Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte"

Transcriptie

1 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

2 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout lager dan gemiddeld, zo blijkt uit de eerste Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek. Het aanbod aan en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere Brabantse steden, zoals Breda, Eindhoven, Roosendaal of Tilburg. Ook de winkelleegstand is lager dan in Nederland en vergelijkbare winkelgebieden. Bijna de helft van de leegstand in winkelgebied Oosterhout-Centrum betreft frictie leegstand (minder dan jaar leeg). Eind juni stonden er in de gemeente Oosterhout een kleine bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. Eind september ging het om bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal duizend vierkante meter. Na een zwak herstel in - door een lichte opleving van de economie, is het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte gestaag toegenomen. Met name in het laatste half jaar steeg het aanbod commercieel (bebouwd) vastgoed in Oosterhout fors. Die stijging is vooral het gevolg van het op de markt komen van een paar vrij grote bedrijfsobjecten op het bedrijventerrein Weststad-Zuid. Op een aantal andere bedrijventerreinen (Everdenberg, Vijf Eiken en De Wijsterd) is juist sprake is van een lichte daling van het aanbod. Met de Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek wordt het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle die op het betreffende meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt hierin niet meegenomen. Jaarlijks zal er een nieuwe monitor verschijnen. Om de vinger aan de pols te houden, worden de onderliggende data overigens per kwartaal geactualiseerd. juli Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: vakgroep Onderzoek & tatistiek (O&) van de afdeling ervice en Ondersteuning (O) rapport gereed: oplage: digitale pdf-versie vindplaats:

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding. Onderzoeksopzet. Bronnen. Leeswijzer Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten. Algemeen. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Bedrijvenaanbod in Oosterhout. Algemeen. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte. Detailhandel Bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in Oosterhout. tadscentrum Oosterhout. Bedrijvenpark Everdenberg. Bedrijventerreinen Oosterheide. Bedrijventerrein tatendam-noord. Bedrijventerrein tatendam-zuid. Bedrijventerrein Vijf Eiken. Bedrijventerrein Weststad-Noord. Bedrijventerrein Weststad-Zuid. Bedrijvenpark De Wijsterd

4

5 Inleiding. Onderzoeksopzet Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezonde lokale economie. Daarom houdt de gemeente periodiek een Bedrijvenenquête om meer inzicht te krijgen in het vestigingsklimaat, de bedrijfsomgeving en de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het belang van dergelijk onderzoek is door de economische crisis alleen maar groter geworden. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat houdt ook in dat er voldoende aanbod aan is, zodat bedrijven kunnen groeien. Daarom heeft het gemeentebestuur gevraagd om een monitor waarmee het bedrijvenaanbod / de leegstand in beeld wordt gebracht. De vakgroep Onderzoek & tatistiek van de gemeente Oosterhout houdt sinds het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout bij. Daarbij wordt per kwartaal het gehele aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte geïnventariseerd dat op dat moment in Oosterhout te koop / te huur is. Dit wordt gerapporteerd in de Economische Monitor Oosterhout. De vraag van het gemeentebestuur gaat echter verder en richt zich ook op de twee andere Amerstreekgemeenten. Via de voorliggende Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek wordt het bedrijvenaanbod in de Amerstreek gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle die op dat meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt niet meegenomen. Jaarlijks zal er een nieuwe monitor verschijnen. Om de vinger aan de pols te houden, zullen de onderliggende data overigens per kwartaal worden geactualiseerd.. Bronnen Om het bedrijvenaanbod op een systematische en eenduidige wijze te monitoren, wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Voor het totaalbeeld per gemeente en per bedrijventerrein wordt gebruik gemaakt van het aanbod (commercieel vastgoed) dat PropertyNL verzamelt aan de hand van het aanbod dat vastgoedmakelaars in portefeuille hebben. Voor Oosterhout wordt aanvullend ook nog gebruik gemaakt van gegevens van DTZ Zadelhoff, één van de grootste vastgoedadviseurs en makelaars in Nederland, en de databestanden van Locatus, die allerlei informatie verzamelt over alle winkels en consumentgerichte dienstverlenende bedrijven.. Leeswijzer De monitor is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk : Analyse van het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg én Oosterhout). Aangezien dit deel een nulmeting is, is het (nog) niet mogelijk om terug te gaan in de tijd. Hoofdstuk : Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout. Daarbij wordt ook de ontwikkeling vanaf in beeld gebracht. Hoofdstuk : Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in de gemeente Oosterhout, inclusief het stadscentrum. Daarbij wordt per terrein ook de ontwikkeling vanaf in beeld gebracht.

6 Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten. Algemeen Op april waren er in de drie Amerstreekgemeenten in totaal. bedrijven en organisaties gevestigd. amen boden zij werk aan. personen. Daarmee is de Amerstreek, met ruim procent van alle bedrijven en bijna, procent van alle arbeidsplaatsen, de op één na belangrijkste economische speler in West-Brabant. Alleen Breda telt meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Tabel. Bedrijven en werkzame personen in de Amerstreekgemeenten () bedrijven en organisaties werkzame personen Drimmelen.. Geertruidenberg.. Oosterhout.. Amerstreek.. gemeente Oosterhout gegevensbron: Rwb (Werkgelegenheidsenquête ) databewerking: Onderzoek & tatistiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind juni stonden er in de Amerstreek bijna bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van ruim duizend vierkante meter. Aangezien deze monitor voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg een nulmeting betreft, is het niet mogelijk om voor de Amerstreek terug te kijken in de tijd. Tabel. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in de Amerstreekgemeenten (juni ) (aantal objecten) (aantal objecten) winkelruimte (aantal objecten) Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Amerstreek gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking: Onderzoek & tatistiek Aangezien Oosterhout en Geertruidenberg de meeste (niet-agrarische) bedrijvigheid kennen, is het aanbod dat te huur en / of te koop staat daar ook het grootst. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in de Amerstreekgemeenten (juni ) m. winkelruimte Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking: Onderzoek & tatistiek

7 Op de onderstaande kaart is te zien wat de exacte locatie is van de bedrijfsobjecten (bedrijfs-, kantooren winkelruimte) die eind juni in de Amerstreek te huur en / of te koop stonden. Hieruit wordt duidelijk dat de meeste objecten te vinden zijn op de verschillende bedrijventerreinen (bedrijven en kantoren) en in het Oosterhoutse stadscentrum (winkels). Kaart. Objecten op de markt in de Amerstreek (juni ) Dombosch I Dombosch II Brieltjenspolder Weststad-Noord Weststad-Zuid tatendam-noord De Wijsterd tatendam-zuid tadscentrum Everdenberg t pijck Oosterheide Hoevestein Vijf Eiken gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Google In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het aanbod aan commercieel vastgoed (bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte) in de gemeente Oosterhout.

8 Bedrijvenaanbod in Oosterhout. Algemeen Op april waren er in de gemeente Oosterhout in totaal. bedrijven en organisaties gevestigd. amen boden zij werk aan. personen. Oosterhout is daarmee een belangrijke economische speler in de regio West-Brabant. Alleen de gemeenten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom tellen ieder meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout beter dan gemiddeld. Het aanbod aan en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere steden in Brabant. Grafiek. Aanbod-voorraadratio (n) en leegstand (kantoren) % % % Bedrijfsruimten % % % % Breda Eindhoven Etten-Leur Oosterhout Roosendaal Tilburg Nederland Kantoren % % % % % % % % jan. juli jan. juli jan. juli % jan. juli jan. juli jan. juli Toelichting: De aanbod-voorraadratio (n) is de verhouding tussen aanbod (n) en voorraad (bedrijventerreinen) uitgedrukt in een percentage. De leegstand (kantoren) betreft de aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is ten opzichte van de totale kantorenvoorraad uitgedrukt in een percentage. gemeente Oosterhout gegevensbron: DTZ Zadelhoff databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind juni stonden er in de gemeente Oosterhout een kleine bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. Eind september ging het om bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal duizend vierkante meter. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) objecten gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

9 Na een zwak herstel in - door een lichte opleving van de economie, is het aanbod gestaag toegenomen. Met name in het laatste half jaar steeg het aanbod commercieel vastgoed (bebouwd) in Oosterhout fors. Die stijging is vooral het gevolg van het op de markt komen van een paar vrij grote bedrijfsobjecten op bedrijventerrein Weststad. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m ) winkelruimte... gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek Op de volgende pagina is te zien waar de objecten precies gelokaliseerd zijn. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, is de situatie in juni (kaart.) naast die in juni (kaart.) geplaatst. Of het om grote of kleine bedrijfsobjecten gaat, is te zien in hoofdstuk, waar het aanbod in Oosterhout wordt weergegeven per bedrijvenlocatie.

10 Kaart. Objecten in Oosterhout op de markt (juni ) A N Weststad-Noord A Weststad-Zuid tatendam- Noord De Wijsterd tatendam- Zuid Torenstraat Rulstraat Leijsenhoek Arendshof Centrum Bredaseweg Meidoornlaan Everdenberg Oosterheide Vijf Eiken A Aanbod vastgoed-bebouwd: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-Informatie

11 Kaart. Objecten in Oosterhout op de markt (juni ) A N Weststad-Noord A Weststad-Zuid tatendam- Noord De Wijsterd De Wetering tatendam- Zuid Leijsenhoek Centrum Bredaseweg Meidoornlaan Everdenberg Oosterheide Vijf Eiken A Aanbod vastgoed-bebouwd: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-Informatie

12 . Detailhandel Het Oosterhoutse stadscentrum wordt getypeerd als een hoofdwinkelgebied groot. Het stadswinkelgebied heeft winkels, tegen het gemiddelde van in vergelijkbare winkelgebieden. Oosterhout- Centrum heeft een verkoopvloeroppervlakte van. vierkante meters aan detailhandel, ten opzichte van. vierkante meters in vergelijkbare winkelgebieden. Het Oosterhoutse stadswinkelgebied laat zich qua omvang en structuur het best vergelijken met de stadscentra van Veenendaal, Almelo, Oss, Amstelveen en Zaandam. Het Oosterhoutse winkelgebied wordt goed gewaardeerd en trekt bezoekers uit de hele regio. Mede daardoor is de leegstand het aantal leegstaande winkels in Oosterhout-Centrum met, procent aanzienlijk lager dan in vergelijkbare winkelgebieden (,%) en zelfs lager dan het Nederlandse gemiddelde (,%). Grafiek. Winkelleegstand % % % Hoofdwinkelgebied Groot % Nederland % % % Oosterhout-Centrum e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e gemeente Oosterhout gegevensbron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek Bijna de helft van de leegstand in het winkelgebied Oosterhout-Centrum (%) betreft frictie leegstand. Dit houdt in dat het betreffende winkelpand niet langer dan jaar leeg staat. Bij procent van de leegstaande winkelpanden gaat het om langdurige leegstand ( tot jaar leeg) en bij bijna procent om structurele leegstand (langer dan jaar leeg). De structurele leegstand komt daarmee uit op, procent van het totale winkelaanbod in Oosterhout-Centrum.

13 Bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in Oosterhout In dit hoofdstuk wordt het bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in beeld gebracht, inclusief het stadscentrum. Per gebied wordt de informatie getoond op twee pagina s: Op de eerste pagina wordt de volgende informatie getoond: Algemene kengetallen over het betreffende bedrijventerrein; Kengetallen over het aanbod dat te huur en / of te koop staat op de laatste peildatum ( juni ); Indicatoren over het betreffende bedrijventerrein (aandeel ten opzichte van het totaal in Oosterhout); De dynamiek van het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte op het betreffende bedrijventerrein (per kwartaal vanaf september t/m juni ); Het aandeel van het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte op het bedrijventerrein ten opzichte van het totale aanbod in Oosterhout (per kwartaal vanaf september t/m juni ). Op de tweede pagina wordt op een kaart van het bedrijventerrein de volgende informatie getoond van de situatie tijdens de laatste peildatum ( juni ): De exacte locatie van het pand (of deel van het pand); Of het gaat om bedrijfs-, kantoor- of winkelruimte (elk een eigen kleur); De grootte (vierkante meters) van het pand (proportionele cirkel); en Of het gaat om structureel aanbod ( jaar of langer op de markt).

14 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% tadscentrum Oosterhout Kengetallen Centrum: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ) aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte.,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum:... winkelruimte.... Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum ten opzichte van totaal in de gemeente: % % winkelruimte % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

15 Aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum (eind juni ) gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) N Cirkels: winkelruimte. m. m. m. m. m

16 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijvenpark Everdenberg Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

17 Aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg (eind juni ). m. m. m. m. m.... A = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) Cirkels: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

18 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerreinen Oosterheide (incl. kantorenpark Hoevestein) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

19 Aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide (eind juni ) = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt). m. m. m. m Cirkels:. m A winkelruimte.. gemeente Oosterhout. gegevensbron:. PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

20 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein tatendam-noord (incl. Werkmansbeemd e.o.) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

21 Aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord (eind juni ) N. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

22 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein tatendam-zuid (incl. Houtduifstraat e.o.) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

23 Aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid (eind juni ) N. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt).... gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie....

24 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Vijf Eiken Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ).. aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

25 Aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken (eind juni ) N A = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) Cirkels:. m. m. m. m. m winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

26 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Weststad-Noord Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ).. aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte,% Werkzame personen Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

27 Aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord (eind juni ) N A. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer. op de markt).. gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

28 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Weststad-Zuid Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

29 Aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid (eind juni ). m = structureel aanbod. m Cirkels: ( jaar of langer op de markt). m. m winkelruimte. m gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

30 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijvenpark De Wijsterd Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

31 Aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd (eind juni ) = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt). m. m. m Cirkels:. m. m winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 215 Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige

Nadere informatie

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super

Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei super Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 Toelichting, 23 mei 2017 super 2/24 Feiten en cijfers Brabantse detailhandel 2017 23 mei 2017 Inhoud Samenvatting 5 Positieve ontwikkelingen in de Brabantse

Nadere informatie

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

winkelmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 12 juni 2015 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Leegstand van winkels, 2004-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van winkels in de detailhandel. Gemiddeld staat 8% van het winkelvloeroppervlakte leeg in 2013. Dit percentage stijgt sinds 2008.

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 2 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 2 e kwartaal 212 O&S Oktober 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de gevolgen

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar

Palmpolstraat 62 * Palmpolstraat 62 *, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Palmpolstraat 62 * Huurprijs: 55,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR: Zeer aantrekkelijk geprijsde, hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte op Veluwsekant in Almere Gelegen op het goed

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Economische barometer maart 2012

Economische barometer maart 2012 Economische barometer maart 2012 In de periode juli 2009 tot en met januari 20 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug te vinden

Nadere informatie

Leegstand van winkels,

Leegstand van winkels, Indicator 8 september 2016 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. In Nederland is een overaanbod

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon

Inleiding. Kantorenvoorraad in Holland Rijnland. Belangrijkste ontwikkelingen. Colofon Feitenblad 217 Inleiding Sinds een aantal jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 217 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties zijn er

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand

Randstad Randstad 20 25, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.490,- per maand Randstad 20 25 Huurprijs: 3.490,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Randstad 2025 te Almere-Stad Kantoorpand van uitstekende kwaliteit op zichtlocatie Ligging: Het kantoorpand is gelegen op een zichtlocatie

Nadere informatie

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar

Camerastraat 6 en 8. Camerastraat 6 en 8, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Camerastraat 6 en 8 Huurprijs: 50,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR DEELVERHUUR IS BESPREEKBAAR!! Representatieve bedrijfsruimte en/of kantoorruimte Adres: Camerastraat 6 en 8

Nadere informatie

Analyse leegstand per 1 januari 2013

Analyse leegstand per 1 januari 2013 DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Analyse leegstand per 1 januari 2013 Toelichting bij Persbericht 13 februari 2013 WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Leegstand 1 januari 2013 Halfjaarlijkse

Nadere informatie

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden

2014 Hoofdstuk 15. Programma Binnenstad Inleiding. Staat van Leiden Staat van Leiden 2014 Hoofdstuk 15 Programma Binnenstad 15.1 Inleiding Het programma Binnenstad werkt aan een steeds beter functionerende economie in de binnenstad en stelt in de uitvoering de bezoeker

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Te huur. Dr. Hub van Doorneweg 195, Tilburg

Te huur. Dr. Hub van Doorneweg 195, Tilburg Te huur Dr. Hub van Doorneweg 195, Tilburg Uitstekend bereikbaar Volledig geoutilleerd Ruime parkeervoorziening www.dtz.nl T e huur De kantoortorens zijn gelegen op bedrijventerrein 't Laar, direct aan

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012

Factsheet economische crisis. 3 e kwartaal 2012 Factsheet economische crisis 3 e kwartaal 212 O&S December 212 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet economische crisis Vanwege de voortdurende economische crisis is er behoefte aan inzicht in de

Nadere informatie

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo

Te huur Bedrijfsruimte met kantoor. Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Te huur Bedrijfsruimte met kantoor Bedrijvenpark Twente 54, Almelo Bedrijfspand van ca. 925 m² Mogelijke uitbreiding met 275 m² Modern opleveringsniveau www.dtz.nl Op het Bedrijvenpark Twente is dit bedrijfspand

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar Televisieweg 2 A Huurprijs: 100,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Bedrijvenpark Twente 412, Almelo

Bedrijvenpark Twente 412, Almelo Te huur / Te koop Moderne kantoorruimte met bedrijfshal Bedrijvenpark Twente 412, Almelo Ca. 488 m² Perceel ca. 2040 m ² Goede uitbreidingsmogelijkheden www.dtz.nl Het object is gelegen op het grootste

Nadere informatie

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014

Conjunctuurmonitor 2e kwartaal 2014 Conjunctuurmonitor 2e 214 Augustus 214 Directe Bedrijfsvoering, afdeling FB, team Onderzoek en Statistiek, Camiel Geryszewski Conjunctuurmonitor Zoetermeer 2 e 214 Toelichting: Voor u ligt de Conjunctuurmonitor

Nadere informatie

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM

INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM INVENTARISATIE BEDRIJVENTERREINEN REGIO ROTTERDAM G.H. van der Wilt en W.H.M. van der Zanden Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2006 In opdracht van Stadsregio Rotterdam en Ontwikkelingsbedrijf

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties

Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties B en W nr. 14.0909 d.d. 14-10-2014 Onderwerp Brief aan de raad inzake leegstandsbeleid en afdoening moties Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaande brief waarin het college een standpunt

Nadere informatie

Te huur. J. Asselbergsweg 3, Tilburg

Te huur. J. Asselbergsweg 3, Tilburg Te huur J. Asselbergsweg 3, Tilburg Herkenbare locatie Goed bereikbaar vanaf de A58 Nog één unit beschikbaar www.dtz.nl Zelfstandige unit, deel uitmakend van een modern verzamelgebouw op bedrijvenpark

Nadere informatie

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen

*# IJsselstein. Economische barometer januari Ondernemen Economische barometer januari 0 Beiienee *# In de periode juli 00 tot en met januari 0 is maandelijks een overzicht gegeven van een aantal belangrijke economische kengetallen. Deze overzichten zijn terug

Nadere informatie

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Monitor bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Cijfers ten behoeve van de Navigator Werklocaties van de gemeente Rotterdam, peildatum 1 mei 2016 Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus

Nadere informatie

Monitor werklandschappen

Monitor werklandschappen Leiden 2016 Monitor werklandschappen 1 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2013 is het Beleidskader Van bedrijventerreinen naar werklandschappen

Nadere informatie

Transistorstraat 51 C

Transistorstraat 51 C Transistorstraat 51 C Huurprijs: 900,- per maand Algemene Informatie TE HUUR Kantoorvilla Adres: Transistorstraat 51 C te Almere De beschikbare kantoorvilla is gelegen op bedrijventerrein de Uitgeverij

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 21 O&S Februari 211 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie is er behoefte aan inzicht in de gevolgen ervan in de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09

jul/09 mei/09 jun/09 sep/09 sep/08 jan/09 feb/09 mrt/09 jun/09 aug/09 sep/09 aug/09 HAAGSE MONITOR ECONOMISCHE RECESSIE 7 Deze monitor geeft zowel prognoses als gerealiseerde cijfers weer. Het vaststellen van gerealiseerde cijfers kost tijd, maar worden, zodra deze bekend zijn, in de

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven

Te huur. Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Te huur Henri Wijnmalenweg 5a, Eindhoven Geheel of gedeeltelijk te huur Uitstekend bereikbaar Voldoende parkeergelegenheid www.dtz.nl Dit uniek gelegen kantoorgebouw is eind jaren negentig gerealiseerd

Nadere informatie

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand

Televisieweg 2 A. Televisieweg 2 A, Almere-Stad Almere. Huurprijs: 3.115,- per maand Televisieweg 2 A Huurprijs: 3.115,- per maand Algemene Informatie Televisieweg 2A, Gooisekant te Almere-Stad Bent u op zoek naar kantoorruimte met hoogwaardige uitstraling? De beschikbare kantoorruimte

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête 2009. Winkelmonitor Oosterhout

Buurt- en dorpsenquête 2009. Winkelmonitor Oosterhout Buurt- en dorpsenquête 2009 Winkelmonitor Oosterhout Buurt- en dorpsenquête 2009 Winkelmonitor Oosterhout In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in

Nadere informatie

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3 Bedrijven tevreden over dienstverlening gemeente Eind 2007 is in alle gemeenten in West-Brabant een bedrijvenenquête gehouden onder alle bedrijven en instellingen met 10 werknemers of meer. Voor betekende

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

TE KOOP. Dautzenbergstraat K.K LB Heerlen. Woonhuis Limburg. Stationstraat BH Nuth

TE KOOP. Dautzenbergstraat K.K LB Heerlen. Woonhuis Limburg. Stationstraat BH Nuth TE KOOP 345.000 K.K. Woonhuis Limburg Stationstraat 30 6361 BH Nuth 043-8521587 info@woonhuislimburg.nl Dautzenbergstraat 8 6411 LB Heerlen Dautzenbergstraat 8 6411 LB Heerlen Inleiding Deze belegging

Nadere informatie

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede

Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es. Josink Hofweg ong., Enschede Te huur / Te koop Bedrijfskavels op bedrijvenpark Josink Es Josink Hofweg ong., Enschede ca 9.261 m² bedrijfsgrond op toplocatie in kavels vanaf ca 1.900 m² aannemer en architect vrij www.dtz.nl Op één

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Transistorstraat 51 C.

Transistorstraat 51 C. Transistorstraat 51 C. Koopprijs: 349.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP Kantoorvilla Adres: Transistorstraat 51 C te Almere De beschikbare kantoorvilla is gelegen op bedrijventerrein de Uitgeverij

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Te huur. Windmolen 9, Almelo

Te huur. Windmolen 9, Almelo Te huur Windmolen 9, Almelo Zichtlocatie Uitstekend bereikbaar 5 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het betreft een bedrijfspand met kantoorruimte en onderliggend perceel gelegen op een uitstekende zichtlocatie

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Te huur. K.P. van der Mandelelaan 10, Rotterdam

Te huur. K.P. van der Mandelelaan 10, Rotterdam Te huur K.P. van der Mandelelaan 10, Rotterdam Solitair kantoorgebouw Uitstekend bereikbaar Circa 2.750 m ² kantoorruimte www.dtz.nl T e huur Onderhavig kantoorgebouw is prominent en zeer herkenbaar gelegen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO WEST- BRABANT December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,2% tot 14.110. Deze maand werden 1.700 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar

Wigstraat 25! Wigstraat 25!, Gebied 11 Lelystad. Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Wigstraat 25! Huurprijs: 750,- per vierkante meter per jaar Algemene Informatie TE HUUR Kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. Adres: Wigstraat 25 te Lelystad. OPPERVLAK: Het oppervlak van de beschikbare

Nadere informatie

Nationale Pandenbank. maak leegstand inzichtelijk. Voor wie is de Nationale Pandenbank bedoeld?

Nationale Pandenbank. maak leegstand inzichtelijk. Voor wie is de Nationale Pandenbank bedoeld? Nationale Pandenbank maak leegstand inzichtelijk Maak kennis met de Nationale Pandenbank. Hét middel om gericht en doorlopend te werken aan de leegstand in uw gemeente. Met de Nationale Pandenbank is het

Nadere informatie

Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station. Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle

Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station. Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle Te huur Te huur moderne kantoorruimte nabij het NS -station Zuiderzeelaan 27-41, Zwolle Zichtlocatie Gedeelde faciliteiten mogelijk Uitstekende bereikbaarheid www.dtz.nl "La Vitesse" is een net afgewerkt

Nadere informatie

Te huur / Te koop Hoogwaardig bedrijfscomplex. Minervum 7118, Breda

Te huur / Te koop Hoogwaardig bedrijfscomplex. Minervum 7118, Breda Te huur / Te koop Hoogwaardig bedrijfscomplex Minervum 7118, Breda Showroom met werkplaats en buitenterrein Zichtlocatie nabij snelweg A27 Bedrijventerrein Hoogeind www.dtz.nl Hoogwaardig bedrijfscomplex

Nadere informatie

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k.

Raaltepad 31-33. Raaltepad 31-33, Almere-Stad Almere. Koopprijs: 150.000,- k.k. Raaltepad 31-33 Koopprijs: 150.000,- k.k. Algemene Informatie TE KOOP: Multifunctionele kantoor-/praktijkruimte nabij Almere Centrum Adres: Raaltepad 31-33 te Almere-Stad Dit zelfstandige, kleinschalige

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Zuidergracht 31, Soest

Zuidergracht 31, Soest Zuidergracht 31, Soest Totaal 1.349 m² bedrijfs-/kantoorruimte Vloerbelasting 2.000 kg per m² Af te sluiten buitenterrein www.dtz.nl De Zuidergracht maakt onderdeel uit van het ruim opgezette bedrijfsterrein

Nadere informatie

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein www.dtz.nl Een zeer fraaie kantoorvilla met vele

Nadere informatie

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal

Woningmarkt trekt licht aan in tweede kwartaal Aan Van : de financieel-economische redacties en vakpers : de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen Betreft : NVM-woningmarktcijfers tweede kwartaal 2009 Datum : Nieuwegein,

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer

Te koop / Te huur. A1 Bedrijvenpark Deventer Te koop / Te huur A1 Bedrijvenpark Deventer A1 Bedrijvenpark, Deventer Uitstekend bereikbaar, direct aan de A1 56 hectare uitgeefbare grond Nieuw hoogwaardig bedrijventerrein www.dtz.nl Locatie Kwaliteit,

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Te huur. Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch

Te huur. Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch Te huur Het Sterrenbeeld 52, 's-hertogenbosch hoogwaardige bedrijvenpark ' De Brand' Geheel omheind terrein Diverse gebruiksmogelijkheden www.dtz.nl T e huur Het betreft een modern bedrijfsobject op bedrijventerrein

Nadere informatie

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand

Xenonstraat 162. Xenonstraat 162, Almere. Huurprijs: 850,- per maand Xenonstraat 162 Huurprijs: 850,- per maand Kantoor Algemene Informatie TE HUUR Multifunctionele bedrijfsunit Adres: Xenonstraat 162 te Deze fraaie bedrijfsruimte met kantoor is gebouwd in 2006 en maakt

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen

Te huur. Hogelandseweg 40, Nijmegen Te huur Hogelandseweg 40, Nijmegen Vrije hoogte circa 7 meter 3 Laadkuilen met dockshelters www.dtz.nl Representatief bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein Westkanaaldijk. Het gebouw beschikt over

Nadere informatie

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep

Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Boekweitstraat 1-13/Luzernestraat 2-8, Nieuw-Vennep Modern gebouw Hoogwaardige uitstraling Units verkrijgbaar vanaf ca. 294 m² www.dtz.nl Het betreft hier een realisatie van een compleet nieuw bedrijfsverzamelcomplex

Nadere informatie

Te huur / Te koop. Granaatstraat 46, Hengelo

Te huur / Te koop. Granaatstraat 46, Hengelo Te huur / Te koop Granaatstraat 46, Hengelo Vrijstaand representatief bedrijfspand Ca. 550 m² bedrijfsruimte met kantoor Op korte termijn beschik baar www.dtz.nl T e huur / Te koop Aan de Granaatstraat

Nadere informatie

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda

Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie. Cosunpark 1-5, Breda Te huur Markant kantoorgebouw na renovatie Cosunpark 1-5, Breda Diverse verhuurmogelijk heden Parkachtige omgeving Op korte afstand van de A16 www.dtz.nl Een markant kantoorgebouw met een onderscheidende

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie