Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgelegenheid in de Drechtsteden"

Transcriptie

1 Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid in de gemeenten op basis van het Bedrijvenregister Hoe heeft de werkgelegenheid zich in de ontwikkeld in de afgelopen drie jaar? En in het bijzonder in het verslagjaar tijdens de economische crisis? Het Bedrijvenregister bevat nog veel meer informatie (bijvoorbeeld het aantal bedrijfsvestigingen, of werkgelegenheid op meer detailniveau (per bedrijfsklasse, per geslacht, fulltime/parttime). Voor meer detailvragen kunt u contact met ons (Onderzoekcentrum ) opnemen. De belangrijkste ontwikkelingen in de werkgelegenheid hebben we hier in deze factsheet op een rij gezet. 1 Conclusies De economische crisis zien we in de alleen terug in een daling van de groei van de werkgelegenheid, maar heeft niet geleid tot een afname van de werkgelegenheid. Deze bleef in de periode vrij stabiel (+). Terwijl er landelijk wel een daling plaatsvond van 1%. Per zijn er personen werkzaam in de. Kijken we terug naar de situatie van vóór de crisis, dan is de werkgelegenheid nu 3,3% hoger dan per Het overgrote deel van de werkgelegenheidsgroei heeft plaatsgevonden op bedrijventerreinen. Daar vond in de periode een groei van 6% plaats. Per is de helft (49%) van alle werkgelegenheid in de gesitueerd op bedrijventerreinen. De bedrijfstakken die in de de afgelopen drie jaar gekrompen zijn, zijn vooral financiële instellingen en industrie/delfstoffen/energie. Maar ook in de bedrijfstakken overheid en onderwijs kromp de werkgelegenheid. De bedrijfstakken die gegroeid zijn ook in crisistijd zijn de zakelijke dienstverlening, de bouwnijverheid en gezondheidszorg en welzijn. Ook in het Midden- en Kleinbedrijf heeft de werkgelegenheid zich gunstig ontwikkeld, met een groei van 3,6% in Binnen de is de werkgelegenheid het meest gegroeid in en, op enige afstand gevolgd door. In ligt de werkgelegenheid per ook hoger dan per , maar nam in 2009 wel af. Ook in was er in 2009 sprake van een (lichte) afname, maar is de werkgelegenheid sinds 2007 stabiel. In Hendrik-Ido-Ambacht daalt de werkgelegenheid gedurende de hele periode sinds 2007.

2 Achtergrondinformatie Bedrijvenregister Deze factsheet maakt deel uit van de Monitor Economie die het Onderzoekcentrum elk jaar uitvoert. De informatie in deze factsheet is gebaseerd op het Bedrijvenregister dat wij uitbesteden aan het Bedrijvenregister Zuid-Holland, onderdeel van de Berckenrode Groep Schiedam (BGS). De werkgelegenheid in de groeide 3,3% in de periode. Over alleen het jaar 2009 bleef de werkgelegenheid nagenoeg stabiel (+). De informatie in het Bedrijvenregister is gebaseerd op informatie van alle inschrijfplichtige bedrijven met één of meer werkzame personen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Vanaf zijn alle ondernemingen en rechtspersonen inschrijfplichtig (voorheen waren sommigen vrijgesteld) 1. Het Bedrijvenregister wordt jaarlijks geactualiseerd door verwerking van mutaties van de Kamer van Koophandel, periodiek bezoek aan bedrijventerreinen en aan de hand van andere bronnen zoals de CD-foongids en de Gouden Gids. Bij alle bedrijven en instellingen in de wordt een werkgelegenheidsenquête uitgezet, om (onder andere) te informeren naar het aantal arbeidsplaatsen. De bedrijven die de enquête niet invullen, worden nagebeld om de enquête telefonisch af te nemen. Van bedrijven waarvan geen enquête kan worden afgenomen, wordt na controle of de vestiging nog bestaat het aantal arbeidsplaatsen van het voorgaande jaar opgenomen (dit jaar bij 6% van de vestigingen). Bij de registratie van de werkgelegenheid hanteren we de definities van het LISA (het werkgelegenheidsregister van Nederland). De werkgelegenheid beschrijven we aan de hand van het aantal werkzame personen. Dit betreft het aantal personen dat per week 12 uur of meer werkzaam is. 2 Ontwikkeling Totaal en naar gemeente De groei van de werkgelegenheid is afgenomen in de als geheel. In de periode was de groei +3,3%, in 2009 was de groei nog maar + (figuur 1). Per bedraagt het totaal aantal werkzame personen in de (tabel 1). Dit zijn er 160 meer dan een jaar eerder. Het zijn er meer dan per Op gemeenteniveau zien we in,, en een forse toename van de werkgelegenheid in de periode. Behalve in, is er in deze gemeenten ook het laatste crisis jaar nog sprake van een redelijke groei. In Hendrik-Ido-Ambacht is de werkgelegenheid op lager dan op én ook lager dan op (-4,7%). In bleef de werkgelegenheid over de periode stabiel (+0,1%). In 2009 was er echter wel sprake van een lichte afname (-1,3%). Binnen de vond de grootste groei van de werkgelegenheid plaats in en. Figuur 1 Groeipercentage werkzame personen, per gemeente (%) -2,7% 6,2% -1,3% 0,1% -2,4% -4,7% 3,0% 11,1% 3,6% 6,0% 2,4% 3,3% 8,7% -5% 0% 5% 10% 15%

3 Naar bedrijfstak De bedrijfstakken met de meeste groei in de zijn de zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid (figuur 2). De werkgelegenheid in de zakelijke dienstverlening nam in de periode toe met 18% en de bouwnijverheid met 9%. Ook in het crisisjaar 2009 was er in deze bedrijfstakken nog sprake van groei. Deze sectoren zijn vanwege een relatief hoger aandeel zzpers ook wat minder conjunctuurgevoelig. In de bedrijfstak gezondheid en welzijn zien we ook een groei, zij het in mindere mate. De bedrijfstakken zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid zijn de grootste groeiers in de periode Krimp deed zich vooral voor bij de financiële instellingen en industrie/delfstoffen/energie. Krimp zien we in de periode naast de qua omvang zeer kleine sector landbouw en visserij vooral bij de financiële instellingen (-7%), industrie/delfstoffen/energie (-7%) en in iets mindere mate bij de overheid (-5%) en het onderwijs (-2%). Figuur 2 Groeipercentage werkzame personen, per bedrijfstak (%) landbouw en visserij industrie/delfstoffen/energie bouwnijverheid handel/reparatie vervoer/opslag horeca informatie/communicatie financiële instellingen zakelijke dienstverlening overheid onderwijs gezondheid en welzijn dienstverlening totaal -0,5% -15,1% -3,5% -6,6% -1,9% -7,2% -2,5% -4,8% -2,1% 2,3% 8,7% 3,1% 1,4% 0,5% 6,7% 4,2% 1,9% 5,4% 2,6% 3,3% 17,5% -20% -10% 0% 10% 20% Tabel 1 Aantal werkzame personen per gemeente, A D H P S Z totaal landbouw en visserij industrie/delfstoffen/energie bouwnijverheid handel/reparatie vervoer/opslag horeca informatie/communicatie financiële instellingen zakelijke dienstverlening overheid onderwijs gezondheid en welzijn dienstverlening totaal

4 Midden- en Kleinbedrijf Het Midden- en Kleinbedrijf 1 maakt in de 60% uit van de totale werkgelegenheid. De ontwikkeling in het Midden- en Kleinbedrijf is over de periode in de hetzelfde (+3,6%) als de totale ontwikkeling (+3,3%). In het jaar 2009 zien we in het Midden- en Kleinbedrijf een iets gunstigere ontwikkeling: +1,3% versus + (figuur 3). Per telt het Midden- en Kleinbedrijf werkzame personen. In Hendrik-Ido-Ambacht en bleef de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het MKB achter bij het gemiddelde. In staat dit ook in tegenstelling tot de totale werkgelegenheidsgroei in deze gemeente. Figuur 3 Groeipercentage werkzame personen Midden- en Kleinbedrijf, per gemeente (%) De ontwikkeling van de werkgelegenheid is in de iets gunstiger dan landelijk, zowel in de periode als in het crisisjaar ,8% 2,0% 3,2% 0,1% 8,3% 8,4% 6,0% 7,5% -2,8% - 1,3% 3,6% -5% 0% 5% 10% 15% 3 Ontwikkeling t.o.v. Nederland In de periode heeft de werkgelegenheid zich in de (+3,3%) iets gunstiger ontwikkeld dan landelijk (+1,5%). En ook in het jaar 2009 was dit het geval: (+), landelijk (-1%). In figuur 4 vergelijken we de ontwikkelingen in 2009 op bedrijfstakniveau. De helft van de werkzame personen in de werkt op een bedrijventerrein. Het overgrote deel van de werkgelegenheidsgroei in de vond plaats op bedrijventerreinen. De groei van de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening en bouwnijverheid in de zien we landelijk niet terug. Landelijk is in deze bedrijfstakken juist sprake van een daling van de werkgelegenheid (met name in de bouwnijverheid, minder in de zakelijke dienstverlening). Andere bedrijfstakken die een gunstigere ontwikkeling dan landelijk laten zien, zijn handel/reparatie, informatie/communicatie, horeca en financiële instellingen. In deze bedrijfstakken daalde de werkgelegenheid wel, maar minder sterk dan landelijk het geval is. Verder zien we in de een sterk krimpende overheid in vergelijking met de landelijke cijfers. Ook in de bedrijfstakken onderwijs, gezondheid en welzijn, en dienstverlening is er in de minder groei dan landelijk (of krimp in de versus groei landelijk). 4 Bedrijventerreinen De helft van de werkzame personen in de werkt op een bedrijventerrein (49%). Het aandeel werkzame personen op bedrijventerreinen is het grootst in (66%) en het kleinst in (43%). In totaal is de werkgelegenheid op bedrijventerreinen in de tussen 2007 en 2010 met 6% gegroeid (figuur 5). Dit betekent dat het overgrote deel van de werkgelegenheidsgroei in de in deze periode op de bedrijventerreinen heeft plaatsgevonden. In 2009 was er op bedrijventerreinen sprake van een gemiddelde groei. 1 Vestigingen tot 250 werkzame personen, exclusief de bedrijfstakken overheid, onderwijs, gezondheid & welzijn en cultuur, recreatie en overige dienstverlening.

5 Figuur 4 Groeipercentage werkzame personen, versus Nederland (%) landbouw en visserij industrie/delfstoffen/energie bouwnijverheid handel/reparatie vervoer/opslag horeca informatie/communicatie -0,5% -2,0% -3,5% -3,3% -4,4% -2,4% -0,8% 2,3% 0,5% financiële instellingen -1,9% -2,9% zakelijke dienstverlening 4,2% Nederland overheid -2,5% -1,2% onderwijs gezondheid en welzijn dienstverlening totaal -1,0% -2,1% 0,4% 1,9% 2,8% 3,4% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% Figuur 5 Groeipercentage werkzame personen op bedrijventerreinen (%) -6,2% -0,7% 8,9% -7,4% -2,9% drs. I.A.C. Soffers september 2011 Postbus AP (078) ,7% 3,9% 1,5% 13,3% 16,2% 15,9% 0,3% 6,2% -10% 0% 10% 20%

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek

Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 2013 Trendrapportage Monitor Werkgebieden Regio Gooi en Vechtstreek 1 Voorwoord De tweede, verbeterde versie van de ilocator monitor Werkgebieden wordt in juni gelanceerd. De belangrijkste toevoeging aan

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid

Minste. nieuws. van kleine banen. werkgelegenheidsdaling LANCERING BANENVERLIES IN 2013. Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid 28 2 4 6 7 10 12 Voor feiten en cijfers over werkgelegenheid Jaargang 19, mei 2014 nieuws Banenverlies in 2012 Minste werkgelegenheidsdaling Het Bruto Gemeentelijk Product LISA Klantendag 2013 van kleine

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter

Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde. Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Bedrijventerrein Nieuw Mathenesse (Schiedam) Maatschappelijke waarde Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter Factsheet bedrijventerrein Nieuw Mathenesse, Gemeente Schiedam A. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland

Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Jaaroverzicht Ondernemend Nederland Bedrijfsleven 2014 Samenvatting Het aantal bedrijven groeit gestaag met 5%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het grote aantal zzp ers. Vergeleken met het jaar

Nadere informatie

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad

Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad Leegstand van bedrijfsvastgoed in de Dordtse Binnenstad In Nederland staat veel kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte leeg. Leegstand van bedrijfsvastgoed lijkt structureel te worden en de verwachting is

Nadere informatie

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten

De inkomensverdeling tussen sectoren 10. Auteur Frank Notten De inkomensverdeling tussen sectoren 1. Auteur Frank Notten Het nationaal inkomen wordt verdiend door de verschillende sectoren binnen de Nederlandse economie. Het aandeel van bedrijven binnen het beschikbaar

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol

Factsheet dashboard. Figuur 1: Conjunctuurbeeld Amsterdam, juni 2009. werkloosheid passagiers Schiphol. -50 bezoek attracties vracht Schiphol Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard juni 29 Economische recessie Na een zeer plotselinge en heftige verslechtering eind vorig jaar, die tot uiting kwam in een scherpe daling van de

Nadere informatie

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca

Vitaal Maastricht. Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Vitaal Maastricht Onderzoek naar de Maastrichtse detailhandel en horeca Voorwoord We staan voor nieuwe uitdagingen. Nagenoeg elke ondernemer in het centrum heeft te maken met teruglopende of stabiliserende

Nadere informatie

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015

Flexwerk na de WW. Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid. april 2015 Flexwerk na de WW Gevolgen van flexibele arbeid voor werkzekerheid en herhalingswerkloosheid april 2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Flexwerkers op de arbeidsmarkt en in de WW 5 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

Monitor creatieve industrie 2014

Monitor creatieve industrie 2014 Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Nederland Media Valley Top-10 steden immovator Cross Media Network Colofon Titel: Industrie Stichting immovator, november Verveelvoudiging

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken.

Factsheet dashboard. Economische recessie. Samenvatting op hoofdlijnen. Amsterdam. Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Gemeente Amsterdam Economische Zaken Factsheet dashboard Economische recessie augustus 29 Samenvatting op hoofdlijnen Amsterdam Sinds de factsheet dashboard van juni is er weinig veranderd in het conjunctuurbeeld

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30

Statistisch Bulletin. Jaargang 70 2014 30 Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 30 24 juli 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Werkloosheid daalt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Werkloze beroepsbevolking 1) 6 2 Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

De kracht van de slimste

De kracht van de slimste De kracht van de slimste Brainport Monitor 2012 Colofon Copyright 2012 Brainport Development De Brainport Monitor is een jaarlijkse uitgave van Brainport Development Contactgegevens: Brainport Development

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Rotterdamse economie komt weer op stoom

Rotterdamse economie komt weer op stoom Essay Rotterdamse economie komt weer op stoom Hoewel geopolitieke risico s het herstel bedreigen, zijn de groeiverwachtingen voor Rotterdam positief. Met een relatief jonge, beter opgeleide en ook ondernemendere

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten

Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Wonen in Amsterdam 2011 Eerste resultaten November 2012 Continuïteit in ontwikkeling woningmarkt, stabilisatie inkomens Centraal in het onderzoek

Nadere informatie

fluchskrift www.partoer.nl

fluchskrift www.partoer.nl Sociaal economische kenmerken Terschelling Aantal inwoners redelijk stabiel Op 1 januari 2013 telt Terschelling 4.795 inwoners. Dit is iets meer dan in 2000, toen er 4.723 inwoners waren. In de tussenliggende

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie