Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013"

Transcriptie

1 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

2 Economische context en beursklimaat in 2013 Centrale banken beheersen de financiële markten en China over zijn top Twee belangrijke factoren bepaalden in de eerste helft van 2013 het marktsentiment alsook de resultaten van de verschillende financiële markten. Veruit de belangrijkste factor was het monetair beleid. Gedurende de eerste maanden van 2013 zagen we een negatieve rente-evolutie. Die werd in eerste instantie bepaald door de belofte van de centrale banken om de rentes laag te houden. Daarenboven steeg de vraag naar veilige overheidsobligaties door de kwetsbaarheid van de Europese en Amerikaanse economie. Begin mei zagen we dan ook de laagste rentes van 2013 met de tienjarige Duitse staatsobligatie op 1,165%, de tienjarige Belgische op 1,915% en die van Amerika op 1,625%. In mei gaf de FED aan dat ze van plan was de geldcreatie naar het einde van het jaar toe af te bouwen omdat de monetaire verruiming, het aanhoudend herstel op de vastgoedmarkt en minder fiscale beperkingen de Amerikaanse economie nieuw leven ingeblazen hebben. Deze aankondiging heeft ertoe geleid dat de neerwaartse trend van de rentes stopgezet werd en de volatiliteit zowel op de aandelen- als de obligatiemarkten steeg. Op hun beurt zijn de aandelen gecorrigeerd nadat ze hun hoogtepunt bereikt hadden en zijn de rentes gestegen. Eind juni stond de tienjarige Duitse rente op 1,728%, de Belgische op 2,633% en de Amerikaanse op 2,485%. Ondanks die sterke stijging zijn de rentes nog steeds historisch laag. Het is wel opvallend dat het beleid van de centrale banken van Europa en van de VS uiteen begint te lopen. Daar waar de FED naar verkapping neigt, gaat de ECB verder verruimen om de stabiliteit van de perifere landen te garanderen. Een ander belangrijk punt dit jaar was de Chinese groeivertraging. Het is een probleem dat die groei gebaseerd is op kwantiteit, goedkope werkkrachten en subsidies wat tot overcapaciteit geleid heeft. Daarenboven is de kredietgroei er uit de hand gelopen waardoor de financiële aandelen een flinke deuk kregen. Omdat China in 2012 een derde van de wereldgroei vertegenwoordigde, versterkt elke onzekerheid met betrekking tot hun groeicijfers de wereldwijde volatiliteit op de financiële markten. Als we naar de resultaten van de aandelenmarkten voor het eerste halfjaar kijken, valt de divergentie tussen de verschillende regio s op. Japan is de absolute topper met een stijging van 32% in Yen wat neerkomt op een stijging van maar 17% in euro gevolgd door Amerika met een stijging van 12% in USD of 14% in euro. Europa blijft duidelijk achter en vertoont, afhankelijk van de index, geen of zelfs een negatieve groei maar steekt wel Azië ex-japan voorbij dat met 5,77% achteruit gaat. Dit illustreert mooi dat de grootste economieën niet aan dezelfde snelheid of in dezelfde richting bewegen en daarin versterkt worden door het beleid van hun centrale banken.

3 Allianz Equity Fund Het Allianz Equity Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Aandelen Fonds. Het Allianz Aandelen Fonds heeft een gespreide portefeuille, die volledig bestaat uit Nederlandse beursgenoteerde bedrijven, waarbij het accent ligt op grote ondernemingen. Het beleggingsbeleid richt zich op kwaliteitsfondsen met goede langetermijn vooruitzichten, en richt zich niet zozeer op het behalen van inkomsten doch veeleer op het realiseren van langetermijn vermogenswinsten. Allianz Equity Fund 21,74 10,69% 12,29% -6,33% Total AEX Index 12,13% 8,77% -19,10% 8 jaar 35,00 Allianz Equity Fund 30,00 25,00 20,00 15,00 5,00 0,00 31/12/ ,80 31/12/ , ,88 Het fonds is direct of indirect belegd in één of meerdere aandelenmarkten die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkten kan de waarde van het fonds dus dalen. Het fonds is voor maximum 100% belegd in aandelen. Het rendement van het fonds bleef gedurende de verslagperiode achter op de index. Voornamelijk de posities in Imtech, Fugro, PostNL en Vopak droegen bij aan het negatieve relatieve rendement. Zo blokkeerde de Europese Commissie de overname van TNT Express door UPS. Aangezien Post NL 30% van de aandelen in TNT Express bezit, was er een zeer forse koersdaling van Post NL (-42%). Het best presterende aandeel in portefeuille was DE Master Blenders met een rendement van 29%. De samenstelling van de portefeuille zal ook de komende periode gebaseerd zijn op de samenstelling van de AEX-index. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door A.Palthe en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

4 Allianz Managed Fund Allianz Managed Fund belegt zijn vermogen in het Allianz Combinatie Fonds, dat op zijn beurt belegt in aandelen van ondernemingen die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Oostenrijk, Ierland, Griekenland en Finland en in obligaties die genoteerd zijn op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur in staatsleningen van overheden van die landen. Daarbij worden de volgende beleggingsrestricties in acht genomen: -minimaal 1/3 van de portefeuille wordt belegd in obligaties en andere vastrentende waarden, -maximaal 1/3 van de portefeuille wordt belegd in onroerend goed door middel van deelnemingen in beursgenoteerde vastgoedbeleggingsinstellingen. Het beleggingsbeleid is gericht op het behalen van een zo gunstig mogelijk beleggingsresultaat bij een aanvaardbaar risico. Allianz Managed Fund 22,19 8,51% 13,68% 16,12% Total AEX Index 12,13% 8,77% -19,10% Citigroup Netherlands Government Bond Index All Maturities 2,11% 12,52% 38,81% 6 jaar 25,00 Allianz Managed Fund 20,00 15,00 5,00 0,00 31/12/ /12/ , , ,72 Het fonds is direct of indirect belegd op één of meer aandelen- of obligatiemarkten (zowel overheids- als bedrijfsobligaties) die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkt, stijging van de rente op obligaties of vermindering van de solvabiliteit van emittenten kan de waarde van het fonds dalen. Binnen het Allianz Managed Fund is sprake van een evenwichtige verdeling in weging tussen aandelen en obligaties. Voor het aandelengedeelte wordt belegd in een portefeuille met dezelfde samenstelling als de onderliggende portefeuille van Allianz Equity Fund en voor het obligatiegedeelte wordt belegd in een portefeuille met dezelfde samenstelling als de onderliggende portefeuille van Allianz Bond Fund. Voor commentaar van de beheerder wordt verwezen naar de desbetreffende alinea's van deze fondsen. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door M.Reinalda en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

5 Allianz Euro Fund Het Allianz Euro Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Europees Fonds. Het Allianz Europees Fonds heeft een gespreide portefeuille, die volledig bestaat uit beursgenoteerde Europese ondernemingen. Het beleggingsbeleid richt zich op kwaliteitsaandelen met goede langetermijn vooruitzichten en richt zich niet zozeer op het behalen van inkomsten doch veeleer op het realiseren van langetermijn vermogenswinsten. Allianz Euro Fund 19,68 12,84% 26,15% 11,50% MSCI PAN-EURO Total Index (Euro) 11,81% 14,98% -4,60% 8 jaar 25,00 Allianz Euro Fund 20,00 15,00 5,00 0,00 31/12/ /12/ , , ,28 Het fonds is direct of indirect belegd in één of meerdere aandelenmarkten die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkten kan de waarde van het fonds dus dalen. Het fonds is voor maximum 100% belegd in aandelen. Het rendement van het fonds bleef gedurende de verslagperiode (6 maanden) achter op de index. De belangrijkste sectoren die bijdroegen aan het positieve resultaat waren aandelen van ondernemingen uit onder meer de sectoren industriële bedrijven en technologie. Dit was echter niet genoeg om de achterblijvende rendementen uit vooral de sector olie & gas te compenseren. Ook enkele individuele aandelenkeuzes in financials waren verantwoordelijk voor de underperformance van het fonds in de verslagperiode. De als defensief beschouwde sectoren voeding & dranken en persoonlijke verzorging & huishoudelijke middelen konden het tempo op de aandelenmarkten prima bijbenen en veel aandelen uit deze sectoren presteerden een stuk beter dan de index. In het fonds waren dit bijvoorbeeld Henkel (was- en schoonmaakmiddelen), SAB Miller (bier) en Casino (retail), met positieve rendementen tussen de 20% en 30%. Gedurende de verslagperiode is de onderweging in de sector banken opgeheven en op neutraal gezet. Aan het einde van de verslagperiode presteerde deze sector slecht, gedreven door nieuws rondom de verkiezingen in Italië en de herstructureringen in Cyprus. De sectoren technologie en farmacie zijn overwogen in het fonds. De grootst onderwogen sectoren zijn nog steeds nutsbedrijven en telecommunicatie. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door A.Palthe en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

6 Allianz Worldwide Fund Het Allianz Worldwide Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Internationaal Fonds, dat op zijn beurt zijn vermogen belegt in het Allianz Duurzaam Wereld Fonds. Dit fonds belegt wereldwijd in bedrijven die onderscheidend zijn op het gebied van duurzaamheid. Ondernemingen worden getoetst aan een vijftal duurzaamheidscriteria: milieu, sociale rechten, corporate governance, mensenrechten en maatschappelijke betrokkenheid. Doelstelling is het behalen van vermogenswinsten op lange termijn door middel van beleggen in wereldwijd vooraanstaande ondernemingen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt niet belegd in ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de tabaksindustrie, de wapenindustrie en pornografie. Beoogd wordt door middel van actief beheer een gunstig resultaat te bereiken ten opzichte van de benchmark. Allianz Worldwide Fund 10,86 15,04% 28,52% 26,72% Dow Jones Sustainability World Index Total 14,56% 25,46% -9,54% 8 jaar 12,00 Allianz Worldwide Fund 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 31/12/ ,64 31/12/ , ,77 Het fonds is direct of indirect belegd op één of meer aandelenmarkten die belangrijke schommelingen kunnen ondergaan. In periodes van daling van de aandelenmarkten kan de waarde van het fonds dus dalen. Het fonds is voor maximum 100% belegd in aandelen. Het fonds behaalde gedurende de verslagperiode een hoger rendement dan de referte-index. De aandelenselectie van het fonds was positief in industriële waarden, consumentengoederen en materialen maar had te lijden onder beleggingen in de gezondheidszorg, informatietechnologie en financiële waarden. De Japanse kledingketen Fast Retailing was een van de beste performers in het fonds. Andere sterke performers binnen het fonds gedurende de verslagperiode waren Visa, Adidas, Idex Corp en Eaton Corp. In het fonds droeg Apple tijdens deze periode het meest negatief bij. Ook F5 Networks, Fresenius Medical Care en EMC Corp droegen negatief bij aan het resultaat. Het belang in Fresenius Medical Care is verkocht en we kozen terug voor Roche Holdings. Ook werd er gestart met het opbouwen van posities in UBS en Citigroup. Wij blijven in grote lijnen positief over wereldwijde aandelen hoewel we ons bewust zijn dat het politieke risico in de eurozone hoog is en dat de hoge structurele schuldenlast in een groot deel van de ontwikkelde wereld zal blijven wegen op de economische groei. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, UK Branch, 155 Bishopsgate, 1 Floor, London EC2M 3AD, Verenigd Koninkrijk Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door L.Macdonald en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

7 Allianz Bond Fund Het Allianz Bond Fund belegt zijn volledige vermogen in het Allianz Obligatie Fonds. In principe zullen de beleggingen van het Allianz Obligatie Fonds bestaan uit obligaties zoals genoteerd op de kapitaalmarkten van de landen die deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie, bij voorkeur staatsleningen van de desbetreffende overheden. Het beleggingsbeleid is niet zozeer gericht op het behalen van inkomsten, doch veeleer op het realiseren van langetermijn vermogenswinsten. Allianz Bond Fund 15,01 5,93% 13,11% 28,40% Citigroup EMU Government Bond Index All Maturities 6,85% 13,15% 32,97% 2 jaar 16,00 Allianz Bond Fund 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 9,00 8,00 7,00 31/12/ /12/ , , ,92 Het fonds is belegd in één of meer obligatiemarkten die aan wisselingen onderhevig kunnen zijn. Een sterke stijging van de rente van de obligatiemarkten of een vermindering van de solvabiliteit van een emittent kan een daling van de koersen van de obligaties veroorzaken en derhalve een daling van de waarde van het fonds. Over de verslagperiode daalde de kapitaalmarktrente in de landen van de Eurozone, niet alleen in de kernlanden maar in grote mate ook in de perifere landen van het Eurogebied. De rentedaling heeft duidelijk een positief effect gehad op het rendement in absolute termen. Tijdens deze periode werd de duration hoger gehouden dan bij de benchmark. De landenselectie leverde per saldo een negatief resultaat op en we hebben het belang in niet-staatsobligaties (credits) in de portefeuille min of meer gelijk gehouden. Het fonds heeft selectief credits aangekocht die gefinancierd werden met verkopen van in de portefeuille aanwezige credits. We hebben in de portefeuille geen valutarisico genomen. Alle beleggingen werden aangehouden in euro omdat wij vonden dat de mogelijke extra opbrengst van het beleggen in een andere valuta niet opwoog tegen het mogelijk extra risico. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Global Investors Europe GmbH, Netherlands Branch, Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland Tel.: Dit onderliggend fonds wordt beheerd door R.Sandbergen en werd op als volgt genoteerd bij Morningstar :

8 Allianz Capital Fund Gecreëerd in: 31/01/1994 Allianz Capital Fund belegt zijn vermogen volledig in het Garantiefonds 1992 en Garantiefonds Het beleggingsbeleid is er op gericht om een rendement te behalen gebaseerd op het rendement op Nederlandse staatsleningen met als extra zekerheid voor de belegger een minimumrendement van 5,00% (Garantiefonds 1992) respectievelijk 4,75% (Garantiefonds 1993). Beide fondsen beleggen hoofdzakelijk in gegarandeerde leningen / deposito's. Allianz Capital Fund 10,78 4,76% 14,93% 26,08% 2 jaar 11,00 Allianz Capital Fund 10,50 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 31/12/ ,06 31/12/ , ,49 Het fonds is belegd in één of meer obligatiemarkten die aan wisselingen onderhevig kunnen zijn. Een sterke stijging van de rente van de obligatiemarkten of een vermindering van de solvabiliteit van een emittent kan een daling van de koersen van de obligaties veroorzaken en derhalve een daling van de waarde van het fonds. Het fonds waarin het interne beleggingsfonds belegt, wordt beheerd door Allianz Nederland Asset Management B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer , Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam, Nederland. Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer Tel.: 31 (0) Dit onderliggend fonds wordt beheerd door de afdeling Investment Accounting.

9 Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, met een aanwezigheid in meer dan 70 landen en meer dan medewerkers in dienst van 78 miljoen klanten. In België is Allianz een belangrijke marktspeler in verzekeringen BOAR en Leven (Voorzorg en Beleggingen). Via de makelaars biedt Allianz er een brede waaier diensten voor particulieren, zelfstandigen, KMO s en grote ondernemingen. De tak 23- verzekeringscontracten van Allianz (ex-royal Life) beleggen in deze fondsen. De verzekeringnemer draagt elk financieel risico. Allianz Benelux n.v. Lakensestraat Brussel Tel.: BTW: BE RPR Brussel Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 0097 om alle takken «Leven» en «niet-leven» te beoefenen 13JUL219 Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester Lakensestraat Brussel Tel:

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

VS: exportland 2,0 in opkomst?

VS: exportland 2,0 in opkomst? Nr. 21 september/oktober 2010 Fondsportret Grote of kleine ondernemingen elk segment vraagt Indexom een eigen strategie. Schroder 1.600 ISF US All Cap heeft daarom 1.500 twee 1.400 beleggingsteams voor

Nadere informatie

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V.

VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. VERSLAG OVER 2004 ROBECO DUURZAAM N.V. INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE Algemene informatie 1 Verslag van de directie 2 Jaarrekening 6 Balans 6 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 6 Toelichtingen

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer

Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services. Rapportage Vermogensbeheer Beleggingsplan Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services Rapportage Vermogensbeheer 2014 1 Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemeen... 5 3.1. Stand van zaken...

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Beleggingsstrategie update 2015

Beleggingsstrategie update 2015 Beleggingsstrategie update 2015 Highlights Capvest beleggingsstrategie update 2015: 1. De rente op spaargeld is (en blijft) te laag om de inflatie te compenseren. 2. Traditionele obligatiebeleggingen worden

Nadere informatie

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014

Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Bericht over het derde kwartaal 2014 Inleiding In dit bericht geven de fondsmanagers van het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (het fonds) uitleg over de resultaten en

Nadere informatie