Fondsen van De Goudse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fondsen van De Goudse"

Transcriptie

1 Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag van een fonds wilt ontvangen kunt u dat aanvragen via Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 700 medewerkers en een omzet van ruim 621 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkel der. Particulieren en onder nemers heb ben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat helemaal is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (jun2014)a

2 Wat vindt u waar? 1 Nederlandse Aandelenfonds 3 2 Obligatiefonds 4 3 Internationale Aandelenfonds 6 4 Geldmarkt Fonds 7 5 Wereld Obligatiefonds 8 6 Mix Fonds 9 7 Wereld Fonds 10 8 Europa Fonds 11 9 Continu Clickfonds Gespreide Beleggingsfonds 13 Begrippenlijst 14 Ziet u in de tekst een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting in de begrippenlijst.

3 1 Nederlandse Aandelenfonds In het jaar 2012 heeft het Nederlandse Aandelenfonds een rendement van 13,71% gerealiseerd. 1.1 Doelstelling Het Nederlandse Aandelenfonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen in hoofdzakelijk Nederlandse ondernemingen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 1.2 Beleggingsbeleid Het Nederlandse Aandelenfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Nederland Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in aandelen in rechtspersonen die in Nederland hun zetel hebben, om een andere reden deel uitmaken van de AEX-index of waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Nederland hun hoofdactiviteit(en) hebben. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. ING Nederland Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 1.3 Benchmark AEX Total Return. pag 3/14

4 2 Obligatiefonds In het jaar 2012 heeft het Obligatiefonds een rendement van 12,12% gerealiseerd. 2.1 Doelstelling Het Obligatiefonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden, uitgegeven door debiteuren uit ontwikkelde landen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 2.2 Beleggingsbeleid Het Obligatiefonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Rente Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in vastrentende waarden in valuta s van ontwikkelde landen, uitgegeven door debiteuren met een (statutaire) vestigingsplaats in een ontwikkeld land. De beleggingen kunnen worden gespreid over alle vormen van vastrentende waarden, zoals obligaties, onderhandse leningen, medium term notes, deposito s en bepaalde geldmarktinstrumenten, zoals commercial paper en certificates of deposit. Er wordt actief gebruikgemaakt van de wisselende rendementsverschillen tussen de verschillende categorieën vastrentende waarden. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Ook voert het ING Rente Basis Fonds een actief looptijdenbeleid. Dit komt tot uitdrukking door, waar nodig, de gewogen gemiddelde looptijd van de beleggingen (weergegeven door de duration, een maatstaf voor de rentegevoeligheid) aan te passen aan de verwachtingen over de rentevoeten. Het accent in de beleggingen ligt op leningen van debiteuren uit landen die lid zijn van de EMU, of op leningen die door deze debiteuren gegarandeerd zijn. Ten aanzien van het debiteurenrisico wordt met name belegd in debiteuren van zeer goede tot uitstekende kwaliteit, waaronder overheden of debiteuren die zijn gegarandeerd door overheden, internationale instellingen en bedrijven en instellingen met een laag risico. Ook heeft de beheerder de mogelijkheid om in beperkte mate te beleggen in andere debiteuren van goede kwaliteit, om het rendement te verhogen. Het ING Rente Basis Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in obligaties met minimaal een zgn. investment grade rating, te bepalen als de op een na hoogste officiële rating afgegeven door de ratingbureaus Standard & Poors, Moody s en Fitch. Daarbij heeft deze een na hoogste rating een waarde van minimaal respectievelijk BBB-/Baa3/BBB-. Als een bepaalde schuldtitel slechts van één van bovengenoemde ratingbureaus een officiële rating heeft verkregen, neemt de beheerder deze rating als uitgangspunt, op voorwaarde dat deze een waarde heeft van minimaal respectievelijk BBB-, Baa3 of BBB-. Daarnaast kan het ING Rente Basis Fonds maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in obligaties zonder officiële rating, op voorwaarde dat de beheerder daaraan een eigen rating heeft toegekend die ten minste gelijkwaardig is aan de laagste rating zoals hierboven vermeld. Als beleggingen door marktontwikkelingen op enig moment niet meer minimaal voldoen aan de bovengenoemde (minimum) creditrating streeft de beheerder ernaar om deze beleggingen binnen drie maanden te verkopen. Behalve als de verkoop naar inschatting van de beheerder niet in het belang is van deelnemers aan het ING Rente Basis Fonds, gelet op de marktomstandigheden op dat moment. pag 4/14

5 Het ING Rente Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 2.3 Benchmark Barclays Euro Aggregate. pag 5/14

6 3 Internationale Aandelenfonds In het jaar 2012 heeft het Internationale Aandelenfonds een rendement van 16,49% gerealiseerd. 3.1 Doelstelling Het Internationale Aandelenfonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd gespreide aandelenbeleggingen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 3.2 Beleggingsbeleid Het Internationale Aandelenfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Global Equity Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak wereldwijd in aandelen. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Voor landen waar de beurshandel minder goed is ontwikkeld, of levering en betaling van effecten niet goed gereguleerd zijn, kan de beheerder besluiten te participeren in collectieve beleggingsvormen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in het desbetreffende land zelf aan de beurs genoteerd te zijn. Het ING Global Equity Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 3.3 Benchmark MSCI World Net. pag 6/14

7 4 Geldmarkt Fonds In het jaar 2012 heeft het Geldmarkt Fonds een rendement van 0,56% gerealiseerd. 4.1 Doelstelling Het Geldmarkt Fonds heeft als doelstelling om deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde effectenportefeuille. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om op basis van een brede spreiding en binnen de vaste risicoprofielen op lange termijn een beter totaalrendement dan de benchmark te behalen. 4.2 Beleggingsbeleid Het Geldmarkt Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Geldmarkt Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in schuldvorderingen die soms rentedragend zijn, luiden in euro en een maximale looptijd hebben van één jaar, zoals deposito s, geldmarktpapier en kortlopende obligaties. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. De beleggingen hebben betrekking op het EMU-gebied. Het ING Geldmarkt Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 4.3 Benchmark 1 Month euribor -/- 0,125%. pag 7/14

8 5 Wereld Obligatiefonds In het jaar 2012 heeft het Wereld Obligatiefonds een rendement van 2,76% gerealiseerd. 5.1 Doelstelling Het Wereld Obligatiefonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden, uitgegeven door debiteuren uit ontwikkelde landen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 5.2 Beleggingsbeleid Het Wereld Obligatiefonds belegt zijn vermogen door hoofdzakelijk te participeren in het ING Global Fixed Income Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in vastrentende waarden in valuta s van ontwikkelde landen, uitgegeven door debiteuren met een (statutaire) vestigingsplaats in een ontwikkeld land. De beleggingen kunnen worden gespreid over alle vormen van vastrentende waarden, zoals obligaties, onderhandse leningen, medium term notes, deposito s en bepaalde geldmarktinstrumenten, zoals commercial paper en certificates of deposit. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Het ING Global Fixed Income Basis Fonds streeft ernaar het risico te matigen door spreiding over verschillende rentemarkten. Ook voert het fonds een actief looptijdenbeleid. Dit komt tot uitdrukking komt door, waar nodig, de gewogen gemiddelde looptijd (weergegeven door de duration, een maatstaf voor de rentegevoeligheid) van de beleggingen aan te passen aan de verwachtingen over de rentevoeten. Ook wordt actief gebruikgemaakt van wisselende rendementsverschillen tussen de verschillende obligatiemarkten van ontwikkelde landen. Het ING Global Fixed Income Basis Fonds kan ook een actief valutamanagement voeren om de directe en indirecte valutarisico s te kunnen beheersen. Het fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk in obligaties met minimaal een zgn. investment grade rating, te bepalen als de op een na hoogste officiële rating afgegeven door de ratingbureaus Standard & Poors, Moody s en Fitch. Daarbij heeft deze een na hoogste rating een waarde van minimaal respectievelijk BBB-/ Baa3/BBB-. Als een bepaalde schuldtitel slechts van één van bovengenoemde ratingbureaus een officiële rating heeft verkregen, neemt de beheerder deze rating als uitgangspunt, op voorwaarde dat deze een waarde heeft van minimaal respectievelijk BBB-, Baa3 of BBB-. Daarnaast kan het ING Global Fixed Income Basis Fonds maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in obligaties zonder officiële rating, op voorwaarde dat de beheerder daaraan een eigen rating heeft toegekend die ten minste gelijkwaardig is aan de laagste rating zoals hierboven vermeld. Het ING Global Fixed Income Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 5.3 Benchmark Barclays Global Aggregate. pag 8/14

9 6 Mix Fonds In het jaar 2012 heeft het Mix Fonds een rendement van 15,21% gerealiseerd. 6.1 Doelstelling Het Mix Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde internationale portefeuille van vastrentende waarden, aandelen en vastgoedaandelen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 6.2 Beleggingsbeleid Het Mix Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Rente Basis Fonds (vastrentend), het ING Global Equity Basis Fonds (aandelen) en het ING Onroerend Goed Aandelen Basis Fonds (vastgoed). Het ING Rente Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in vastrentende waarden in valuta s van ontwikkelde landen, uitgegeven door debiteuren met een (statutaire) vestigingsplaats in een ontwikkeld land. Zij kunnen worden gespreid over alle vormen van vastrentende waarden, zoals obligaties, onderhandse leningen, medium term notes, deposito s en bepaalde geldmarktinstrumenten, zoals commercial paper en certificates of deposit. Er wordt actief gebruikgemaakt van de wisselende rendementsverschillen tussen de verschillende categorieën vastrentende waarden. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Het ING Global Equity Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak wereldwijd in aandelen. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Voor landen waar de beurshandel minder goed is ontwikkeld, of levering en betaling van effecten niet goed gereguleerd zijn, kan de beheerder besluiten te participeren in collectieve beleggingsvormen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in het desbetreffende land zelf aan de beurs genoteerd te zijn. Het ING Onroerend Goed Aandelen Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in aandelen in vastgoedmaatschappijen of door deelname in vastgoedfondsen die met name actief zijn in vastgoedactiviteiten (investering, ontwikkeling en management). Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. De ING Basis Fondsen waarin wordt belegd, kunnen gebruikmaken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 6.3 Benchmark 40% Barclays Euro Aggregate, 50% MSCI World Net, 10% GPR 250 All Countries. pag 9/14

10 7 Wereld Fonds In het jaar 2012 heeft het Wereld Fonds een rendement van 16,15% gerealiseerd. 7.1 Doelstelling Het Wereld Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van wereldwijd gespreide aandelenbeleggingen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 7.2 Beleggingsbeleid Het Wereld Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Global Equity Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak wereldwijd in aandelen. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Voor landen waar de beurshandel minder goed is ontwikkeld, of levering en betaling van effecten niet goed gereguleerd zijn, kan de beheerder besluiten te participeren in collectieve beleggingsvormen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in het desbetreffende land zelf aan de beurs genoteerd te zijn. Het ING Global Equity Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 7.3 Benchmark MSCI World Net. pag 10/14

11 8 Europa Fonds In het jaar 2012 heeft het Europa Fonds een rendement van 16,24% gerealiseerd. 8.1 Doelstelling Het Europa Fonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde portefeuille van aandelen, hoofdzakelijk in ondernemingen die hun zetel hebben, of hun hoofdactiviteiten uitoefenen, in geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije. Daarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark. 8.2 Beleggingsbeleid Het Europa Fonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Europa Basis Fonds. Dit fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in aandelen in rechtspersonen die hun zetel hebben in landen die deel uitmaken van geografisch Europa, inclusief Oost-Europa, Rusland en Turkije, of waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in die landen hun hoofdactiviteit(en) hebben. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Het ING Europa Basis Fonds kan gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 8.3 Benchmark MSCI Europe Net. pag 11/14

12 9 Continu Clickfonds In het jaar 2012 heeft het Continu Clickfonds een rendement van 0,64% gerealiseerd. 9.1 Doelstelling Het Continu Clickfonds heeft als doelstelling om deelnemers een beleggingsmogelijkheid te bieden in een actief en professioneel beheerde effectenportefeuille. Het beleggingsbeleid van het fonds is erop gericht om 90% van de hoogste koers te beschermen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om te profiteren van stijgende aandelenmarkten. Als het fonds op de maandelijkse peildatum een nieuwe hoogste koers bereikt, wordt vanaf dat moment 90% van deze waarde beschermd. Als de koers daalt, blijft het beschermingsniveau ongewijzigd. Het beschermingsniveau kan dus stijgen maar nooit dalen. Het beschermingsmechanisme biedt echter geen garantie, omdat de bescherming vast gezet is op 90% van de koerswaarde. 9.2 Beleggingsbeleid Het Continu Clickfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Continu Click Basis Fonds. De beleggingen van dit ING Continu Click Basis Fonds bestaan in hoofdzaak direct of indirect uit schuldvorderingen, die soms rentedragend zijn, die direct of indirect luiden in euro s, met een maximale looptijd van één jaar. Het gaat bijvoorbeeld oom deposito s, geldmarktpapier, kortlopende obligaties en dergelijke en derivaten met als onderliggende waarde de Amsterdam Exchanges Index (AEX- Een index waarbij de basisprincipes van de AEX-index, zoals deze zijn opgenomen in het reglement van de AEX-index, zo veel mogelijk worden benaderd. De beleggingen bestaan in hoofdzaak uit kortlopende vastrentende beleggingen en derivaten, die beide volledig in euro s luiden. De vastrentende waarden zorgen voor de bescherming, de derivaten voor het opwaarts potentieel van het fonds. De vastrentende waarden hebben een korte looptijd en hoge kredietwaardigheid. Hierdoor heeft dit deel van de portefeuille een zeer laag risico. Onder normale marktomstandigheden wordt minimaal 90% van de portefeuille in vastrentende waarden belegd. De derivaten waarin belegd wordt zijn call-opties met als onderliggende waarde de AEX-index. Door middel van deze opties wordt geprofiteerd van koersstijgingen van deze index. Hoewel er maar een beperkt gedeelte van het totale fondsvermogen in deze opties wordt geïnvesteerd, kan er dankzij de hefboomwerking van de opties toch een behoorlijke participatiegraad op de koersbewegingen van de AEX-index worden gerealiseerd. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft. 9.3 Benchmark Geen. pag 12/14

13 10 Gespreide Beleggingsfonds In het jaar 2012 heeft het Gespreide Beleggingsfonds een rendement van 15,35% gerealiseerd Doelstelling Het Gespreide Beleggingsfonds heeft als doelstelling het bieden van een actief en professioneel beheerde internationale portefeuille van vastrentende waarden, aandelen en vastgoedaandelen, waarbij wordt gestreefd naar een beter totaalrendement op lange termijn dan de benchmark Beleggingsbeleid Het Gespreide Beleggingsfonds belegt zijn vermogen hoofdzakelijk door te participeren in het ING Rente Basis Fonds (vastrentend), het ING Global Equity Basis Fonds (aandelen) en het ING Onroerend Goed Aandelen Basis Fonds (vastgoed). Het ING Rente Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in vastrentende waarden in valuta s van ontwikkelde landen, die zijn uitgegeven door debiteuren met een (statutaire) vestigingsplaats in een ontwikkeld land. De beleggingen kunnen worden gespreid over alle vormen van vastrentende waarden, zoals obligaties, onderhandse leningen, medium term notes, deposito s en bepaalde geldmarktinstrumenten, zoals commercial paper en certificates of deposit. Er wordt actief gebruikgemaakt van de wisselende rendementsverschillen tussen de verschillende categorieën vastrentende waarden. Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Het ING Global Equity Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak wereldwijd in aandelen. Het fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. Voor landen waar de beurshandel minder goed is ontwikkeld, of levering en betaling van effecten niet goed gereguleerd zijn, kan de beheerder besluiten te participeren in collectieve beleggingsvormen. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs in het desbetreffende land zelf aan de beurs genoteerd te zijn. Het ING Onroerend Goed Aandelen Basis Fonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in aandelen in vastgoedmaatschappijen of door deelname in vastgoedfondsen die met name actief zijn in vastgoedactiviteiten (investering, ontwikkeling en management). Het fonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen Het fonds heeft de mogelijkheden de waarde van de beleggingen te beschermen door het gebruik van financiële instrumenten of beleggingen in andere fondsen. De ING Basis Fondsen waarin wordt belegd kunnen gebruikmaken van derivaten, zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijncontracten. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico s, efficiënt portefeuillebeheer en verhoging van het rendement. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het fonds voor marktbewegingen wordt vergroot. Bij het gebruik van derivaten wordt ervoor gezorgd dat de portefeuille als geheel binnen de beleggingsbeperkingen blijft Benchmark 40% Barclays Euro Aggregate, 50% MSCI World Net, 10% GPR 250 All Countries. pag 13/14

14 Begrippenlijst AEX-index Amsterdam Exchanges-index, index van de 25 grootste beursgenoteerde fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs, gemeten naar beurswaarde en effectieve aandelenomzet. Benchmark Een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van een fonds worden vergeleken. Meestal wordt hier een (internationale) index voor gebruikt. Derivaten Verzamelnaam van financiële instrumenten zoals opties, swaps en futures. Futures Gestandaardiseerde overeenkomsten waarbij de toekomstige koop en verkoop is geregeld van een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde. ING Basis Fonds Een beleggingsfonds waarin het vergelijkbare fonds van De Goudse doorbelegt en waarin het geld daadwerkelijk wordt belegd en beheerd. Investment Grade Obligaties uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Swaps Een overeenkomst tussen partijen waarbij risico s met elkaar worden geruild. Dit kan bijvoorbeeld een renterisico zijn (lange rente tegen korte rente) of een valutarisico (dollars tegen euro s). pag 14/14

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus

Putnam World Trust. 17 april 2012. Vereenvoudigd Prospectus Putnam World Trust 17 april 2012 Vereenvoudigd Prospectus Een overkoepelend beleggingsfonds, opgericht als een instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten krachtens de Reglementen van

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V.

Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrippenlijst Unit Linked Beleggingsfondsen behorende bij de beleggingsverzekeringen van Achmea Pensioen- en Levensverzekeringen N.V. Begrip Aandeel Aandelenfonds Aanvullend Prospectus Achtergestelde

Nadere informatie

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen

Deutsche Bank DB Personal. MiFID : Een klare kijk op beleggingen Deutsche Bank MiFID : Een klare kijk op beleggingen Inhoud Inleiding 3 MiFID: belangen van de belegger beter gediend 4 In 15 minuten bepaalt u uw beleggersprofiel 4 Waaruit bestaat de vragenlijst Mijn

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011

RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC een paraplufonds met gesepareerde aansprakelijkheid tussen subfondsen Vereenvoudigd Prospectus 2 december 2011 Dit Vereenvoudigd Prospectus bevat belangrijke informatie over

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming )

BLACKROCK GLOBAL FUNDS (de Onderneming ) DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

Beleggen Productaanbod voor particulieren

Beleggen Productaanbod voor particulieren Beleggen Beleggen 3 Uw kapitaal haalt een optimaal rendement Beschikt u over een bedrag dat u gerust een aantal jaar kunt missen? Onvoorziene kosten komen meestal op een slecht moment. Sommige uitgaven

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Multi-Invest V932 NL Ed. 12/14 2 - V834NL Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. Multi-Invest Balanced... 3 2. Multi-Invest Dynamic... 5 Oprichtingsdatum... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

DORVAL MANAGEURS EUROPE

DORVAL MANAGEURS EUROPE DORVAL MANAGEURS EUROPE PROSPECTUS GBF conform de Europese normen Pagina 1 DORVAL MANAGEURS EUROPE I. ALGEMENE KENMERKEN Vorm van de icbe Naam: Dorval Manageurs Europe Rechtsvorm en lidstaat waar de icbe

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable

AMUNDI FUNDS PROSPECTUS. betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable 1 AMUNDI FUNDS PROSPECTUS betreffende de doorlopende aanbieding van aandelen van AMUNDI FUNDS société d'investissement à Capital Variable December 2014 2 BELANGRIJKE INFORMATIE Als u vragen hebt over de

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen?

Whitepaper. Banksparen: Sparen of Beleggen? Whitepaper Banksparen: Sparen of Beleggen? Carla.H.F. Leeuwerink Bsc Marketeer Ostrica BV Oktober 2013 Drs. Hans P. Nibbering RBA Partner Ostrica BV Voorwoord In onzekere tijden wordt veelal gekozen voor

Nadere informatie

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen

Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Deelnemersbrochure Mijn Pensioen 2014 Vermogen opbouwen via Mijn Pensioen Een unieke pensioenoplossing: Pensioenopbouw op maat; Zelf beleggen of uitbesteden aan professionals; In plaats van beleggen kunt

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS RORENTO N.V. (hierna Rorento N.V. of het fonds) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN EN DE LAATSTE

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie