Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:"

Transcriptie

1 Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden van de huidige leverancier gas op de vragen 1 en 2 weergegeven. Vraag 1: In de Excel-file met benaming Verbruiksgegevens gas bevinden zich een aantal eigenaardigheden: 1. Een aantal EAN s hebben meerdere postcodes en leveradressen: De lijst werd nagekeken en aangepast waar nodig a : overlapping facturatieadressen, data correct b : fout in facturatieadres, data correct c : fout adres, totaal volume correct d : verbruiksvolume correct, copy paste probleem e : fout klantennaam, totaal volume correct 2. Een aantal EAN s hebben geen verbruiksgegevens voor bepaalde maanden. Klopt dit? Dit klopt, tijdens het leveringsjaar 2014 werden een aantal leverpunten gesloten, geopend of daar zij een verbruik noteren onder de kwh omgeschakeld naar Jaargemeten. a maand- wordt jaargemeten b meter wordt niet meer beleverd c maand- wordt jaargemeten d maand- wordt jaargemeten e meter werd gesloten f meter werd gesloten g meter overgedragen h meter in 2014 geopend: verbruik na 7 maanden = kwh i meter in 2014 geopend: verbruik na 9 maanden = kwh j maand- wordt jaargemeten k maand- wordt jaargemeten 1

2 l maand- wordt jaargemeten m data van een volledig jaar beschikbaar gesteld n maand- wordt jaargemeten o maand- wordt jaargemeten p maand- wordt jaargemeten q maand- wordt jaargemeten r maand- wordt jaargemeten s maand- wordt jaargemeten t maand- wordt jaargemeten u data van een volledig jaar beschikbaar gesteld 3. Een aantal EAN s hebben meerdere verbruiksgegevens voor bepaalde maanden: a verbruik is correct, klantnaam is foutief b verbruik is correct, de maanden van verbruik bevatten een fout c verbruik is correct, klantnaam vertoont fouten d drie maanden te veel verbruik e verbruik werd aangepast f verbruik is correct, maar dubbel opgegeven (aangepast) g verbruik is correct, maar dubbel opgegeven (aangepast) De tabel met de verbruiksgegevens gas werd met deze wijzigingen aangepast. De nieuwe excel-file met verbruiksgegevens gas noemt Verbruiksgegevens gas 2014 versie 2 juni 2015.xls (zie bijgevoegd) en vervangt de file Verbruiksgegevens gas 2014.xls die ongeldig is geworden. Vraag 2: Blijkbaar zijn er momenteel twee leverpunten gas, die automatisch uitgelezen worden. Kunnen wij hiervan de uurprofielen bekomen? Niet beschikbaar 2

3 Vraag 3: Kan u bevestigen dat voor de aankoop van elektriciteit, de compensatie voor de levering van de netverliezen in de 380/220/150 kv-netten, die door de toegangsverantwoordelijke (in dit geval de leverancier) in natura moeten geleverd worden aan Elia, in de energieprijs inbegrepen dient te zijn? Ja Vraag 4: De optie om de prijs vast te zetten zal gebeuren binnen de 120 dagen na gunning op basis van één click per leveringsjaar. Is de aanbestedende overheid bereidt om de clicks over de verschillende jaren te spreiden? In het verleden ging het over 2 jaar actueel gaan jullie voor 3 jaar naar de markt. Kan de aanbestedende overheid zich akkoord verklaren over een spreiding van de clicks voor elk van de leveringsjaren? Nee, het bestuur zal slechts één klikdatum mededelen voor het volledige volume voor de drie leveringsjaren, binnen een periode van 120 dagen na gunning opdracht. Vraag 5: Het lijkt me dat niet alle excel files online terug te vinden zijn. Ik ontbreek: Simulatie gas maandgemeten.xls Simulatie gas jaargemeten.xls Overzicht elektriciteit.xls Simulatie elektriciteit hoogspanning.xls Simulatie elektriciteit laagspanning.xls Bijdrage certificaten GS en WKK.xls Deze vind ik wel terug online: Profielen hoogspanning (kwartiergegevens) Afnamepunten uitgerust met zonnepanelen Verbruiksgegevens gas 2014 Hierbij gevoegd vindt u volgende excel-files: Simulatie gas maandgemeten.xlsx Simulatie gas jaargemeten.xlsx Simulatie elektriciteit hoogspanning.xlsx Simulatie elektriciteit laagspanning.xlsx Bijdrage certificaten GS en WKK.xlsx 3

4 Overzichten elektriciteit en gas worden door de inschrijvers zelf opgemaakt, volgens het model dat in het bestek is opgegeven. Vraag 6: Art. 1.6 p.6 Er is geen vermelding van een prijsformule enkelvoudig tarief. Nochtans is er 4.7 GWh verbruik met een enkelvoudig meter en is enkelvoudig tarief voordeliger dan tarief normale uren. Kunt u een parameter voor enkelvoudig tarief toevoegen? Nee Vraag 7: Eenmalige vastlegging zuivere energieprijs p.7 Om op de Endex eindedagnoteringen van dag D te kunnen handelen, moeten we de bestelbon ontvangen voor 14.30u van diezelfde dag D. Uiteraard kunnen we niet handelen op een gesloten beurs. Kan u bevestigen dat u de bestelbon per mail of telefax zal opgestuurd worden ten laatste om 14.30u van de dag van gunning? Nee Vraag 8: Art. 2.3 Aangezien de opdrachtnemer aan de ene kant gedekt is door de wettelijke verplichting om bij de aanvraag voor toestemming voor levering, solvabiliteitsgaranties aan de overheid voor te leggen, en de wetgever aan de andere kant waakt over een verzekerde continuïteit in de levering, wordt de verplichting voor de borgstelling normaal gezien niet toegepast, rekening houdend met de afwezige risico s wat betreft een goede uitvoering van de levering. Kan de aanbestedende overheid de voorwaarde van borgtocht laten vallen? Nee Vraag 9: Art. 2.4 Conform art KB 14/1/2013 geldt de definitieve oplevering als verzoek om vrijgave van de borgtocht. Gezien de aard van levering aardgas en elektriciteit is er een automatische oplevering en dient de borgtocht dus automatisch vrijgegeven te worden na oplevering, d.i. na einde van het contract. Kan u dit bevestigen? Uw vraag betreft de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten in zijn algemeenheid, reden waarom wij hier niet op antwoorden. 4

5 Vraag 10: Art. 2.5 Wij zijn zo vrij u te wijzen op richtlijn 2011/7/EU dd 16/02/2011 en KB 22/11/2013, betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, reeds in werking getreden op 16 maart 2013, en de artikels 120 & 127 van het KB 14/01/2013. Hierin wordt immers gesteld dat de betalingstermijn beperkt is tot 30 dagen. Zoals bepaald in art. 9 2 en 3 KB 14/1/2013 is er een principieel verbod om betalingstermijnen en verificatietermijnen te verlengen. Daarenboven wordt voor de afwijking niet de regels zoals bepaald in art. 9 4 gevolgd (uitdrukkelijke vermelding vooraan in bestek, uitdrukkelijke motivering) waardoor deze afwijking voor niet-geschreven mag beschouwd worden. Kan u ons standpunt onderschrijven? Het bestek is op dit punt aangepast. Vraag 11: Art Kunt u bevestigen dat de kosten van compensatie van de levering van de netverliezen in de 380/220/150 kv netten dient opgenomen te worden in de energiecommodityprijs? Ja Vraag 12: Art We kunnen de gevraagde rapportage van alle financiële en technische gegevens zoals vermeld in uw bestek aanleveren. Deze export bevat alle gegevens zoals gevraagd in het bestek, maar is geautomatiseerd en is dus in een vast format. Kan u dit aanvaarden? Het formaat zal voorwerp zijn van bespreking tussen leverancier en bestuur. Vraag 13: Art We kunnen het domeinnummer wel vermelden op de factuur en in rapportage, maar door beperking van ons systeem is dit gelimiteerd tot 21 tekens. Kan u bevestigen dat dit voldoende is? Ook dit formaat zal voorwerp zijn van bespreking tussen leverancier en bestuur 5

6 Vraag 14: Dienstverlening p.21 Kan u bevestigen dat technische ondersteuning bij bouw of aanpassing elektrische installatie niet van toepassing is voor de leverancier die het lot aardgas levert? Ja BIJLAGEN: Verbruiksgegevens gas 2014 versie 2 juni 2015.xls Simulatie gas maandgemeten.xlsx Simulatie gas jaargemeten.xlsx Simulatie elektriciteit hoogspanning.xlsx Simulatie elektriciteit laagspanning.xlsx Bijdrage certificaten GS en WKK.xlsx 6

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

rechtsgeldig vertegenwoordigd door...

rechtsgeldig vertegenwoordigd door... Overeenkomst voor de levering van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN 1566 3090 OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet www.electrabel.be Telefoon ENERGIELIJN 078 35 33 33 De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas,

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Your Power Tractie-energie

Your Power Tractie-energie Your Power Tractie-energie Inhoudsopgave 1. Wat is tractie-energie? 3 1.1 Van producent tot trein 1.2 Voordelen 1.3 Energie, spanning of stroom 1.4 Transport en distributie 1.5 Levering van tractiestroom

Nadere informatie

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden

OPEN AANBESTEDING VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES Vragen & antwoorden ID vraag antwoord 1 Op p.5 stellen jullie dat "De overeenkomst is niet exclusief teneinde, in voorkomend geval, eventuele marktrisico's te kunnen spreiden", betekent dit "niet exclusief" dat de toekomstige

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ELEKTRICITEIT - GAS TOEPASSELIJK IN VLAANDEREN VANAF 1 JUNI 2015 ARTIKEL 1. TOEPASSINGSGEBIED EN VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN bevoegd voor de distributie en/of

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS

CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2. Questions et Réponses ABIS CSC n 6 Formation informatique : trajets Cobol-Java 2 Questions et Réponses ABIS Deel A 1 Voorwerp en aard van de opdracht (p6/64) en Deel A 10.4 Inhoud van de offerte (p12/64) U geeft aan dat cursussen

Nadere informatie

Your Power. Tractie-energie

Your Power. Tractie-energie Your Power Tractie-energie Inhoudsopgave 1. Wat is tractie-energie? 3 1.1 Van producent tot trein 1.2 Voordelen 1.3 Energie, spanning of stroom 1.4 Transport en distributie 1.5 Levering van tractiestroom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

Onderhandelingsprocedure met bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANBESTEDENDE OVERHEID. Bijzonder bestek voor een opdracht van diensten : afsluiten van leningen 1 voor de financiering van de buitengewone dienst van het dienstjaar.. Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BRUSIM De simulator van BRUGEL

BRUSIM De simulator van BRUGEL BRUSIM De simulator van BRUGEL Handleiding Resultaten FAQ 1 Inhoud Wat is BRUGEL De simulator BRUSIM Gebruikershandleiding BRUSIM 1. Verbruik is gekend 2. Verbruik is niet gekend Oefening De simulatie

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie