Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?"

Transcriptie

1 REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten

2 U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk op de hoogte! Wij raden u aan om de hierna beschreven procedure te volgen. Ze zal u helpen om een einde te stellen aan de levering van gas en elektriciteit in uw vroegere woning en ervoor zorgen dat u vlot van energie wordt voorzien op uw nieuw adres. Sinds 1 januari 2007 is de energiemarkt vrijgemaakt. Ofwel neemt u energie af bij de standaardleverancier (Electrabel Customer Solutions voor het Brussels Gewest), ofwel heeft u een contract gesloten met een leverancier. Indien u verhuist, moet u uw leverancier op de hoogte brengen en kan u, indien u dat wenst, een (nieuwe) leverancier kiezen. Ziehier een overzicht van de te volgen procedures. U verhuist binnen het Brussels Gewest U heeft het recht om uw contract met uw elektriciteits- en/of gasleverancier te behouden, tenzij deze overdracht om technische redenen onmogelijk is. Wij geven u echter de raad toch eerst na te gaan of uw contract nog interessant is, rekening houdend met de technische voorwaarden en het verbruik in uw nieuwe woning. U verhuist van het Brussels Gewest naar het Vlaamse of het Waalse Gewest (of omgekeerd) Het akkoord met de leveranciers bepaalt dat uw contract automatisch of op eenvoudig verzoek overgaat naar uw nieuw adres. Dat is echter geen verplichting : indien u naar een ander Gewest verhuist, kan u uw contract zonder kosten opzeggen 1. Aan u om de voordeligste oplossing te kiezen: uw contract overdragen of een nieuwe leverancier kiezen! 1 Het akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt dat op initiatief van de Minister van consumentenzaken door de leveranciers werd ondertekend, bepaalt dat de consument de mogelijkheid heeft om zijn contract kosteloos op te zeggen wanneer hij naar een ander Gewest verhuist. 2 Verhuizing : Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

3 BRUSSELS BRUSSELS (indien tweevoudiguurtarief) REGULERINGSCOMMISSIE / / g Waarvoor dient dit formulier? Noteer op dit formulier de gegevens die u moet bezorgen aan uw elektriciteits- en/of aardgasleverancier op het moment dat u op uw nieuw adres gaat wonen. Bezorg die gegevens telefonisch, per fax, per post of via de website aan uw leverancier, binnen de week nadat u de sleutels van uw nieuwe woning heeft ontvangen. Om uw verhuizing te regelen, is het invullen en bezorgen van dit formulier niet voldoende: u moet eerst beschikken over een leveringscontract met de leverancier van uw keuze of met de standaardleverancier. / / g Identificatie van de nieuwe bewoner Particulier of zelfstandige V E R H U I Z I N G FORMULIER VOOR DE NIEUWE BEWONER Naam en voornaam Bedrijf Bedrijfsnaam Bedrijfsnummer IN HET BRUSSELS Tel. GSM (tijdens de kantooruren) V E R H U I Z I N G Leverancier(s) aardgas FORMULIER VOOR DE VORIGE BEWONER elektriciteit Waarvoor dient dit formulier? Klantnummer(s) aardgas Noteer op dit formulier de gegevens die u moet bezorgen aan uw elektriciteits- en/of aardgasleverancier op het moment dat u uw vorig adres definitief verlaat. Bezorg die gegevens telefonisch, elektriciteit per fax, per post of via de website aan uw leverancier, binnen de week nadat u de woning verlaten hebt. Dit formulier is geen contract. Uw nieuw adres straat Identificatie nr. van de vorige bus bewoner Hoe gaat u te werk? Stap ➊ Particulier of zelfstandige Naam en voornaam Verhuisdatum Bedrijf Bedrijfsnaam Bedrijfsnummer Dit is de datum vanaf wanneer u energie verbruikt op uw nieuw adres. Vanaf Tel. die datum moet u dus uw elektriciteitsen aardgasverbruik betalen. GSM (tijdens de kantooruren) datum: dag maand jaar Leverancier(s) aardgas elektriciteit Factuuradres Enkel in te vullen als uw facturen niet naar uw nieuw adres moeten worden Klantnummer(s) gestuurd. aardgas straat nr. bus elektriciteit Uw vorig adres straat nr. bus Leveringspunt elektriciteit Administratieve gegevens De EAN-code van het leveringspunt elektriciteit op uw nieuw adres vindt u op Factuuradres de elektriciteitsfacturen van de vorige bewoner. U kan deze ook verkrijgen bij Sibelga, uw distributienetbeheerder, op het nummer De EANcode bestaat uit achttien cijfers: Dit is het adres waarnaar de eindfactuur voor het energieverbruik op uw vorig adres zal worden gestuurd. straat nr. bus EAN-code van het leveringspunt elektriciteit EAN-code van het leveringspunt elektriciteit exclusief nacht (indien aanwezig) Verhuisdatum Kruis aan indien van toepassing: Dit is de datum vanaf wanneer u geen energie meer verbruikt op uw vorig adres. De elektriciteitsmeter op mijn nieuw adres is (nog) niet in gebruik. Na het signaal van mijn leverancier, neem ik contact op met Sibelga ( ) zodat een afspraak kan worden datum: gemaakt dag met een technicus maand die mijn jaar meter zal komen openen. Leveringspunt elektriciteit Administratieve gegevens De EAN-code van het leveringspunt elektriciteit op uw vorig adres vindt u op uw vorige elektriciteitsfacturen. U kan deze ook verkrijgen bij Sibelga, uw distributienetbeheerder, op het nummer De EAN-code bestaat uit achttien cijfers: EAN-code van het leveringspunt elektriciteit EAN-code van het leveringspunt elektriciteit exclusief nacht (indien aanwezig): Meterstand Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die vóór de komma staan. Noteer ook de gegevens nachtverbruik van de tweevoudig-uurtariefmeter en van de meter exclusief nachtverbruik als die meters aanwezig zijn. Als u de gegevens van dit formulier niet binnen de week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw meetbedrijf de meterstand schatten. U zult dan een afrekening krijgen op basis van het geschatte verbruik. Soort meter Meternummer Meterstand Meter dagverbruik Meter nachtverbruik Meter exclusief nachtverbruik ZIE ACHTER- KANT ZIE ACHTER- KANT Vóór uw verhuizing : neem contact op met uw leverancier! Indien u uw contract met uw leverancier wenst op te zeggen (u wilt van leverancier veranderen, u verlaat België ), breng hem dan uiterlijk 2 maanden vooraf op de hoogte, om te vermijden dat u een verbrekingsvergoeding moet betalen 2. In de andere gevallen, neemt u uiterlijk 1 maand vóór de verhuizing contact op met uw leverancier! Hij zal u inlichten omtrent de stappen die u moet ondernemen. Stap ➋ Wanneer u uw oud adres verlaat... heeft u de keuze tussen twee mogelijkheden : A De aanbevolen procedure : de meters open houden Indien de nieuwe bewoner gekend is, houdt u het best de meters open volgens de procedure die hierna wordt toegelicht. Ze ontslaat u van elke aansprakelijkheid voor het latere energieverbruik, en ze bespaart de nieuwe bewoner de tijd en de kosten van de procedure om de meters te openen. B De bijzondere procedure : de meters laten afsluiten. Indien er geen nieuwe bewoner is en de eigenaar de meters niet op zijn naam wenst over te nemen, laat u het best de meters afsluiten. Dit is een uitzonderlijke procedure die u enkel mag toepassen wanneer de eigenaar (of zijn volmachthebber) weigert om het verhuisformulier in te vullen. Het heropenen van meters neemt veel tijd in beslag en is een dure aangelegenheid, u kiest dus het best voor de aanbevolen procedure. A 2 Dezelfde opzegtermijn geldt ook bij een eenvoudige verbreking van uw contract, zonder verhuizing. Verhuizing : Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? 3

4 Stap ➋ (vervolg) A Aanbevolen procedure : de meters open laten. 1. Zodra u uw oude woning voorgoed verlaat, vult u het formulier OUT benoemd formulier voor de vorige bewoner in dat bij deze brochure gevoegd is. Vermeld op dit formulier de meterstanden en de gegevens die uw leverancier nodig heeft om uw eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas op te maken. 2. laat het formulier OUT ondertekenen door de nieuwe bewoner of de eigenaar (of diens volmachthebber) van uw oude woning. Die zal u op zijn beurt vragen om hetzelfde te doen op zijn formulier IN benoemd formulier voor de nieuwe bewoner. Vergeet niet om de contactgegevens van de nieuwe bewoner of van de eigenaar te vermelden. Deze procedure ontslaat u van elke aansprakelijkheid voor het latere energieverbruik. 3. Stuur het formulier OUT zo snel mogelijk naar uw leverancier! U beschikt na de datum van uw verhuizing over 7 kalenderdagen om hem de gegevens te bezorgen. Indien u deze gegevens telefonisch meedeelt, raden wij u aan om ze te bevestigen door hem het formulier met de post, per fax of per internet toe te sturen. Bewaar steeds een kopie van het formulier. Indien u uw oude woning verlaat en onmiddellijk uw nieuwe adres betrekt, en u bij dezelfde leverancier blijft, dan kan u het formulier OUT en het formulier IN gelijktijdig overmaken aan uw leverancier (zie stap 3 hierna). U bent reeds twee maanden verhuisd en heeft nog steeds geen eindfactuur ontvangen? Neem dan snel contact op met de leverancier van uw oude adres! Zolang u aan uw leverancier niet het correct ingevulde formulier OUT heeft bezorgd (of de gegevens die het bevat), moet u blijven betalen voor al het energieverbruik op uw oude adres. B Bijzondere procedure : de meters laten afsluiten Deze procedure moet enkel worden gevolgd wanneer de nieuwe huurder of de eigenaar (of diens volmachthebber) weigert het verhuisformulier in te vullen. 1. Een tiental dagen voordat u uw oude woning voorgoed verlaat, belt u naar de dienst Klantenonthaal van Sibelga op 02/ om een afspraak te maken voor het afsluiten van de meters. 2. Om te weten wanneer de technicus precies langskomt, belt u de dag vóór de afspraak naar het nummer 0800/ (vanaf 11u00). Er wordt u dan een tijdsbestek van twee uur meegedeeld waarin de technicus zal langskomen. 3. tijdens zijn bezoek zal de technicus van Sibelga de meters afsluiten en de meterstanden opnemen. Sibelga zal deze standen meedelen aan uw leverancier, die u op basis van deze gegevens de eindfactuur zal toesturen. In dit geval hoeft u het formulier OUT niet naar uw leverancier te sturen! Het duurt enkele werkdagen om het bezoek van de technicus van Sibelga te plannen, en u moet hem garanderen dat hij toegang heeft tot de meters. 4 Verhuizing : Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

5 REGULERINGSCOMMISSIE Stap ➌ IN HET BRUSSELS Wanneer u uw intrek neemt op uw nieuw adres A zijn de meters open of B zijn de meters afgesloten. De procedure om de meters te laten openen, neemt verschillende werkdagen in beslag. Zorg dat u zo snel mogelijk op de hoogte bent van de staat (open of afgesloten) van de meters in de woning waar u uw intrek neemt. In alle gevallen : 1. Moet u de EAN-code van elk leveringspunt voor elektriciteit en aardgas bekomen : bij de eigenaar of de bewoner die de woning verlaat, of bij gebrek daaraan, door contact op te nemen met de distributienetbeheerder van de plaats waar u gaat wonen. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belt u naar de dienst Klantenonthaal van Sibelga op 02/ Voor de twee andere Belgische gewesten raadpleegt u uw energieleverancier of de gewestelijke regulator. 2. Indien u uw contract voor energielevering behoudt, moet u deze EAN-codes meedelen aan uw energieleverancier en hem op de hoogte brengen van uw verhuizing. Indien u een contract sluit met een nieuwe energieleverancier, moet u deze EAN-codes meedelen aan uw nieuwe leverancier. A De meters op uw nieuw adres zijn open 3. Bij de plaatsbeschrijving of de overhandiging van de sleutels van uw nieuwe woning vult u het formulier IN benoemd formulier voor de nieuwe bewoner in dat bij deze brochure is gevoegd. Vermeld op dit formulier de meterstanden en alle administratieve gegevens die uw leverancier nodig heeft om u op uw nieuw adres van energie te voorzien 4. laat het formulier IN ondertekenen door de vorige huurder of de eigenaar (of diens volmachthebber). Die zal u op zijn beurt vragen om hetzelfde te doen op zijn formulier OUT. Op die manier vermijdt u elke latere betwisting van de meterstanden op het ogenblik waarop u uw nieuwe woning betrekt. 5. Stuur het formulier IN zo snel mogelijk naar uw leverancier. U beschikt na de datum waarop u uw nieuwe woning betrek over 7 kalenderdagen om hem de gegevens te bezorgen. Indien u deze gegevens telefonisch meedeelt, raden wij u aan om ze te bevestigen door het formulier met de post, per fax of per internet toe te sturen. Bewaar steeds een kopie van het formulier. Elk energieverbruik op een leveringspunt zonder leverancier die geregistreerd is bij Sibelga, wordt als onwettig beschouwd. Verhuizing : Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? 5

6 REGULERINGSCOMMISSIE Stap ➌ (vervolg) IN HET BRUSSELS B De meters op uw nieuw adres zijn afgesloten 3. Uw leverancier moet Sibelga verwittigen dat met u een contract voor energielevering werd gesloten. Deze procedure, groen licht genoemd, neemt verschillende werkdagen in beslag. 4. Wanneer u van uw leverancier groen licht heeft gekregen, belt u naar de dienst Klantenonthaal van Sibelga op 02/ , om een datum vast te leggen voor het openen van de meters door een technicus. 5. Om te weten wanneer de technicus precies langskomt, belt u de dag vóór de afspraak naar het nummer 0800/ (vanaf 11u00). Er wordt u dan een tijdsbestek van twee uur meegedeeld waarin de technicus zal langskomen. 6. tijdens zijn bezoek zal de technicus van Sibelga de meters openen en de verbruiksstanden opnemen. Sibelga zal deze standen meedelen aan uw leverancier, die op basis van deze gegevens kan beginnen te factureren. In dit geval hoeft u het formulier IN niet naar uw leverancier te sturen! U bent reeds twee maanden verhuisd en heeft nog steeds geen eerste factuur ontvangen voor het verbruik op uw nieuw adres? Neem dan snel contact op met uw leverancier! Aanvullende informatie U vindt een lijst van de meest voorkomende vragen (FAQ) op onze website Nuttige adressen Brusselse regulator BRUGEL : Gulledelle Bruxelles Tel.: BRUGEL (BRUssel-Gas-ELektriciteit) is de reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Leveranciers U vindt de telefoonnummers en de websites van alle leveranciers op onze site U kan de lijst van leveranciers ook telefonisch bekomen. Indien Sibelga (en niet een commerciële leverancier) aan u elektriciteit en/of aardgas levert als sociale leverancier (noodleverancier), kan u contact opnemen op het nummer 02/ of via de website Regulatoren van de andere Gewesten Waals Gewest : CWAPE (Commission WAllonne Pour l Energie) : - Tel.: 078/ Vlaams Gewest : VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) : - Tel.: 02/ Deze brochure werd opgesteld in overleg met de elektriciteits- en gassector. V.u.: J.-P. Hannequart & E. Schamp, Gulledelle 100, 1200 Brussel - gedrukt op kringlooppapier met plantaardige inkt - Ontwerp & design : TAM TAM Graphics Verhuizing : Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING

HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING HANDLEIDING STAPPENPLAN AANSLUITING Stappenplan ivm Aansluitingen 1 ELEKTRICITEIT GAS... 3 1.1 Offerte aanvraag voor aansluiting gas en elektriciteit... 3 1.1.1 Hoe aanvragen?... 3 1.1.1.1 U heeft internet

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas

Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Aanvraag schadevergoeding - Elektriciteit & Gas Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw

Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Indirecte belastingen en fiscaal beheer Btw Brussel, 23 oktober 2013 Gids voor het mini-éénloketsysteem van de btw Inhoudsopgave Achtergrond...

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij.

GOED GEREGELD = GELD GESPAARD. Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. GOED GEREGELD = GELD GESPAARD Alles over water, rechten en plichten op een rijtje. Een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij. Colofon Deze brochure is een uitgave van de Vlaamse Milieumaatschappij

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie