1000 geboorten) werden berekend volgens de vierkantsworteltransformatie voor tellingen die een Poisson-verdeling volgen (19). waarbij O = n = ( O 0,98) BI = n 1000 aantal gevallen in een zone; aantal geboorten in deze zone. 2 De verschillen in seksratio tussen de arrondissementen werden statistisch getoetst door middel van de "Z-score" met een betrouwbaarheidsinterval van 95%, zoals aangegeven door Williams (20). Verder worden in deze oefening heel wat statistische toetsen uitgevoerd. Deze multi-toetsing werd niet in rekening gebracht voor het bepalen van de statistische significantie (21). Een groter belang werd gehecht aan de klinische betekenis en de relevantie van deze verschillen voor de volksgezondheid en het gezondheidsbeleid. Dit laatste is vooral belangrijk wanneer de geobserveerde verschillen telkens in dezelfde richting wijzen. 8

22 II.3.2. Box-and-Whisker Plot De verdeling van de waarden, geobserveerd in elk arrondissement, is weergegeven door middel van een Box-and-Whisker Plot (22,23). In deze figuur wordt de spreiding tussen het 25 ste en het 75 ste percentiel (de Interquartile range (IQR)) voorgesteld als een rechthoek. De mediaan (50 ste percentiel) is de horizontale lijn in de rechthoek. Bepaalde waarden worden als buiten de verdeling beschouwd. Het zijn outliers waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen extreme waarden en buitenwaarden. Extreme waarden en buitenwaarden zijn respectievelijk minstens 3 maal en 1,5 maal de IQR verwijderd van de boven- of ondergrens van de rechthoek. De verticale lijnen die vertrekken aan deze grenzen van de rechthoek lopen ofwel tot de minimum- of de maximumwaarde, of indien er outliers zijn, tot de observatie die net geen buitenwaarde is. II.3.3. Groeperen van doodsoorzaken en morbiditeit De doodsoorzaken en de gezondheidstoestand van het kind bij de geboorte zijn gecodeerd volgens de ICD-9-classificatie (7). Ze werden voor de eenvoud van analyse gegroepeerd in 8 groepen (Tabel 1). Deze groepering gebeurde vanuit een operationeel standpunt: het samenbrengen van problemen die in verband kunnen worden gebracht met het opvolgen van de zwangerschap of het plotseling overlijden - wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)). Op een zelfde wijze is de morbiditeit van de moeder tijdens de zwangerschap en/of de bevalling samengebracht (Tabel 2). 9

23

24 III. RESULTATEN III.1. Geboortestatistieken Een totaal van geboorten werden geregistreerd in België in 1993, in 1994 en in 1995 (Tabel 3), waarvan: in het Vlaams Gewest: in 1993, in 1994 en in 1995; in het Brussels Gewest: in 1993, in 1994 en in 1995; in het Waals Gewest: in 1993, in 1994 en in Het percentage moeders met een vreemde nationaliteit blijft min of meer stabiel gedurende de bestudeerde periode (15,5% in 1993, 14,5% in 1994 en 15,2% in 1995): in het Vlaams Gewest: 9,9% in 1993, 8,7% in 1994 en 9,4% in 1995; in het Waals Gewest: 14,2% in 1993, 13,2% in 1994 en 13,8% in Het percentage niet-belgische moeders stijgt in het Brussels Gewest van 45,3% in 1993 naar 47,1% in 1994 en Dit percentage stijgt ook in de provincie Luxemburg (6,4% in 1993, 8,1% in 1994 en 7,3% in 1995). De proportie moeders met een vreemde nationaliteit blijft het hoogst in de provincies Henegouwen en Luik voor het Waals Gewest en in de provincies Limburg en Antwerpen voor het Vlaams Gewest. 11

25 Het geboortecijfer Het geboortecijfer 6 voor België bedraagt 12,1/1000 in 1993, 11,6/1000 in 1994 en 11,5/1000 in 1995 (Tabel 5). Dit cijfer is aanzienlijk afgenomen van 1946 (18/1000) tot 1983 (12/1000) en lijkt sindsdien gestabiliseerd te zijn (24). Het geboortecijfer is bij niet-belgen 7 (19,2/1000 in 1995) beduidend hoger in vergelijking met de bevolking met een Belgische nationaliteit (10,7/1000 in 1995). Bij de bevolking met een Belgische nationaliteit waren de geboortecijfers relatief homogeen zowel op regionaal als op provinciaal niveau. Daarentegen observeren we hogere geboortecijfers bij de niet-belgische populatie in het Vlaams en het Brussels Gewest in vergelijking met het Waals Gewest. Bij de niet-belgen waren de cijfers het hoogst in de provincies Oost-Vlaanderen (27,8/1000 in 1995), Antwerpen (22,9/1000 in 1995) en Luxemburg (20,3/1000 in 1995). De seksratio De verhouding jongens/meisjes 8 bedraagt voor België 1,05, 1,06 en 1,05 voor respectievelijk 1993, 1994 en De gedetailleerde analyse op niveau van de arrondissementen wijst op een seksratio kleiner dan 1, namelijk meer meisjes, in heel een reeks van arrondissementen, maar geen enkel van deze ratio's is significatief 9 verschillend van het nationale cijfer. Zwangerschap bij jongeren Hier interesseert men zich vooral in zwangerschappen bij meisjes jonger dan 18 jaar of jonger dan 20 jaar (Tabellen 6 en 7). In 1995 waren 629 moeders jonger dan 18 jaar, dit komt overeen met 0,5% van de bevallingen (0,49% bij de Belgen en 0,82% bij de niet- Belgen). In totaal kwamen bevallingen voor bij vrouwen jonger dan 6 Het aantal levend- en doodgeboren kinderen gedeeld door de totale bevolking. 7 Op basis van de nationaliteit van de moeder (om de analyse te vergemakkelijken werd een hergroepering uitgevoerd: Belgen en niet-belgen, gezien deze laatste groep relatief heterogeen is moet de informatie met betrekking tot deze groep met enige omzichtigheid worden geïnterpreteerd). 8 Het aantal geboorten van jongens in verhouding tot het aantal geboorten van meisjes. 9 Zie het hoofdstuk methode. 12

26 20 jaar, hetzij 2,6% van alle bevallingen (2,3% bij de Belgen en 4,3% bij de niet-belgen). voor de leeftijds- Het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer (ASFR) 10 groep 15 tot 19 jaar is: 11,1/1000 (8,5/1000 bij de Belgen en 33,4/1000 bij de niet-belgen) in 1993; 10,3/1000 (8,4/1000 bij de Belgen en 26,3/1000 bij de niet-belgen) in 1994; 9,9/1000 (8,2/1000 bij de Belgen en 24,8/1000 bij de niet-belgen) in Het percentage bevallingen bij jongeren (Tabel 7) was gevoelig lager in het Vlaams Gewest in vergelijking met de twee andere gewesten in 1995: nauwelijks 2,0% van de bevallen vrouwen in het Vlaams Gewest zijn vrouwen jonger dan 20 jaar terwijl deze laatste 4,0% van de bevallen vrouwen in het Brussels en 3,7% in het Waals Gewest vertegenwoordigt. De hoogste proportie werd geobserveerd in de provincie Henegouwen met 4,8% van de zwangerschappen bij vrouwen jonger dan 20 jaar. Zwangerschap na de leeftijd van 35 jaar De gemiddelde leeftijd van de moeder bij de bevalling schommelt tussen 27,9, 28,1 en 28,2 jaar voor respectievelijk de jaren 1993, 1994 en In 1995 was de gemiddelde leeftijd 28,3 jaar in het Vlaams Gewest, 28,7 jaar in het Brussels Gewest en 28,0 jaar in het Waals Gewest. In 1993 komt 8,5% van de bevallingen voor bij vrouwen van 35 jaar en ouder, 9,2% in 1994 en 9,4% in 1995 (Tabel 6 et 7). Dit percentage was duidelijk hoger in het Brussels Gewest (14,8% in 1995) in vergelijking met het Vlaams Gewest (8,0% in 1995) en het Waals Gewest (9,9% in 1995). Het leeftijdsspecifiek vruchtbaarheidscijfer (ASFR) voor de leeftijdsgroep jaar was 9,8/1000 in 1993, 10,0/1000 in 1994 en 10,0/1000 in 10 Age Specific Fertility Rate : aantal levend- en doodgeboren kinderen per 1000 vrouwen in de beschouwde leeftijdsgroep. 13

27 1995. Het was eveneens zeer hoog bij de niet-belgische vrouwen (25,4/1000 vergeleken met 8,6/1000 bij de Belgische vrouwen in 1995). De pariteit die men kan berekenen op basis van geboortecertificaten is fout omdat alleen de geboorten tijdens het huidige huwelijk in rekening zijn genomen. Ondanks deze fout in de analyse van de gegevens merken we op dat er in 1995 niet minder dan 33% van de moeders van 35 jaar en ouder in feite bevallen van hun eerste kind. Ter vergelijking, dit percentage is 79% bij moeders die jonger zijn dan 25 jaar en 65% bij moeders in de leeftijdsgroep jaar. Deze proportie laattijdige zwangerschappen was 10% in 1970; ze daalde vervolgens tot ongeveer 5% in het begin van de jaren '80. Sinds 1987 is deze proportie regelmatig gestegen om in % te bereiken. De proportie van laattijdige zwangerschappen (35 jaar en ouder) situeert zich op het niveau van het Europees gemiddelde. Slechts in enkele landen komt minder dan 10% van de zwangerschappen voor bij vrouwen van 35 jaar of ouder (25). Het betreft met name Oostenrijk (8,4%), Portugal (9,5%) en Griekenland (9,9%). Andere landen vertonen een hogere proportie van laattijdige zwangerschappen: dit is o.a. het geval in Italië (13,4%), Finland (14,2%) en vooral in Ierland (18,1%). De plaats van geboorte Een bevalling in België gebeurde in 1995 in 691 gevallen thuis, hetzij 6/1000 geboorten. Deze praktijk komt frequenter voor in het Vlaams Gewest (617 bevallingen (10/1000)) in vergelijking met het Brussels (27 bevallingen (2/1000)) en het Waals Gewest (47 bevallingen (1/1000)). Het aantal thuisbevallingen in 1995 was hoger in de provincies Limburg (9/1000), Antwerpen en Oost-Vlaanderen (11/1000). Wijze van verlossing In België was het percentage van kinderen geboren door keizersnede 12,9% in 1993 en 1994 en 13,5% in 1995 (Tabellen 8 en 9). In het Vlaams Gewest was deze proportie 12,6% in 1993, 13,0% in 1994 en 13,4% in In het Brussels Gewest was ze respectievelijk 11,6%, 14

Preventie van wiegendood bij zuigelingen

Preventie van wiegendood bij zuigelingen Preventie van wiegendood bij zuigelingen Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2005 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers.aspx - oktober 2007 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Persconferentie van de ministers Vanhengel en Cerexhe. Brusselse babyboom: de recentste gegevens over de gezondheid van pasgeborenen

Persconferentie van de ministers Vanhengel en Cerexhe. Brusselse babyboom: de recentste gegevens over de gezondheid van pasgeborenen Persconferentie van de ministers Vanhengel en Cerexhe Brusselse babyboom: de recentste gegevens over de gezondheid van pasgeborenen Vrijdag 1 februari om 12u30 Elisabeth ziekenhuis PERSDOSSIER Op vraag

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Prenatale opvolging Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1

6.7.1.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.1.2. pagina 1 6.7.1.1. Inleiding Algemeen wordt erkend dat de prenatale consultaties een fundamentele rol spelen inzake de gezondheid van de moeder en het toekomstige kind, maar de rol van respectievelijk de huisarts,

Nadere informatie

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Psychische Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 6.2.1. Inleiding Binnen de verschillen factoren van risico gedrag heeft alcoholverbruik altijd al de aandacht getrokken van de verantwoordelijken voor Volksgezondheid. De WGO gebruikt de term "Ongeschiktheid

Nadere informatie

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Risicofactoren voor wiegendood Gezondheidsenquête, België, 1997 6.7.4.1. Inleiding Er werd reeds vroeger bewezen dat een prematuur respiratoir systeem een oorzaak was voor wiegendood. Het gevaar bestond vooral tijdens de slaap. Met de huidige kennis van zaken zijn

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus

THEMA IV.3. Diabetes Mellitus THEMA IV.3. Diabetes Mellitus Selectiecriteria Voor deze selectie worden alle ziekenhuisverblijven weerhouden die beantwoorden aan de algemene selectiecriteria (cfr. Inleiding 2.4.a) en bovendien als hoofddiagnose

Nadere informatie

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Cardiovasculaire preventie Gezondheidsenquête, België, 1997 6.8.1. Inleiding In deze module worden 2 specifieke preventiedomeinen behandeld: de hypertensie en de hypercholesterolemie. De hart- en vaatziekten zijn aandoeningen die uit het oogpunt van volksgezondheid,

Nadere informatie

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Brussels Gewest Vaccinatie bij Volwassenen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.4.1. Inleiding. Het belang van vaccinatie programma s is ruimschoots aangetoond geweest. De vragen werden slechts gesteld aan personen van 15 jaar en ouder, aangezien de vaccinale dekking bij kinderen

Nadere informatie

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens

5. Discussie. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens 5. 5.1 Informatieve waarde van de basisgegevens Relevante conclusies voor het beleid zijn pas mogelijk als de basisgegevens waaruit de samengestelde indicator berekend werd voldoende recent zijn. In deze

Nadere informatie

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Roken Gezondheidsenquête, België, 1997 6.1.1. Inleiding Het tabaksgebruik is een van de voornaamste risicofactoren voor longkanker, ischemische hartziekten en chronische ademhalingsaandoeningen (1). Men schat dat er in Europa niet minder dan

Nadere informatie

mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN), mw. C. de Vries (PRN) mw.dr. E. de Miranda (KNOV), mw.dr. A.C.J. Ravelli (AMC), dhr. P.

mw.dr. J. Dijs-Elsinga (PRN), mw. C. de Vries (PRN) mw.dr. E. de Miranda (KNOV), mw.dr. A.C.J. Ravelli (AMC), dhr. P. Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Stichting Perinatale Registratie Nederland dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J.

Nadere informatie

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2013

Betreft: Perinatale Zorg in Nederland 2013 Betreft: Perinatale Zorg in Nederland Auteur Redactie Tabellen, figuren en bijlagen Stichting Perinatale Registratie Nederland dhr.dr. H.A.A. Brouwers (NVK), dhr.prof.dr. H.W. Bruinse (NVOG), mw.dr. J.

Nadere informatie

De nota s van het Observatorium nr1

De nota s van het Observatorium nr1 OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE De nota s van het Observatorium

Nadere informatie

CHAPTER 12. Samenvatting

CHAPTER 12. Samenvatting CHAPTER 12 Samenvatting Samenvatting 177 In hoofdstuk 1 wordt een toegenomen overleving gerapporteerd van zeer vroeggeboren kinderen, gerelateerd aan enkele nieuwe interventies in de perinatologie. Uitkomsten

Nadere informatie

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau

4. Resultaten. 4.1 Levensverwachting naar geslacht en opleidingsniveau 4. Het doel van deze studie is de verschillen in gezondheidsverwachting naar een socio-economisch gradiënt, met name naar het hoogst bereikte diploma, te beschrijven. Specifieke gegevens in enkel mortaliteit

Nadere informatie

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2013-2014

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2013-2014 Centrum voor Sociologisch Onderzoek Family & Population Studies De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2013-2014 Jan Van Bavel & Eli Nomes (20 Mei 2015) KU Leuven - Centrum voor

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Dimensie Overlijdensjaar

1. Algemeen. 2. Dimensie Overlijdensjaar Toelichting bij de kubus "Overlijdens naar leeftijd (dubbele classificatie), naar woonplaats, geslacht, nationaliteit en burgerlijke staat België 1992-2015. 1. Algemeen Deze tabellen geven het aantal overlijdens

Nadere informatie

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2012-2013

De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2012-2013 Centrum voor Sociologisch Onderzoek Family & Population Studies De recente evolutie van de vruchtbaarheid in het Vlaamse Gewest: 2012-2013 Jan Van Bavel & Yolien De Hauw (11 Juni 2014) KU Leuven - Centrum

Nadere informatie

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen

Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen Hotels en gelijkgestelde inrichtingen HET AANBOD IN 2006 Aantal inrichtingen Gemiddelde grootte Dagcapaciteit Bezettingsgraden 2006 1.900 64 121.662 34,8% Januari

Nadere informatie

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren?

Januari 2013. Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Januari 2013 Krediet en overmatige schuldenlast: wat leren wij uit de cijfers 2012 van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren? Analyse uitgevoerd voor het Observatorium Krediet en Schuldenlast Duvivier

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Sociale Gezondheid Gezondheidsenquête, België, 1997 5.8.1. Inleiding De WHO heeft in haar omschrijving het begrip gezondheid uitgebreid met de dimensie sociale gezondheid en deze op één lijn gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid. Zowel de

Nadere informatie

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29).

De vrouwen hebben dan ook een grotere kans op werkloosheid (0,39) dan de mannen uit de onderzoekspopulatie (0,29). In het kader van het onderzoek kreeg de RVA de vraag om op basis van de door het VFSIPH opgestelde lijst van Rijksregisternummers na te gaan welke personen op 30 juni 1997 als werkloze ingeschreven waren.

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Juli 2014 Statistisch verslag van de arbeidsongevallen van 2013 - Privésector 1 Aanpassing van de formule van de gevolgen van arbeidsongevallen 1.1 EVOLUTIE IN DE OVERDRACHT

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten

Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Diensten voor thuiszorg en sociale en preventieve diensten Edith Hesse Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

Perinatale Zorg in Nederland

Perinatale Zorg in Nederland Perinatale Zorg in Nederland 2002 Inhoud Proloog 5 Introductie 6 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 1 Vrouwen bevallen in 2002 9 Tabel 1.1 Bevallen vrouwen naar eenling/meerling en pariteit in 2002 11 Tabel 1.2 Bevallen

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud

Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Ondersteuningsproject bij de uitvoering van de reemonitoring in het Zoniënwoud Periode 2008-2013 Céline Malengreaux, Jan Vercammen, Alain Licoppe, Frank Huysentruyt, Jim Casaer Dankwoord Het uitvoeren

Nadere informatie

Het gebruik van tabak

Het gebruik van tabak Het gebruik van tabak Lydia Gisle Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 53 E-mail : lydia.gisle@iph.fgov.be

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS

2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal generatiestudenten per provincie en arrondissement van woonplaats van de student, per studiegebied, nationaliteit en geslacht ingedeeld Belgische studenten

Nadere informatie

Bronnen. Symbolen en afkortingen

Bronnen. Symbolen en afkortingen - 1 - Bronnen Tot 1989 waren de gepubliceerde cijfers inzake het bevolkingsaantal gesteund op de gegevens uit het bevolkingsbestand, beheerd door CEVI. Deze gegevens werden ook aangegeven aan het Nationaal

Nadere informatie

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest

Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Socio-economische ongelijkheden in gezondheid in het Vlaams Gewest Analyse indicatoren Gezond leven Analyse van de gezondheidsenquête in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Door Sabine

Nadere informatie

6.7.3.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.3.2. pagina 1

6.7.3.1. Inleiding. Bespreking 5.3.7.3.2. pagina 1 6.7.3.1. Inleiding De positieve fysieke als psychische invloed van borstvoeding op moeder en kind is op dit ogenblik wel universeel erkend. Officiële instanties als UNICEF en de WGO raden drie à vier maand

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014

PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 PERSBERICHT Brussel, 22 oktober 2014 Census 2011, een volkstelling voor de eenentwintigste eeuw Een schat aan gegevens over leven, werk en wonen in België 11.000.638 inwoners, gemiddeld 40,8 jaar oud en

Nadere informatie

Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004

Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004 OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden

Antwoorden. 32-jarige vrouwen op 1 januari Zo gaan we jaar per jaar verder en vinden Antwoorden 1. De tabel met bevolkingsaantallen is niet moeilijk te begrijpen. We zullen gebruik maken van de bevolkingsaantallen volgens geslacht en leeftijdsklassen van 1 jaar (de cijfers die in het midden

Nadere informatie

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen

Situering algemene en universitaire ziekenhuizen Situering Sinds 1 januari 2005 moet ieder Vlaams ziekenhuis een periodieke evaluatie maken van de kwaliteit van de zorgen in het eigen ziekenhuis. Dit staat beschreven in het kwaliteitsdecreet van 17 oktober

Nadere informatie

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles

Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles PERSBERICHT 07 februari 2013 Definitieve resultaten Bob-eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Kenniscentrum voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Definitieve resultaten eindejaarscontroles

Definitieve resultaten eindejaarscontroles Definitieve resultaten eindejaarscontroles Persbericht 14 januari 211 2 Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg maken Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe en het Belgisch

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in juli 2014

De arbeidsmarkt in juli 2014 De arbeidsmarkt in juli 2014 Datum: 13 augustus 2014 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche juli 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk?

Samenvatting. Keuze voor à terme sterfte. Hoe werkt perinatale audit in de praktijk? Samenvatting In 2003 blijkt uit de eerste Peristatstudie dat de perinatale sterfte in 1998 2000 in Nederland het hoogst is binnen de toenmalige Europese Unie. In 2004 is de sterfte in Nederland gedaald

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ARCHIEF VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer L. Hancké - houdende organisatie van de prenatale preventie TOELICHTING

VLAAMSE RAAD ARCHIEF VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer L. Hancké - houdende organisatie van de prenatale preventie TOELICHTING Stuk 36 (19851986) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TEfWt33EZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 DECEMBER 1985 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer L. Hancké - houdende organisatie van de prenatale preventie

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Inhoud. 1. 2004: babyboom of ombuiging van de neerwaartse lijn?

Inhoud. 1. 2004: babyboom of ombuiging van de neerwaartse lijn? Inhoud 1. 2004: babyboom of ombuiging van de neerwaartse lijn? 1. Aantal geboorten 2. Aantal geboorten bij vrouwen ingeschreven in het wachtregister 3. Nieuwkomers en vertrekkers: immigranten, emigranten,

Nadere informatie

Tabel3.1.1 Voorkomen van schisis lip/kaak spleet met of zonder

Tabel3.1.1 Voorkomen van schisis lip/kaak spleet met of zonder 3.1 Schisis Schisis is één van de meest voorkomende aangeboren aandoeningen. Wereldwijd loopt de prevalentie uiteen van 4,8 tot 28,6 per 10.000 geboortes. Er bestaan grote verschillen in het voorkomen

Nadere informatie

STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014

STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Dia 1 STERFTECIJFERS 2012 Cijfers Zorg en Gezondheid 13 november 2014 Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid verwerkt zelf de sterftecertificaten van het Vlaams Gewest. Sinds 2005 (registratiejaar 2003)

Nadere informatie

Fetal Origins of Socioeconomic Inequalities. in Early Childhood Health. The Generation R Study. Lindsay Marisia Silva SAMENVATTING

Fetal Origins of Socioeconomic Inequalities. in Early Childhood Health. The Generation R Study. Lindsay Marisia Silva SAMENVATTING Fetal Origins of Socioeconomic Inequalities in Early Childhood Health The Generation R Study Lindsay Marisia Silva SAMENVATTING Sociaal-economische gezondheidsverschillen vormen een groot maatschappelijk

Nadere informatie

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport

Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Finaal rapport Trendbarometer hotels 2012 Inlichtingen Dagmar.Germonprez@toerismevlaanderen.be Tel +32 (0)2 504 25 15 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement

Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen. volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Aandeel van de gerechtigden op wachten overbruggingsuitkeringen in de volledige werkloosheid - analyse volgens arrondissement Inleiding In ons recent onderzoek betreffende de gerechtigden op wacht- en

Nadere informatie

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte

Een gezonde start? Cohorte 0-jarigen. Cohorte 0-jarigen: Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cohorte 0-jarigen Een gezonde start? Aspecten van de gezondheid en groei van een Vlaamse geboortecohorte Cécile Guérin - Mathieu Roelants Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Studiedag SWVG Leuven, 2 december

Nadere informatie

EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN VLAANDEREN Toestand op 31 december 2009

EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN VLAANDEREN Toestand op 31 december 2009 EMBARGO TOT 23 NOVEMBER EPIDEMIOLOGIE VAN AIDS EN HIV- INFECTIE IN VLAANDEREN Toestand op 31 december 2009 Volksgezondheid & Surveillance Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel België www.wiv-isp.be Volksgezondheid

Nadere informatie

Samenvatting Veranderingen in het vroege leven: transitie in zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten in Zuid-India

Samenvatting Veranderingen in het vroege leven: transitie in zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten in Zuid-India Samenvatting Veranderingen in het vroege leven: transitie in zwangerschaps- en geboorte-uitkomsten in Zuid-India Inleiding Risicofactoren en processen tijdens de prenatale periode, de geboorte, en de neonatale

Nadere informatie

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA

Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 351 van 26 februari 2013 van PAUL DELVA Nederlandstalig onderwijs Brussel Capaciteit

Nadere informatie

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen.

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen. Factsheet Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen Cijfers en feiten Prevalentie Aangeboren hartafwijkingen betreffen aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de grote vaten. De gemiddelde totale

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Model I GEBOORTE VAN EEN LEVEND KIND STROOK C. (Strook in te vullen en onder gesloten omslag te plaatsen door de geneesheer of de vroedvrouw)

Model I GEBOORTE VAN EEN LEVEND KIND STROOK C. (Strook in te vullen en onder gesloten omslag te plaatsen door de geneesheer of de vroedvrouw) STROOK C GEBOORTE VAN EEN LEVEND KIND (Strook in te vullen en onder gesloten omslag te plaatsen door de geneesheer of de vroedvrouw) 1. Vorige geboorten 6.4 Maternale indicaties die het type van bevalling

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles

PERSBERICHT 25 januari 2012. Definitieve resultaten eindejaarscontroles PERSBERICHT 25 januari 2012 Definitieve resultaten eindejaarscontroles Na zes weken sensibilisering en alcoholcontroles op de weg, maakt het Observatorium voor de Verkeersveiligheid van het BIVV de eindbalans

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 2: GEZONDHEIDSGEDRAG EN LEEFSTIJL Lydia Gisle, Stefaan Demarest (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Kwetsbaar zwanger. Kind en Gezin. Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent. 25 oktober 2012

Kwetsbaar zwanger. Kind en Gezin. Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent. 25 oktober 2012 Kwetsbaar zwanger Kind en Gezin Kristien Roelens Martine Meulebroek UZ Gent 25 oktober 2012 1 1 Indeling Tieners en zwangerschap Lage SES en zwangerschap Migranten en zwangerschap Geweld en zwangerschap

Nadere informatie

Migrerende euromunten

Migrerende euromunten Migrerende euromunten Inleiding Op 1 januari 2002 werden in vijftien Europese landen (twaalf grote en drie heel kleine) euromunten en - biljetten in omloop gebracht. Wat de munten betreft, ging het in

Nadere informatie

Vaccinatie. Jean Tafforeau

Vaccinatie. Jean Tafforeau Vaccinatie Jean Tafforeau Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 71 E-mail : jean.tafforeau@iph.fgov.be

Nadere informatie

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001

Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Gezondheidsenquête door middel van Interview België 2001 Deel 2 Gezondheidstoestand IPH/EPI REPORTS nr 2002-22 Afdeling Epidemiologie Juliette Wytsmanstraat 14 1050 Brussel Tel : 02/642.57.94 e-mail :

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

Patiënten (niet-inwoners) in België

Patiënten (niet-inwoners) in België FOD Volksgezondheid SPF Santé Publique Observatorium voor Patiëntenmobiliteit Patiënten (niet-inwoners) in België DIRECTORAAT-GENERAAL GEZONDHEIDSZORG DGGS Dienst Datamanagement, Databankbeheer Eveline

Nadere informatie

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens

Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens Levensstandaard Fiscale statistiek van de inkomens De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer

Nadere informatie

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011

s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 s t u d i e De markt van de dood De markt van de dood Oktober 2011 Inhoudstafel 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. De herdenking van overleden personen 4. Allerheiligen 5. De begrafenis 6. Conclusies

Nadere informatie

Samenvatting en Discussie

Samenvatting en Discussie 101 102 Pregnancy-related thrombosis and fetal loss in women with thrombophilia Samenvatting Zwangerschap en puerperium zijn onafhankelijke risicofactoren voor veneuze trombose. Veneuze trombose is een

Nadere informatie

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt

De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Kusttoerisme West-Vlaanderen Werkt 3, 28 De positie van de Vlaamse kust op de Belgische reismarkt Foto: Evelien Christiaens Rik De Keyser bestuurder-directeur en hoofd afdeling toerisme, WES Evelien Christiaens

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE MARKT

EVOLUTIE VAN DE MARKT Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december n 27 T/4 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,9 102,8 98,9 101,4 99,2 105,0

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Werkloosheid in de Europese Unie

Werkloosheid in de Europese Unie in de Europese Unie Diana Janjetovic en Bart Nauta De werkloosheid in de Europese Unie vertoont sinds 2 als gevolg van de conjunctuur een wisselend verloop. Door de economische malaise in de jaren 21 23

Nadere informatie

Model III D OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR OF VAN EEN DOODGEBOORTE STROOK C. A. Inlichtingen met betrekking tot de geboorte

Model III D OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR OF VAN EEN DOODGEBOORTE STROOK C. A. Inlichtingen met betrekking tot de geboorte STROOK C 1. Vorige geboorten aantal levendgeboren kinderen OVERLIJDEN VAN EEN KIND JONGER DAN EEN JAAR OF VAN EEN DOODGEBOORTE (Strook in te vullen en onder gesloten omslag te plaatsen door de geneesheer)

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur

2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur 2011/4 Ze leefden lang (en gelukkig) en scheidden dan Echtscheiding op latere leeftijd en na langere huwelijksduur Martine Corijn D/2011/3241/019 Inleiding FOD ADSEI-cijfers leidden tot de krantenkop Aantal

Nadere informatie

Digitale (r)evolutie in België anno 2010.

Digitale (r)evolutie in België anno 2010. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 23 februari 2011 Digitale (r)evolutie in België anno 2010. De digitale revolutie zet zich steeds verder door in België: 73% van de Belgische

Nadere informatie

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen.

Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. Verhoging tabaksaccijnzen : meer inkomsten en minder rokers PERSBERICHT Verhoging fiscale inkomsten op tabak kan staatskas 200 à 300 miljoen opbrengen. In België werden er in 2009 11.617 miljoen sigaretten

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Juli - september 2015 n 26 T/3 www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 103,4 105,9 94,1 94,9 102,8 98,9

Nadere informatie

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben een verhoogde kans op vroeggeboorte

Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben een verhoogde kans op vroeggeboorte Samenvatting Vrouwen die zwanger zijn van een meerling hebben een verhoogde kans op vroeggeboorte in vergelijking met vrouwen die zwanger zijn van een eenling. Ongeveer 5-9% van de eenlingen wordt te vroeg

Nadere informatie

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996

Tabel 2.1 Overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt van de onderzochte personen op 30/06/97. Deelpopulatie 1996 Dit deel van het onderzoek omvat alle personen tussen de 18 en 55 jaar oud (leeftijdsgrenzen inbegrepen) op 30 juni 1997, wiens dossier van het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met

Nadere informatie

4. MORTALITEIT IN BRUSSEL

4. MORTALITEIT IN BRUSSEL 1. Inleiding 4. MORTALITEIT IN BRUSSEL Aan de hand van het mortaliteitsonderzoek kan de evolutie van bepaalde aandoeningen over een lange periode worden afgebakend en kan de situatie in verschillende streken

Nadere informatie

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor Vlaamse Gemeenschap Contacten met de Huisarts Gezondheidsenquête, België, 1997 7.1.1. Inleiding De huisarts vervult een essentiële rol binnen het geheel van de gezondheidszorg. Deze rol is bovendien in volle evolutie. Thema s zoals het globaal medisch dossier en de echelonnering

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen

Gezondheidsindicatoren 2004-2005 Vlaams Gewest. Kanker en andere nieuwvormingen Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/ziekten/cijfers-over-kanker/ - december 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning

Nadere informatie