Afrekening periode tot

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afrekening periode 28-06-2012 tot 27-06-2013"

Transcriptie

1 Uw Zoomit-code: Uw webactiveringscode: (www.electrabel.be/activeren) Dhr. Daniel Auquier ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS KOKSIJDE 046/BERNLVA4 Vragen? Energielijn: bereikbaar: ma-vr 8:00-20:00 za 9:00-13:00 Fax: Kantoor: bpost Lindenlaan 5 De Panne open : ma-vr 9:00-12:15 en 13:30-16:30 Brief: Electrabel Postbus Berchem Bij een elektriciteitsstoring: (24u/24) (netbeheerder Gaselwest) Factuurdatum 29 juni 2013 Afrekening periode tot Verbruiksadres: ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS KELD, 8670 KOKSIJDE excl. btw Elektriciteit - EAN ,35 P.CABN.93.Y.0.D v A p1/6 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) Energie 164,50 Kosten groene stroom 10,07 Kosten WKK 2,68 Netwerkkosten (opgelegd door Gaselwest) 143,66 Toeslagen (opgelegd door diverse overheden) 5,79 Periode tussen meteropname en factuurdatum - 13,35 Totaal (excl. btw) 313,35 Totaal btw-bedrag 65,80 Totaal (incl. btw) 379,15 Gelieve het bedrag van 379,15 te betalen vóór 17 juli Op IBAN rekening BE (BIC = BPOTBEB1) van Electrabel Customer Solutions nv - Met vermelding van de gestructureerde mededeling /6855/ De hierboven vermelde bedragen zijn steeds uitgedrukt in euro. Door uw facturen tijdig te betalen, vermijdt u onnodige kosten. Bij laattijdige betaling zijn wij genoodzaakt een herinnering te sturen. De kosten van deze herinnering ( 5,46) worden u in dit geval aangerekend. Contact: zie boven rechts Hoofdzetel: Electrabel Customer Solutions nv, Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel, België BTW BE RPR Brussel - Bankrekening IBAN BE BIC BPOTBEB1 Pagina 1

2 Extra uitleg over uw energiefactuur Afrekening Dit document bevat de kosten voor uw energie op basis van uw verbruik over de afgelopen verbruiksperiode. Dit document bestaat uit meerdere pagina's. Op de eerste pagina staat het bedrag dat u nog moet betalen, of terugkrijgt. Op de pagina's erna staan de details van de bedragen en van uw verbruiken. U kunt er terugvinden hoeveel elektriciteit u hebt verbruikt tijdens de afgelopen periode en wat u hiervoor betaalt. Ook uw contractgegevens, een aantal prijsparameters en de btw-gegevens staan op deze detailpagina's vermeld. Als u naar het overzicht op de eerste pagina kijkt, merkt u dat de factuur een optelsom is van verschillende bedragen. Een detail ervan vindt u terug in de rubriek 'Detail bedragen'. Energie (levering door Electrabel) Deze energieprijs dekt de energie die u verbruikt en de dienstverlening van Electrabel. Enkel dit deel kan verschillen van leverancier tot leverancier. Indien u koos voor een vaste energieprijs, wordt uw verbruik vermenigvuldigd met de afgesproken eenheidsprijs. Koos u voor een geïndexeerde energieprijs, dan volgt deze prijs de variaties van de index. De toegepaste eenheidsprijzen zijn in dit geval gemiddelden van de prijzen over de hele verbruiksperiode waarop deze factuur van toepassing is. Uw verbruik wordt dus vermenigvuldigd met deze gemiddelde eenheidsprijs. De kosten groene stroom en kosten WKK (warmtekrachtkoppeling) zijn het gevolg van de wettelijke verplichtingen om groenestroomcertificaten en WKK-certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling. In de rubriek 'Uw contract' vindt u meer details over uw overeenkomst met Electrabel. Electrabel-kortingen Eventuele extra prijsvoordelen op uw energieprijs vindt u terug in de rubriek 'Detail bedragen'. Voor een overzicht van onze actuele acties met eenmalige en weerkerende kortingen met de daaraan verbonden voorwaarden, verwijzen we u graag naar onze website Netwerkkosten De netwerkkosten zijn de kosten om elektriciteit tot op uw verbruiksadres te brengen. Deze kunnen per regio verschillend zijn. Ze worden gecontroleerd en goedgekeurd door de CREG en zijn identiek voor alle energieleveranciers. De netwerkkosten omvatten de distributiekosten en de transportkosten. Beide variëren in functie van uw energieverbruik en verbruiksadres. Electrabel stort de aangerekende bedragen integraal door aan de distributieen transportnetbeheerders. Toeslagen Op uw energiefactuur worden ook diverse belastingen en taksen doorgerekend. In de bijlage vindt u een detail van deze toeslagen. Deze bedragen stort Electrabel integraal door aan de diverse autoriteiten. Uw verbruik tussen de meteropname en de opmaak van de factuur Omdat uw meterstanden enkele weken voor de opmaak van de factuur opgenomen worden, kennen wij uw verbruik niet voor de periode tussen de meteropname en de factuurdatum. Daarom maken wij jaarlijks een berekening om het verbruik voor die korte periode zo correct mogelijk te benaderen. Deze berekening is gebaseerd op uw gemiddelde verbruik van de voorbije jaren. Intussen kunnen we ook het verschil rechtzetten voor de periode tussen de meteropname van vorig jaar en de verbruiksfactuur die u vorig jaar ontving op basis van het correcte verbruik. In principe vindt u op dit document: Een rechtzetting van de berekening van vorig jaar (voor de periode tussen de meteropname en de opmaak van de factuur). Een berekening voor uw verbruik tussen de meteropname en de opmaak van deze verbruiksfactuur. Op zijn beurt wordt dit bedrag op uw volgende verbruiksfactuur rechtgezet. Vragen of klachten Voor vragen over of betwistingen van uw factuur kunt u met ons contact opnemen via via telefoon op het nummer , via fax op het nummer of per brief naar Electrabel, Postbus 109, 2600 Berchem. Mocht u van oordeel zijn dat er een fout is geslopen in een factuur, dan zullen wij met u overleggen om tot een oplossing te komen. Klachten over een factuur kunnen geformuleerd worden tot 12 maanden na de vervaldatum van de betwiste factuur. Deze termijn kan verlengd worden indien de rechtzetting te wijten is aan een derde partij zoals de distributienetbeheerder. Wij stellen alles in het werk om zo goed mogelijk te antwoorden op uw vragen. Mocht u echter niet tevreden zijn met ons antwoord kunt u zich richten tot de Ombudsdienst voor Energie door het invullen van een klachtenformulier beschikbaar op per gewone brief aan de Ombudsdienst voor Energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, per fax op het nummer of per telefoon op het nummer Voor tariefsimulaties kan u zich richten tot van de bevoegde gewestelijke regulator. Pagina 2

3 DETAIL BEDRAGEN Verbruiksadres: ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS KELD, 8670 KOKSIJDE Elektriciteit kwh Energie 164, tot Levering, tarief leegstand (geïndexeerde prijs) bedrag excl. btw btw 517 kwh x 0, Verbruik 93,31 21% 508 kwh x 0, Verbruik (vanaf ) 71,19 21% Kosten groene stroom (groene certificaten opgelegd door overheid) 10,07 Kosten groene stroom 10,07 21% Kosten WKK (WKK certificaten opgelegd door overheid) 2,68 Kosten WKK (warmtekrachtkoppeling) 2,68 21% tot Netwerkkosten (opgelegd door Gaselwest) 143, kwh Distributiekosten 133,32 21% kwh Transportkosten 10,34 21% tot Toeslagen (opgelegd door diverse overheden) 5,79 P.CABN.93.Y.0.D v A p3/6 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) kwh Bijdrage op de energie 1,95 21% kwh Federale bijdrage 3,84 21% Periode tussen meteropname en factuurdatum - 13,35-42 kwh Berekend verbruik van tot ,77 21% (reeds aangerekend op uw vorige afrekening) Berekend verbruik van tot ,42 21% (van de datum van uw meteropname tot de factuurdatum) Pagina 3

4 DETAIL VERBRUIK Verbruiksadres: ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS KELD, 8670 KOKSIJDE > Opname en gemeten verbruik Elektriciteit Gemeten verbruik over 354 dagen Normaal: 735 kwh Meternummer Meterstand Meterstand 735 kwh elektriciteit Normaal Normaal: 290 kwh Meternummer Meterstand Meterstand 290 kwh elektriciteit Normaal Elektriciteit > Vergelijking met voorgaande jaren Onderstaande grafiek en tabel geven per kalenderjaar de evolutie weer van uw elektriciteitsverbruik (uitgedrukt in kwh) verbruik op vorige facturen verbruik op deze factuur onvolledig jaar ¹ ¹ Normaal kwh kwh 989 kwh 508 kwh > Oorsprong van de geleverde elektriciteit De goedkoopste energie is de energie die u niet verbruikt. Electrabel helpt u tot 30 % energie te besparen en uw CO2-uitstoot te verlagen met handig energieadvies en praktische diensten. Surf voor meer info naar Elektriciteit wordt op verschillende manieren opgewekt. Oorsprong van de globale levering van uw leverancier: hernieuwbare energiebronnen (41,72%), kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (5,25%), fossiele brandstoffen (14,37%) (aardgas: 10,05%, andere: 4,32%), nucleair (36,74%), onbekend (1,92%). Oorsprong van de elektriciteit geleverd in het kader van tarief leegstand: kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (9,00%), fossiele brandstoffen (24,65%) (aardgas: 17,23%, andere: 7,42%), nucleair (63,04%), onbekend (3,31%). Meer informatie over radioactief afval en CO2-emissies van elektriciteitsproductie met verschillende energiebronnen vindt u op: Pagina 4

5 UW CONTRACT PRIJSINFORMATIE BTW Verbruiksadres: ZONDER ZORGSTRAAT 13 BUS KELD, 8670 KOKSIJDE > Uw huidige contract tarief leegstand Uw contract voor elektriciteit is gestart op 21 juni 2005 en is van onbepaalde duur. De opzegtermijn bedraagt 1 maand, zonder verbrekingsvergoeding. De algemene voorwaarden kunt u raadplegen op > Prijsformules - ter informatie tot Elektriciteit, tarief leegstand 0, x Ne + 0, x Nc EUR/kWh Verbruik tot Elektriciteit, tarief leegstand 0, , x Epi EUR/kWh Verbruik tot Elektriciteit, tarief leegstand 0, , x Epi EUR/kWh Verbruik Voor meer informatie over de maandelijkse (Ne en Nc voor elektriciteit en Igd en Gpi voor gas, tot ) en driemaandelijkse indexatieparameters, Epi = [1/3 CWE 12_12_12 + 1/3 CWE 12_0_12 + 1/3 CWE 3_0_3] voor elektriciteit en NGpi = [50% x TTF % x GOL603 / 21,30] voor gas (vanaf ), raadpleeg onze website Indien u niet over internet beschikt, kunt u deze info via de Energielijn opvragen. P.CABN.93.Y.0.D v A p5/6 Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van de verloren gegane of vernietigde originele factuur. (Aanschrijving nr 10 dd van de btw-administratie) > Netwerkkosten en toeslagen 0, EUR/kWh Gemiddelde distributiekosten elektriciteit 0, EUR/kWh Gemiddelde transportkosten elektriciteit 0, EUR/kWh Bijdrage op de energie elektriciteit 0, EUR/kWh Federale bijdrage elektriciteit * In onze berekeningen gebruiken we steeds de prijs die van toepassing is voor de betrokken periode. * Een overzicht van de evolutie van de tarieven vindt u op de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): > Btw-informatie btw-regime btw-grondslag btw 21% 313,35 65,80 Totaal 313,35 65,80 Pagina 5

6 BIJLAGE > Toepassing sociaal tarief Het KB van 28 juni 2009 regelt de automatische toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit houdt in dat Electrabel de gegevens van haar residentiële klanten aan de FOD Economie dient te bezorgen, die deze vergelijkt met de gegevens vervat in het Rijksregister en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op basis van deze vergelijking laat de FOD Economie ons weten welke klanten recht hebben op toepassing van het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas, en voor welke periode. Deze regeling werd ingevoerd opdat de klanten hun attest niet langer aan hun energieleverancier moeten bezorgen. Het kan echter zijn dat uw gegevens niet kunnen vergeleken worden of dat deze (nog) niet beschikbaar zijn. Indien u dus merkt dat uw energie niet wordt gefactureerd aan het sociaal tarief, terwijl u wel recht hebt op de toepassing van het sociaal tarief, dan dient u ons alsnog uw attest te bezorgen. Wij passen uw facturen dan aan. Indien u niet wilt dat Electrabel uw gegevens aan de FOD Economie overmaakt, dan dient u ons daarvan te verwittigen via een gedateerde en ondertekende kennisgeving. In dat geval dient u ons ook uw attest dat u recht geeft op het sociaal tarief te bezorgen. > Extra informatie De federale bijdrage elektriciteit bestaat uit volgende componenten: werking CREG, kosten ombudsdienst, nucleair passief, Kyotofonds, sociaal fonds (OCMW), beschermde klanten en premies verwarming (indien u voor groene energie gekozen heeft, zijn de componenten 'nucleair passief' en 'Kyotofonds' niet van toepassing). De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijns) bij het in gebruik stellen of gebruiken van aardgas en elektriciteit. Pagina 6

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110

Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Algemene voorwaarden en tarieven NL201110 Geldig van 1 oktober 2011 tot en met 31 oktober 2011 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan Consumenten, Zelfstandigen en KMO

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mega

Algemene voorwaarden Mega ARTIKEL 1: Algemeen 1.1 Definities: in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst gelden de volgende definities: Aansluitingspunt: de fysieke plaats van de aansluiting op het distributienet waar energie

Nadere informatie

STUDIE (F)110506-CDC-1064

STUDIE (F)110506-CDC-1064 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Marie Brynart & François Grevisse

Marie Brynart & François Grevisse Facturen Brufodebat 2014 Marie Brynart & François Grevisse, Sustainable Energy Services Voor rekening van Leefmilieu Brussel marie.brynart@sestain.be Programma Inleiding: Organisatie van de gas- en elektriciteitsmarkten

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie