Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten"

Transcriptie

1 Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1

2 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt. Beleidsdomein: Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Opgericht in december

3 V-test De V-test is een objectieve vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen. De module berekent, op basis van het verbruik, hoeveel de burger het komende jaar zou betalen, als hij nu een contract afsluit met een leverancier. 3

4 V-test Waar vindt u de V-test? De vergelijking van de leveranciers of de simulator bevindt zich onder de rubriek doe de V-test op de homepagina van de website van de VREG (www.vreg.be). Bovendien kunt u naast het vergelijken van de prijzen met de V-test eveneens de service van de verschillende leveranciers vergelijken om te helpen bij het maken van de beste keuze. Naast de simulators kunt u op deze website ook terecht voor allerlei informatie aangaande energie zoals de energiefactuur, het contract, zonnepanelen, de energiemarkt en de netbeheerders. 4

5 V-test Algemene kenmerken De V-TEST wordt maandelijks (eerste dag van de maand) aangepast met de meest actuele prijzen. De resultaten zijn een schatting en gelden niet als exacte prijsvoorspelling van de eindafrekening. Een exacte berekening van de jaarlijkse energiekost is onmogelijk, omdat enerzijds het verbruik en anderzijds bepaalde prijsonderdelen kunnen veranderen. De VREG houdt geen rekening met (tijdelijke) kortingen, promoties en tussentijdse prijswijzigingen. Het is niet de bedoeling dat de V-TEST gebruikt wordt om de laatste afrekeningsfactuur na te rekenen. Met andere woorden met de test kunnen geen oude en nieuwe prijzen vergeleken worden. Er mag voor elektriciteit en aardgas voor 2 aparte leveranciers gekozen worden. 5

6 V-test Noodzakelijke gegevens U bent in het bezit van uw laatste eindfactuur van elektriciteit en aardgas. De volgende gegevens zijn nodig om de simulator te gebruiken: voor elektriciteit Het jaarlijkse dagverbruik in kwh; Het jaarlijkse nachtverbruik in kwh (indien u een dubbelvoudige meter heeft); Het jaarlijkse exclusief nachtverbruik in kwh (indien u een exclusief nachtmeter heeft). voor aardgas Het jaarlijkse verbruik in kwh (omzetting van m 3 naar kwh kan tijdens simulatie). Als het verbruik niet gekend is, kan u zich baseren op een algemeen verbruik. (zie uitleg verder in de presentatie). 6

7 V-test Stappen Stap 1: keuze product Stap 2: postcode Stap 3: tarief Stap 4: verbruik Stap 5: resultaat 7

8 Stap 1: product Lees telkens goed de bijgevoegde teksten. V-test Maak dan een keuze voor het product: aardgas, elektriciteit of beide. Klik op ga verder. 8

9 V-test Stap 2: postcode Vul de postcode in. De postcode is nodig om tijdens de simulatie de correcte distributienettarieven op te halen. De distributienetbeheerder kan niet vrij gekozen worden, maar is afhankelijk van de woonplaats. Klik op ga verder om door te gaan. Vul de postcode in. De postcode is nodig om tijdens de simulatie de correcte distributienettarieven op te halen. De distributienetbeheerder kan niet vrij gekozen worden, maar is afhankelijk van de woonplaats. Klik op Ga verder om door te gaan. Als u iets wenst te veranderen aan de voorgaande keuze, kunt u via Ga terug teruggaan naar de vorige stap en de keuze aanpassen. 9

10 Stappen V-test Tarief en verbruik In stap 3 en 4 moet u het tarief en verbruik kiezen. 2 mogelijke situaties: U bent in het bezit van uw eindfactuur: vul de nodige gegevens, terug te vinden op de factuur, in. U bent niet in het bezit van uw eindfactuur en kent zijn verbruiksgegevens niet. U kunt een algemeen verbruik invullen ( zie uitleg op slides 15 en 17). Afhankelijk van de gezinssituatie worden verschillende mogelijkheden gegeven. Gebruik de standaardgegevens, aangeduid in het rood. 10

11 V-test Stap 3: tarief 1. Elektriciteit Maak voor elektriciteit een keuze tussen de verschillende tarieven. Als het tarief voor elektriciteit niet gekend is klik enkelvoudig tarief aan. Klik op ga verder. 11

12 Stap 3 V-test Elektriciteit soorten meters Enkelvoudige meter: dit is een meter met 1 telwerk waarbij u één prijs betaalt voor elektriciteit, ongeacht het tijdstip waarop u deze elektriciteit verbruikt. Dubbelvoudige meter: deze meter heeft 2 telwerken: een dag- en een nachtteller. Het elektriciteitsverbruik tijdens de daluren (nacht) en in het weekend wordt tegen laag tarief berekend. Het verbruik tijdens de overige uren wordt tegen normaal tarief berekend. Deze piek- en daluren worden bepaald door de regionale netbeheerder. Om een zicht te krijgen op deze piek- en daluren, wordt aangeraden contact op te nemen met de netbeheerder. Exclusief nachtmeter: deze meter vereist een extra teller waarop elektrische verwarming of elektrische boilers aangesloten worden. De exclusief nachtmeter staat steeds in combinatie met een enkelvoudige of een dubbelvoudige meter. 12

13 V-test Stap 3: tarief 2. Aardgas Duidt voor aardgas aan of het product gebruikt wordt voor verwarming of niet. Klik op Ga verder. 13

14 Stap 4: verbruik V-test 1. Elektriciteit (met factuur) Vul uw jaarverbruik in. Indien men beschikt over een dag- en nachtmeter, moet het verbruik apart worden ingegeven. Geef de verbruiksperiode in, als deze gegevens beschikbaar zijn. Geef het aantal gedomicilieerde gezinsleden in, de in het rijksregister ingeschreven personen op het verbruiksadres. 14

15 Stappen V-test Stap 4: verbruik Verbruiker Doorsnee gezin met 2 meters Doorsnee gezin met 1 meter Relatief grote verbruiker met 2 meters Grote verbruiker met 2 meters en elektrische verwarming Grote verbruiker met 1 meter en elektrische verwarming Jaarverbruik dagmeter in kwh Jaarverbruik nachtmeter in kwh Jaarverbruik uitsluitend nachtmeter in kwh Elektriciteit (zonder factuur) Een gemiddeld Vlaams gezin (met 2 ouders en 2 kinderen) verbruikt kwh elektriciteit per jaar. Kies het geval dat beste past bij uw gezin. 15

16 Stap 4: verbruik 2. Aardgas (met factuur) V-test Geef uw jaarverbruik in. Vul de periode in als de gegevens over de verbruiksperiode gekend zijn. 16

17 Stappen V-test Stap 4: verbruik Verbruiker Jaarverbruik aardgasmeter in kwh Hoe Doorsnee gezin 2326 Koken en warm water 2. Aardgas (zonder factuur) Relatief kleine verbruiker 4652 Doorsnee gezin Grote verbruiker Verwarming en ander gebruik Het aardgasverbruik van een doorsnee gezin in Vlaanderen bedraagt gemiddeld kwh. Als het aardgas niet alleen gebruikt wordt voor het fornuis en warm water maar ook voor de verwarming, dan stijgt het verbruik al snel naar kwh. Vul één van de 2 mogelijkheden in, 17

18 V-test Stap 5: resultaat Na het invullen van het verbruik wordt een resultatentabel weergegeven. Het is belangrijk om ieder jaar opnieuw een vergelijking te maken, aangezien de prijzen constant veranderen. 18

19 Stap 5 V-test Algemene info Als u bij het uitvoeren van de V-TEST voor elektriciteit en aardgas kiest, krijgt u 2 aparte resultatentabellen: in de eerste tabel vindt u het resultaat voor elektriciteit in de tweede tabel vindt u het resultaat voor aardgas Elke kolom is te sorteren: Als u bijvoorbeeld de prijs belangrijk vindt, klik bovenaan in de kolom kostprijs in euro per jaar en op Klik hier om deze kolom te sorteren. Een rangschikking van goedkoop naar duur wordt dan weergegeven. Twee kolommen samen sorteren is niet mogelijk. De V-TEST wordt maandelijks (eerste dag van de maand) aangepast met de meest actuele prijzen. Een exacte berekening van de jaarlijkse energiekost is onmogelijk, omdat enerzijds het verbruik en anderzijds bepaalde prijsonderdelen kunnen veranderen. Als u niet meteen verandert van energieleverancier is het belangrijk dat u opnieuw de vergelijking maakt op het moment dat u wel wilt veranderen. Daarnaast kunnen we u aanraden om de oefening jaarlijks te herhalen om zo telkens de beste keuze te maken. 19

20 Stap 5: resultaat Overzicht van de kolommen V-test 20

21 Kolom 'leverancier/product' Stap 5: resultaat In deze kolom krijgt u een overzicht van alle energieleveranciers en de producten die zij aanbieden. De leveranciersnaam wordt in het zwart weergegeven en de productnaam in het oranje. Er zijn leveranciers die enkel elektriciteit aanbieden en leveranciers die elektriciteit en/of aardgas aanbieden. Voor extra informatie over de verschillende soorten van contracten moet de leverancier gecontacteerd worden. Ga eventueel na welk product u nu hebt (aangeduid op uw factuur) en vergelijk het in de tabel. Voor extra informatie over de verschillende producten en contracten kunt u de betrokken leverancier contacteren. De contactgegevens van de leverancier worden op hun website vermeld. V-test 21

22 Stap 5: resultaat Kolom 'kostprijs in euro per jaar (incl. btw)' V-test De V-TEST houdt geen rekening met eventuele kortingen, tussentijdse prijswijzigingen en tijdelijke promoties van de leveranciers. De prijs omvat wel alle aspecten van energie, waardoor ook de distributienettarieven en heffingen opgenomen zijn in de prijs die in de tabel wordt aangegeven. Kortingen die de leveranciers aanbieden kunnen nagegaan worden op de website van de leveranciers zelf. Wel wordt er rekening gehouden met de gratis elektriciteit die jaarlijks per gezin wordt toegekend. Bovenaan de resultatentabel ziet u hoeveel gratis elektriciteit u als huishoudelijk verbruiker krijgt. Professionele verbruikers hebben hier geen recht op. Bepaalde doelgroepen hebben recht op de sociale maximumprijs. Om recht te hebben op het sociaal tarief moet de klant of een lid van zijn gezin genieten van een uitkering van de FOD Sociale Zekerheid Directie generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH), het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) of de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP). 22

23 Stap 5 resultaat Kolom 'vaste, deels variabele of variabele prijs?' V-test Leveranciers bieden verschillende elektriciteits- en aardgasproducten aan. In de resultaattabel wordt per elektriciteits- en aardgasproduct getoond of het variabel, vast of deels variabel is: Variabel wil zeggen dat alle prijsonderdelen* variabel zijn. Het voordeel hiervan is, als de prijzen van energie dalen, de klant hier mee van geniet. Maar omgekeerd bij een stijging van de energieprijs, betaalt de klant meer. De prijs is lager dan een vaste prijs, omdat de leverancier geen risico s neemt. Vast wil zeggen dat alle prijsonderdelen* vast zijn, waardoor de klant niet mee geniet als de energieprijs daalt, maar eveneens niet meer betaalt als de prijs stijgt. Deels variabel wil zeggen dat één van de prijsonderdelen* vast is, namelijk de energieprijs ligt vast gedurende de looptijd van het contract. Als de prijzen stijgen, wordt dit niet doorgerekend in de energieprijs, maar als er een blijvende tendens is van dalende elektriciteitsprijzen, kunt u hiervan niet genieten. De nettarieven en de heffingen zijn variabel. De prijsonderdelen zijn de energieprijs, de nettarieven en de heffingen (deze indeling is terug te vinden op de jaarlijkse factuur): - de energieprijs is de prijs die uw energieleverancier aanrekent; - de nettarieven betaalt u aan uw netbeheerder; - de heffingen betaalt u aan de overheid. 23

24 Schematische voorstelling Vast of variabel V-test Energieprijs Nettatrief Heffingen Graad van variabiliteit Voordeel Nadeel Vast Variabel Variabel Deels variabel De energieprijs ligt vast gedurende de looptijd van het contract en de klant kan mee genieten als de variabele onderdelen dalen De klant geniet niet mee bij een daling van de energieprijs, maar meer betalen als de variabel onderdelen stijgen Variabel Variabel Variabel Variabel De klant geniet mee bij een daling van de energieprijs De klant betaalt meer bij een prijsstijging Vast Vast Vast Vast De klant betaalt niet meer bij een prijsstijging De klant geniet niet mee bij een prijsdaling 24

25 Stap 5 resultaat V-test Kolom 'duurtijd contract Een contract van bepaalde duur loopt 1, 2 of 3 jaar. Alle contracten zijn maandelijks opzegbaar. 25

26 Stap 5: resultaat Kolom 'herkomst geleverde stroom' (enkel voor elektriciteit) V-test Hoe groener het vakje 'Herkomst geleverde stroom', hoe milieubewuster de wijze waarop de geleverde elektriciteit opgewekt werd. De percentages zijn contractueel bepaald en worden maandelijks gecontroleerd: groene stroom: uit wind, zon, waterkracht, biomassa of biogas; grijze stroom: uit fossiele brandstoffen zoals uranium, steenkool of aardgas. 26

27 Veranderen van leverancier (1) Termijn Voor alle soorten contracten (bepaalde of onbepaalde duur) geldt voor de klant (huishoudelijke afnemer of kmo) een absoluut recht om het contract op te zeggen zonder een verbrekingsvergoeding, mits de wettelijke opzegtermijn van 1 maand te respecteren. Elk contractueel beding dat afbreuk doet aan dit recht, is van rechtswege nietig, d.w.z.; dat zo n contractuele voorwaarde als onbestaande moet worden beschouwd. De energieleveranciers die zich niet aan deze regels houden, kunnen worden vervolgd. Wanneer de consument deze wettelijke opzegtermijn niet respecteert, dan is het mogelijk dat in de toepassing van de algemene voorwaarden, een verbrekings- en/of schadevergoeding wordt aangerekend door de leverancier. 27

28 Veranderen van leverancier (2) Regeling overstap Bij de verandering van leverancier geldt een wettelijk vermoeden dat de nieuwe leverancier de overstap regelt met de oude leverancier, waarbij rekening wordt gehouden met de wettelijke termijn van 1 maand. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de klant, wordt de nieuwe leverancier ontheven van deze taak en is de klant zelf verantwoordelijk voor de switch. Ook in deze gevallen geldt de wettelijke opzegperiode van 1 maand, waaraan de consument zich moet houden. De nieuwe leverancier meldt de overstap eveneens aan de netbeheerder. De nieuwe leverancier doet dit tijdig, zodat de netbeheerder tijd heeft om de meterstand op te vragen (via een meteropnamekaart). Als de klant de meterstand niet doorgeeft, zal de netbeheerder een schatting maken op basis van de vorige verbruiksgegevens. 28

29 Veranderen van leverancier (3) Nieuwe leverancier De netbeheerder bezorgt de (eventueel geschatte) meterstand aan de oude leverancier, zodat hij de slotfactuur kan opmaken. De nieuwe leverancier krijgt dan bepaalde informatie die helpt bij het inschatten van het voorschot dat de klant moet betalen. De nieuwe leverancier houdt de klant op de hoogte over het verloop van de overstap en bezorgt de nodige informatie. 29

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Your Power. Tractie-energie

Your Power. Tractie-energie Your Power Tractie-energie Inhoudsopgave 1. Wat is tractie-energie? 3 1.1 Van producent tot trein 1.2 Voordelen 1.3 Energie, spanning of stroom 1.4 Transport en distributie 1.5 Levering van tractiestroom

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Marie Brynart & François Grevisse

Marie Brynart & François Grevisse Facturen Brufodebat 2014 Marie Brynart & François Grevisse, Sustainable Energy Services Voor rekening van Leefmilieu Brussel marie.brynart@sestain.be Programma Inleiding: Organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkten

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie