Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014"

Transcriptie

1 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

2 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over het algemeen vrij rustig op de financiële markten. Ondanks de betere economische cijfers zagen we de intrestvoeten verder dalen. Niet alleen de intrestvoeten, maar ook het renteverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsobligaties bleef laag. De volatiliteit bereikte nieuwe dieptepunten en de aandelen stegen ondanks een lagere risicopremie. Zo zagen we een rendement op de MSCI World EUR van 5,72%. Investeerders kregen weer zin in risicovollere beleggingen, zowel qua activaklassen als naar regio toe. De onrustwekkende geopolitieke ontwikkelingen alsook de schrik voor groeivertraging en het inflatieniveau konden de rust niet verstoren. Dit is hoofdzakelijk te danken aan de aanhoudende soepele monetaire politiek van de centrale banken. In de US nam de S&P 500 (in USD) 6,05% in waarde toe in de eerste zes maanden van dit jaar. De 10-jarige overheidsrente zakte van 3,00% eind naar 2,50% eind juni. Tot nu toe werd de economie altijd ondersteund door het vangnet van de FED (Amerikaanse centrale bank). De laatste cijfers tonen een reële groei van 1,50% en een inflatie van 2,10%. Het valt nu af te wachten wanneer de centrale bank een agressievere toon zal aannemen en richtlijnen zal geven over de evolutie naar een krapper monetair beleid. Dit zou weleens kunnen leiden tot nieuwe onrust. De Euro Stoxx 50 steeg 3,84%. We zagen een comeback van de Italiaanse en Spaanse bedrijven. De Duitse 10-jarige rentes zijn verder gedaald van 1,90% eind naar 1,20% eind juni. De Belgische daalde van 2,60% naar 1,70%. De eurozone kampt nog steeds met een dalende inflatie (0,50% eind juni), maar de reële groei is terug positief (0,90%). De ECB (Europese Centrale Bank) wil vermijden dat de kwetsbare economische groei in een omgeving met lage inflatie gevaar loopt en heeft daarom verder actie ondernomen met zijn TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation: operatie die de banken er toe moet aanzetten meer kredieten te verlenen). De Nikkei zakte 6,93% in JPY. Door de stijging van BTW is de consumptie enorm gedaald. Zowel de reële economische groei als de inflatie staat in Japan op 3%.

3 Allianz Equity Fund Het Allianz Equity Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Europa Aandelen Fonds. Deze gespreide portefeuille bestaat volledig uit beursgenoteerde Europese ondernemingen. Het beleggingsbeleid richt zich op kwaliteitsaandelen met goede lange termijn winstvooruitzichten die nog niet weerspiegeld zijn in de waardering. Getracht wordt een representatieve spreiding over landen en sectoren te bereiken met een focus op grotere ondernemingen die goed verhandelbaar zijn. Dit sluit evenwel niet uit dat het fonds ook kan beleggen in kleinere ondernemingen die minder verhandelbaar zijn. NIW 12 maand 3 jaar 5 jaar Allianz Equity Fund 25,95 19,37% 24,34% 72,65% MSCI Pan-Euro Total Index (Euro) 23,12% 37,77% 91,37% 8 jaar 35,00 Allianz Equity Fund 30,00 25,00 20,00 15,00 5,00 0, , , ,93 Het fonds is direct of indirect belegd in één of meerdere aandelenmarkten die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkten kan de waarde van het fonds dus dalen. Het fonds is voor maximum 100% belegd in aandelen. Het rendement van het fonds bleef tijdens het eerste semester van 2014 achter op de referte-index (0,89% tegen 6,61%). Tot 25 april 2014 was het fonds volledig belegd in het Nederlandse Allianz Aandelen Fonds. Dit fonds belegde in een gespreide portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit aandelen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Het beleggingsbeleid was niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van lange termijn vermogenswinsten. Sinds 25 april 2014 is het fonds volledig belegd in het Allianz Europa Aandelen Fonds. Als uw contract ook belegt in Allianz Euro Fund zullen beide interne fondsen voortaan beleggen in hetzelfde onderliggend fonds en zullen de waarden dus gelijk evolueren. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door S.Ghiro en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

4 Allianz Euro Fund Het Allianz Euro Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Europa Aandelen Fonds. Dit fonds heeft een gespreide portefeuille die volledig bestaat uit beursgenoteerde Europese ondernemingen. Het beleggingsbeleid richt zich op kwaliteitsaandelen met goede lange termijn winstvooruitzichten die nog niet weerspiegeld zijn in de waardering. Getracht wordt een representatieve spreiding over landen en sectoren te bereiken met een focus op grotere ondernemingen die goed verhandelbaar zijn. Dit sluit evenwel niet uit dat het fonds ook kan beleggen in kleinere ondernemingen die minder verhandelbaar zijn. Allianz Euro Fund 23,12 17,48% 29,38% 78,26% MSCI PAN-EURO Total Index (Euro) NIW 12 maand 3 jaar 5 jaar 23,12% 37,77% 91,37% 8 jaar 30,00 Allianz Euro Fund 25,00 20,00 15,00 5,00 0, , , ,35 Het fonds is direct of indirect belegd in één of meerdere aandelenmarkten die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkten kan de waarde van het fonds dus dalen. Het fonds is voor maximum 100% belegd in aandelen. Het rendement van het fonds bleef tijdens het eerste semester van 2014 achter op de referte-index (2,44% tegen 6,61%). Sinds 25 april 2014 is de benaming van dit fonds gewijzigd van Allianz Europees Fonds naar Allianz Europa Aandelen Fonds om beter overeen te komen met de beleggingspolitiek. Als uw contract ook belegt in Allianz Equity Fund zullen beide interne fondsen voortaan beleggen in hetzelfde onderliggend fonds en zullen de waarden dus gelijk evolueren. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door S.Ghiro en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

5 Allianz Bond Fund Het Allianz Bond Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Europa Obligatie Fonds. De beleggingen van dit fonds bestaan in principe uit obligaties genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur leningen van de desbetreffende overheden. Daarnaast kan het fonds ook beleggen in obligaties die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van de landen die behoren tot het Europese deel van de OESO. In het kader van een efficiënt portefeuillebeheer, alsmede ter beperking van het rente- en valutarisico s kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten tot maximaal 100% van het fondsvermogen van Allianz Europa Obligatie Fonds. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat bij een beperkt risico. De minimale vereiste rating voor staatsleningen is A-. De minimale vereiste rating voor bedrijfsobligaties is BBB-. Allianz Bond Fund 16,59 10,53% 26,54% 33,04% Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities NIW 12 maand 3 jaar 5 jaar 9,24% 25,15% 30,04% 2 jaar 18,00 Allianz Bond Fund 16,00 14,00 12,00 8, , , ,04 Het fonds is belegd in één of meer obligatiemarkten die aan wisselingen onderhevig kunnen zijn. Een sterke stijging van de rente van de obligatiemarkten of een vermindering van de solvabiliteit van een emittent kan een daling van de koersen van de obligaties veroorzaken en derhalve een daling van de waarde van het fonds. Het fonds behaalde tijdens het eerste semester van 2014 een hoger rendement dan de referte-index (7,94% tegen 7,00%). Sinds 25 april 2014 is de benaming van dit fonds gewijzigd van Allianz Obligatie Fonds naar Allianz Europa Obligatie Fonds om beter overeen te komen met de beleggingspolitiek. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door R.Sandbergen en R.Vesters en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

6 Allianz Worldwide Fund Het Allianz Worldwide Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. Het beleggingsbeleid van dit fonds is een combinatie van een duurzaamheidstoets en fundamenteel beleggen waarbij de groei, waardering en kwaliteit van het management beoordeeld worden door financieel analisten van Allianz Global Investors UK Ltd. Ondernemingen worden getoetst aan een vijftal duurzaamheidscriteria, te weten: milieu, sociale rechten, mensenrechten, corporate governance en maatschappelijke betrokkenheid. Er wordt tevens gebruik gemaakt van externe gespecialiseerde duurzaamheids onderzoeksbureau s en onderzoek uitgevoerd door Grassroots. Het fonds belegt niet in ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de tabaks-industrie, de wapenindustrie of pornografie. In het kader van een efficiënt portefeuillebeheer en ter beperking van valutarisico kan gebruik worden gemaakt van afgeleide instrumenten. Ten hoogste 5% van het vermogen kan in liquide middelen worden aangehouden. Allianz Worldwide Fund Dow Jones Sustainability World Index Total 19,05% 38,46% NIW 13,13 12 maand 3 jaar 5 jaar 20,90% 43,81% 86,77% 95,61% 8 jaar 14,00 Allianz Worldwide Fund 12,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, , , ,49 Het fonds is direct of indirect belegd op één of meer aandelenmarkten die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkten kan de waarde van het fonds dus dalen. Het fonds is voor maximum 100% belegd in aandelen. Het rendement van het fonds was tijdens het eerste semester van 2014 nagenoeg gelijk aan dat van de referte-index (7,01% tegen 7,75%). Tot 25 april 2014 was het fonds volledig belegd in het Nederlandse Allianz Internationaal Fonds dat op zijn beurt zijn volledig vermogen belegde in het Allianz Duurzaam Wereld Fonds. Sindsdien is de benaming van dit fonds gewijzigd naar Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds om beter overeen te komen met de beleggingspolitiek. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, UK Branch, 155 Bishopsgate, 1 Floor, London EC2M 3AD, Verenigd Koninkrijk Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door P.Schofield en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

7 Allianz Managed Fund Allianz Managed Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Combinatie Fonds. Dit fonds belegt evenwichtig in een portefeuille aandelen overeenkomstig het Allianz Equity Fund en obligaties overeenkomstig het Allianz Bond Fund. U vindt meer informatie over deze fondsen in de rapporten die ook opgenomen zijn in dit beheersverslag. NIW 12 maand 3 jaar 5 jaar Allianz Managed Fund 25,72 15,91% 27,71% 51,65% MSCI Pan-Euro Total Index (Euro) 23,12% 37,77% 91,37% Citigroup Netherlands Government Bond Index All Maturities 9,24% 25,15% 30,04% 6 jaar 30,00 Allianz Managed Fund 25,00 20,00 15,00 5,00 0, , , ,25 Het fonds is direct of indirect belegd op één of meer aandelen- of obligatiemarkten (zowel overheids- als bedrijfsobligaties) die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkt, stijging van de rente op obligaties of vermindering van de solvabiliteit van emittenten kan de waarde van het fonds dalen. Het rendement van het fonds bleef tijdens het eerste semester van 2014 achter op de referte-index (4,38% tegen 5,97%). De beleggingspolitiek van dit fonds blijft ongewijzigd maar de aanpasssingen aan de fondsen Allianz Equity Fund en Allianz Bond Fund beïnvloeden uiteraard dit fonds. Daarom vragen we u ook de rapporten van die fondsen te lezen. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door M.Reinalda.

8 Allianz Capital Fund Gecreëerd in: 31/01/1994 Allianz Capital Fund belegt zijn vermogen volledig in het Garantiefonds 1992 en Garantiefonds Het beleggingsbeleid is er op gericht om een rendement te behalen gebaseerd op het rendement op Nederlandse staatsleningen met als extra zekerheid voor de belegger een minimumrendement van 5,00% (Garantiefonds 1992) respectievelijk 4,75% (Garantiefonds 1993). Beide fondsen beleggen hoofdzakelijk in gegarandeerde leningen / deposito's. NIW 12 maand 3 jaar 5 jaar Allianz Capital Fund 11,29 4,73% 14,97% 26,15% 2 jaar 12,00 Allianz Capital Fund 11,00 9,00 8,00 7, , , ,45 Het fonds is belegd in één of meer obligatiemarkten die aan wisselingen onderhevig kunnen zijn. Een sterke stijging van de rente van de obligatiemarkten of een vermindering van de solvabiliteit van een emittent kan een daling van de koersen van de obligaties veroorzaken en derhalve een daling van de waarde van het fonds. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Nederland Asset Management B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer , Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland. Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer Tel.: 31 (0) Dit onderliggend fonds wordt beheerd door de afdeling Investment Accounting.

9 Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en medewerkers in dienst van meer dan 83 miljoen klanten. In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote ondernemingen. De tak 23- verzekeringscontracten van Allianz (ex-royal Life) beleggen in deze fondsen. De verzekeringnemer draagt elk financieel risico. Allianz Benelux n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken Leven en niet-leven te beoefenen NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 14JUL196 Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel: