Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!"

Transcriptie

1 Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1

2 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2

3 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, dat instaat voor de: regulering van de toegang tot en het gebruik van het distributienet; controle van de naleving van de Vlaamse energiewetgeving; bevordering van de transparantie van de energiemarkt; distributienettarieven. Beleidsdomein: Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. Opgericht in december

4 V-test V-test: wat? De V-test is een online applicatie waarmee de verschillende elektriciteits- en aardgascontracten van alle energieleveranciers in Vlaanderen objectief vergeleken kunnen worden. Op basis van het jaarverbruik, toont de V-test hoeveel de klant het komende jaar per energiecontract zou betalen, als er in de maand van de vergelijking een nieuw contract wordt afgesloten met een leverancier. 4

5 V-test V-test: waar? De vergelijkingssimulator bevindt zich onder de rubriek doe de V-test op de homepagina van de website van de VREG Controleer of de leverancier zijn belofte op het vlak van groene stroom nakomt, via de rubriek Controleer hoe groen uw stroom is. Met de servicecheck kan de klant ook de dienstverlening van de verschillende leveranciers vergelijken, om te helpen bij het maken van de beste keuze. Naast de simulators kan de klant op deze website ook terecht voor allerlei informatie aangaande energie zoals de energiefactuur, het energiecontract, zonnepanelen, de energiemarkt en de netbeheerders. 5

6 V-test voor gezinnen Er is een aparte V-test voor gezinnen en kleine bedrijven. Op de website van de VREG kan de klant eveneens terecht voor extra informatie over beide V-testen. Deze presentatie gaat over deze voor gezinnen. 6

7 V-test V-test: algemene kenmerken De V-TEST wordt maandelijks (begin van de maand) aangepast met de meest actuele prijzen. De resultaten zijn een schatting en gelden niet als exacte prijsvoorspelling van de eindafrekening. Een exacte berekening van de jaarlijkse energieprijs is onmogelijk, omdat enerzijds het verbruik en anderzijds bepaalde prijsonderdelen kunnen veranderen. De V-test houdt geen rekening met kortingen, promoties en tussentijdse prijswijzigingen. Kortingen en acties van de leveranciers zijn weer te vinden op hun website Het is niet de bedoeling dat de V-TEST gebruikt wordt om de laatste eindafrekening na te rekenen. Met andere woorden met de test kunnen geen oude en huidige prijzen vergeleken worden. 7

8 V-test Noodzakelijke gegevens V-test Met afrekening: de nodige gegevens zijn terug te vinden op de factuur: voor elektriciteit Het jaarlijkse dag verbruik in kwh; Het jaarlijkse nacht verbruik in kwh (indien van toepassing); Het jaarlijkse exclusief nacht verbruik in kwh (indien van toepassing). voor aardgas Het jaarlijkse verbruik in kwh. Zonder afrekening: Als het verbruik niet gekend is, kan men dit aanvinken in de simulator. De berekening gebeurt dan op basis van gemiddelde waarden. Voor een exactere vergelijking kan de klant de eindafrekening opvragen bij de huidige energieleverancier en de vergelijking opnieuw uitvoeren op basis van het werkelijke verbruik. 8

9 V-test V-test stap 1: product Kies het product waarvoor de klant een vergelijking wilt uitvoeren: Elektriciteit; Aardgas; Elektriciteit en aardgas. Klik op ga verder na het maken van deze keuze 9

10 V-test stap 2: postcode Vul de postcode in. De postcode is nodig, om tijdens de simulatie de correcte nettarieven toe te passen. De netbeheerder kan niet vrij gekozen worden, maar is afhankelijk van de woonplaats. Klik op Ga verder om door te gaan naar de volgende stap. Klik op Ga terug om iets aan te passen in een voorgaande stap. 10

11 V-test stap 3: tarief (1) 1. Elektriciteit A. Met afrekening: ga op de factuur na welke tarief van toepassing is en duid de correcte meter aan. B. Zonder afrekening: als de metertype niet gekend is, kies dan voor de tweevoudige meter. De klant kan dit navragen bij de huidige leverancier en de vergelijking opnieuw uitvoeren. 11

12 Stap 3 V-test Elektriciteit: soorten meters Enkelvoudige meter: dit is een meter met 1 telwerk waarbij de klant één prijs betaalt voor elektriciteit, ongeacht het tijdstip waarop de klant deze elektriciteit verbruikt. Tweevoudige meter: deze meter heeft 2 telwerken: een dag- en een nachtteller. Het elektriciteitsverbruik tijdens de daluren (nacht) en in het weekend wordt tegen laagtarief gerekend. Het verbruik tijdens de piekuren wordt aan duurder tarief gerekend. Deze piek- en daluren worden bepaald door de regionale netbeheerder. Voor meer informatie over deze piek- en daluren, wordt aangeraden contact op te nemen met de netbeheerder. Uitsluitend nachtmeter: dit is een aparte meter waarop elektrische verwarming of elektrische boilers worden aangesloten. De uitsluitend nachtmeter staat steeds in combinatie met een enkelvoudige of een tweevoudige meter. 12

13 V-test stap 3: tarief (2) 2. Aardgas Duid aan of het product gebruikt wordt voor verwarming of niet. Klik op Ga verder om door te gaan naar de volgende stap. 13

14 V-test stap 4: verbruik (1) 1. Elektriciteit A. Met afrekening: Ga op de factuur na wat het verbruik is en over welke periode. Vul de correcte gegevens in. B. Zonder afrekening: Duid aan dat het verbruik niet gekend is: de berekening gebeurt op basis van gemiddelde verbruiksprofielen. De klant kan de afrekening opvragen bij de huidige leverancier en de vergelijking later opnieuw uitvoeren. Het aantal gedomicilieerde gezinsleden betreffen de in het rijksregister ingeschreven personen op het verbruiksadres. Als het verbruik niet gekend is, zal dit naast de berekening van de gratis elektriciteit ook gebruikt worden om de gemiddelde waarden te bepalen. 14

15 V-test stap 4: verbruik (2) 2. Aardgas A. Met afrekening: Ga op de factuur na wat het verbruik is en over welke periode. Vul de correcte gegevens in. B. Zonder afrekening: Duid aan dat het verbruik niet gekend is: de berekening gebeurt op basis van gemiddelde verbruiksprofielen, die bepaald worden door het antwoord op volgende vragen: Als er wordt verwarmd op aardgas, moet aangevinkt worden of er in de week overdag wordt verwarmd. Als er niet op aardgas wordt verwarmd, moet aangevinkt worden of het water verwarmd wordt met aardgas. De klant kan de afrekening opvragen bij de huidige leverancier en de vergelijking later opnieuw uitvoeren. 15

16 V-test V-test Stap 5: resultaat (1) Na het invullen van het verbruik wordt een resultatentabel weergegeven. Als de klant bij het uitvoeren van de V-TEST voor elektriciteit en aardgas kiest, krijgt de burger 2 aparte resultatentabellen: De eerste tabel voor elektriciteit; Een tweede tabel voor aardgas. Boven de tabel worden de gegevens en waarden, waarop de vergelijking is gebaseerd, weergegeven. Elke kolom is te sorteren via klik hier om deze kolom te sorteren : Bijvoorbeeld: sorteren op kostprijs: een rangschikking van goedkoop naar duur wordt weergegeven; Bijvoorbeeld: sorteren op leverancier: een alfabetische rangschikking wordt weergegeven; Onderaan de tabel zijn voetnoten opgenomen, die belangrijk zijn voor bepaalde contracten. 16

17 V-test stap 5: resultaat: de kolommen 1. Leverancier/contract In deze kolom krijgt de klant een overzicht van alle energieleveranciers en de contracten die zij aanbieden: De leverancier wordt in het zwart weergegeven. Het contracttype wordt in oranje weergegeven. Klik op detailberekening voor meer informatie over het contract en de prijs. Voor extra informatie contacteer de leverancier. Lees de voetnoten onder aan de tabel, indien nodig (afhankelijk van contract). 17

18 V-test stap 5: resultaat: de kolommen 2. Kostprijs De totale kostprijs omvat: De energieprijs, die de energieleverancier aanrekent; De nettarieven, die worden betaalt voor de netbeheerder; De taksen en bijdragen, voor de overheid; De hoeveelheid gratis elektriciteit, dat jaarlijks per gezin wordt toegekend. De kostprijs houdt geen rekening met: Kortingen en tijdelijke promoties bij de energieleverancier; Tussentijdse prijswijzigingen (binnen de maand). 18

19 V-test stap 5: resultaat: de kolommen 3. Variabele of vaste energiecomponent In de resultaattabel wordt per elektriciteits- en aardgasproduct getoond of het variabel of vast is: Variabel: de energieprijs wordt tijdens de contractperiode elke drie maanden geïndexeerd. Voordeel: als de prijzen dalen, daalt de factuur; Nadeel: als de prijzen stijgen, stijgt de factuur. Vast: de energieprijs verandert niet tijdens de contractperiode. Voordeel: de factuur gaat niet stijgen bij een prijsstijging; Nadeel: de factuur gaat niet dalen bij een daling van de prijzen. 19

20 V-test stap 5: resultaat: de kolommen 4. Looptijd contract In deze kolom wordt de duur van het contract aangegeven: Bepaalde duur: 1, 2, 3 of 5 jaar; Onbepaalde duur: de duur van het contract wordt niet vastgelegd. Beide contracten zijn kosteloos opzegbaar als de wettelijke opzegtermijn van 1 maand wordt gerespecteerd. 20

21 V-test stap 5: resultaat: de kolommen 5. Hoe groen is de stroom In deze kolom wordt weergegeven hoe milieubewust (groen) de wijze waarop de geleverde stroom wordt opgewekt. De percentages zijn contractueel bepaald. Zij kunnen op de website van de VREG gecontroleerd worden. Groene stroom wordt opgewekt uit bijvoorbeeld wind, zon, waterkracht, biomassa of biogas. Grijze stroom wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals uranium, steenkool of aardgas. 21

22 Sociale maximumprijs Bepaalde doelgroepen hebben recht op de sociale maximumprijs (sociaal tarief). Om recht te hebben moet de klant of een lid van zijn gezin genieten van een specifieke uitkering van de FOD Sociale Zekerheid Directie generaal Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH), het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) of de Rijksdienst Voor Pensioenen (RVP). Als de klant recht heeft op sociaal tarief, krijgt de klant steeds de goedkoopste marktprijs. Veranderen vanwege de prijs is niet nodig want het sociaal tarief is bij iedere leverancier hetzelfde. Er kan wel verandert worden om reden van ontevredenheid van de dienstverlening. Voor meer informatie kan de klant terecht bij de FOD Economie: Website: /nl/consument/energie/facture_energie/ sociale_energiemaatregelen/sociaal_tarief_elektriciteit_aardgas/ Tel: 0800/ (9u 17u) Fax: 0800/ Postadres: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel 22

23 V-test: voetnoten (1) De communicatie gebeurt gedeeltelijk of volledig elektronisch. Contacteer de leverancier voor meer informatie. (1) De sociale maximumprijs is een prijs die u door elke leverancier moet worden aangeboden indien u aantoont er recht op te hebben. Het is de prijs die de goedkoopste leverancier van elektriciteit en/of aardgas in Belgë aanbiedt in het gebied van de netbeheerder met de laagste nettarieven. De sociale maximumprijs wordt om de zes maanden berekend door de federale regulator, de CREG. (2) Om klant te worden moet u één aandeel kopen. Contacteer de leverancier voor meer informatie. (3) Wase Wind levert enkel in het Waasland en in een aantal gemeenten van het Scheldeland (Berlare, Zele, Hamme, Dendermonde, Wichelen, Laarne en Lochristi). (4) Als u 1 of meer aandelen koopt van de coöperatie Energie 2030 betaalt u een lagere jaarlijkse vergoeding. Contacteer de leverancier voor meer informatie. (5) Enkel zonnepaneleneigenaars kunnen op dit product intekenen. Contacteer de leverancier voor meer informatie. (6) U moet het voorschot op jaarbasis voor de start van de levering betalen. U bent nog geen klant van essent.be? Dan bedraagt dit voorschot 670. U bent wel al klant van essent.be? Dan is het voorschot gebaseerd op uw geschat jaarverbruik. 23

24 V-test: voetnoten (2) (7) Dit tarief geldt enkel voor de afnemers die beleverd worden door hun distributienetbeheerder en die geen recht hebben op de sociale maximumprijs. Hou er rekening mee dat u niet kan kiezen om beleverd te worden door de distributienetbeheerder. (8) Dit tarief geldt als u deze maand intekent met start van de levering in de 2de daarop volgende maand. Als u de levering in een andere maand wil laten starten, zijn andere tarieven van toepassing. Contacteer de leverancier voor meer informatie. (9) Voor dit product bestaat een wachttijd. Contacteer de leverancier voor meer info. (10) Dit product heeft dezelfde prijszetting en overige criteria als het euneed-it Optifix product dat aangeboden wordt door Euphony en het Optifix product dat aangeboden wordt door VAB. (11) Als uw verbruik groter is dan kwh, contacteer dan de leverancier voor een individueel prijsvoorstel. (12) Dit product heeft dezelfde prijszetting en overige criteria als het euneed-it Fix product dat aangeboden wordt door Euphony. (13) Dit product heeft dezelfde prijszetting en overige criteria als het euneed-it product dat aangeboden wordt door Euphony 24

25 Tips (1) Maak de vergelijking minstens 1 keer per jaar, bij ontvangst van de afrekening, zodat er elk jaar opnieuw kan gekozen worden voor de leverancier die het best aansluit bij de persoonlijke behoeften. In Vlaanderen en Wallonië kan er via de website van de regulatoren ook een servicecheck uitgevoerd worden, om de kwaliteit van de dienstverlening van de leveranciers te vergelijken. Om van tarief of contract te veranderen, moet niet noodzakelijk van leverancier veranderd worden. Er kan ook gekozen worden om bij de huidige leverancier te veranderen van contract, zo kan er een goedkoper tarief voor dezelfde dienstverlening verkregen worden. Er kan voor elektriciteit en aardgas voor 2 verschillende leveranciers gekozen worden. Bijvoorbeeld kan voor beide producten de voordeligste gekozen worden. 25

26 Tips (2) Klik op detailberekening voor meer informatie over het contract en de prijs. 26

27 Voorbeeld Met afrekening: Periode Gegevens op de factuur: Elektriciteit: Verbruik piekuren: kwh Verbruik daluren: kwh Aardgas: kwh Bijkomende gegevens: Postcode: 9000 Verwarming op aardgas Aantal gezinsleden: 4 personen 27

28 Uitwerking voorbeeld (1) 28

29 Uitwerking voorbeeld (2) 29

30 Uitwerking voorbeeld (3) 30

31 Uitwerking voorbeeld (4) 31

32 Uitwerking voorbeeld (5) 32

33 Uitwerking voorbeeld (6) 33

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

STUDIE (F)120927-CDC-1177

STUDIE (F)120927-CDC-1177 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters

Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters KLIMAATWIJKEN 2009-2010 Energiemeesterhandleiding voor professionele energiemeesters [1] Wat zijn Klimaatwijken? Wat? Een Klimaatwijk is een groep van ongeveer 15 gezinnen die op uitdaging van het gemeentebestuur,

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Your Power. Tractie-energie

Your Power. Tractie-energie Your Power Tractie-energie Inhoudsopgave 1. Wat is tractie-energie? 3 1.1 Van producent tot trein 1.2 Voordelen 1.3 Energie, spanning of stroom 1.4 Transport en distributie 1.5 Levering van tractiestroom

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Marie Brynart & François Grevisse

Marie Brynart & François Grevisse Facturen Brufodebat 2014 Marie Brynart & François Grevisse, Sustainable Energy Services Voor rekening van Leefmilieu Brussel marie.brynart@sestain.be Programma Inleiding: Organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkten

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie