Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld"

Transcriptie

1 ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer: Naam: A. de Vries adres: Telefoonnummer: Rekeningnummer: NL01ABNA Factuuradres: Overwegende dat: Klant zich via telefonisch of op andere wijze heeft aangemeld; Klant daarbij gegevens heeft verstrekt en de voorwaarden voor levering heeft geaccepteerd; De levering via een aansluiting betreft met een aansluitwaarde tot en met 3x80 Ampère voor elektriciteit en tot en met 40m 3 per uur voor gas; Huismerk Energie N.V. hierbij de overeenkomst bevestigt. Zijn als volgt overeengekomen: 1. Levering elektriciteit en gas Huismerk Energie N.V. levert aan klant elektriciteit en-of gas ten behoeve van de onderstaande aansluiting(en): Leveringsadres Aansluiting (EAN code) Product Contractvorm Stroom Modelcontract Leveringsadres Aansluiting (EAN code) Product Contractvorm Gas Modelcontract 2. Tarieven en betaling 2.1. Tariefwijzigingen: 2 keer per jaar De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kwh en m 3 ) behorende bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed. Huismerk Energie N.V. kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan Huismerk Energie N.V. de leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen Aankondiging tariefwijzigingen Bij tariefwijzigingen per 1 januari en per 1 juli worden de nieuwe leveringstarieven minimaal één week van te voren kenbaar gemaakt op de website onder het kopje Modelcontract. Bij tariefstijgingen wordt u uiterlijk binnen 30 dagen na de wijziging persoonlijk geïnformeerd. Bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1. van deze Modelcontractvoorwaarden informeert Huismerk Energie N.V. u hierover persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging. U kunt in dat geval binnen 10 dagen na ontvangst

2 van het bericht van tariefstijging het contract zonder opzegtermijn beëindigen en overstappen naar een andere leverancier of een ander contract afsluiten bij Huismerk Energie N.V. De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website onder Producten - Modelcontract Betalingsvoorwaarden U betaalt standaard per automatische incasso. Ook kunt u betalen middels een factuur. Aan beide betalingswijzen zijn geen extra kosten verbonden. Bij niet-tijdige betalingen ontvangt u een herinnering. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Betaalt u de factuur niet binnen de termijn, zoals in de herinnering vermeld, ontvangt u een aanmaning waarop wij u 15,- in rekening kunnen brengen. Indien de aanmaning niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt betaald, ontvangt u een ingebrekestelling, waarvoor incassokosten van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 40,- per vordering, in rekening gebracht kunnen worden (incl. btw). Ook wordt een betalingsregeling geboden en de mogelijkheid tot Schuldhulpverlening. Wanneer vervolgens niet binnen de gestelde termijn van de ingebrekestelling is betaald, worden gerechtelijke incassomaatregelen genomen. De kosten hiervan worden apart bij u in rekening gebracht. Tevens zullen wij dan overgaan tot beëindiging van uw leveringsovereenkomst. 3. Looptijd en opzegging Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 3.1 Start levering De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U bent of wordt over de precieze datum apart geïnformeerd. 3.2 Beëindiging contract Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij Huismerk Energie N.V. of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is kosteloos. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen. Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit doen via telefoonnummer of per mail naar 4. Privacy Huismerk Energie N.V. verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kunt u dit kenbaar maken aan Huismerk Energie N.V. via 5. Voorwaarden Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en onze Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in deze Modelcontractvoorwaarden.

3 Leveringskosten Stroom Met het Modelcontract elektriciteit van Huismerk Energie N.V. heeft u gekozen voor een variabel kwhtarief. In onderstaande tabel vindt u het leveringstarief voor elektriciteit, behorende bij een standaard aansluiting tot en met 3x25 Ampère. Stroom Leveringsadres: Netbeheerder: Liander Contractsoort: Modelcontract Kwaliteitsoort: Lokaal groen Datum start levering: 1 augustus 2015 Variabele kosten kwh Energiebelasting Opslag duurzame energie (ODE) Btw (21%) Totaal Levering Enkeltarief 0,0650 0,1196 0,0036 0,0395 0,2277 Vaste kosten per maand (incl. 21% btw) Vaste leveringskosten 5,75 Slimme Energiemanager 0,00 Gratis t.w.v. 2,50 per maand! Overheidsheffingen Energiebelasting is een heffing van de overheid op het verbruik van elektriciteit en gas. Over energiebelasting betaalt u btw. Het bedrag dat u betaalt aan energiebelasting is afhankelijk van uw verbruik, zoals in onderstaande tabel. Op energiebelasting geldt een vermindering energiebelasting voor elektriciteit van 377,33 per jaar (incl. btw). Deze vermindering energiebelasting brengen wij in mindering op uw termijnbedragen. Energiebelasting schijfgrootte (kwh) per kwh per kwh (excl. btw) (incl. btw) t/m ,1196 0, t/m ,0469 0, t/m ,0125 0,0151 Opslag Duurzame Energie (ODE) Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas, naast de al bestaande energiebelasting. Over de ODE betaalt u btw. Het doel van deze heffing is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken. Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor deze subsidie.

4 ODE schijfgrootte (kwh) per kwh per kwh (excl. BTW) (incl. BTW) t/m ,0036 0, t/m ,0046 0, t/m ,0012 0,0015 Vaste leveringskosten De vaste leveringskosten staan los van uw verbruik. De vaste leveringskosten zijn een vast bedrag dat u bij iedere leverancier betaalt. Het zijn de vaste kosten die gepaard gaan met de levering van energie. De vaste leveringskosten bedragen 5,75 (incl. btw) per maand per aansluiting. Leveringskosten Gas Met het Modelcontract voor gas van Huismerk Energie N.V. heeft u gekozen voor een variabel m³-tarief. In onderstaande tabel vindt u de voor u geldende gastarieven. In het tarief is de regiotoeslag gas opgenomen. Per regio wordt een toeslag berekend op de prijs per m 3. Omdat in Groningen aardgas wordt gewonnen, zijn de gasprijzen in deze regio lager dan elders. Hoe groter de afstand tussen Groningen en uw aansluiting, des te hoger de toeslag. Gas Leveringsadres: Netbeheerder: Liander Contractsoort: Modelcontract Kwaliteitsoort: CO2-gecompenseerd Datum start levering: 1 augustus Variabele kosten m 3 Regiotoeslag gas Energiebelasting Opslag duurzame energie (ODE) Btw (21%) Totaal Enkeltarief Regio 4 0,3175 0,000 0,1911 0,0074 0,1084 0,6244 Vaste kosten per maand (incl. 21% btw) Vaste leveringskosten 5,75 Slimme Energiemanager 0,00 Gratis t.w.v. 2,50 per maand! Overheidsheffingen De energiebelasting is afhankelijk van de hoogte van uw gasverbruik. In onderstaande tabel ziet u hoe de energiebelasting is opgebouwd. Energiebelasting schijfgrootte (m 3 ) per m 3 per m 3 (excl. btw) (incl. btw) t/m ,1911 0, t/m ,0677 0, t/m x,xxxx 0,0247 x,xxxx 0,0299

5 Opslag Duurzame Energie Opslag Duurzame Energie (ODE) is een heffing op het verbruik van elektriciteit en aardgas, naast de al bestaande energiebelasting. Over de ODE betaalt u btw. Het doel van deze heffing is om de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie SDE+ regeling te financieren. De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert de productie van duurzame energie (elektriciteit, gas of warmte) die relatief goedkoop is op te wekken. Een ondernemer die energie produceert, en daarbij het milieu niet of nauwelijks belast, kan in aanmerking komen voor deze subsidie. ODE Schijfgrootte (m 3 ) per m 3 per m 3 (excl. BTW) (incl. BTW) t/m ,0074 0, t/m ,0028 0, t/m x,xxxx 0,0008 x,xxxx 0,0097 Vaste leveringskosten De vaste leveringskosten staan los van uw verbruik. De vaste leveringskosten zijn een vast bedrag dat u bij iedere leverancier betaalt. Het zijn de vaste kosten die gepaard gaan met de levering van energie. De vaste leveringskosten bedragen 5,75 (incl. btw) per maand per aansluiting.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod

Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer. Artikel 3 - Toepasselijkheid. Artikel 4 - Het aanbod Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW.

2. Prijzen Onze prijzen zijn inclusief BTW. 1. Alle afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd, tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen.

Nadere informatie

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten.

- Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van i-mak wordt gesloten. Algemene voorwaarden i-mak internet concepten Bilderdijkstraat 4 1813 KZ Alkmaar info@i-mak.nl www.i-mak.nl Rabobank: 14.98.49.087 KvK #: 37101169 BTW #: NL165594500B01 Artikel 1 Definities - Opdrachtnemer:

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen Algemene Leveringsvoorwaarden Hemel-bed, gevestigd te Amersfoort, Manegebaan 12, 3816AD. Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland inschrijvingsnummer :31031020 BTW-nummer: NL088667443B01 Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers Algemene Voorwaarden voor de Levering van Gas aan Grootverbruikers 1 Definities 2 2 Toepasselijkheid 5 3 Overeenkomst 6 4 Gasinstallatie en Aansluiting 7 5 Continuïteit van de Levering 7 6 Eigendom en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering

Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Uitvaartverzekering Een helder verhaal over uitvaartverzekeringen AXENT Uitvaartverzekering Goed, duidelijk en bovenal zinvol verzekerd zijn. Dat is waar het je uiteindelijk om gaat. AXENT Nabestaandenzorg: de uitvaartverzekeraar

Nadere informatie

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1

Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u verwacht p. 1 Woongarant All In Woonpakket Algemene voorwaarden All In Woonpakket 0115 Wat vindt u waar? Artikel 1: Uw en onze verwachtingen p. 1 1.1 Wat u van Woongarant mag verwachten p. 1 1.2 Wat Woongarant van u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation

Algemene voorwaarden Mak Mediation. : De Diensten van Mak Mediation Algemene voorwaarden Mak Mediation 1. DEFINITIES Adviezen Diensten Opdracht Opdrachtgever Overeenkomst : De Diensten van Mak Mediation : Datgene waartoe Mak Mediation zich heeft verplicht zoals omschreven

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Flits Thuis Glasvezelinternet

Aanvullende Voorwaarden Flits Thuis Glasvezelinternet 1. Loopduur Deze overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Het abonnement wordt na deze 12 maanden automatisch met één maanden verlengd tenzij één maand voor het einde van de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN STICHTING ARS AEQUI De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem. Zij zijn tevens te vinden op de website: www.arsaequi.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent!

Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Laat dit lezen aan je ouders als je 16 jaar of jonger bent! Artikel 1 Algemeen 1. Deze actievoorwaarden ( Actievoorwaarden ) zijn van toepassing op de actie Zet scouting in de zon en maak kans op een Waka

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).!

4.2 De Gebruiker accepteert de Dienst zoals deze beschikbaar wordt gesteld ( as is ).! Wakoopa Gebruiksvoorwaarden mobile top 100 1. Acceptatie Gebruiksvoorwaarden. 1.1 De volgende Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de levering van de Dienst (zoals hieronder nader beschreven) aan

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie