Halfjaarlijkse rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarlijkse rapportering"

Transcriptie

1 Halfjaarlijkse rapportering Gespreide beleggingsportefeuilles 30 juni 2015 Beleggen in een onvoorspelbare markt Economen die hun voorspellingen baseren op historische patronen hebben vandaag bijzonder weinig houvast. De ongebreidelde geldcreatie en het lage rentebeleid van centrale bankiers vormen een ongezien experiment. Mondialisering en onderlinge afhankelijkheid zorgen voor een beleggingsklimaat met veel onzekerheden. Dit levert een voedingsbodem voor nervositeit en dus turbulentie op de financiële markten. De saga rond Griekenland toont aan dat een klein land met nog geen 2% aandeel in het Europese BBP wereldwijd voor onrust zorgt. Belgische 10-jaarsrente 1,22% De voorbije 30 jaar kenden we een structurele daling van de langetermijnrente, wat gezorgd heeft voor stijgende obligatiekoersen. In tegenstelling tot wat algemeen werd verwacht daalde in 2014 en begin 2015 zowel de korte als lange rente nog verder tot ongeziene historische niveaus. Op 16 april bedroeg de Belgische 10-jaarsrente 0,32%. Overheidsobligaties van sterke landen als Duitsland noteerden tegen negatieve rentes. Ook institutionele beleggers waren bereid om tegen een negatieve rente geld te parkeren bij hun bank. In april zagen we een ommekeer en steeg de Belgische 10-jaarsrente tot 1,22% of afgerond met + 48% t.o.v. begin dit jaar. Gaat deze trend zich verder doorzetten? Dat besluit zou zeer voorbarig zijn. De kans groeit dat in de VS de Federal Reserve (Fed) haar beleidsrente zal optrekken omdat de reële economie tekenen van een robuust herstel vertoont. Belgische inflatie 0,63% Dankzij de nooit geziene inspanningen van de Europese Centrale Bank (ECB) is de inflatie in de eurozone met 0,20% terug boven 0% gestrand na een periode van dalende prijzen. De algemene verwachting is echter dat de inflatie nog een lange periode laag zal blijven. Daardoor blijft de reële rente (nominale rente - inflatie) van spaarboekjes en termijnrekeningen nog altijd goed te noemen. Dit verklaart waarom in België meer dan 260 miljard euro op depositorekeningen geparkeerd staat. Bel 20 +8,80% De beurswaardering van de bedrijven groeide onafgebroken over de laatste 3 jaar. De Bel 20 en de Stoxx 50 stegen met 8,80%. Wordt er verder winst genomen op de beurs? Of is er gewoon geen beter alternatief voor de belegger die rendement zoekt? Europa profiteerde van de goedkopere euro en gedaalde olieprijzen. In de VS is de gezondere economische toestand en sterk gedaalde werkloosheid wellicht de trigger voor een geleidelijke monetaire verstrakking. China probeert ondertussen de groei opnieuw boven de 7% te tillen. Algemeen zou de wereldeconomie dit jaar een gemiddelde groei kennen van 3,30%. Geopolitieke spanningen (Oekraïne, Turkije, Midden Oosten, Rusland) kunnen echter op elk moment roet in het eten gooien en onrust zaaien op de financiële markten. Deze cocktail van onzekere elementen maakt de voorspelbaarheid van de toekomst bijzonder lastig. In een optimistisch scenario kennen we een heropleving van de economie met een geleidelijke rentestijging. In een pessimistisch scenario moeten we ons voorbereiden op jaren van nulgroei of bruuske rentestijgingen en een crash op de obligatiemarkten. Een uitgebreid overzicht van de macro-economische context van het afgelopen halfjaar vindt u in de analyse van Wim Oste, Chartered Financial Analist, op Steven Snoeckx Verantwoordelijke beleggingen Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Onze aanpak: een gespreide beleggingsportefeuille Wij adviseren om uw beleggingen te spreiden in een gediversifieerde portefeuille. Alles begint bij een gesprek. We stellen in overleg met u een beleggingsportefeuille op maat samen die aansluit bij uw doelstellingen op lange termijn. Essentieel is de voor u juiste verhouding te vinden tussen formules die bescherming bieden en formules die voor groei kunnen zorgen. En dit zowel voor u privé als voor de eventuele vermogensopbouw via uw vennootschap. Dan bepalen we samen een strategie met de bedoeling emotionele beslissingen zoveel mogelijk te vermijden. Studies tonen aan dat het gedisciplineerd en consequent toepassen ervan voor meer dan 80% uw rendementsdoelstelling bepaalt. We vermijden complexe structuren maar vullen uw portefeuille in met een beperkt aantal bouwstenen. Dit zorgt voor eenvoud en transparantie. We streven naar een gezonde spreiding vanuit diverse invalshoeken: type belegging, looptijden en beheerders. Naast onze eigen formules bieden we u immers formules aan van partners die we zorgvuldig selecteerden en nauwgezet opvolgen. Bouwstenen van een gespreide portefeuille Bescherming via kapitaalvaste beleggingen 1. Depositorekening We combineren 3 bouwstenen die zorgen voor de bescherming van uw vermogen: 2. Termijnrekeningen 3. Beleggingsverzekeringen: Tak 21 (privé) Tak 26 (professioneel) Rendement via dynamische beleggingen In het dynamisch gedeelte van uw portefeuille streven we naar rendement via bijv. Universal Invest fondsen Onze voorkeur gaat uit naar het fonds Universal Invest High. Via dit fonds dat beheerd wordt door onze zusterbank Delen bieden we u een dynamisch beheer met overwegend aandelen in portefeuille. AG Fund+ Via dit Tak 23-contract van AG Insurance hebt u toegang tot externe gereputeerde beheerders die worden geselecteerd en opgevolgd door een team van specialisten. Onze voorkeur gaat uit naar het fonds AG Life Dynamic Portfolio. Wij adviseren om uw beleggingen te spreiden in een gediversifieerde portefeuille.

3 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Uw persoonlijke keuze De verhouding tussen kapitaalvaste en dynamische beleggingen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat zijn uw financiële doelstellingen op lange termijn? In welke fase van uw loopbaan of leven bevindt u zich? Wat is uw financiële draagkracht en wat is uw beleggingshorizon? Welk rendement verwacht u en hoe gaat u om met schommelingen? Welk bedrag kan u op regelmatige basis sparen, zowel privé als in uw vennootschap? Het antwoord op vragen zoals deze is bepalend voor de samenstelling van uw portefeuille. Enkele voorbeelden: 30% Rendement 30% Bescherming Defensief 50% Neutraal 50% Dynamisch Rendement Bescherming 70% Bescherming 70% Rendement dynamisch neutraal defensief cash inflatie /2015 Zoals u kan vaststellen genoten cliënten die ons spreidingsadvies volgden de voorbije jaren een mooi rendement met relatief beperkte schommelingen, zelfs in extreem moeilijke marktomstandigheden.

4 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Bescherming via kapitaalvaste beleggingen Zoals u in deze grafiek kan vaststellen is de Belgische en Duitse 10-jaarsrente de afgelopen 10 jaar sterk gedaald. Ondanks de stijging dit voorjaar bevinden zij zich momenteel nog altijd op een historisch laag niveau. 6.00% 5.00% 10 jaar OLO 10 jaar BUND Belgische inflatie 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 7/1/05 7/1/06 7/1/07 7/1/08 7/1/09 7/1/10 7/1/11 7/1/12 7/1/13 7/1/14 Bescherming = veiligheid zonder koersschommelingen We adviseren als eerste keuze formules die u maximale veiligheid bieden. Daarom geven we de voorkeur aan kapitaalvaste formules waarvan de waardering niet onderhevig is aan waardeschommelingen: Deposito s bij Bank J.Van Breda & C Beleggingsverzekeringen: Tak 21 (privé) Tak 26 (professioneel) bij Baloise Insurance, AG Insurance of Generali Belgium De bescherming via veilige en kapitaal vaste formules moet altijd overeind blijven. Dit geldt niet alleen voor uw buffer maar ook voor de basis van uw beleggingsportefeuille. Wat u met veel inspanningen hebt opgebouwd, gaat u toch niet integraal risicovol beleggen? Ook obligaties bieden traditioneel meer zekerheid. Indien de rente zou stijgen, leidt dit echter meteen tot waardedalingen. Daarom zijn wij vandaag eerder terughoudend voor obligatiefondsen of fondsen met een hoog percentage obligaties.

5 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Wat betekent dat voor u? Deposito- en termijnrekeningen De veiligheid van deze beleggingsformules wordt bepaald door de kwaliteit van de financiële instelling. Zoals u weet heeft Bank J.Van Breda & C een sterke reputatie als klassieke voorzichtige bank. Transparant en cliëntgedreven. We gebruiken de deposito s van onze cliënten uitsluitend voor kredieten aan cliënten van dezelfde doelgroep: succesvolle ondernemers en vrije beroepen. Bank. J.Van Breda & C heeft een hoog eigen vermogen dat niet werd aangetast door de financiële crisis. Wij hebben bijgevolg nooit staatssteun nodig gehad. De bank heeft bovendien een zeer gezonde liquiditeitspositie. Tak 21 & Tak 26 Deze formules bieden u kapitaalsbescherming én een gegarandeerd rendement. De eventueel toegekende winstdeelnames blijven definitief verworven. Tak 21 en 26 kennen een zeer uitgebreid juridisch beschermingskader.»» Dit kader legt de levensverzekeringsmaatschappijen de verplichting op dat de waarde van hun achterliggende beleggingsportefeuille op elk moment voldoende groot is om alle huidige en toekomstige uitkeringen aan hun cliënten te verzekeren.»» De verzekeraar moet ook een extra kapitaalbuffer aanleggen, de solvabiliteitsmarge genoemd. Al onze verzekeringspartners (Baloise Insurance, AG Insurance, Generali Belgium) hebben een solvabiliteitsmarge die ruim het wettelijk minimum overschrijdt (op 31/12/2014 > 400% van het wettelijk minimum onder Solvency I).»» Verzekeraars moeten hierover rapporteren aan de Nationale Bank, hun toezichthouder. De beleggingsportefeuille en extra kapitaalbuffer vormen een onderpand dat alleen de cliënten toekomt. Indien een verzekeraar toch failliet zou gaan, hebt u als cliënt een persoonlijke claim op deze portefeuille. Wij selecteren bij Bank J.Van Breda & C enkel verzekeringspartners die kiezen voor een voorzichtige beleggingspolitiek. En uw rendement? Is het gezien de lage rentestand nog interessant om te beleggen in deposito s en verzekeringsbeleggingen Tak 21/26? Het antwoord hierop is volmondig ja, zij het met enkele nuances. Niet alleen de rente maar ook de inflatie is vandaag historisch laag. Als u een nominale vergoeding van 1% ontvangt bij een inflatie van 0,20% hebt u reëel 0,80%. Dit is aantrekkelijker dan pakweg 2 jaar geleden. Deposito s en termijnrekeningen We adviseren u om ook vandaag in te stappen in termijnrekeningen mits u diversifieert over korte looptijden. Bijvoorbeeld: een gedeelte op een depositorekening (1 jaar) en het saldo op een termijnrekening van 3 tot maximum 5 jaar. Indien de rente stijgt, kan u snel overschakelen naar de hogere rentes. Indien de rente stabiel blijft of opnieuw daalt, hebt u uw rendement vastgeklikt. Tak 21 / 26 Tak 21 biedt u interessante fiscale voordelen. Zo geniet u vrijstelling van roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden. Ontvangt u in de volgende jaren belangrijke bedragen uit bijv. een uitkering van een IPT-contract, de verkoop van vastgoed of uw zaak, praktijk of officina dan hebt u er alle belang bij om nu al uw Tak 21-contract op te starten. Als dit meer dan 8 jaar loopt, kan u hieruit rentenieren zonder dat u roerende voorheffing verschuldigd bent.

6 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ Rendement via dynamische beleggingen Het gedeelte van uw beleggingsportefeuille dat moet zorgen voor rendement vult u bij voorkeur in met formules die overwegend in aandelen beleggen. Dit is de meest transparante en logische manier om dit luik van uw beleggingsportefeuille in te vullen. Uw maximumpercentage aandelen wordt bepaald door uw beleggersprofiel. De beurzen hebben de voorbije 3 jaar een zeer mooi parcours gereden. Door de Griekse tragedie en gestegen marktrentevoeten kenden de markten echter een correctie. Zullen de beurskoersen opnieuw aantrekken als de onzekerheid is verdwenen? Dat weten we niet. We geloven trouwens niet in markttiming maar wel in een gedisciplineerde uitvoering van de in overleg met u afgesproken strategie. Dus instappen via maandelijkse beleggingsplannen en daarnaast het saldo van uw beleggingscapaciteit consequent bijstorten volgens de door u gekozen verhouding rendement / bescherming. Behoedzaam beheer via Universal Invest-fondsen Via deze fondsen die beheerd worden door onze zusterbank Delen hebt u toegang tot de expertise van de beheerders van onze private banking-cliënten. De beleggingsfilosofie is voorzichtig, actief en flexibel. Er worden opportuniteiten gezocht i.f.v. de marktomstandigheden in alle segmenten. Het fonds High leent zich ideaal om uw aandelencomponent in te vullen op een voldoende gespreide manier. Onze beheerders hebben veel inspanningen geleverd om de rentegevoeligheid (duration) van de obligatiecomponent te beperken. Het logisch gevolg hiervan is dat daardoor het huidige obligatierendement laag is. Verder zijn onze beheerders ook bezorgd over het liquiditeitsrisico. De laatste jaren is er nl. een concentratiebeweging ingezet waardoor obligaties vooral door institutionele beleggers worden aangehouden (fondsbeheerders,verzekeraars). Hierdoor bestaat de kans dat er te weinig kopers zijn als iedereen tegelijkertijd op de verkoopknop duwt. Daarom leggen onze beheerders een grote voorzichtigheid aan de dag door voldoende reserves te voorzien om tegemoet te komen aan de vragen tot terugbetaling. Rendement Universal Invest op 30/06/2015 Afhankelijk van het moment waarop u instapte, kan het percentage afwijken van uw persoonlijke situatie. Low 0-30% aandelen Medium 0-60% aandelen High 0-100% aandelen Flexible 0-100% aandelen Sinds 1/1/ ,62% + 6,96% + 9,43% + 7,64% Sinds 1/1/ ,16% + 30,42% + 47,56% + 44,15% Samenstelling compartimenten op 30/06/2015 8,5% Cash 25,4% Aandelen 1% Immo 1% Immo Low 39,4% Bedrijfsobligaties 3,8% Cash Medium 26,7% Bedrijfsobligaties 8% Staatspapier 17,7% Hybride obligaties 47,4% Aandelen 3% Staatspapier 18,1% Hybride obligaties

7 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ ,6% Immo 3,1% Cash 6,9% Bedrijfsobligaties 9,6% Cash 11,5% Bedrijfsobligaties 9,7% Hybride obligaties 1,9% Staatspapier 26,5% Hybride obligaties High Flexible 77,8% Aandelen 49,2% Aandelen 3,2% Staatspapier Diversificatie via Tak 23-profielfondsen We selecteerden de verzekeringsmaatschappij AG Insurance om u toegang te geven tot externe gereputeerde vermogensbeheerders via een Tak 23-contract AG Fund+. We hebben veel vertrouwen in de expertise van hun financieel departement om samen met Russell Investments een institutioneel vermogensbeheerder deze externe beheerders te selecteren en op te volgen. U kan uw koersschommelingen beperken via transparante beschermingsmechanismen. Het profielfonds AG Life Dynamic Portfolio leent zich ideaal om uw aandelencomponent in te vullen op een voldoende gespreide manier. Rendement profielfondsen op 30/06/2015 Indien u via onze bemiddeling een contract AG Fund+ heeft afgesloten bij AG Insurance kon u inschrijven in de 2 hierna vermelde profielfondsen. Afhankelijk van het moment waarop u instapte, wijkt het percentage van uw persoonlijke situatie mogelijk af. AG Life Neutral Portfolio AG Life Dynamic Portfolio Sinds 1/1/ ,56% + 9% Sinds 1/1/ ,66% + 49,82% Samenstelling profielfondsen op 30/06/ ,63% Market opportunities (flexibel beheer-lage volatiliteit) 4,33% AG Life Real Estate (Europees vastgoed) 6,96% AG Life Equities Euro (aandelen) AG Life Neutral Portfolio 0,63% Cash 34,08% AG Life Bonds World (obligaties) 1,65% Equity Euro Core (aandelen) 5,96% AG Life Real Estate (Europees vastgoed) 6,57% Market Opportunities (flexibel beheer-lage volatiliteit) 7,16% AG Life Equities Euro (aandelen) AG Life Dynamic Portfolio 1,67% Equity Euro Market (aandelen) 0,72% Cash 24,73% AG Life Bonds World (obligaties wereldwijd) 42,37% AG Life Equities World (aandelen) 51,54% AG Life Equities World (aandelen)

8 HALFJAARLIJKSE RAPPORTERING 30/06/ En ook Ons advies Fiscale beleggingen Ervaring leert dat u tot een derde van het door u vooropgestelde kapitaal om financieel onafhankelijk te zijn kan opbouwen via fiscaalvriendelijke formules. Zowel voor langetermijnsparen en pensioensparen als voor VAPZ, RIZIV en IPT kan u op ons een beroep doen. Via deze formules kan u een belastingvermindering van 30 tot 50% van uw inleg realiseren. Vermogensbeheer via Bank Delen Vanaf een bedrag van euro begeleiden we u graag tot bij onze zusterbank Delen indien u geïnteresseerd bent in discretionair vermogensbeheer en akkoord gaat om een gedeelte te beleggen in aandelen. De beleggingsfilosofie is voorzichtig, actief en flexibel, waarbij opportuniteiten worden gezocht i.f.v. de marktomstandigheden in alle segmenten van de markt. Via Bank Delen hebt u bovendien toegang tot gespecialiseerd patrimoniaal advies. U kan er rekenen op juridische en fiscale begeleiding om het vermogen dat u hebt opgebouwd te herstructureren in het kader van overdracht naar een volgende generatie. Men analyseert uw gezins- en vermogenssituatie. Zo nodig kijkt men uw huwelijkscontract na, berekent men de successiedruk en stelt oplossingen voor in nauwe samenwerking met notarissen, fiscalisten en advocaten. Bij grote onzekerheid geldt meer dan ooit het advies om te spreiden! Interesse? Uw account manager gaat met u in dialoog en geeft u advies. Waarin vandaag beleggen? Bij grote onzekerheid geldt meer dan ooit het advies om te spreiden! We weten dat dit in tijden van lage rente intuïtief misschien wat moeilijk ligt. Wij zien echter twee risico s: Een (te) grote appetijt voor aandelenbeleggingen op een moment dat de beurs al sterk is gestegen. Een (te) lage appetijt voor kapitaalvaste beleggingen gezien de perceptie van de lage rente terwijl u toch nood hebt aan bescherming voor wat u hebt opgebouwd. Wij adviseren u daarom om consequent uw geld te spreiden met een goede mix tussen de verschillende bouwstenen van een gebalanceerde beleggingsportefeuille. Wie de voorbije jaren ons advies volgde en bescherming invulde met kapitaalvaste beleggingen en rendement met overwegend aandelen deed een goede zaak. Wij zien geen rationele redenen om vandaag van deze visie af te wijken, integendeel. Wel stellen we voor om de looptijden in te korten zoals toegelicht. Ook voor de toekomst lijkt spreiding ons het beste advies. In tijden van onzekerheid is het zeker niet het moment om specifieke posities in te nemen. U bent van harte welkom voor een gesprek met uw account manager. Samen bekijken we uw persoonlijk financieel traject in lijn met uw beleggersprofiel. Verantwoordelijke uitgever: Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Ledeganckkaai 7, 2000 Antwerpen Bank J.Van Breda & C Naamloze vennootschap BTW BE RPR Antwerpen FSMA A IBAN BE BIC JVBABE 22

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Deze 2 woorden dekken gans het verhaal achter de huidige malaise in beleggingsland.

Deze 2 woorden dekken gans het verhaal achter de huidige malaise in beleggingsland. Nieuwsbrief Geelkoorts en dalende olieprijs. Deze 2 woorden dekken gans het verhaal achter de huidige malaise in beleggingsland. Dat de economie in China trager groeit dan de voorbije jaren is algemeen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23. Top Profit 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor tak 23 Top Profit 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Waarborgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2016

Nieuwsbrief februari 2016 Nieuwsbrief februari 2016 In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwerpen: - De beleggingsresultaten over 2015 - Vragen en antwoorden over de beleggingsresultaten en uw pensioenregeling bij Aegon PPI

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

AG Fund+ De belegging op uw maat

AG Fund+ De belegging op uw maat AG Fund+ De belegging op uw maat PROMOTIONEEL DOCUMENT Wat is AG Fund+? AG Fund+ is een individuele levensverzekering van AG Insurance, gekoppeld aan beleggingsfondsen (tak 23), waarmee u belegt in zorgvuldig

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014

In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 In deze nieuwsbrief voor Q2 2014 Werkloosheid Verenigde Staten - Fed blijft op toneel Rusland eist rol op, p.1. - Aandelen meest kansrijk in 2014, p.2. - Obligaties winnen in Q1 - weinig potentie, p.2.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van AG Insurance onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -

Vragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur - Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid?

Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? Inhoudstafel Deel 1. Uw spaarrekening: een lage opbrengst in ruil voor veiligheid? 1. Hoe werkt een spaarrekening eigenlijk?............................... 1 1.1. De rente op uw spaarrekening: basisrente

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten

AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Laat uw belegging los op de fi nanciële markten AG Fund+ Bent u op zoek naar een belegging die u een hoger rendement kan bieden op langere termijn, de schommelingen tot een minimum herleidt en

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers november 2013 Beleggen in vastgoed Huurder of eigenaar, iedereen krijgt in het dagelijkse leven te maken met vastgoed. De meeste eigenaars van een huis zien hun woning meer als een vorm van comfort dan

Nadere informatie

Risicoprofiel bepalen

Risicoprofiel bepalen Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2014 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Ben je tevreden met de huidige lage rendementen? Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Bescherm u tegen het rentespook!

Bescherm u tegen het rentespook! Bescherm u tegen het rentespook! Een van de belangrijkste factoren voor beleggers in obligaties is op dit moment zonder twijfel de renteontwikkeling; een stijgende rente kan een grote, negatieve impact

Nadere informatie

Laat uw geld optimaal renderen

Laat uw geld optimaal renderen Beleggen in 2013 Laat uw geld optimaal renderen In welke producten heb je al belegd? Spaarrekeningen % Kasbons Staatsbons Termijnrekeningen Obligaties Tak 21 % Aandelen Fondsen Opties Tak 23 % Ben je tevreden

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen.

Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Word rijker dan je denkt. Later kan je het geluk noemen. Onze troeven en service VERZEKERINGSBELEGGEN Krachtlijnen VEILIGHEID RENDEMENT ALTIJD BESCHIKBAAR SUCCESSIE OPLOSSING VOOR ALLE BELEGGINGSPROFIELEN

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Vermogensopbouw Niet fiscaal 4 e pijler Verzekeringsmakelaars. Luc Walschots Verzekeringen BVBA Walschots Verzekeringen BVBA Pauwels Beheer CVBA

Vermogensopbouw Niet fiscaal 4 e pijler Verzekeringsmakelaars. Luc Walschots Verzekeringen BVBA Walschots Verzekeringen BVBA Pauwels Beheer CVBA Vermogensopbouw Niet fiscaal 4 e pijler Verzekeringsmakelaars Luc Walschots Verzekeringen BVBA Walschots Verzekeringen BVBA Pauwels Beheer CVBA Specialisten in vermogensopbouw. Laat uw mifid verzekeringen

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

4/07/2013 Bart De Graeve

4/07/2013 Bart De Graeve 1 Fiscaliteit Verzekeringsaspect Context Tak 21 Belegging Tak 23 Planning Verzekering = contract De voorwaarden worden vastgelegd bij ondertekening 3 Verzekering = contract Enige premie Opvragingen Premieplan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen

Generali Beleggingsmogelijkheden Pensioen 1. Algemene informatie over dit document Waarom krijgt u dit document U krijgt deze informatie omdat u via uw werkgever deelneemt aan een pensioenregeling bij Generali. In uw pensioenregeling staat hoe

Nadere informatie

Beleggen met LG Partners

Beleggen met LG Partners Beleggen met LG Partners Voordat u met ons gaat beleggen wilt u weten waar u aan toe bent. Bij LG Partners begrijpen we dat. Daarom zetten wij in deze brochure op een rijtje hoe wij tegen beleggen aankijken.

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1

Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Presentatie beleggingsresultaten over het jaar 2016 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg Lex Solleveld 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan

Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be. Argenta Life Plan Uw appeltje voor de dorst www.argenta.be Argenta Life Plan www.argenta.be Argenta Life Plan Rendement en zekerheid in één contract. Wilt u meer halen uit uw spaargeld? Hebt u de ruimte om verder te kijken

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen in beeld

Achmea life cycle beleggingen in beeld Achmea life cycle beleggingen in beeld Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Achmea life cycle beleggingen in beeld Voor het beleggen van pensioen bent

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2016 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2016-1 januari 2016 t/m 31 maart 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gedaald van 106,3% naar 98,1%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Smart Fund Plan Private 1

Smart Fund Plan Private 1 Smart Fund Plan Private 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde,

Nadere informatie

Meer uitleg over Invest

Meer uitleg over Invest Wat is Invest? Invest van Baloise Insurance is een multi-optionele individuele levensverzekering (tak21 en tak23) die door 1 of 2 verzekeringnemers kan worden onderschreven op het hoofd van 1 of 2 verzekerden.

Nadere informatie

Rendement versus risico:

Rendement versus risico: Rendement versus risico: Een belangrijke keuze! 1. Uw risicoprofiel is de hoeksteen van een goed beleggingsadvies Het gepersonaliseerd beleggingsadvies dat u van KBC krijgt is gebaseerd op uw risicoprofiel.

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Levensverzekering met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgde intrestvoet (tak 21-luik) en/of belegging in beleggingsfondsen (tak 23-luik). Binnen deze levensverzekering

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen

Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen Veel gestelde vragen kwartaalcijfers pensioenfondsen 1. De kwartaalcijfers van de pensioenfondsen zijn negatief. Hoe komt dat? Het algemene beeld is dat het derde kwartaal, en dan in het bijzonder de maand

Nadere informatie

Beleggingsinformatie over

Beleggingsinformatie over Beleggingsinformatie over LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen LifeCycle Beleggen van Bewust Pensioen Visie van vermogensopbouw met LifeCycle Beleggen Over het onderwerp pensioen bestaan veel misverstanden.

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie