Introductieproject Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductieproject Informatica"

Transcriptie

1 Introductieproject Informatica Introductiecollege 10 november 2014 Paul Bergervoet (presentatie door Silja Renooij, met dank aan F. Wiering en W. Hürst) 1 Hoofddoel van het project Ontwikkelen en uitbreiden van kennis en vaardigheden Informatica: programmeren vele andere aspecten (datastructuren, databases, (web)interfaces,...) Academisch: analytisch denken argumenteren / logisch redeneren interpreteren Algemeen: samenwerken in teams communicatie zelfwerkzaamheid eigen verantwoordelijkheid presenteren (schriftelijk en mondeling) voor variërend publiek 2 1

2 Hoe verloopt een project in het algemeen? project kent fasen deliverables (documenten, producten) fasen opdrachtkeuze planning analyseren van vereisten ontwerpen bouwen en testen opleveren en presenteren meer hierover in hoorcollege 2 3 Waarom de projectvorm? realistisch, gericht op beroepspraktijk algemene vaardigheden toepassen van verworven vaardigheden verwerf en pas kennis toe die je nu nodig hebt werken aan je eigen probleem inzetten van je eigen sterke punten, creativiteit wetenschappelijke methoden van de informatica vroege kennismaking met onderwerpen die later in de bachelor opleiding aan de orde komen motiverend! 4 2

3 Informatica: Bachelor Informatica automatiseren wat we al kunnen/weten systeemontwerp en implementatie oplossen wat we nog niet kunnen/weten modelleren, ontwerp methoden en algoritmen oorspronkelijk prescriptief, maar steeds vaker ook descriptief zo werkt apparaat, proces, systeem,... data-analyse, visualisatie Gametechnologie: specifiek domein nieuw vakgebied Informatiekunde: bestudeert maatschappelijke rol ICT, informatiemaatschappij descriptief geeft context 5 Bachelorvakken: plaats in het curriculum 6 3

4 Groepen en begeleiders groepsindeling uit Osiris is niet van toepassing! eerstejaars: ingedeeld per (halve) tutorgroep begeleider: tutor of andere docent; mede bepaald door opdracht de meesten weten dus al in welke groep ze zitten! ben je niet in een groep ingedeeld? in de pauze even melden!! Eerste actie van groep: onderwerpkeuze! bepalen voor eerste bijeenkomst met begeleider 7 Informaticaproject: inleiding Jullie gaan iets bouwen! Deliverables (zie website): begin: een projectdocument: met de planning, het ontwerp en de constructieplannen eind: een werkend en demonstreerbaar product een website en flyer een verslag met reflectie op het project + handleiding Op verschillende momenten toon je op verschillende manieren je voortgang. Verwachte inzet (p.p.): 7,5 ECTS = 7,5 x 28 uur = 210 uur 8 4

5 Soorten opdrachten Bouw een complete tool. Doorgaans eenvoudige theorie; meer nadruk op uiterlijkheden. Bouw een deel van een complex systeem. Meer nadruk op probleemoplossing dan op uiterlijkheden. 9 Opdrachten (niet vastomlijnd) Eigen idee; laat je bijv inspireren door: Computer Detective EHBO trainer Image stitching / panorama reconstructie Steganografie (data hiding) / digitaal watermerken ASCII-art generator Geotagging 2D `matrixcodes' MyMap: kortste-pad kaart Weet wat je eet Verkiezingsuitslagen; berekenen en analyseren Sport: wie speelt er tegen wie? Simulatie van een 4-bits processor Shopping assistent 3D-illustraties Stoplichtsimulatie Logische puzzels Taalkist: leg het begrip grammatica uit Fanatiek geocachen Wees creatief en ambitieus!! 10 5

6 Procedure: hoe? Wie gaan dit doen? Jij (met je team) Hoe word je geacht dit te doen? Zoek dat zelf maar uit Dit is geen standaard vak waar we je leren hoe je dingen moet doen; je moet het hier jezelf leren. Maak je geen zorgen: we helpen wel (komt straks) 11 Procedure: waarom? Leer te werken in een team essentieel in meeste werkomgevingen, zeker in software engineering samen verantwoordelijk zijn voor het geheel Leer hoe je dingen zelf uit moet zoeken we kunnen niet alles onderwijzen vakgebied is erg aan veranderingen onderhevig Leren door te doen is vaak effectiever je leert beter door dingen zelf te ervaren, dan door te luisteren naar iemand die er over vertelt timemanagement Leren van fouten is vaak nog beter! 12 6

7 Betrokkenen: de begeleider Je tutor is doorgaans ook je begeleider. Taak en rol: de begeleider is geen onderdeel van het project team hij/zij heeft de rol van adviseur hij/zij ondersteunt met management en organisatorische zaken hij/zij biedt hulp, waar nodig hij/zij kan contact leggen met experts uit het Departement hij/zij monitoort je prestaties en vooruitgang hij/zij is betrokken bij de uiteindelijke beoordeling 13 Groepen en begeleiders Eerste bijeenkomsten met begeleider: (NB: 1-6 zijn twee projectgroepen per tutorgroep!!!) 1, phi, Jeroen Fokker, neem contact op. 2, sigma, Paul Bergervoet, vrijdag 14/11, vanaf 13.15u, volgens rooster. 3, rho, Gerard Vreeswijk, vrijdag 14/11, vanaf 13.15u, volgens rooster. 4, psi, Ad Feelders, vrijdag 14/11, vanaf 15u, BBG563. 5, pi, Atze Dijkstra, donderdag 13/11, vanaf 15u, BBG568. 6, S/T,TWIN, Hans Bodlaender, di 11/11, vanaf 11u, BBG503. Honours, Paul Bergervoet, woensdag 12/11, vanaf 10u, BBG

8 Betrokkenen: studentassistent Assistenten: Gerben Aalvanger (ICA)?? (GT) Taak en rol: je kunt ze benaderen voor technisch- en programmeeradvies een aantal verplichte bezoeken Betrokkenen: coordinator en juryleden Coordinator: Paul Bergervoet voor alles rondom de organisatie van het vak: teamindeling, opdrachttoewijzing, regelingen, website, schema s van colleges, presentaties en symposium Juryleden: Verschillende interne en externe experts bij eindpresentaties en symposium 16 8

9 Hoorcolleges 1. Introductie & organisatie 2. Software engineering & teamwerk 3. Tools, rights, en resources 4. Gastspreker van VALORI BUSINESS IT OPTIMIZATION (testen) 5. Gastspreker Doel: algemeen, globale introducties geen blauwdruk maar hints en tips oriëntatie op arbeidsmarkt (niet direct relevant voor je project) Aanwezigheid: verplicht, ook bij 4 en 5! 17 Projectmeetings wekelijks; gaan bij default door verplicht voor iedereen 1 in aanwezigheid van begeleider; rest zelf jullie organiseren ze (voorzitter, agenda, notulen...) begeleider observeert en adviseert begeleider grijpt in, indien nodig In het ideale geval doet de begeleider niets, maar hij/zij heeft wel het laatste woord. 18 9

10 Teamwerk (kort) Dit project vereist inspanning van het hele team Werken in een team is lastig (met name als heel divers) Zorg er dus voor dat: je met elkaar praat je elkaars talenten ontdekt en gebruikt je ook werkt aan de dingen waar je weinig/niets van weet je ook anderen helpt om te leren en zichzelf te verbeteren iedereen evenveel bijdraagt Het bijhouden van een logboek is verplicht! aantal gewerkte uren + wat je daarin gedaan hebt tenminste wekelijks ge-update 19 Projectdocument Wat wil je en wat heb je er voor nodig? een planning die het team en de begeleider in staat stelt het juiste ambitieniveau van het project te bepalen een eenduidige beschrijving van de eisen en specificaties waar het product aan moet voldoen: wat wil je kunnen en wat heb je nodig om dat te kunnen? Welke dingen zijn optioneel: wat kan je er eventueel uitlaten, wat kan je eventueel nog toevoegen? een beschrijving of verbeelding van de 'oplossing' voor het gekozen probleem en hoe je dit naar een implementatie gaat vertalen. Helder geschreven, duidelijk maar beknopt. (een andere groep moet met jouw document in de hand precies het door jou gewenste systeem kunnen bouwen!) Inleverwijze en deadline: zie website 20 10

11 Vragen Mogen we open source software gebruiken? Mogen we code hergebruiken (bijv. van ander vak)? Mogen we plaatjes, geluiden etc van internet gebruiken? Ja, gebruik vooral wat er beschikbaar is, maar geef het duidelijk aan: ivm beoordeling ivm credits denk aan juridische zaken (hoorcollege 3)! Ook het gebruik van hardware is toegestaan, mits je daar over beschikt (of via Departement: overleg met je begeleider) en je zelf de benodigde support regelt. 21 Advies Bereid je voor op het ergste dingen kunnen en zullen mis gaan teamgenoten kunnen uitvallen Zorg dus voor een plan B! hou teamgenoten goed in de gaten, bespreek problemen in een vroeg stadium problemen zijn niet erg, maar er niets mee doen wel! Mik hoog en wees ambitieus, echter wees ook realistisch in je planning je ambities niet realiseren is acceptabel mislukken door luiheid, te weinig inspanning of een chaotisch aanpak is dat niet! 22 11

12 Implementatie en testen implementatie: kies zelf je taal gebruik versiecontrol, bijv. met Git/GitHub, TFS, SVN (zie ook hoorcollege 3) zorg dat je code netjes op orde is (voorzien van commentaar) Belangrijk: implementatie betekent ook testen! testen van correctheid: geen bugs? testen van functionaliteit, usability, etc. 23 Presentaties Halverwege presenteer je aan je begeleider en de studentassistent je tussenproduct ; tevens geef je een tussenpresentatie aan je medestudenten. kort, wat is opdracht, wat kan je systeem al en wat nog niet. noem eventuele problemen de zaal draagt tips en ideeën aan Aan het eind volgt ook een eindpresentatie en demonstratie van je eindproduct, op de jurydag en het symposium Details: zie website; aanwezigheid verplicht! 24 12

13 Reflectieverslag hoe is je project verlopen? alles volgens plan? haalbaar? voortschrijdend inzicht? wat wist/kon je al? onverwachte inbreng? hoe heb je gewerkt (individueel, groep)? planning, organisatie? nieuwe kennis/vaardigheden opgedaan? wat is nog niet opgelost? waar ben je nieuwsgierig naar geworden? 25 Promotiemateriaal & beoordeling Om je project te promoten maak je een website een flyer Overtuig hiermee het publiek, en de jury... Zie website voor details; de aandacht die je aan deze onderdelen besteedt wordt ook meegewogen in het cijfer. Het uiteindelijke cijfer wordt bepaald door de begeleider; dit kan zijn: hetzelfde voor het hele team iets beter of slechter afhankelijk van verschillen in individuele bijdragen veel beter of slechter, afhankelijk van (te laag) aantal gewerkte uren afwezigheid bij projectmeetings en hoorcolleges luiheid of bovengemiddelde inspanning 26 13

14 Planning informaticaproject: tot Kerst Week 46 kennismaking onderwerp (eigen -> neem contact op met coordinator en begeleider!); organiseren team + omgeving, logboek, website, svn(?) Week 47 planning analyseren vereisten + ontwerpen brainstormen met student assistent; kennismaking begeleider, logboek aan begeleider tonen (verplicht!) Week 48 website opzetten (webspace beschikbaar) bouwen Week 49 bouwen en testen projectdocument in definitieve vorm inleveren (bij begeleider). Week 50 bouwen en testen website tonen aan studentassistent tussenproduct tonen aan studentassistent Week 51 bouwen en testen tussenpresentaties teams 27 Planning informaticaproject: vanaf Kerst Week 2 bouwen en testen eindverslag schrijven website afmaken Week 3 bouwen en testen eindverslag schrijven flyer maken Week 4 afronden vr: eindverslag (reflectie) + werkend systeem inleveren (bij begeleider) vr: definitieve website op projectspace; flyer mailen naar coördinator Week 5 wo: presentatie voor jury Vr: symposium CD/DVD box inleveren met alle deliverables (op symposium) 28 14

15 Meer informatie vakwebsite bevat alle regels, deadlines etc. Let ook op evt afwijkende tijden en zalen! nuttig materiaal op site documenten over projectmatig werken links naar tools collegeslides volg het nieuws op de vakwebsite!! 29 Aan de slag Deze week nog: onderwerpen + begeleiders toebedeeld (eigen? -> neem gelijk contact op met coordinator en begeleider!) bedenk een naam voor je team bijeenkomst zonder begeleider wijs iemand aan die de communicatie met begeleider, coördinator en studentassistent verzorgt (voorzitter) maak een afspraak met de studentassistent voor volgende week zet alles klaar voor een logboek (urenregistratie), de team-website en het project (svn, dropbox, googledocs, facebook,...?) Ga vervolgens aan de slag met een planning en analyse: wat ga je bouwen? aan wat voor eisen moet het voldoen? college woensdag over software-ontwikkelcyclus en teamwerk veel succes gewenst! 30 15

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Informatica en Gametechnologie

Informatica en Gametechnologie Introductieprojecten Informatica en Gametechnologie software-ontwikkelcyclus 19 november 2010 Frans Wiering 1 Inhoud college wat is het probleem? wat kan er misgaan? software-ontwikkelcyclus belangrijke

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK

HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK Departement IW&T [ KHBO vzw ] Zeedijk 101 B-8400 Oostende Tel. +32 59 56 90 00 Fax +32 59 56 90 01 HANDLEIDING BIJ HET WETENSCHAPPELIJKE PROJECTWERK docentenwerkgroep MULTIDISCIPLINAIR PROJECT 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005

De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 De aspirant informatieanalist 1 De aspirant informatieanalist Periodewijzer VBI1 april 2005 Eindredacteur: Wil van den Bogaard De aspirant informatieanalist

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar 2012-2013. Versie 1.

Proofing & Reflecting STUDIEHANDLEIDING. Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6. Academisch jaar 2012-2013. Versie 1. STUDIEHANDLEIDING Cursuscode JDE-PAR.3V-11 (Proofing and reflecting) Aantal EC 6 Academisch jaar 2012-2013 Versie 1.0 Status Final Auteur(s) Hans Kemp Laurens Vreekamp Hogeschool Utrecht, Utrecht 2012

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Content & Communicatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Content en Communicatie V1

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding

Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Computer Interaction (HCI) 2014 2015 handleiding Human Technology Human Computer Interaction HCI Blok 1.4 4 ects Docenten Klaas Jan Mollema Peter Vossen Onderwijsvorm Werkcollege / Computerpracticum

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie