K!X: Empoweren en netwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K!X: Empoweren en netwerken"

Transcriptie

1 K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken

2 Handleiding voor K!X-coördinatoren

3 Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave van FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken. Coördinatie Zeki Arslan Redactie Chadia Bannouh Met medewerking van Jamal Chrifi, Marco Peper Eindredactie Frans van der Heijden Fotografie Anouk Hebing, Mladen Pikulic Vormgeving en lay-out Ontwerpstudio 1 plus, Vincent Bons Februari 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van druk, fotokopie, opname of op welke wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Postbus AE Utrecht Telefoon (030)

4 inhoud 1 Inleiding: wat houd K!X in? 4 Waarom een promotieteam? 4 Op wie en wat is het gericht? 4 Hoe wordt een K!X-team georganiseerd? 5 Taken van de coördinator 5 De jongeren: inbreng en beloning 6 Elk jaar een activiteitenplan 6 2 Wat kan K!X ondernemen? 8 In contact met werkgevers 8 Training on the job 8 Toegang tot het juiste netwerk 9 K!X als rolmodel voor anderen 9 Brug naar ouders 9 Mee debatteren en mediagebruik 10 School een beter klimaat en imago 10 Buurt met een slechte naam? 10 Gastdocenten 10 3 De rol van de K!X coördinator 12 Coachen en begeleiden Promoten 12 Aandachtspunten 12 Contact met FORUM 13 4 In 10 stappen naar een goedlopend K!X 14 1e stap Stel het K!X-team samen 14 2e stap Bereid de eerste vergadering voor 14 3e stap Leg de vervolgbijeenkomsten vast 14 4e stap Bepaal het profiel en de doelen 14 5e stap Stel een activiteitenplan op 15 6e stap Wanneer is een activiteit K!X-proof 15 7e stap Maak een planning en kijk naar het geld 16 8e stap Verdeel de taken en vorm commissies 17 9e stap Bijhouden van de behaalde competenties 18 10e stap Deelname aan K!X-coördinatoren bijeenkomsten 18 5 De handleiding in schema 20 6 K!X in actie 22 7 Bijlagen 25

5 1) Inleiding: wat houdt K!X in? Jongeren empoweren en leren netwerken dat is de kern van een kleurrijke impuls voor kleurrijk succes, afgekort tot K!X. Door jongeren in promotieteams samen activiteiten te laten ondernemen geeft K!X ze de mogelijkheid zich positief te profileren en het beste uit zichzelf te halen. Deelname aan dit project stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling en vergroot de kansen op een voorspoedige maatschappelijke carrière. Waarom een promotieteam? De basisgedachte achter K!X is empoweren en netwerken. Jongeren empoweren om het beste uit zich zelf te halen. Én jongeren leren te netwerken om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt en daarmee ook hun arbeidsmarktkansen te vergroten. K!X wil jongeren extra de kans geven om aan een goede toekomst te werken door ze in promotieteams hun talent verder te laten ontwikkelen. In K!X leren jongeren allerlei nieuwe vaardigheden, doen ervaringen op en ontmoeten mensen die belangrijk zijn voor hun loopbaan. K!X is óók bedoeld om jongeren op een positieve manier in beeld te brengen op school en bij werkgevers. Dat álle jongeren, met welke kleur dan ook, samen de toekomst van Nederland zijn. Deelname aan dit project stimuleert hun persoonlijke ontwikkeling en vergroot de kansen op een mooie carrière. Door de huidige economische omstandigheden hebben veel jongeren het moeilijk op de arbeidsmarkt. K!X geeft ze de mogelijkheid zich positief te profileren en het beste uit zichzelf te halen. Deelname aan de promotieteams helpt jongeren om geïnspireerd te raken en trots op zichzelf te zijn en zo ook positiever over zichzelf te denken. Bovendien, en niet minder belangrijk: vanuit een positief en evenwichtig zelfbeeld ontwikkel je veel makkelijker het vermogen tot zelfreflectie én een gezond kritische kijk op de samenleving, wat je weerbaarder maakt als daarbinnen (of daaromheen) problemen spelen. Emancipatie, empowerment en participatie zijn kernbegrippen in K!X. Ze verbeteren de beeldvorming en vormen sleutels tot een veel belovende toekomst. Op wie en wat is K!X gericht? De primaire doelgroep van het K!X-project zijn natuurlijk de jongeren zelf. Jongeren die een opleiding volgen aan een mbo of vmbo, onafhankelijk van welke richting of op welk niveau. 4

6 De tweede doelgroep van K!X zijn de professionals (en soms ook vrijwilligers) bij onderwijsinstellingen die met jongeren werken in de meeste gevallen schoolleiders, leerkrachten, coördinatoren en decanen. Zij worden benaderd om jongeren enthousiast te maken voor deelname, teams samen te stellen en deze actief te begeleiden. Voor de implementatie van K!X op school is het management (de directie) een onmisbare schakel. Ten slotte is er een grote, gevarieerde groep van eindgebruikers die K!X wil bereiken: het bedrijfsleven, de politiek, (andere) scholen en jongeren, diverse culturele en maatschappelijke instellingen, de media en uiteindelijk de hele samenleving. Hoe wordt een K!X-team georganiseerd? Een K!X-promotieteam bestaat uit een aantal deelnemers of een hele klas en een K!X-coördinator, die wordt aangesteld en gefaciliteerd door de school. Deze coördinator wordt vrijgemaakt om jongeren enthousiast te krijgen en een team samen te stellen. Dat kan een docent, coördinator of decaan zijn. Waar het om gaat is dat de beoogde coördinator gedreven is, gelóóft in de voordelen van een promotieteam en de onderwijsinstelling volledig achter zich heeft. Deze docent coacht de jongeren naar zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De K!X-teams bestaan in de meeste gevallen uit een klas die een promotieteam vormt samen met hun docent. De activiteiten die met K!X worden uitgevoerd vallen dan ook vaak samen met vakken, zoals Maatschappijleer, Maatschappelijke stage, Burgerschap of mentoraat. Ook andere vakken kunnen betrokken worden bij K!X. In enkele gevallen bestaan de K!X-promotieteams ook uit een groepje vrijwillige deelnemers (soms uit verschillende leerjaren en opleidingen) en een docent. In dit geval vallen de uit te voeren activiteiten niet in de lesuren, maar daarbuiten. De jongeren die in deze vorm meedoen aan K!X kunnen dit vaak wel gebruiken voor hun te behalen competenties voor het vak Burgerschap op het mbo. Taken van de coördinator Naast het enthousiasmeren en coachen van deelnemers (potentiële leden) en het samenstellen van het team, is de coördinator verantwoordelijk voor: Een heldere profilering en doelstelling van het team; Het samen met jongeren bepalen van uit te voeren activiteiten; Het opstellen van een inhoudelijk jaarplan en planning van de activiteiten; Het opstellen van een inhoudelijk jaarverslag aan het eind van het studiejaar; Coachen en begeleiden van de jongeren; Begeleiding bij de public relations van het team; Het regelen van aanvullende financiën voor teamactiviteiten (waar nodig); Het onderhouden van contact met FORUM; 5

7 Het fungeren als aanspreekpunt voor directie/bestuur van de onderwijsinstelling; Het begeleiden en helpen organiseren van bedrijfsbezoeken met het team; Deelnemen aan de K!X-coördinaterenbijeenkomsten; Het bewaken van het proces; Het profileren van K!X zowel in als buiten de school. De jongeren: inbreng en beloning Het K!X-team, eenmaal samengesteld, kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, penningmeester en een notulist. De voorzitter treedt naar buiten namens het team en werkt samen met de coördinator. Er wordt als het ware een dagelijks bestuur opgericht. De voorzitter, de vice-voorzitter, penningmeester en de coördinator zorgen samen dat alle teamleden betrokken blijven. Het is aan de jongeren zelf om activiteiten te bedenken in de geest van K!X; de coördinator begeleidt hen hierbij. Er wordt van de deelnemers creativiteit, betrokkenheid en een actieve houding verwacht. Zij zijn tenslotte een team!! Een goede manier om deelnemers bij het team te betrekken, is het geven van cijfers of het afstrepen van behaalde competenties wanneer het gaat om het vak Burgerschap of Maatschappelijke stage. Jongeren krijgen daarnaast kosteloos een training vanuit FORUM aangeboden. Er zijn keuzes uit de volgende trainingen: Communicatie & Presentatie; Empowerment; Arbeidsmarkt; Netwerken; Samenwerken; Vergaderen. De inhoud van de trainingen kunt u teruglezen in de hand-outs bij het onderdeel ondersteuning. De jongeren investeren tijd en moeite in het teamwerk, en zullen door beloning extra gemotiveerd zijn. Bovendien maakt dat hun deelname minder vrijblijvend. Op deze manier is K!X een verrijking van de bestaande leeromgeving, een aanvullende onderwijsmodule. Dat kan in het kader van bijvoorbeeld mentoruren, maatschappelijke stage, en competentie-ontwikkeling van leren, loopbaan en burgerschap. Tot slot reikt FORUM aan alle jongeren die succesvol aan een jaar K!X hebben deelgenomen een certificaat uit. Hierop staat beschreven wat zij binnen K!X gedaan hebben en welke vaardigheden daarmee extra aandacht kregen. Zo n certificaat kunnen jongeren toevoegen aan hun CV en gebruiken bij sollicitaties. Beslist een pluspunt! Elk jaar een activiteitenplan en een jaarverslag Ieder K!X-team werkt aan de hand van een jaarplan dat het zelf heeft opgesteld. Hierin staan de activiteiten (en de bijbehorende doelen) beschreven die het team in dat jaar wil uitvoeren. Voor het maken van zo n jaarlijks activiteitenplan heeft FORUM een blauwdruk beschikbaar (zie handouts K!X-teams, ondersteuning1, blz.51). De uiteindelijke vaststelling van het plan gebeurt altijd in overleg met FORUM. Aan het eind van het jaar stelt het K!X-team een jaarverslag op. Het jaarverslag is een evaluatie van het afgelopen jaar. Voor het maken van zo n jaarverslag heeft FORUM wederom een blauwdruk beschikbaar (zie handouts K!Xteams, ondersteuning2, blz.53). 6

8 7

9 2) Wat kan een K!X-team ondernemen? Een K!X-promotieteam wordt gestimuleerd om op allerlei gebieden initiatieven te nemen. Het zwaartepunt ligt uiteraard bij arbeidsmarktoriëntatie en het verbeteren van kansen. Dit gebeurt door bij werkgevers op bezoek te gaan, netwerken op te bouwen en aan de eigen skills te werken. Dit soort activiteiten zijn een vast onderdeel van het programma van een K!X-team. Daarnaast kunnen activiteiten gericht zijn op beeldvorming en netwerken in het algemeen, of maatschappelijk en cultureel van opzet zijn. Als zij het bijvoorbeeld belangrijk vinden om in de publieke discussie over gelijke kansen op de arbeidsmarkt zélf een steentje bij te dragen, dan weerhoudt niets hen ervan om een eigen debat te organiseren. De coördinatie van het geheel ligt in handen van de K!X-coördinator. In contact met werkgevers Een belangrijk onderdeel van de K!X-methodiek zijn de bedrijfsbezoeken. K!X-teams leren met de bedrijfsbezoeken netwerken op te bouwen en de beeldvorming verbeteren. De deelnemers maken zelf een activiteitenplan en een keuze welk bedrijf/organisatie zij willen bezoeken. De bedrijfsbezoeken dienen vooraf met FORUM besproken te worden, om er voor te zorgen dat de bezoeken K!X-proof zijn. Hiermee wordt beoogd dat de bedrijfsbezoeken voldoen aan de voorwaarden die passen bij de methodiek, namelijk dat deelnemers in contact komen met werkgevers en daar leren welke functies er voor handen zijn en wat je nodig hebt om voor een functie in aanmerking te komen. Daarnaast dienen de K!X-deelnemers zich als K!X-team te profileren bij de werkgever, zodat de werkgever weet vanuit welk kader de deelnemers aan het bedrijfsbezoek deelnemen. De deelnemers leren tijdens een bedrijfsbezoek zich te presenteren aan de werkgever. Om u en de K!X-deelnemers hierbij te helpen heeft FORUM ook een werkgeverspool beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij uw contactpersoon vanuit FORUM. Werkgevers worden ook naar school gehaald. Dit doet het K!X-team door binnen haar eigen netwerken en netwerken van FORUM een gastdocent uit te nodigen. Een gastdocent vertelt in de klas over zijn werk en ervaringen. Training on the job Onderdeel van K!X zijn de trainingen die jongeren krijgen. Naast de communicatie- en presentatietrainingen die de K!X-teams krijgen van FORUM, krijgen zij bij minimaal één werkbezoek ook een training on the job. Hierbij wordt de training communicatie en presentatie gecombineerd met een werkbezoek. De training vindt een uur voorafgaand aan het bedrijfsbezoek plaats, om deelnemers klaar te stomen zichzelf te presenteren als K!X-team. Een bedrijfsbezoek in combinatie met een training on the job is een uitstekende methode om jongeren bewust te maken van hun eigen presentatie en netwerkcompetenties. De training is praktisch en direct toepasbaar. Voordeel is ook dat de deelnemers in een andere setting zijn bij een werkgever en dus goed meedoen. 8

10 Toegang tot het juiste netwerk Het mag duidelijk zijn: een belangrijk onderdeel van het K!X-teamwork is contacten leggen met het lokale bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld uitmonden in een bijeenkomst waarin stages ter sprake komen. Daarnaast kunnen de teams hierover in gesprek gaan met vakbonden en werkgeversorganisaties. Maar omgekeerd kan het ook voor bedrijven zelf heel zinvol zijn om in contact te komen met een K!X-team, bijvoorbeeld als ze op zoek zijn naar nieuw en gemotiveerd talent. Via de contacten met werkgevers krijgt het K!X-team ook toegang tot de juiste kanalen en netwerken. Heel strategisch, want zo kunnen zij kennis opdoen van het informele circuit, dat een grote rol speelt bij het krijgen van een stageplaats of betaalde baan. Doordat de teamleden zelf aan de slag gaan om contacten te leggen, informatie te verzamelen en gesprekken voor te bereiden, doen zij bovendien ervaring op die in hun verdere carrière goed van pas komt. Van de jongeren wordt verwacht dat zij voor- en na het bedrijfsbezoek opdrachten krijgen. Dit dwingt hen tot meer voorbereiding en inhoud. Voor richtlijnen bij voor- en na-opdrachten bij bedrijfsbezoeken kunt u de hand-outs raadplegen bij het onderdeel ondersteuning. K!X als rolmodel voor anderen Leden van een K!X-team hebben een voorbeeldfunctie voor andere jongeren, zowel op de eigen school als in hun sociale omgeving. Zij kunnen hen het besef bijbrengen dat zij niet bij de pakken moeten neerzitten, dat er wel degelijk iets te bereiken valt, maar dat je er wel wat voor moet doen. En zij kunnen hen stimuleren uit hun slachtofferrol te kruipen, het heft in eigen handen te nemen en zich actief op te stellen in hun streven naar een goede toekomst in Nederland. Brug naar ouders Ook naar ouders kunnen K!X-teams een brug vormen, bijvoorbeeld door hen te informeren over opleidingen en het reilen en zeilen op school. Dat de teamleden als rolmodel fungeren, is eveneens van groot belang voor de ouders. Maar ook het aangaan van discussies met ouders kan heel interessant zijn. Hoe het team de ouders benadert, hangt vooral van de jongeren zelf af. Zij weten immers het beste welke thema s bespreekbaar moeten worden gemaakt, en waar hiaten zitten in de kennis van de ouders. Vaak weten de jongeren ook heel goed hoe zij hun ouders naar school kunnen krijgen. 9

11 Mee debatteren en mediagebruik K!X-teams worden aangespoord (en daarin begeleid) om zich te mengen in het maatschappelijke debat over jongeren in de Nederlandse samenleving. Daarmee kunnen zij laten zien dat ook jongeren zélf een mening hebben over kwesties die hen aangaan. Manieren creëren om die mening te uiten, is een wezenlijk onderdeel van de toerusting van een team. Wie de media wil beïnvloeden, moet hen goed kunnen benutten. Het is best mogelijk dat evenementen en activiteiten van de K!X-teams bijzonder mediageniek blijken te zijn. FORUM ondersteunt bij het ontwikkelen van media-aandacht. School: een beter klimaat en imago K!X-promoteams kunnen een positieve bijdrage leveren aan het schoolklimaat. Overleg met leiding en docenten kan bijvoorbeeld leiden tot verbetering van aspecten die het leerproces van deelnemers gunstig beïnvloeden. De jongeren kunnen aangeven met welke knelpunten zij zelf te maken hebben en hoe die volgens hen zijn weg te werken. Via het promotieteam ontstaat wederzijds begrip en wordt duidelijk hoeveel er te bereiken is met samenwerking. Buurt met een slechte naam? Onderwijsinstellingen hebben lang niet altijd een positief imago in hun omgeving. Sommige scholen worden met maatschappelijke problemen en onveiligheid geassocieerd. Dit beeld in een buurt hangt meestal samen met het beeld dat er over de deelnemers bestaat. Het K!X-promoteam kan hier een positieve werking op hebben. Er zijn een aantal K!X-teams die bijvoorbeeld een wijkfeest hebben georganiseerd waarbij zij de hele wijk hebben uitgenodigd. Er is ook een K!X-team geweest die kerstkransjes hebben gemaakt en deze hebben uitgedeeld aan de wijkbewoners. Dit zijn allemaal initiatieven van K!X-teams die een positief beeld hebben opgeleverd over de school en zijn deelnemers. Gastdocenten Rolmodellen van buiten kunnen een enthousiasmerende werking hebben op de jongeren uit de teams. Het zelfbewustzijn, de eigen ambitie en het besef dat de opleiding een investering in jezelf is, kan daarmee een extra impuls krijgen. Wij willen dat ieder team minimaal één gastdocent per jaar uitnodigt. Dat kunnen mensen uit het bedrijfsleven zijn, uit de politiek, uit de sport of uit andere sectoren. Een andere meerwaarde van het inzetten van gastdocenten is het vergroten van de contacten tussen scholen en werkgevers en de deelnemers en de toekomstige werkgevers. 10

12 11

13 3) De rol van de K!X-coördinator Een korte opsomming van de taken van een coördinator trof u al aan in hoofdstuk 1. Samengevat komt uw rol neer op: de deelnemers enthousiasmeren, het K!X-team coachen, begeleiden en ervoor zorgen dat het team de doelstellingen realiseert. Hierna gaan wij uitgebreider in op die rol. Overigens: dat enthousiasmeren kan natuurlijk alleen als u zelf ook enthousiast bent... maar dat bént u ongetwijfeld, anders had u zich niet opgegeven als coördinator! Wanneer eenmaal duidelijk is met welke klas of met welke deelnemers u het K!X-team gaat draaien, is het belangrijk om zo snel mogelijk tot een heldere profilering en doelstelling te komen. Het eerste wat u zich hierbij zou moeten afvragen: in welke setting is dit K!X-team gevormd? Is het team ontstaan vanuit een klas, een bepaald vak of competentieontwikkeling, zoals Leren, Loopbaan en Burgerschap? Coachen en begeleiden Is het ook duidelijk welke activiteiten het K!X-team gaat ondernemen? Dan is het zaak om als begeleider de jongeren een structuur te bieden waarin ze aan de slag kunnen. Dit gaat door het opstellen van een inhoudelijk activiteitenplan, dat de planning van de activiteiten beschrijft. Een format hiervoor vindt u terug in de handouts voor K!Xteams (ondersteuning1, blz.51). De rol van de coördinator is hier het coachen van de K!X-leden. Daarnaast krijgen de teamleden vanuit FORUM trainingen op maat, die hen voorbereidt op het hoe en wat van het organiseren van de activiteiten. De K!X-coördinator begeleidt het team tijdens vergaderingen (lessen). Het is de bedoeling dat het team, onder leiding van de voorzitter, uiteindelijk zelfstandig kan vergaderen. Dit zal niet vanzelf gaan, dat moet het team eerst leren. Hiervoor biedt FORUM een vergaderingtraining aan. Na verloop van tijd zal de zelfstandigheid toenemen. De intensiteit van de begeleiding van het team door de K!X-coördinator op school zal per team verschillen. Vanuit FORUM zullen in het begin een aantal vergaderingen worden bijgewoond om te assisteren bij de start van het team, en om nadere uitleg te geven over de bedoelingen van K!X en de zelfstandige manier van werken door het team en de coördinator/ begeleider op school. Promoten Belangrijk is ook dat de coördinator de K!X-leden begeleidt bij het promoten van zichzelf en hun team, binnen en buiten de school. Verder helpt u de teamleden sponsors te zoeken voor activiteiten als dat nodig is, en u onderhoudt het contact met FORUM. Daarnaast bent u als coördinator aanspreekpunt voor directie/bestuur van de school. 12

14 Aandachtspunten Ten slotte dient u als K!X-coördinator alert te zijn op de volgende punten: Wanneer er leden uitvallen (bijvoorbeeld teamleden die afstuderen), zorg dan voor nieuwe aanwas, zodat het team niet alles opnieuw hoeft op te bouwen. Nodig deskundigen uit van wie ze kunnen leren en nieuwe dingen te horen krijgen. Onderhoud regelmatig contact met FORUM door een vast contactmoment af te spreken met uw contactpersoon bij FORUM. Zorg voor draagvlag binnen uw afdeling en bij de directie door bijvoorbeeld K!X op de agenda te zetten bij teamvergaderingen. Zo zijn uw collega s op de hoogte van waar u mee bezig bent en zal dit meer begrip opbrengen wanneer K!X-leden bij een activiteit mogelijk een lesuur moeten missen. U kunt ook FORUM inzetten om een korte presentatie te geven op een teamvergadering. Boor financiële middelen aan en bewaak het budget. Bewaak de belasting van de teamleden; eenmaal bekend worden ze overal voor gevraagd. Stel prioriteiten en doe vooral hetgeen waarvoor gekozen is. Werk met groepjes (commissies) die op taken zijn ingedeeld. Stel een reglement op, zodat leden weten waar ze zich minimaal aan te houden hebben en daarop aanspreekbaar zijn. Bijvoorbeeld: vier uur per week aan het promotieteam besteden. Stel het reglement gezamenlijk op. Alle taken en verantwoordelijkheden van de K!X-coördinator worden in het volgende hoofdstuk stapsgewijs belicht. Daarnaast staat vanuit FORUM een projectmedewerker ter beschikking om u te adviseren en te ondersteunen. Contact met FORUM Voor vragen en overleg kunt u altijd rekenen op de medewerkers van FORUM die zich bezighouden met K!X. Contactgegevens: FORUM T.a.v. K!X Postbus AE UTRECHT Telefoon: (030)

15 4) In 10 stappen naar een goed lopend K!X-team Stap 1 Stel het K!X-team samen Wanneer de schoolleiding het fiat heeft gegeven voor de opzet van een K!X-promotieteam, is de eerste stap natuurlijk het samenstellen van het team. Dit kan op verschillende manieren. Een klas wordt als K!X-team benoemd en gaat onder een bepaald vak (bijvoorbeeld Maatschappijleer, Burgerschap of een mentoruur) zijn activiteiten ondernemen. Jongeren worden via posters en flyers geattendeerd op een voorlichtingsbijeenkomst over K!X. Als tegenpresentatie krijgt het team een cijfer wanneer het in het kader van een vak is of het afschrijven van een bepaalde competentie wanneer het onder Burgerschap valt. Nadat het team is samengesteld, is het goed om de deelnemers verder te enthousiasmeren. Misschien is er al een presentatie gehouden over K!X en zijn de jongeren face to face aangesproken. Zo niet, dan is dit alsnog een manier om de leden meer inzicht te geven en te motiveren tot actieve deelname. Stap 2 Bereid de eerste vergadering voor Als het team gevormd is, stel dan meteen een ( )adressenlijst op. Daarna kan er meteen een eerste vergadering gepland worden. Vooraf stelt u als coördinator alvast een agenda op en stuurt deze rond via de , zodat de teamleden zicht krijgen op wat hen de eerste vergadering te wachten staat. Een format van een agenda vindt u terug in de handouts voor K!X-teams (ondersteuning5, blz.59). FORUM maakt in deze fase een foto van het K!X-team voor op de website (www.kixteams.nl). Stap 3 Leg de vervolgbijeenkomsten vast Nu is het zaak om de vergaderingen/bijeenkomsten te plannen. Het kan zijn dat die al via het lesrooster zijn vastgelegd. Maar wanneer de K!X-leden niet bij elkaar in de klas zitten en dus verschillende lestijden hebben, is het handig om vooraf de vergaderingen vast te stellen. Het is van belang om de data van de vergaderingen ook door te geven aan FORUM. Het beste is om een overzicht te maken en dit toe te voegen aan het activiteitenplan. Stap 4 Bepaal het profiel en de doelen Afhankelijk van waar K!X onder valt (zoals Burgerschap of Maatschappijleer, et cetera.) bepaalt de coördinator eventueel samen met de K!X-leden hoe het team zich wil profileren en welke doelen het nastreeft. 14

16 Als K!X willen wij: Een voorbeeld zijn voor alle Nederlanders; Laten zien dat met enthousiasme, intelligentie en doorzettingsvermogen voor alle jongeren in Nederland een goede toekomst is weggelegd; Werkgevers en overheden ervan overtuigen dat wij veel te bieden hebben; Onze eigen ouders, familieleden en medeleerlingen rijp maken voor die extra stap die nodig is om in Nederland succes te boeken; Volop meedoen aan de Nederlandse samenleving; De beeldvorming over jongeren verbeteren; Enzovoort. Stap 5 Stel een activiteitenplan op Wanneer duidelijk is wat het K!X-team wil bereiken, stellen de leden een activiteitenplan op. De coördinator begeleidt hen hierbij en houdt de haalbaarheid in het oog. Het beste is om het activiteitenplan in één van de eerste vergaderingen op de agenda zetten. De teamleden kunnen dan volop brainstormen: wat gaan we dit jaar ondernemen? Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien. We breiden onze netwerken uit door bedrijven op te zoeken en daar meer mensen te leren kennen; We brengen discussies op gang over discriminatie op de arbeidsmarkt, over de rol van werkgevers en de rol van jongeren zelf. Wij willen deze thema s bespreekbaar maken; We organiseren dit jaar een tentoonstelling over verschillende culturen op school, die door alle deelnemers en docenten bekeken kan worden. Dit doen we om meer respect voor elkaar te krijgen; We willen iets positiefs doen voor de wijk waar onze school ligt: door een wijkfeest te organiseren. Hierdoor krijgen de wijkbewoners ook positieve indrukken over de school en de jongeren die daar zitten.; We werken aan onze vaardigheden door het volgen van trainingen. Stap 6 Wanneer is een activiteit K!X-proof? Algemene voorwaarden: Voor aanvang van een activiteit dient de K!X-coördinator af te stemmen met FORUM. Jongeren organiseren zelf de activiteit. De activiteit dient K!X-gerelateerd te zijn (K!X-proof). Dit betekent: De activiteit dient als arbeidsmarktoriëntatie voor deelnemers waarbij beroepenvoorlichting en keuzemogelijkheden worden belicht. Beroepenvoorlichting dient mede als horizonverbreding bij de deelnemers. Bij de uitvoering van de activiteit dient het bedrijf/instelling en de gastdocent informatie te geven over verschillende beroepen binnen de organisatie; b.v. administratie, receptie, management, ICT, etcetera. 15

17 De activiteit dient bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de jongeren. De volgende vaardigheden (soft skills) dienen aandacht te krijgen: Activiteiten zelf voorbereiden en organiseren; Communiceren en presenteren; Vergroten van zelfstandigheid; Presentaties houden; Zich positief profileren; Positieve beeldvorming; Zelfvertrouwen; Gedrevenheid en discipline; Netwerken; Anderen overtuigen; Werken in teamverband. De activiteit dient te starten met een opdracht voor de deelnemers en te eindigen met een opdracht, waar deelnemers op worden getoetst. FORUM heeft een opdracht samengesteld. De K!X-coördinator past dit aan op de deelnemers. De activiteit draagt bij aan de stagemogelijkheden en de te verrichten maatschappelijke stage. Jongeren schrijven samen met de K!X-coördinator een verslag t.b.v. de K!X website en het dossier voor de administratie bij FORUM. Media worden benaderd (regionale krant, radio of regiotelevisie) en deze plaatsen een artikel van de activiteit. Bij het uitvoeren van de activiteit dient K!X duidelijk geprofileerd te worden, bijvoorbeeld door het logo van K!X zichtbaar te gebruiken bij de bijeenkomst, in de aankondiging en uitnodiging K!X te vermelden, bij het presenteren, etcetera. Voorwaarden bedrijfsbezoek Het bedrijfsbezoek wordt vooraf afgestemd met de begeleider vanuit FORUM. FORUM neemt eventueel contact op met het bedrijf/ instelling om het bedrijfsbezoek inhoudelijk af te stemmen. Jongeren krijgen een rondleiding Jongeren krijgen indien mogelijk een training On the job Jongeren presenteren de K!X-methodiek aan het bedrijf of instelling Het bedrijfsbezoek wordt zoveel als mogelijk bezocht per openbaar vervoer. FORUM regelt, indien nodig en financieel mogelijk, een bus. K!X-teams organiseren bedrijfsbezoeken zoveel mogelijk binnen hun eigen regio. K!X-teams nemen eigen verantwoordelijkheid bij het organiseren van het vervoer naar de bedrijfsbezoeken. Voorkeur gaat uit naar het reizen met het openbaar vervoer of met de fiets. Indien dit niet mogelijk is, omdat de afstand te groot is of omdat er andere onmogelijkheden zijn, is het mogelijk een bus te reserveren. Het K!X-team vraagt een aantal offertes aan bij busmaatschappijen en in overleg met FORUM wordt de beste optie uitgekozen. Voorwaarden overige activiteit Bij een overige activiteit kan gedacht worden aan het organiseren van een gastles, debat, een uitwisseling met groene scholen, een training die aansluit bij de ontwikkeling van soft skills. De activiteit wordt vooraf afgestemd met de begeleider vanuit FORUM. De onderwerpen die behandeld worden hebben altijd een maatschappelijke relevantie (homoseksualiteit, sociale veiligheid, discriminatie en participatie) en zijn bij voorkeur gericht op de arbeidsmarkt ( werkloosheid, arbeidsmarktkansen, keuzemogelijkheden) Stap 7 Maak een planning en kijk naar het geld Bij het opstellen van een activiteitenplan komen uiteraard ook de volgende belangrijke vragen aan bod: hoe plannen wij de voorgenomen activiteiten, hoe financieren wij ze, en hoe gaan wij het precies organiseren? Wie gaat wat doen? 16

18 Planning van de activiteiten is een kwestie van goed kijken naar het schooljaarrooster; zo voorkom je dat activiteiten bijvoorbeeld in vakanties vallen. Hier speelt u als coördinator een belangrijke begeleidende rol. Net als bij de inschatting van de benodigde tijd voor het organiseren van een activiteit, zodat alles goed op elkaar aansluit. Om vanuit FORUM gebruik te kunnen maken van een activiteitenbudget is het nodig om dit heel concreet aan te geven in het activiteitenplan. Of de geplande activiteiten door FORUM gefinancierd zullen worden zal dan beoordeeld worden. Een mogelijkheid is ook om gebruik te maken van sponsoring. Hiervoor is een hand-out beschikbaar (zie handouts K!X-teams, ondersteuning14, blz.69) die het K!X-team stapsgewijs begeleidt bij het zoeken naar sponsors. Het complete pakket van hand-outs zal voor elke K!X-team ter beschikking zijn. Een format voor een activiteitenplan vindt u terug in de handouts voor K!X-teams (ondersteuning1, blz.51). Stap 8 Verdeel de taken en vorm commissies Ligt er een gedegen activiteitenplan? Dan is het nu nog zaak om de taken te verdelen onder de K!X-leden. Allereerst dient er een soort van dagelijks bestuur te komen (maximaal 3 à 4 deelnemers), met een voorzitter en een vicevoorzitter. De taken van de voorzitter zijn: Het voorzitten van de vergaderingen; De agenda opstellen; Knopen doorhakken en het team aansturen; Eerste aanspreekpunt zijn voor de coördinator en externen. De coördinator kan in beginsel de voorzitter helpen bij de vergaderingen en het opstellen van de agenda. Voor dit laatste is een format beschikbaar (zie handouts K!X-teams, ondersteuning5, blz.59). In de handouts voor K!X-teams (ondersteuning4, blz.56) vindt u ook een profiel van de voorzitter. Dit kunt u gebruiken bij het uitzoeken van een voorzitter. Met het profiel kunnen de deelnemers nalezen wat de taak van een voorzitter precies inhoudt. Dit geldt overigens ook voor de taken van vice-voorzitter, penningmeester en notulist. Daarnaast is het handig om een penningmeester (of twee) te benoemen, die zich bezighoudt met de financiële bestedingen. Tenslotte zal er ook een notulist nodig zijn om de verslagen van de vergaderingen te maken. Als niemand deze rol op zich wil nemen, kan per vergadering iemand anders hiervoor worden aangewezen. Ook voor het notuleren is een format beschikbaar (zie handouts K!X-teams, ondersteuning5, blz.60). Bij een groot team is het raadzaam om commissies (of werkgroepjes) te vormen aan de hand van de geplande activiteiten. Zo kan er een commissie Debat zijn, die zich bezighoudt met het organiseren van debatten, een commissie Gastdocenten en een commissie Bedrijfsbezoeken. 17

19 Ook een klein team (± 10 deelnemers) kan desgewenst gebruikmaken van commissies, maar in het algemeen zijn de taken in een kleiner verband makkelijker en flexibeler te verdelen. De commissies kunnen bij de vergaderingen de stand van zaken vertellen aan de rest van de groep. Ook kan er dan gezamenlijk gebrainstormd worden over obstakels waar de commissies tegenaan lopen, of advies ingewonnen worden bij de rest van het team. Zo blijft iedereen op de hoogte van elkaars werkzaamheden en kunnen de K!X-leden elkaar helpen waar dat nodig is. Stap 9 Bijhouden van de behaalde competenties Als een K!X-deelnemer het hele schooljaar de K!X-activiteiten met goed gevolg heeft deelgenomen verdient hij/ zij een K!X-certificaat. Het beoordelen hiervan gebeurt door de K!X-coördinator. De te behalen competenties met K!X zijn: Algemene vaardigheden Samenwerken en overleggen Beslissen en activiteiten initiëren Plannen en organiseren Instructies en procedures volgen Relaties en netwerken opbouwen Omgaan met verandering en aanpassen Gedrevenheid en ambitie tonen Extra competenties Leidinggeven Initiatief nemen Verbindingen leggen Kunnen netwerken Training communiceren Luisteren (verbaal en non verbaal) Vragen stellen en interviewen 1-op-1 en in een groep Feedback geven en ontvangen (verbaal en non-verbaal) Communiceren in een team: samenvatten, doorvragen en gesprek leiden Training presenteren Jezelf presenteren 1-op-1 en voor een groep Opbouwen en structureren van een presentatie Werken met verschillende presentatiestijlen Snel en kort presenteren Het is aan de K!X-coördinator om de behaalde vaardigheden/competenties tijdig (nog voor het eind van het schooljaar) aan FORUM door te geven. FORUM zal dan de K!X-certificaten op maat maken en dit aan de K!X-coördinator overhandigen. Stap 10 Deelname aan K!X-coördinatoren overleggen Van de K!X-coördinator wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij de regionale en landelijke bijeenkomsten voor K!Xcoördinatoren. Deze bijeenkomsten zijn onder andere bedoeld om de K!X-coördinatoren de gelegenheid te bieden om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Op deze bijeenkomsten wordt ook aandacht besteed aan de ondersteuning vanuit FORUM aan de K!X-coördinatoren door o.a. het realiseren van het plan van aanpak, bij het profileren van de K!X-methodiek op school en het inventariseren waar de behoefte van ondersteuning ligt en dergelijke. 18

20 19

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam

Dag van het jongerenwerk april 2017, Amsterdam Dag van het jongerenwerk 2017 25 april 2017, Amsterdam Op 25 april werd de dag van het jongerenwerk georganiseerd op de HVA door waarbij 250 jongerenwerkers uit heel Nederland bij elkaar kwamen. Met een

Nadere informatie

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten

Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten Functieomschrijvingen bestuur Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten 2012 2013 Stichting Nederlandse Wereldwijde Studenten (NEWS) is een netwerk van ruim 3000 Nederlandse studenten die een studie

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas

GASTLES ONDERNEMERSCHAP. Handreiking. voor ondernemers. Ondernemerschap in de klas GASTLES ONDERNEMERSCHAP Handreiking voor ondernemers Ondernemerschap in de klas Ondernemerschap in de klas WAAROM ALS GASTDOCENT VOOR DE KLAS Er zijn allerlei redenen te noemen waarom praktijkmensen als

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Portfolio en beoordeling

Portfolio en beoordeling Portfolio en beoordeling Doel Inzicht bieden in de mogelijkheden met een portfolio en de aanpak om hiermee te gaan werken. Soort instrument Achtergrondinformatie en stappenplan. Te gebruiken in de fase

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Playing for Success Achterhoek

Playing for Success Achterhoek Playing for Success Achterhoek Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Achterhoek Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol Voorwoord

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Leerlingenraad 2012-2013

Huishoudelijk reglement. Leerlingenraad 2012-2013 Huishoudelijk reglement Leerlingenraad 2012-2013 Door Rolin den Heijer Inhoudsopgave 1. Algemene taak 2. Bevoegdheden leerlingenraad 3. Vergadertijd 4. Het bestuur 5. Samenstelling 6. Stemming 7. Opzet

Nadere informatie

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal

EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal. Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Duaal EVALUATIEFORMULIER ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Voltijd/Deeltijd/Duaal Gegevens Student: Naam student: Liesbeth Goderie Studentnummer: 2372762 E-mailadres: liesbeth@gastyling.nl Studiejaar+ Klas: Docent

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Zelfbeoordelingsformulier

Zelfbeoordelingsformulier Zelfbeoordelingsformulier Dit zelfbeoordelingsformulier helpt je inzicht te krijgen in waar je op dit moment sterk en minder sterk in bent als cultuurcoördinator. Door jezelf voor elke (sub) competentie

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

Draaiboek 12 november 2015

Draaiboek 12 november 2015 Draaiboek 12 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 10 Voorwoord... 11 Wat is de dag van de mobiliteit?... 12 Planning... 13 Stappenplan... 14 Stap 1: Aanleveren van de werkplekken... 14 Stap 2:

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015

Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 Handleiding sectoronderzoek V4 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Het kompas 3 2.1 Aanleiding 3 2.2 Betekenis 3 2.3 Doelen 3 2.4 Definitie van sectoronderzoek gereed 4 2.5 Waarde 4 2.6 Kompas 5

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal

TRAINING 1. Tijd: Onderwerp: Waarom Resultaat Werkvorm Materiaal DRAAIBOEK TRAINING 1, 2,3,4,5 REALISTEN ROADMOVIE De prezi presentatie voor de trainingsbijeenkomsten vindt u via de onderstaande link. https://prezi.com/0txqqdqmauta/training-realisten-roadmovie-5-bijeenkomsten/

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter

september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter september 2017 Stichting leerkracht Elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht Beter onderwijs en meer werkplezier 2 Het Nederlandse onderwijs is goed. Tegelijkertijd leven bij leraren en docenten,

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Ik ben natuurtalent omdat ik jongeren wil laten zien hoe bijzonder de natuur eigenlijk is.

Ik ben natuurtalent omdat ik jongeren wil laten zien hoe bijzonder de natuur eigenlijk is. De Helderse Vallei is een natuur- en milieueducatief centrum langs de duinrand van Den Helder. Het ligt tussen het bos Donkere Duinen en natuurgebied De Helderse Duinen en is de toegangspoort tot het recreatiegebied

Nadere informatie

Organisatie van werkzaamheden

Organisatie van werkzaamheden Organisatie van werkzaamheden Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteurs: Rubus Opleidingspartners, Richard Prins Inhoudelijke redactie: Jessica Satink

Nadere informatie

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist

GRIP OP JE LOOPBAAN. Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN Praktische checklist GRIP OP JE LOOPBAAN PRAKTISCHE CHECKLIST Hoe krijg je grip op je loopbaan? Nadenken over wie je bent, wat je wilt en wat je kan, helpt om meer grip te krijgen

Nadere informatie

Lesbrief MoneyRace. Spelbord MoneyRace

Lesbrief MoneyRace. Spelbord MoneyRace MoneyRace is een spel van stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB). WWJB is een onafhankelijke stichting die zich richt op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van jongeren (12-25 jaar). Dit doen

Nadere informatie

KinderRaad. Basisschool Bernadette Mariastraat AH Mariahout

KinderRaad. Basisschool Bernadette Mariastraat AH Mariahout KinderRaad Basisschool Bernadette Mariastraat 31 5738 AH Mariahout Contactgegevens Telefoon :0499-425115 E: directiebernadette@eenbes.nl W: www.bernadettemariahout.nl KinderRaad Opzet KinderRaad Wij richten

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Profiel mobiliteitscoach

Profiel mobiliteitscoach Profiel mobiliteitscoach 22-02- 2014 PROFIEL MOBILITEITSCOACH De mobiliteitscoach werkt in een organisatie met mobiliteitsprocessen. Hij/zij werkt aan het organiseren van het inductieproces van studenten

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie