Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding"

Transcriptie

1 Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren ondernemer. Het is daarom van groot belang om jongeren op te leiden om hun ondernemerskwaliteiten te verbeteren. Tijdens deze eerste kennismaking met Business gaan jullie je bezighouden met de oprichting van een echt bedrijf. Het is de bedoeling dat je met dit bedrijf ook geld verdient en dus winst maakt. Winst maken gaat niet zonder risico, pas dus op dat je geen verlies maakt, dat is onderdeel van het spel. De winst mag je zelf houden of beter nog aan een zelf te kiezen goed doel schenken. Het bedrijf dat jullie oprichten is het best vergelijkbaar met een winkel in de school. Je kiest een product waarvan je denkt dat veel medeleerlingen of docenten dat willen kopen. Denk bijvoorbeeld aan iets te eten of te drinken op school. Bedenk wel dat onze school een zogenaamde gezonde kantine heeft. Dit betekent dat wat je verkoopt niet teveel vet en/of suiker mag bevatten. (Tosti s mogen bijvoorbeeld wel, maar alleen met bruin brood en 30+ kaas) Bedenk ook dat je het niet te moeilijk maakt voor jezelf. ( Het maken van smoothies is heel veel werk en misschien moet je op het eind veel fruit weggooien en dan maak je verlies) Overleg bij twijfel met je docent. Je kunt ook denken aan het verkopen van hippe of handige schoolmaterialen, zoals pennen en schriften. Ook kun je denken aan het verkopen van zelfgemaakte sieraden of misschien heb je zelf nog een veel beter idee. Soms is het beter om de verkoop buiten school te doen, bedenk dan wel dat je voor het langs de deuren verkopen een officiële vent vergunning nodig hebt. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon bij de buren langsgaan, je opa en oma of op de hockey- voetbalclub je spullen verkopen.

2 Opdracht Je voert deze opdracht uit in een groep van vijf tot zes personen. Met deze groep ontwikkel je een businessplan en breng je het plan ten uitvoer. De opdracht bestaat uit de volgende deelopdrachten: jullie maken een businessplan jullie maken een plan van aanpak en een taakverdeling jullie vragen financiering aan een directielid van school jullie maken reclamemateriaal voor je bedrijf jullie gaan gedurende een aantal weken je product verkopen jullie houden een eindpresentatie jullie houden voortdurend een logboek (zie bijlage)bij Bij "Werkwijze" word je geholpen dit allemaal uit te voeren. Het doel van deze opdracht is: te ontdekken wat er allemaal komt kijken bij de oprichting van een bedrijf kwaliteiten als ondernemer ontwikkelen goed samen leren werken in een groep de taken goed verdelen leren hoe je een grote opdracht moet aanpakken presenteren reflecteren op je eigen aanpak

3 Werkwijze 1. De docent stelt de groepjes van 5 tot 6 personen vast. In deze groep kan niet gewisseld worden. 2. De planning voor de komende weken vind je hieronder in de tabel. Les Locatie Activiteit 1 klaslokaal Businessplan + poster maken + presentatie geven 2 klaslokaal en computerlokaal 3 Klaslokaal en computerlokaal Plan van aanpak maken, details uitwerken, financiering aanvragen met behulp van korte presentatie Reclamemateriaal maken 4 In of buiten school Verkoop 5 In of buiten school Verkoop 6 computerlokaal Voorbereiding presentatie 7 klaslokaal Eindpresentatie 8 klaslokaal Reflectie en beoordeling

4 3. Na de eerste les waarin de docent je zal helpen het eerste plan te bedenken (zie PPT les 1 ), zul je tijdens de tweede les met je groep een plan van aanpak (zie bijlage) moeten maken. Belangrijk daarbij is dat jullie een goede taakverdeling maken. De volgende rollen zullen jullie in ieder geval moeten verdelen: Directeur/directrice; deze bewaakt het gehele proces gedurende alle lessen, is verantwoordelijk voor het eindresultaat en hakt de knoop door als de anderen het oneens zijn. Bovendien houdt deze het logboek bij. Hoofd verkoop; deze is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens de verkoop en organiseert deze. De overige leerlingen treden ook op als verkoper. Hoofd inkoop; deze is verantwoordelijk voor de in te kopen producten. Hoofd financiën; deze is verantwoordelijk voor de financieringsaanvraag bij de directie (ongeveer 50) en de inbreng van Eigen Vermogen (ongeveer 10 per persoon), bovendien moet deze persoon het kasboek bijhouden in een excelprogramma ( zie bijlage) en de winst berekenen. (zie bijlage) Hoofd reclame; deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de verspreiding van het reclamemateriaal. Hoofd presentaties; deze is verantwoordelijk voor de tussen- en eindpresentatie. Vul eerst de tabel met persoonlijkheidskenmerken (zie bijlage) in. Natuurlijk is het de bedoeling dat jullie elkaar blijven helpen, maar nu is wel duidelijk wie de baas is over elke deeltaak. In een groepje van vijf kan de directeur of directrice ook hoofd presentaties zijn. 4. Bij het aanvragen van de financiering zul je het volgende duidelijk moeten maken aan de schooldirectie: Wat ga je verkopen en waarom. Aan wie ga je dat verkopen en waarom. Welke reclame ondersteuning gebruiken jullie bij de verkoop en waarom. Hoeveel producten ga je verkopen en waarom. Wat is de inkoopprijs van het product en wat is de verkoopprijs van het product en waarom.

5 Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren Wat is dan de Omzet? Wat is dan de (Bruto) winst? Hoeveel heb je nodig van de directie om je bedrijf op te starten en waarom. Hoeveel rente betaal je aan de directie en wanneer los je de lening af? Zet het geheel in een korte PPT. 5. Om het product te kunnen verkopen moet je ook reclame maken. Dit kun je doen in allerlei vormen, bijvoorbeeld met behulp van een folder, posters, een videocommercial, facebook of een website. De vorm mogen jullie zelf kiezen. Het is wel van belang dat je deze keuze achteraf kunt verklaren, dus waarom je voor die vorm kiest. Bij het ontwikkelen van het reclamemateriaal kunnen jullie stilstaan bij de volgende vragen: Wat is mijn product? Welke specifieke voordelen heeft dit product voor de koper? Wie zijn mijn kopers? Waar bevinden mijn kopers zich? Wat is de naam van mijn product? Wat is het logo van mijn product? Wat is mijn reclameslogan voor dit product? Wat is de prijs van dit product? Welke vorm van reclame past het beste bij mijn product en mijn doelgroep?

6 6. Je hebt in principe 2 weken om je product te verkopen. Je mag je beperken tot vrijdag het 4 e en 5 e uur, maar je mag ook besluiten om meer pauzes te gebruiken voor de verkoop. Als je producten in de kantine gaat verkopen overleg dan altijd met de baas van de kantine de heer Bert Leijdekkers en je docent. 7. Als afronding van dit blok presenteer je met je groep het bedrijf. De presentatie bevat de volgende onderdelen: Het businessplan (marketingmixinstrumenten, rolverdeling,zie ook punt 4) Het gemaakte reclamemateriaal (zie punt 5) De uitvoering van het plan. Hoe liep de verkoop, wat ging er goed en minder goed. Hoeveel heb je verkocht? Wat was de Omzet en wat was de winst? Klik hier voor het maken van een Winst & Verliesrekening. Wat hebben jullie met de winst gedaan? Het is extra leuk als je foto s of een kort filmpje maakt van de echte verkoop. Dit alles verwerk je in een PowerPointpresentatie die je vervolgens ook presenteert als groep. Daarbij komt iedereen aan bod. Tips Handige links bij het maken van een ondernemingsplan: https://www.rabobankstartproof.nl/ Handige links bij het maken van reclamemateriaal: nier_van_reclame_maken/vltavkar_eu

7 Beoordelen Het accent bij de beoordeling ligt op reflectie, presenteren, informatievaardigheden en (vooral) op samenwerken Download het beoordelingsformulier dat bij dit blok hoort. Het ingevulde formulier bewaar je in je projectmap. In het schema hieronder kun je zien welke vaardigheden en competenties beoordeeld moeten (XX) en welke beoordeeld kunnen (X ) worden èn door wie. Competentie A. Het eigen leerproces sturen 1. resultaat van een opdracht beoordelen Beoordelen door: Jezelf X Medeleerling 2. de gevolgde werkwijze beoordelen X X 3. reflecteren op eigen leerproces 4. zelfinzicht tonen X 5. eigen leerproces sturen B. Beroepshouding ontwikkelen 1. een beroepsbeeld vormen 2. professioneel gedrag vertonen XX XX 3. rekening houden met waarden en normen X C. Informatievaardigheden 1. bepalen welke informatie nodig is 2. informatie verzamelen X 3. informatie selecteren 4. informatie verwerken 5. informatie verstrekken/uitwisselen X X D. Probleemoplossend werken 1. een probleem of opdracht analyseren X 2. een opdracht plannen X X 3. een opdracht uitvoeren X X X

8 E. Samenwerken 1. een opdracht samen voorbereiden XX XX 2. leiding geven X X 3. een groepsopdracht uitvoeren XX XX Reflectie REFLECTIEFORMULIER NAAM: KLAS: DATUM: DOCENT : 1. Ben je achteraf tevreden over de keuze van het product/jullie bedrijf? Leg uit. 2. De verkoop van het product Op welke wijze hebben jullie het product verkocht? Wat viel je tegen tijdens het verkoopproces? Wat viel mee aan het verkoopproces?

9 Vertel iets positiefs over jullie businessplan. Vertel iets negatiefs over julliebusinessplan. 3. Geef aan op welke wijze jullie hebben samen gewerkt. Hoe verliep de samenwerking in jullie groep? Motiveer je antwoord. Was jouw inbreng meer of minder dan die van de andere deelnemers? Licht je antwoord toe met een voorbeeld. Heb jij je altijd aan de afspraken gehouden zoals die zijn vastgelegd in het plan van aanpak? 4. Wat zijn jouw verbeterpunten, met andere woorden: wat zou je de volgende keer anders doen?

10 Ruimte voor afspraken die gemaakt zijn na het gesprek met de docent:

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

De beleggingsclub Lessenserie

De beleggingsclub Lessenserie De beleggingsclub Lessenserie Naam : Groep : Klas : Datum : 1 Inhoudsopgave De beleggingsclub... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Wat is de eindopdracht?... 3 Hoeveel tijd heb je?... 3 Waarom ga je

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN PROGRAMMAPLANNER JUNIOR COMPANY ARTIKEL NR 04 Stichting Jong Ondernemen: Postbus 93002 2509 AA Den Haag Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.jongondernemen.nl http://mijn.jongondernemen.nl

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie

Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis (dubbele les) Groep 8 Verdiepingsles: Lagerhuis voorbereiding. Leerkrachtinformatie Leerkrachtinformatie (dubbele les) Lesduur: 2 x 50 minuten (klassikaal) Introductie van de activiteit 1. Deze klassikale les bestaat uit twee delen: Voorbereiding Uitvoering voorbereiding Lesduur: 50 minuten

Nadere informatie

Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz.

Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz. Colofon blz. 1 Handleiding blz. 3-4 Voorbeeld spaarplan blz. 5-7 Spaarplan 1 blz. 8-10 Spaarplan 2 blz. 11-13 Spaarplan 3 blz. 14-16 Spaarplan 4 blz. 17-19 Spaarplan 5 blz. 20-22 Voorbeeld Contract blz.

Nadere informatie

Thema Keuzes maken. Mijn geldzaken

Thema Keuzes maken. Mijn geldzaken Thema Keuzes maken Mijn geldzaken Versie 1.0 Copyright Vakcollege Groep B.V. 2012. Alle rechten voorbehouden. Mijn geldzaken Hoe staat het met jouw geldzaken? Houd jij ook altijd aan het eind van je geld

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Kindervergadering Zo gaat het bij ons!

Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Pedagogisch kader kindercentra 4 13 jaar Kindervergadering Zo gaat het bij ons! Introductie voor de groepsleiding Is kinderinspraak belangrijk? Denken vanuit de groep is logisch en praktisch, maar toch

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Stagetraining FORUM 3-4-2014

Stagetraining FORUM 3-4-2014 Stagetraining FORUM 3-4-2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen Praktische voorbereiding 4 Programma 5 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Elevator pitch 7 Introductie

Nadere informatie

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant

Handleiding. Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Workshop Visieversneller Online Variant Handleiding Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Stappenplan:... 5 Algemene informatie over workshops... 7 De workshopbegeleider... 8 Voorbereiding

Nadere informatie

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten

Lesbrief Phone Challenge Workshop. : Workshop, met online onderdelen. : 45-60 minuten Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesbrief Phone Challenge Workshop mbo 1-2 Lesvorm Leerlijn Doelgroep Duur Gastdocent : Workshop, met online onderdelen : Grip op geld : Niveaus 1-2 mbo, vanaf 18 jaar :

Nadere informatie

E-learning module 3: Scouting Academy

E-learning module 3: Scouting Academy E-learning module 3: Scouting Academy Waarom een nieuw opleidingssysteem? Het trainen en opleiden van mensen binnen Scouting Nederland (deskundigheidsbevordering) heeft sinds de jaren 70 een vrijwillig

Nadere informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie

+100. Lesbrief online game MoneyMatters LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS (GAST)LES MONEYMATTERS VOORBEREIDEN (GAST)LES. Benodigde informatie LESBRIEF ONLINE GAME MONEYMATTERS Deze instructie is bedoeld voor (gast)docenten die de online game met een vooraf gespecificeerde doelgroep gaan spelen. Na het lezen van deze instructie ben je in staat

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Het Werkboek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Het Werkboek Dit is het standaard werkboek bij DOEN! Naast dit algemene werkboek worden ook speciale werkboeken ontwikkeld, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werkgever Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom een functioneringsgesprek?... 7 Wat is een functioneringsgesprek?...

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie