Halfjaarlijkse rapportering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarlijkse rapportering"

Transcriptie

1 Halfjaarlijkse rapportering Gespreide beleggingsportefeuilles 30 juni 2015 Beleggen in een onvoorspelbare markt Economen die hun voorspellingen baseren op historische patronen hebben vandaag bijzonder weinig houvast. De ongebreidelde geldcreatie en het lage rentebeleid van centrale bankiers vormen een ongezien experiment. Mondialisering en onderlinge afhankelijkheid zorgen voor een beleggingsklimaat met veel onzekerheden. Dit levert een voedingsbodem voor nervositeit en dus turbulentie op de financiële markten. De saga rond Griekenland toont aan dat een klein land met nog geen 2% aandeel in het Europese BBP wereldwijd voor onrust zorgt. Belgische 10-jaarsrente 1,22% De voorbije 30 jaar kenden we een structurele daling van de langetermijnrente, wat gezorgd heeft voor stijgende obligatiekoersen. In tegenstelling tot wat algemeen werd verwacht daalde in 2014 en begin 2015 zowel de korte als lange rente nog verder tot ongeziene historische niveaus. Op 16 april bedroeg de Belgische 10-jaarsrente 0,32%. Overheidsobligaties van sterke landen als Duitsland noteerden tegen negatieve rentes. Ook institutionele beleggers waren bereid om tegen een negatieve rente geld te parkeren bij hun bank. In april zagen we een ommekeer en steeg de Belgische 10-jaarsrente tot 1,22% of afgerond met + 48% t.o.v. begin dit jaar. Gaat deze trend zich verder doorzetten? Dat besluit zou zeer voorbarig zijn. De kans groeit dat in de VS de Federal Reserve (Fed) haar beleidsrente zal optrekken omdat de reële economie tekenen van een robuust herstel vertoont. Belgische inflatie 0,63% Dankzij de nooit geziene inspanningen van de Europese Centrale Bank (ECB) is de inflatie in de eurozone met 0,20% terug boven 0% gestrand na een periode van dalende prijzen. De algemene verwachting is echter dat de inflatie nog een lange periode laag zal blijven. Daardoor blijft de reële rente (nominale rente - inflatie) van spaarboekjes en termijnrekeningen nog altijd goed te noemen. Dit verklaart waarom in België meer dan 260 miljard euro op depositorekeningen geparkeerd staat. Bel 20 +8,80% De beurswaardering van de bedrijven groeide onafgebroken over de laatste 3 jaar. De Bel 20 en de Stoxx 50 stegen met 8,80%. Wordt er verder winst genomen op de beurs? Of is er gewoon geen beter alternatief voor de belegger die rendement zoekt? Europa profiteerde van de goedkopere euro en gedaalde olieprijzen. In de VS is de gezondere economische toestand en sterk gedaalde werkloosheid wellicht de trigger voor een geleidelijke monetaire verstrakking. China probeert ondertussen de groei opnieuw boven de 7% te tillen. Algemeen zou de wereldeconomie dit jaar een gemiddelde groei kennen van 3,30%. Geopolitieke spanningen (Oekraïne, Turkije, Midden Oosten, Rusland) kunnen echter op elk moment roet in het eten gooien en onrust zaaien op de financiële markten. Deze cocktail van onzekere elementen maakt de voorspelbaarheid van de toekomst bijzonder lastig. In een optimistisch scenario kennen we een heropleving van de economie met een geleidelijke rentestijging. In een pessimistisch scenario moeten we ons voorbereiden op jaren van nulgroei of bruuske rentestijgingen en een crash op de obligatiemarkten. Een uitgebreid overzicht van de macro-economische context van het afgelopen halfjaar vindt u in de analyse van Wim Oste, Chartered Financial Analist, op Steven Snoeckx Verantwoordelijke beleggingen Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Onze aanpak: een gespreide beleggingsportefeuille Wij adviseren om uw beleggingen te spreiden in een gediversifieerde portefeuille. Alles begint bij een gesprek. We stellen in overleg met u een beleggingsportefeuille op maat samen die aansluit bij uw doelstellingen op lange termijn. Essentieel is de voor u juiste verhouding te vinden tussen formules die bescherming bieden en formules die voor groei kunnen zorgen. En dit zowel voor u privé als voor de eventuele vermogensopbouw via uw vennootschap. Dan bepalen we samen een strategie met de bedoeling emotionele beslissingen zoveel mogelijk te vermijden. Studies tonen aan dat het gedisciplineerd en consequent toepassen ervan voor meer dan 80% uw rendementsdoelstelling bepaalt. We vermijden complexe structuren maar vullen uw portefeuille in met een beperkt aantal bouwstenen. Dit zorgt voor eenvoud en transparantie. We streven naar een gezonde spreiding vanuit diverse invalshoeken: type belegging, looptijden en beheerders. Naast onze eigen formules bieden we u immers formules aan van partners die we zorgvuldig selecteerden en nauwgezet opvolgen. Bouwstenen van een gespreide portefeuille Bescherming via kapitaalvaste beleggingen 1. Depositorekening We combineren 3 bouwstenen die zorgen voor de bescherming van uw vermogen: 2. Termijnrekeningen 3. Beleggingsverzekeringen: Tak 21 (privé) Tak 26 (professioneel) Rendement via dynamische beleggingen In het dynamisch gedeelte van uw portefeuille streven we naar rendement via bijv. Universal Invest fondsen Onze voorkeur gaat uit naar het fonds Universal Invest High. Via dit fonds dat beheerd wordt door onze zusterbank Delen bieden we u een dynamisch beheer met overwegend aandelen in portefeuille. AG Fund+ Via dit Tak 23-contract van AG Insurance hebt u toegang tot externe gereputeerde beheerders die worden geselecteerd en opgevolgd door een team van specialisten. Onze voorkeur gaat uit naar het fonds AG Life Dynamic Portfolio. Wij adviseren om uw beleggingen te spreiden in een gediversifieerde portefeuille.

3 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Uw persoonlijke keuze De verhouding tussen kapitaalvaste en dynamische beleggingen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat zijn uw financiële doelstellingen op lange termijn? In welke fase van uw loopbaan of leven bevindt u zich? Wat is uw financiële draagkracht en wat is uw beleggingshorizon? Welk rendement verwacht u en hoe gaat u om met schommelingen? Welk bedrag kan u op regelmatige basis sparen, zowel privé als in uw vennootschap? Het antwoord op vragen zoals deze is bepalend voor de samenstelling van uw portefeuille. Enkele voorbeelden: 30% Rendement 30% Bescherming Defensief 50% Neutraal 50% Dynamisch Rendement Bescherming 70% Bescherming 70% Rendement dynamisch neutraal defensief cash inflatie /2015 Zoals u kan vaststellen genoten cliënten die ons spreidingsadvies volgden de voorbije jaren een mooi rendement met relatief beperkte schommelingen, zelfs in extreem moeilijke marktomstandigheden.

4 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Bescherming via kapitaalvaste beleggingen Zoals u in deze grafiek kan vaststellen is de Belgische en Duitse 10-jaarsrente de afgelopen 10 jaar sterk gedaald. Ondanks de stijging dit voorjaar bevinden zij zich momenteel nog altijd op een historisch laag niveau. 6.00% 5.00% 10 jaar OLO 10 jaar BUND Belgische inflatie 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 7/1/05 7/1/06 7/1/07 7/1/08 7/1/09 7/1/10 7/1/11 7/1/12 7/1/13 7/1/14 Bescherming = veiligheid zonder koersschommelingen We adviseren als eerste keuze formules die u maximale veiligheid bieden. Daarom geven we de voorkeur aan kapitaalvaste formules waarvan de waardering niet onderhevig is aan waardeschommelingen: Deposito s bij Bank J.Van Breda & C Beleggingsverzekeringen: Tak 21 (privé) Tak 26 (professioneel) bij Baloise Insurance, AG Insurance of Generali Belgium De bescherming via veilige en kapitaal vaste formules moet altijd overeind blijven. Dit geldt niet alleen voor uw buffer maar ook voor de basis van uw beleggingsportefeuille. Wat u met veel inspanningen hebt opgebouwd, gaat u toch niet integraal risicovol beleggen? Ook obligaties bieden traditioneel meer zekerheid. Indien de rente zou stijgen, leidt dit echter meteen tot waardedalingen. Daarom zijn wij vandaag eerder terughoudend voor obligatiefondsen of fondsen met een hoog percentage obligaties.

5 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Wat betekent dat voor u? Deposito- en termijnrekeningen De veiligheid van deze beleggingsformules wordt bepaald door de kwaliteit van de financiële instelling. Zoals u weet heeft Bank J.Van Breda & C een sterke reputatie als klassieke voorzichtige bank. Transparant en cliëntgedreven. We gebruiken de deposito s van onze cliënten uitsluitend voor kredieten aan cliënten van dezelfde doelgroep: succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Bank. J.Van Breda & C heeft een hoog eigen vermogen dat niet werd aangetast door de financiële crisis. Wij hebben bijgevolg nooit staatssteun nodig gehad. De bank heeft bovendien een zeer gezonde liquiditeitspositie. Tak 21 & Tak 26 Deze formules bieden u kapitaalsbescherming én een gegarandeerd rendement. De eventueel toegekende winstdeelnames blijven definitief verworven. Tak 21 en 26 kennen een zeer uitgebreid juridisch beschermingskader.»» Dit kader legt de levensverzekeringsmaatschappijen de verplichting op dat de waarde van hun achterliggende beleggingsportefeuille op elk moment voldoende groot is om alle huidige en toekomstige uitkeringen aan hun cliënten te verzekeren.»» De verzekeraar moet ook een extra kapitaalbuffer aanleggen, de solvabiliteitsmarge genoemd. Al onze verzekeringspartners (Baloise Insurance, AG Insurance, Generali Belgium) hebben een solvabiliteitsmarge die ruim het wettelijk minimum overschrijdt (op 31/12/2014 > 400% van het wettelijk minimum onder Solvency I).»» Verzekeraars moeten hierover rapporteren aan de Nationale Bank, hun toezichthouder. De beleggingsportefeuille en extra kapitaalbuffer vormen een onderpand dat alleen de cliënten toekomt. Indien een verzekeraar toch failliet zou gaan, hebt u als cliënt een persoonlijke claim op deze portefeuille. Wij selecteren bij Bank J.Van Breda & C enkel verzekeringspartners die kiezen voor een voorzichtige beleggingspolitiek. En uw rendement? Is het gezien de lage rentestand nog interessant om te beleggen in deposito s en verzekeringsbeleggingen Tak 21/26? Het antwoord hierop is volmondig ja, zij het met enkele nuances. Niet alleen de rente maar ook de inflatie is vandaag historisch laag. Als u een nominale vergoeding van 1% ontvangt bij een inflatie van 0,20% hebt u reëel 0,80%. Dit is aantrekkelijker dan pakweg 2 jaar geleden. Deposito s en termijnrekeningen We adviseren u om ook vandaag in te stappen in termijnrekeningen mits u diversifieert over korte looptijden. Bijvoorbeeld: een gedeelte op een depositorekening (1 jaar) en het saldo op een termijnrekening van 3 tot maximum 5 jaar. Indien de rente stijgt, kan u snel overschakelen naar de hogere rentes. Indien de rente stabiel blijft of opnieuw daalt, hebt u uw rendement vastgeklikt. Tak 21 / 26 Tak 21 biedt u interessante fiscale voordelen. Zo geniet u vrijstelling van roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden. Ontvangt u in de volgende jaren belangrijke bedragen uit bijv. een uitkering van een IPT-contract, de verkoop van vastgoed of uw zaak, praktijk of officina dan hebt u er alle belang bij om nu al uw Tak 21-contract op te starten. Als dit meer dan 8 jaar loopt, kan u hieruit rentenieren zonder dat u roerende voorheffing verschuldigd bent.

6 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Rendement via dynamische beleggingen Het gedeelte van uw beleggingsportefeuille dat moet zorgen voor rendement vult u bij voorkeur in met formules die overwegend in aandelen beleggen. Dit is de meest transparante en logische manier om dit luik van uw beleggingsportefeuille in te vullen. Uw maximumpercentage aandelen wordt bepaald door uw beleggersprofiel. De beurzen hebben de voorbije 3 jaar een zeer mooi parcours gereden. Door de Griekse tragedie en gestegen marktrentevoeten kenden de markten echter een correctie. Zullen de beurskoersen opnieuw aantrekken als de onzekerheid is verdwenen? Dat weten we niet. We geloven trouwens niet in markttiming maar wel in een gedisciplineerde uitvoering van de in overleg met u afgesproken strategie. Dus instappen via maandelijkse beleggingsplannen en daarnaast het saldo van uw beleggingscapaciteit consequent bijstorten volgens de door u gekozen verhouding rendement / bescherming. Behoedzaam beheer via Universal Invest-fondsen Via deze fondsen die beheerd worden door onze zusterbank Delen hebt u toegang tot de expertise van de beheerders van onze private banking-cliënten. De beleggingsfilosofie is voorzichtig, actief en flexibel. Er worden opportuniteiten gezocht i.f.v. de marktomstandigheden in alle segmenten. Het fonds High leent zich ideaal om uw aandelencomponent in te vullen op een voldoende gespreide manier. Onze beheerders hebben veel inspanningen geleverd om de rentegevoeligheid (duration) van de obligatiecomponent te beperken. Het logisch gevolg hiervan is dat daardoor het huidige obligatierendement laag is. Verder zijn onze beheerders ook bezorgd over het liquiditeitsrisico. De laatste jaren is er nl. een concentratiebeweging ingezet waardoor obligaties vooral door institutionele beleggers worden aangehouden (fondsbeheerders,verzekeraars). Hierdoor bestaat de kans dat er te weinig kopers zijn als iedereen tegelijkertijd op de verkoopknop duwt. Daarom leggen onze beheerders een grote voorzichtigheid aan de dag door voldoende reserves te voorzien om tegemoet te komen aan de vragen tot terugbetaling. Rendement Universal Invest op 30/06/2015 Afhankelijk van het moment waarop u instapte, kan het percentage afwijken van uw persoonlijke situatie. Low 0-30% aandelen Medium 0-60% aandelen High 0-100% aandelen Flexible 0-100% aandelen Sinds 1/1/ ,62% + 6,96% + 9,43% + 7,64% Sinds 1/1/ ,16% + 30,42% + 47,56% + 44,15% Samenstelling compartimenten op 30/06/2015 8,5% Cash 25,4% Aandelen 1% Immo 1% Immo Low 39,4% Bedrijfsobligaties 3,8% Cash Medium 26,7% Bedrijfsobligaties 8% Staatspapier 17,7% Hybride obligaties 47,4% Aandelen 3% Staatspapier 18,1% Hybride obligaties

7 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ ,6% Immo 3,1% Cash 6,9% Bedrijfsobligaties 9,6% Cash 11,5% Bedrijfsobligaties 9,7% Hybride obligaties 1,9% Staatspapier 26,5% Hybride obligaties High Flexible 77,8% Aandelen 49,2% Aandelen 3,2% Staatspapier Diversificatie via Tak 23-profielfondsen We selecteerden de verzekeringsmaatschappij AG Insurance om u toegang te geven tot externe gereputeerde vermogensbeheerders via een Tak 23-contract AG Fund+. We hebben veel vertrouwen in de expertise van hun financieel departement om samen met Russell Investments een institutioneel vermogensbeheerder deze externe beheerders te selecteren en op te volgen. U kan uw koersschommelingen beperken via transparante beschermingsmechanismen. Het profielfonds AG Life Dynamic Portfolio leent zich ideaal om uw aandelencomponent in te vullen op een voldoende gespreide manier. Rendement profielfondsen op 30/06/2015 Indien u via onze bemiddeling een contract AG Fund+ heeft afgesloten bij AG Insurance kon u inschrijven in de 2 hierna vermelde profielfondsen. Afhankelijk van het moment waarop u instapte, wijkt het percentage van uw persoonlijke situatie mogelijk af. AG Life Neutral Portfolio AG Life Dynamic Portfolio Sinds 1/1/ ,56% + 9% Sinds 1/1/ ,66% + 49,82% Samenstelling profielfondsen op 30/06/ ,63% Market opportunities (flexibel beheer-lage volatiliteit) 4,33% AG Life Real Estate (Europees vastgoed) 6,96% AG Life Equities Euro (aandelen) AG Life Neutral Portfolio 0,63% Cash 34,08% AG Life Bonds World (obligaties) 1,65% Equity Euro Core (aandelen) 5,96% AG Life Real Estate (Europees vastgoed) 6,57% Market Opportunities (flexibel beheer-lage volatiliteit) 7,16% AG Life Equities Euro (aandelen) AG Life Dynamic Portfolio 1,67% Equity Euro Market (aandelen) 0,72% Cash 24,73% AG Life Bonds World (obligaties wereldwijd) 42,37% AG Life Equities World (aandelen) 51,54% AG Life Equities World (aandelen)

8 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ En ook Ons advies Fiscale beleggingen Ervaring leert dat u tot een derde van het door u vooropgestelde kapitaal om financieel onafhankelijk te zijn kan opbouwen via fiscaalvriendelijke formules. Zowel voor langetermijnsparen en pensioensparen als voor VAPZ, RIZIV en IPT kan u op ons een beroep doen. Via deze formules kan u een belastingvermindering van 30 tot 50% van uw inleg realiseren. Vermogensbeheer via Bank Delen Vanaf een bedrag van euro begeleiden we u graag tot bij onze zusterbank Delen indien u geïnteresseerd bent in discretionair vermogensbeheer en akkoord gaat om een gedeelte te beleggen in aandelen. De beleggingsfilosofie is voorzichtig, actief en flexibel, waarbij opportuniteiten worden gezocht i.f.v. de marktomstandigheden in alle segmenten van de markt. Via Bank Delen hebt u bovendien toegang tot gespecialiseerd patrimoniaal advies. U kan er rekenen op juridische en fiscale begeleiding om het vermogen dat u hebt opgebouwd te herstructureren in het kader van overdracht naar een volgende generatie. Men analyseert uw gezins- en vermogenssituatie. Zo nodig kijkt men uw huwelijkscontract na, berekent men de successiedruk en stelt oplossingen voor in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten en advocaten. Bij grote onzekerheid geldt meer dan ooit het advies om te spreiden! Interesse? Uw account manager gaat met u in dialoog en geeft u advies. Waarin vandaag beleggen? Bij grote onzekerheid geldt meer dan ooit het advies om te spreiden! We weten dat dit in tijden van lage rente intuïtief misschien wat moeilijk ligt. Wij zien echter twee risico s: Een (te) grote appetijt voor aandelenbeleggingen op een moment dat de beurs al sterk is gestegen. Een (te) lage appetijt voor kapitaalvaste beleggingen gezien de perceptie van de lage rente terwijl u toch nood hebt aan bescherming voor wat u hebt opgebouwd. Wij adviseren u daarom om consequent uw geld te spreiden met een goede mix tussen de verschillende bouwstenen van een gebalanceerde beleggingsportefeuille. Wie de voorbije jaren ons advies volgde en bescherming invulde met kapitaalvaste beleggingen en rendement met overwegend aandelen deed een goede zaak. Wij zien geen rationele redenen om vandaag van deze visie af te wijken, integendeel. Wel stellen we voor om de looptijden in te korten zoals toegelicht. Ook voor de toekomst lijkt spreiding ons het beste advies. In tijden van onzekerheid is het zeker niet het moment om specifieke posities in te nemen. U bent van harte welkom voor een gesprek met uw account manager. Samen bekijken we uw persoonlijk financieel traject in lijn met uw beleggersprofiel. Verantwoordelijke uitgever: Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Bank J.Van Breda & C Naamloze vennootschap BTW BE RPR Antwerpen FSMA A IBAN BE BIC JVBABE 22

Bij de zaak. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

Bij de zaak. Vertrouwen in 2014? Wij wel! Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische update.

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

In de praktijk. Bedankt voor uw vertrouwen

In de praktijk. Bedankt voor uw vertrouwen In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen november 2013 Expertise: Nieuwe partner Sinds kort heeft Bank J.Van Breda & C er een gloednieuwe partner bij: Baloise Insurance. Dankzij deze samenwerking

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Bij de zaak. Plan uw toekomst vandaag

Bij de zaak. Plan uw toekomst vandaag Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers september 2013 Opinie: Ons pensioenstelsel onder vuur We worden steeds ouder en de vergrijzingskost loopt op. Hoelang kunnen we dit nog blijven betalen? Hoe

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Bij de zaak. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek

Bij de zaak. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek Bij de zaak Nieuwsbrief enkel voor ondernemers januari 2015 Expertise: beleggen in 2015 Wat ook het economische klimaat is, Bank J.Van Breda en C stippelt samen met u een strategie uit om toch voldoende

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

In de praktijk. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek

In de praktijk. i Hebt u vragen? Uw account manager maakt graag tijd voor een persoonlijk gesprek In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2015 Expertise: beleggen in 2015 Wat ook het economische klimaat is, Bank J.Van Breda en C stippelt samen met u een strategie uit om toch voldoende

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013

In de praktijk. Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2013 Beleggen in tijden van crisis In het huidige klimaat vraagt u zich misschien af hoe u uw investeringen kan laten renderen en de inflatie

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie