Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud"

Transcriptie

1 Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4. Intern draagvlak creëren, de eigen organisatie informeren 5. Concrete stageklussen beschrijven 6. Partners zoeken 7. De stageplaats promoten 8. De stages voorbereiden 9. Leerlingen begeleiden 10. Evalueren 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage Onderzoek de lokale situatie. Voordat u kunt beslissen op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage. Dat betekent dat u uiteindelijk antwoord vindt op de volgende vragen: - Wat houdt de maatschappelijke stage precies in? - Op welke manier worden de stages op dit moment in uw regio ingevuld? Hoe is het lokaal georganiseerd? - Welke eisen en voorwaarden stellen de scholen in uw regio nu? - Wat voor soort stageplaatsen en opdrachten worden er nu aangeboden in uw regio? - Welke organisaties zijn al actief met maatschappelijke stage aan de slag? - Kijk verder op de website dé landelijke site over maatschappelijke stage voor informatie, voorbeelden en hulpdocumenten. - Kijk op de website de lokale website voor de maatschappelijke stages - Informeer bij de Vrijwilligerscentrale Deventer, uw lokale de makelaar voor maatschappelijke stage voor informatie over de stages en ondersteuningsmogelijkheden. - Vraag in de eigen vrienden- en kennissenkring na of iemand ervaring heeft met de maatschappelijke stage en wat de ervaringen zijn. 2. Eigen visie ontwikkelen Het is belangrijk dat binnen uw organisatie nagedacht wordt over de visie die u heeft op de maatschappelijke stage. Wat vindt u van de maatschappelijke stage? Waarom wilt u stageplaatsen bieden? Wat levert het u en de leerlingen op? Maak een globaal plan van de mogelijkheden die u ziet om met maatschappelijke stage aan de slag te gaan. Denk aan het formuleren van een aantal mogelijke klussen en het formuleren van randvoorwaarden. Tip - Ga een aantal medewerkers of afdelingen langs om eens te peilen welke mogelijkheden zij zien om jongeren te betrekken bij hun huidige activiteiten. Op deze manier agendeer je de maatschappelijke stage. Verwerk de eerste ideeën in het globale plan. 3. Afstemming zoeken Afstemming is belangrijk. U wilt immers niet een stageopdracht voorbereiden waar vervolgens geen leerlingen op af kunnen komen, omdat de stage niet aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de jongeren en de school. Zorg daarom dat u tijdig en vooraf afstemming bereikt over de invulling van de

2 maatschappelijke stage. Voordeel is dat de school of stagemakelaar de leerlingen nu goed kan voorbereiden op de stage bij uw organisatie. Bovendien ontvangt u leerlingen die gemotiveerd en goed geïnformeerd zijn. Het resultaat van de stage wordt daar alleen maar beter van! Ga nu met dit globale plan in gesprek met de lokale stagemakelaar (de coördinator van maatschappelijke stages) en bespreek of dit aansluit bij de wensen van de school/ scholen. Belangrijke vragen zijn: - Komen de ideeën van activiteiten en wensen overeen met die van de school? o Denk aan de duur, tijdstip van uitvoering, leeftijd leerlingen, aantal leerlingen per klus, voorbereiding, begeleiding van leerlingen en evaluatie. - Sluiten de opdrachten aan bij de capaciteiten en mogelijkheden die de jongeren hebben? - Afspraken over definitieve invulling van plan van de organisatie en taakverdeling; o Hoeveel stageplaatsen kunt u realiseren? o Wie zorgt er voor begeleiding? o Wie is verantwoordelijk voor de leerling tijdens uitvoering van de stage? o Wie bereidt de leerling voor op de stage? o Wie zorgt voor de verzekering van de leerling? - Afspraken over planning; o Wanneer moeten de klussen aangeleverd worden? o Wanneer weet u wanneer en hoeveel leerlingen de klus komen uitvoeren? - De coördinatie en functie van stagemakelaar is ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale Deventer. Informeer bij de makelaar naar de lokale werkwijze. - Leg de afspraken op papier vast, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan op latere tijden. - Zorg voor één vast contactpersoon binnen de eigen organisatie. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de school en de makelaar. 4. Intern draagvlak creëren, de eigen organisatie informeren U heeft nu afspraken gemaakt over uw betrokkenheid als stagebieder. Het is belangrijk dat u uw collega s nu informeert om zo draagvlak te creëren voor de komst van jongeren en medewerking te vragen. Informeer uw collega s over wat u afgesproken heeft. Laat hen reageren en zelf nadenken over concrete stageplaatsen en opdrachten. - Neem de afspraken op in het algemene activiteitenplan van uw organisatie. Dit biedt mogelijkheden om medewerkers te betrekken en op hun medewerking aan te spreken. Op deze manier maakt u maatschappelijke stage iets van de hele organisatie. - Zorg voor goede, makkelijk beschikbare informatie voor medewerkers over maatschappelijke stage en het standpunt en de visie van uw organisatie. 5. Concrete stageklussen beschrijven Deze vijfde stap is cruciaal! Met het bedenken en formuleren van klussen kunt u daadwerkelijk leerlingen binnenhalen en projecten realiseren. Betrek een aantal (creatieve) collega s bij het bedenken van geschikte stageklussen. Zet uw stageplaats nu helder op papier: - Welke taken gaat de leerling / gaan de leerlingen uitvoeren? - Hoeveel leerlingen heeft u nodig? - Hoe ziet het programma eruit? - Wat is de gewenste duur van de stage? - Op welke dagen en tijdstippen wordt de stage aangeboden? - Wie ontvangt de leerlingen? - Wie is de begeleider? - De grootte van de groep; wilt u één stagiair tegelijk ontvangen of mogen het er meerdere zijn om de klus te doen? Of heeft u liever dat de stagiairs elkaar aflossen?

3 - Voor een overzicht van leuke stageklussen; zie de projectenbank op de website - Maak gebruik van de Klussenwaaier van de Vrijwilligerscentrale Deventer. - Voorkom dat u jongeren klusjes laat uitvoeren die erg veel weg hebben van een taakstraf zoals papier prikken of graffiti verwijderen. Zoek naar taken waarin creativiteit wordt aangesproken en die ook leuk zijn en zichtbaar resultaat hebben! - Hou bij het bedenken van klussen rekening met het tijdstip van uitvoering. Kost de klus wel wat voorbereidingswerk en dus tijd? Zorg dan dat er voldoende voorbereidingstijd gevonden wordt. Het is jammer als jongeren zich inschrijven en de klus is niet goed voorbereid of kan niet doorgaan wegens te kort tijdsbestek. En bovendien: een goede voorbereiding zorgt voor een goed beeld dat u uitstraalt naar de jongeren én naar de cliënten of bewoners voor wie de klus uiteindelijk ook profijt heeft. - Laat jongeren meedenken over de invulling van de stageopdracht: sta open voor nieuwe ideeën. Dus regel eerste kennismaking waarbij jongeren kunnen aangeven wat ze zouden willen doen. Of laat de invulling van de stage nog enigszins vrij. 6. Partners zoeken Heeft geschikte stageklussen bedacht? Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de voorbereidingen. Maar voordat u dat kunt doen, is het goed om contact op te nemen met andere stagebiedende partijen bij u in de buurt. Wie dit zijn, kunt u achterhalen via de stagemakelaar. Kijk eens welke klussen zij organiseren, wellicht kunt u samenwerken! - Informeer eens bij gelijksoortige organisaties naar het typen klussen dat zij aanbieden en het tijdstip waarop zij het uitvoeren. Stem daarin af. 7. De stageplaats promoten Geef de stageopdrachten door aan de centrale stagemakelaar. Meld de stage aan voor de website Leerlingen kunnen zich via deze website inschrijven voor de stageplaats. Promoot de klus zo aansprekend mogelijk, gericht op het nieuwe dat de leerling zal gaan meemaken. Leerlingen zijn nu eenmaal nieuwsgierig. Speel daar op in. - Vraag hulp van de stagemakelaar bij het formuleren van de klus voor in de vacaturebank. - Indien u voorwaarden stelt aan de stagiair, denk aan een bepaalde leeftijd of bijvoorbeeld kennis van computer (bij het maken van een website), zorg dan dat deze ook vermeld staan in de vacature. 8. De stages voorbereiden Wanneer duidelijk is welke stage u wilt gaan aanbieden en wie er vanuit de organisatie verantwoordelijk zijn, kan gestart worden met de voorbereidingen van de stageopdracht. Dit betekent: Contract en verzekering regelen De school is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de leerling tijdens de stage. Tijdens lesuren is de leerling via de school verzekerd. Soms wil een school graag gebruik maken van de verzekeringsmogelijkheden die u biedt aan werknemers en vrijwilligers. Spreek duidelijk af met de school hoe de verzekering geregeld wordt. Voorkom dat er onduidelijkheden zijn en bij problemen geen verzekering blijkt te zijn geregeld! Neem deze afspraken mee in de opstelling van het stagecontract dat u het beste voor elke leerling apart kunt opstellen. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden in het geval er (onverhoopt) toch iets met een leerling zou gebeuren. Collega s informeren

4 Informeer uw collega s die (zijdelings) te maken hebben met de maatschappelijke stage over de komst van leerlingen, de taak die ze krijgen, het doel van de opdracht en het tijdstip van de komst van de jongeren. Collega s zijn dan voorbereid op de jongeren en zullen dan ook positiever reageren. En dat is weer belangrijk voor het verloop van de stage en het beeld dat de jongeren krijgen van uw organisatie! Materialen voor stage voorbereiden Voorbereiden betekent ook: het verzamelen van materialen voor de uitvoering van de stageklus. Denk aan het op papier zetten van de opdracht, het verzamelen van werkmaterialen en het informeren van betrokken medewerkers en andere partijen. - Denk tijdig na over de introductie die u de jongere(n) geeft bij binnenkomst in de organisatie. Wordt dit een klein praatje, een filmpje of een rondleiding? Is het promotiemateriaal al voorhanden of moet dat ook nog meegenomen worden in de voorbereiding? - Probeer wel een aantal vaste medewerkers te hebben die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke stage. Zoek hiervoor personen uit dit met jongeren kunnen omgaan. - Betrek zeker ook andere collega s, al is het maar dat ze zijdeling met de jongeren in contact komen. Persoonlijk contact tijdens de stage maakt de stage leuk voor jongeren. 9. Leerlingen begeleiden Jongeren zijn snel en weten veel. Maar ze zijn nog wel jong. Nieuwe situaties zijn spannend. Ze zijn zelfstandig, maar hebben wel begeleiding nodig. Met de juiste begeleiding maakt u jongeren goed bekend en enthousiast voor hun eigen inzet voor de samenleving. Bovendien voorkomt u gevaarlijke situaties. Ruim hier dus tijd voor in! Begeleiden betekent in dit geval: Leerlingen ontvangen en uitleg over organisatie en stageopdracht De stagiair maakt door zijn maatschappelijke stage kennis met de werkzaamheden en werkterreinen van uw organisatie. Laat de leerling zich welkom en gewaardeerd voelen. Pak gerust de kans om de leerling enthousiast te maken voor het werk van uw organisatie door hem of haar te vertellen wat er door de medewerkers gedaan wordt, waarom en hoe. Zorg dat de uitleg van de stageopdracht niet te moeilijk is en duidelijk is bij wie ze terecht kunnen voor vragen en hulp. Zorg voor een centraal aanspreekpunt en begeleider. En geef aan wat de stage uiteindelijk oplevert, voor henzelf, maar zeker ook voor de andere partij: de bewoners, de samenleving, uw organisatie. Maak ook vooraf afspraken over veiligheid. Grenzen stellen mag! Leerlingen adviseren, helpen, ondersteunen Als de leerlingen bezig zijn met hun opdracht, is het goed als de begeleider in de buurt is. Die kan gewoon meehelpen of in de buurt met iets anders bezig zijn. Jongeren vinden het fijn om enige werkvrijheid te hebben, dus zit ze niet op de lip, maar zorg dat de begeleider in de buurt is en indien nodig zo kan adviseren, sturen of helpen. Begeleiden betekent ook: tussentijds vragen of alles nog goed gaat. Zeker als de stage meerdere dagen duurt, is het belangrijk om tussentijds even te evalueren. Laat ze zien dat hun inzet van waarde is! Let bij het bieden van begeleiden op de volgende punten: - De begeleiding begint met een introductiepraatje over de opdracht; - Hoe jonger de leeftijd, hoe meer begeleiding nodig is; - Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe zelfstandiger de jongeren vaak kunnen werken; - Hoe meer afgebakend de klus, hoe zelfstandiger de jongeren kunnen werken; - Bij groepsgewijze stages moet begeleiding dicht in de buurt zijn. Jongeren kunnen gaan dollen. - Een enthousiaste begeleider en contactpersoon vergroot de kans op een positieve beleving van de stage door jongeren; - De begeleider moet feeling hebben met jongeren; Een jonge begeleider is voor de leerlingen leuk (maar niet altijd haalbaar of noodzakelijk).

5 Leerlingen beoordelen Omdat de stage een vast onderdeel van het lesprogramma is of wordt, willen veel scholen de leerling wel een beoordeling voor de stage geven. Bespreek van te voren met de school of en zo ja, op welke manier de leerling beoordeeld wordt en welke rol u daarin heeft. Leerlingen bedanken Na afloop van de stage moet u de leerlingen te bedanken voor hun inzet. Omdat het een maatschappelijke stage is, hoeven ze geen financiële beloning te ontvangen. Maar u kunt er wel over nadenken om de leerlingen op een andere manier te bedanken. Denk aan het geven van een cadeaubon, een certificaat, een gebakje, een foto van het resultaat van de stage. Maar het kan ook heel simpel, gewoon met een welgemeend schouderklopje! - Zet de uitleg van de stageklus kort op papier. Dan weten jongeren wat van hen verwacht wordt. En vermeld ook bij wie ze terecht kunnen voor vragen en hulp. - Zit u krap in tijd voor begeleiding? Zoek dan naar een creatieve oplossing. Zoek bijvoorbeeld samenwerking met andere partijen bij u in de regio. Vraag eventueel advies aan de stagemakelaar. - Is er een begeleider van school betrokken bij de uitvoering van de stage? Zorg dan voor duidelijke afspraken over de begeleiding. Wie is de echte begeleider van de jongeren? - Overleg met de makelaar of coördinator vanuit school op welke manier de leerlingen eventueel beloond worden of kunnen worden. Het is vervelend als leerlingen op een heel verschillende manier beloond worden door de verschillende stagebieders. Dus zoek naar afstemming hierover. 10. Evalueren Als de stage voorbij is, doet u er goed aan te evalueren. Omdat u met verschillende partijen hebt samengewerkt, zult u meerdere evaluaties hebben. Bedenk: evaluaties zijn de start voor verbeteringen! Evalueren met leerlingen Bespreek na afloop van de stage met de jongeren hoe het is gegaan en of de stage goed bevallen is. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Drink bijvoorbeeld even wat met de jongere(n) en vraag naar de ervaringen en tips. Hier leert u veel van wat betreft de activiteiten voor jongeren, het beeld dat u uitstraalt en over het aantrekkelijk maken van uw organisatie voor jongeren! Werk aan antwoorden op de volgende vragen: - Wat vond je van de stageklus? Was de stageklus leuk, moeilijk of te makkelijk? - Wat heb je geleerd van de stage? - Wat vond je van de mensen die je hebt leren kennen tijdens je stage? - Heb je nog tips of leuke ideeën voor de volgende keer dat wij meehelpen aan de maatschappelijke stage? Evalueren met collega s Evalueer ook intern, met collega s die (zijdelings) betrokken waren bij de maatschappelijke stage middels een persoonlijk gesprek of vragenlijstje. Een persoonlijk gesprek levert meer op, omdat u dan ideeën voor het vervolg goed kunt uitwisselen. Neem in de evaluatie de uitkomsten van de leerlingenevaluatie mee. Uiteindelijk wilt u een paar dingen van hen weten: - Is de stageopdracht goed uitgevoerd? - Waren de leerlingen enthousiast? - Hoe was het om de leerlingen te begeleiden? - Heb je tips voor verbeteringen in de stageopdracht of begeleiding? Evalueren met stagemakelaar en school In de evaluatie met de stagemakelaar is de begeleiding en ondersteuning het centrale thema. De evaluatie met de school draait vooral om de voorbereiding en houding van leerlingen, de voorwaarden

6 die de school stelt aan de stage en de werkafspraken. Deze evaluaties kunnen in een gezamenlijke overleg gedaan worden. Persoonlijk contact en aanwezigheid van alle betrokkenen verdient de voorkeur. - Hoe is de stage over het algemeen verlopen? - Hoe vonden de leerlingen de klus? - Wat heeft de stage ons opgeleverd? Is dat voldoende? - Zijn er verbeterpunten voor de verdeling van de taken en de stageklus? Eindig de evaluatie in het maken van nieuwe werkafspraken en verbeterpunten waar aan gewerkt gaat worden. - De volgende shift maatschappelijke stage is mogelijk pas een jaar later en afspraken kunnen dan verwateren of vergeten worden. Voorkom dit en zet de nieuwe werkafspraken op papier. - Maak echt tijd voor evaluatie. Het zet verschillende partijen weer even op een lijn. - Begin de evaluatieronde altijd met de evaluatie van leerlingen. Dit is het een goed uitgangspunt om uw eigen project intern en met andere te evalueren. - Vraag de school ook zelf te evalueren met leerlingen. Wellicht komen uit deze evaluatie nog punten naar voren die leerlingen niet helemaal eerlijk durfden te zeggen. Het is goed om deze punten wel te horen, om zo verbetering aan te kunnen brengen. - Doe zoveel mogelijk de evaluaties in persoonlijk contact. Schriftelijk kan ook, maar dan is er geen ruimte voor discussie en is het lastiger om direct tot verbeterpunten te komen. - Streef altijd naar een klein plan voor verbetering, versterking, vooruitgang van de stages.

Voordat u kunt beslissen of en op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage.

Voordat u kunt beslissen of en op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage. Onderstaand stappenplan kunt u gebruiken om aan de slag te gaan met de planning, voorbereiding en uitvoering van uw taken als bieder van stageplaatsen voor maatschappelijke stage. In 11 stappen doorloopt

Nadere informatie

Bijeenkomst 3. Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Stap 7:

Bijeenkomst 3. Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Stap 7: Bijeenkomst 3 Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Uitvoeren van de stage Aan de slag! Zorg dat u duidelijke afspraken heeft gemaakt. Daarvoor gebruikt u een stageovereenkomst. Een

Nadere informatie

Stappenplan maatschappelijke stage voor stagebieders

Stappenplan maatschappelijke stage voor stagebieders Stappenplan maatschappelijke stage voor stagebieders Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie op gericht. Dat vraagt ruimte en respect voor elkaar en

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Aan de slag met maatschappelijke stages. Handreiking voor woningcorporaties

Aan de slag met maatschappelijke stages. Handreiking voor woningcorporaties Aan de slag met maatschappelijke stages Handreiking voor woningcorporaties Inhoud Voorwoord Samenvatting Inleiding 1 Inleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Corporaties en maatschappelijke stage 6 2.1 Maatschappelijke

Nadere informatie

Vindt het leuk om met dieren en met ouderen om te gaan en vindt het leuk om een presentatie te geven.

Vindt het leuk om met dieren en met ouderen om te gaan en vindt het leuk om een presentatie te geven. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 5

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan.

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan. Informatie voor stagebieder Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Afspraken tussen stadsboerderij en zorginstelling...

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe vrienden maken

Nieuwe vrienden maken Nieuwe vrienden maken Bijeenkomst maatschappelijke stages in de culturele- en erfgoedsector Ursulakapel Roermond, 17-03-2011 Organisatie: Huis voor de Kunsten Limburg - Cultuurscouts Parkstad Limburg -

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

Informatie en inspiratie

Informatie en inspiratie Informatie en inspiratie maatschappelijke stage op een agrarisch bedrijf voor agrarische ondernemers en LTO-organisaties (versie 1.0 - oktober 2012) - 1 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Wat is maatschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

In actie voor je naaste met Way of Life

In actie voor je naaste met Way of Life In actie voor je naaste met Way of Life www.wayoflife.nl Inleiding Wil jij je graag inzetten voor anderen? Vind jij het leuk om zelf actief aan de slag te gaan? Lees dan gauw verder. Way of Life wil namelijk

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites)

Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio (advertenties, recensie ex) als digitaal (banners, zoeken van sites) Bedrijf Royal Jongbloed Opleiding en crebonr. Assistent communicatiemedewerker crebo 90531 Wat zijn de belangrijkste taken? Bedenken marketingplannen voor diverse clusters Uitvoeren acties, zowel folio

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature November 2014 Handleiding: Stap 1: Ga naar de website... 1 Stap 2: Ik ben een vrijwilligersorganisatie...

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding uitje met onze bewoners/doelgroep Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de doelgroep. Om welke doelgroep gaat het, hoeveel mensen, hebben ze bijzondere (medische)

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties

Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Praktische handleiding MaS voor stagebiedende organisaties Woerden, juli 2014 Auteur: Iris Meijerink Welzijn Woerden Rembrandtlaan 2 ǀ 3443 EG Woerden ǀ T 0348 421101 ǀ E i.meijerink@welzijnwoerden.nl

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Explorers. Begeleiding. Explorerraad

Explorers. Begeleiding. Explorerraad Explorers De oudste leden van de Graaf Ottogroep zijn lid van het speltak Explorers. Explorers zijn zelfstandige, creatieve, gezellige en nieuwsgierige jongeren die niet bang zijn iets vreemds uit te proberen.

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer

Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Voor alle leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs geldt vanaf vorig schooljaar te het schoolvak maatschappelijke stage. Het doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN

TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN TOOLKIT HOE ORGANISEER IK EEN ACTIVITEIT? SPORTWEKEN Introductie Weet jij al wat voor activiteit jij organiseert voor het proefsporten? In dit hoofdstuk helpen we je hiermee op weg. We bieden je een handig

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stages

Handboek maatschappelijke stages Inhoudsopgave 1. Maatschappelijke stage: algemene informatie... 3 1.1 Waarom is de maatschappelijke stage zo belangrijk?... 3 1.2 De beroepstage versus de maatschappelijke stage:... 3 1.3 Welk werk mogen

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Communicatiemateriaal

Communicatiemateriaal Communicatiemateriaal ACE ARNHEM/ACHTERHOEK/LIEMERS Communicatiemateriaal V 1.0 27-01-2017 Inhoudsopgave Programma 3 Mail werkplekbegeleiders 4 Flyer werving medewerkers 5 Mail gast-medewerkers 6 Tekst

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage

22 Januari Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages. Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan. Achtergrond maatschappelijke stage 22 Januari 2011 Basketbalvereniging DAS en maatschappelijke stages Door: Geert-Jan van Rooij Cor Verlaan Achtergrond maatschappelijke stage Op het moment van dit schrijven is de wet is nog niet aangenomen,

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4

Maatschappelijke Stage. Stageboekje schooljaar 2014-2015. VWO 5 en HAVO 4 Maatschappelijke Stage Stageboekje schooljaar 2014-2015 VWO 5 en HAVO 4 Naam: Klas: Organisatie: Inhoud Hoe ga je te werk VOOR/ TIJDENS/ NA je maatschappelijke stage 3/4 Organisatiestructuur 5 Dagverslagen

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen 4 november 2011 NJPV Conferentie door Welmoed Lockefeer Onderwijs Maak Je Samen Waarom reflecteren met kinderen? Roepvraag met hele groep, bij aanvang

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

TIP: Heeft u heel veel te doen in de buurt, overweeg dan de klus op te delen in twee NLdoet dagen. Meld in dat geval twee aparte klussen aan op de web

TIP: Heeft u heel veel te doen in de buurt, overweeg dan de klus op te delen in twee NLdoet dagen. Meld in dat geval twee aparte klussen aan op de web Draaiboek voorbereiding de buurt opknappen Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van wat u gaat aanpakken. Welke straten, plantsoenen? Beschrijf de klussen die gedaan moeten worden. Bijv.

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Aan de slag met zwerfafval!

Aan de slag met zwerfafval! Aan de slag met zwerfafval! Draaiboek voor de opzet van een maatschappelijke stage zwerfafval voor VO-scholen in Delft In opdracht van Agentschap NL Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11A0180 Documentnaam

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding Natuurgebied schoonmaken Klus bestemd voor organisaties die beheerder zijn van een natuurgebied Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving wat u gaat aanpakken. Wat voor

Nadere informatie

Je functie, taken en planning van werkzaamheden

Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriënterende opdracht 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) 2 Je functie, taken en planning van werkzaamheden Inhoud Inleiding... 3 Opdracht 1: Je eigen

Nadere informatie

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst HELDEN na MAS behandelt het vraagstuk: Hoe wordt de stagiair van nu een enthousiaste vrijwilliger in de toekomst?

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie