Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek 2013. Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte"

Transcriptie

1 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantooren winkelruimte

2 Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout lager dan gemiddeld, zo blijkt uit de eerste Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek. Het aanbod aan en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere Brabantse steden, zoals Breda, Eindhoven, Roosendaal of Tilburg. Ook de winkelleegstand is lager dan in Nederland en vergelijkbare winkelgebieden. Bijna de helft van de leegstand in winkelgebied Oosterhout-Centrum betreft frictie leegstand (minder dan jaar leeg). Eind juni stonden er in de gemeente Oosterhout een kleine bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. Eind september ging het om bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal duizend vierkante meter. Na een zwak herstel in - door een lichte opleving van de economie, is het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte gestaag toegenomen. Met name in het laatste half jaar steeg het aanbod commercieel (bebouwd) vastgoed in Oosterhout fors. Die stijging is vooral het gevolg van het op de markt komen van een paar vrij grote bedrijfsobjecten op het bedrijventerrein Weststad-Zuid. Op een aantal andere bedrijventerreinen (Everdenberg, Vijf Eiken en De Wijsterd) is juist sprake is van een lichte daling van het aanbod. Met de Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek wordt het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle die op het betreffende meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt hierin niet meegenomen. Jaarlijks zal er een nieuwe monitor verschijnen. Om de vinger aan de pols te houden, worden de onderliggende data overigens per kwartaal geactualiseerd. juli Een uitgave van de gemeente Oosterhout rapporteur: vakgroep Onderzoek & tatistiek (O&) van de afdeling ervice en Ondersteuning (O) rapport gereed: oplage: digitale pdf-versie vindplaats:

3 Inhoudsopgave pagina Inleiding. Onderzoeksopzet. Bronnen. Leeswijzer Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten. Algemeen. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Bedrijvenaanbod in Oosterhout. Algemeen. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte. Detailhandel Bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in Oosterhout. tadscentrum Oosterhout. Bedrijvenpark Everdenberg. Bedrijventerreinen Oosterheide. Bedrijventerrein tatendam-noord. Bedrijventerrein tatendam-zuid. Bedrijventerrein Vijf Eiken. Bedrijventerrein Weststad-Noord. Bedrijventerrein Weststad-Zuid. Bedrijvenpark De Wijsterd

4

5 Inleiding. Onderzoeksopzet Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is een belangrijke basisvoorwaarde voor een gezonde lokale economie. Daarom houdt de gemeente periodiek een Bedrijvenenquête om meer inzicht te krijgen in het vestigingsklimaat, de bedrijfsomgeving en de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Het belang van dergelijk onderzoek is door de economische crisis alleen maar groter geworden. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat houdt ook in dat er voldoende aanbod aan is, zodat bedrijven kunnen groeien. Daarom heeft het gemeentebestuur gevraagd om een monitor waarmee het bedrijvenaanbod / de leegstand in beeld wordt gebracht. De vakgroep Onderzoek & tatistiek van de gemeente Oosterhout houdt sinds het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout bij. Daarbij wordt per kwartaal het gehele aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte geïnventariseerd dat op dat moment in Oosterhout te koop / te huur is. Dit wordt gerapporteerd in de Economische Monitor Oosterhout. De vraag van het gemeentebestuur gaat echter verder en richt zich ook op de twee andere Amerstreekgemeenten. Via de voorliggende Monitor Bedrijvenaanbod Amerstreek wordt het bedrijvenaanbod in de Amerstreek gedetailleerd in kaart gebracht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- én winkelruimte. Het gaat hierbij om alle die op dat meetmoment te koop / te huur staat, dus ook bedrijfspanden die nog niet leeg staan maar mogelijk op korte termijn wel. Het onbebouwde aanbod (bedrijfsgrond en nog te bouwen bedrijfspanden) wordt niet meegenomen. Jaarlijks zal er een nieuwe monitor verschijnen. Om de vinger aan de pols te houden, zullen de onderliggende data overigens per kwartaal worden geactualiseerd.. Bronnen Om het bedrijvenaanbod op een systematische en eenduidige wijze te monitoren, wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Voor het totaalbeeld per gemeente en per bedrijventerrein wordt gebruik gemaakt van het aanbod (commercieel vastgoed) dat PropertyNL verzamelt aan de hand van het aanbod dat vastgoedmakelaars in portefeuille hebben. Voor Oosterhout wordt aanvullend ook nog gebruik gemaakt van gegevens van DTZ Zadelhoff, één van de grootste vastgoedadviseurs en makelaars in Nederland, en de databestanden van Locatus, die allerlei informatie verzamelt over alle winkels en consumentgerichte dienstverlenende bedrijven.. Leeswijzer De monitor is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk : Analyse van het bedrijvenaanbod in de drie Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg én Oosterhout). Aangezien dit deel een nulmeting is, is het (nog) niet mogelijk om terug te gaan in de tijd. Hoofdstuk : Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod in de gemeente Oosterhout. Daarbij wordt ook de ontwikkeling vanaf in beeld gebracht. Hoofdstuk : Gedetailleerde analyse van het bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in de gemeente Oosterhout, inclusief het stadscentrum. Daarbij wordt per terrein ook de ontwikkeling vanaf in beeld gebracht.

6 Bedrijvenaanbod in de Amerstreekgemeenten. Algemeen Op april waren er in de drie Amerstreekgemeenten in totaal. bedrijven en organisaties gevestigd. amen boden zij werk aan. personen. Daarmee is de Amerstreek, met ruim procent van alle bedrijven en bijna, procent van alle arbeidsplaatsen, de op één na belangrijkste economische speler in West-Brabant. Alleen Breda telt meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Tabel. Bedrijven en werkzame personen in de Amerstreekgemeenten () bedrijven en organisaties werkzame personen Drimmelen.. Geertruidenberg.. Oosterhout.. Amerstreek.. gemeente Oosterhout gegevensbron: Rwb (Werkgelegenheidsenquête ) databewerking: Onderzoek & tatistiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind juni stonden er in de Amerstreek bijna bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van ruim duizend vierkante meter. Aangezien deze monitor voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg een nulmeting betreft, is het niet mogelijk om voor de Amerstreek terug te kijken in de tijd. Tabel. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in de Amerstreekgemeenten (juni ) (aantal objecten) (aantal objecten) winkelruimte (aantal objecten) Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout Amerstreek gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking: Onderzoek & tatistiek Aangezien Oosterhout en Geertruidenberg de meeste (niet-agrarische) bedrijvigheid kennen, is het aanbod dat te huur en / of te koop staat daar ook het grootst. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte in de Amerstreekgemeenten (juni ) m. winkelruimte Drimmelen Geertruidenberg Oosterhout gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking: Onderzoek & tatistiek

7 Op de onderstaande kaart is te zien wat de exacte locatie is van de bedrijfsobjecten (bedrijfs-, kantooren winkelruimte) die eind juni in de Amerstreek te huur en / of te koop stonden. Hieruit wordt duidelijk dat de meeste objecten te vinden zijn op de verschillende bedrijventerreinen (bedrijven en kantoren) en in het Oosterhoutse stadscentrum (winkels). Kaart. Objecten op de markt in de Amerstreek (juni ) Dombosch I Dombosch II Brieltjenspolder Weststad-Noord Weststad-Zuid tatendam-noord De Wijsterd tatendam-zuid tadscentrum Everdenberg t pijck Oosterheide Hoevestein Vijf Eiken gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Google In het volgende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het aanbod aan commercieel vastgoed (bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte) in de gemeente Oosterhout.

8 Bedrijvenaanbod in Oosterhout. Algemeen Op april waren er in de gemeente Oosterhout in totaal. bedrijven en organisaties gevestigd. amen boden zij werk aan. personen. Oosterhout is daarmee een belangrijke economische speler in de regio West-Brabant. Alleen de gemeenten Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom tellen ieder meer bedrijven en arbeidsplaatsen. Mede door de prima ligging en gunstige regionale afzetmarkt is de leegstand in Oosterhout beter dan gemiddeld. Het aanbod aan en de leegstand van kantoren is lager dan het Nederlandse gemiddelde en aanzienlijk lager dan in andere steden in Brabant. Grafiek. Aanbod-voorraadratio (n) en leegstand (kantoren) % % % Bedrijfsruimten % % % % Breda Eindhoven Etten-Leur Oosterhout Roosendaal Tilburg Nederland Kantoren % % % % % % % % jan. juli jan. juli jan. juli % jan. juli jan. juli jan. juli Toelichting: De aanbod-voorraadratio (n) is de verhouding tussen aanbod (n) en voorraad (bedrijventerreinen) uitgedrukt in een percentage. De leegstand (kantoren) betreft de aangeboden ruimte in opgeleverde gebouwen die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is ten opzichte van de totale kantorenvoorraad uitgedrukt in een percentage. gemeente Oosterhout gegevensbron: DTZ Zadelhoff databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte Eind juni stonden er in de gemeente Oosterhout een kleine bedrijfspanden te huur en / of te koop met een totale oppervlakte van bijna duizend vierkante meter. Eind september ging het om bedrijfspanden met een oppervlakte van in totaal duizend vierkante meter. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (aantal objecten) objecten gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

9 Na een zwak herstel in - door een lichte opleving van de economie, is het aanbod gestaag toegenomen. Met name in het laatste half jaar steeg het aanbod commercieel vastgoed (bebouwd) in Oosterhout fors. Die stijging is vooral het gevolg van het op de markt komen van een paar vrij grote bedrijfsobjecten op bedrijventerrein Weststad. Grafiek. Aanbod bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte (m ) winkelruimte... gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek Op de volgende pagina is te zien waar de objecten precies gelokaliseerd zijn. Om de ontwikkeling in beeld te brengen, is de situatie in juni (kaart.) naast die in juni (kaart.) geplaatst. Of het om grote of kleine bedrijfsobjecten gaat, is te zien in hoofdstuk, waar het aanbod in Oosterhout wordt weergegeven per bedrijvenlocatie.

10 Kaart. Objecten in Oosterhout op de markt (juni ) A N Weststad-Noord A Weststad-Zuid tatendam- Noord De Wijsterd tatendam- Zuid Torenstraat Rulstraat Leijsenhoek Arendshof Centrum Bredaseweg Meidoornlaan Everdenberg Oosterheide Vijf Eiken A Aanbod vastgoed-bebouwd: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-Informatie

11 Kaart. Objecten in Oosterhout op de markt (juni ) A N Weststad-Noord A Weststad-Zuid tatendam- Noord De Wijsterd De Wetering tatendam- Zuid Leijsenhoek Centrum Bredaseweg Meidoornlaan Everdenberg Oosterheide Vijf Eiken A Aanbod vastgoed-bebouwd: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-Informatie

12 . Detailhandel Het Oosterhoutse stadscentrum wordt getypeerd als een hoofdwinkelgebied groot. Het stadswinkelgebied heeft winkels, tegen het gemiddelde van in vergelijkbare winkelgebieden. Oosterhout- Centrum heeft een verkoopvloeroppervlakte van. vierkante meters aan detailhandel, ten opzichte van. vierkante meters in vergelijkbare winkelgebieden. Het Oosterhoutse stadswinkelgebied laat zich qua omvang en structuur het best vergelijken met de stadscentra van Veenendaal, Almelo, Oss, Amstelveen en Zaandam. Het Oosterhoutse winkelgebied wordt goed gewaardeerd en trekt bezoekers uit de hele regio. Mede daardoor is de leegstand het aantal leegstaande winkels in Oosterhout-Centrum met, procent aanzienlijk lager dan in vergelijkbare winkelgebieden (,%) en zelfs lager dan het Nederlandse gemiddelde (,%). Grafiek. Winkelleegstand % % % Hoofdwinkelgebied Groot % Nederland % % % Oosterhout-Centrum e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e gemeente Oosterhout gegevensbron: Locatus databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek Bijna de helft van de leegstand in het winkelgebied Oosterhout-Centrum (%) betreft frictie leegstand. Dit houdt in dat het betreffende winkelpand niet langer dan jaar leeg staat. Bij procent van de leegstaande winkelpanden gaat het om langdurige leegstand ( tot jaar leeg) en bij bijna procent om structurele leegstand (langer dan jaar leeg). De structurele leegstand komt daarmee uit op, procent van het totale winkelaanbod in Oosterhout-Centrum.

13 Bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in Oosterhout In dit hoofdstuk wordt het bedrijvenaanbod per bedrijventerrein in beeld gebracht, inclusief het stadscentrum. Per gebied wordt de informatie getoond op twee pagina s: Op de eerste pagina wordt de volgende informatie getoond: Algemene kengetallen over het betreffende bedrijventerrein; Kengetallen over het aanbod dat te huur en / of te koop staat op de laatste peildatum ( juni ); Indicatoren over het betreffende bedrijventerrein (aandeel ten opzichte van het totaal in Oosterhout); De dynamiek van het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte op het betreffende bedrijventerrein (per kwartaal vanaf september t/m juni ); Het aandeel van het aanbod aan bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte op het bedrijventerrein ten opzichte van het totale aanbod in Oosterhout (per kwartaal vanaf september t/m juni ). Op de tweede pagina wordt op een kaart van het bedrijventerrein de volgende informatie getoond van de situatie tijdens de laatste peildatum ( juni ): De exacte locatie van het pand (of deel van het pand); Of het gaat om bedrijfs-, kantoor- of winkelruimte (elk een eigen kleur); De grootte (vierkante meters) van het pand (proportionele cirkel); en Of het gaat om structureel aanbod ( jaar of langer op de markt).

14 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% tadscentrum Oosterhout Kengetallen Centrum: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ) aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte.,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum:... winkelruimte.... Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum ten opzichte van totaal in de gemeente: % % winkelruimte % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

15 Aanbod vastgoed-bebouwd in het Centrum (eind juni ) gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) N Cirkels: winkelruimte. m. m. m. m. m

16 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijvenpark Everdenberg Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

17 Aanbod vastgoed-bebouwd op Everdenberg (eind juni ). m. m. m. m. m.... A = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) Cirkels: winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

18 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerreinen Oosterheide (incl. kantorenpark Hoevestein) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

19 Aanbod vastgoed-bebouwd op Oosterheide (eind juni ) = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt). m. m. m. m Cirkels:. m A winkelruimte.. gemeente Oosterhout. gegevensbron:. PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

20 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein tatendam-noord (incl. Werkmansbeemd e.o.) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

21 Aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-noord (eind juni ) N. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

22 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein tatendam-zuid (incl. Houtduifstraat e.o.) Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

23 Aanbod vastgoed-bebouwd op tatendam-zuid (eind juni ) N. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt).... gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie....

24 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Vijf Eiken Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ).. aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

25 Aanbod vastgoed-bebouwd op Vijf Eiken (eind juni ) N A = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt) Cirkels:. m. m. m. m. m winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

26 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Weststad-Noord Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ).. aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte,% Werkzame personen Kantoorruimte,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

27 Aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Noord (eind juni ) N A. m. m. m. m. m Cirkels: winkelruimte = structureel aanbod ( jaar of langer. op de markt).. gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie

28 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijventerrein Weststad-Zuid Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

29 Aanbod vastgoed-bebouwd op Weststad-Zuid (eind juni ). m = structureel aanbod. m Cirkels: ( jaar of langer op de markt). m. m winkelruimte. m gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

30 ,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Bedrijvenpark De Wijsterd Kengetallen bedrijventerrein: Aanbod vastgoed-bebouwd (te huur / te koop): Netto oppervlakte (m ). aantal objecten oppervlak (m ) aandeel * Aantal bedrijven Bedrijfsruimte.,% Werkzame personen. Kantoorruimte.,% Objecten op de markt Winkelruimte -- --,% Noot: * aandeel t.o.v. totaal m in de gemeente Oosterhout Indicatoren (aandeel t.o.v. totaal in de gemeente Oosterhout):,%,%,%,% bedrijven arbeidsplaatsen aanbod aanbod Dynamiek aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd: Aandeel aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd ten opzichte van totaal in de gemeente: % % % % % % gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek

31 Aanbod vastgoed-bebouwd op De Wijsterd (eind juni ) = structureel aanbod ( jaar of langer op de markt). m. m. m Cirkels:. m. m winkelruimte gemeente Oosterhout gegevensbron: PropertyNL databewerking en analyse: Onderzoek & tatistiek kaartondergrond: Geo-informatie N

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013

Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Vastgoedmonitor Gemeente Groningen 2013 Mei 2013 Verantwoording Project Vastgoedmonitor gemeente Groningen 2013 Opdrachtgever Gemeente Groningen Projectleider Wim Bakker MSc Colofon E&E advies Laan Corpus

Nadere informatie

www.onderzoek.utrecht.nl

www.onderzoek.utrecht.nl www.onderzoek.utrecht.nl Vastgoedmonitor Utrecht 2009 Vastgoedmonitor Utrecht 2009 1 Colofon Uitgave december 2009 Afdeling Bestuursinformatie Bestuurs- en Concerndienst Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE

NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE September 211 STAND VAN ZAKEN NEDERLANDSE MARKT VOOR BEDRIJFSRUIMTE Inhoud 1. Opname van 2. Aanbod van 3. Prijzen van 4. Beleggingen in D Colofon Samenstelling Drs. R. L. Bak Bron gegevens NVM Data & Research,

Nadere informatie

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden Monitor bedrijfsonroerend goed Haaglanden 2014 Een gedetailleerd overzicht in de veranderingen op de bedrijfsonroerendgoedmarkt in de regio Haaglanden. Monitor aanbod bedrijfsonroerend goed Haaglanden

Nadere informatie

Groningen economisch bekeken 2014

Groningen economisch bekeken 2014 Groningen economisch bekeken 2014 Groningen Economisch Bekeken 2014 Groningen, economisch bekeken 2014 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 5 1. Bevolking... 10 1.1 Bevolkingsontwikkeling... 10 1.2

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013

Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 rotterdam.nl/onderzoek Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 Onderzoek en Business Intelligence Monitor bedrijventerreinen stadsregio Rotterdam 2013 G.H. van der Wilt Onderzoek en Business

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Leegstand van kantoren, 1991-2013

Leegstand van kantoren, 1991-2013 Leegstand van kantoren, 1991-2013 Conclusie In Nederland is een overaanbod van kantoorvloeroppervlakte. Gemiddeld 16% van het kantoorvloeroppervlakte staat leeg in 2013. Dit percentage neemt nog steeds

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND

BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND BEDRIJFSRUIMTEMARKT NOORDWEST- NEDERLAND Flevoland, Noord-Holland en Utrecht LANDELIJKE MARKT ONTwIKKELINGEN De bedrijfsruimtemarkt liet in 211 een tweedelig beeld zien. In de eerste zes maanden van het

Nadere informatie

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant

Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Regionale kantorenmarkt Midden-Brabant Raming van vraag en aanbod Martin van Elp Frank Verwoerd Matthieu Zuidema Concept eindrapport oktober 2014 6 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere

Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Factsheet Quick Scan Bedrijfsvastgoed Rekenkamercommissie Almere Inleiding In Nederland nam de van bedrijfsvastgoed (kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte) de laatste jaren toe. De verwachting is dat de

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland

Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Leegstand van bedrijfsruimten in Noord-Holland Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Leegstand bedrijfsruimten 3 3 Typering leegstand 6 Bijlage 1 Contactpersonen 9 Uitgevoerd in opdracht van: Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011

Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 Vastgoedrapport Groningen Assen 2011 9 Beleggersmarkt 2011 9.1 Veranderend investeringsgedrag: vastgoed met weinig risico Klik hier direct door naar regionale ontwikkelingen > Veranderend investeringsgedrag:

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels.

Diverse online betaalmethoden. met een kassa die met u meegroeit. aanbieden. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Diverse online betaalmethoden aanbieden met een kassa die met u meegroeit. Rabo OmniKassa. De online betaaloplossing voor webwinkels. Bied uw klanten verschillende betaalmethoden aan via één loket: de

Nadere informatie