BRUSIM De simulator van BRUGEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSIM De simulator van BRUGEL"

Transcriptie

1 BRUSIM De simulator van BRUGEL Handleiding Resultaten FAQ 1

2 Inhoud Wat is BRUGEL De simulator BRUSIM Gebruikershandleiding BRUSIM 1. Verbruik is gekend 2. Verbruik is niet gekend Oefening De simulatie opslaan 2

3 BRUGEL BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit) is de Brusselse regulator van de markt voor aardgas en elektriciteit. De regulator voert een raadgevende opdracht ten aanzien van de overheid uit, aangaande de organisatie en de werking van regionale markten voor elektriciteit en gas. Een regulator is geen leverancier. De regulator moet objectief blijven en heeft geen commercieel doel. U vindt meer informatie over de missies van BRUGEL door een bezoek te brengen aan hun website: 3

4 Op de website van BRUGEL kan de burger ook terecht voor allerlei informatie aangaande energie en de energiemarkt: de energiefactuur; het contract; zonnepanelen; energieleveranciers; Een link naar de simulator bevindt zich op de homepagina 4

5 Simulator Waar vind je de simulator? De vergelijking van de leveranciers of de simulator is ook direct te vinden op de website 5

6 De simulator De simulator is een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Brussel. De simulator berekent, op basis van het verbruik, hoeveel de burger het komende jaar zou betalen, als er nu een contract wordt afgesloten met een leverancier. 6

7 Simulator Algemene kenmerken De simulator wordt bijgewerkt van zodra de energieleverancier de nieuwe gegevens doorstuurt (minimum 1 keer, aan begin van de maand), zodat de simulator steeds is aangepast aan de meest actuele prijzen. Opgelet, de resultaten zijn een schatting en gelden niet als exacte prijsvoorspelling van de eindafrekening. Een exacte berekening van de jaarlijkse energiekost is onmogelijk, omdat enerzijds het verbruik en anderzijds bepaalde prijsonderdelen kunnen veranderen. De simulator houdt geen rekening met (tijdelijke) kortingen, promoties die de leveranciers als extra aanbieden. Het is niet de bedoeling dat de simulator gebruikt wordt om de laatste afrekeningsfactuur na te rekenen. Met andere woorden met de test kunnen geen oude en nieuwe prijzen vergeleken worden. Er mag voor elektriciteit en aardgas voor 2 aparte leveranciers gekozen worden. 7

8 Simulator BRUSIM FAQ (veel gestelde vragen) BRUGEL (naar Als je klikt op het vraagteken verschijnt meer informatie aangaande het betrokken gegeven De simulator is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels 8

9 Simulator Stappen BRUSIM Stap 1 Mijn profiel Stap 2 Mijn gegevens Stap 3 Mijn resultaat Stap 4 Detail van resultaat 9

10 Stap 1 BRUSIM Mijn profiel Duid aan of u een residentiële klant (verbruikt energie voor privédoeleinden) of een professionele klant bent. Maak dan een keuze aangaande het product: aardgas, elektriciteit of beide. Kies de postcode en ga door naar de volgende pagina door verder aan te klikken. 10

11 Stap 2 BRUSIM Mijn gegevens (1) 11

12 Stap 2 BRUSIM Gegevens Soorten meters Enkelvoudige meter : Deze meter wordt ook enkeltariefmeter genoemd. Hij bestaat uit slechts één display. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen piek- en daluurtarief. Tweevoudige meter : De tweevoudige meter bestaat uit twee displays die afwisselend aan- en uitgeschakeld worden aan het begin van elke tariefperiode. Het verbruik in de piek- en daluren wordt apart geregistreerd. Alle uren van het weekend worden als daluren beschouwd. Exclusief nachtmeter : Zoals de naam het aangeeft, is de exclusief nachtmeter enkel 's nachts in bedrijf. De uren waarop de nachtmeter in bedrijf is vindt u bij de distributienetwerkbeheerder. In tegenstelling tot bij de tweevoudige meter worden de uren tijdens het weekend niet als nachtelijke uren beschouwd voor de exclusief nachtmeter. A+/A--meter : Als u een gedecentraliseerde installatie hebt (zonnepanelen,...) registreert de A+/Aapart de stroom die afgenomen wordt van en geleverd wordt aan het elektriciteitsnetwerk. De A+/A--meter kan zowel enkelvoudig of tweevoudig zijn. Voor gas bestaat er geen onderscheid 12

13 Aansluitingsvermogen Stap 2 BRUSIM Gegevens Het aansluitingsvermogen is de waarde van het vermogen dat u maximaal kunt gebruiken op uw aansluiting. Het gebruik van een groter vermogen wordt verhinderd doordat de beveiliging van de aansluiting in dat geval de stroom onderbreekt. De kracht van uw aansluiting wordt gemeten in kva (kilovolt-ampère). Ze is terug te vinden op de fiche dat de netbeheerder u heeft bezorgd om u de EAN code van uw teller mee te delen. Als u de kracht van uw verbinding niet kent, kunt u nog steeds een vergelijking uitvoeren door te kiezen voor het standaard vermogen (13-18 kva). De kracht van uw aansluiting laat toe de ODV (openbaredienstverplichtingen), vermeld op uw jaarlijkse energierekening, te bepalen. De ODV vloeien voort uit Europese richtlijnen. Ze eisen van alle spelers op de energiemarkt dat ze voldoen aan bepaalde verplichtingen op het gebied van bevoorradingszekerheid, regelmatigheid, kwaliteit, prijs en milieubescherming. Om een menswaardig bestaan te kunnen leiden, is toegang tot elektriciteit en aardgas onontbeerlijk. Om die reden beschermen de sociale openbaredienstverplichtingen de meest kwetsbare verbruikers. 13

14 Geval 1: verbruik is gekend Stap 2 BRUSIM Gegevens De burger is in het bezit van zijn laatste eindfactuur van elektriciteit en aardgas, dus het verbruik is gekend. De volgende gegevens zijn nodig om de simulator te gebruiken: voor elektriciteit Het jaarlijkse dag verbruik in kwh; Het jaarlijkse nacht verbruik in kwh (indien van toepassing); Het jaarlijkse exclusief nacht verbruik in kwh (indien van toepassing). voor aardgas Het jaarlijkse verbruik in kwh Het jaarlijks verbruik in m 3 (enkel indien kwh niet is gekend) Aan de hand van deze gegevens kan je ook de soort meter van elektriciteit bepalen. 14

15 Stap 2 BRUSIM Gegevens A. Voor elektriciteit Kies de juiste meter. Duid de kracht van het aansluitingspunt aan. Duid aan dat het verbruik gekend is. Geef het verbruik in (kwh). 15

16 Stap 2 BRUSIM Gegevens B. Voor aardgas Duid aan dat het verbruik gekend is. Geef het verbruik in. Geef de voorkeur aan het invoeren van het verbruik in kwh, indien gekend. Indien het verbruik enkel in m 3 is gekend, kan dit ook ingegeven worden. 16

17 Stap 2 BRUSIM Gegevens Geval 2: het verbruik is niet gekend De burger is niet in het bezit van zijn laatste eindfactuur van elektriciteit en aardgas, dus het verbruik is niet gekend. Je kan de vergelijking maken aan de hand van gemiddelde verbruiksprofielen. voor elektriciteit Duid aan dat het verbruik niet gekend is; Kies een profiel. voor aardgas Duid aan dat het verbruik niet gekend is; Kies een profiel. 17

18 Verbruiksprofielen Elektriciteit Stap 2 BRUSIM Gegevens Studio/appartement met koelkast: 600 kwh/jaar. Kleine familie die een koelkast en vaatwasser gebruikt: 1200 kwh/jaar. Gemiddeld gezin met elektrische huishoudapparatuur + elektrische boiler: 3500 kwh/jaar. Gemiddeld gezin met elektrische huishoudapparatuur + elektrische boiler + tweevoudige meter (dag/nacht): 1600 kwh (dag) kwh (nacht) / jaar. Groot gezin met elektrische huishoudapparatuur + elektrische boiler + tweevoudige meter (dag/nacht): 3600 kwh (dag) kwh (nacht) / jaar. Gezin met elektrische verwarming + tweevoudige meter (dag/nacht) + uitsluitende nachtmeter: 3600 kwh (dag) kwh (nacht) kwh (exclusief nacht) / jaar. Gezin met elektrische huishoudapparatuur + elektrische boiler (dag/nacht) + uitsluitende nachtmeter: kwh kwh (exclusief nacht) / jaar 18

19 Verbruiksprofielen gas Stap 2 BRUSIM Gegevens Kleine familie die gas gebruikt voor warm water en koken: 2326 kwh/jaar Grote familie die gas gebruikt voor warm water en koken: 4562 kwh/jaar Kleine familie die gas gebruikt voor warm water, koken en centrale verwarming: kwh/jaar Grote familie die gas gebruikt voor warm water, koken en centrale verwarming: kwh/jaar Consumptie voor het gebruik van gas voor een collectieve centrale verwarming van minimum 10 woningen: kwh/jaar 19

20 Stap 2 BRUSIM Tip Als de burger niet in het bezit is van zijn eindafrekening, geef hem mee dat het belangrijk is om de simulatie te herdoen op basis van de persoonlijk verbruiksgegevens terug te vinden op de eindafrekening. Op basis van de persoonlijke gegevens, zal de simulatie een veel juister beeld schetsen. 20

21 Mijn resultaat (1) Stap 3 BRUSIM Na het ingeven van de gegevens wordt het resultaat van de aanbiedingen weergegeven. De aanbiedingen van aardgas en elektriciteit worden in twee aparte tabellen weergegeven Boven beide tabellen wordt het bijhorende verbruik aangegeven. 21

22 Mijn resultaat (1) De aanbiedingen van aardgas en elektriciteit worden in twee aparte tabellen weergegeven Boven beide tabellen wordt het bijhorende verbruik aangegeven. 22

23 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (3) De standaardleverancier wordt in het grijs aangeduid: in Brussel is de standaardleverancier altijd Electrabel Customers Solution. Het sociaal tarief wordt in het rood aangeduid Voor dit tarief kan men niet zelf kiezen. Enkel bepaalde doelgroepen hebben recht op het sociaal tarief. Om recht te hebben op het sociaal tarief moet de klant of een lid van zijn gezin genieten van een uitkering van: de FOD Sociale Zekerheid Directie generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH), ofwel het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), ofwel de Rijksdienst Voor Pensioenen. 23

24 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (2) Rijen Iedere rij betreft een verschillende aanbieding van een energieleverancier. Kolommen Iedere kolom geeft extra info aangaande de verschillende aanbiedingen. Iedere kolom is te sorteren in twee richtingen: 1. leverancier en product worden alfabetisch gesorteerd; 2. voor type contract worden eerst alle variabele of eerst alle vaste contracten samen gesorteerd; 3. de duur van het contract wordt gesorteerd in chronologische of niet-chronologische orde; 4. het percentage groene stroom wordt gesorteerd volgens stijgend of dalend percentage; 5. de jaarlijkse kostprijs wordt gesorteerd volgens stijgende of dalende prijs. 24

25 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (4) Kolom 'leverancier/product In deze kolommen krijgt u een overzicht van alle energieleveranciers en de producten die zij aanbieden. Er zijn leveranciers die enkel elektriciteit aanbieden en leveranciers die elektriciteit en/of aardgas aanbieden. Voor extra informatie aangaande de verschillende soorten van contracten moet de leverancier gecontacteerd worden. Ga eventueel na welk product de burger nu heeft (aangeduid op de factuur van de burger) en vergelijk het in de tabel. Het is mogelijk dat het product niet voorkomt in de resultatentabel omdat het niet meer wordt aangeboden door de leverancier. 25

26 Kolom 'leverancier/product (2) Als de burger op het product zelf klikt wordt er een link gemaakt met het aanbod van de energieleverancier zelf. Voor extra informatie aangaande de verschillende producten en contracten kan de burger ook steeds de betrokken leverancier contacteren. De contactgegevens van de leverancier worden op hun website vermeld, maar ook tijdens de infocampagne in de gemeente ter beschikking gesteld. 26

27 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (5) Kolom Type contract In de resultaattabel wordt per elektriciteits- en aardgasproduct getoond of het vast of variabel is: Variabel: de energieprijs wordt tijdens de contractperiode elke drie maanden geïndexeerd. Voordeel: als de prijzen dalen, daalt de factuur; Nadeel: als de prijzen stijgen, stijgt de factuur. Vast: de energieprijs verandert niet tijdens de contractperiode. Voordeel: de factuur gaat niet stijgen bij een prijsstijging; Nadeel: de factuur gaat niet dalen bij een daling van de prijzen. Contacteer de energieleverancier voor meer informatie aangaande het contract * De prijsonderdelen zijn de energieprijs, de nettarieven en de heffingen (deze indeling is terug te vinden op de jaarlijkse factuur): -de energieprijs is de prijs die uw energieleverancier aanrekent; -de nettarieven betaalt u aan uw netbeheerder; -de heffingen betaalt u aan de overheid. 27

28 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (6) Kolom Duur van het contract Ter bescherming van de klant, heeft het eerste contract dat wordt afgesloten met een nieuwe leverancier telkens een duurtijd van 3 jaar. Het contract is steeds kosteloos opzegbaar mits de wettelijke opzegtermijn (1 maand) wordt gerespecteerd 28

29 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (7) Kolom % groene stroom (enkel elektriciteit) Het percentage groen stroom wordt aangegeven: groene stroom: uit wind, zon, waterkracht, biomassa of biogas; grijze stroom: uit fossiele brandstoffen zoals uranium, steenkool of aardgas. 29

30 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (9) Kolom aanvullende voorwaarden Voor elke kolom zijn er aanvullende voorwaarden, vermeld onder de vorm van een afbeelding. Als je met je muis over de afbeelding gaat, verschijnt de betekenis. Vrije voorwaarde: bijvoorbeeld: verplicht elektronisch contact voor vragen. Verplichte domiciliëring of Zoomit toepassing. Verplichting tot het onderschrijven van een aandeel in een (coöperatieve) vennootschap. Verplichting tot het online beheer van de facturen. 30

31 Stap 3 BRUSIM Mijn resultaat (8) Kolom Jaarlijkse kostprijs De jaarlijkse prijs is een schatting in euro's die burgers betalen voor een jaar als hij ervoor kiest om een bepaald product te kopen van een bepaalde leverancier. De prijs omvat alle aspecten van energie, waardoor ook de BTW, distributienettarieven en heffingen opgenomen zijn in de prijs die in de tabel wordt aangegeven. De simulator houdt geen rekening met eventuele kortingen en tijdelijke promoties van de leveranciers. Kortingen die de leveranciers aanbieden kunnen nagegaan worden op de website van de leveranciers zelf. 31

32 Stap 4 BRUSIM Detail van resultaat (1)! Deze stap van de simulatie is optioneel. Uw rol als vrijwilliger is om de resultaten te presenteren, niet in detail te treden. Geef enkel aan dat de mogelijkheid bestaat en indien er voldoende tijd is kan je samen met de burger kijken. De simulator laat toe de verschillende aanbiedingen in detail te bekijken Vink de aanbiedingen die u in detail wil bekijken aan en ga verder om door te gaan naar de detail pagina 32

33 Stap 4 BRUSIM Detail van resultaat (2) Op de detail pagina wordt er meer informatie gegeven betreffende de gekozen producten 33

34 BRUSIM Simulatie bewaren (1) De simulatie (resultaat en detail) kan bewaard worden in PDF door het logo onder aan de pagina aan te klikken. Het resultaat kan dan afgedrukt worden Maak geen gebruik van CSV (Excel). X X 34

35 Simulatie bewaren (2) Het resultaat kan per mail opgestuurd worden naar de burger. BRUSIM Brugel heeft voorzien in een link naar Facebook. Door hierop te klikken kunnen de resultaten vertoond worden op de facebook pagina van de gebruiker. 35

36 Feedback Onderaan de pagina staan verschillende extra s: Via feedback kan je vragen stellen aan BRUGEL. Via de disclaimer wordt vermeld dat BRUGEL niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de resultaten. Via FAQ komt u terecht op een pagina met vaak gestelde vragen. Via cookies vindt u meer informatie over het gebruik van cookies door deze site. Top brengt u terug naar de top van de pagina. Vie BRUGEL komt u op de homepagina van BRUGEL terecht. 36

37 Oefening Geef de onderstaande gegevens in om een simulatie uit te proberen (postcode 1000). Meer voorbeelden en oefeningen vind je terug in het oefeningenboek. 37

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

STUDIE (F)120927-CDC-1177

STUDIE (F)120927-CDC-1177 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters KLIMAATWIJKEN 2009-2010 Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters [1] Wat zijn Klimaatwijken? Wat? Een Klimaatwijk is een groep van ongeveer 15 gezinnen die op uitdaging van het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage

Klik helemaal bovenaan op de tab Registreren of klik op de Registreer je en start nu button op de homepage Handleiding Energiejacht Op de website van de Energiejacht kun je je energie- en waterverbruik op de voet volgen. De unieke online tool biedt je de mogelijkheid om je huidige energieverbruik te vergelijken

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie