Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte"

Transcriptie

1 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

2 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout lager dan gemiddeld, zo blijkt uit de derde Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek. Het aanbod aan bedrijfsruimte en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere Brabantse steden, zoals Breda, Eindhoven, Roosendaal of Tilburg. Dit staat haaks op de ontwikkeling in het Oosterhoutse stadscentrum. De leegstand daar is in 215 opnieuw sterk gestegen en inmiddels aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde en ook hoger dan in vergelijkbare winkelgebieden. Eind december 215 stonden er in Oosterhout 1 bedrijfspanden te huur en/of te koop met een totale oppervlakte van bijna 96 duizend vierkante meter. Na een toename van het aantal vierkante meters aan bedrijfsen kantoorruimte in 214 én de eerste helft van 215, daalde het aanbod in de tweede helft van het jaar. Een uitzondering vormt het aanbod aan winkelruimte, dat niet alleen in de eerste, maar ook in de tweede helft van vorig jaar verder is toegenomen. In de drie Amerstreekgemeenten Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout stonden eind 215 in totaal 19 bedrijfspanden te huur en/of te koop met een totale oppervlakte van ruim 179,5 duizend vierkante meter. Eind 214 ging het om 127 bedrijfspanden met een oppervlakte van ruim 213,4 duizend vierkante meter. De daling komt door de afname van het aanbod aan aantal vierkante meters bedrijfsruimte; het aanbod aan vierkante meters winkel- en kantoorruimte is vorig jaar wel gestegen. Met de Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 wordt het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle bedrijfsruimte die op het betreffende meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt hierin niet meegenomen. februari 216 Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) van de afdeling Bedrijfsvoering (BV) rapport gereed: (concept) oplage: digitale pdf-versie vindplaats: 2

3 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en verantwoording Onderzoeksopzet Bronnen Leeswijzer 5 2 Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten Algemeen Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten 8 3 Bedrijvenaanbod in de gemeente Drimmelen Algemeen Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Locaties aanbod commercieel vastgoed Leegstand volgens OZB Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten 13 4 Bedrijvenaanbod in de gemeente Geertruidenberg Algemeen Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Locaties aanbod commercieel vastgoed Leegstand volgens OZB Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten 17 5 Bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout Algemeen Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Locaties aanbod commercieel vastgoed Detailhandel, leiusure en consumentgerichte diensten Detailhandel stadscentrum Oosterhout 22 3

4 4

5 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Onderzoeksopzet Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezonde lokale economie. Daarom houdt de gemeente Oosterhout periodiek een lokale Bedrijvenenquête om meer inzicht te krijgen in het vestigingsklimaat, de bedrijfsomgeving en de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het belang van dergelijk onderzoek is door de economische crisis alleen maar groter geworden. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat houdt ook in dat er voldoende aanbod aan bedrijfsruimte is, zodat bedrijven kunnen groeien. Om daar meer zicht op te krijgen én te houden heeft het gemeentebestuur van de gemeente Oosterhout in 213 gevraagd om een structurele monitor waarmee het bedrijvenaanbod / de leegstand in beeld wordt gebracht. De vakgroep Onderzoek & Statistiek van de gemeente Oosterhout houdt sinds 29 het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout bij. Daarbij wordt per kwartaal het gehele aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte geïnventariseerd dat op dat moment in Oosterhout te koop / te huur is. Dit wordt gerapporteerd in de Economische Monitor Oosterhout. De vraag van het gemeentebestuur gaat echter verder en richt zich ook op de twee andere Amerstreekgemeenten. Daarom is in 213 de Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek ontwikkeld, waarmee het bedrijvenaanbod in de Amerstreek gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle bedrijfsruimte die op dat meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt niet meegenomen. Jaarlijks verschijnt een nieuwe monitor. De voorliggende Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 is de derde rapportage in de reeks. Om de vinger aan de pols te houden, worden de onderliggende data overigens per kwartaal geactualiseerd. 1.2 Bronnen Om het bedrijvenaanbod op een systematische en eenduidige wijze te monitoren, wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Voor het totaalbeeld per gemeente en per bedrijventerrein wordt gebruik gemaakt van het aanbod aan commercieel vastgoed dat PropertyNL verzamelt aan de hand van het aanbod dat vastgoedmakelaars in portefeuille hebben. Ook wordt gebruik gemaakt van de databestanden van Locatus, die informatie verzamelt over alle winkels en consumentgerichte dienstverlenende bedrijven in heel Nederland. Voor Oosterhout wordt aanvullend ook nog gebruik gemaakt van gegevens van DTZ Zadelhoff, één van de grootste vastgoedadviseurs en makelaars in Nederland. 1.3 Leeswijzer De monitor is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2: Analyse van het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg én Oosterhout). Hoofdstuk 3: Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod in de gemeente Drimmelen. Daarbij wordt ook de ontwikkeling vanaf juni 213 in beeld gebracht. Hoofdstuk 4: Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod in de gemeente Geertruidenberg. Daarbij wordt ook de ontwikkeling vanaf juni 213 in beeld gebracht. Hoofdstuk 5: Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout. Daarbij wordt ook de ontwikkeling vanaf september 29 in beeld gebracht. 5

6 2 Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten 2.1 Algemeen Begin april 215 waren er in de drie Amerstreekgemeenten in totaal bedrijven en organisaties gevestigd. Samen boden zij werk aan personen. Daarmee is de Amerstreek, met ruim 14 procent van alle vestigingen en bijna 14,5 procent van alle arbeidsplaatsen, de op één na belangrijkste economische speler in West-Brabant. Alleen Breda telt meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Tabel 2.1 Bedrijven en werkzame personen in de Amerstreekgemeenten (april 215) bedrijven en organisaties werkzame personen Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Amerstreek gemeente Oosterhout databron: Rwb (Werkgelegenheidsenquête West-Brabant 215) databewerking: Onderzoek & Statistiek Het merendeel van de bedrijven en organisaties in de Amerstreek is actief in de commerciële dienstverlening (54%). De land- en tuinbouw telt het kleinste aantal bedrijven (5%). Grafiek 2.1 Bedrijvenstructuur in de Amerstreekgemeenten (april 215) totaal Amerstreek nietcommerciële diensten 24% land- en tuinbouw 5% 22% 22% 26% industrie en bouw 17% 5% 54% 56% commerciële diensten 54% 18% 21% 15% 11% 3% 3% Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout gemeente Oosterhout databron: Rwb (Werkgelegenheidsenquête West-Brabant 215) databewerking: Onderzoek & Statistiek In 215 werden bij de Kamer van Koophandel 929 bedrijven ingeschreven en 77 bedrijven uitgeschreven, waaronder 36 bedrijven vanwege faillissement. In 214 werden 644 bedrijven uitgeschreven, waaronder 4 vanwege faillissement. Grafiek 2.2 Bedrijvendynamiek in de Amerstreekgemeenten inschrijvingen bedrijfsoprichtingen overige uitschrijvingen opheffingen uitschrijvingen Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q gemeente Oosterhout databron: Kamer van Koophandel databewerking: Onderzoek & Statistiek 6

7 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind december 215 stonden er (volgens PropertyNL) in de Amerstreek 19 bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van ruim vierkante meter. Eind december 214 ging het om 127 bedrijfspanden met een totale oppervlakte van ruim vierkante meter. Grafiek 2.3 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) 25 2 objecten gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek Het totale aanbod aan vierkante meters commercieel (bebouwd) vastgoed eind december 215 laat een daling zien ten opzichte van eind december 214 (-16%). Desondanks is in de tweede helft van het jaar het aanbod aan kantoor- en met name winkelruimte toegenomen. Grafiek 2.4 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m 2 ) 5 bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte * * Noot: * inclusief 1. m2 pdv-locatie Elftweg, Raamsdonksveer gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 7

8 2.3 Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten Volgens Locatus tellen de drie gemeenten in de Amerstreek gezamenlijk 678 winkels met een totale verkoopvloeroppervlakte van vierkante meters aan detailhandel. Daarnaast telt de Amerstreek nog 448 overige bedrijven, waaronder 254 leisure-gerelateerde bedrijven (met name horeca) en 194 consumentgerichte dienstverlenende bedrijven (kantoren, ambachten e.d.). De leegstand het aantal leegstaande panden ten opzichte van alle winkels (detailhandel) en overige consumentgerichte bedrijven in de Amerstreek is met 11,3 procent (127 panden) beduidend hoger dan het Nederlandse gemiddelde (8,3%) en ook hoger dan het gemiddelde in de provincie (9,4%). Begin 214 lag de leegstand in de Amerstreek met 6,5 procent (73 panden) nog onder het gemiddelde, maar in de periode daarna nam deze snel toe. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is de leegstand in de Amerstreek gestegen van 1,6 procent naar 11,3 procent. Grafiek 3.3 Leegstand verkooppunten (Locatus) 12% 1% Noord-Brabant 8% 6% Nederland Amerstreek 4% 2% % 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e gemeente Oosterhout databron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 8

9 In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het aanbod aan commercieel vastgoed (bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte) in de afzonderlijke gemeenten in de Amerstreek. 9

10 Bedrijvenaanbod in de gemeente Drimmelen 3.1 Algemeen In de gemeente Drimmelen zijn bijna 2,3 duizend bedrijven en organisaties gevestigd die samen werk bieden aan bijna 8,7 duizend personen. In 215 werden bij de Kamer van Koophandel 2 bedrijven ingeschreven en 161 bedrijven uitgeschreven, waaronder 8 vanwege faillissement. Tabel 3.1 Kengetallen bedrijven in de gemeente Drimmelen bedrijven, organisaties en instellingen inschrijvingen Kamer van Koophandel n.b uitschrijvingen Kamer van Koophandel n.b gemeente Oosterhout databronnen: Rwb en KvK databewerking: Onderzoek & Statistiek 3.2 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind december 215 stonden er in de gemeente Drimmelen 17 bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van 7,8 duizend vierkante meter. In december 214 ging het om 7 bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal 5,1 duizend vierkante meter. Grafiek 3.1 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) objecten gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek Het aanbod aan commercieel vastgoed (vierkante meters bebouwd) in de gemeente is in de eerste helft van 215 gedaald (m.n. bedrijfsruimte), maar daarna weer gestegen (m.n. bedrijfs- en winkelruimte). Grafiek 3.2 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m 2 ) 1 bedrijfsruimte kantoorruimte

11 winkelruimte gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 3.3 Locaties aanbod commercieel vastgoed Hieronder is te zien waar de objecten precies gelokaliseerd zijn. Het betreft bestaande bedrijfsobjecten die eind december 215 door makelaars via PropertyNL te huur en / of te koop werden aangeboden. Kaart 3.1 Objecten op de markt in de gemeente Drimmelen (december 215) Lage Zwaluwe Drimmelen Hooge Zwaluwe Made Wagenberg Terheijden Legenda: bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek kaartondergrond: Google 11

12 3.4 Leegstand volgens OZB Het vermoeden bestond dat het databestand van PropertyNL minder volledig is voor met name kleinere plaatsen / gemeenten. Daarom is voor de gemeente Drimmelen ook gekeken naar de leegstand op basis van de gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB-bestand). Hieruit blijkt dat er eind december 215 in de gemeente 15 panden leeg stonden, waarvan 3 bedrijfsobjecten, 7 kantoor- / praktijkobjecten en 5 winkel- / horecaobjecten. Hiervan staat iets meer als de helft (53%) langer dan 1 jaar leeg. In totaal gaat het om vierkante meter aan commercieel vastgoed, waarvan 745 vierkante meter bedrijfsruimte, 695 vierkante meter kantoorruimte en vierkante meter winkelruimte. Uit een nadere analyse blijkt dat de leegstand volgens de OZB anders van samenstelling is dan de gegevens van PropertyNL. De verschillen hebben niet alleen te maken met het feit dat het hier gaat om de daadwerkelijke leegstand, terwijl bij PropertyNL ook objecten worden aangeboden die op dat moment nog wel in gebruik zijn, maar het blijkt ook te gaan om andere objecten (adressen). Dit bevestigd het vermoeden dat niet alle leegstaande panden in de gemeente door makelaars te huur / te koop worden aangeboden, waardoor ze niet in de database van PropertyNL komen. Kaart 3.2 Leegstand volgens OZB in de gemeente Drimmelen (december 215) Lage Zwaluwe Drimmelen Hooge Zwaluwe Made Wagenberg Terheijden Legenda: bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: OZB-bestand databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek kaartondergrond: Google 12

13 3.5 Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten Volgens Locatus telt de gemeente Drimmelen 15 winkels met een totale verkoopvloeroppervlakte van vierkante meters aan detailhandel. Daarnaast telt de gemeente nog 113 overige bedrijven, waaronder 66 leisure-gerelateerde bedrijven (met name horeca) en 47 consumentgerichte dienstverlenende bedrijven (kantoren, ambachten e.d.). De leegstand het aantal leegstaande panden ten opzichte van alle winkels (detailhandel) en overige consumentgerichte bedrijven in de gemeente Drimmelen ligt met 8, procent een fractie lager dan het Nederlandse gemiddelde (8,3%), maar aanzienlijk lager dan het percentage voor de hele Amerstreek (1,3%). Begin 214 lag de leegstand in de gemeente Drimmelen nog op 5,3 procent (14 panden), om in de periode daarna snel toe te nemen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is de leegstand gedaald van 9,3 procent naar 8, procent. Grafiek 3.3 Leegstand verkooppunten (Locatus) 12% 1% Amerstreek 8% 6% 4% Nederland Drimmelen 2% % 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e gemeente Oosterhout databron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 13

14 Bedrijvenaanbod in de gemeente Geertruidenberg 4.1 Algemeen In de gemeente Geertruidenberg zijn ruim 1,7 duizend bedrijven en organisaties gevestigd die samen werk bieden aan bijna 11 duizend personen. In 215 werden bij de Kamer van Koophandel 183 bedrijven ingeschreven en 126 bedrijven uitgeschreven, waaronder 7 vanwege faillissement. Tabel 4.1 Kengetallen bedrijven in de gemeente Geertruidenberg bedrijven, organisaties en instellingen inschrijvingen Kamer van Koophandel n.b uitschrijvingen Kamer van Koophandel n.b gemeente Oosterhout databronnen: Rwb en KvK databewerking: Onderzoek & Statistiek 4.2 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind december 215 stonden er in de gemeente Geertruidenberg 73 bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna 75,9 duizend vierkante meter. Eind december 214 ging het om 18 bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal bijna 89,9 duizend vierkante meter. Grafiek 4.1 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) objecten gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek Het aanbod aan commercieel vastgoed (vierkante meters bebouwd) in de gemeente is in de eerste helft van 215 gedaald, maar daarna weer gestegen (m.n. kantoor- en winkelruimte). Grafiek 4.2 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m 2 ) bedrijfsruimte kantoorruimte

15 winkelruimte * * Noot: * exclusief 1. m2 pdv-locatie Elftweg, Raamsdonksveer gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 4.3 Locaties aanbod commercieel vastgoed Hieronder is te zien waar de objecten precies gelokaliseerd zijn. Het betreft bestaande bedrijfsobjecten die eind december 215 door makelaars via PropertyNL te huur en / of te koop werden aangeboden. Kaart 4.1 Objecten op de markt in de gemeente Geertruidenberg (december 215) Dombosch 1 Dombosch 2 Geertruidenberg Raamsdonksveer Raamsdonk Legenda: bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek kaartondergrond: Google 4.4 Leegstand volgens WOZ Het vermoeden bestond dat het databestand van PropertyNL minder volledig is voor met name kleinere plaatsen / gemeenten. Daarom wordt voor de gemeente Geertruidenberg ook gekeken naar de leegstand op basis van het gemeentelijke onroerende zaakbelastingen (OZB-bestand). Hieruit blijkt dat er eind december 215 in de gemeente 114 panden leeg stonden, waarvan 57 bedrijfsobjecten, 3 kantoor- / praktijkobjecten en 27 winkel- / horecaobjecten. In totaal gaat het om vierkante meter aan commercieel vastgoed, waarvan vierkante meter bedrijfsruimte, vierkante meter kantoorruimte en 7.98 vierkante meter winkelruimte. 15

16 Uit een nadere analyse blijkt dat slechts een deel van de leegstand volgens de OZB overeenkomt met de gegevens van PropertyNL. De verschillen hebben niet alleen te maken met het feit dat het hier gaat om de daadwerkelijke leegstand, terwijl via PropertyNL ook objecten worden aangeboden die op dat moment nog wel in gebruik zijn, maar het blijkt deels ook te gaan om andere objecten (adressen). Dit bevestigd het vermoeden dat niet alle leegstaande panden in de gemeente door makelaars te huur / te koop worden aangeboden, waardoor ze niet in de database van PropertyNL komen. Kaart 4.2 Leegstand volgens OZB in de gemeente Geertruidenberg (december 215) Dombosch 1 Dombosch 2 Geertruidenberg Raamsdonksveer Raamsdonk Legenda: bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: OZB-bestand databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek kaartondergrond: Google 4.5 Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten Volgens Locatus telt de gemeente Geertruidenberg 127 winkels met een totale verkoopvloeroppervlakte van vierkante meters aan detailhandel. Daarnaast telt de gemeente nog 96 overige bedrijven, waaronder 55 leisure-gerelateerde bedrijven (met name horeca) en 41 panden met consumentgerichte dienstverlenende bedrijven (kantoren, ambachten e.d.). De leegstand het aantal leegstaande panden ten opzichte van alle winkels (detailhandel) en overige consumentgerichte bedrijven in de gemeente Geertruidenberg is met 14,6 procent (36 panden) aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde (8,3%) en ook hoger dan in de Amerstreek (1,3%). Begin 214 lag de leegstand in de gemeente Geertruidenberg op 9,8 procent (22 panden). Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is de leegstand gestegen van 15, procent naar 16,1 procent. 16

17 Grafiek 4.3 Leegstand verkooppunten (Locatus) 18% 16% 14% 12% Geertruidenberg 1% 8% 6% 4% 2% Nederland Amerstreek % 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e gemeente Oosterhout databron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 17

18 5 Bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout 5.1 Algemeen In de gemeente Oosterhout zijn ruim 4,4 duizend bedrijven en organisaties gevestigd die samen werk bieden aan 26,7 duizend personen. In 215 werden bij de Kamer van Koophandel 546 bedrijven ingeschreven en 42 bedrijven uitgeschreven, waaronder 21 vanwege faillissement. Tabel 3.1 Kengetallen bedrijven in de gemeente Oosterhout bedrijven, organisaties en instellingen inschrijvingen Kamer van Koophandel uitschrijvingen Kamer van Koophandel gemeente Oosterhout databronnen: Rwb en KvK databewerking: Onderzoek & Statistiek Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout gunstiger (lager) dan gemiddeld. Zowel het aanbod aan bedrijfsruimte als de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en ook lager dan in veel andere steden in Brabant. Grafiek 5.1 Aanbod-voorraadratio (bedrijfsruimten) en leegstand (kantoren) 15% 12% 9% 6% Bedrijfsruimten 3% 25% 2% 15% Breda Eindhoven Etten-Leur Oosterhout Roosendaal Tilburg Nederland Kantoren 3% 1% % 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 5% 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e 1e 2e Toelichting: De aanbod-voorraadratio (bedrijfsruimten) is de verhouding tussen aanbod (bedrijfsruimten) en voorraad (bedrijventerreinen) uitgedrukt in een percentage. De leegstand (kantoren) betreft de aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is ten opzichte van de totale kantorenvoorraad uitgedrukt in een percentage. Cijfers (percentages) per halfjaar. gemeente Oosterhout databron: DTZ Zadelhoff databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 5.2 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind december 215 stonden er in de gemeente Oosterhout 1 bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna 95,9 duizend vierkante meter. Eind december 21 ging het om 54 bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal ruim 6,1 duizend vierkante meter. Grafiek 5.2 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) objecten gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 18

19 Het totale aanbod aan commercieel vastgoed (vierkante meters bebouwd) in de gemeente Oosterhout is in 215 gedaald. Dit komt door een daling van het aanbod aan bedrijfs- en kantoorruimte. Wel is er sprake van een toename van het aanbod aan winkelruimte. Grafiek 5.3 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m 2 ) bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek 5.3 Locaties aanbod commercieel vastgoed Op de volgende pagina s is te zien waar de objecten precies gelokaliseerd zijn. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, is de situatie in december 215 (kaart 5.1) naast die in juni 211 (kaart 5.2) geplaatst. Of het om grote of kleine bedrijfsobjecten gaat, is te zien in hoofdstuk 4, waar het aanbod in Oosterhout wordt weergegeven per bedrijvenlocatie. 19

20 Kaart 5.1 Objecten in Oosterhout op de markt (december 215) Rulstraat Torenstraat Arendshof Arendstraat Aanbod vastgoed-bebouwd: bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek kaartondergrond: Geo-informatie 2

21 Kaart 5.2 Objecten in Oosterhout op de markt (juni 211) De Wetering Leijsenhoek Aanbod vastgoed-bebouwd: bedrijfsruimte kantoorruimte winkelruimte gemeente Oosterhout databron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek kaartondergrond: Geo-informatie 21

22 5.4 Detailhandel, leisure en consumentgerichte diensten Volgens Locatus telt de gemeente Oosterhout 41 winkels met een totale verkoopvloeroppervlakte van 11. vierkante meters aan detailhandel. Daarnaast telt de gemeente nog 239 overige bedrijven, waaronder 133 leisure-gerelateerde bedrijven (met name horeca) en 16 panden met consumentgerichte dienstverlenende bedrijven (kantoren, ambachten e.d.). De leegstand het aantal leegstaande panden ten opzichte van alle winkels (detailhandel) en overige consumentgerichte bedrijven in de gemeente Oosterhout is met 1,9 procent aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde (8,3%). Begin 214 lag de leegstand in de gemeente Oosterhout nog op 5,8 procent. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is de leegstand in de gemeente Oosterhout gestegen van 9,7 naar 1,9 procent. 5.5 Detailhandel stadscentrum Oosterhout Het Oosterhoutse stadscentrum wordt getypeerd als een hoofdwinkelgebied groot. Het stadswinkelgebied (inclusief aanloopstraten) telt 276 winkels, tegen het gemiddelde van 257 in vergelijkbare winkelgebieden. Oosterhout-Centrum heeft een verkoopvloeroppervlakte van vierkante meters aan detailhandel, ten opzichte van vierkante meters in vergelijkbare winkelgebieden. Daarnaast telt het Oosterhoutse centrumgebied ook nog 76 horecapanden en 63 panden met dienstverleners (kantoren, ambachten e.d.). Het Oosterhoutse stadscentrum laat zich qua omvang en structuur het best vergelijken met de stadscentra van Veenendaal, Almelo, Oss, Amstelveen en Zaandam. Hoewel het Oosterhoutse stadscentrum nog altijd goed wordt gewaardeerd en bezoekers trekt uit de hele regio, zijn ook hier de gevolgen van de economische crisis duidelijk zichtbaar. De leegstand het aantal leegstaande panden ten opzichte van alle winkels, horeca en kantoren in Oosterhout-Centrum is met 14,2 procent aanzienlijk hoger dan het Nederlandse gemiddelde (8,3%) en ook hoger dan in de vergelijkbare winkelgebieden (12,3%). Grafiek 5.4 Leegstand Oosterhout-Centrum 16% 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Hoofdwinkelgebied Groot Nederland Oosterhout-Centrum 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e 1e 2e 3e 4e gemeente Oosterhout databron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & Statistiek Van de in totaal 59 leegstaande panden in het Oosterhoutse stadscentrum, staat bijna 41 procent korter dan 1 jaar leeg (frictieleegstand). Ruim 42 procent betreft langdurige leegstand (1 tot 3 jaar leeg) en bij bijna 17 procent is sprake van structurele leegstand (langer dan 3 jaar leeg). De structurele leegstand komt daarmee uit op 2,4 procent van het totale aanbod in Oosterhout-Centrum. Ook een kwartaal eerder (september 215) lag de structurele leegstand op dit niveau. 22

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 21 O&S November 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête 2009. Winkelmonitor Oosterhout

Buurt- en dorpsenquête 2009. Winkelmonitor Oosterhout Buurt- en dorpsenquête 2009 Winkelmonitor Oosterhout Buurt- en dorpsenquête 2009 Winkelmonitor Oosterhout In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Te huur Bedrijfsruimte met kantoor Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Bedrijfspand van ca. 925 m² Mogelijke uitbreiding met 275 m² Modern opleveringsniveau www.dtz.nl Op het Bedrijvenpark Twente is dit bedrijfspand

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Economische Barometer 2016

Economische Barometer 2016 Economische Barometer 2016 Voorwoord Ieder jaar maakt de gemeente Soest een Economische Barometer: hoe verhoudt de economische situatie in Soest zich tot omringende gemeenten en enkele landelijke cijfers.

Nadere informatie

Monitor werklandschappen

Monitor werklandschappen Leiden 2016 Monitor werklandschappen 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen

Nadere informatie

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein www.dtz.nl Een zeer fraaie kantoorvilla met vele

Nadere informatie

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013

Factsheet stedelijke economie. 4 e kwartaal 2013 Factsheet stedelijke economie 4 e kwartaal 213 O&S Februari 214 2 Kort samengevat Factsheet stedelijke economie Vanwege de huidige economische situatie blijft er behoefte aan inzicht hoe s-hertogenbosch

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, augustus 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, augustus 2013 Lichte stijging aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden.

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Economische monitor 2012

Economische monitor 2012 POSTADRES BEZOEKADRES Postbus 25 364 AG Mijdrecht Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht T F E I 297 29 16 16 297 28 42 81 gemeente@derondevenen.nl www.derondevenen.nl AUTEUR(S) M. Krol DATUM 26 juni 212

Nadere informatie

Bedrijvenpark Twente 412, Almelo

Bedrijvenpark Twente 412, Almelo Te huur / Te koop Moderne kantoorruimte met bedrijfshal Bedrijvenpark Twente 412, Almelo Ca. 488 m² Perceel ca. 2040 m ² Goede uitbreidingsmogelijkheden www.dtz.nl Het object is gelegen op het grootste

Nadere informatie

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen Te huur Hogelandseweg 40, Nijmegen Vrije hoogte circa 7 meter 3 Laadkuilen met dockshelters www.dtz.nl Representatief bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein Westkanaaldijk. Het gebouw beschikt over

Nadere informatie

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Camerastraat 6 en 8 Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR DEELVERHUUR IS BESPREEKBAAR!! Representatieve bedrijfsruimte en/of kantoorruimte Adres: Camerastraat 6 en 8

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk

Woningmarktrapport - 1e kwartaal Gemeente Beverwijk Woningmarktrapport - 1e kwartaal 215 Gemeente Beverwijk Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 45 Aantal verkocht 4 35 3 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Cijfers ten behoeve van de Navigator Werklocaties van de gemeente Rotterdam, peildatum 1 mei 2016 Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor Zoetermeer

Conjunctuurmonitor Zoetermeer Conjunctuurmonitor Zoetermeer Sociale en economische indicatoren Stand van zaken per 30 juni 2013 18 juli 2013 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Marielle Bartels Toelichting:

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch

Woningmarktrapport - 4e kwartaal Gemeente s-hertogenbosch Woningmarktrapport - 4e kwartaal 214 Gemeente s-hertogenbosch Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 2 Aantal verkocht 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Te Huur Moderne winkelruimte in stadshart

Te Huur Moderne winkelruimte in stadshart Moderne winkelruimte in stadshart Markt 33-39, Roosendaal Frontbreedte 15 meter Goede zichtwaarde Ruime parkeergelegenheid nabij Winkelruimte, gelegen op de begane grond, in het gezellige centrum van Roosendaal.

Nadere informatie

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Te huur Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Geheel of gedeeltelijk te huur Uitstekend bereikbaar Voldoende parkeergelegenheid www.dtz.nl Dit uniek gelegen kantoorgebouw is eind jaren negentig gerealiseerd

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Juni 2011 In deze notitie van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen is

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage

Woningmarktrapport 3e kwartaal Gemeente 's-gravenhage Woningmarktrapport 3e kwartaal 216 Gemeente 's-gravenhage Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 Aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012

Trendmonitor Hoorn. 11 e meting: eerste kwartaal 2012. Trendmonitor Hoorn. Gemeente Hoorn mei 2012 11 e meting: eerste kwartaal 2012 Gemeente Hoorn mei 2012 Colofon Uitgave : &O Research BV van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Datum : Mei 2012 Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz.

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz. Graaf Engelbertlaan 75, Breda Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden www.dtz.nl Een uiterst markant en representatief pand gelegen op een zeer prominente

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Te Huur. De Run 5303A-B-C, Veldhoven. Goede bereikbaarheid. Multi functioneel. Verhuurbaar in units vanaf 381 m².

Te Huur. De Run 5303A-B-C, Veldhoven. Goede bereikbaarheid. Multi functioneel. Verhuurbaar in units vanaf 381 m². De Run 5303A-B-C, Veldhoven Goede bereikbaarheid. Multi functioneel. Verhuurbaar in units vanaf 381 m². Veldhoven, De Run 5303A-B-C Functionele units geschikt voor productie, opslag, assemblage e.d. De

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

DE INVLOED VAN OMGEVINGS- VAN KANTOREN. Anet Weterings & Ed Dammers

DE INVLOED VAN OMGEVINGS- VAN KANTOREN. Anet Weterings & Ed Dammers DE INVLOED VAN OMGEVINGS- KENMERKEN OP DE HUURPRIJS VAN KANTOREN Anet Weterings & Ed Dammers Inleiding Omgevingskenmerken zouden de locatiekeuze van zakelijke diensten beïnvloeden: Imago naar klanten toe

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

duo presentatie: Peter Joosen en Marco Verbrugge Verkopen bestaande woningen Verkopen nieuwbouw woningen Toekomstverwachting woningmarkt

duo presentatie: Peter Joosen en Marco Verbrugge Verkopen bestaande woningen Verkopen nieuwbouw woningen Toekomstverwachting woningmarkt duo presentatie: Peter Joosen en Marco Verbrugge Verkopen bestaande woningen Verkopen nieuwbouw woningen Toekomstverwachting woningmarkt 1e kwartaal 2009 landelijke woningmarkt Derde achtereenvolgende

Nadere informatie

Na de aandacht voor de kantorenleegstand

Na de aandacht voor de kantorenleegstand METEN IS WETEN Leegstand detailhandel herbezien 1 Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem (nog) groter is dan tot nu toe werd gedacht. 8% van detailhandelsvestingen

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand Televisieweg 2 A Huurprijs: 3.115,- per maand Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare kantoorruimte

Nadere informatie

TE HUUR. Winkelruimte ca. 500 m² met magazijn ca. 240 m². Langstraat 34 5664 GH Geldrop

TE HUUR. Winkelruimte ca. 500 m² met magazijn ca. 240 m². Langstraat 34 5664 GH Geldrop TE HUUR Winkelruimte ca. 500 m² met magazijn ca. 240 m² Langstraat 34 5664 GH Geldrop Te huur: Zelfstandige winkelruimte (ca. 500 m²) met een front van ca. 11 m 1 magazijn (ca. 240 m²), gelegen in het

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Te Huur Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal

Te Huur Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal Kantoorobject midden in het hart van Roosendaal Markt 33-39, Roosendaal Gemoderniseerde kantoorruimte Kantoorruimte vanaf circa 30 m² Centrum van Roosendaal Recent gemoderniseerde kantoorruimte verdeeld

Nadere informatie

Sluispolderweg 12 Zaandam

Sluispolderweg 12 Zaandam Sluispolderweg 12 Zaandam t 0172 44 83 83 f 0172 44 83 82 e info@green.nl i www.green.nl Raoul Wallenbergplein 25a 2404 ND Alphen aan den Rijn Postbus 371 2400 AJ Alphen aan den Rijn Sluispolderweg 12

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Te huur / Te koop. De Rijn 16, Best

Te huur / Te koop. De Rijn 16, Best Te huur / Te koop De Rijn 16, Best Functionele unit Gelegen op bedrijventerrein 'Breeven' Vrije overspanning bedrijfsruimte www.dtz.nl T e huur / Te koop Het betreft een hoogwaardige bedrijfsruimte gelegen

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Aantal banen. Arbeidsmarkt. Werkelozen. Kantorenmarkt. Bedrijvigheid. Detailhandel. Industrie. Aantal inwoners. Gezinsgrootte.

Aantal banen. Arbeidsmarkt. Werkelozen. Kantorenmarkt. Bedrijvigheid. Detailhandel. Industrie. Aantal inwoners. Gezinsgrootte. T H ERMOMETER 2013 Arbeidsmarkt Aantal banen Werkelozen Kantorenmarkt Bedrijvigheid Detailhandel Industrie Aantal inwoners Bevolkingsprofiel Gezinsgrootte Groene/Grijze druk MEI 2014 Pagina 2 van 33 Samenvatting

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Granaatstraat 46, Hengelo

Te huur / Te koop. Granaatstraat 46, Hengelo Te huur / Te koop Granaatstraat 46, Hengelo Vrijstaand representatief bedrijfspand Ca. 550 m² bedrijfsruimte met kantoor Op korte termijn beschik baar www.dtz.nl T e huur / Te koop Aan de Granaatstraat

Nadere informatie

Te huur Keulschevaart 10 te Breukelen. Keulschevaart 10, Breukelen

Te huur Keulschevaart 10 te Breukelen. Keulschevaart 10, Breukelen Te huur Keulschevaart 10 te Breukelen Keulschevaart 10, Breukelen Distributiecomplex direc t aan de A2 Meer dan 6.000 m2 bedrijfsruimte Centraal gelegen in Nederland www.dtz.nl Het betreft een distributiecomplex

Nadere informatie

Te huur / Te koop Representatief bedrijfsobject. Edison 26, Middelharnis

Te huur / Te koop Representatief bedrijfsobject. Edison 26, Middelharnis Te huur / Te koop Representatief bedrijfsobject Edison 26, Middelharnis Moderne bedrijfsruimte met kantoor Totaal ca. 9.841 m ² bedrijfsruimte Deelverhuur mogelijk www.dtz.nl Een modern en hoogwaardig

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es Josink Hofweg ong., Enschede ca 9.261 m² bedrijfsgrond op toplocatie in kavels vanaf ca 1.900 m² aannemer en architect vrij www.dtz.nl Op één

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein.

Te Koop. Dorpsstraat 25, Heerde. Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein. Te Koop Dorpsstraat 25, Heerde Centrumlocatie Parkeergelegenheid op eigen terrein Te Koop Heerde, Dorpsstraat 25 Het betreft een kantoorgebouw gelegen aan de Dorpsstraat 25 te Heerde. Het onderhavige object

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte op maat. Vendelier 51-59, Veenendaal

Te huur Kantoorruimte op maat. Vendelier 51-59, Veenendaal Te huur Kantoorruimte op maat Vendelier 51-59, Veenendaal Uitstekend bereikbaar Zichtlocatie A12 Zeer ruime parkeernorm www.dtz.nl Kantoorgebouw 'De Vendelier' gelegen op perfecte zichtlocatie aan de A12.

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven

Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Te huur Hoogwaardige kantoorruimte op `De Hurk` De Witbogt 2, Eindhoven Solitair kantoorgebouw Representatieve uitstraling Gemeenschappelijke fac iliteiten www.dtz.nl Het object is gelegen op bedrijventerrein

Nadere informatie

Molensteijn 1-ev diverse units, De Meern

Molensteijn 1-ev diverse units, De Meern Molensteijn 1-ev diverse units, De Meern Goede bereikbaarheid Enkele units onderling koppelbaar Ruime parkeergelegenheid www.dtz.nl Het object is gelegen op het bedrijventerrein Oudenrijn te De Meern op

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie