Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte"

Transcriptie

1 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

2 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout lager dan gemiddeld, zo blijkt uit de eerste Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek. Het aanbod aan en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere Brabantse steden, zoals Breda, Eindhoven, Roosendaal of Tilburg. Ook de winkelleegstand is lager dan in Nederland en vergelijkbare winkelgebieden. Bijna de helft van de leegstand in winkelgebied Oosterhout-Centrum betreft frictie leegstand (minder dan jaar leeg). Eind juni stonden er in de gemeente Oosterhout een kleine bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. Eind september ging het om bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal duizend vierkante meter. Na een zwak herstel in - door een lichte opleving van de economie, is het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte gestaag toegenomen. Met name in het laatste half jaar steeg het aanbod commercieel (bebouwd) vastgoed in Oosterhout fors. Die stijging is vooral het gevolg van het op de markt komen van een paar vrij grote bedrijfsobjecten op het bedrijventerrein Weststad-Zuid. Op een aantal andere bedrijventerreinen (Everdenberg, Vijf Eiken en De Wijsterd) is juist sprake is van een lichte daling van het aanbod. Met de Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek wordt het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle die op het betreffende meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt hierin niet meegenomen. Jaarlijks zal er een nieuwe monitor verschijnen. Om de vinger aan de pols te houden, worden de onderliggende data overigens per kwartaal geactualiseerd. juli Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: vakgroep Onderzoek & tatistiek (O&) van de afdeling ervice en Ondersteuning (O) rapport gereed: oplage: digitale pdf-versie vindplaats:

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding. Onderzoeksopzet. Bronnen. Leeswijzer Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten. Algemeen. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Bedrijvenaanbod in Oosterhout. Algemeen. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte. Detailhandel Bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in Oosterhout. tadscentrum Oosterhout. Bedrijvenpark Everdenberg. Bedrijventerreinen Oosterheide. Bedrijventerrein tatendam-noord. Bedrijventerrein tatendam-zuid. Bedrijventerrein Vijf Eiken. Bedrijventerrein Weststad-Noord. Bedrijventerrein Weststad-Zuid. Bedrijvenpark De Wijsterd

4

5 Inleiding. Onderzoeksopzet Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezonde lokale economie. Daarom houdt de gemeente periodiek een Bedrijvenenquête om meer inzicht te krijgen in het vestigingsklimaat, de bedrijfsomgeving en de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het belang van dergelijk onderzoek is door de economische crisis alleen maar groter geworden. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat houdt ook in dat er voldoende aanbod aan is, zodat bedrijven kunnen groeien. Daarom heeft het gemeentebestuur gevraagd om een monitor waarmee het bedrijvenaanbod / de leegstand in beeld wordt gebracht. De vakgroep Onderzoek & tatistiek van de gemeente Oosterhout houdt sinds het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout bij. Daarbij wordt per kwartaal het gehele aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte geïnventariseerd dat op dat moment in Oosterhout te koop / te huur is. Dit wordt gerapporteerd in de Economische Monitor Oosterhout. De vraag van het gemeentebestuur gaat echter verder en richt zich ook op de twee andere Amerstreekgemeenten. Via de voorliggende Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek wordt het bedrijvenaanbod in de Amerstreek gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle die op dat meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt niet meegenomen. Jaarlijks zal er een nieuwe monitor verschijnen. Om de vinger aan de pols te houden, zullen de onderliggende data overigens per kwartaal worden geactualiseerd.. Bronnen Om het bedrijvenaanbod op een systematische en eenduidige wijze te monitoren, wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Voor het totaalbeeld per gemeente en per bedrijventerrein wordt gebruik gemaakt van het aanbod (commercieel vastgoed) dat PropertyNL verzamelt aan de hand van het aanbod dat vastgoedmakelaars in portefeuille hebben. Voor Oosterhout wordt aanvullend ook nog gebruik gemaakt van gegevens van DTZ Zadelhoff, één van de grootste vastgoedadviseurs en makelaars in Nederland, en de databestanden van Locatus, die allerlei informatie verzamelt over alle winkels en consumentgerichte dienstverlenende bedrijven.. Leeswijzer De monitor is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk : Analyse van het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg én Oosterhout). Aangezien dit deel een nulmeting is, is het (nog) niet mogelijk om terug te gaan in de tijd. Hoofdstuk : Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout. Daarbij wordt ook de ontwikkeling vanaf in beeld gebracht. Hoofdstuk : Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in de gemeente Oosterhout, inclusief het stadscentrum. Daarbij wordt per terrein ook de ontwikkeling vanaf in beeld gebracht.

6 Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten. Algemeen Op april waren er in de drie Amerstreekgemeenten in totaal. bedrijven en organisaties gevestigd. amen boden zij werk aan. personen. Daarmee is de Amerstreek, met ruim procent van alle bedrijven en bijna, procent van alle arbeidsplaatsen, de op één na belangrijkste economische speler in West-Brabant. Alleen Breda telt meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Tabel. Bedrijven en werkzame personen in de Amerstreekgemeenten () bedrijven en organisaties werkzame personen Drimmelen.. Geertruidenberg.. Oosterhout.. Amerstreek.. gemeente Oosterhout gegevensbron: Rwb (Werkgelegenheidsenquête ) databewerking: Onderzoek & tatistiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind juni stonden er in de Amerstreek bijna bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van ruim duizend vierkante meter. Aangezien deze monitor voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg een nulmeting betreft, is het niet mogelijk om voor de Amerstreek terug te kijken in de tijd. Tabel. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in de Amerstreekgemeenten (juni ) (aantal objecten) (aantal objecten) winkelruimte (aantal objecten) Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Amerstreek gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking: Onderzoek & tatistiek Aangezien Oosterhout en Geertruidenberg de meeste (niet-agrarische) bedrijvigheid kennen, is het aanbod dat te huur en / of te koop staat daar ook het grootst. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in de Amerstreekgemeenten (juni ) m. winkelruimte Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking: Onderzoek & tatistiek

7 Op de onderstaande kaart is te zien wat de exacte locatie is van de bedrijfsobjecten (bedrijfs-, kantooren winkelruimte) die eind juni in de Amerstreek te huur en / of te koop stonden. Hieruit wordt duidelijk dat de meeste objecten te vinden zijn op de verschillende bedrijventerreinen (bedrijven en kantoren) en in het Oosterhoutse stadscentrum (winkels). Kaart. Objecten op de markt in de Amerstreek (juni ) Dombosch I Dombosch II Brieltjenspolder Weststad-Noord Weststad-Zuid tatendam-noord De Wijsterd tatendam-zuid tadscentrum Everdenberg t pijck Oosterheide Hoevestein Vijf Eiken gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Google In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het aanbod aan commercieel vastgoed (bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte) in de gemeente Oosterhout.

8 Bedrijvenaanbod in Oosterhout. Algemeen Op april waren er in de gemeente Oosterhout in totaal. bedrijven en organisaties gevestigd. amen boden zij werk aan. personen. Oosterhout is daarmee een belangrijke economische speler in de regio West-Brabant. Alleen de gemeenten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom tellen ieder meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout beter dan gemiddeld. Het aanbod aan en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere steden in Brabant. Grafiek. Aanbod-voorraadratio (n) en leegstand (kantoren) % % % Bedrijfsruimten % % % % Breda Eindhoven Etten-Leur Oosterhout Roosendaal Tilburg Nederland Kantoren % % % % % % % % jan. juli jan. juli jan. juli % jan. juli jan. juli jan. juli Toelichting: De aanbod-voorraadratio (n) is de verhouding tussen aanbod (n) en voorraad (bedrijventerreinen) uitgedrukt in een percentage. De leegstand (kantoren) betreft de aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is ten opzichte van de totale kantorenvoorraad uitgedrukt in een percentage. gemeente Oosterhout gegevensbron: DTZ Zadelhoff databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind juni stonden er in de gemeente Oosterhout een kleine bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. Eind september ging het om bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal duizend vierkante meter. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) objecten gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

9 Na een zwak herstel in - door een lichte opleving van de economie, is het aanbod gestaag toegenomen. Met name in het laatste half jaar steeg het aanbod commercieel vastgoed (bebouwd) in Oosterhout fors. Die stijging is vooral het gevolg van het op de markt komen van een paar vrij grote bedrijfsobjecten op bedrijventerrein Weststad. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m ) winkelruimte... gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek Op de volgende pagina is te zien waar de objecten precies gelokaliseerd zijn. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, is de situatie in juni (kaart.) naast die in juni (kaart.) geplaatst. Of het om grote of kleine bedrijfsobjecten gaat, is te zien in hoofdstuk, waar het aanbod in Oosterhout wordt weergegeven per bedrijvenlocatie.

10 Kaart. Objecten in Oosterhout op de markt (juni ) A N Weststad-Noord A Weststad-Zuid tatendam- Noord De Wijsterd tatendam- Zuid Torenstraat Rulstraat Leijsenhoek Arendshof Centrum Bredaseweg Meidoornlaan Everdenberg Oosterheide Vijf Eiken A Aanbod vastgoed-bebouwd: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-Informatie

11 Kaart. Objecten in Oosterhout op de markt (juni ) A N Weststad-Noord A Weststad-Zuid tatendam- Noord De Wijsterd De Wetering tatendam- Zuid Leijsenhoek Centrum Bredaseweg Meidoornlaan Everdenberg Oosterheide Vijf Eiken A Aanbod vastgoed-bebouwd: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-Informatie

12 . Detailhandel Het Oosterhoutse stadscentrum wordt getypeerd als een hoofdwinkelgebied groot. Het stadswinkelgebied heeft winkels, tegen het gemiddelde van in vergelijkbare winkelgebieden. Oosterhout- Centrum heeft een verkoopvloeroppervlakte van. vierkante meters aan detailhandel, ten opzichte van. vierkante meters in vergelijkbare winkelgebieden. Het Oosterhoutse stadswinkelgebied laat zich qua omvang en structuur het best vergelijken met de stadscentra van Veenendaal, Almelo, Oss, Amstelveen en Zaandam. Het Oosterhoutse winkelgebied wordt goed gewaardeerd en trekt bezoekers uit de hele regio. Mede daardoor is de leegstand het aantal leegstaande winkels in Oosterhout-Centrum met, procent aanzienlijk lager dan in vergelijkbare winkelgebieden (,%) en zelfs lager dan het Nederlandse gemiddelde (,%). Grafiek. Winkelleegstand % % % Hoofdwinkelgebied Groot % Nederland % % % Oosterhout-Centrum e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e gemeente Oosterhout gegevensbron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek Bijna de helft van de leegstand in het winkelgebied Oosterhout-Centrum (%) betreft frictie leegstand. Dit houdt in dat het betreffende winkelpand niet langer dan jaar leeg staat. Bij procent van de leegstaande winkelpanden gaat het om langdurige leegstand ( tot jaar leeg) en bij bijna procent om structurele leegstand (langer dan jaar leeg). De structurele leegstand komt daarmee uit op, procent van het totale winkelaanbod in Oosterhout-Centrum.

13 Bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in Oosterhout In dit hoofdstuk wordt het bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in beeld gebracht, inclusief het stadscentrum. Per gebied wordt de informatie getoond op twee pagina s: Op de eerste pagina wordt de volgende informatie getoond: Algemene kengetallen over het betreffende bedrijventerrein; Kengetallen over het aanbod dat te huur en / of te koop staat op de laatste peildatum ( juni ); Indicatoren over het betreffende bedrijventerrein (aandeel ten opzichte van het totaal in Oosterhout); De dynamiek van het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte op het betreffende bedrijventerrein (per kwartaal vanaf september t/m juni ); Het aandeel van het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte op het bedrijventerrein ten opzichte van het totale aanbod in Oosterhout (per kwartaal vanaf september t/m juni ). Op de tweede pagina wordt op een kaart van het bedrijventerrein de volgende informatie getoond van de situatie tijdens de laatste peildatum ( juni ): De exacte locatie van het pand (of deel van het pand); Of het gaat om bedrijfs-, kantoor- of winkelruimte (elk een eigen kleur); De grootte (vierkante meters) van het pand (proportionele cirkel); en Of het gaat om structureel aanbod ( jaar of langer op de markt).

14 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% tadscentrum Oosterhout Kengetallen Centrum: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ) aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte.,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum:... winkelruimte.... Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum ten opzichte van totaal in de gemeente: % % winkelruimte % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

15 Aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum (eind juni ) gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) N Cirkels: winkelruimte. m. m. m. m. m

16 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijvenpark Everdenberg Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

17 Aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg (eind juni ). m. m. m. m. m.... A = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) Cirkels: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

18 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerreinen Oosterheide (incl. kantorenpark Hoevestein) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

19 Aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide (eind juni ) = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt). m. m. m. m Cirkels:. m A winkelruimte.. gemeente Oosterhout. gegevensbron:. PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

20 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein tatendam-noord (incl. Werkmansbeemd e.o.) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

21 Aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord (eind juni ) N. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

22 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein tatendam-zuid (incl. Houtduifstraat e.o.) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

23 Aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid (eind juni ) N. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt).... gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie....

24 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Vijf Eiken Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ).. aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

25 Aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken (eind juni ) N A = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) Cirkels:. m. m. m. m. m winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

26 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Weststad-Noord Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ).. aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte,% Werkzame personen Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

27 Aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord (eind juni ) N A. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer. op de markt).. gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

28 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Weststad-Zuid Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

29 Aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid (eind juni ). m = structureel aanbod. m Cirkels: ( jaar of langer op de markt). m. m winkelruimte. m gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

30 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijvenpark De Wijsterd Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

31 Aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd (eind juni ) = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt). m. m. m Cirkels:. m. m winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuid-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuid-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuid-Nederland (*1. m²) 42.2 2.15 5.518 Overig Nederland Het totale oppervlak aan kantoormeters in en

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Zuidwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Zuidwest-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Zuidwest-Nederland (*1. m²) 35.536 13.629 459 Overig Nederland In Zuidwest-Nederland ligt circa 29%

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Midden-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Midden-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Midden-Nederland (*1. m²) 42.674 95 6.46 Overig Nederland In de regio Midden-Nederland ligt circa 14%

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Aanbod bedrijventerreinen

Aanbod bedrijventerreinen Staat van 2014 Aanbod bedrijventerreinen Wat is de index van het uitgeefbare oppervlak (2002 = 100)? Ten opzichte van 2002 is er nog 57% uitgeefbaar terrein over Vergelijking in de tijd (Index uitgeefbaar

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen.

Bedrijvenpark Van Rijckevorsel. Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Bedrijvenpark Van Rijckevorsel Een ontwikkeling van De Bunte Vastgoed Zuid B.V. in samenwerking met AM wonen. Inhoudsopgave Over Breda 3 Bedrijvenpark Van Rijckevorsel 5 Omgeving 6 Bestemmingsplan 7 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van bedrijfsruimte Maart 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland

Bedrijfsruimtemarkt oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws.

Peter Nieland (PN) Blogger. Kadastermens. Echtgenoot. Directeur. Westfries. Mountainbiker. Vader van Nick. PN = Positief Nieuws. Peter Nieland (PN) Echtgenoot Blogger Directeur Kadastermens Mountainbiker Westfries Vader van Nick PN = Positief Nieuws Kaartenman Voorzitter Bar-End Shopper (kijker) Winkelman En wie bent u? Naam. Gemeente.

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

Oosterhout EEN STAD MET VISIE

Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout EEN STAD MET VISIE Oosterhout is een bruisende stad vol ambitie. De stad onderscheidt zich door haar uitstekende geografische ligging, haar prachtige winkel- en uitgaanscentrum, het vele groen

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg

kantorenmarkt zuid-nederland Noord-Brabant en Limburg Landelijke marktontwikkelingen Mede dankzij enkele grote transacties in diverse steden bereikte de opname van kantoorruimte de eerste maanden van 2012 een (onverwacht) hoog niveau. Deze goede start zette

Nadere informatie

Analyse leegstand per 1 januari 2013

Analyse leegstand per 1 januari 2013 DATABANKEN OVER HET VERANDERENDE WINKELLANDSCHAP Analyse leegstand per 1 januari 2013 Toelichting bij Persbericht 13 februari 2013 WWW.LOCATUS.COM / INFO@LOCATUS.COM Leegstand 1 januari 2013 Halfjaarlijkse

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Managementsamenvatting 2011 Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2011 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 13 VOORWOORD In 14 is er door Stichting ilocator hard gewerkt aan de doorontwikkeling van de Monitor Werkgebieden. Dit heeft geresulteerd

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête 2009. Winkelmonitor Oosterhout

Buurt- en dorpsenquête 2009. Winkelmonitor Oosterhout Buurt- en dorpsenquête 2009 Winkelmonitor Oosterhout Buurt- en dorpsenquête 2009 Winkelmonitor Oosterhout In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal

Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein. Vughtstraat 30, Roosendaal Te huur / Te koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein www.dtz.nl Een zeer fraaie kantoorvilla met vele

Nadere informatie

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl

Te koop. A18 Bedrijvenpark, Wehl. Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan. www.dtz.nl A18 Bedrijvenpark, Wehl Kavels op maat Zichtlocatie aan de A18 Bedrijven t/m milieucat. 4.2 toegestaan www.dtz.nl Het A18 Bedrijvenpark is een modern duurzaam bedrijventerrein met unieke mogelijkheden

Nadere informatie

Startende ondernemers in Moerdijk 2005

Startende ondernemers in Moerdijk 2005 Startende ondernemers in Moerdijk 2005 I. Ontwikkeling startende ondernemers Aantal startende ondernemers licht gedaald In 2005 zijn in Moerdijk 136 personen een onderneming gestart 1. Dit zijn er 6 minder

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem

Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Burg Weertsstraat 71a, 73 en 75, Arnhem Karakteristiek winkel/woonobject Onderdeel van wijkwinkelcentrum Interessant beleggingsobject www.dtz.nl In de populaire Burgemeesterswijk gelegen karakteristiek

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland

Kantorenvoorraad in Holland Rijnland Feitenblad Kantoren 5 Holland Rijnland Inleiding Sinds vijf jaar verschijnt de Kantorenmonitor Holland Rijnland. In dit feitenblad 215 laten we de ontwikkeling zien in de afgelopen jaren. Door kleine correcties

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van bedrijfsruimte Maart 211 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Huurprijs van 4. Vooruitzichten Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nieuwbouw logistiek 2014

Nieuwbouw logistiek 2014 Nieuwbouw logistiek 2014 Nieuwbouw logistieke ruimte gedaald in 2014 De oplevering van nieuwe logistieke ruimte in Nederland heeft in 2014 een forse daling laten zien. In totaal werd circa 475.000 m² nieuwe

Nadere informatie

If the TEXT and TAGLINE or LOGO are hidden behind the image. Mijlweg 7, Vianen Select the image: inserted new pre-built COVER slide

If the TEXT and TAGLINE or LOGO are hidden behind the image. Mijlweg 7, Vianen Select the image: inserted new pre-built COVER slide Vrijwillige online verkoop www.nationalevastgoedveiling.nl, 22 januari 2015 Vrijwillige online verkoop in opdracht van curator 22 januari 2015 www.nationalevastgoedveiling.nl Een vrijstaand kantoor-/bedrijfsgebouw,

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 214 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz.

Te huur. Graaf Engelbertlaan 75, Breda. Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden. www.dtz. Graaf Engelbertlaan 75, Breda Markant kantoorobject Breda Zuid Op zichtlocatie langs Zuidelijke Rondweg Grote vloervelden www.dtz.nl Een uiterst markant en representatief pand gelegen op een zeer prominente

Nadere informatie

TE HUUR. Winkelruimte ca. 500 m² met magazijn ca. 240 m². Langstraat 34 5664 GH Geldrop

TE HUUR. Winkelruimte ca. 500 m² met magazijn ca. 240 m². Langstraat 34 5664 GH Geldrop TE HUUR Winkelruimte ca. 500 m² met magazijn ca. 240 m² Langstraat 34 5664 GH Geldrop Te huur: Zelfstandige winkelruimte (ca. 500 m²) met een front van ca. 11 m 1 magazijn (ca. 240 m²), gelegen in het

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt September 212 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Minervum 7266, 4817 ZM Breda

Minervum 7266, 4817 ZM Breda Te huur: Minervum 7266, 4817 ZM Breda Object Op bedrijventerrein Hoogeind gelegen representatief en hoogwaardig afgewerkt bedrijfsobject bestaande uit een bedrijfsruimte met extra vrije hoogte (circa

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte

Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte Maart 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse markt voor Bedrijfsruimte 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt

8Vastgoedmarkt. Vastgoedmarkt 8Vastgoedmarkt Stedelijke ontwikkeling Vastgoedmarkt In het afgelopen jaar komt de opname aan Utrechte kantoorruimte uit op 88.000 m². Dit is aanzienlijk meer dan de 65.000 m² in het voorgaande jaar. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

Parkeren op grens van beleving

Parkeren op grens van beleving Parkeren op grens van beleving Belevingswaarde bepaalt parkeertarieven www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Parkeren: op de grens van beleving Het is algemeen bekend dat een goede bereikbaarheid een vereiste is

Nadere informatie

Vastgoedwaarde en parkeren

Vastgoedwaarde en parkeren Vastgoedwaarde en parkeren Presentatie: Transumo projectgroep Werkgroep: Vastgoedwaarde en bereikbaarheid Datum: Donderdag 18 mei 2006 Door: Mente Bonestroo Locatie: VU Amsterdam Opbouw presentatie Definities

Nadere informatie

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014

Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Analyse vraaghuurprijzen kantoorruimte 2012-2014 Kantorenmarkt uit balans De situatie op de Nederlandse kantorenmarkt is zeer ongunstig. Het aanbod van kantoorruimte ligt structureel op een zeer hoog niveau

Nadere informatie

Na de aandacht voor de kantorenleegstand

Na de aandacht voor de kantorenleegstand METEN IS WETEN Leegstand detailhandel herbezien 1 Steeds meer winkels staan leeg. Dit artikel laat zien dat het leegstandsprobleem (nog) groter is dan tot nu toe werd gedacht. 8% van detailhandelsvestingen

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2014 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2014 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus den Hoorn

Nadere informatie

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015

Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie. Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Stimulering ondernemerschap en bestrijding winkelleegstand een gouden combinatie Wout Gelderloos Farid Darkaoui 20 januari 2015 Even voorstellen Zaken Expert B.V. Stedelijk en economische ontwikkeling

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

Bedrijfsruimtemarkt zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 211 viel de opname van bedrijfsruimte in 212 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen

Te koop. Tarweweg 2, Nijmegen Te koop Tarweweg 2, Nijmegen Kantoorruimte op zichtlocatie Hoogwaardige uitstraling Ruime parkeervoorzieningen www.dtz.nl T e koop Het object is gelegen tegenover het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en

Nadere informatie

Voorbeeld gemeente Auteur: GeoTax Datum: 1 februari 2013 Kenmerkt: GT20131

Voorbeeld gemeente Auteur: GeoTax Datum: 1 februari 2013 Kenmerkt: GT20131 Voorbeeld gemeente Auteur: GeoTax Datum: 1 februari 2013 Kenmerkt: GT20131 Inhoud VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 4 HOOFDSTUK 2 MANAGEMENTSAMENVATTING... 6 HOOFDSTUK 3 TOTALEN 2011... 7 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te koop Dukaatstraat ong., 4903 RN Oosterhout NB

Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed. Te koop Dukaatstraat ong., 4903 RN Oosterhout NB Vrijblijvende informatie Commercieel vastgoed Te koop Dukaatstraat ong., 4903 RN Oosterhout NB Object Een perceel bouwgrond van ruim 41.000m 2 op een zichtlocatie direct aan de Rijksweg A27, langs de afrit.

Nadere informatie

Kantorenmarkt Amsterdam

Kantorenmarkt Amsterdam Kantorenmarkt Amsterdam 2014 Kantorenmarkt Amsterdam De gemeente Amsterdam telt circa 810.000 inwoners en 554.730 banen, verdeeld over 112.800 vestigingen (bron: Lisa). De kantorenvoorraad heeft een omvang

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

TE KOOP WOERDEN. 119.000,- kosten koper. Leidsestraatweg 2. winkelruimte

TE KOOP WOERDEN. 119.000,- kosten koper. Leidsestraatweg 2. winkelruimte TE KOOP WOERDEN Leidsestraatweg 2 winkelruimte 119.000,- kosten koper U bent van harte welkom bij Rien Treur Makelaardij BV Rien Treur is deskundige en ervaren RMT en RT makelaar/taxateur die goed op de

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

DONGEN De Slof 10B TE HUUR

DONGEN De Slof 10B TE HUUR DONGEN De Slof 10B TE HUUR Bedrijfsruimte met kantoorruimte aan De Slof 10B, gelegen op bedrijventerrein Tichelrijt II in Dongen. Oppervlakte bedrijfsruimte circa 100m² Oppervlakte kantoorruimte circa

Nadere informatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie

Te Huur Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Aansprekende kantoorruimte op centrumlocatie Tramsingel 27, Breda Markant en modern kantoorgebouw Nabij stadscentrum en centraal station Uitstekende bereikbaarheid Het hoogwaardige kantoorpand 'Nassau

Nadere informatie

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Nederlandse winkelmarkt

Nederlandse winkelmarkt April 213 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van Stand van zaken Nederlandse winkelmarkt 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.Raven Bron gegevens NVM Data & Research, Nieuwegein Vormgeving

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Maart 215 Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE 3. Prijzen van 4. Beleggingen in Colofon Samenstelling Drs. G.A. Raven Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein

Te Huur / Te Koop Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Karakteristieke villa met eigen parkeerterrein Vughtstraat 30, Roosendaal Hoogwaardige afwerking Courante indeling Eigen parkeerterrein Een zeer fraaie kantoorvilla met vele karakteristieke elementen,

Nadere informatie

Open Source City. Thecloudcollective

Open Source City. Thecloudcollective Open Source City HOGE INKOMENS, GEEN ARCHITECTEN HOGE INKOMENS, GEEN ARCHITECTEN Open Source City RICK TEN DOESCHATE rick@thecloudcollective.org GERJAN STRENG gerjan@thecloudcollective.org 2.500.000.000.000.000.000

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten Zichtlocatie aan de A27 Duurzaam gerenoveerd (energielabel A) Circa 5.800 m2 / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het gebouw zal casco gerenoveerd worden opgeleverd, waarbij duurzaamheid

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen

Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Leefbaarheid: feiten in beeld Commerciële voorzieningen Zoals u in de eerste uitgave van Leefbaarheid: feiten in beeld heeft kunnen lezen, valt de aanwezigheid van voorzieningen onder één van de thema

Nadere informatie

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz.

Te huur. Meidoornkade 14, Houten. zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen. www.dtz. Meidoornkade 14, Houten zichtlocatie aan de A27 duurzaam gerenoveerd (energielabel A) circa 5.800 m² / 190 parkeerplaatsen www.dtz.nl Het bedrijventerrein Doornkade geniet bekendheid door de aanwezigheid

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk

Kantorenleegstand. Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Hoe groot is het probleem? Amersfoort 18 mei 2011 Gregor Heemskerk Agenda 1. Opening 2. Leegstand in Nederland 3. Leegstand in Amsterdam 4. Stellingen 5. Einde presentatie 2 CV Gregor Heemskerk Management

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stadseconomie-

Stadsmonitor. -thema Stadseconomie- Stadsmonitor -thema Stadseconomie- Modules Algemeen beeld eind 2013 2 Werkfunctie van de stad 3 Recente werkgelegenheidsontwikkeling 5 Bedrijfsontwikkeling marktsector 7 Ruimte voor bedrijven 9 Ondernemingsklimaat

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie