Trendanalyses klantenbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trendanalyses klantenbarometer"

Transcriptie

1 Trendanalyses klantenbarometer Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Alex van Ingen Paul van Beek Luc Wismans Resultaten 19 februari 2013

2 2 Inhoud Achtergrond Selectie van vier trends Nadere analyse trends Totaal Nederland Prijs van de reis en waardering kopen kaartje Vervoer alternatief totaal plus deeloordelen Vervoerbewijs

3 3 Achtergrond Sinds 2004 consistente onderzoeksmethode naar OVklanten-tevredenheid via de OV-klantenbarometer Behoefte aan verdieping analyses gegevens OVklantenbarometer Gecombineerde database OV-klantenbarometer biedt kansen tot meer inzicht in de ontwikkeling van klantenoordelen en verklarende factoren daarvoor Opdracht: Vinden van opvallende/interessante trends en proberen te verklaren met gegevens uit de OVklantenbarometer Resultaten mogelijk interessant voor KPVV publicatie en/of aanbieding cijfers OV-klantenbarometer 2012

4 Proces selectie van trends Samenvoeging resultaten uit de klantenbarometer Trendanalyse totaaloordeel en deeloordelen voor diverse variabelen (univariate analyse) Workshop selectie van vier interessante trends Robert van Dijk, Provincie Utrecht Peter Bakker, KIM Willy de Swart, RET Gerard van Kesteren, KPVV Marcel Sloot, KPVV Alex van Ingen, DTV Paul van Beek, GC Martijn Ebben, GC Luc Wismans, GC Nadere analyse van vier trends 4

5 Geselecteerde trends Totaal Nederland: analyse stijging na 200, methodisch of inhoudelijke ontwikkelingen Prijs van de reis en waardering kopen kaartje: analyse of invoering chipkaart van invloed is geweest op dalende trend op deze deeloordelen Vervoer alternatief: analyse in hoeverre in deelgebieden en afhankelijk van drukte de waardering voor mensen met auto als alternatief lager ligt dan voor mensen zonder alternatief. Vervoerbewijs: veel differentiatie, analyse na aggregatie en afhankelijk van ritfrequentie en drukte 5

6 Totaal Nederland algemeen rapportcijfer per modaliteit, gewogen,3,2,1,0,9 totaal,8,,,5 Vanaf 200 en voornamelijk in 2008 en 2009 is een relatief sterke stijging te zien. De vraag is waar dit door komt. Is dit methodisch of zijn er inhoudelijke ontwikkelingen die hierin een rol spelen?

7 Totaal Nederland Sinds 2004 geen structurele wijzigingen in de vragenlijsten. Trendbreuk is te zien in vrijwel alle subvragen. Sinds 2004 is de onderzoeksmethode ongewijzigd. Sinds 2004 is de steekproefmethode ongewijzigd. Vraag: heeft de gebruikte weging invloed op de stijgende trend in klantenoordelen

8 8 Totaal Nederland Waardering kwaliteitsaspecten waardering kwaliteitsaspecten totaal, gewogen 8,5 8,0,5,0,5 totaal vinden van een zitplaats netheid van het voertuig klantvriendelijkheid rijstijl geluid in voertuig instapgemak informatie halte kopen vvb / laden reissaldo stiptheid reissnelheid frequentie,0 5,5

9 9 Totaal Nederland Weging algemeen rapportcijfer per modaliteit, gewogen Zowel de gewogen als ongewogen gegevens laten dezelfde trend zien.,4,3,2,1,0,9,8,, totaal bus tram metro trein,5 algemeen rapportcijfer per modaliteit, ongewogen Ook stijging vanaf 200 en voornamelijk in 2008.,5,4,3,2,1,0,9,8,, totaal bus tram metro trein,5

10 10 Totaal Nederland Conclusie methodisch Er kan niet worden aangetoond dat de trendbreuk methodisch is, want: Geen grote veranderingen in vragenlijsten Geen veranderingen in onderzoeksmethode Geen veranderingen in steekproeftrekking Geen effecten weegmethode

11 11 Totaal Nederland Aanname: trendbreuk wordt veroorzaakt door toename trein en metrogebieden verdeling modaliteiten 200, gewogen verdeling modaliteiten 2008, gewogen 9% 3% 11% 3% 28% 0% bus tram metro trein 31% 55% bus tram metro trein Aandeel trein in totaal is onveranderd (200 vs 2008) Aandeel metro is licht toegenomen (200 vs 2008)

12 12 Totaal Nederland Aanname: trendbreuk wordt veroorzaakt door toevoeging nieuwe gebieden waardering bestaande gebieden waardering nieuwe gebieden,30,25,20,15,10,40,30,20,10,05,00,95,90,85,00,90,80,0,80, bestaande gebieden nieuwe gebieden Als er nieuwe gebieden worden toegevoegd aan het totale onderzoek die relatief goed scoren zou het algemeen rapportcijfer van het totaal kunnen stijgen. In 2008 scoren de nieuwe gebieden hoger dan het gemiddelde, deze gebieden hebben dus een positieve invloed op het totaal cijfer. Echter in 2009 scoren de nieuwe gebieden ver onder het totaal gemiddelde, verwacht kan daarom worden dat het totaal rapportcijfer in 2009 daalt. Dit is echter niet het geval.

13 13 Totaal Nederland Aanname: trendbreuk wordt veroorzaakt door stijging in waardering van gebieden met grote invloed. Niet ieder gebied heeft dezelfde invloed op het totale cijfer. Gebieden met veel reizigers wegen zwaarder mee dan gebieden met minder reizigers.

14 Totaal Nederland Waardering naar invloed 14 w aardering, naar invloed,50,40,30,20,10,00,90,80,0,0,50,40 totaal <1% 1% - 2% 2% - 5% 5% - 10% >10%

15 15 Totaal Nederland Opbouw rapportcijfer naar invloed opbouw rapportcijfer naar invloed van gebied,5,0,5,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 <1% 1-2% 2-5% 5-10% >10%

16 1 Totaal Nederland Verdeling invloed verdeling invloed gebieden 100% 90% 80% 0% 0% 50% 40% 30% 20% 10% 0% <1% 1-2% 2-5% 5-10% >10%

17 1 Totaal Nederland Conclusies invloed: Gebieden met grote invloed (>10%) laten de grootste stijging zien. Maar gebieden met een gemiddelde invloed (2-5%) hebben het grootste aandeel in het totaalcijfer. Ook deze gebieden laten een trendbreuk zien.

18 18 Totaal Nederland Conclusies Totaal Nederland Er kan niet worden aangetoond dat trendbreuk wordt veroorzaakt door een methodologische fout. Trendbreuk is niet te verklaren door wijzigingen in: Onderzochte modaliteiten Toegevoegde gebieden Veranderingen in invloed van afzonderlijke gebieden Trendbreuk is dus inhoudelijk, dat wil zeggen er is een echte stijging van het klantoordeel tussen 200 en 2009.

19 Prijs van de reis en kopen kaartje De ontwikkeling hier liggen haaks op de totale en overige trends, namelijk een daling Waardering prijs van de rit Totaal Waardering kopen vervoerbew ijs Totaal Achterliggende reden is mogelijk invoering van de chipkaart. Analyse van deze deelwaarderingen door onderscheid naar regio waar al wel ingevoerd en waar niet (op basis van moment afschaffing strippenkaart). Tevens deze analyse afhankelijk van vervoerbewijs

20 Prijs van de reis en kopen kaartje Afhankelijk van afschaffing chipkaart, alle vervoerbewijzen 20 Waardering kopen vervoerbewijs of laden reissaldo Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering totale rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering prijs van de rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart

21 Prijs van de reis en kopen kaartje Afhankelijk van afschaffing chipkaart, betaald per reis 21 Waardering kopen vervoerbewijs of laden reissaldo Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering totale rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering prijs van de rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart * Verzameling strippenkaart, Saldo OV chip, in voertuig gekocht

22 Prijs van de reis en kopen kaartje Afhankelijk van afschaffing chipkaart, abonnement* 22 Waardering kopen vervoerbewijs of laden reissaldo Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering totale rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering prijs van de rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart * Verzameling abonnement OV chip, sterabbonnement, abonnement overig

23 Prijs van de reis en kopen kaartje Afhankelijk van afschaffing chipkaart, OVStudentenkaart 23 Waardering kopen vervoerbewijs of laden reissaldo Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering totale rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart Waardering prijs van de rit Afhankelijk van jaar afschaffing strippenkaart

24 Prijs van de reis en kopen kaartje Conclusies: Daar waar later de strippenkaart is afgeschaft lag over het algemeen het klantenoordeel ook al hoger Daar waar in 2011 strippenkaart is afgeschaft zet daling vaak later in dan daar waar dit in 2010 het geval is. Dat geldt zowel voor prijs van de reis als kopen van vervoerbewijs. Daar waar 2009 strippenkaart is afgeschaft geeft minder fluctuatie en lijkt na daling zich in laatste jaren weer iets te herstellen. De daling zet wel vaak al eerder in dan het moment dat afschaffing van strippenkaart er was Mogelijk ook een relatie met invoering van OV-chipkaart naast oude kaartvormen en of andere oorzaken zoals de media-aandacht De inzet van dalende trends is onafhankelijk van klanten die een abonnement hebben of per reis betalen, maar de daling voor de prijs van de reis is voor niet-abonnement reizigers wel groter OV Studenten laten ook daling zien voor vervoerbewijs laden maar niet zozeer voor de prijs van de reis (geldt ook voor ververbewijs anders ). 24

25 25 Vervoeralternatief,4,3,2,1,9,8, De verwachting is dat keuzereizigers het vervoer hoger waarderen dan reizigers die geen keuze hebben. Dat geldt niet op de waardering van de totale rit en in een deel van de gevallen wel op de deelwaarderingen. De vraag is of dit het geval is voor alle deelgebieden en in hoeverre dit afhangt van de drukte

26 2 Vervoeralternatief Deelgebied en drukte Waardering rit toaal, STREEKDIENST OVERIG Waardering rit toaal, TREIN,4,4,35,3,25,2,15,1,05,95,9,3,2,1,9,8,,,5 Alleen voor de gebieden streekdienst overig (rurale gebieden) en trein scoort de waardering van de totale rit hoger voor mensen die de auto als alternatief hebben. Drukte blijkt geen invloed te hebben, zelfde trend waar te nemen als in de totale gegevens.

27 2 Vervoeralternatief Deelaspect vinden van een zitplaats Waardering vinden van een zitplaats Waardering vinden van een zitplaats, TREIN 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,9,8,,,5 8,5 8,3 8,1,9,,5,3,1,9,,5 Waardering vinden van een zitplaats, DRUKTE ,5 8,5,5 5,5 5 4,5 4

28 28 Vervoeralternatief Deelaspect netheid van voertuig Waardering netheid van het voertuig Waardering netheid van het voertuig, STREEKDIENST VERSTEDELIJKT,3,9,8,,,5,4,3,2,2,1,9,8,,,1,5 Waardering netheid van het voertuig, STREEKDIENST OVERIG Waardering netheid van het voertuig, DRUKTE 0-25,4,,2,8,,4,4,2,8,,4,2,2

29 29 Vervoeralternatief Deelaspect klantenwaardering van personeel,3,2,1,9 Waardering klantvriendelijkheid van het personeel,5,45,4,35,3,25,2 Waardering klantvriendelijkheid van het personeel, STREEKDIENST VERSTEDELIJKT,8,,15,1,05 Waardering klantvriendelijkheid van het personeel, STREEKDIENST OVERIG Waardering klantvriendelijkheid van het personeel, TREIN,,4,,3,2,5,1,4,9,3,8,2,,,1,5

30 30 Vervoeralternatief Deelaspect waardering rijstijl Waardering rijstijl Waardering rijstijl, STREEKDIENST OVERIG,1,9,8,,,5,4,3,25,2,15,1,05,95,9,85,8,5 Waardering rijstijl, TREIN,5,4,3,2,1,9,8,,,5

31 31 Vervoeralternatief Deelaspect geluid in voertuig Waardering geluid in het voertuig Waardering geluid in het voertuig, STREEKDIENST OVERIG,3,4,2,3,1 5,9 5,8 5,,2,1 5,9 5, 5,8 5,5 5, Waardering geluid in het voertuig, TREIN,,4,2 5,8 5, 5,4 5,2 5

32 32 Vervoeralternatief Deelaspect informatie instaphalte Waardering informatie instaphalte Waardering informatie instaphalte, TREIN,2,4,1,2,9,8,,,8,,4,5,2,4

33 33 Vervoeralternatief Deelaspect informatie vertragingen e.d. Waardering informatie bij vertraging of andere problemen Waardering informatie bij vertraging of andere problemen, TRAM 5 5,5 4,8 4, 5 4,4 4,2 4, ,8 3,5 3, 3 Waardering informatie bij vertraging of andere problemen, TREIN Waardering informatie bij vertraging of andere problemen, DRUKTE ,3,5 5,8 5,5 5,3 4,8 5 4,5 4,3 4 3,5 3,8 3

34 34 Vervoeralternatief Deelaspect kopen van vervoerbewijs Waardering kopen vervoerbewijs en/of laden reissaldo Waardering kopen vervoerbewijs en/of laden reissaldo, METRO 8,,8,,4,2,8,,4,2,8,,4,2 5,8,4 5, Waardering kopen vervoerbewijs en/ of laden reissaldo, DRUKTE ,5,5 5,5 5

35 35 Vervoeralternatief Deelaspect prijs van de rit Waardering prijs van de rit 5, 5,4 5,2 5 4,8 4, 4,4 4,2 4

36 3 Vervoeralternatief Deelaspect stiptheid Waardering stiptheid bij instaphalte Waardering kopen vervoerbewijs en/ of laden reissaldo, DRUKTE ,2 8,5,8,,5,4,2 5,5 5

37 3 Vervoeralternatief Deelaspect reissnelheid Waardering reissnelheid rit Waardering reissnelheid rit, TREIN,4,,3,4,2,2,1,9,8,,8,4,,2,

38 38 Vervoeralternatief Deelaspect frequentie Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte, STADSDIENST BUS,1,9,8,4,2,,,5,8,,4,3,2,1,4,2 Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte, TRAM Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte, METRO 8 8,8,8,,,4,2,4,2,8,8,,,4,4

39 39 Vervoeralternatief Deelaspect frequentie Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte, TREIN,1,9,8,4,2,,,5,8,,4,3,2,1,4,2 Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte, DRUKTE ,5,5 5,5 5 4,5 4

40 40 Vervoeralternatief Deelaspect veiligheid Waardering veiligheid in het OV Waardering veiligheid in het OV, TREIN,,8,,,5,4,3,2,1,,5,4,3,2,9,1 Waardering veiligheid in het OV, DRUKTE ,5 8,5,5

41 41 Vervoeralternatief Conclusies: Alleen de bus in rurale gebieden en de trein (vervoer over langere afstanden) laten een afwijkend beeld zien in de totale waardering. Keuzereizigers zijn in deze modaliteiten over het algemeen positiever dan captives. Ook bij veel deelaspecten geven de keuzereizigers in het streekvervoer in de rurale gebieden en de trein een hogere waardering dan captives. Vooral bij de drukke ritten ( instappers) is, wanneer het onderscheid wordt gemaakt tussen captives en keuzereizigers,de trend omgekeerd aan de landelijke trend. De verschillen tussen captives en niet captives zijn over het algemeen wel erg klein

42 42 Vervoerbewijs Geeft nogal differentiatie en moet worden geaggregeerd Wat is beeld na aggregatie en zijn de verschillen anders afhankelijk van ritfrequentie en drukte kaartje gekocht in voertuig strippenkaart op saldo met OV-chipkaart abonnement op OV-chipkaart sterabonnement studenten OV-kaart abonnement (overig) anders treinkaartje zonder korting treinkaartje met korting enkele reis, vervoer over water retour, vervoer over water 5 retourkaart, vervoer over water maandkaart, vervoer over water jaarkaart, vervoer over water.5

43 43 Vervoerbewijs Trends geaggregeerd, onderscheid in: Betaald per rit in voertuig gekocht, strippenkaart of saldo OV-chip abonnement op OV-chip, sterabonnement of abonnement overig OV studentenkaart treinkaartje met korting of treinkaartje zonder korting Water alle vervoerbewijzen water Water..5

44 44 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering vinden van een zitplaats Water.5 Waardering netheid van het voertuig Water

45 45 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering klantvriendeiljkheid personeel Water.5 Waardering rijstijl Water

46 4 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering geluid in het voertuig Water 5.5 Waardering instapgemak Water

47 4 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering informatie instaphalte Water 5.5 Waardering informatie bij vertraging of andere problemen Water 3.5

48 48 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering kopen vervoerbewijs en/of laden reissaldo Water Waardering prijs van de rit Water 3.5

49 49 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering stiptheid bij instaphalte Water 5.5 Waardering reissnelheid rit Water

50 50 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering aantal vertrekmogelijkheden vanaf instaphalte Water.2 Waardering veiligheid in het OV Water

51 51 Vervoerbewijs Deelaspecten Waardering veiligheid tijdens de rit Water.5 Waardering veiligheid instaphalte Water.1

52 Vervoerbewijs Conclusies: Differentiatie wordt veel kleiner na aggregatie. Water scoort hoger op totaal en meeste deelaspecten (niet op geluid, instapgemak) dan andere vervoerbewijzen Alle vervoerbewijzen laten globaal dezelfde trends zien ook voor de deelaspecten, uiteraard verschillen ze wel in de mate waarin. Mensen met een abonnement of OV chipkaart waarderen over het algemeen totaal en alle deelaspecten lager dan de overige vervoerbewijzen Dit zijn vaak reizigers die vaker en tijdens drukkere perioden reizen Analyse klantenoordeel afhankelijk van ritfrequentie en drukte ritfrequentie, 0-1, 2, 3, 4, 5, meer dan 5 drukte» 1 = 0-25 instappers» 2 = 2-50 instappers» 3 = instappers» 4 = instappers» 5 = meer dan 250 instappers 52

53 53 Vervoerbewijs Drukte 1 Drukte Drukte 3 Drukte Drukte Ritfrequentie

54 54 Vervoerbewijs Drukte 1 Drukte Drukte 3 Drukte Drukte Ritfrequentie

55 55 Vervoerbewijs Drukte 1 Drukte Drukte 3 Drukte Drukte Ritfrequentie

56 5 Vervoerbewijs Drukte 1 Drukte Drukte 3 Drukte Drukte Ritfrequentie 4 3

57 5 Vervoerbewijs Drukte 1 Drukte Drukte 3 Drukte Drukte Ritfrequentie 5 2.

58 58 Vervoerbewijs Drukte 1 Drukte Drukte 3 Drukte Drukte Ritfrequentie >

59 Vervoerbewijs Conclusies: Als het rustig is, dan is het totaaloordeel van abonnementhouders en OVStudenten lager ongeacht ritfrequentie. De verschillen worden wel kleiner naarmate de ritfrequentie toeneemt. Naarmate het drukker wordt, worden de totaaloordelen meer vergelijkbaar voor alle ritfrequenties, maar met name bij hogere ritfrequenties ligt totaaloordeel voor abonnementhouders of OVStudenten soms hoger dan klanten die per rit betalen Hoge ritfrequenties in combinatie met hoge drukte laten laatste jaren voor diverse vervoerbewijzen dalende trend zien in totaaloordeel, terwijl dat voor overige combinaties overwegen stijgend of constant is 59

KLANTOORDEEL R-NET 2014

KLANTOORDEEL R-NET 2014 Rapport KLANTOORDEEL R-NET 2014 Resultaten OV-Klantenbarometer Randstadnet (R-Net) Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Stadsgewest Haaglanden Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 Rapportage OV-Klantenbarometer 2013 Stadsgewest Haaglanden Opdrachtgever Kennisplatform

Nadere informatie

OV-klantenbarometer 2012

OV-klantenbarometer 2012 OV-klantenbarometer Provincie Limburg Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer Maart 2013 Rapportage OV- Klantenbarometer Provincie Limburg Opdrachtgever Kennisplatform Verkeer en

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd

Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd Theo Konijnendijk Kennisplatform Verkeer en Vervoer theo.konijnendijk@kpvv.nl Paul van Beek Goudappel Coffeng pvbeek@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 Rapportage OV-Klantenbarometer 2013 Sociale veiligheid in het

Nadere informatie

OV-klantenbarometer Provincie Limburg

OV-klantenbarometer Provincie Limburg OV-klantenbarometer Provincie Limburg Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer Maart 2012 Rapportage OV- barometer Provincie Limburg Opdrachtgever Kennisplatform Verkeer en Vervoer

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Landelijke cijfers Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 OV-Klantenbarometer 2013 Landelijke cijfers Onderzoek klanttevredenheid in het regionale

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

Oog voor de klant, 11 septermber Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng

Oog voor de klant, 11 septermber Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng Oog voor de klant, 11 septermber 2009 Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng (namens het team van Goudappel Coffeng en DTV) Samenvatting Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer

Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer VW Wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer Regeling van 1 december 2006, nr. HDJZ/S&W/2006-1685, Hoofddirectie Juridische Zaken, tot wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer Landelijke cijfers

OV-Klantenbarometer Landelijke cijfers OV-Klantenbarometer 2016 Landelijke cijfers CROW-KpVV In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW een KpVV-Meerjarenprogramma uit, met als doel een bijdrage te leveren aan het competenter maken

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Klantenoordeel R-Net 2012

Klantenoordeel R-Net 2012 Klantenoordeel R-Net 2012 OV-Klantenbarometer Randstadnet (R-Net) 2012 3 juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/007 Datum 3 juni 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2014

OV-Klantenbarometer 2014 OVKlantenbarometer 0 Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer Landelijke cijfers Naamloos 090 060 : :7 CROWKpVV In opdracht van de gezamenlijke overheden voert CROW een KpVVMeerjarenprogramma

Nadere informatie

OV-klantenbarometer 2012

OV-klantenbarometer 2012 OV-klantenbarometer OV-Bureau Groningen/Drenthe Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer Maart 2013 Rapportage OV- Klantenbarometer OV-bureau Groningen Drenthe Opdrachtgever Kennisplatform

Nadere informatie

Rapportage OV Monitoring U-OV

Rapportage OV Monitoring U-OV Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Datum 21 oktober 2014 Kenmerk BRU192/Ebm/1524.03

Nadere informatie

Verantwoording OV-concessies 2013

Verantwoording OV-concessies 2013 Miljoenen Stadsregio Rotterdam Verantwoording OV-concessies 2013 Concessie Rail (RET) a) Reizigers: De metro laat in 2013 een minimaal reizigersverlies zien. Het aantal instappers is over het gehele jaar

Nadere informatie

Algemene cijfers OV- Klantenbarometer 2011

Algemene cijfers OV- Klantenbarometer 2011 Algemene cijfers OV- barometer 2011 Opdrachtgever Kennisplatform Verkeer en Vervoer Gerard van Kesteren Opdrachtnemer Goudappel Coffeng B.V. DTV Consultants B.V. Breda, april 2012 1 INHOUDSOPGAVE pagina

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1704 10 februari 2010 Regeling tot wijziging van de Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer in verband met

Nadere informatie

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland

Dag strippenkaart. Hallo OV-chipkaart. Vanaf 19 mei 2011 is de strippenkaart niet meer geldig. Kijk op ov-chipkaart.nl/zuidholland Dag strippenkaart Waar kan ik terecht met vragen? Voor alle vragen over het afschaffen van de strippenkaart en/of het reizen met de OV-chipkaart en over abonnementen bij Connexxion kunt u bij ons terecht.

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie.

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015012 GS brief van 7 oktober 2014 jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Mededeling Onderwerp Sociale veiligheid busvervoer Almere

Mededeling Onderwerp Sociale veiligheid busvervoer Almere PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Sociale veiligheid busvervoer Almere Kern mededeling: Tijdens de vergadering van de commissie Economie van 20 januari 2016 heb ik nadere informatie toegezegd over

Nadere informatie

Maakt u een internationale treinreis vanuit Nederland naar het buitenland?

Maakt u een internationale treinreis vanuit Nederland naar het buitenland? Maakt u een internationale treinreis vanuit Nederland naar het buitenland? Op onze treinstations maken we steeds meer gebruik van poortjes. Om uw internationale reis zo makkelijk mogelijk te maken, leggen

Nadere informatie

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee

Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Lijnfolder 2010 Hoeksche Waard/Goeree-Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 28 maart 2010 hwgo2010-lf8 Gratis Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk Middelharnis en Rotterdam Zuidplein rijdt Qliner

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Trendmonitor De Trendmonitor 2015

Trendmonitor De Trendmonitor 2015 Trend monitor Trendmonitor De Trendmonitor laat trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren op het gebied van openbaar vervoer zien. Deze zijn belicht vanuit verschillende perspectieven op een

Nadere informatie

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1.

Project 61. Eindbeeldstudie. Locale voordeeltarieven. Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' * F 1. Project 61 Eindbeeldstudie Locale voordeeltarieven Elndbeeldstudle 63'OVC Relslnformatle: route, tfd en pr[s' 30-11-2009 * F 1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Documentgegevens Managementsamenvatting Í Inleiding

Nadere informatie

1. Reis je met de trein?

1. Reis je met de trein? Reizen met de trein 6 1. Reis je met de trein? (n=601) 5 51% 4 39% 3 1 3% Ja, (bijna) dagelijks 1% Ja, wekelijks 6% Ja, maandelijks Ja, enkele keren per jaar Nee, (bijna) nooit Weet niet Toelichting Ja,

Nadere informatie

Datum 16 december 2010 Onderwerp Uitzetten NVB per 3 februari 2011 in Zuid-Holland en Haaglanden

Datum 16 december 2010 Onderwerp Uitzetten NVB per 3 februari 2011 in Zuid-Holland en Haaglanden a 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart

Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Uithuizen, 26 oktober 2010 Geacht college, Betreft: Schriftelijke vragen GemeenteBelangen Eemsmond aan het college inzake invoering OV chipkaart Enige tijd geleden werden wij middels een artikel in het

Nadere informatie

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Reizigersmonitor 2007 2 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam KpVV Het Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart

MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO. 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart MANIFEST VAN DE CONSUMENTENORGANISATIES IN LOCOV EN LCO 11 reizigerseisen bij de invoering van de OV-chipkaart De OV-chipkaart, die de komende jaren landelijk wordt ingevoerd, kan het openbaar vervoer

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Spoordeelweken Zomer 2015

Veelgestelde vragen Spoordeelweken Zomer 2015 Veelgestelde vragen Spoordeelweken Zomer 2015 Wat zijn de Spoordeelweken? In de zomer van 2015 vinden opnieuw de Spoordeelweken plaats. Van 13 juli t/m 23 augustus 2015 kunnen 4,5 miljoen mensen in Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 397 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7

Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007. agendapunt 7 Commissie Verkeer en Vervoer vergadering 17 januari 2007 agendapunt 7 Onderwerp: OV-chipkaart: Stand van zaken, actuele planning en communicatie; Afspraken decentrale overheden inzake gezamenlijke elementen

Nadere informatie

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon

Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Informatieavond Regioraad 22 september 2015 Tarieven voor het openbaar vervoer Portefeuillehouder: Pieter Litjens Ambtelijk: afdelingshoofd OV Nico van Paridon Tarieven voor het openbaar vervoer Dat gaat

Nadere informatie

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen

Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Q&A list OV-chipkaart, Stadsregio Arnhem Nijmegen Inhoudsopgave Algemene uitleg 2 Vragen en Antwoorden algemeen 7 Vragen en Antwoorden Stadsregio Arnhem Nijmegen 14 11 juni 2009 Q&A list OV-chipkaart Arnhem

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting De provincie Noord-Brabant heeft twee pilots ingevoerd met goedkoop openbaar vervoer. De eerste pilot gericht op jongeren tot 12 jaar en ouderen vanaf 65 jaar en de tweede pliot

Nadere informatie

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer

Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Een vergelijking tussen de NS en het stads- en streekvervoer Guy Hermans en Matthijs de Gier augustus 2009 Bijdrage Colloquium Oog voor de reiziger Sociale veiligheid

Nadere informatie

Reisproduct Modaliteit Prijs Periode Beschrijving

Reisproduct Modaliteit Prijs Periode Beschrijving Bijlage 2 bij Statenbrief - zaaknummer 2017-002190 ` Prijzen en prijseffecten in het Tarievenhuis Oost Nederland In deze bijlage komen de volgend punten aan de orde: 1. Nieuwe producten in het Tarievenhuis

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/ Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het vergelijken van reizigerstevredenheid tussen gebieden: voor welke factoren corrigeren?

Het vergelijken van reizigerstevredenheid tussen gebieden: voor welke factoren corrigeren? Het vergelijken van reizigerstevredenheid tussen gebieden: voor welke factoren corrigeren? Bas Bussink HTM Personenvervoer N.V. b.bussink@htm.nl Stefan de Konink Stichting OpenGeo stefan@opengeo.nl Bijdrage

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19064 2 november 2011 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 oktober 2011, nr. IENM/BSK-2011/142253

Nadere informatie

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee

Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Lijnfolder 2009 Hoeksche Waard / Goeree- Overflakkee Qliner 396 Geldig vanaf 4 januari 2009 HWGO2009-LF8 Gratis HWGO2009-LF8.indb 1 24-12-2008 16:31:32 Welkom in de Qliner Tussen Dirksland Sommelsdijk

Nadere informatie

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement

Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Productvoorwaarden Maand en Jaar Sterabonnementen U-OV 2014 (Regio Utrecht) Maand of Jaar U-OV Sterabonnement Artikel 1 Geldigheid en prijs a. U-OV Sterabonnementen zijn geldig in alle bussen van U-OV

Nadere informatie

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013

Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Provincie Zeeland Regionale OV-tarieven 2013 Landelijk uniforme tarieven (LTK) conform voorstel ROVB Index: LTI = 3,83% a.) Basistarief OV-chipkaart ('vaste voet') Tarief 2012 0,83 (rekentarief 0,827)

Nadere informatie

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Bus en trein op één lijn Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 14 december 2014 Beste reiziger, Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling.

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien)

Concessiemonitor MRDH - November 2015 (herzien) Concessiemonitor MRDH - November 215 (herzien) Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein

Valleilijn. Bus en trein op één lijn. Buslijn en de Valleilijn-trein Valleilijn Bus en trein op één lijn Buslijn 84 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 11 december 2016 Beste reiziger, Vanaf 11 december 2016 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens

Nadere informatie

Atlijd Korting Scholier

Atlijd Korting Scholier Atlijd Korting Scholier 1. Waarom een nieuw product voor scholieren en een compensatieregeling? De introductie van de nieuwe abonnementen en de daarbij horende prijseffecten in de regio DAV en HWGO hebben

Nadere informatie

De invoering van de OV-Chipkaart

De invoering van de OV-Chipkaart oktober 2010l/jnovember 2010 Derde jaargang, nummer 2 U hebt de tweede digitale Nieuwsbrief van Reizigersoverleg Limburg (ROL) van 2010 in handen. Met deze Nieuwsbrief willen we u enkele keren per jaar

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Spoordeelweken Mei 2014

Veelgestelde vragen Spoordeelweken Mei 2014 Veelgestelde vragen Spoordeelweken Mei 2014 Wat zijn de Spoordeelweken? Na het grote succes in augustus en mei 2013 vinden er in het voorjaar van 2014 opnieuw de Spoordeelweken plaats. Van 28 april t/m

Nadere informatie

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R

QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R QUICKSCAN OV-CHIPKAART IN Z O E T E R M E E R Februari 2010 Bas Schuiling SP-Zoetermeer Stadhoudersting 12a 2713 GB ZOETERMEER E: zoetermeer@sp.nl Er is veel veranderd in het openbaar vervoer de laatste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 19200 16 december 2009 Regeling tot wijziging Regeling nationale vervoerbewijzen openbaar vervoer in verband met wijziging

Nadere informatie

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam

OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam OV-chipkaart: Distributievisie stadsregio Rotterdam Versie 02: oktober 2007 1. Inleiding De huidige vervoerbewijzen (strippenkaarten en sterabonnementen) kunnen in de stadsregio op meer dan 360 locaties

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Iepenbier ferfier yn Fryslân

Iepenbier ferfier yn Fryslân Healsjiersifers Iepenbier ferfier yn Fryslân Sifers earste healjier 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 3 Actueel 4 Samenvatting 5 Toelichting cijfers 6 Cijfers 1 e helft 2012 7 gebruik ov 8 punctualiteit

Nadere informatie

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015

Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 2015 Concessiemonitor Stadsregio Rotterdam - Juli 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.)

www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) www.ov-chipkaart.nl 0900-0980 ( 0,10 per min.) 410.00.038 OV Chipkaart def.indd 1 24-06-2008 14:19:30 Pagina Wat is de OV-chipkaart?... 3 - Even wennen - Waarom een OV-chipkaart? Wat moet ik doen om te

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Tariefplan OV-chipkaart, provincie Gelderland. 22 oktober 2009

Tariefplan OV-chipkaart, provincie Gelderland. 22 oktober 2009 Tariefplan OV-chipkaart, provincie Gelderland 22 oktober 2009 1 Samenvatting Vanaf 1 november 2009 wordt naar verwachting de OV-chipkaart in de provincie Gelderland op de bus geïntroduceerd. Van de invoering

Nadere informatie

Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties, Aan de vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties bij het NOVB Datum Ons kenmerk Onderwerp 24 februari 2014 Adviesaanvraag Eenmalige Chipkaart Geachte vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties,

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kwaliteitindicatoren.4 3 Contactgegevens..8 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer. Provincie Utrecht

Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer. Provincie Utrecht Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer Provincie Utrecht JAARVERSLAG 2011 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT Inhoudsopgave Actueel Lijn 75: nieuwe lijn tussen Leusden - Amersfoort Schothorst 6 Afscheid van

Nadere informatie

REACTIE DOC OP VOORGESTELDE VERBETERPUNTEN DOOR TWEEDE KAMERLID HOOGLAND, D.D

REACTIE DOC OP VOORGESTELDE VERBETERPUNTEN DOOR TWEEDE KAMERLID HOOGLAND, D.D REACTIE DOC OP VOORGESTELDE VERBETERPUNTEN DOOR TWEEDE KAMERLID HOOGLAND, D.D. 8-12-2016. In het Algemeen Overleg 8-12-2016 heeft Tweede Kamerlid Hoogland 13 verbeterpunten voor de OV-chipkaart voorgesteld.

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Haarlem / IJmond. Jaarverslag 2009

Concessie openbaar vervoer Haarlem / IJmond. Jaarverslag 2009 Concessie openbaar vervoer Haarlem / IJmond Jaarverslag 2009 6 juli 2010 Provincie Noord Holland Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Gebruik 6 2.1 Gebruik stads en streekvervoer iets toegenomen

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - December 2015

Concessiemonitor MRDH - December 2015 Concessiemonitor MRDH - December 215 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te

Nadere informatie

Amersfoort. Stadsdienst. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk!

Amersfoort. Stadsdienst. Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Amersfoort Stadsdienst 1 X2 3 N3 X4 5 6 7 8 17 N17 19 217 Wij zijn Syntus Utrecht en wij starten blanco. Behalve met de dienstregeling natuurlijk! Dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Op zondag

Nadere informatie

OV-chipkaart maakt reizen duurder!

OV-chipkaart maakt reizen duurder! OV-chipkaart maakt reizen duurder! Farshad Bashir, SP Tweede Kamerlid verkeer, vervoer en infrastructuur Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker verkeer, vervoer en infrastructuur november 2013 OV-chipkaart

Nadere informatie

Welkom in de bus van Connexxion!

Welkom in de bus van Connexxion! Welkom in de bus van Connexxion! Elke dag vervoert Connexxion honderdduizenden reizigers. We doen er alles aan om het u en alle andere reizigers naar de zin te maken. Tijdens de busreis, maar ook daarvoor.

Nadere informatie

Tram: Van de trams vertrekt 84% op tijd (79% een jaar eerder), en bedraagt de verwijtbare uitval 0,24% (was 0,32%).

Tram: Van de trams vertrekt 84% op tijd (79% een jaar eerder), en bedraagt de verwijtbare uitval 0,24% (was 0,32%). Concessiemonitor Vastgesteld d.d. 17 juni 2015 Inhoud Concessie Rail (RET)... 2 Concessies Tram (RandstadRail en Stad) (HTM)... 4 Concessie Bus Rotterdam e.o. (RET Bus)... 7 Concessie Bus Den Haag (HTMbuzz)...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Efficiencygegevens regionaal stad- en streekvervoer 19 november 2010 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon

Nadere informatie

Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011

Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011 Toelichting op de wijziging van Bijlage 1 van het Landelijk tarievenkader december 2011 Algemeen Inleiding De concessieverleners voor het openbaar vervoer verbinden volgens artikel 32 lid 2 sub d van de

Nadere informatie

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer

Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Eindrapportage Tariefactie Amersfoort Connexxion Openbaar Vervoer Mare Veltman Donderdag 3 Maart 2011 10663 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksopzet 3. Uitgebreide Resultaten Reisgedrag Naamsbekendheid

Nadere informatie

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen

Een maand lang reizen met voordeel en gemak. Informatie over maandabonnementen Een maand lang reizen met voordeel en gemak Informatie over maandabonnementen Inhoudsopgave 3 3 Maandtrajectabonnement 4 Maandnetabonnement 4 NS-stamkaart 4 Belastingvoordeel 5 Makkelijk verkrijgbaar 5

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Vragenlijst evaluatie LTK

Vragenlijst evaluatie LTK Vragenlijst evaluatie LTK Inleiding In 2009 hebben de gezamenlijke provincies en stadsregio s het Convenant Landelijk tarievenkader chipkaart vastgesteld. Dit convenant is op 16 september 2009 in werking

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 23 645 Openbaar vervoer Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart >

< Reizen met de ] [ OV-chipkaart > < Reizen met de ] [ OV-chipkaart > Waar kan ik terecht voor meer informatie? Alles over de OV-chipkaart Klantenservice OV-chipkaart: via internet: www.ov-chipkaart.nl Hier vindt u ook filmpjes die u precies

Nadere informatie

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 11 december 2016

Dienstregeling Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort. Geldig vanaf 11 december 2016 Haarlem - IJmond Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 8 80 81 84 280 680 Haarlem Station - Hogeschool Inholland Zandvoort - Heemstede Station - Haarlem - Amsterdam

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen Voordelen van persoonlijke kaart Veelgestelde

Nadere informatie

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015

Goor - Borculo. Lijn. Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 13 december 2015 Lijn 95 Goor - Borculo Twents. Ons Vervoer. dienstregeling geldig vanaf 1 december 2015 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling Belangrijkste overstapmogelijkheden Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Dienstregeling Gooi en Vechtstreek. Geldig vanaf 11 december 2016

Dienstregeling Gooi en Vechtstreek. Geldig vanaf 11 december 2016 Gooi en Vechtstreek Dienstregeling 2017 Geldig vanaf 11 december 2016 105 106 107 108 109 110 202 Hilversum - 's Graveland - Hilversumse Meent - Bussum Nederhorst den Berg - Weesp Hilversum - Mediapark

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Uitgangspunten financiering ov-chipkaart Statenvergadering 9 juni 2005 Agendapunt 8 1. Beslispunten: Vooruitlopende op de Visie Openbaar Vervoer stellen wij u de volgende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Rapportage peiling 2 25 maart 2013 Inleiding In samenwerking met en in opdracht van de Regio Twente is het reizigerspanel Twente opgezet. Dit panel wordt tot en met december

Nadere informatie

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad

Regionaal Openbaar Vervoer Beraad Onderwerp : Sentire, reisproduct voor blinden en slechtzienden 2500 EX Den Haag Postbus 20901 Aan: De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Mevrouw W. Mansveld 10,00 per maand bood dit product

Nadere informatie