Rapportage OV Monitoring U-OV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage OV Monitoring U-OV"

Transcriptie

1 Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014

2 Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3, 2014 Datum 21 oktober 2014 Kenmerk BRU192/Ebm/ Eerste versie 18 juli

3 Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Bestuur Regio Utrecht Eindrapportage Titel rapport Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal Kenmerk BRU192/Ebm/ Datum publicatie 21 oktober 2014 Projectteam opdrachtgever(s) de heren A. Dekker en F. de Weger en mevrouw L. Singor Projectteam Goudappel Coffeng de heren M.E.H.G. Ebben, J.B.J. Broeks en P. van Beek Projectomschrijving Mystery guest onderzoek. Klanttevredenheidsonderzoek.

4 Inhoud Pagina 1 Inleiding 1 2 Resultaten mystery guest bus Personeel Materieel Reisinformatie 5 3 Resultaten mystery guest tram Personeel Materieel OV-Chipkaart Reisinformatie 10 4 Klanttevredenheidsonderzoek bus Scores klanttevredenheidsonderzoek bus 11 5 Klanttevredenheidsonderzoek tram Scores klanttevredenheidsonderzoek tram 12 6 Achtergronden bij de reizigersoordelen Algemeen oordeel bus Per aspect de meest opvallende antwoorden bus Algemeen oordeel tram Per aspect de meest opvallende antwoorden tram 16 Bijlage 1 Vragenformulier klanttevredenheids-onderzoek

5 1 Inleiding Het Bestuur Regio Utrecht is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in de regio. Dit openbaar vervoer wordt uitgevoerd door QBuzz onder de merknaam U-OV. Ieder kwartaal worden door Goudappel Coffeng BV een mystery guest onderzoek en een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in deze rapportage. Leeswijzer In de hoofdstukken 2 en 3 worden de resultaten van het mystery guest onderzoek in bus en tram gepresenteerd. In de hoofdstukken 4 en 5 zijn de resultaten van de klanttevredenheidsonderzoeken opgenomen. In hoofdstuk 6 zijn de motieven achter de rapportcijfers van de klanttevredenheidsonderzoeken beschreven. Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 1

6 2 Resultaten mystery guest bus Met behulp van mystery guests is de kwaliteit van het busvervoer van U-OV in beeld gebracht. Hiervoor zijn 408 metingen uitgevoerd. De resultaten worden in dit hoofdstuk beschreven. Om snel en inzichtelijk de resultaten van de toetsing op de verschillende aspecten te kunnen beoordelen, wordt gewerkt met drie hoofdcategorieën: personeel; materieel; reisinformatie. 2.1 Personeel Als gastheer op de bus en eerste aanspreekpunt voor de reiziger worden diverse eisen gesteld aan de chauffeur. In tabel 2.1 zijn de resultaten opgenomen. Het gaat om de volgende aspecten: Herkenbare kleding. De chauffeurs moeten duidelijk herkenbaar zijn als QBuzzchauffeur. Chauffeur groet reiziger. De chauffeurs moeten hun reizigers groeten. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: chauffeur groet eerst, reiziger groet eerst, chauffeur groet niet. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat gegroet wordt (chauffeur groet eerst én reiziger groet eerst). Informatie door chauffeur. Indien gevraagd, moeten chauffeurs aan reizigers informatie geven. Dit is onderverdeeld in vier categorieën: chauffeur geeft informatie, chauffeur geeft onjuiste informatie, chauffeur geeft geen informatie en n.v.t. (geen informatievraag). De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat juiste informatie wordt gegeven (chauffeur geeft informatie). Het percentage is berekend op basis van het aantal keren dat reizigers hebben gevraagd om informatie, de categorie n.v.t. blijft hierin buiten beschouwing. Hulp door chauffeur. Indien gevraagd moeten chauffeurs reizigers helpen. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: chauffeur biedt hulp, chauffeur biedt geen hulp en n.v.t. (geen hulpvraag). De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geholpen wordt door de chauffeur (chauffeur biedt hulp). Het percentage is berekend op basis van het aantal keren dat reizigers hebben gevraagd om hulp, de categorie n.v.t. blijft hierin buiten beschouwing. Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 2

7 De rijstijl is onderverdeeld in de categorieën: goed (comfortabel), matig (oncomfortabel) en slecht (onveilig). De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de rijstijl is beoordeeld als goed (comfortabel). Chauffeur rookt niet. Chauffeurs mogen niet roken. Dit is onderverdeeld in twee categorieën: chauffeur rookt niet en chauffeur rookt. Aanwezigheid muziekdragers. Chauffeurs mogen geen overlast veroorzaken door het luisteren van muziek. Dit bestaat uit twee delen: aanwezigheid oordopjes en radio. De eerste is onderverdeeld in vijf categorieën: één oordopje niet hoorbaar, één oordopje hoorbaar, twee oordopjes niet hoorbaar, twee oordopjes hoorbaar en geen oordopjes. Radio is onderverdeeld in twee categorieën: radio uit en radio aan. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de chauffeur geen oordopjes in heeft én tevens de radio uitstaat. eis N 2014, kwartaal , kwartaal 2 herkenbare kleding % 100% v ja, herkenbaar % 100% x nee, niet herkenbaar 0 0% 0% chauffeur groet reiziger % 93% v chauffeur groet eerst % 62% v reiziger groet eerst % 32% x chauffeur groet niet 19 5% 6% n.v.t. 0 0% 1% informatie door chauffeur 48 98% 83% v chauffeur geeft informatie 47 12% 14% x chauffeur geeft onjuiste informatie 0 0% 0% x chauffeur geeft geen informatie 1 0% 3% n.v.t % 84% hulp door chauffeur % 100% v chauffeur biedt hulp 21 5% 7% x chauffeur biedt geen hulp 0 0% 0% n.v.t % 92% rijstijl % 95% v goed (comfortabel) % 95% x matig (oncomfortabel) 21 5% 4% x slecht (onveilig) 0 0% 1% chauffeur rookt niet % 100% v bestuurder rookt niet % 100% x bestuurder rookt wel 1 0% 0% geen muziekdragers aanwezig % 92% x 1 oordopje niet hoorbaar 30 7% 6% x 1 oordopje hoorbaar 1 0% 0% x 2 oordopjes niet hoorbaar 3 1% 2% x 2 oordopjes hoorbaar 2 0% 0% v geen oordopjes % 92% v radio uit % 98% x radio aan 13 3% 2% Tabel 2.1: Personeelsaspecten bus Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 3

8 2.2 Materieel Het materieel dient in de U-OV huisstijl rond te rijden en een verzorgde indruk te maken. Daarnaast moet het OV-chipkaartsysteem naar behoren werken. De volgende aspecten worden gemeten: Huisstijl klopt. Dit bestaat uit twee onderdelen met elk twee categorieën: huisstijlkleuren aan-/afwezig en logo U-OV aan-/afwezig. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat zowel de huisstijlkleuren als het logo U-OV aanwezig zijn. Interieur is schoon. Dit bestaat uit vijf categorieën: oud vuil aanwezig, geen oud vuil aanwezig, veel dagvuil in voertuig, weinig dagvuil in voertuig en geen dagvuil in voertuig. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geen oud vuil én geen dagvuil aanwezig is. Buitenkant voertuig is schoon. Hier worden zowel de ramen als de rest van het exterieur gemeten, in de volgende categorieën: schoon, grijze waas, vies. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de ramen schoon zijn én de rest van het exterieur schoon is. Geen of kleine schade binnenkant. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: geen schade, kleine schade, grote schade. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geen schade of kleine schade aanwezig is. Geen of kleine schade buitenkant. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: geen schade, kleine schade, grote schade. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geen schade of kleine schade aanwezig is. OV-chipkaartsysteem werkt. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: alle chipkaartlezers werkzaam, minimaal één chipkaartlezer werkzaam en geen chipkaartlezer werkzaam. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat alle chipkaartlezers werkzaam zijn of minimaal één chipkaartlezer werkzaam is. Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 4

9 eis N 2014, kwartaal , kwartaal 2 huisstijl klopt % 100% v huisstijlkleuren aanwezig % 100% x huisstijlkleuren afwezig 0 0% 0% v U-OV logo aanwezig % 100% x U-OV logo afwezig 0 0% 0% interieur is schoon % 81% x oud vuil aanwezig 45 11% 6% v geen oud vuil aanwezig % 94% x veel dagvuil in voertuig 1 0% 1% x weinig dagvuil in voertuig % 18% v geen dagvuil in voertuig % 81% buitenkant voertuig is schoon % 94% v ramen schoon % 95% x grijze waas over de ramen 33 8% 4% x ramen vies 0 0% 1% v voertuig schoon % 94% x grijze waas over het voertuig 22 5% 4% x voertuig vies 3 1% 2% geen of kleine schade binnenkant % 100% v geen schade % 98% v kleine schade 4 1% 2% x grote schade 4 1% 0% geen of kleine schade buitenkant % 99% v geen schade % 98% v kleine schade 1 0% 1% x grote schade 1 0% 1% OV-chipkaartsysteem werkt % 99% v alle chipkaartlezers werkzaam % 99% v minimaal 1 chipkaartlezer werkzaam 1 0% 1% x chipkaartlezers niet werkzaam 2 0% 1% Tabel 2.2: Materieelaspecten bus 2.3 Reisinformatie De herkenbaarheid van de bus wordt bepaald door het voeren van het juiste lijnnummer en de juiste bestemming. Verder dienen de voertuigen van U-OV te beschikken over een werkend informatiedisplay en een werkende halteomroep. De volgende aspecten zijn gemeten: Lijnnummer. Is het lijnnummer aan de voorzijde aanwezig en correct. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat het lijnnummer aanwezig én correct is. Bestemming. Is de bestemming aan de voorzijde aanwezig en correct. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de bestemming aanwezig én correct is. Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 5

10 Display. Is het display aanwezig en functioneert het correct. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat het display aanwezig én correct is. Halteomroep. Is de halteomroep hoorbaar en tijdig en correct. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de halte omroep goed hoorbaar én tijdig en correct is. eis N 2014, kwartaal , kwartaal 2 lijnnummer % 99% v lijnnummer aanwezig % 100% x lijnnummer afwezig 2 0% 0% v lijnnummer juist % 99% x lijnnummer onjuist 1 0% 1% bestemming % 99% v bestemming aanwezig % 100% x bestemming afwezig 2 0% 0% v bestemming juist % 99% x bestemming onjuist 4 1% 1% display % 93% v display aanwezig % 94% x display afwezig 9 2% 6% v display juist % 93% x display onjuist 21 5% 7% halteomroep % 90% v halteomroep hoorbaar % 91% x halteomroep niet goed hoorbaar 36 9% 9% v halteomroep correct en tijdig % 90% x halteomroep niet correct en tijdig 46 11% 10% Tabel 2.3: Reisinformatie bus Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 6

11 3 Resultaten mystery guest tram Met behulp van mystery guests is de kwaliteit van het busvervoer van U-OV in beeld gebracht. Hiervoor zijn 100 metingen uitgevoerd. De resultaten worden in dit hoofdstuk beschreven. Om snel en inzichtelijk de resultaten van de toetsing op de verschillende aspecten te kunnen beoordelen, wordt gewerkt met drie hoofdcategorieën: personeel; materieel; reisinformatie. 3.1 Personeel Als gastheer op de tram en eerste aanspreekpunt voor de reiziger worden diverse eisen gesteld aan de bestuurder. In tabel 2.1 zijn de resultaten opgenomen. Het gaat om de volgende aspecten: Herkenbare kleding. De bestuurders moeten duidelijk herkenbaar zijn als QBuzzbestuurder. Informatie door bestuurder. Indien gevraagd, moeten bestuurders aan reizigers informatie geven. Dit is onderverdeeld in vier categorieën: bestuurder geeft informatie, bestuurder geeft onjuiste informatie, bestuurder geeft geen informatie en n.v.t. (geen informatievraag). De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat juiste informatie wordt gegeven (bestuurder geeft informatie). Het percentage is berekend op basis van het aantal keren dat reizigers hebben gevraagd om informatie, de categorie n.v.t. blijft hierin buiten beschouwing. Bestuurder biedt hulp. Indien gevraagd, moeten bestuurders reizigers helpen. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: bestuurder biedt hulp, bestuurder biedt geen hulp en n.v.t. (geen hulpvraag). De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geholpen wordt door de bestuurder (bestuurder biedt hulp). Het percentage is berekend op basis van het aantal keren dat reizigers hebben gevraagd om hulp, de categorie n.v.t. blijft hierin buiten beschouwing. De rijstijl is onderverdeeld in de categorieën: goed (comfortabel), matig (oncomfortabel) en slecht (onveilig). De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de rijstijl is beoordeeld als goed (comfortabel). Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 7

12 Bestuurder rookt niet. Bestuurders mogen niet roken. Dit is onderverdeeld in twee categorieën: bestuurder rookt niet en bestuurder rookt. Aanwezigheid muziekdragers. Bestuurders mogen geen overlast veroorzaken door het luisteren van muziek. Dit bestaat uit twee delen: aanwezigheid oordopjes en radio. De eerste is onderverdeeld in vijf categorieën: één oordopje niet hoorbaar, één oordopje hoorbaar, twee oordopjes niet hoorbaar, twee oordopjes hoorbaar en geen oordopjes. Radio is onderverdeeld in twee categorieën: radio uit en radio aan. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de bestuurder geen oordopjes in heeft én tevens de radio uitstaat. eis N 2014, kwartaal , kwartaal 2 herkenbare kleding % 100% v ja, herkenbaar % 100% x nee, niet herkenbaar 0 0% 0% informatie door bestuurder % v bestuurder geeft informatie % x bestuurder geeft onjuiste informatie - - 0% x bestuurder geeft geen informatie - - 0% n.v.t hulp door bestuurder % v bestuurder biedt hulp % x bestuurder biedt geen hulp % n.v.t rijstijl % 91% v goed (comfortabel) 99 99% 91% x matig (oncomfortabel) 1 1% 9% x slecht (onveilig) 0 0% 0% bestuurder rookt niet % 99% v bestuurder rookt niet % 99% x bestuurder rookt wel 0 0% 1% geen muziekdragers aanwezig % 99% x 1 oordopje niet hoorbaar 2 2% 1% x 1 oordopje hoorbaar 0 0% 0% x 2 oordopjes niet hoorbaar 0 0% 0% x 2 oordopjes hoorbaar 0 0% 0% v geen oordopjes 98 98% 99% v radio uit % 99% x radio aan 0 0% 1% Tabel 3.1: Personeelsaspecten tram Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 8

13 3.2 Materieel Het materieel dient in de U-OV huisstijl rond te rijden en een verzorgde indruk te maken. De volgende aspecten worden gemeten: Huisstijl klopt. Dit bestaat uit twee onderdelen met elk twee categorieën: huisstijlkleuren aan-/afwezig en logo U-OV aan-/afwezig. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat zowel de huisstijlkleuren als het logo U-OV aanwezig zijn. Interieur is schoon. Dit bestaat uit vijf categorieën: oud vuil aanwezig, geen oud vuil aanwezig, veel dagvuil in voertuig, weinig dagvuil in voertuig en geen dagvuil in voertuig. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geen oud vuil én geen dagvuil aanwezig is. Buitenkant voertuig is schoon. Hier worden zowel de ramen als de rest van het exterieur gemeten. In de volgende categorieën: schoon, grijze waas, vies. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de ramen schoon zijn én de rest van het exterieur schoon is. Geen of kleine schade binnenkant. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: geen schade, kleine schade, grote schade. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geen schade of kleine schade aanwezig is. Geen of kleine schade buitenkant. Dit is onderverdeeld in drie categorieën: geen schade, kleine schade, grote schade. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat geen schade of kleine schade aanwezig is. eis N 2014, kwartaal , kwartaal 2 interieur is schoon % 64% x oud vuil aanwezig 24 24% 6% v geen oud vuil aanwezig 76 76% 94% x veel dagvuil in voertuig 1 1% 1% x weinig dagvuil in voertuig 38 38% 35% v geen dagvuil in voertuig 61 61% 64% buitenkant voertuig is schoon % 91% v ramen schoon 76 76% 91% x grijze waas over de ramen 23 23% 9% x ramen vies 1 1% 0% v voertuig schoon 92 92% 97% x grijze waas over het voertuig 8 8% 3% x voertuig vies 0 0% 0% geen of kleine schade binnenkant % 100% v geen schade 99 99% 87% v kleine schade 1 1% 13% x grote schade 0 0% 0% geen of kleine schade buitenkant % 100% v geen schade 99 99% 99% v kleine schade 1 1% 1% x grote schade 0 0% 0% Tabel 3.2: Materieelaspecten tram Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 9

14 3.3 OV-Chipkaart De apparatuur voor in- en uitchecken met de OV-chipkaart staat op de perrons. Deze dient naar behoren te werken. In het onderzoek is door de Mystery Guest in- en uitgecheckt bij 1 chipkaartlezer. Genoteerd is of deze lezer werkt. De overige apparatuur (oplaadpunten, overige chipkaartlezers) op de haltes is niet getoetst. eis N 2014, kwartaal , kwartaal 2 OV-chipkaartsysteem werkt % - v chipkaartlezer werkzaam 97 97% - x chipkaartlezer niet werkzaam 3 3% - Tabel 3.3:Werking OV-chipkaartsysteem tram 3.4 Reisinformatie De herkenbaarheid van de tram wordt bepaald door het voeren van het juiste lijnnummer en de juiste bestemming. Verder dienen de voertuigen van U-OV te beschikken over een werkend informatiedisplay en een werkende halteomroep. De volgende aspecten zijn gemeten: Bestemming. Is de bestemming aan de voorzijde aanwezig en correct. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de bestemming aanwezig én correct is. Halteomroep. Is de halteomroep hoorbaar en tijdig en correct. De hoofdscore op dit onderdeel is gebaseerd op het aantal keren dat de halteomroep goed hoorbaar én tijdig en correct is. eis N 2014, kwartaal 3 N 2014, kwartaal 2 bestemming % % v bestemming aanwezig % % x bestemming afwezig 100 0% 0 0% v bestemming juist % % x bestemming onjuist 0 0% 0 0% halte omroep % % v halte omroep hoorbaar 93 93% 95 95% x halte omroep niet goed hoorbaar 7 7% 5 5% v halte omroep correct en tijdig 93 93% 94 94% x halte omroep niet correct en tijdig 7 7% 6 6% Tabel 3.4: Reisinformatie tram Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 10

15 4 Klanttevredenheidsonderzoek bus Gedurende enkele weken zijn reizigers in de bus gevraagd om hun oordeel te geven over de kwaliteit van de rit. Er zijn 497 enquêtes afgenomen. Hiervoor is dezelfde vragenlijst gebruikt als voor de KpVV Klantenbarometer. Naast het geven van rapportcijfers zijn de reizigers aangemoedigd om hun rapportcijfers te voorzien van opmerkingen, zodat meer inzicht wordt verkregen in het waarom van het oordeel. Dit is opgenomen in hoofdstuk Scores klanttevredenheidsonderzoek bus score kwartaal 3 score kwartaal streefwaarde KpVV Klantenbarometer KpVV Klantenbarometer kwaliteitsaspect 2014 QBuzz stadsvervoer 2013 regiovervoer 2013 algemeen oordeel 7,7 7,7 7,6 7,1 7,3 zitplaats 8,4 8,7 8,3 7,7 8,7 netheid 7,7 7,8 7,5 6,3 7,2 vriendelijkheid 7,5 7,6 7,5 7,0 7,5 rijstijl 7,3 7,2 7,2 6,6 7,2 geluid 6,7 6,6 6,5 5,9 5,8 gemak instappen 8,5 8,6 8,4 8,2 8,5 informatie algemeen 7,4 7,5 7,5 6,9 6,8 informatie vertragingen 5,2 5,0 5,0 4,6 4,2 punctualiteit 6,9 7,2 7,0 7,0 6,5 reissnelheid 7,4 7,6 7,0 7,1 7,3 veiligheid rit 8,2 8,3 8,0 7,8 8,1 Tabel 4.1: Resultaten klanttevredenheidsonderzoek bus Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 11

16 5 Klanttevredenheidsonderzoek tram Gedurende enkele weken zijn reizigers in de tram gevraagd om hun oordeel te geven over de kwaliteit van de rit. Er zijn 604 enquêtes afgenomen. Hiervoor is dezelfde vragenlijst gebruikt als voor de KpVV Klantenbarometer. Naast het geven van rapportcijfers zijn de reizigers aangemoedigd om hun rapportcijfers te voorzien van opmerkingen, zodat meer inzicht wordt gekregen in het waarom van het oordeel. Dit is opgenomen in hoofdstuk Scores klanttevredenheidsonderzoek tram kwaliteitsaspect score kwartaal score kwartaal streefwaarde QBuzz KpVV Klantenbarometer tram 2013 algemeen oordeel 7,8 7,7 7,6 7,3 zitplaats 8,8 8,9 8,7 8,3 netheid 7,1 7,0 -- 6,9 vriendelijkheid 7,2 7,1 7,5 6,9 rijstijl 7,6 7,3 7,2 7,1 geluid 6,6 6,3 -- 6,3 gemak instappen 8,9 8,7 -- 8,6 informatie algemeen 7,5 7,2 7,0 6,9 informatie vertragingen 5,1 4,5 5,0 4,1 punctualiteit 7,5 7,6 7,0 7,2 reissnelheid 7,7 7,4 7,0 7,5 veiligheid rit 8,3 8,1 7,9 7,7 Tabel 5.1: Resultaten klanttevredenheidsonderzoek tram Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 12

17 6 Achtergronden bij de reizigersoordelen Naast het geven van rapportcijfers zijn de reizigers aangemoedigd om hun rapportcijfers te voorzien van opmerkingen, zodat meer inzicht wordt verkregen in het waarom van het oordeel. Ongeveer 70% van de enquêtes zijn voorzien van opmerkingen en toelichtingen. In dit hoofdstuk zijn de meest opvallende opmerkingen opgenomen. 6.1 Algemeen oordeel bus De enquête biedt reizigers ruimschoots de kans om hun antwoorden te verduidelijken en aan te geven wat ze van het openbaar vervoer in Utrecht vinden. Volgens de methodiek van Mutual Sustainability 1 wordt gewerkt met twee vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter? Bovendien is voor elk aspect waarop een score is gegeven (zie tabel 4.1) de mogelijkheid geboden om het gegeven rapportcijfer toe te lichten wanneer dit lager dan een 6 of hoger dan een 7 was. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Wat gaat goed? Twee antwoorden springen eruit en komen regelmatig voor: hoge frequenties (111); een dicht netwerk (52). Verder worden enkele kwaliteitsaspecten af en toe genoemd: nieuw materieel (24); veel lijnen (20); reisinfo (17); netheid (14); vriendelijk personeel (10). 1 De methodiek Mutual Sustainability is beschreven in Verschoor en Boerekamps, De methodiek is gericht op continue verbetering, door het stellen van twee open vragen: Wat gaat goed en wat kan beter? Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 13

18 Wat kan beter? Het meest genoemd zijn: stiptheid (59); reisinformatie bij vertragingen (29); te weinig bussen (27). Iets minder vaak genoemd, maar toch regelmatig terugkerend: reisinformatie bij halte (19); aansluiting met ander ov (17); meer bussen in avond en nacht (15); rijgedrag chauffeur (14); meer bussen/grotere bussen Uithof (14); drukte in bussen (10) en in spits langere bussen (11); werkzaamheden (11); klantvriendelijkheid (10); airco (10). 6.2 Per aspect de meest opvallende antwoorden bus Per aspect is aan reizigers gevraagd om cijfers van 8 en hoger en 5 en lager toe te lichten. De meest opvallende antwoorden zijn hier weergegeven. Kans op zitplaats voldoende plaatsen vrij (117); buiten spits voldoende zitplaatsen (39); rustig (26). Netheid voertuig ziet er schoon uit (100); kan soms schoner (13). Klantvriendelijkheid chauffeur groet vriendelijk (76); verschilt per chauffeur (21); service en handhaving (9). Rijstijl rijdt netjes (66); te hard (14); abrupt remmen (14). Geluid te luid (45); maakt (bijna) geen geluid (27). Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 14

19 Gemak in-/uitstappen prima (52); altijd gelijkvloers (24); geen probleem, ben zelf mobiel (20). Informatie op halte digitale borden zijn duidelijk (59); niet altijd duidelijk (10); soms klopt de informatie niet (8). Informatie bij vertraging informatie wordt nooit omgeroepen (51); borden zijn duidelijk (15); onduidelijk (12); te weinig informatie (9); de informatie komt te laat (9). Stiptheid bus rijdt stipt (52); vaak te laat (22). Reissnelheid goede snelheid (50); veel haltes (7); mag sneller (7). Veiligheid voel me veilig (54); nog nooit gevaarlijke dingen meegemaakt (5). Algemeen prima (40); prima, alleen grote ergernis aan onbetrouwbaarheid (3); snel en praktisch (2). 6.3 Algemeen oordeel tram De enquête biedt reizigers ruimschoots de kans om hun antwoorden te verduidelijken en aan te geven wat ze van het openbaar vervoer in Utrecht vinden. Volgens de methodiek van Mutual Sustainability 2 wordt gewerkt met twee vragen: Wat gaat goed? Wat kan beter? 2 De methodiek Mutual Sustainability is beschreven in Verschoor en Boerekamps, De methodiek is gericht op continue verbetering, door het stellen van twee open vragen: Wat gaat goed en wat kan beter? Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 2 15

20 Bovendien is voor elk aspect waarop een score is gegeven (zie tabel 5.1) de mogelijkheid geboden om het gegeven rapportcijfer toe te lichten wanneer dit lager dan een 6 of hoger dan een 7 was. Van deze mogelijkheid is veel gebruik gemaakt. Wat gaat goed? Twee antwoorden springen eruit en komen regelmatig voor: een dicht netwerk (126); hoge frequenties (79). Verder worden enkele kwaliteitsaspecten af en toe genoemd: stiptheid (39); snelheid (30); gemak (17); netheid (12); verbindingen (10); reisinformatie (9). Wat kan beter? Het meest genoemd zijn: reisinformatie bij vertragingen (81); stiptheid (43); aansluitingen (30). Iets minder vaak genoemd, maar toch regelmatig terugkerend: prijzen (19); vertraging (18); meer trams in avond/nacht (18); snelheid (17); informatie bij halte (16). 6.4 Per aspect de meest opvallende antwoorden tram Per aspect is aan reizigers gevraagd om cijfers van 8 en hoger en 5 en lager toe te lichten. De meest opvallende antwoorden zijn hier weergegeven. Kans op zitplaats voldoende plaatsen vrij (105); buiten spits voldoende zitplaatsen (49); rustig (23). Netheid voertuig ziet er schoon uit (53); soms ligt er rommel (25); vloer is vies (11). Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 16

21 Klantvriendelijkheid ik zie nooit personeel in de tram (33); vriendelijk (14); chauffeur groet niet (14); service en handhaving (12). Rijstijl rijdt netjes (39); mag minder abrupt/schokkerig (15); verschilt per bestuurder (12). Geluid tram maakt veel lawaai (23); fluit- en pieptonen (23); maakt (bijna) geen geluid (20). Gemak in-/uitstappen geen probleem, ben zelf mobiel (43); altijd gelijkvloers (38). Informatie op halte (digitale) borden zijn duidelijk (59). Informatie bij vertraging informatie wordt nooit omgeroepen (73); de informatie komt te laat (18); bij vertraging graag informatie over hoe lang (12); onduidelijk (10); aangegeven op borden (10). Stiptheid tram rijdt stipt (64); soms iets later, vaak maar 1 of 2 minuten (12). Reissnelheid mag sneller (21); goede snelheid (17); veel haltes (6). Veiligheid voel me veilig (23); nog nooit gevaarlijke dingen meegemaakt (6). Algemeen prima (13); goede reis (8). Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 17

22 Bijlage 1 Vragenformulier klanttevredenheidsonderzoek Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 B1-1

23 Rapportage OV Monitoring U-OV Kwartaal 3 B1-2

24 Vestiging Deventer Snipperlingsdijk BJ Deventer T +31 (0570) F +31 (0570) Postbus AD Deventer

Tram Indicatoren. halte. Zitgelegenheid bij de halte is schoon

Tram Indicatoren. halte. Zitgelegenheid bij de halte is schoon Tram Indicatoren Indicatoren vertrek / aankomsthalte De stoep / openbare weg bij de halte is schoon Ruiten van de abri zijn heel Er ligt geen zwerfvuil (blikjes, zakjes, papier, etc.) bij de halte Ruiten

Nadere informatie

Metro Indicatoren + normering

Metro Indicatoren + normering Metro Indicatoren + normering Indicatoren vertrek / aankomst station Op het station is duidelijk aangegeven van welk perron de metro in mijn richting vertrekt De roltrappen op het station werken correct

Nadere informatie

KLANTOORDEEL R-NET 2014

KLANTOORDEEL R-NET 2014 Rapport KLANTOORDEEL R-NET 2014 Resultaten OV-Klantenbarometer Randstadnet (R-Net) Maart 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015

Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Veolia Transport Rail BV Jaarverslag kwaliteit 2015 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Kwaliteitindicatoren.4 3 Contactgegevens..8 Jaarverslag kwaliteit 2015 Pagina

Nadere informatie

Trendanalyses klantenbarometer

Trendanalyses klantenbarometer Trendanalyses klantenbarometer Beeld plaatsen ter grootte van dit kader Alex van Ingen Paul van Beek Luc Wismans Resultaten 19 februari 2013 2 Inhoud Achtergrond Selectie van vier trends Nadere analyse

Nadere informatie

Reizigersoverleg Brabant. 1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen.

Reizigersoverleg Brabant.  1) Klanttevredenheidsonderzoek april 2015 Aan het onderzoek hebben 440 panelleden deelgenomen. Geacht panellid, In heeft u deelgenomen aan één of meerdere onderzoeken van het digitaal reizigerspanel. 1) Klanttevredenheidsonderzoek 1 7 april en 1 mei 2) Informatievoorziening 20 juli 17 augustus 3)

Nadere informatie

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

VOERTUIGEISEN Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Monitoring = samenwerking Samenvatting Monitoring in het openbaar vervoer is op dit moment met name gericht op het controleren van de vervoerder en het signaleren van ontwikkelingen. De huidige wijze van

Nadere informatie

Thermometer concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek

Thermometer concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek Thermometer concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek Soort document Prestaties Connexxion Openbaar Vervoer N.V. in de periode 2010 2013 vergeleken met de concessievoorwaarden Opgesteld door Afdeling

Nadere informatie

Feiten & Cijfers OV

Feiten & Cijfers OV Feiten & Cijfers OV 2011-2012 www.regioutrecht.nl/ovcijfers 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Omvang dienstregeling Maandelijks worden in de regio Utrecht circa 140.000 ritten gereden, goed voor ongeveer

Nadere informatie

Oog voor de klant, 11 septermber Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng

Oog voor de klant, 11 septermber Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng Oog voor de klant, 11 septermber 2009 Waardering door de klant. En dan? Paul van Beek Goudappel Coffeng (namens het team van Goudappel Coffeng en DTV) Samenvatting Deze bijdrage gaat in op de vraag hoe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi West-Friesland 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk: Pagina: 1. Samenvatting 2 2. Inleiding 3 3. Gemeenten 4 3.1 Afhandeling aanvraag Regiotaxipas 4 3.2 Informatie over Regiotaxi

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam

Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij. Verkeerswaarnemingen. Food Center Amsterdam Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013 Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Verkeerswaarnemingen Food Center Amsterdam November 2013

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland

Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart Provincie Noord- Holland Rapportage KTO OV panel Noord-Holland Maart 2014 Provincie Noord- Holland Donderdag 22 mei 2014 Concessie Haarlem-IJmond Donderdag 22 mei 2014 Projectnummer: 13082 Rapportage KTO OV panel Noord-Holland

Nadere informatie

Feiten en cijfers OV

Feiten en cijfers OV Feiten en cijfers OV 2013-2014 Inleiding In de brochure Feiten en Cijfers OV 2013-2014 schetsten we de omvang en het functioneren van het openbaar vervoer in het gebied van Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Geachte heer Schmeink,

Geachte heer Schmeink, Aan GVB Algemeen Directeur dhr. B.C. Schmeink Postbus 2131 1000 CC AMSTERDAM Datum : 14 maart 2012 uw kenmerk : - ons kenmerk : 2012/4670/FTB bijlage(n) : - Onderwerp : Advies nieuw busmaterieel concessie

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl

ntdekhet v.nl Vanaf 13 december vernieuwt het OV Onze stad Onze nieuwe bussen Gemeente Groningen www.ovbgd.nl Onze stad ntdekhet v.nl Gemeente Groningen Onze nieuwe bussen Vanaf 13 december vernieuwt het OV Even voorstellen: uw nieuwe busvervoerders Vanaf 13 december 2009 rijden nieuwe busvervoerders in uw regio.

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheid

Rapportage Klanttevredenheid 2014 Rapportage Klanttevredenheid Eric Jan Veenstra Kwaliteitsmanager Taxi Nuis 8-4-2015 Rapportage klanttevredenheid 2014 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Doelstelling rapportage... 2 2. Onderzoeksresultaten...

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Sociale veiligheid in het openbaar vervoer Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 Rapportage OV-Klantenbarometer 2013 Sociale veiligheid in het

Nadere informatie

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011

Enquête. Dienstregeling naleven. 12 Test-Aankoop 559 december 2011 Enquête Op de drie vervoernetten laat de stiptheid te wensen over. De klanten van De Lijn verlangen ook meer beschutting aan de haltes. En gebruikers van de MIVB zouden zich graag veiliger voelen. N Dienstregeling

Nadere informatie

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser

Gemeente Losser. Parkeeronderzoek. Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Gemeente Losser Parkeeronderzoek Gemeente Losser Datum 4 maart 2016 LSR018/Grd/0450.01 Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland-Heuvelrug Najaar 2013 Datum 10 december 2013 Kenmerk UTA217/Bxj/1595 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie.

IIII UIU II II 111. Provincie Zeeland. Gedeputeerde Staten. bericht op brief van: de voorzitter van Provinciale Staten pa. Statengriffie. Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 14015012 GS brief van 7 oktober 2014 jaarlijkse rapportage klachtenafhandeling OV 2013 Betreft vergadering Commissie Economie en Mobiliteit

Nadere informatie

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027"

Concessie(busvervoer(Almere(2018!2027 Concessie(busvervoer(Almere(20182027" OntwerpProgrammavaneisen VastgestelddoorB&WvanAlmereop15december2015 OntwerpPvEBusvervoerAlmerev3.421.docx ConcessiebusvervoerAlmere2018F2027 OntwerpProgrammavanEisen

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer. Provincie Utrecht

Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer. Provincie Utrecht Jaarverslag 2011 Openbaar Vervoer Provincie Utrecht JAARVERSLAG 2011 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT Inhoudsopgave Actueel Lijn 75: nieuwe lijn tussen Leusden - Amersfoort Schothorst 6 Afscheid van

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd

Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd Klantoordelen opnieuw onderzocht en gerubriceerd Theo Konijnendijk Kennisplatform Verkeer en Vervoer theo.konijnendijk@kpvv.nl Paul van Beek Goudappel Coffeng pvbeek@goudappel.nl Bijdrage aan het Colloquium

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Perfecte Reis Podium Op safari met bus, tram en metro 6, 11 & 13 februari 2014

Perfecte Reis Podium Op safari met bus, tram en metro 6, 11 & 13 februari 2014 Perfecte Reis Podium Op safari met bus, tram en metro 6, 11 & 13 februari 2014 Fijn dat er auditieve ondersteuning is. Echter is de knop erg lastig te vinden. Wat is de functie van de gele pijlen voor

Nadere informatie

Thermometer. Concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek

Thermometer. Concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek Thermometer Concessies Stadsdienst Almere en Almere Streek 2010-2014 Monitoring Kengetallen Introductie 2 Inleiding Na een Europese openbare aanbesteding heeft het college van B&W het busvervoer in Almere

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/ Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER 1

JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER 1 JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE-UTRECHT.NL JAARRAPPORTAGE 2014 OPENBAAR VERVOER 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Ontwikkelingen in het Utrechtse Openbaar Vervoer in 2014 5 Aanbod

Nadere informatie

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011

Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in cijfers 2011 Het Limburgse Openbaar Vervoer in Cijfers 2011 Maastricht, juli 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 Algemeen 7 1. Algemeen 10 1.1 Reizigers en reizigerskilometers

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013. Digitaal reizigerspanel Praat mee over het OV. OV-bureau Groningen Drenthe VERTROUWELIJK. Dinsdag 11 maart 2014 Referentie: 11067

Jaarrapportage 2013. Digitaal reizigerspanel Praat mee over het OV. OV-bureau Groningen Drenthe VERTROUWELIJK. Dinsdag 11 maart 2014 Referentie: 11067 VERTROUWELIJK Digitaal reizigerspanel Praat mee over het OV OV-bureau Groningen Drenthe Jaarrapportage 2013 Dinsdag 11 maart 2014 Referentie: 11067 Moventem Dinsdag 11 maart 2014 Referentie: 11067 Pagina

Nadere informatie

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Rapportage peiling 2 25 maart 2013 Inleiding In samenwerking met en in opdracht van de Regio Twente is het reizigerspanel Twente opgezet. Dit panel wordt tot en met december

Nadere informatie

Thermometer

Thermometer Thermometer 2010-2015 Concessies sdienst Almere en Almere Definitief - 1 december 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gegevensverzameling 4 Kengetallen 5 Kengetal Klanttevredenheid 6 Kengetal Vervoeraanbod

Nadere informatie

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger

Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Sociale Veiligheid van de ov-reiziger Reizigersmonitor 2007 2 Colofon Uitgave Kennisplatform Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam Boompjes 200, 3011 XD Rotterdam KpVV Het Kennisplatform Verkeer

Nadere informatie

Resultaten Mysteryshopping Zuidoost Fryslân Meting 2012. > 14 september, 2012

Resultaten Mysteryshopping Zuidoost Fryslân Meting 2012. > 14 september, 2012 Resultaten Mysteryshopping Zuidoost Fryslân Meting 2012 > 14 september, 2012 Samenvatting SAMENVATTING RESULTATEN Mystery Shopping 2012 Top stijgers/dalers Verlichting is heel +10% Geen dalers HALTE Abri

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland

Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland Rapportage Tevredenheidonderzoek 2013 Collectief vervoer Gemeenten Noord-Oost Friesland 25 juni 2014 Versie 1.0 Inhoudsopgave Doelstelling en Onderzoeksvragen 3 Werkwijze 4 Onderzoeksdoelgroep 5 Achtergrondinformatie

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport

Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport Kwaliteitsonderzoek doelgroepenvervoer Zuidoost-Drenthe 2012 Eindrapport in opdracht van Gemeente Emmen, gemeente Coevorden en gemeente

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Resultaten Mysteryshopping Noord & Zuidwest Fryslân Meting 2012. > 22 augustus 2012

Resultaten Mysteryshopping Noord & Zuidwest Fryslân Meting 2012. > 22 augustus 2012 Resultaten Mysteryshopping Noord & Zuidwest Fryslân Meting 2012 > 22 augustus 2012 Samenvatting SAMENVATTING RESULTATEN Mystery Shopping 2012 Top stijgers/dalers Capaciteit fietsvoorziening is toereikend

Nadere informatie

Huisstijl voertuigen en productproductformules

Huisstijl voertuigen en productproductformules Bijlage E.C.3 - Huisstijl Huisstijl voertuigen en productproductformules a. Vormgevingseisen aan exterieur Hierna wordt per productformule weergegeven wat de vormgevingseisen zijn t.a.v. het exterieur

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015. Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - oktober 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 27 november 2015 Inhoudsopgave 3

Nadere informatie

Reizigershandvest. Welke kwaliteit bieden wij u? Punctualiteit. Beschikbaarheid vervoer

Reizigershandvest. Welke kwaliteit bieden wij u? Punctualiteit. Beschikbaarheid vervoer Dit is het gezamenlijke reizigershandvest van de HTM en HTMbuzz. Het handvest geldt voor al het openbaar vervoer dat wordt uitgevoerd door de HTM en HTMbuzz in opdracht van de Metropoolregio Rotterdam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer)

Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RAPPORTAGE Klanttevredenheidsonderzoek RegioRijder (Wmo-vervoer) RegioRijder november 2017 Samenvatting In augustus en september 2017 heeft ZorgfocuZ in opdracht van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

Station Driebergen-Zeist

Station Driebergen-Zeist Dienstregeling 24 augustus 2015 Odijk 43 Station Driebergen-Zeist Zeist Welkom bij 43a van Odijk naar Zeist, via Driebergen-Zeist NS Odijk, N229-Zeisterweg Odijk, Jodichemdreef Odijk, De Vork Odijk, Rijneiland

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Concessie openbaar vervoer Zuidtangent. Jaarverslag 2009

Concessie openbaar vervoer Zuidtangent. Jaarverslag 2009 Concessie openbaar vervoer Zuidtangent Jaarverslag 2009 6 juli 2010 Provincie Noord Holland in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam Inhoudsopgave SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 4 2 EXPLOITATIE 6 2.1 Gebruik

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek

memo : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland ( ) regio Achterhoek Badhuiswal 3 Postbus 1149 8001 BC Zwolle tel. 038 4225780 fax 038 4216870 memo Aan Van : Anthony van Vulpen en Marijke Noteborn : A. Koops, J. Sytsma Betreft : Benchmark KTO Regiotaxi Gelderland (2009-2014)

Nadere informatie

Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag

Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag HTM Raad van Kinderen 2017 1 Een vriendelijk woord is wat iedereen graag hoort! Raad van Kinderen denkt mee over HTM s bijdrage aan de stad Den Haag HTM heeft een eigen Raad van Kinderen. Met een Raad

Nadere informatie

Onderzoek naar patiënttevredenheid

Onderzoek naar patiënttevredenheid Onderzoek naar patiënttevredenheid Uitslag patiënten enquête 2012 Dermatologisch Centrum Amstel & Vechtstreek Oktober 2012 Introductie In dit rapport vindt u de resultaten van het onderzoek naar de tevredenheid

Nadere informatie

Op Voeten en Fietsen 1

Op Voeten en Fietsen 1 Op Voeten en Fietsen 1 Hoe ga jij naar school? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 2017-2018 groep 5/6 Je ziet de hoofdingang van een school. Op de weg en de stoep voor de school zie je

Nadere informatie

49 - Houten. De Uithof. Welkom bij. Dienstregeling 24 augustus 2015

49 - Houten. De Uithof. Welkom bij. Dienstregeling 24 augustus 2015 Dienstregeling 24 augustus 2015 49 49-281 Houten 281 De Uithof Welkom bij 49 Ringlijn Houten NS - Houten Zuid 281a van Houten naar De Uithof 49 281 Houten, De Tuinen/Kruisboog Houten, De Meren Houten,

Nadere informatie

KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug

KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Najaar 2012 Provincie Utrecht KTO Regiotaxi Eemland- Heuvelrug Najaar 2012 Datum 19 november 2012 Kenmerk UTA212/Bxj/1564 Eerste versie www.goudappel.nl

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Auto uit, bus in, headset op

Auto uit, bus in, headset op Auto uit, bus in, headset op Hoe krijgen we meer mensen uit de auto, in de bus? Dat is de dagelijkse uitdaging voor het OV-bureau Groningen Drenthe. Het antwoord: zorgen dat reizen met de bus constant

Nadere informatie

Rapportage Klanttevredenheid

Rapportage Klanttevredenheid 2013 Rapportage Klanttevredenheid Bedrijfsbezoek van groep 5/6 van het Sterrenpad Nuis Eric Jan Veenstra Kwaliteitsmanager Taxi Nuis 10-4-2014 Rapportage klanttevredenheid 2013 Pagina 0 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

ADVIES AANSCHAF NIEUWE TRAM

ADVIES AANSCHAF NIEUWE TRAM ADVIES AANSCHAF NIEUWE TRAM Den Haag, augustus 2017 Voorall Van Diemenstraat 196 2518 VH Den Haag 070 365 52 88 info@voorall.nl www.voorall.nl www.facebook.com/voorall www.twitter.com/voorall 1 2 ADVIES

Nadere informatie

Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli De Uithof. Rijnsweerd. Houten NS. Houten Zuid. Welkom bij

Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli De Uithof. Rijnsweerd. Houten NS. Houten Zuid. Welkom bij Dienstregeling vanaf 14 december 2015 t/m 1 juli 2016 49 De Uithof Rijnsweerd Houten NS 49 49 Houten Zuid Welkom bij 49 Ringlijn Houten NS - Houten Zuid van Houten naar De Uithof 60 49 60 Houten, De Tuinen/Kruisboog

Nadere informatie

Iepenbier ferfier yn Fryslân

Iepenbier ferfier yn Fryslân Healsjiersifers Iepenbier ferfier yn Fryslân Sifers earste healjier 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 3 Actueel 4 Samenvatting 5 Toelichting cijfers 6 Cijfers 1 e helft 2012 7 gebruik ov 8 punctualiteit

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Stadsgewest Haaglanden Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 Rapportage OV-Klantenbarometer 2013 Stadsgewest Haaglanden Opdrachtgever Kennisplatform

Nadere informatie

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011

Veolia Transport Reizigerspanel. Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 Veolia Transport Reizigerspanel Samenvatting klanttevredenheidsonderzoeken 2011 In 2011 heeft Veolia Transport Limburg een aantal klanttevredenheidsonderzoeken en discussieavonden georganiseerd. Bij deze

Nadere informatie

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage

Kritische prestatie indicatoren. Benchmarkrapportage. kwaliteit datastromen reisinformatie - november Benchmarkrapportage Kritische prestatie indicatoren Benchmarkrapportage kwaliteit datastromen reisinformatie - november 2015 Benchmarkrapportage Een uitgave van NDOV Beheer Publicatiedatum: 29 december 2015 Inleiding NDOV

Nadere informatie

Workitem RAOV Reisinformatie in Afwijkende OV-situaties. Studiostaak The world of wayfinding

Workitem RAOV Reisinformatie in Afwijkende OV-situaties. Studiostaak The world of wayfinding Workitem RAOV Reisinformatie in Afwijkende OV-situaties Studiostaak The world of wayfinding 2016-02-11 Aanleiding Reizigers waarderen de verbeteringen in de informatie op hun instaphalte. De gemiddelde

Nadere informatie

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016

Concessiemonitor MRDH - Januari 2016 Concessiemonitor MRDH - Januari 216 Concessie Rail Concessie Bus Rotterdam e.o. Samengesteld door RET Bedrijfsbureau Exploitatie en Regie & Ontwikkeling Stiptheid beginpunt Gegevens van deze maand Te vroeg

Nadere informatie

Dienstregeling 24 augustus 2015. Lunetten NS. Leidsche Rijn. Welkom bij

Dienstregeling 24 augustus 2015. Lunetten NS. Leidsche Rijn. Welkom bij Dienstregeling 24 augustus 2015 10 Lunetten NS Leidsche Rijn Welkom bij 10a van Lunetten naar Leidsche Rijn Utrecht, Station Lunetten Utrecht, Texel Utrecht, Brennerbaan Utrecht, Stelviobaan Utrecht, Lunettenbaan

Nadere informatie

OV-klantenbarometer 2012

OV-klantenbarometer 2012 OV-klantenbarometer Provincie Limburg Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer Maart 2013 Rapportage OV- Klantenbarometer Provincie Limburg Opdrachtgever Kennisplatform Verkeer en

Nadere informatie

Klantenoordeel R-Net 2012

Klantenoordeel R-Net 2012 Klantenoordeel R-Net 2012 OV-Klantenbarometer Randstadnet (R-Net) 2012 3 juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/007 Datum 3 juni 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012

een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012 een innovatie en essentiële verandering voor Connexxion Jan Hollander, 9 oktober 2012 Inhoud presentatie Inleiding Openbaar Vervoer Connexxion Logistiek Centrum Theorie voor de praktijk: de verandermatrix

Nadere informatie

Trendmonitor De Trendmonitor 2015

Trendmonitor De Trendmonitor 2015 Trend monitor Trendmonitor De Trendmonitor laat trends en ontwikkelingen van belangrijke indicatoren op het gebied van openbaar vervoer zien. Deze zijn belicht vanuit verschillende perspectieven op een

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Servicepunt Regiotaxi s-hertogenbosch Eindrapport Regiotaxi s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek 2011 Servicepunt Regiotaxi s-hertogenbosch Regiotaxi s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland

Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Rapportage Klanttevredenheidsonderzoek Leerlingenvervoer West-Friesland Eindrapport In opdracht van: Doelgroepenvervoer West-Friesland Augustus

Nadere informatie

Bogermanschool Houten

Bogermanschool Houten Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Gemeente Houten Bogermanschool Houten Akoestisch onderzoek Datum 7 december 2011 Kenmerk HTN466\Bxt/6355 Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo?

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? Mobiliteit binnen de gemeente Venlo 7 6 5 4 3 2 1 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? 3% 7% 29% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toe (minder dan een keer per kwartaal)

Nadere informatie

Rijcurvesimulatie Kreling Uilkerweg te Zuilichem

Rijcurvesimulatie Kreling Uilkerweg te Zuilichem Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vervoerskundig effect tijdelijk eindpunt centrum Maastricht

Vervoerskundig effect tijdelijk eindpunt centrum Maastricht Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Doel OV game. Gemeente Almere. Inzicht verkrijgen. OV Game Uitdeelversie gemeenteraad (punten i.p.v. bedragen)

Doel OV game. Gemeente Almere. Inzicht verkrijgen. OV Game Uitdeelversie gemeenteraad (punten i.p.v. bedragen) Gemeente Almere OV Game Uitdeelversie gemeenteraad (punten i.p.v. bedragen) 12 mei 2015 Doel OV game Inzicht verkrijgen in de keuzes die de diverse stakeholders maken voor het OV-systeem; een beter begrip

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Titel Jaarverslag 2013. Concessies. Noord-Holland OPENBAA

VERKEER EN VERVOER. Titel Jaarverslag 2013. Concessies. Noord-Holland OPENBAA OPENBAA VERKEER EN VERVOER Titel Jaarverslag 2013 Concessies Ondertitel Openbaar Vervoer Noord-Holland 2 Jaarverslag 2013 concessies openbaar vervoer Provincie Noord-Holland 3 Voorwoord NHOUD 4 Inleiding

Nadere informatie

Europese verantwoording 2013. NS Reizigers

Europese verantwoording 2013. NS Reizigers Europese verantwoording 2013 NS Reizigers 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Informatie en vervoerbewijzen 4 3 Punctualiteit en verstoringen 5 4 Netheid materieel en stationsfaciliteiten 6 5 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf

Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf Rapport Gemeentelijke Ombudsman Elektronische informatievoorziening op tramhaltes Gemeente Amsterdam Gemeentevervoerbedrijf 27 juni 2006 RA0612137 Samenvatting Het is een feit van algemene bekendheid dat

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Persbericht 14 februari 2014

Persbericht 14 februari 2014 Persbericht 14 februari 2014 NS kijkt terug op turbulent 2013 en scherpt koers aan Jaarcijfers 2013 NV Nederlandse Spoorwegen 2013 was voor NS een zwaar jaar. Na het uit dienst nemen van de Fyra/V250 moest

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Amstelland Meerlanden Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Amstelland Meerlanden connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 1 2 53% 5% 18% Ja, ik weet goed wat het programma inhoudt % Ja, ik weet een beetje wat het programma inhoudt % Ja, maar ik ken het alleen van naam % 24% Nee, ik ken het programma niet % Bekend met de slogan

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Klanttevredenheidsonderzoek WSNP 2012 Publicatienummer: 1715 Datum: Februari 2013 In opdracht van: Gemeente Breda Kredietbank West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda

Nadere informatie

Op stap zonder overstap

Op stap zonder overstap Op stap zonder overstap Regiotaxi centrale 088 9666 000 Wat is Regiotaxi Haaglanden? Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer. Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar

Nadere informatie

OV-Klantenbarometer 2013

OV-Klantenbarometer 2013 OV-Klantenbarometer 2013 Landelijke cijfers Onderzoek klanttevredenheid in het regionale openbaar vervoer maart 2014 OV-Klantenbarometer 2013 Landelijke cijfers Onderzoek klanttevredenheid in het regionale

Nadere informatie

Eindrapportage. R-net vijftigvijftig discussieplatform. > September 2013

Eindrapportage. R-net vijftigvijftig discussieplatform. > September 2013 Eindrapportage R-net vijftigvijftig discussieplatform > September 2013 Inhoud Factsheet R-net vijftigvijftig 3 Het onderscheidend vermogen van R-net 4 Het advies van de deelnemers op openstaande dilemma

Nadere informatie