1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen."

Transcriptie

1 . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst? Hier vindt u de nodige contactgegevens. Jan Janssen Kerkstraat Hasselt Storingslijn Geen energie of ondervindt u hinder van gasreuk? Neem contact op met uw netbeheerder. 4. Afrekening Verbruiksfactuur. Luminus ontvangt - in de meeste gevallen jaarlijks - verbruiksgegevens van uw netbeheerder. Op basis van deze verbruiksgegevens stellen wij uw jaarlijkse verbruiksfactuur op Kerkstraat 1, 3500 Hasselt Factuurnummer en datum Het nummer van de factuur en de datum waarop uw factuur wordt opgesteld. 6. EAN-nummer Dit is het unieke artikelnummer van uw elektriciteits- en/of gasaansluiting. 7. Leveringsadres Dit is het adres waarop u energie verbruikt. 8. Contracttype Hieronder vindt u het type energie dat u bij Luminus afneemt en het tarief/contract waarvoor u gekozen heeft. 9. Totalen Totaal (excl. BTW) Totaalprijs van de gefactureerde energie, BTW niet inbegrepen. Totaal BTW Totaalbedrag BTW op de gefactureerde energie. Totaal verbruiksperiode (incl. BTW) Totaalprijs van de gefactureerde energie vermeerderd met de BTW. Totaal aangerekende voorschotten voor deze periode Tijdens uw verbruiksperiode rekent Luminus u voorschotten aan. Deze voorschotten worden in mindering gebracht op uw verbruiksfactuur ongeacht het feit of u deze voorschotten al dan niet betaald heeft. J A N J A N S S E N K E R K S T R A A T H A S S E L T 10. Totaalbedrag van uw factuur Dit kan een negatief, positief of nul-bedrag zijn. In geval van een positief bedrag, verzoeken wij u ons het verschuldigde bedrag te betalen binnen de betalingstermijn. In geval van een negatief bedrag, storten wij u het tegoed terug op voorwaarde dat wij uw rekeningnummer kennen. Indien wij uw rekeningnummer niet kennen, vragen wij u - in een begeleidende brief - ons dit nummer zo snel mogelijk door te geven. In geval van een nul-bedrag werd uw tegoed verrekend met nog openstaande vervallen facturen. In dit geval hoeft u niets te doen. 11. Voorschotbedrag Na uw afrekening berekent Luminus een nieuw voorschotbedrag. Meer informatie over de berekening van uw nieuw voorschot en wanneer dit aangerekend wordt, vindt u terug verder in uw factuur onder de titel Informatie over uw voorschotten. 0964_Factuur_SEPA.indd LU1390 FRD.indd 31 1/10/013 0/10/115:54:5 17:45

2 . Details Gedetailleerde uitleg over hoe uw energiefactuur berekend wordt Verbruiksgegevens Overzicht van de verbruiksgegevens die wij van uw netbeheerder ontvingen. Op basis van deze verbruiksgegevens stellen wij uw jaarlijkse verbruiksfactuur op. 3. Verbruiksperiode Periode waarop de meterstanden betrekking hebben. Het verbruik binnen deze periode wordt op deze factuur aangerekend. 4. Beginstand-Eindstand Dit zijn de meterstanden die wij van uw netbeheerder ontvingen en op basis waarvan wij uw jaarlijkse verbruiksfactuur opstellen. Deze meterstanden kunnen het resultaat zijn van een effectieve meteropname, kunnen door u zijn doorgegeven aan uw netbeheerder of zijn het resultaat van een schatting van uw verbruik door uw netbeheerder. 5. Verbruik Het verbruik dat aangerekend wordt op deze afrekening Energiekosten Vaste vergoeding Het abonnementsgeld dat u aan Luminus betaalt. Energiekosten De kost die Luminus u aanrekent voor uw energieverbruik. Bijdrage groene stroom en kosten WKK Uw leverancier levert een jaarlijks vastgelegde bijdrage tot de ontwikkeling van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van groenestroom- en WKK-certificaten. De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de energiekost in de componenten Bijdrage groene stroom en Kosten WKK. 7. Gratis elektriciteit In Vlaanderen heeft elk gezin recht op de toekenning van een gratis hoeveelheid elektriciteit per jaar. Deze hoeveelheid wordt als volgt berekend: een vaste minimum hoeveelheid van 100 kwh per gezin, te vermeerderen met 100 kwh per gezinslid op basis van de gezinssituatie op 1 januari, tenzij het leveringscontract door een onderneming (ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen) werd afgesloten. 8. Kosten voor het gebruik van de netten Transportkosten De kost voor het vervoer van elektriciteit via het hoogspanningsnet. Het gaat hier om een vast tarief dat goedgekeurd werd door de CREG. Luminus rekent u deze kost in een één-op-één verhouding door. Distributiekosten De kost voor het vervoer van elektriciteit via het distributienet naar de uiteindelijke klant. Het gaat hier om een vast tarief dat goedgekeurd werd door de CREG. Luminus rekent u deze kost in een één-op-één verhouding door. Meet- en telactiviteit De vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de meter. 9. Heffingen en toeslagen Bijdrage op de energie De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in gebruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit. Federale bijdrage De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit volgende componenten: werking CREG, nucleair passief, kyotofonds, sociaal fonds (OCMW), beschermde klanten en premies verwarming.

3 1. Informatie over uw prijs Tariefformules De tariefformules van het door u gekozen product geven aan op welke manier uw energieprijs berekend wordt. Gebruikte indexen In geval van een geïndexeerde prijs schommelt uw energiekost in functie van bepaalde indexen. Hier vindt u de waarde van de gebruikte indexen terug. Federale bijdrage Overzicht van de aangerekende federale bijdragen.. Glossarium Meer informatie over de aangerekende heffingen, bijdragen en toeslagen vindt u hier.

4 1. Aangerekende voorschotten Overzicht van de aangerekende voorschotten tijdens de verbruiksperiode. Deze voorschotten worden in mindering gebracht op uw verbruiksfactuur.. Geplande voorschotten Overzicht van uw toekomstige voorschotten. Hier vindt u uw nieuw voorschotbedrag terug en ook het moment waarop dit zal worden aangerekend Verbruik In deze grafiek ziet u de evolutie van uw verbruik over de voorgaande kalenderjaren. Om deze grafiek op te stellen gaat Luminus als volgt te werk: - Luminus ontvangt 1x per jaar uw verbruik van uw netbeheerder vb. over de periode maart 013-maart Het verbruik van 013 wordt omgezet naar een volledig kalenderjaar rekening houdend met het aantal kalenderdagen en de schommeling in verbruik naar aanleiding van de seizoenen. - Het verbruik van 014 is onvolledig en wordt daarom niet omgezet naar een volledig kalenderjaar. De laatste balk in uw grafiek weerspiegelt met andere woorden meestal een onvolledig jaar.

5 1. Informatie over uw contract Alle informatie over uw contract en tarieftype.

6 . Details Gedetailleerde uitleg over hoe uw energiefactuur berekend wordt Verbruiksgegevens Overzicht van de verbruiksgegevens die wij van uw netbeheerder ontvingen. Op basis van deze verbruiksgegevens stellen wij uw jaarlijkse verbruiksfactuur op. 3. Verbruiksperiode Periode waarop de meterstanden betrekking hebben. Het verbruik binnen deze periode wordt op deze factuur aangerekend. 4. Beginstand-Eindstand Dit zijn de meterstanden die wij van uw netbeheerder ontvingen en op basis waarvan wij uw jaarlijkse verbruiksfactuur opstellen. Deze meterstanden kunnen het resultaat zijn van een effectieve meteropname, kunnen door u zijn doorgegeven aan uw netbeheerder of zijn het resultaat van een schatting van uw verbruik door uw netbeheerder Verbruik Het verbruik dat aangerekend wordt op deze afrekening. 6. kwh/m³ Uw gasverbruik wordt opgemeten in m³ en daarna omgezet in kwh volgens de calorische waarden bepaald door uw netbeheerder. 7. Energiekosten Vaste vergoeding Het abonnementsgeld dat u aan Luminus betaalt. Energiekosten De kost die Luminus u aanrekent voor uw energieverbruik. 8. Kosten voor het gebruik van de netten Distributiekosten vast en/of variabel De kost voor het vervoer van elektriciteit via het distributienet naar de uiteindelijke klant. Het gaat hier om een vast tarief dat goedgekeurd werd door de CREG. Luminus rekent u deze kost in een één-op-één verhouding door. Meet- en telactiviteit De vergoeding die u betaalt voor het gebruik van de meter. 9. Heffingen en toeslagen Bijdrage op de energie De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in gebruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit. Toeslag beschermde klanten Deze toeslag dekt de kosten voor de sociale tarieven voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten. Federale bijdrage De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit volgende componenten: Werking CREG, sociaal fonds (OCMW) en premies verwarming. Vanaf 1/4/014 zit de toeslag beschermde klanten mee in de federale bijdrage.

7 1. Informatie over uw prijs Tariefformules De tariefformules van het door u gekozen product geven aan op welke manier uw energieprijs berekend wordt. Gebruikte indexen In geval van een geïndexeerde prijs schommelt uw energiekost in functie van bepaalde indexen. Hier vindt u de waarde van de gebruikte indexen terug. Federale bijdrage Overzicht van de aangerekende federale bijdragen.. Glossarium Meer informatie over de aangerekende heffingen, bijdragen en toeslagen vindt u hier Aangerekende voorschotten Overzicht van de aangerekende voorschotten tijdens de verbruiksperiode. Deze voorschotten worden in mindering gebracht op uw verbruiksfactuur.

8 1. Geplande voorschotten Overzicht van uw toekomstige voorschotten. Hier vindt u uw nieuw voorschotbedrag terug en ook het moment waarop dit zal worden aangerekend.. Verbruik In deze grafiek ziet u de evolutie van uw verbruik over de voorgaande kalenderjaren. Om deze grafiek op te stellen gaat Luminus als volgt te werk: - Luminus ontvangt 1x per jaar uw verbruik van uw netbeheerder vb. over de periode maart 013-maart Het verbruik van 013 wordt omgezet naar een volledig kalenderjaar rekening houdend met het aantal kalenderdagen en de schommeling in verbruik naar aanleiding van de seizoenen. - Het verbruik van 014 is onvolledig en wordt daarom niet omgezet naar een volledig kalenderjaar. De laatste balk in uw grafiek weerspiegelt met andere woorden meestal een onvolledig jaar Informatie over uw contract Alle informatie over uw contract en tarieftype.

9

Dhr. Eddy Wuytens BELGIË. product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW

Dhr. Eddy Wuytens BELGIË. product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW F U vindt ook extra informatie op de achterzijde 3770 Stopstraat 5450089158 00000000 HERDEREN Wuytens 3770 Eddy 7 0Y Jaarafrekening U verhuist? Zo geregeld! Bel 0800-21 868 of surf naar de rubriek 'Verhuis'

Nadere informatie

Afrekening periode 7-06-2011 tot 12-06-2012

Afrekening periode 7-06-2011 tot 12-06-2012 Uw Zoomit-code: 80370 Uw webactiveringscode: 1001377464 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier RUE BAYEMONT 46 6000 CHARLEROI 046/BECNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn: 078

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN 1566 3090 OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet www.electrabel.be Telefoon ENERGIELIJN 078 35 33 33 De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Van AT5150000000 Molenstraat42 9940 5450505225 Wassenhove ERTVELDE Pascal 9940 1 0Y Uw eni-factuur

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s Tariefkaart April 2015 (referentie 201504) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven en heffingen 12 Uw variabel tarief

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon

l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ Telefoon Verhuizingsformulier bij levering van elektriciteit en/of gas Overlijden / verandering van statuut / Breuk / Scheiding Vul het formulier hieronder in en verstuur het ten laatste binnen de 7 dagen, volgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energy People

Algemene Voorwaarden Energy People Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf maart 2015. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden diverse begrippen met hoofdletter gebruikt. De betekenis van deze begrippen wordt hieronder

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende:

Ik wens eneco gas te ontvangen gedurende: Contract ContraCt voor voor de levering de levering van van 100% groene groene elektriciteit elektriciteit en/of en/of gas gas Eneco contract voor de levering van elektriciteit en/of gas, afgesloten voor

Nadere informatie

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5.

Voorgaande paragrafen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake de sociale openbare dienstverplichtingen, noch aan artikel 5. Algemene voorwaarden voor de BELPOWER-aanbiedingen ( wij ) van toepassing op residentiële klanten en professionele klanten (< 56 k Va) ( u ) in het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie