Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud"

Transcriptie

1 Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4. Intern draagvlak creëren, de eigen organisatie informeren 5. Concrete stageklussen beschrijven 6. Partners zoeken 7. De stageplaats promoten 8. De stages voorbereiden 9. Leerlingen begeleiden 10. Evalueren 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage Onderzoek de lokale situatie. Voordat u kunt beslissen op welke manier u precies aan de slag gaat als stagebieder, is het goed u te verdiepen in de maatschappelijke stage. Dat betekent dat u uiteindelijk antwoord vindt op de volgende vragen: - Wat houdt de maatschappelijke stage precies in? - Op welke manier worden de stages op dit moment in uw regio ingevuld? Hoe is het lokaal georganiseerd? - Welke eisen en voorwaarden stellen de scholen in uw regio nu? - Wat voor soort stageplaatsen en opdrachten worden er nu aangeboden in uw regio? - Welke organisaties zijn al actief met maatschappelijke stage aan de slag? - Kijk verder op de website dé landelijke site over maatschappelijke stage voor informatie, voorbeelden en hulpdocumenten. - Kijk op de website de lokale website voor de maatschappelijke stages - Informeer bij de Vrijwilligerscentrale Deventer, uw lokale de makelaar voor maatschappelijke stage voor informatie over de stages en ondersteuningsmogelijkheden. - Vraag in de eigen vrienden- en kennissenkring na of iemand ervaring heeft met de maatschappelijke stage en wat de ervaringen zijn. 2. Eigen visie ontwikkelen Het is belangrijk dat binnen uw organisatie nagedacht wordt over de visie die u heeft op de maatschappelijke stage. Wat vindt u van de maatschappelijke stage? Waarom wilt u stageplaatsen bieden? Wat levert het u en de leerlingen op? Maak een globaal plan van de mogelijkheden die u ziet om met maatschappelijke stage aan de slag te gaan. Denk aan het formuleren van een aantal mogelijke klussen en het formuleren van randvoorwaarden. Tip - Ga een aantal medewerkers of afdelingen langs om eens te peilen welke mogelijkheden zij zien om jongeren te betrekken bij hun huidige activiteiten. Op deze manier agendeer je de maatschappelijke stage. Verwerk de eerste ideeën in het globale plan. 3. Afstemming zoeken Afstemming is belangrijk. U wilt immers niet een stageopdracht voorbereiden waar vervolgens geen leerlingen op af kunnen komen, omdat de stage niet aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de jongeren en de school. Zorg daarom dat u tijdig en vooraf afstemming bereikt over de invulling van de

2 maatschappelijke stage. Voordeel is dat de school of stagemakelaar de leerlingen nu goed kan voorbereiden op de stage bij uw organisatie. Bovendien ontvangt u leerlingen die gemotiveerd en goed geïnformeerd zijn. Het resultaat van de stage wordt daar alleen maar beter van! Ga nu met dit globale plan in gesprek met de lokale stagemakelaar (de coördinator van maatschappelijke stages) en bespreek of dit aansluit bij de wensen van de school/ scholen. Belangrijke vragen zijn: - Komen de ideeën van activiteiten en wensen overeen met die van de school? o Denk aan de duur, tijdstip van uitvoering, leeftijd leerlingen, aantal leerlingen per klus, voorbereiding, begeleiding van leerlingen en evaluatie. - Sluiten de opdrachten aan bij de capaciteiten en mogelijkheden die de jongeren hebben? - Afspraken over definitieve invulling van plan van de organisatie en taakverdeling; o Hoeveel stageplaatsen kunt u realiseren? o Wie zorgt er voor begeleiding? o Wie is verantwoordelijk voor de leerling tijdens uitvoering van de stage? o Wie bereidt de leerling voor op de stage? o Wie zorgt voor de verzekering van de leerling? - Afspraken over planning; o Wanneer moeten de klussen aangeleverd worden? o Wanneer weet u wanneer en hoeveel leerlingen de klus komen uitvoeren? - De coördinatie en functie van stagemakelaar is ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale Deventer. Informeer bij de makelaar naar de lokale werkwijze. - Leg de afspraken op papier vast, zodat daar geen onduidelijkheid over kan ontstaan op latere tijden. - Zorg voor één vast contactpersoon binnen de eigen organisatie. Deze persoon is het aanspreekpunt voor de school en de makelaar. 4. Intern draagvlak creëren, de eigen organisatie informeren U heeft nu afspraken gemaakt over uw betrokkenheid als stagebieder. Het is belangrijk dat u uw collega s nu informeert om zo draagvlak te creëren voor de komst van jongeren en medewerking te vragen. Informeer uw collega s over wat u afgesproken heeft. Laat hen reageren en zelf nadenken over concrete stageplaatsen en opdrachten. - Neem de afspraken op in het algemene activiteitenplan van uw organisatie. Dit biedt mogelijkheden om medewerkers te betrekken en op hun medewerking aan te spreken. Op deze manier maakt u maatschappelijke stage iets van de hele organisatie. - Zorg voor goede, makkelijk beschikbare informatie voor medewerkers over maatschappelijke stage en het standpunt en de visie van uw organisatie. 5. Concrete stageklussen beschrijven Deze vijfde stap is cruciaal! Met het bedenken en formuleren van klussen kunt u daadwerkelijk leerlingen binnenhalen en projecten realiseren. Betrek een aantal (creatieve) collega s bij het bedenken van geschikte stageklussen. Zet uw stageplaats nu helder op papier: - Welke taken gaat de leerling / gaan de leerlingen uitvoeren? - Hoeveel leerlingen heeft u nodig? - Hoe ziet het programma eruit? - Wat is de gewenste duur van de stage? - Op welke dagen en tijdstippen wordt de stage aangeboden? - Wie ontvangt de leerlingen? - Wie is de begeleider? - De grootte van de groep; wilt u één stagiair tegelijk ontvangen of mogen het er meerdere zijn om de klus te doen? Of heeft u liever dat de stagiairs elkaar aflossen?

3 - Voor een overzicht van leuke stageklussen; zie de projectenbank op de website - Maak gebruik van de Klussenwaaier van de Vrijwilligerscentrale Deventer. - Voorkom dat u jongeren klusjes laat uitvoeren die erg veel weg hebben van een taakstraf zoals papier prikken of graffiti verwijderen. Zoek naar taken waarin creativiteit wordt aangesproken en die ook leuk zijn en zichtbaar resultaat hebben! - Hou bij het bedenken van klussen rekening met het tijdstip van uitvoering. Kost de klus wel wat voorbereidingswerk en dus tijd? Zorg dan dat er voldoende voorbereidingstijd gevonden wordt. Het is jammer als jongeren zich inschrijven en de klus is niet goed voorbereid of kan niet doorgaan wegens te kort tijdsbestek. En bovendien: een goede voorbereiding zorgt voor een goed beeld dat u uitstraalt naar de jongeren én naar de cliënten of bewoners voor wie de klus uiteindelijk ook profijt heeft. - Laat jongeren meedenken over de invulling van de stageopdracht: sta open voor nieuwe ideeën. Dus regel eerste kennismaking waarbij jongeren kunnen aangeven wat ze zouden willen doen. Of laat de invulling van de stage nog enigszins vrij. 6. Partners zoeken Heeft geschikte stageklussen bedacht? Dan is het tijd om aan de slag te gaan met de voorbereidingen. Maar voordat u dat kunt doen, is het goed om contact op te nemen met andere stagebiedende partijen bij u in de buurt. Wie dit zijn, kunt u achterhalen via de stagemakelaar. Kijk eens welke klussen zij organiseren, wellicht kunt u samenwerken! - Informeer eens bij gelijksoortige organisaties naar het typen klussen dat zij aanbieden en het tijdstip waarop zij het uitvoeren. Stem daarin af. 7. De stageplaats promoten Geef de stageopdrachten door aan de centrale stagemakelaar. Meld de stage aan voor de website Leerlingen kunnen zich via deze website inschrijven voor de stageplaats. Promoot de klus zo aansprekend mogelijk, gericht op het nieuwe dat de leerling zal gaan meemaken. Leerlingen zijn nu eenmaal nieuwsgierig. Speel daar op in. - Vraag hulp van de stagemakelaar bij het formuleren van de klus voor in de vacaturebank. - Indien u voorwaarden stelt aan de stagiair, denk aan een bepaalde leeftijd of bijvoorbeeld kennis van computer (bij het maken van een website), zorg dan dat deze ook vermeld staan in de vacature. 8. De stages voorbereiden Wanneer duidelijk is welke stage u wilt gaan aanbieden en wie er vanuit de organisatie verantwoordelijk zijn, kan gestart worden met de voorbereidingen van de stageopdracht. Dit betekent: Contract en verzekering regelen De school is eindverantwoordelijk voor de veiligheid van de leerling tijdens de stage. Tijdens lesuren is de leerling via de school verzekerd. Soms wil een school graag gebruik maken van de verzekeringsmogelijkheden die u biedt aan werknemers en vrijwilligers. Spreek duidelijk af met de school hoe de verzekering geregeld wordt. Voorkom dat er onduidelijkheden zijn en bij problemen geen verzekering blijkt te zijn geregeld! Neem deze afspraken mee in de opstelling van het stagecontract dat u het beste voor elke leerling apart kunt opstellen. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden in het geval er (onverhoopt) toch iets met een leerling zou gebeuren. Collega s informeren

4 Informeer uw collega s die (zijdelings) te maken hebben met de maatschappelijke stage over de komst van leerlingen, de taak die ze krijgen, het doel van de opdracht en het tijdstip van de komst van de jongeren. Collega s zijn dan voorbereid op de jongeren en zullen dan ook positiever reageren. En dat is weer belangrijk voor het verloop van de stage en het beeld dat de jongeren krijgen van uw organisatie! Materialen voor stage voorbereiden Voorbereiden betekent ook: het verzamelen van materialen voor de uitvoering van de stageklus. Denk aan het op papier zetten van de opdracht, het verzamelen van werkmaterialen en het informeren van betrokken medewerkers en andere partijen. - Denk tijdig na over de introductie die u de jongere(n) geeft bij binnenkomst in de organisatie. Wordt dit een klein praatje, een filmpje of een rondleiding? Is het promotiemateriaal al voorhanden of moet dat ook nog meegenomen worden in de voorbereiding? - Probeer wel een aantal vaste medewerkers te hebben die verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke stage. Zoek hiervoor personen uit dit met jongeren kunnen omgaan. - Betrek zeker ook andere collega s, al is het maar dat ze zijdeling met de jongeren in contact komen. Persoonlijk contact tijdens de stage maakt de stage leuk voor jongeren. 9. Leerlingen begeleiden Jongeren zijn snel en weten veel. Maar ze zijn nog wel jong. Nieuwe situaties zijn spannend. Ze zijn zelfstandig, maar hebben wel begeleiding nodig. Met de juiste begeleiding maakt u jongeren goed bekend en enthousiast voor hun eigen inzet voor de samenleving. Bovendien voorkomt u gevaarlijke situaties. Ruim hier dus tijd voor in! Begeleiden betekent in dit geval: Leerlingen ontvangen en uitleg over organisatie en stageopdracht De stagiair maakt door zijn maatschappelijke stage kennis met de werkzaamheden en werkterreinen van uw organisatie. Laat de leerling zich welkom en gewaardeerd voelen. Pak gerust de kans om de leerling enthousiast te maken voor het werk van uw organisatie door hem of haar te vertellen wat er door de medewerkers gedaan wordt, waarom en hoe. Zorg dat de uitleg van de stageopdracht niet te moeilijk is en duidelijk is bij wie ze terecht kunnen voor vragen en hulp. Zorg voor een centraal aanspreekpunt en begeleider. En geef aan wat de stage uiteindelijk oplevert, voor henzelf, maar zeker ook voor de andere partij: de bewoners, de samenleving, uw organisatie. Maak ook vooraf afspraken over veiligheid. Grenzen stellen mag! Leerlingen adviseren, helpen, ondersteunen Als de leerlingen bezig zijn met hun opdracht, is het goed als de begeleider in de buurt is. Die kan gewoon meehelpen of in de buurt met iets anders bezig zijn. Jongeren vinden het fijn om enige werkvrijheid te hebben, dus zit ze niet op de lip, maar zorg dat de begeleider in de buurt is en indien nodig zo kan adviseren, sturen of helpen. Begeleiden betekent ook: tussentijds vragen of alles nog goed gaat. Zeker als de stage meerdere dagen duurt, is het belangrijk om tussentijds even te evalueren. Laat ze zien dat hun inzet van waarde is! Let bij het bieden van begeleiden op de volgende punten: - De begeleiding begint met een introductiepraatje over de opdracht; - Hoe jonger de leeftijd, hoe meer begeleiding nodig is; - Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe zelfstandiger de jongeren vaak kunnen werken; - Hoe meer afgebakend de klus, hoe zelfstandiger de jongeren kunnen werken; - Bij groepsgewijze stages moet begeleiding dicht in de buurt zijn. Jongeren kunnen gaan dollen. - Een enthousiaste begeleider en contactpersoon vergroot de kans op een positieve beleving van de stage door jongeren; - De begeleider moet feeling hebben met jongeren; Een jonge begeleider is voor de leerlingen leuk (maar niet altijd haalbaar of noodzakelijk).

5 Leerlingen beoordelen Omdat de stage een vast onderdeel van het lesprogramma is of wordt, willen veel scholen de leerling wel een beoordeling voor de stage geven. Bespreek van te voren met de school of en zo ja, op welke manier de leerling beoordeeld wordt en welke rol u daarin heeft. Leerlingen bedanken Na afloop van de stage moet u de leerlingen te bedanken voor hun inzet. Omdat het een maatschappelijke stage is, hoeven ze geen financiële beloning te ontvangen. Maar u kunt er wel over nadenken om de leerlingen op een andere manier te bedanken. Denk aan het geven van een cadeaubon, een certificaat, een gebakje, een foto van het resultaat van de stage. Maar het kan ook heel simpel, gewoon met een welgemeend schouderklopje! - Zet de uitleg van de stageklus kort op papier. Dan weten jongeren wat van hen verwacht wordt. En vermeld ook bij wie ze terecht kunnen voor vragen en hulp. - Zit u krap in tijd voor begeleiding? Zoek dan naar een creatieve oplossing. Zoek bijvoorbeeld samenwerking met andere partijen bij u in de regio. Vraag eventueel advies aan de stagemakelaar. - Is er een begeleider van school betrokken bij de uitvoering van de stage? Zorg dan voor duidelijke afspraken over de begeleiding. Wie is de echte begeleider van de jongeren? - Overleg met de makelaar of coördinator vanuit school op welke manier de leerlingen eventueel beloond worden of kunnen worden. Het is vervelend als leerlingen op een heel verschillende manier beloond worden door de verschillende stagebieders. Dus zoek naar afstemming hierover. 10. Evalueren Als de stage voorbij is, doet u er goed aan te evalueren. Omdat u met verschillende partijen hebt samengewerkt, zult u meerdere evaluaties hebben. Bedenk: evaluaties zijn de start voor verbeteringen! Evalueren met leerlingen Bespreek na afloop van de stage met de jongeren hoe het is gegaan en of de stage goed bevallen is. Dit hoeft niet veel tijd te kosten. Drink bijvoorbeeld even wat met de jongere(n) en vraag naar de ervaringen en tips. Hier leert u veel van wat betreft de activiteiten voor jongeren, het beeld dat u uitstraalt en over het aantrekkelijk maken van uw organisatie voor jongeren! Werk aan antwoorden op de volgende vragen: - Wat vond je van de stageklus? Was de stageklus leuk, moeilijk of te makkelijk? - Wat heb je geleerd van de stage? - Wat vond je van de mensen die je hebt leren kennen tijdens je stage? - Heb je nog tips of leuke ideeën voor de volgende keer dat wij meehelpen aan de maatschappelijke stage? Evalueren met collega s Evalueer ook intern, met collega s die (zijdelings) betrokken waren bij de maatschappelijke stage middels een persoonlijk gesprek of vragenlijstje. Een persoonlijk gesprek levert meer op, omdat u dan ideeën voor het vervolg goed kunt uitwisselen. Neem in de evaluatie de uitkomsten van de leerlingenevaluatie mee. Uiteindelijk wilt u een paar dingen van hen weten: - Is de stageopdracht goed uitgevoerd? - Waren de leerlingen enthousiast? - Hoe was het om de leerlingen te begeleiden? - Heb je tips voor verbeteringen in de stageopdracht of begeleiding? Evalueren met stagemakelaar en school In de evaluatie met de stagemakelaar is de begeleiding en ondersteuning het centrale thema. De evaluatie met de school draait vooral om de voorbereiding en houding van leerlingen, de voorwaarden

6 die de school stelt aan de stage en de werkafspraken. Deze evaluaties kunnen in een gezamenlijke overleg gedaan worden. Persoonlijk contact en aanwezigheid van alle betrokkenen verdient de voorkeur. - Hoe is de stage over het algemeen verlopen? - Hoe vonden de leerlingen de klus? - Wat heeft de stage ons opgeleverd? Is dat voldoende? - Zijn er verbeterpunten voor de verdeling van de taken en de stageklus? Eindig de evaluatie in het maken van nieuwe werkafspraken en verbeterpunten waar aan gewerkt gaat worden. - De volgende shift maatschappelijke stage is mogelijk pas een jaar later en afspraken kunnen dan verwateren of vergeten worden. Voorkom dit en zet de nieuwe werkafspraken op papier. - Maak echt tijd voor evaluatie. Het zet verschillende partijen weer even op een lijn. - Begin de evaluatieronde altijd met de evaluatie van leerlingen. Dit is het een goed uitgangspunt om uw eigen project intern en met andere te evalueren. - Vraag de school ook zelf te evalueren met leerlingen. Wellicht komen uit deze evaluatie nog punten naar voren die leerlingen niet helemaal eerlijk durfden te zeggen. Het is goed om deze punten wel te horen, om zo verbetering aan te kunnen brengen. - Doe zoveel mogelijk de evaluaties in persoonlijk contact. Schriftelijk kan ook, maar dan is er geen ruimte voor discussie en is het lastiger om direct tot verbeterpunten te komen. - Streef altijd naar een klein plan voor verbetering, versterking, vooruitgang van de stages.

Bijeenkomst 3. Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Stap 7:

Bijeenkomst 3. Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Stap 7: Bijeenkomst 3 Maatschappelijke stage in uitvoering (stap 6 en 7) Stap 6: Uitvoeren van de stage Aan de slag! Zorg dat u duidelijke afspraken heeft gemaakt. Daarvoor gebruikt u een stageovereenkomst. Een

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Partijen: Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Edam-Volendam Gemeente: Gemeente Edam-Volendam, vertegenwoordigd door mevrouw G. Kroon-Sombroek, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Atlas

Nadere informatie

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage

wat Alles weten moet over MaS Maatschappelijke Stage Alles wat u moet weten over MaS Maatschappelijke Stage Inhoud Algemene info Blz. Een MaS, wat is dat eigenlijk? 4 Wat leren jongeren tijdens een MaS? 4 Zien de jongeren van nu dat zitten? 4 What s in it

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de slag met maatschappelijke stages. Handreiking voor woningcorporaties

Aan de slag met maatschappelijke stages. Handreiking voor woningcorporaties Aan de slag met maatschappelijke stages Handreiking voor woningcorporaties Inhoud Voorwoord Samenvatting Inleiding 1 Inleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Corporaties en maatschappelijke stage 6 2.1 Maatschappelijke

Nadere informatie

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer

Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Convenant Maatschappelijke Stage Gemeente Haarlemmermeer Partijen: Gemeente: Gemeente Haarlemmermeer, vertegenwoordigd door Steffe Bak, portefeuillehouder Welzijn. Voortgezet onderwijs: Haarlemmermeer

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages en WonenPlus.

Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Maatschappelijke Stages en WonenPlus. Inhoudsopgave Inleiding en doel pag. 2 Plan van aanpak, voorbereiden en organiseren pag. 3 Plan van aanpak, uitvoeren en evalueren pag. 4 Bijlage 1. Vormen van stages

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Vindt het leuk om met dieren en met ouderen om te gaan en vindt het leuk om een presentatie te geven.

Vindt het leuk om met dieren en met ouderen om te gaan en vindt het leuk om een presentatie te geven. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 5

Nadere informatie

Wat is het doel van een convenant?

Wat is het doel van een convenant? Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat is het doel van een convenant? Een convenant is een overeenkomst

Nadere informatie

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan.

Vindt het leuk om buiten te zijn en met ouderen om te gaan. Informatie voor stagebieder Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Afspraken tussen stadsboerderij en zorginstelling...

Nadere informatie

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter

Maatschappelijke stages bij. peuterspeelzaalwerk. voor iedereen beter Maatschappelijke stages bij peuterspeelzaalwerk voor iedereen beter Helpen bij opknapklussen, bij het organiseren van een opendag of extra inzet leveren op de woensdagmiddag. De jonge stagiaires brengen

Nadere informatie

Welkom bij de Maatschappelijke Stage!

Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed want naast de informatie bevat het ook een stagecontract,

Nadere informatie

Nieuwe vrienden maken

Nieuwe vrienden maken Nieuwe vrienden maken Bijeenkomst maatschappelijke stages in de culturele- en erfgoedsector Ursulakapel Roermond, 17-03-2011 Organisatie: Huis voor de Kunsten Limburg - Cultuurscouts Parkstad Limburg -

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES

LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES LESPROGRAMMA LES 1. INTRODUCTIELES Inhoud In de introductieles gaat u met de leerlingen aan de slag met het thema duurzaam en eerlijk eten. Samen met de leerlingen bekijkt u drie filmpjes die uitleggen

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Maatschappelijke stages in Brabant

Maatschappelijke stages in Brabant Maatschappelijke stages in Brabant Handboek voor het ontwikkelen en uitbouwen van maatschappelijke stage door Brabantse steunpunten MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1

Gouden Maatschappelijke Stage Tips. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Gouden Maatschappelijke Stage Tips Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 Voorwoord Jongeren die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs lopen tijdens hun middelbareschoolperiode

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair.

Vindt het leuk om met ouderen om te gaan en te luisteren en te schrijven. Volgens afspraak tussen stagebieder, oudere en stagiair. Informatie voor stagebieders Inhoudsopgave Beschrijving stage... 1 Stagecriteria... 1 Definities voor deze stage... 2 Stappenplan... 2 Planning voor stagebieder... 4 Checklist kennismakingsgesprek... 4

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector

Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Informatiepakket Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector Maatschappelijke stages in de Land- en tuinbouwsector... 2 Inleiding... 2 Waarom is maatschappelijke stage belangrijk?... 3 Hoe ziet

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst

Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst Knelpunten en oplossingen voor de stagiair als enthousiaste vrijwilliger in de toekomst HELDEN na MAS behandelt het vraagstuk: Hoe wordt de stagiair van nu een enthousiaste vrijwilliger in de toekomst?

Nadere informatie

Bestuur Stichting De Zevensprong

Bestuur Stichting De Zevensprong Stichting De Zevensprong Stagebeleid Auteur: Document nummer: 7SD-VER-0005 Versie: 1.0 Status: definitief Document datum: 30 september 2008 Aantal pagina s: 5 Document eigenaar: Bestuur Stichting De Zevensprong

Nadere informatie

Anne Smeets en Sandra van Gaalen

Anne Smeets en Sandra van Gaalen Anne Smeets en Sandra van Gaalen 1 Programma: Doel en opdracht workshop Casus (werkgroepen) Plenaire bespreking casus Tips 2 Waarom hebben jullie stagiairs binnen het bedrijf? 3 Aequor 4 Eindtermen (SMART);

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

In actie voor je naaste met Way of Life

In actie voor je naaste met Way of Life In actie voor je naaste met Way of Life www.wayoflife.nl Inleiding Wil jij je graag inzetten voor anderen? Vind jij het leuk om zelf actief aan de slag te gaan? Lees dan gauw verder. Way of Life wil namelijk

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Wat kun je van leerlingen in de MaS verwachten?

Wat kun je van leerlingen in de MaS verwachten? Wat kun je van leerlingen in de MaS verwachten? De Maatschappelijke Stage (MaS) is vrijwilligerswerk, maar vrijblijvend is het niet. Wat kunnen organisaties van jongeren verwachten? Deze handleiding gaat

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten

Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Project Verwenmorgen voor ouderen organiseren Groepen van 5 leerlingen Totaal: 560 minuten Inleiding en werkwijze: De meeste ouderen vinden het leuk om samen met jongeren iets te doen. Op deze manier hebben

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010

VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 VRIJWILLIGERSBELEID RIETVELD LYCEUM Vastgesteld in het schoolleidersoverleg d.d. 30 augustus 2010 Inleiding Vrijwilligerswerk op het Rietveld Lyceum is ontstaan vanuit een dringende behoefte aan extra

Nadere informatie

Kinderopvang Heyendael

Kinderopvang Heyendael Hoofdstuk: 5.5 (Personeel) Titel: Werkwijze en beleid tav stagiaires Procesbewaker: Praktijkopleider Bladzijden: 1 t/m 4 Kinderopvang Heyendael Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Soorten stageplekken 3. Organisatie

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken:

In dit boekje worden de volgende onderdelen besproken: Voorwoord Voor een geslaagd festival ben je vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Als organisatie van een festival loont het dan ook om een gedegen vrijwilligersbeleid te voeren. De vraag is

Nadere informatie

Vrijwilligersverenigingen

Vrijwilligersverenigingen Vrijwilligersverenigingen Activiteiten organiseren via een verenigingsstructuur is een relatief nieuwe manier om vrijwilligers in te zetten in zorgorganisaties. Deze ontwikkeling kan aantrekkelijk zijn

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Bijeenkomst 2. Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Stap 5: Stap 4:

Bijeenkomst 2. Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Stap 5: Stap 4: Bijeenkomst 2 Praktische voorbereiding (stap 3, 4 en 5) Stap 3: Vacature en begeleiding Uit stap twee gebruikt u de ideeën die het meest aansprekend zijn. Let ook op de uitvoerbaarheid. Gebruik daarbij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

Maatschappelijke stages en jongerenwerk: een geweldige. combinatie!

Maatschappelijke stages en jongerenwerk: een geweldige. combinatie! Maatschappelijke stages en jongerenwerk: een geweldige combinatie! Activiteiten organiseren in het jongerencentrum, een multicultureel jongerenfeest bedenken voor de wijk, of het jongerencentrum opknappen.

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen IT S YOUR TURN!

Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen IT S YOUR TURN! Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen IT S YOUR TURN! Handboek Maatschappelijke Stages in de sport voor gymnastiekverenigingen Voorwoord Het handboek Maatschappelijke

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage.

Inkijkexemplaar. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Dit deel gaat over de opdrachten tijdens de stage. Je kunt een woordenlijst aanleggen. Je kunt een evaluatie invullen. Je weet wat formeel en informeel betekent. Je kunt een interview op je stageplaats

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2010

Stagerage Versie 3 zomer 2010 Stagerage Versie 3 zomer 2010 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden.

Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Checklist voor kwaliteit van de uitvoering van de groep Daar waar groep vermeld staat kan ook cursus of training gelezen worden. Nr. Werving/eerste contact/aanmelding 1. Op de doelgroep gerichte publiciteit

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

welzijn ouderen brengen jong en oud samen

welzijn ouderen brengen jong en oud samen Maatschappelijke stages bij welzijn ouderen brengen jong en oud samen Newtonlaan 115, Postbus 3332, 3502 GH Utrecht Tel 030-298 34 34, Fax 030-298 34 37, www.mogroep.nl De Maatschappelijk Ondernemers Groep

Nadere informatie

MAS... VAN ERVARING NAAR BELEVENIS

MAS... VAN ERVARING NAAR BELEVENIS MAS... VAN ERVARING NAAR BELEVENIS INSPIRED BY VCD PAGINA 1 VAN 12 Basisinformatie maatschappelijke stage in Deventer Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs krijgen vanaf het schooljaar 2011 te maken

Nadere informatie

Draaiboek voorbereiding uitje met onze bewoners/doelgroep Stap 1 Begin met inventariseren Maak een omschrijving van de doelgroep. Om welke doelgroep gaat het, hoeveel mensen, hebben ze bijzondere (medische)

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

Beeldcoaching in het onderwijs

Beeldcoaching in het onderwijs Beeldcoaching in het onderwijs Leren coachen met video V i s i e I n B e e l d H u z a r e n l a a n 2 4 7 2 1 4 e c E p s e Gebruik van video is de duidelijkste en snelste manier om te reflecteren op

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid vereniging X

Vrijwilligersbeleid vereniging X Vrijwilligersbeleid vereniging X Visie t.a.v. Vrijwilligers: Vrijwilligers zijn het kapitaal van onze vereniging: Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel binnen onze vereniging Vanuit deze visie willen

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Draaiboek Erfgoed en MaS Maatschappelijke stages Draaiboek. in de erfgoedsector. Maatschappelijke stages

Draaiboek Erfgoed en MaS Maatschappelijke stages Draaiboek. in de erfgoedsector. Maatschappelijke stages Draaiboek Erfgoed en MaS Maatschappelijke stages Draaiboek in de erfgoedsector Maatschappelijke stages voor stagebieders in de erfgoedsector versie januari 2012 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nadere informatie

InLeIDInG. account aanmaken

InLeIDInG. account aanmaken InLeIDInG Je staat op het punt aan de slag te gaan met jouw persoonlijke stukje op onze website: een virtuele plek om met vrijwilligers in contact te komen, je organisatie te promoten, kennis te delen,

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere)

Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Werving bij Zephyr en Castrovalva (Zorggroep Almere) Zorggroep Almere heeft in haar beleid bij het implementeren van Planetree in de gehele organisatie opgenomen, dat alle nieuw te openen locaties vanaf

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die:

Introductie 1. Waarvoor hebben de studenten een mentor nodig? 2. Wie kan mentor worden? Iemand die: Mentor informatie Introductie Het Mentoringprogramma is voor studenten die een begeleidingsvraag hebben. Deze begeleidingsvraag kan zeer divers van aard zijn en heeft te maken met schoolse-, persoonlijke

Nadere informatie