Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 BELGIË

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur BTW-Aanschrijving 10/1974 BELGIË"

Transcriptie

1 F X U vindt ook extra informatie op de achterzijde Jaarafrekening Afspraak op My Eni My Eni is uw online klantenzone. U kunt er uw facturen raadplegen, hun bedrag aanpassen, uw contactgegevens beheren,... Activeer deze gratis dienst via my.eni.be Correspondentie Postbus Vilvoorde Klantendienst Online eni.be/helpmij Tel Open maandag- vrijdag van 9u tot 18u Fax Medialaan, Vilvoorde Alg. voorwaarden eni.be/av Elektriciteitspanne? Gaselwest: Gasreuk? Gaselwest: AT T.a.v. Veldstraat Dhr. Ronsse ONIRIA ASPER 9890 Ben Y Pagina 1 van 10 ONIRIA T.a.v. Dhr. Ben Ronsse Veldstraat ASPER BELGIË Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum Ondernemingsnr september Verbruiksadres _ VELDSTRAAT ASPER Geleverde _ product Verbruiksperiode Dagen Verbruik Bedrag excl. BTW E1 Elektriciteit kwh 40,11 EUR eni relax 3 jaar EAN E2 Elektriciteit kwh 696,43 EUR eni relax 1 jaar EAN G1 Aardgas kwh 30,07 EUR eni relax gas 3 jaar EAN G2 Aardgas kwh 675,73 EUR eni relax gas 1 jaar EAN Verbruikstotaal 1.442,34 EUR + Kosten distributie en transport 1.636,90 EUR + Belastingen, heffingen en toeslagen 199,15 EUR - Extra eni kortingen -25,25 EUR + BTW bedrag 658,37 EUR verschuldigd, inclusief BTW 3.911,51 EUR - Aangerekende voorschotten ,07 EUR TEGOED -733,56 EUR Uw nieuw voorschot bedraagt 384,21 EUR. Het bedrag van 733,56 EUR zal, na verrekening met eventuele onbetaalde facturen, worden teruggestort op uw IBAN BE uiterlijk op 4 oktober Tarieven vergelijken? Afrekening onder voorbehoud van latere correcties of herfacturatie ingevolge gewijzigde verbruiksgegevens door de netbeheerder. Voor een aanmaning zullen we 12,00 EUR administratieve kosten aanrekenen. Info voorschotfactuur: eni.be/vf eni gas & power nv/sa RPR/RPM Brussel/Bruxelles - BTW/TVA BE Medialaan 34 - BE Vilvoorde Banque Eni BE BIC ENIBBEBB

2 B X Gelieve in te vullen in hoofdletters en terug te zenden naar de klantendienst van eni gas & power nv/sa Mandaat SEPA Europese domiciliëring voor recurrente betaling of bericht van betaling via kredietkaart Ik, ondergetekende, Naam Voornaam verzoek eni gas & power nv/sa (BTW/TVA BE ) om vanaf heden alle facturen met betrekking tot het leveringscontract van elektriciteit en/of gas, te debiteren van: [ ] Mijn bankrekening Door de ondertekening van dit mandaatformulier geeft u toestemming aan (A) eni gas & power nv/sa een opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren en (B) uw bank om een bedrag van uw rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van eni gas & power nv/sa. U kunt een Europese domiciliëring laten terugbetalen. Vraag uw eigen bank naar de voorwaarden. Een verzoek tot terugbetaling moet binnen 8 weken na de datum van de debitering van het bedrag van uw rekening worden ingediend. Bankrekeningnr. IBAN BIC [ ] Mijn kredietkaart (Visa/Mastercard/American Express) Visa/Mastercard/American Express nr Geldig tot / (nog tenminste 1 maand) Adres van de rekening- of kaarthouder (indien verschillend van de contracthouder) Straat Nr. Bus Postcode Gemeente Federale bijdrage De federale bijdrage bestaat uit volgende componenten voor elektriciteit en aardgas: werking CREG, kosten ombudsdienst, sociaal fonds (OCMW), en premies verwarming. Voor elektriciteit bestaat de federale bijdrage ook uit volgende componenten : nucleair passief, kyotofonds en beschermde klanten. - Werking Creg : bestemd tot gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Kosten ombudsdienst: bestemd tot dekking van de werkingkosten van de ombudsdienst voor energie. - Sociaal fonds (OCMW): bestemd tot financiering van het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW's inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. - Nucleair Passief: bestemd tot financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel. - Kyotofonds: bestemd tot financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen. - Beschermde klanten: bestemd tot financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in moeilijke situatie (voor aardgas wordt deze component buiten de federale bijdrage aangerekend). Kosten Groene Stroom & Kosten WKK Uw leverancier levert een jaarlijks vastgelegde bijdrage tot de ontwikkeling van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energie en uit warmtekrachtkoppeling via het systeem van de groenestroom- en WKK- certificaten De meerkost van deze verplichting wordt verrekend in de componenten Kosten Groene Stroom en Kosten WKK. Klachtenbehandeling Voor eventuele vragen of klachten kunt u zich richten tot de eni klantendienst, waarvan u de contactgegevens op het voorblad van deze factuur terugvindt. Wij zullen u dan een antwoord bezorgen binnen de 10 werkdagen. Indien het probleem niet opgelost raakt en bij gebreke aan een akkoord met eni, kunt u zich wenden tot de Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, tel 02/ , fax 02/ (voor meer details, zie Verbruiksgegevens eni heeft de berekening van de factuur gebaseerd op de gegevens die door uw distributienetbeheerder en vorige leverancier ter beschikking gesteld zijn. U kunt contact opnemen met onze klantendienst indien deze gegevens niet kloppen. Beschermde klanten gas De federale bijdrage van het fonds bestemd voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in moeilijke situatie. Bijdrage Energiefonds De inkomsten van de Bijdrage Energiefonds worden doorgestort aan het Energiefonds waarmee onder andere de werking van de VREG en de energiegerelateerde kosten van de Vlaamse overheid worden gefinancierd. Bijdrage op de energie De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in verbruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit. Federale toeslag GSC Compenseert de kosten die door de transmissienetbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groenestroomcertificaten (GSC). > BTW Samenvatting Exclusief BTW BTW Bedrag Inclusief BTW BTW 0% EUR 0.00 EUR EUR BTW 21% EUR EUR EUR TOTAAL: EUR EUR EUR Pagina 2 van 10

3 D E Detail Elektriciteit >E1 A. Verbruiksgegevens (ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf) Verbruiksperiode Eind meterstand Begin meterstand Verbruik kwh kwh Waarvoor Piekuren 182 kwh Waarvoor Daluren 219 kwh De beschikbare meterstanden worden louter ter uwer informatie meegedeeld. Uw factuur wordt opgemaakt op basis van uw verbruik, dat uw distributienetbeheerder berekent, valideert en aan ons meedeelt. B. eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Periode Verbruik Eenheidsprijs Jaarlijkse vergoeding ,92 EUR Piekuren kwh 8,69231 ceur/kwh 15,82 EUR Daluren kwh 4,78082 ceur/kwh 10,47 EUR Kosten groene stroom kwh 1,66833 ceur/kwh 6,69 EUR Kosten WKK kwh 0,30175 ceur/kwh 1,21 EUR 40,11 EUR C. voor Gaselwest (kosten distributienetbeheerder) Transmissiekosten Distributiekost Piekuren Distributiekost Daluren Meet - en telbeheer 4,09 EUR 25,68 EUR 20,35 EUR 0,46 EUR 50,58 EUR D. Belastingen, heffingen en toeslagen (kosten overheid) Bijdrage op de energie Federale bijdrage (FB) Bijdrage energiefonds Federale toeslag GSC eni relax 3 jaar EAN Verbruiksadres: Meternummer: VELDSTRAAT ASPER Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum Bedrijfsnummer september ,77 EUR 1,01 EUR 0,20 EUR 1,62 EUR 3,60 EUR E. Extra eni Kortingen Voordeel extra nacht kwh -1,80 EUR -1,80 EUR [E1] (excl. BTW) 92,49 EUR Pagina 3 van 10

4 D E Detail Elektriciteit >E2 A. Verbruiksgegevens (ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf) Verbruiksperiode Eind meterstand Begin meterstand Verbruik kwh kwh Waarvoor Piekuren kwh Waarvoor Daluren kwh De beschikbare meterstanden worden louter ter uwer informatie meegedeeld. Uw factuur wordt opgemaakt op basis van uw verbruik, dat uw distributienetbeheerder berekent, valideert en aan ons meedeelt. B. eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Periode Verbruik Eenheidsprijs Jaarlijkse vergoeding ,94 EUR Piekuren kwh 6,43068 ceur/kwh 256,52 EUR Daluren kwh 4,07834 ceur/kwh 195,23 EUR Kosten groene stroom kwh 1,93938 ceur/kwh 170,20 EUR Kosten WKK kwh 0,30242 ceur/kwh 26,54 EUR 696,43 EUR C. voor Gaselwest (kosten distributienetbeheerder) Transmissiekosten Distributiekost Piekuren Distributiekost Daluren Meet - en telbeheer 97,29 EUR 586,46 EUR 472,99 EUR 7,63 EUR 1.164,37 EUR D. Belastingen, heffingen en toeslagen (kosten overheid) Bijdrage op de energie Federale bijdrage (FB) Bijdrage energiefonds Federale toeslag GSC eni relax 1 jaar EAN Verbruiksadres: Meternummer: VELDSTRAAT ASPER Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum Bedrijfsnummer september ,88 EUR 25,48 EUR 72,40 EUR 34,52 EUR 149,28 EUR E. Extra eni Kortingen Voordeel extra nacht kwh -23,45 EUR -23,45 EUR [E2] (excl. BTW) 1.986,63 EUR (excl. BTW) 2.079,12 EUR BTW bedrag 415,82 EUR Elektriciteit [E1+E2] (incl. BTW) 2.494,94 EUR Uw nieuw maandelijks voorschot voor elektriciteit bedraagt 266,30 EUR (incl. BTW) Dit bedrag wordt gebaseerd op een schatting van uw verbruik, tot de datum van uw volgende meteropname. Deze schatting houdt rekening met de meest recente verbruiksgegevens, gecommuniceerd door uw DNB, met uw tarief van toepassing op moment van creatie van deze factuur, met de verwachte evolutie van de kosten en met de temperatuurverschillen. Pagina 4 van 10

5 B X Contract Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en neemt een einde op 30 september Zonder tegenbericht, wordt het automatisch verlengd voor eenzelfde duurtijd. Dit contract kan kosteloos beëindigd worden mits een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand. Gratis elektriciteit Elk gezin in Vlaanderen heeft tot 2015 recht op een hoeveelheid gratis elektriciteit, namelijk 100 kwh per gezin kwh per gezinslid, per jaar tenzij het leveringscontract door een onderneming werd afgesloten. Voor meer informatie over deze maatregelen, kijk op of bel het gratis nummer Heeft uw gezin geen of te weinig gratis kwh gekregen, contacteer dan onze klantendienst (contactgegevens zijn te vinden op de eerste pagina van deze factuur). Oorsprong energie Oorsprong van de "eni relax 1 jaar" elektriciteit (2015): hernieuwbare energiebronnen (100%). Oorsprong van het totaal van de door eni geleverde elektriciteit (2015): hernieuwbare energiebronnen (61,13%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (0%), fossiele brandstoffen (27,41%), nucleair (11,46%), onbekend (0%). > Overzicht van de reeds aangerekende voorschotten (In euro - inclusief BTW). Datum Bedrag Datum bedrag ,51 B ,68 NB ,51 B ,51 B ,51 B ,51 B ,68 B ,68 B ,68 B ,68 B ,68 B ,68 B B = Betaald / GB = Gedeeltelijk betaald / NB = Niet betaald reeds aangerekende voorschotten: 3.067,31 Pagina 5 van 10

6 D E Detailprijzen (excl. BTW) - Elektriciteit: eni relax 3 jaar EAN eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Verbruiksperiode Dagen Volume Eenheidsprijs BTW Jaarlijkse vergoeding ,92 EUR 21% Piekuren ,82 EUR 21% Daluren ,47 EUR 21% Kosten groene stroom kwh 1,66860 ceur/kwh 6,69 EUR 21% Kosten WKK kwh 0,30363 ceur/kwh 1,21 EUR 21% 40,11 EUR Transmissiekosten kwh 1,02033 ceur/kwh 4,09 EUR 21% Distributiekost kwh 11,47880 ceur/kwh 46,03 EUR 21% Meet - en telbeheer ,46 EUR 21% 50,58 EUR Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de energie kwh 0,19140 ceur/kwh 0,77 EUR 21% Federale bijdrage (FB) kwh 0,25187 ceur/kwh 1,01 EUR 0% Bijdrage energiefonds ,20 EUR 0% Federale toeslag GSC kwh 0,40399 ceur/kwh 1,62 EUR 21% 3,60 EUR Extra eni Kortingen Voordeel extra nacht ,80 EUR 21% -1,80 EUR Detailprijzen (excl. BTW) - Elektriciteit: eni relax 1 jaar EAN eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Verbruiksperiode Dagen Volume Eenheidsprijs BTW Jaarlijkse vergoeding ,94 EUR 21% Piekuren ,52 EUR 21% Daluren ,23 EUR 21% Kosten groene stroom kwh 1,52427 ceur/kwh 37,52 EUR 21% Kosten groene stroom kwh 2,10105 ceur/kwh 132,68 EUR 21% Kosten WKK kwh 0,30240 ceur/kwh 26,54 EUR 21% 696,43 EUR Transmissiekosten kwh 1,02033 ceur/kwh 43,18 EUR 21% Transmissiekosten kwh 1,19087 ceur/kwh 54,11 EUR 21% Distributiekost kwh 11,48192 ceur/kwh 282,57 EUR 21% Distributiekost kwh 12,30214 ceur/kwh 776,88 EUR 21% Meet - en telbeheer ,63 EUR 21% 1.164,37 EUR Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de energie kwh 0,19140 ceur/kwh 4,71 EUR 21% Bijdrage op de energie kwh 0,19261 ceur/kwh 12,17 EUR 21% Federale bijdrage (FB) kwh 0,25599 ceur/kwh 6,30 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,30372 ceur/kwh 19,18 EUR 0% Bijdrage energiefonds ,03 EUR 0% Bijdrage energiefonds ,49 EUR 0% Bijdrage energiefonds ,88 EUR 0% Federale toeslag GSC kwh 0,39335 ceur/kwh 34,52 EUR 21% 149,28 EUR Extra eni Kortingen Voordeel extra nacht ,45 EUR 21% -23,45 EUR Pagina 6 van 10

7 D G Detail Aardgas >G1 Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum Bedrijfsnummer september A. Verbruiksgegevens (ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf) Verbruiksperiode Eind meterstand Begin meterstand Verbruik x kwh/m³ = Verbruik m³ 11, kwh Waarvoor Gas 721 kwh De beschikbare meterstanden worden louter ter uwer informatie meegedeeld. Uw factuur wordt opgemaakt op basis van uw verbruik, dat uw distributienetbeheerder berekent, valideert en aan ons meedeelt. B. eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Periode Verbruik Eenheidsprijs Jaarlijkse vergoeding ,92 EUR Verbruik kwh 3,34951 ceur/kwh 24,15 EUR 30,07 EUR C. Distributiekost Transportkosten 11,98 EUR 1,06 EUR 13,04 EUR D. Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de Energie 0,71 EUR - Beschermde klanten 0,38 EUR Federale bijdrage (FB) eni relax gas 3 jaar EAN Verbruiksadres: Meternummer: VELDSTRAAT ASPER 0,20 EUR 1,29 EUR [G1] (excl. BTW) 44,40 EUR Pagina 7 van 10

8 D G Detail Aardgas >G2 Klantnummer Factuurnummer Factuurdatum Bedrijfsnummer september A. Verbruiksgegevens (ter beschikking gesteld door uw meteropnamebedrijf) Verbruiksperiode Eind meterstand Begin meterstand Verbruik x kwh/m³ = Verbruik m³ 11, kwh Waarvoor Gas kwh De beschikbare meterstanden worden louter ter uwer informatie meegedeeld. Uw factuur wordt opgemaakt op basis van uw verbruik, dat uw distributienetbeheerder berekent, valideert en aan ons meedeelt. B. eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Periode Verbruik Eenheidsprijs Jaarlijkse vergoeding ,95 EUR Verbruik kwh 2,35300 ceur/kwh 627,78 EUR 675,73 EUR C. Distributiekost Transportkosten 367,28 EUR 41,63 EUR 408,91 EUR D. Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de Energie 26,57 EUR - Beschermde klanten 11,73 EUR Federale bijdrage (FB) eni relax gas 1 jaar EAN Verbruiksadres: Meternummer: VELDSTRAAT ASPER 6,68 EUR 44,98 EUR [G2] (excl. BTW) 1.129,62 EUR (excl. BTW) 1.174,02 EUR BTW bedrag 242,55 EUR Aardgas [G1+G2] (incl. BTW) 1.416,57 EUR Uw nieuw maandelijks voorschot voor aardgas bedraagt 117,91 EUR (incl. BTW) Dit bedrag wordt gebaseerd op een schatting van uw verbruik, tot de datum van uw volgende meteropname. Deze schatting houdt rekening met de meest recente verbruiksgegevens, gecommuniceerd door uw DNB, met uw tarief van toepassing op moment van creatie van deze factuur, met de verwachte evolutie van de kosten en met de temperatuurverschillen. Pagina 8 van 10

9 B X Contract Het contract heeft een looptijd van 1 jaar en neemt een einde op 30 september Zonder tegenbericht, wordt het automatisch verlengd voor eenzelfde duurtijd. Dit contract kan kosteloos beëindigd worden mits een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand. > Overzicht van de reeds aangerekende voorschotten (In euro - inclusief BTW). Datum Bedrag Datum bedrag ,48 B ,48 NB ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B ,48 B B = Betaald / GB = Gedeeltelijk betaald / NB = Niet betaald reeds aangerekende voorschotten: 1.577,76 Detailprijzen (excl. BTW) - Aardgas: eni relax gas 3 jaar EAN eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Verbruiksperiode Dagen Volume Eenheidsprijs BTW Jaarlijkse vergoeding ,92 EUR 21% Verbruik ,15 EUR 21% 30,07 EUR Distributiekost kwh 1,66158 ceur/kwh 11,98 EUR 21% Transportkosten kwh 0,14702 ceur/kwh 1,06 EUR 21% 13,04 EUR Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de Energie kwh 0,09916 ceur/kwh 0,71 EUR 21% - Beschermde klanten kwh 0,05270 ceur/kwh 0,38 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,02774 ceur/kwh 0,20 EUR 0% 1,29 EUR Detailprijzen (excl. BTW) - Aardgas: eni relax gas 1 jaar EAN eni verbruikskosten (Exclusief BTW) Verbruiksperiode Dagen Volume Eenheidsprijs BTW Jaarlijkse vergoeding ,95 EUR 21% Verbruik ,78 EUR 21% 675,73 EUR Distributiekost kwh 1,38735 ceur/kwh 113,61 EUR 21% Distributiekost kwh 1,37186 ceur/kwh 253,67 EUR 21% Transportkosten kwh 0,15603 ceur/kwh 41,63 EUR 21% 408,91 EUR Belastingen, heffingen en toeslagen Bijdrage op de Energie kwh 0,09916 ceur/kwh 8,12 EUR 21% Bijdrage op de Energie kwh 0,09978 ceur/kwh 18,45 EUR 21% - Beschermde klanten kwh 0,05263 ceur/kwh 4,31 EUR 0% - Beschermde klanten kwh 0,04013 ceur/kwh 7,42 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,02760 ceur/kwh 2,26 EUR 0% Federale bijdrage (FB) kwh 0,02390 ceur/kwh 4,42 EUR 0% 44,98 EUR Pagina 9 van 10

10 G X afspraak op My Eni My Eni is uw online klantenzone. U kunt er uw facturen raadplegen, uw meterstand ingeven en zo het bedrag van uw tussentijdse factuur in functie van uw werkelijke verbruik aanpassen, uw contactgegevens beheren en betalen met enkele simpele muisklikken... Activeer deze gratis dienst via my.eni.be Inzicht in uw verbruik Onderstaande grafiek geeft de evolutie van uw verbruik weer en is opgemaakt op basis van uw verbruik op 365 dagen, rekening houdend met winter- of zomerperiodes. Historisch verbruik (kwh) (E2) Periode sep/14 sep/15 sep/16 Piekuren Historisch verbruik (kwh) (G2) Periode sep/14 sep/15 sep/16 Verbruik Daluren Pagina 10 van 10

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013

Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013 Uw Zoomit-code: 53909 Uw webactiveringscode: 1000409237 (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS 1 8670 KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? www.electrabel.be/contact Energielijn:

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Van AT5150000000 Molenstraat42 9940 5450505225 Wassenhove ERTVELDE Pascal 9940 1 0Y Uw eni-factuur

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64

935,58 Totaal gefactureerde voorschotten -905,91-1.096,15 Subtotaal: 132,64 160,49. 0,05 Totaal gefactureerde voorschotten -78,64 %BE %2350 %1 %K200637830 %2 %CN03/0040200 %A CREDITNOTA Pagina 1 van 6 Vragen omtrent deze nota? Email: facturatie@ebem.be : +32 (0) 14 43 10 31 Adres: Industrieweg 35, 2330 Merksplas Kloosterstraat 11

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Verhuisdocument voor uw organisatie

Verhuisdocument voor uw organisatie Verhuisdocument voor uw organisatie Deel 1: Mijn nieuwe locatie Pagina 1 van 6 1. Mijn nieuwe locatie: mijn gegevens Klantennummer contactpersoon Telefoon Wij verhuizen naar volgende (nieuwe) locatie Datum

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008

Electrabel EnergyPlus: Meer dan enkel energie. Het bedrag van 94,32 EUR wordt ter betaling aangeboden aan uw financieel organisme op 17 april 2008 DraftRES4 Dhr Joris Van Acker KANUNNIKSTEEN 1566 3090 OVERIJSE 001/BECNLVG3 U kan ons bereiken via: Internet www.electrabel.be Telefoon ENERGIELIJN 078 35 33 33 De Post KANTOOR Groenstr 14-16, VILVOORDE

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Tom Feys Verantwoordelijke Facturatie & Inningen https://be.linkedin.com/in/tomfeys

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Maart 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201503)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Maart 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201503) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Maart 2015 (referentie 201503) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Juni 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201506)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Juni 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201506) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Juni 2015 (referentie 201506) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Februari 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201502)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Februari 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201502) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Februari 2015 (referentie 201502) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Oktober 2013 (referentie 201310) Inhoud Energieprijzen elekriciteit en aardgas

Nadere informatie

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers

Beschermde klanten. Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Beschermde klanten Handleiding ten behoeve van de sociale spelers Inhoudstafel Het statuut beschermde klant... p. 4 Wie kan als beschermde klant erkend worden?... p. 4 Hoe wordt iemand beschermde klant?...

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s Tariefkaart April 2015 (referentie 201504) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven en heffingen 12 Uw variabel tarief

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten

Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten Productvoorwaarden Leveringscontract Consumenten 1. Toepassing Deze Productvoorwaarden zijn een aanvulling op de Leveringsovereenkomst voor Elektriciteit en/of Gas aan consumenten en de daarop geldende

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

Maximumprijs aardgas Niet beschermde gedropte klanten

Maximumprijs aardgas Niet beschermde gedropte klanten Toepasbaar vanaf 01/07/2015 tem 31/12/2015 c /kwh 21% BTW incl. Energie 3,809 3,809 Transport 0,178 0,178 Distributie 2,516 1,386 Totaal (excl. heffingen) 6,503 5,373 Distributie 25,66 88,97 Het distributietarief

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Jaarnota Electrabel. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Electrabel. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Electrabel In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Electrabel. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen?

Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen? Waarom uw voorschotfactuur voor elektriciteit aanpassen? Hoe kan u een onverwachte hoge eindafrekeningen vermijden? Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven Fédération Belge des Entreprises

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl

Jaarfactuur. Uitleg over uw jaarfactuur. www.delta.nl Jaarfactuur Uitleg over uw jaarfactuur www.delta.nl Eén keer per jaar ontvangt u van DELTA een jaarfactuur voor de geleverde producten en diensten*. Graag leggen wij u uit welke gegevens u hierop terugvindt

Nadere informatie

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage:

INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten. Uitgangspunten voor deze bijdrage: INVESTEREN IN DUURZAME ENERGIE FISCAAL VOORDELIG? Griet Smaers Schuermans & Schuermans Advocaten 1 Uitgangspunten voor deze bijdrage: I. Indirecte fiscale voordelen < energiefactuur II. Directe fiscale

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Openbare verlichting. 04 juni 2013. Verbruik

Openbare verlichting. 04 juni 2013. Verbruik Openbare verlichting 04 juni 2013 Verbruik Agenda Marktspelers De verbruiksgegevens De factuur voor elektriciteitslevering 2 Platform licht - 4 juni 2013 De marktspelers EANDIS Registreert/berekent de

Nadere informatie

Aanrekening internet, telefonie en televisie

Aanrekening internet, telefonie en televisie Aanrekeningsnummer 1427982721 Hebt u vragen of klachten over deze aanrekening? Dan kunt u ons bereiken via: Telenet Klantendienst Liersesteenweg 4 B-2800 Mechelen 015 66 66 66 www.telenet.be/onlinesupport

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie